VỀ CHÚNG TÔI

Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam (tên tiếng Anh là: Cerebral Palsy Family Association Vietnam, tên viết tắt là CPFAV) với tên gọi thân thương là Gia đình Siêu nhân, được chính các cha mẹ có con bị bại não (CP) chung tay thành lập ngày 22/9/2017, trên cơ sở Câu lạc bộ Gia đình Siêu nhân hoạt động từ năm 2015. CPFAV là một tổ chức chính danh của cha mẹ trẻ bại não trên cả nước. Hội được pháp luật công nhận, là thành viên trực thuộc Liên hiệp hội người khuyết tật Việt Nam theo quyết định số 06/QĐ-LHH ngày 15/01/2020 v/v Công nhận thành viên của Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam.

Hiện nay, CPFAV là một cộng đồng lớn và uy tín của trẻ bại não với trên 2000 thành viên là cha mẹ có con CP, gần 2500 trẻ CP, hơn 300 tình nguyện viên là các kỹ thuật viên phục hồi chức năng, giáo viên giáo dục đặc biệt và tình nguyện viên xã hội.

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN

TỔNG HỢP CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

THẾ GIỚI MÀU XANH LÁ

3000

Thành viên

31

Dự án đã thực hiện

1000

Dụng cụ được hỗ trợ

2000

Trẻ bại não được giúp đỡ

Các nhà tài trợ & đối tác chính