CÁC TỔ CHỨC VỀ CP TRÊN THẾ GIỚI

Từ tổ chức đầu tiên  có tên gọi Cerebral Palsy Society được thành lập từ năm 1942, tại New Zeland, đến nay, trên Thế giới, nhiều tổ chức dành cho Người bại não được thành lập.

 

International Cerebral Palsy Society( ICPS)

Quốc gia: Quốc tế

Cerebral Palsy Alliance Research Foundation

Quốc gia: Mỹ

United Cerebral Palsy

Quốc gia: Mỹ

Cerebral Palsy Alliance

Quốc gia: Úc

No Ordinary Journey Foundation

Quốc gia: Canada

Wheelchairs for Kids

Quốc gia: Úc

World CP Day

Quốc gia: Quốc tế

Cerebral Palsy Alberta

Quốc gia: Canada

Cerebral Palsy Foundation

Quốc gia: Mỹ

European Conductive Association

Quốc gia: Châu Âu

Cerebral Palsy Alliance Singapore

Quốc gia: Singapore

Cerebral Palsy Society

Quốc gia: New Zealand

Cerebral Palsy Research Network

Quốc gia: Mỹ

Cerebral Palsy Support Network

Quốc gia: Úc

Stick n Step

Quốc gia: Anh

Trinh Foundation

Quốc gia: Úc

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay