TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC

I. BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ BẠI NÃO CỦA BỘ Y TẾ

  1. Bộ Y tế (2014). Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị chuyên ngành Phục hồi chức năng: Xem tại đây
  2. Bộ Y tế (2018). Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phục hồi chức năng cho trẻ bại não (Hướng dẫn chung): Xem tại đây
  3. Bộ Y tế (2018). Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phục hồi chức năng cho trẻ bại não (Hướng dẫn về Vật lý trị liệu): Xem tại đây
  4. Bộ Y tế (2018). Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phục hồi chức năng cho trẻ bại não (Hướng dẫn về Hoạt động trị liệu): Xem tại đây
  5. Bộ Y tế (2020). Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phục hồi chức năng cho trẻ bại não (Hướng dẫn về Âm ngữ trị liệu): Xem tại đây
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay