BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 11/2020

CPFAV  cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/11/2020 đến ngày 31/11/2020. Dưới đây là danh sách chi tiết:

DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 11/2020

STTNgày tháng Người ủng hộSố tiềnGhi chú
101/11TKThe :298..289, tai ACB 500,000 
202/11TK the: 1201...1626, tại BIDV1,500,000BT quy 3
303/11Phuong Ha lop hoc Nang200,000 
404/11 Em Duong_OT3,000,000UH Mien Trung
505/11NGUYEN THANH TUNG  k38 lvt chuyen1,000,000 
606/11Nguyen thuy 300,000 
707/11 NGUYEN THI HIEU 100,000UH Tue Linh
807/11 GAU GAI TAY HO 200,000UH Tue Linh
907/11 HA THI LY 100,000UH Tue Linh
1007/11TKThe :9704….991, tai MB. 200,000UH Tue Linh
1107/11VU THUY CHI 500,000UH Tue Linh
1207/11 LE THI THU THUY 300,000UH Tue Linh
1307/11TKThe :1000...487, tai Vietinbank200,000UH Tue Linh
1407/11TKThe :1646...555, tai SCB. 500,000UH Tue Linh
1507/11TKThe :0711...954, tai VCB200,000UH Tue Linh
1607/11 LA THI HANG UH 200,000UH Tue Linh
1707/11TRINH THI THU THUY 200,000UH Tue Linh
1807/11 HA PHUONG LIEN 1,000,000UH Tue Linh
1907/11TKThe :1402...9013, tai TCB400,000UH Tue Linh
2007/11TKThe :1050….428, tai Vietinbank.200,000UH Tue Linh
2107/11 DINH THI HUYEN NHUNG 200,000UH Tue Linh
2207/11Gd PIKA 500,000UH Tue Linh
2307/11TKThe :9704...8703, tai MB200,000UH Tue Linh
2407/11NGUYEN THI THU 100,000UH Tue Linh
2507/11TKThe :0601...325, tai Sacombank100,000UH Tue Linh
2607/11TKThe :191...997, tai TCB500,000UH Tue Linh
2707/11REM TKThe :101005088279, tai Vietinbank200,000UH Tue Linh
2807/11Nguyen thuy300,000UH Tue Linh
2907/11Em Minh chau 500,000UH Tue Linh
3007/11TKThe :1903...5019, tai TCB200,000UH Tue Linh
3107/11TKThe :10200...3083, tai Vietinbank200,000UH Tue Linh
3207/11TKThe :837...77, tai VPB100,000UH Tue Linh
3307/11TKThe :1902...9013, tai TCB200,000UH Tue Linh
3407/11TKThe :1902...0018, tai TCB. 500,000UH Tue Linh
3507/11TKThe :0577...0256, tai VIB. 100,000UH Tue Linh
3607/11NGUYEN THI HIEN 150,000 
3707/11 TKThe :1332...1019, tai TCB300,000UH Tue Linh
3807/11 PHAM THI HUYEN 1,000,000 
3907/11NGUYEN THI GAM 200,000UH Tue Linh
4007/11TKThe :19034...8019, tai TCB500,000UH Tue Linh
4107/11TKThe :1020...790, tai SeABank300,000UH Tue Linh
4207/11Jenny Nguyen 500,000UH Tue Linh
4307/11TKThe :10786...996, tai Vietinbank.100,000UH Tue Linh
4407/11Dang Vinh Hoang 500,000UH Tue Linh
4507/11 TKThe :1020...423, tai Vietinbank100,000UH Tue Linh
4607/11TKThe :1902...3017, tai TCB200,000UH Tue Linh
4707/11Nguyen Truong Giang200,000UH Tue Linh
4807/11Ha Trang100,000UH Tue Linh
4907/11TKThe :1032...0019, tai TCB100,000UH Tue Linh
5007/11 behasoen 200,000 
5107/11 TKThe :1902...9016, tai TCB200,000UH Tue Linh
5207/11TKThe :19021...0013, tai TCB500,000UH Tue Linh
5307/11VU THI DUYEN 100,000UH Tue Linh
5407/11DANG THI PHUONG THAO VINAHEALTH 500,000UH Tue Linh
5507/11TRUONG THI THOA 200,000UH Tue Linh
5607/11LE THI LAN PHUONG 200,000UH Tue Linh
5707/11LE THI VAN KHANH 300,000UH Tue Linh
5807/11TKThe :0010...4807, tai MB. 200,000UH Tue Linh
5907/11 Coca 200,000UH Tue Linh
6007/11TRAN MINH TRANG 1,000,000UH Tue Linh
6107/11TKThe :1902..2016, tai TCB200,000UH Tue Linh
6207/11Nguyen Thi Thanh Loan 300,000UH Tue Linh
6307/11TKThe :1903...010, tai TCB500,000UH Tue Linh
6407/11TKThe :1903...019, tai TCB100,000UH Tue Linh
6507/11 LAM THU HUONG 200,000UH Tue Linh
6607/11TKThe :1903...014, tai TCB100,000UH Tue Linh
6707/11VU THI HUE 200,000UH Tue Linh
6807/11TKThe :1902...018, tai TCB1,000,000UH Tue Linh
6907/11TKThe :4177...913, tai VIB200,000UH Tue Linh
7007/11 MAC THANH HOANG OANH 200,000UH Tue Linh
7107/11PHAM THI THUY NINH 100,000 
7207/11HA THI THU HUONG Co Thuong 100,000UH Tue Linh
7307/11THAI THI HA 500,000UH Tue Linh
7407/11TKThe :1902...011, tai TCB. 300,000UH Tue Linh
7507/11 DUONG VUONG VU 100,000UH Tue Linh
7607/11Em bip 100,000UH Tue Linh
7707/11TKThe :1903...8019, tai TCB200,000UH Tue Linh
7807/11TKThe :1014...472, tai SHB100,000UH Tue Linh
7907/11TKThe :1098...296, tai Vietinbank200,000UH Tue Linh
8007/11TKThe :1903...7016, tai TCB200,000 
8107/11QUACH THANH AN 200,000UH Tue Linh
8207/11.DUONG THI YEN 200,000UH Tue Linh
8307/11 DO THI BICH DIEP 200,000UH Tue Linh
8407/11 TKThe :0227...4197, tai VCCB300,000UH Tue Linh
8507/11TKThe :1815...001, tai SCB500,000UH Tue Linh
8607/11DANG THI BICH HANG 300,000UH Tue Linh
8707/11 Nhung Nguyen 200,000UH Tue Linh
8807/11TKThe :1902..0016, tai TCB50,000UH Tue Linh
8907/11TKThe :1903...4014, tai TCB200,000UH Tue Linh
9007/11TKThe :0557...146, tai VIB100,000UH Tue Linh
9107/11TKThe :9704..946, tai MB200,000UH Tue Linh
9207/11TKThe :1903...888, tai TCB200,000UH Tue Linh
9307/11NGUYEN THIEN TUAN 100,000 
9407/11TKThe :0300...119, tai MSB100,000UH Tue Linh
9507/11 DOAN THI HANH 200,000UH Tue Linh
9607/11TKThe :4221...2495, tai Sacombank ( IBFT) 300,000UH Tue Linh
9707/11TKThe :1902...4019, tai TCB100,000UH Tue Linh
9807/11TKThe :1902...9011, tai TCB200,000UH Tue Linh
9907/11TKThe :1195...398, tai VPB200,000UH Tue Linh
10007/11TKThe :70001..0083, tai Shinhan Bank500,000UH Tue Linh
10107/11 DO THI PHUONG200,000UH Tue Linh
10207/11TKThe :0601...7556, tai Sacombank ( IBFT)50,000UH Tue Linh
10307/11TKThe :1903...3011, tai TCB200,000UH Tue Linh
10407/11 PHAM THI HONG 200,000 
10507/11TKThe :155...1106, tai VPB300,000UH Tue Linh
10607/11 NGO THI CHUNG100,000UH Tue Linh
10707/11TKThe :1902...3013, tai TCB500,000UH Tue Linh
10807/11NGUYEN THI MINH HANH200,000UH Tue Linh
10907/11TKThe :873...197, tai ACB200,000UH Tue Linh
11007/11TKThe :1903...013, tai TCB200,000UH Tue Linh
11107/11TKThe :9704...4138, tai MB200,000UH Tue Linh
11207/11 PHAM THI THU THUY 100,000UH Tue Linh
11307/11TKThe :0780...7002, tai MB200,000UH Tue Linh
11407/11TKThe :1209...297, tai VPB200,000UH Tue Linh
11507/11TKThe :1903...8015, tai TCB200,000UH Tue Linh
11607/11TKThe :1367...122, tai VPB200,000UH Tue Linh
11707/11TKThe :1989...088, tai VPB500,000UH Tue Linh
11807/11TRAN THI THANH THAO 500,000UH Tue Linh
11907/11TKThe :1913...8011, tai TCB180,000UH Tue Linh
12007/11TKThe :1902...7012, tai TCB200,000UH Tue Linh
12107/11TKThe :97040….6618, tai Agribank. 100,000UH Tue Linh
12207/11NGUYEN THI THANH TUYEN 500,000UH Tue Linh
12307/11TKThe :1903….7010, tai TCB100,000UH Tue Linh
12407/11TKThe :9704...729, tai MB200,000UH Tue Linh
12507/11 HOANG THI DAN 500,000UH Tue Linh
12607/11 TKThe :1903...6011, tai TCB300,000UH Tue Linh
12707/11 Nguyen Thi Manh2,000,000UH Tue Linh
12807/11 Be Dang va Huy 200,000UH Tue Linh
12907/11LE THI THU HIEN 200,000UH Tue Linh
13007/11TKThe :0650...2004, tai MB. 100,000UH Tue Linh
13107/11NGUYEN THI HUONG 200,000UH Tue Linh
13207/11NGUYEN THI LUONG 200,000UH Tue Linh
13307/11TKThe :1902...5018, tai TCB1,000,000UH Tue Linh
13407/11TKThe :1903...015, tai TCB200,000UH Tue Linh
13507/11NGUYEN THI HONG NHUONG 200,000UH Tue Linh
13607/11TKThe :9704...5164, tai MB. 500,000UH Tue Linh
13707/11TKThe :1903...4011, tai TCB200,000UH Tue Linh
13807/11 NGUYEN THI KIM CHUNG 500,000UH Tue Linh
13907/11DANG THI HUYNH NHU 200,000UH Tue Linh
14007/11TKThe :1100...3291, tai MSB300,000UH Tue Linh
14107/11TKThe :0540...009, tai MB200,000UH Tue Linh
14207/11DAO BAO NGOC 200,000UH Tue Linh
14307/11TKThe :1913...011, tai TCB200,000UH Tue Linh
14407/11 LE CANH DUY2,000,000UH Tue Linh
14507/11TKThe :1902...1016, tai TCB500,000UH Tue Linh
14607/11PHUNG THI THUY300,000UH Tue Linh
14707/11TKThe :1737...891, tai VPB. 200,000UH Tue Linh
14807/11TRAN THI LAN PHUONG 200,000UH Tue Linh
14907/11TRAN THI TRANG 200,000UH Tue Linh
15007/11TRUONG THANH THUY 500,000 
15107/11 DAO BAO NGOC 1,300,000UH Tue Linh
15207/11TKThe :0068...001, tai Tienphongbank220,000UH Tue Linh
15307/11TKThe :9704...4621, tai Agribank300,000UH Tue Linh
15407/11TKThe :1902...018, tai TCB. 200,000UH Tue Linh
15507/11TRAN THI THANH 100,000UH Tue Linh
15607/11 PHAM MY NGOC 2,000,000UH Tue Linh
15707/11TKThe :1630...987, tai VPB300,000UH Tue Linh
15807/11 NGUYEN THI NGOC GIAU 100,000UH Tue Linh
15907/11TKThe :1018...691, tai Vietinbank100,000UH Tue Linh
16007/11TKThe :1903...012, tai TCB300,000UH Tue Linh
16107/11NGUYEN THI HUYEN ANH 100,000UH Tue Linh
16207/11 PHAM THI MY VAN 200,000UH Tue Linh
16307/11TKThe :0087...332, tai VIB. 500,000UH Tue Linh
16407/11TKThe :0031...004, tai BaoVietBank300,000UH Tue Linh
16507/11TO THANH HA 500,000UH Tue Linh
16607/11 MAI MAI 100,000UH Tue Linh
16707/11TKThe :9704...299, tai Agribank100,000UH Tue Linh
16807/11 HOANG THI KIEN 100,000 
16907/11Co hoa 500,000UH Tue Linh
17007/11 Nhat Yen Vo200,000UH Tue Linh
17107/11TKThe :9704...659, tai Agribank200,000UH Tue Linh
17207/11TKThe :1903...011, tai TCB. 100,000UH Tue Linh
17307/11 NGUYEN VAN PHUONG 200,000UH Tue Linh
17407/11TKThe :1902...019, tai TCB. 1,000,000UH Tue Linh
17507/11Nga teng teng 100,000UH Tue Linh
17607/11TKThe :1903...011, tai TCB. 1,000,000UH Tue Linh
17707/11 NGUYEN THI PHUONG NGAN500,000UH Tue Linh
17807/11 NGUYEN THI PHUONG NGA500,000UH Tue Linh
17907/11TKThe :9704….848, tai Agribank100,000UH Tue Linh
18007/11TKThe :1050...2791, tai Vietinbank1,000,000UH Tue Linh
18107/11TKThe :0030...705, tai SeABank200,000UH Tue Linh
18207/11NGUYEN HAI YEN 1,000,000UH Tue Linh
18307/11REM TKThe :19028722715015, tai TCB2,000,000UH Tue Linh
18407/11TKThe :1639...846, tai VPB. 50,000UH Tue Linh
18507/11TKThe :0737...622, tai VIB100,000UH Tue Linh
18607/11TRUONG THI THANH 300,000UH Tue Linh
18707/11 TRAN THE LAM 1,000,000UH Tue Linh
18807/11 TKThe :0040...006, tai MB100,000UH Tue Linh
18907/11 DUONG TRUC LOAN HANG 300,000UH Tue Linh
19007/11 BACH THI HOAN 200,000UH Tue Linh
19107/11TKThe :9704...6903, tai Agribank100,000UH Tue Linh
19207/11MAI THI DIEU 100,000UH Tue Linh
19307/11CAO THI TUONG KHANH 200,000UH Tue Linh
19407/11Ng Thanh Thuy, CToan k38300,000UH Tue Linh
19507/11TRAN THI QUE 100,000UH Tue Linh
19607/11 Le Thi Ngoc Anh 300,000UH Tue Linh
19707/11Ha Thi Ngoc Lan 500,000UH Tue Linh
19807/11THAI THI LAN PHUONG 5,000,000UH Tue Linh
19907/11TKThe :9704...684, tai Agribank100,000UH Tue Linh
20007/11 Bunkothe 500,000UH Tue Linh
20107/11TKThe :1902...3015, tai TCB200,000UH Tue Linh
20207/11TRAN THI THU HUYEN 200,000UH Tue Linh
20307/11 Bich hang 500,000UH Tue Linh
20407/11TKThe :1902...5029, tai TCB100,000UH Tue Linh
20507/11TKThe :1152...6010, tai TCB. 300,000UH Tue Linh
20607/11TKThe :1903...6011, tai TCB200,000UH Tue Linh
20707/11TKThe :1903...1011, tai TCB200,000UH Tue Linh
20807/11 TKThe :2334...149, tai ACB200,000UH Tue Linh
20907/11TKThe :938...688, tai ACB100,000UH Tue Linh
21007/11LE THI THUY NGA 50,000UH Tue Linh
21107/11 PHAM THI MAI ANH100,000UH Tue Linh
21207/11NGUYEN THI PHUONG NHAT1,000,000UH Tue Linh
21307/11 NGUYEN THI AN 100,000UH Tue Linh
21408/11TKThe :1903….0666, tai TCB50,000UH Tue Linh
21508/11sieu nhan Ngoc Diep100,000UH Tue Linh
21608/11TKThe :0151...5008, tai 1919191,000,000UH Tue Linh
21708/11TKThe :7800...9004, tai MB. 200,000UH Tue Linh
21808/11TKThe :0500...2809, tai Sacombank. 500,000UH Tue Linh
21908/11TKThe :1148..555, tai VPB. 300,000UH Tue Linh
22008/11 Fb Thao Nguyen 300,000UH Tue Linh
22108/11 NGUYEN THI KHANH YEN 100,000UH Tue Linh
22208/11TRAN HONG QUYEN 300,000UH Tue Linh
22308/11TKThe :9500...999, tai MB. 200,000UH Tue Linh
22408/11Hang Luu200,000UH Tue Linh
22508/11 NGUYEN THI KIM OANH 200,000UH Tue Linh
22608/11TKThe :1913...1013, tai TCB200,000UH Tue Linh
22708/11 NGUYEN HAI LY 1,000,000UH Tue Linh
22808/11Nguyen duc Toan 200,000UH Tue Linh
22908/11 BUI TO QUYEN200,000UH Tue Linh
23008/11Gd Su Bi 500,000UH Tue Linh
23108/11 NGUYEN THI TUYET 1,000,000UH Tue Linh
23208/11TKThe :1903...3014, tai TCB200,000UH Tue Linh
23308/11NGUYEN THI TUYET HUONG 200,000UH Tue Linh
23408/11TKThe :1903...2012, tai TCB1,000,000UH Tue Linh
23508/11 VO THE ANH100,000UH Tue Linh
23608/11TKThe :6037...4144, tai VIB. 200,000UH Tue Linh
23708/11TKThe :1913...0015, tai TCB200,000UH Tue Linh
23808/11 VU THI THANH HUONG 100,000UH Tue Linh
23908/11TKThe :9704...1408, tai MB200,000UH Tue Linh
24008/11TKThe :0600...9919, tai Sacombank.1,000,000UH Tue Linh
24108/11TKThe :120...839, tai ACB100,000UH Tue Linh
24208/11TKThe :1402...859, tai ACB. 100,000UH Tue Linh
24308/11 TKThe :9704...986, tai MB200,000UH Tue Linh
24408/11NGUYEN HUONG LY 100,000UH Tue Linh
24508/11HAM THI NGOC DUNG200,000UH Tue Linh
24608/11BUI THANH DAT500,000UH Tue Linh
24708/11TKThe :1903...3013, tai TCB100,000UH Tue Linh
24808/11 Ba Tran Thi Van 200,000UH Tue Linh
24908/11TKThe :02005...8005, tai MB200,000UH Tue Linh
25008/11 DINH THUY GIANG 300,000UH Tue Linh
25108/11TKThe :1902...0013, tai TCB300,000UH Tue Linh
25208/11TRAN THI CAM HA 1,000,000UH Tue Linh
25308/11Em Tom 300,000UH Tue Linh
25408/11 Ba Noi Be 1,000,000UH Tue Linh
25508/11TKThe :1579...244, tai VPB200,000UH Tue Linh
25608/11 NGUYEN THI HONG NHUNG 500,000UH Tue Linh
25708/11 HUYNH THI KIEU OANH 200,000UH Tue Linh
25808/11TKThe :9704...0441, tai Agribank200,000UH Tue Linh
25908/11TKThe :1903...3014, tai TCB100,000UH Tue Linh
26008/11 Pho ngoc vuong1,000,000UH Tue Linh
26108/11TKThe :0687...7577, tai VIB. 1,000,000UH Tue Linh
26208/11Nha Ban Bop200,000UH Tue Linh
26308/11 DAM THI LAN 100,000UH Tue Linh
26408/11 NGUYEN THI THU HA 200,000UH Tue Linh
26508/11LE THI THANH NGUYEN 200,000UH Tue Linh
26608/11TKThe :1903...1015, tai TCB. 200,000UH Tue Linh
26708/11TKThe :9704...4508, tai Agribank500,000UH Tue Linh
26808/11TKThe :1903...3010, tai TCB.100,000UH Tue Linh
26908/11TKThe :1008...7037, tai Vietinbank200,000UH Tue Linh
27008/11 GIAP THI NHAM 100,000UH Tue Linh
27108/11DO THI THU HUONG 100,000UH Tue Linh
27208/11 NGUYEN KIM GIAU 200,000UH Tue Linh
27308/11 Mint Garden 1,000,000UH Tue Linh
27408/11VU THI DUNG 200,000UH Tue Linh
27508/11Thanh Long Huong Anh 400,000UH Tue Linh
27608/11 be Ngoc Han100,000UH Tue Linh
27708/11TKThe :0200...8005, tai MB. 100,000UH Tue Linh
27808/11NGUYEN THI HONG NHUNG 100,000UH Tue Linh
27908/11TKThe :9704...5469, tai MB500,000UH Tue Linh
28008/11MAN THI MAI 100,000 
28108/11TKThe :1902...8021, tai TCB200,000UH Tue Linh
28208/11TKThe :1902...7015, tai TCB300,000UH Tue Linh
28308/11 TRAN THI VAN nha Duc Phuc 200,000UH Tue Linh
28408/11TKThe :1902...3018, tai TCB200,000UH Tue Linh
28508/11NGUYEN THUY THAI BINH250,000UH Tue Linh
28608/11 TKThe :1152...0019, tai TCB.200,000UH Tue Linh
28708/11TKThe :9160...0001, tai Nam A Bank. 500,000UH Tue Linh
28808/11NGUYEN THI THU HONG 200,000UH Tue Linh
28908/11Ms Chi AVD31 C500 500,000UH Tue Linh
29008/11SN 2011 Ha Dong200,000UH Tue Linh
29108/11NGUYEN THI TUYET DUNG200,000UH Tue Linh
29208/11 TRAN LE THUY 400,000UH Tue Linh
29308/11TKThe :1903...022, tai TCB100,000UH Tue Linh
29408/11TA THI LOC200,000UH Tue Linh
29508/11TKThe :2287...5603, tai HDBank300,000UH Tue Linh
29608/11LE THI THU VAN200,000 
29708/11DO THU HANG 100,000UH Tue Linh
29808/11 LOAN NGOC200,000UH Tue Linh
29908/11PHAN THI BICH HUONG1,000,000500kTue Linh 500k hoi
30008/11 TKThe :0077...6676, tai VIB200,000UH Tue Linh
30108/11 HO ANH THU 100,000UH Tue Linh
30208/11TKThe :1070...4140, tai Vietinbank500,000UH Tue Linh
30308/11TKThe :9704...8790, tai MB500,000UH Tue Linh
30409/11HOANG NHU QUYNH100,000UH Tuệ Linh
30509/11 LE THI MINH NGUYET 1,000,000UH Tuệ Linh
30609/11TKThe :1903….8013, tai TCB.100,000UH Tuệ Linh
30709/11TKThe :9704…..0383, tai Agribank500,000UH Tuệ Linh
30809/11 TKThe :9704...4235, tai Agribank200,000UH Tuệ Linh
30909/11 NGUYEN THI LAM 100,000UH Tuệ Linh
31009/11 PHAM XUAN MANH1,000,000UH Tuệ Linh
31109/11TKThe :1903...1013, tai TCB500,000UH Tuệ Linh
31209/11DO THI MANH TRINH 500,000UH Tuệ Linh
31309/11TA PHU QUOC100,000UH Tuệ Linh
31409/11TKThe :0175...6501, tai Tienphongbank300,000UH Tuệ Linh
31509/11NGUYEN THI KIEU DIEM 50,000UH Tuệ Linh
31609/11NGUYEN NHU LONG 500,000UH Tuệ Linh
31709/11TKThe :0367...7701, tai Tienphongbank200,000UH Tuệ Linh
31809/11TKThe :1902...2021, tai TCB100,000UH Tuệ Linh
31909/11 LE THI VIET LINH 300,000UH Tuệ Linh
32009/11TRAN THIEN TAM ANH200,000UH Tuệ Linh
32109/11DANG NGUYEN THAO PHUONG 300,000UH Tuệ Linh
32209/11DO THI MY LIEN 300,000UH Tuệ Linh
32309/11LAI THI PHUONG200,000UH Tuệ Linh
32409/11LE QUANG TRUNG200,000UH Tuệ Linh
32509/11HONG NGOC CHI 200,000UH Tuệ Linh
32609/11NGUYEN MINH DUNG1,000,000UH Tuệ Linh
32709/11TRAN THI XUAN OANH 100,000UH Tuệ Linh
32809/11hoang thi huong giang100,000UH Tuệ Linh
32909/11LO DIEU THUY100,000UH Tuệ Linh
33009/11NGUYEN THI KIM NGOC 300,000UH Tuệ Linh
33109/11 Huong Nguyen200,000UH Tuệ Linh
33209/11NGUYEN THACH ANH - KHACH HANG SHOP NGHE PHAT TAM2,690,000 
33309/11TKThe :9704...1933, tai MB100,000UH Tuệ Linh
33409/11TKThe :1999...936, tai VPB200,000UH Tuệ Linh
33509/11 NGUYEN THI NGOC HOA 1,000,000UH Tuệ Linh
33609/11TKThe :19028...6011, tai TCB100,000UH Tuệ Linh
33709/11TKThe :1902...2011, tai TCB100,000UH Tuệ Linh
33809/11TU KIM NGAN200,000UH Tuệ Linh
33909/11 LE THI THUY TRANG MD200,000UH Tuệ Linh
34009/11 DO TUYET NHUNG 500,000UH Tuệ Linh
34109/11TKThe :3580...7008, tai MB1,000,000UH Tuệ Linh
34209/11LAM NGOC THU DUNG 500,000UH Tuệ Linh
34309/11TKThe :1040...4758, tai Vietinbank200,000UH Tuệ Linh
34409/11TKThe :9704...4505, tai MB100,000UH Tuệ Linh
34509/11Ta quynh nga 200,000 
34609/11TRAN THI THANH THUY 100,000UH Tuệ Linh
34709/11 TRAN THI PHUONG HONG 200,000 
34809/11TKThe :1902...2011, tai TCB100,000UH Tuệ Linh
34909/11ANH THANH500,000UH Tuệ Linh
35009/11TKThe :9704...6019, tai MB.50,000UH Tuệ Linh
35109/11TKThe :0640...9005, tai MB.200,000UH Tuệ Linh
35209/11TKThe :1102...6016, tai TCB200,000UH Tuệ Linh
35309/11 DINH NHAT TAN 100,000UH Tuệ Linh
35409/11TKThe :480...107, tai VPB1,000,000UH Tuệ Linh
35509/11TKThe :1020...5362, tai SeABank2,000,000UH Tuệ Linh
35610/11TKThe :6050...9999, tai MB200,000UH Tuệ Linh
35710/11PHAN THI MAI THAO 500,000UH Tuệ Linh
35810/11TKThe :1902...4884, tai TCB200,000UH Tuệ Linh
35910/11 LUONG MINH DAT500,000UH Tuệ Linh
36010/11TKThe :1292...4012, tai TCB300,000UH Tuệ Linh
36110/11LAM TO NGAN6,000,000UH Tuệ Linh
36210/11LE THI PHUONG 200,000UH Tuệ Linh
36310/11 DUONG HOANG TRUC 100,000UH Tuệ Linh
36410/11DANG THI MINH THU1,000,000UH Tuệ Linh
36510/11TKThe :0600...5622, tai Sacombank2,000,000UH Tuệ Linh
36610/11TKThe :9704...3433, tai Agribank200,000UH Tuệ Linh
36710/11TKThe :1000...335, tai NCB. 200,000UH Tuệ Linh
36810/11TKThe :07501...9999, tai MB50,000UH Tuệ Linh
36911/11 NGUYEN THI THU THAO 200,000UH Tuệ Linh
37011/11Chi hoi Phu Tho 500,000UH Tuệ Linh
37111/11 CAO LAN ANH 500,000UH Tuệ Linh
37211/11TKThe :966..203, tai VPB300,000UH Tuệ Linh
37311/11TKThe :3451..001, tai SCB200,000UH Tuệ Linh
37411/11TKThe :1903...9013, tai TCB300,000UH Tuệ Linh
37511/11 ME TIT TPHCM 200,000 
37611/11TKThe :1903...1010, tai TCB200,000 
37711/11TKThe :2016...783, tai VPB100,000UH Tuệ Linh
37811/11 DUONG THI THU HIEN 200,000UH Tuệ Linh
37911/11TKThe :9704...9833, tai Agribank200,000UH Tuệ Linh
38012/11TKThe :1030...3982, tai Vietinbank300,000UH Tuệ Linh
38112/11Bac Tran Thanh Hoai va Bac Huong Ta 1,000,000UH Tuệ Linh
38212/11anhdiep - VU HONG THAI 1,000,000 
38312/11TRAN THIEN TAM ANH 1,000,000UH Tuệ Linh
38412/11TKThe :1903...8016, tai TCB1,000,000UH Tuệ Linh
38513/11ME CACH CACH 500,000UH Tuệ Linh
38613/11TKThe :1000...9871, tai Vietinbank200,000UH Tuệ Linh
38713/11Tran Thi Van Thoa300,000UH Tuệ Linh
38813/11TKThe :1902...5016, tai TCB100,000UH Tuệ Linh
38914/11 LA VAN NHUONG 850,000UH Tuệ Linh
39014/11TKThe :1561...516, tai VPB200,000UH Tuệ Linh
39115/11TKThe :1020...5790, tai SeABank500,000UH Tuệ Linh
39215/11 VU THI LUYEN200,000 
39315/11 LUU THI THAO100,000UH Tuệ Linh
39416/112 chi em SN Huyen VATruc200,000 
39517/11Nguyen Thi Thuy500,000 
39617/11Nguyen Xuan100,000UH Tuệ Linh
39724/11Bui Thi Trang1,000,000 
39824/11Tk SCB300,000 
39924/11Tk VCB500,000 
40026/11Cau sn Nguyen Duc Toan500,000 
40126/11Phan Thi Mong Huyen200,000 
40226/11Phan Thi Hong Ngoc2,000,000 
40329/11TKThe :9704...5879, tai MB300,000UH bé Linh HB
40429/11DINH THUY GIANG 300,000UH bé Linh HB
40529/11DUNG TUN200,000UH bé Linh HB
40629/11 Hoang Le Chau 200,000UH bé Linh HB
40729/11MAC THANH HOANG OANH (SN NAM KHANH) 200,000UH bé Linh HB
40829/11NGUYEN DO DIEU HONG300,000UH bé Linh HB
40929/11Be Dang va Huy 200,000 
41029/11BUI THI LAN 200,000UH bé Linh HB
41129/11 NGUYEN MINH DUNG1,000,000UH bé Linh HB
41229/11 TRAN THI LAN 300,000 
41329/11NGUYEN THI TUYET DUNG100,000UH bé Linh HB
41429/11THI BUN200,000UH bé Linh HB
41529/11SN Mai Anh 200,000UH bé Linh HB
41629/11TKThe :0227...4197, tai VCCB100,000UH bé Linh HB
417 Nguyen Vu Hoang An1,000,000 
41830/112 chị em sn Huyen va Truc100,000UH bé Linh HB
41901/11Co Diep200,000 
42002/11Hang Hien500,000 
42105/11Jenny Nguyen200,000 
42207/11HDBank200,000 
42308/11Bui Thi Hoa500,000 
42408/11Kingphan1,000,000 
42511/11Tk the VPB100,000 
42612/11Nhom Phat tu Dam Trau1,000,000 
42715/11Hoang Thi Ngoc Huyen500,000Bao tro SNt10
42817/11Yến Lâm500,000 
42923/11Nguyen Thi Nguyet Nga Quy chia se tien le1,000,000 
43023/11Bà ngoại Kẹo200,000 
431Tháng 11/2020MSD Vietnam Tài trợ Covid lần 2: 60 xuất Hà Nội, 25 xuất HCM trị giá 93,500,000
432Tháng 11/2020TT Tư vấn và trợ giúp dụng cụ chỉnh hình cho người KT 12 đôi giày nẹp
  Tổng163,440,000 

BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 11/2020

Mục chiNgày tháng Nội dung chiSố tiền (đồng)Người chi
Làm thuốc 
 24/11Tiền mua nguyên liệu làm thuốc cao đu đủ (gừng, hành, tỏi…)676,000Đỗ Thị Quỳnh Nga
 27/11Tiền mua 30 lit mật ở anh Đường3,300,000Đỗ Thị Quỳnh Nga
 29/11

08/12
Tiền mua nguyên liệu làm thuốc cao đu đủ (gừng, hành, tỏi, lọ đựng)3,596,000Đỗ Thị Quỳnh Nga
 02/12Tiền ship tỏi ngâm mật635,000Đỗ Hằng
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân  
 17/11Chi viếng bé Bùi Trung Kiên con

mẹ Nguyễn Thị Thanh
500,000Trương Thi Thoa
 19/11viếng bé nhà mẹ Thoa500,000Diep Mai
 27/11BT quý 4 CH Nghệ Tĩnh, Quảng Trị

BTSN42: Yến sào, dầu ăn, nước giặt, bánh

BTSN37: Gạo, bánh

BTSN38: Sửa, bỉm, bánh kẹo

BTSN39: Sửa bột
7,500,000Nguyễn Lan Anh
 27/11BT quý 4 CH Quảng Bình

BTSN40: Bỉm, sửa chua,

bánh kẹo

BTSN41: Bỉm, sửa,

bánh kẹo
3,000,000Nhuận Tâm
 27/11BT quý 4 CH Hà Nội : BTSN36 : 7 bịch bỉm1,500,000Đỗ Thị Quỳnh Nga
 27/11BT quý 4 CH Hưng Yên

BTSN32: Sửa tươi, gạo
1,500,000Bé Kẹo Bông
 27/11BT quý 4 CH Hải Dương

BTSN33: bỉm, sửa, thuốc ăn ngon, ngũ cốc, nho khô, bánh

BTSN34: Sửa, bánh, bỉm

BTSN35: Bánh, sửa, thuốc bổ
4,500,000Nguyen Huu Dan
 27/11BT quý 4 CH Bắc Ninh

BTSN28: Sửa bột, bỉm

BTSN29: Gạo, mì chính, mì tôm

BTSN30: Sửa bột, sửa tươi

BTSN31: Sửa, bỉm, bánh, sửa chua, dầu gội
6,000,000Việt Khang
 27/11BT quý 4 CH Gia Lai

BTSN43: Tiền mặt

BTSN44: sửa, bỉm
3,000,000Thúy Đặng
 27/11BT quý 4 CH Thái Nguyên

BTSN26: Gạo, sửa, chăn

BTSN27: Gạo, sửa, bỉm
3,000,000Oanh Vu
 27/11BT quý 4 CH Quảng Ninh

BTSN25: Bỉm, sửa
1,500,000Thùy Dương
 27/11BT quý 4 CH Thái Bình

BTSN45: Thuốc  sabril
1,500,000Tham Doan
 09/11Chi mổ mắt cho bé Tuệ Linh (lần 1)100,000,000Đinh Lan Anh
 02/12Chi mổ mắt cho bé Tuệ Linh (lần 2)40,050,000Đinh Lan Anh
Hỗ trợ PHCN   
 26/11Tiền làm 5 đôi giày nẹp tại Hà Nội do nhóm K30F YHCT tài trợ11,000,000Nguyễn Văn Ngọc
 13/11Chi tiền cước taxi tập huấn chuyên môn920,000Lê Tuấn
 01/12Chi phí chuyên môn Tham vấn đồng cảnh650,000Cao Lan Anh
 01/12Chi phí chuyên môn hỗ trợ trẻ bại não1,000,000Mai Eva
 06/11Hỗ trợ đào tạo việc làm cho người CP trưởng thành (2 người)6,000,000Tuấn, Hiệp
Tổng cộng201,827,000 

BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 11/2020

Tồn quỹ CPFAV tháng 10/2020483,768,696
Thu tháng 11/2020163,440,000
Chi tháng 11/2020201,827,000
Tồn quỹ CPFAV tháng 11/2020445,381,696

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay