TÀI LIỆU VỀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO TRẺ BẠI NÃO

I. Tài liệu hướng dẫn thực hiện Phục hồi chức năng (PHCN) dựa vào cộng đồng

 1. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Hướng dẫn thực hiện PHCN dựa vào cộng đồng: Xem tại đây
 2. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Hướng dẫn cán bộ PHCN và cộng tác viên về PHCN dựa vào cộng đồng: Xem tại đây
 3. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Hướng dẫn người khuyết tật và gia đình về PHCN dựa vào cộng đồng: Xem tại đây

II. Bộ 20 Tài liệu kỹ thuật về PHCN cho tuyến cộng đồng sử dụng

 1. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Phục hồi chức năng cho trẻ bại não: Xem tại đây
 2. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Trật khớp háng trẻ em: Xem tại đây
 3. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Phục hồi chức năng cho trẻ cong vẹo cột sống: Xem tại đây
 4. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Phục hồi chức năng bàn chân khèo bẩm sinh: Xem tại đây
 5. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Dụng cụ phục hồi chức năng tự làm tại cộng đồng: Xem tại đây
 6. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Phục hồi chức năng cho người khuyết tật/giảm chức năng nhìn: Xem tại đây
 7. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Phục hồi chức năng nói ngọng, nói lắp và thất ngôn: Xem tại đây
 8. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Giao tiếp với trẻ em giảm thính lực: Xem tại đây
 9. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Phục hồi chức năng trẻ chậm phát triển trí tuệ: Xem tại đây
 10. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Phục hồi chức năng trẻ tự kỷ: Xem tại đây
 11. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Động kinh ở trẻ em: Xem tại đây
 12. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Phục hồi chức năng người có bệnh tâm thần: Xem tại đây
 13. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Phục hồi chức năng sau bỏng: Xem tại đây
 14. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Phục hồi chức năng sau tai biến mạch máu não: Xem tại đây
 15. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Phục hồi chức năng tổn thương tủy sống: Xem tại đây
 16. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Chăm sóc mỏm cụt: Xem tại đây
 17. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Phục hồi chức năng trong viêm khớp dạng thấp: Xem tại đây
 18. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Phòng ngừa thương tật thứ phát: Xem tại đây
 19. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008).Phục hồi chức năng bệnh phổi mãn tính: Xem tại đây
 20. Bộ Y tế, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, NXB Y Học (2008). Thể thao, văn hóa và giải trí cho người khuyết tật: Xem tại đây
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay