HỖ TRỢ SINH KẾ CHO CHA MẸ TRẺ BẠI NÃO

Xác định vai trò quan trọng của cha mẹ trong hành trình đồng hành cùng trẻ bại não, Hội coi trọng hàng đầu và triển khai được nhiều chương trình hỗ trợ hiệu quả cho cha mẹ, một trong số đó là các chương trình hỗ trợ sinh kế cho cha mẹ.

Bên cạnh việc thường xuyên kết nối việc làm cho các cha mẹ, CPFAV còn triển khai các chương trình hỗ trợ vay vốn sinh kế. Từ năm 2021 đến tháng 6/2023, dự án đã hỗ trợ được hơn 30 gia đình có trẻ bại não tái thiết cuộc sống, với sự tài trợ của Trung tâm Hỗ trợ phát triển cộng đồng LIN và Quỹ Khởi Duyên. Dự án hỗ trợ vay vốn (10 đến 15 triệu/gia đình) cho các gia đình để sản xuất kinh doanh nhỏ, đem lại thu nhập thường xuyên cho gia đình với mức lãi suất 0%, thời gian hoàn vốn 1 năm và tiếp tục nhân rộng triển khai quay vòng vốn cho các gia đình khác có nhu cầu. Dự án góp phần hỗ trợ các gia đình thoát khỏi bế tắc và có phương hướng phát triển kinh tế, phát huy thêm sức lao động phù hợp của người phụ nữ, giải phóng phụ nữ khỏi áp lực ăn bám, phụ thuộc kinh tế, tạo động lực cho các gia đình có con bại não khác có phương hướng vừa chăm con, vừa phát triển kinh tế, có điều kiện chăm sóc trẻ bại não tốt hơn, qua đó giảm bớt gánh nặng cho xã hội.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay