BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 07/2021

CPFAV  cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/07/2021 đến ngày 31/07/2021  Dưới đây là danh sách chi tiết:

DANH SÁChH ỦNG HỘ THÁNG 07/2021

STTNgày tháng Từ TK HộiTừ TK Chủ tịch HộiUH Quỹ CPFAVUH Mái ấm nhiUH Sài GònGhi chú
101/07TKThe :298...289, tai ACB 500,000   
202/07Nguyen thi thuy  500,000   BTSN ma so 108 thang 7
302/07 Fb NGUYEN KIEU DIEM  400,000  MAI AM NHI
404/07Hang hien 500,000   
505/07Bích Ngọc 500,000   BTSN MS 66 T6
605/07Thu Trang Tran  1,500,000  BTSN 62. Quy 3.2021
705/07Victor Luby  500,000  BTSN 124, BT tháng 7/2021
806/07THACH THI BICH LOAN  500,000   
907/07Hiền Mai  1,500,000  btsn 55 quy lll 
1007/07 LE THI NGOC ANH  3,000,000  BTSN 84, 6 tháng
1108/07NGUYEN QUYNH CHAU 500,000   
1208/07 Be Dang va Huy  200,000   
1310/07HA QUANG TRUONG cong ty Ha Quang Truong 500,000  BTSN67 thang 7
1410/07me Thuy Duong me Cam Nhung  800,000   
1510/07Giangtran    300,000UH SaiGon 
1610/07 LE THI THU HA    100,000UH SaiGon 
1710/07Tran Chau Giang  1,500,000 BTSN52 thang 8 9 10
1810/07DO THU HIEN    6,000,000UH SaiGon 
1910/07Be Trung Kien    500,000UH SaiGon 
2010/07hoang anh mai    500,000UH SaiGon 
2110/07Chi AV31 C500    300,000UH SaiGon 
2210/07TKThe :9704...22, tai Agribank   500,000UH SaiGon 
2310/07VO THI HANG   200,000UH SaiGon 
2410/07BUI THI LAN    100,000UH SaiGon 
2510/07 LE THI KIM DUNG   200,000UH SaiGon 
2610/07 Ngan Do    200,000UH SaiGon 
2710/07TKThe :1903...2012, tai TCB   3,000,000UH SaiGon 
2810/07LE THI NGOC ANH   500,000UH SaiGon 
2910/07TKThe :480...107, tai VPB   3,000,000UH SaiGon 
3010/07TRAN TUE LINH    500,000UH SaiGon 
3110/07NGUYEN THI LAN ANH Chi hoi Nghe Tinh   600,000UH SaiGon 
3210/07 Hien Long    2,000,000UH SaiGon 
3310/07NGUYEN THI LAM    100,000UH SaiGon 
3410/07NGO NGOC DIEP    300,000UH SaiGon 
3510/07TKThe :1948...653, tai VPB   500,000UH SaiGon 
3610/07PHAM THI BICH TRAM    500,000UH SaiGon 
3710/07Nguyen Van Hien    200,000UH SaiGon 
3810/07DO TUYET NHUNG    1,000,000UH SaiGon 
3910/07Be do mai cam tu    100,000UH SaiGon 
4010/07 NGUYEN DO DIEU HONG   500,000UH SaiGon 
4110/07TKThe :0310...6984, tai MSB   200,000UH SaiGon 
4210/07TKThe :1098...1117, tai Vietinbank 200,000  
4310/07 BACH THI THANH NGA   200,000UH SaiGon 
4410/07DO HOANG YEN    200,000UH SaiGon 
4510/07TKThe :0087...1332, tai VIB   500,000UH SaiGon 
4610/07 Hai chau Hoang Bach va Tue Linh   500,000UH SaiGon 
4710/07NGUYEN THI HOA    600,000UH SaiGon 
4810/07TRAN THI TUONG VI    200,000UH SaiGon 
4910/07NGUYEN THUY BAO CHAU NhoChanh   500,000UH SaiGon 
5010/07 me sieu nhan Dang Minh   200,000UH SaiGon 
5110/07TKThe :1903...1015, tai TCB   200,000UH SaiGon 
5210/07Huong Son 500,000 BTSN22 thang 7.2021 
5310/07THAI THI VAN KHANH    6,000,000UH SaiGon 
5410/07Nguyen Thu Huong    500,000UH SaiGon 
5510/07TKThe :0157...9001, tai Tienphongbank   100,000UH SaiGon 
5610/07NGUYEN THI NGOC BICH   500,000UH SaiGon 
5710/07NGUYEN DO QUYNH LOAN    100,000UH SaiGon 
5810/07 Pika    500,000UH SaiGon 
5910/07 LA VAN NHUONG    800,000UH SaiGon 
6010/07mathiduyen    100,000UH SaiGon 
6110/07HO YEN QUYNH    100,000UH SaiGon 
6210/07TKThe :9704...96970, tai Agribank.    300,000UH SaiGon 
6310/07 Huyen    200,000UH SaiGon 
6410/07 Nguyen Thuy    500,000UH SaiGon 
6510/07NGUYEN NANG TRUONG    500,000UH SaiGon 
6610/07 Dang Lan    100,000UH SaiGon 
6710/07 NGO THI PHUONG MAI   500,000UH SaiGon 
6810/07 NGUYEN QUYNH MAI    200,000UH SaiGon 
6910/07Ha Trang    300,000UH SaiGon 
7010/07Hong Nguyen Thu    100,000UH SaiGon 
7110/07 LE ANH TUAN Le Minh Phuong    100,000UH SaiGon 
7210/07gd be Hoang Linh Dan    500,000UH SaiGon 
7310/07 QUYNH HN    200,000UH SaiGon 
7410/07TKThe :1902...3866, tai TCB.   100,000UH SaiGon 
7510/07VU THI HUYEN Vu Huyen fb Candy Vu    100,000UH SaiGon 
7610/07 Bui Ha    500,000UH SaiGon 
7710/07 SN HONG DANG chi hoi Quang Ninh    200,000UH SaiGon 
7810/07Me SN Leu The Vinh    100,000UH SaiGon 
7910/07NGUYEN THI YEN    200,000UH SaiGon 
8010/07 MAC THANH HOANG OANH    200,000UH SaiGon 
8110/07TKThe :9704...174235, tai Agribank.    100,000UH SaiGon 
8210/07 Trang    200,000UH SaiGon 
8310/07An Giang   700,000UH SaiGon 
8410/07PHAN THI THU HOAI   300,000UH SaiGon 
8510/07 NGUYEN THI HUONG    100,000UH SaiGon 
8610/07VO HONG ANH NGUYET    100,000UH SaiGon 
8710/07 MAI THI THANH TRAN    1,000,000UH SaiGon 
8810/07NONG MAI THOA    600,000UH SaiGon 
8910/07Be Minh Anh    100,000UH SaiGon 
9010/07Nguyen thi dieu    1,000,000UH SaiGon 
9110/07VU THI HOAI THANH 1,000,000 BTSN 105
9210/07TKThe :0177...6001, tai Tienphongbank   500,000UH SaiGon 
9310/07 HA THI THUY DUNG    200,000UH SaiGon 
9410/07VU HOANG DAT    100,000UH SaiGon 
9510/07TKThe :1902...9015, tai TCB   50,000UH SaiGon 
9610/07TKThe :1903...3015, tai TCB 300,000  
9710/07TKThe :0500...830, tai Sacombank   500,000UH SaiGon 
9810/07 NGUYEN BUU CHANH   200,000UH SaiGon 
9910/07TKThe :1903...7019, tai TCB  500,000UH SaiGon 
10010/07DINH THUY GIANG  500,000  
10110/07HOANG THI THANH NGA    500,000UH SaiGon 
10210/07 FB Trang Thu    200,000UH SaiGon 
10310/07 LE THI ANH DUONG   200,000UH SaiGon 
10410/07 TKThe :2043...333, tai SCB   50,000UH SaiGon 
10510/07TKThe :9704...1460, tai MB 50,000  
10610/07NGUYEN THI HUONG    200,000UH SaiGon 
10710/07 Phan thi mai anh    200,000UH SaiGon 
10810/07Luong Huong    500,000UH SaiGon 
10910/07 Hoa    200,000UH SaiGon 
11010/07 Nguyen Thanh Huong    200,000UH SaiGon 
11110/07 Lan    100,000UH SaiGon 
11210/07Le Kim Hung    500,000UH SaiGon 
11311/07 TKThe :9704...8933, tai Agribank.    200,000UH SaiGon 
11411/07Thanh Long Huong Anh    300,000UH SaiGon 
11511/07BE DINH NHAT TAN    200,000UH SaiGon 
11611/07 Kim chi    300,000UH SaiGon 
11711/07Ngay Luon    200,000UH SaiGon 
11811/07TRAN THI HUONG LY    200,000UH SaiGon 
11911/07LE THI VIET LINH   500,000UH SaiGon 
12011/07PHAM NGOC DIEP    200,000UH SaiGon 
12111/07My    200,000UH SaiGon 
12211/07 HPG2    1,000,000UH SaiGon 
12311/07Thai thanh thao   300,000UH SaiGon 
12411/07NGUYEN THUY LINH   300,000UH SaiGon 
12511/07 TA HOANG TAM  500,000   
12611/07TKThe :0217...9604, tai VIB 100,000   
12711/07 BUI TO QUYEN   300,000UH SaiGon 
12811/07TKThe :1902...09017, tai TCB   100,000UH SaiGon 
12911/07Gd Pooh Po    1,000,000UH SaiGon 
13011/07Ca Nang    300,000UH SaiGon 
13111/07TKThe :9704...03751, tai Agribank.    200,000UH SaiGon 
13211/07TKThe :6620...766, tai Standard Char   100,000UH SaiGon 
13311/07Fb cua cang    100,000UH SaiGon 
13411/07BUI THI HAI YEN    100,000UH SaiGon 
13511/07 TKThe :1903...78017, tai TCB   1,000,000UH SaiGon 
13611/07e Thao    200,000UH SaiGon 
13711/07 Nguyen Phuong Dung    500,000UH SaiGon 
13811/07Nguyen thi nga    200,000chuyen tien cho cac tre em
13911/07VU VIET DUNG   500,000UH SaiGon 
14011/07 PHAM HOAI THU    300,000UH SaiGon 
14111/07 NGOAN   200,000UH SaiGon 
14211/07TKThe :298...289, tai ACB   300,000UH SaiGon 
14311/07NGUYEN NGUYET THUY   300,000UH SaiGon 
14411/07DOAN THI THUONG    250,000UH SaiGon 
14511/07Dang ngoc chi    500,000UH SaiGon 
14611/07 thai ha    1,000,000uh sai gon mai hieu 
14711/07co Diep 100,000  
14811/07TKThe :1903...013, tai TCB.   100,000UH SaiGon 
14911/07Haseon    200,000UH SaiGon 
15012/07PHAM THI SON  200,000  
15112/07 be Lam    100,000UH SaiGon 
15212/07 LE THI TO NHU   500,000UH SaiGon 
15312/07 Vo Thi Tuyet Phuong    200,000UH SaiGon 
15412/07LE THI THU VAN    300,000UH SaiGon 
15512/07NGUYEN THI QUYNH CHI    200,000UH SaiGon 
15612/07 DUONG PHUONG THUY    1,000,000UH SaiGon 
15712/07Nhuha    300,000UH SaiGon 
15812/07TRINH THI THU THUY SN Gia Khanh    200,000UH SaiGon 
15912/07 Be Dang va Huy   100,000UH SaiGon 
16012/07DO KHANH PHUONG   300,000UH SaiGon 
16112/07 NGUYEN THI NHIEN Nguyen Hoang Lam Anh   300,000UH SaiGon 
16212/07NGUYEN THI GAM ban Hoa    500,000UH SaiGon 
16312/07 TKThe :038...4201, tai Tienphongbank.    100,000UH SaiGon 
16413/07 TKThe :970...0620, tai Agribank.    500,000UH SaiGon 
16513/07Lan - tt Dac thang    500,000UH SaiGon 
16613/07NGUYEN THI NGAN    500,000UH SaiGon 
16713/07PHAN THI MY DUYEN   700,000UH SaiGon 
16813/07HA THI LY    200,000UH SaiGon 
16913/07TKThe :970...11460, tai MB 50,000   
17013/07BUI THI HONG HANH  500,000   
17113/07 HA THI LY Ha Ly    20,000 cho sieu nhan 
17213/07TRAN NGOC QUAN    500,000UH SaiGon 
17313/07Che Linh An va cac ban    5,555,555UH SaiGon 
17413/07TRUONG THI THANH TUYEN  2,000,000   
17513/07TKThe :9704...1460, tai MB 100,000   
17613/07 Nguyen Hong Ngoc    200,000UH SaiGon 
17713/07 TKThe :227...399, tai VPB   200,000UH SaiGon 
17814/07NGUYEN THI HUONG   500,000UH SaiGon 
17914/07NGUYEN THI HA DONG    300,000UH SaiGon 
18014/07 BUI THI HA 1,000,000   bao tro t7 ma 86 87
18114/07 Fb Thanh Nguyen   100,000 cho sieu nhan 
18214/07Tran Van Thoa  500,000 BTSN 92 thang 7
18314/07TKThe :9704...7865, tai Agribank.    500,000UH SaiGon 
18414/07 FB Tran Leonor 500,000   
18515/07TRINH NGOC LINH   2,000,000  BTSN 51,79 thang 7, 8
18615/07 Nguyen Ngoc Me ban Kien    500,000UH SaiGon 
18715/07 NGUYEN THI CHI    1,000,000UH SaiGon 
18816/07 Be Anh Duong 300,000   
18916/07TKThe :1902...9036, tai TCB 1,000,000   
19018/07Fbthuonguyen    100,000UH SaiGon 
19119/07TKthe: 066…3009,

tại MB
 200,000   
19219/07Le Thi Hong Ha SN Ma Le Ha Chi   200,000UH SaiGon 
19319/07Tkthe: 1903…1010,

tại TCB
 200,000   
19420/07Nguyen Thi Gai 50,000   
19521/07PHAM VAN TUAN  500,000  
19621/07NGUYEN THI HUONG    500,000UH SaiGon 
19721/07 Haile    300,000UH SaiGon 
19821/07TKThe :1902...2898, tai TCB   1,000,000UH SaiGon 
19921/07NGO NGOC DIEP    200,000UH SaiGon 
20021/07PHAM THI HONG HUYEN  200,000  
20121/07 NGUYEN THI HUONG giahuy    200,000UH SaiGon 
20221/07 BUI THANH DAT 500,000  
20321/07Mai Nguyen    200,000UH SaiGon 
20421/07Me Bap Chuot   200,000UH SaiGon 
20521/07VU THI MINH HANG    100,000UH SaiGon 
20621/07Hanh    100,000UH SaiGon 
20721/07LE THI NHUNG    500,000UH SaiGon 
20821/07be thanh xuan    300,000UH SaiGon 
20921/07BE BAO HAN   200,000UH SaiGon 
21021/07 HO HOANG GIANG    200,000UH SaiGon 
21121/07 LE THI THANH NGUYEN    300,000UH SaiGon 
21221/07KThe :0966...1888, tai MB   200,000UH SaiGon 
21321/07 Fb Hangtran    100,000UH SaiGon 
21421/07TRUONG THANH THU    300,000UH SaiGon 
21521/07HONG   200,000UH SaiGon 
21621/07TKThe :1903...3014, tai TCB   100,000UH SaiGon 
21721/07 Glacy    1,000,000UH SaiGon 
21821/07PHAN THUY AN    200,000UH SaiGon 
21921/07NGHIEM VIET ANH    1,700,000UH SaiGon 
22021/07 Huyen   200,000UH SaiGon 
22121/07PHAM THI MY NGAN    100,000UH SaiGon 
22221/07TRINH ANH PHUONG    100,000UH SaiGon 
22321/07 Le Thi Anh    100,000UH SaiGon 
22421/07 LUU THI HANG Em Quoc Bao    200,000UH SaiGon 
22521/07 NGUYEN THANH HUYEN    100,000UH SaiGon 
22621/07 LY MINH HOA  100,000  
22721/07Fb Duong Yen   200,000UH SaiGon 
22821/07 LE HAI BINH    100,000UH SaiGon 
22921/07NGUYEN THI HAI NAM  100,000  
23021/07DUNG   200,000UH SaiGon 
23121/07TKThe :1903...6011, tai TCB   300,000UH SaiGon 
23221/07NGUYEN THI THU VAN    200,000UH SaiGon 
23321/07DO THI LAN ANH   100,000UH SaiGon 
23421/07VU THI MY HANH   200,000UH SaiGon 
23521/07NGUYEN KIM NGOC    300,000UH SaiGon 
23621/07Bui Anh Tuan    500,000UH SaiGon 
23721/07Le Thi Huong    100,000UH SaiGon 
23821/07Trang    200,000UH SaiGon 
23921/07TKThe :1902...2011, tai TCB   100,000UH SaiGon 
24021/07Lien Do   200,000UH SaiGon 
24121/07 V. THUY   200,000UH SaiGon 
24221/07 DINH THI MAI    100,000UH SaiGon 
24321/07CHU THI LUA    200,000UH SaiGon 
24421/07NGUYEN THI MINH DUONG Me be Ha Khanh   300,000UH SaiGon 
24521/07TKThe :1903...1016, tai TCB   50,000UH SaiGon 
24621/07NGUYEN THI LIEN Be Thien An    100,000UH SaiGon 
24721/07NGUYEN THI CAM DUYEN    500,000UH SaiGon 
24821/07 Con DUC TOAN  200,000Chuc moi su binh an
24921/07 DO THI HA GIANG    200,000UH SaiGon 
25021/07Huong Quynh K38    100,000UH SaiGon 
25121/07Fb Thach Thao    200,000UH SaiGon 
25221/07TKThe :1948...653, tai VPB   200,000UH SaiGon 
25321/07TRAN THI HANG    200,000UH SaiGon 
25421/07 PHAM THI THU HUONG   100,000UH SaiGon 
25521/07TKThe :1902...5023, tai TCB   100,000UH Gia Huy
25621/07NGUYEN THI NGOC YEN    200,000UH SaiGon 
25721/07 NGUYEN THI PHUONG THAO   50,000UH Gia Huy
25821/07TKThe :1903...3010, tai TCB   200,000UH SaiGon 
25921/07Nguyen Phuong Dung   200,000UH SaiGon 
26021/07TONG CANH BICH THUY   200,000UH SaiGon 
26121/07CHU THI ANH NGOC    100,000UH SaiGon 
26221/07TKThe :1903...2010, tai TCB   300,000UH SaiGon 
26321/07VU PHUONG ANH    200,000UH SaiGon 
26421/07SN Hong Dang chi hoi Quang Ninh    200,000UH SaiGon 
26521/07 Ls Hung - bo Su hao    500,000UH SaiGon 
26621/07TKThe :0020...6143, tai SeABank. P   100,000UH SaiGon 
26721/07TKThe :1902...010, tai TCB   100,000UH SaiGon 
26821/07Be Dang va Huy    100,000UH SaiGon 
26921/07 Lan    200,000UH SaiGon 
27021/07NGUYEN THI HUYEN TRANG fb Trang meo    500,000UH SaiGon 
27121/07TKThe :9704...0212, tai Agribank.    500,000UH Gia Huy -UH SaiGon 
27221/07 LE THI KIM DUNG    200,000UH SaiGon 
27321/07NGUYEN THI THANH HOA e.Hoa htqtc500    200,000UH Gia Huy -UH SaiGon 
27421/07Tran Huong (ban Y)   200,000UH SaiGon 
27521/07Em Zim    100,000UH SaiGon 
27621/07NGUYEN HOANG XUAN TRANG   100,000UH SaiGon 
27721/07TRAN HAI TRIEU    200,000UH SaiGon 
27821/07 DINH THI HUYEN NHUNG   200,000UH gia huy
27921/07 Duong ngoc linh    200,000UH SaiGon 
28021/07 KIEU OANH   500,000UH SaiGon 
28121/07NGUYEN THI TUYET DUNG   200,000UH SaiGon 
28221/07 NGUYEN THI TUONG VAN    100,000UH SaiGon 
28321/07TKThe :8100..981, tai MB   500,000UH SaiGon 
28421/07 DO TUYET NHUNG    500,000UH gia huy
28521/07Nguyen Thi Dieu    500,000UH SaiGon 
28621/07 LE THI THU TRANG    200,000UH SaiGon 
28721/07Bui Thu Thao  1,000,000 BTSN 88 BTSN 83 thang 7
28821/07LINH   200,000UH SaiGon 
28921/07TT Sao Mai Mong cai    200,000UH gia huy
29021/07Pham Hien    300,000UH SaiGon 
29121/07LE THI THOM 200,000  
29221/07Anh Vy   300,000UH SaiGon 
29321/07DOI THI HOAI LINH    200,000UH SaiGon 
29421/07TKThe :1903...2668, tai TCB   100,000UH gia huy
29521/07Giangtran    200,000UH SaiGon 
29621/07THAI THI HA   500,000UH SaiGon 
29721/07LE THI SUU  100,000  
29821/07PHAM THI MAI HIEN me Mo    100,000UH SaiGon 
29921/07dinh ngoc thuan    200,000UH gia huy
30021/07TRAN THI MINH NGOC   200,000UH SaiGon 
30121/07TKThe :1903...7016, tai TCB   100,000UH SaiGon 
30221/07DOAN THI NHU HAO    100,000UH SaiGon 
30321/07HA THI KIM LIEN    500,000UH SaiGon 
30421/07Vo Nguyet Minh   1,000,000UH SaiGon 
30521/07Van AV31   1,000,000UH SaiGon 
30621/07Dao Thi Tan    200,000UH SaiGon 
30721/07 NGUYEN THI HAN  500,000  
30821/07LE THI VAN    200,000UH gia huy
30921/07Nhom ban Yen Nhat Vo    250,000UH SaiGon 
31021/07TKThe :0186...5301, tai Tienphongbank   200,000UH gia huy
31121/07 Anh em Voi va Leo    300,000UH Gia Huy -UH SaiGon 
31221/07TKThe :1903...338, tai TCB   500,000UH Gia Huy -UH SaiGon 
31321/07CHUONG    100,000UH gia huy
31421/07HOANG MINH HAI    200,000UH SaiGon 
31521/07NGUYEN THI ANH TUYET Truc An    200,000UH SaiGon 
31621/07 Pham Trung My    300,000UH SaiGon 
31721/07NGO HOAI AN    200,000UH SaiGon 
31822/07Bui Thu Hien    100,000UH SaiGon 
31922/07DANG QUOC HUY    200,000UH SaiGon 
32022/07TKThe :1903...8015, tai TCB   500,000UH SaiGon 
32122/07TKThe :1903..6014, tai TCB   300,000UH SaiGon 
32222/07TKThe :7050...9201, tai SeABank   100,000UH SaiGon 
32322/07Phuong   100UH SaiGon 
32422/07TKThe :1903...0015, tai TCB   300,000UH SaiGon 
32522/07Huong Nguyen   950,000UH SaiGon 
32622/07NGUYEN THI LUONG    100,000UH SaiGon 
32722/07 Fb Nguyen chinh    100,000UH SaiGon 
32822/07NGUYEN THI GIANG    100,000UH SaiGon 
32922/07BUI THI HONG HANH    300,000UH SaiGon 
33022/07DUONG TRUC LOAN HANG    200,000UH gia huy
33122/07 TRAN KHOA QUYNH ANH    50,000UH SaiGon 
33222/07 HA THU VAN Nguyen Nam Son    300,000UH SaiGon 
33322/07VU THI MINH DUC Ban Qltsnn    3,000,000UH SaiGon 
33422/07 HOANG THI KIM LIEN   150,000UH SaiGon 
33522/07TRAN THI LAM THI    1,000,000UH SaiGon 
33622/07TKThe :2222...888, tai SHB   200,000UH SaiGon 
33723/07PHAN THI AI PHUONG    100,000UH SaiGon 
33823/07HoangBaoLinh    100,000UH SaiGon 
33923/07Nguyen Thanh Nha    200,000UH SaiGon 
34023/07Nguyen Hiep Thuong   500,000UH SaiGon 
34123/07NGUYEN QUYNH MAI   200,000UH SaiGon 
34223/07Dong Gia Phat    200,000UH SaiGon 
34323/07 Hoang Thi Huong Ging    200,000UH SaiGon 
34424/07TKThe :1005...833, tai SHB   300,000UH gia huy
34524/07 TKThe :1903...6012, tai TCB   100,000UH gia huy
34624/07 TKThe :1902...4019, tai TCB   200,000UH gia huy
34725/07DOAN THI THU TRANG    100,000UH SaiGon 
34826/07Nguyen Hoang Anh (Ku Tit) 1,000,000  
34926/07Cho onlien GDSN   10,840,000UH SaiGon 
35028/07Phan Ngo Hoang An 1,000,000   
35129/07Ngo Hoang An 2,000,000   
35230/07Trang Nhim 200,000   
35330/07Nguyen Thi Binh 500,000  BTSN 111 tháng 7
35431/07Nguyen Thach Anh 100,000   
35531/07Nguyen Thi Thuy  500,000  BTSN 108, tháng 8
35607/07Hoang Thi Ngoc Huyen500,000   
35708/07 Dinh Thi Nguyet Minh300,000   
35819/07 Nhóm bạn hữu NSL3,000,000   
  Tổng 36,650,000520,000126,145,655 

BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 07/2021

Mục chiNgày tháng Nội dung chiSố tiền (đồng)Người chi
Làm thuốc    
     
Quà tặng cuộc thi cuộc thi onlien "Đồng hành cùng con trong đại dịch covid 19"    
     
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân     
 12/07Ủng hộ Chị Liên Thái Bình để chăn nuôi và mua xe đẩy bán hàng:

- Xốp, xương nhôm, máy, dây bơm nước, máng lợn, chế: 3.370.000đ

- Xe đẩy bán hàng: 8.500.000đ

- Mua 5 con lợn: 13.000.000đ

- Bếp gas, bình gas, van dây: 970.000đ

- Cám lợn, tiêm vaxin cho lợn: 2.900.000đ

- Tiền mặt để chăm 2 bé: 15.260.000đ
44,000,000Thiệu Thị Liên
 13/07Hỗ trợ vượt qua covid 7 trường hợp ở TPHCM (mỗi gia đình 10.000.000đ)70,000,000Diệp Mai
 26/07Hỗ trợ vượt qua covid  thêm 1 trường hợp ở TPHCM 10,000,000Diệp Mai
 12/07Viếng bé Thanh Trúc Chi hội Hòa Bình500,000Bạch Thị Hoàn
 24/07Viếng bé Nguyễn Tiến Dũng Chi hội Đăk Lăk500,000Long Thi Viet
 07/07Hỗ trợ chương trình bảo trợ gia đình siêu nhân2,000,000Hoài Thanh
Mái ấm Nhi + Vĩnh Hưng    
 15/07Điện nước mái ấm Nhi494,085Đàm Ngọc Tuấn
Hỗ trợ PHCN    
 07/07Hỗ trợ đào tạo việc làm cho người CP trưởng thành (3 người)10,000,000Tuấn, Hiệp, Chi
Hoạt động Văn phòng    
 03/07Điện thoại VP 5 tháng495,000Lê Hồng Thư
Tổng cộng137,989,085 

BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 07/2021

Tồn quỹ CPFAV tháng 6/2021326,317,305
Thu tháng 7/2021163,315,655
Chi tháng 7/2021137,989,085
Tồn quỹ CPFAV tháng 7/2021351,643,875
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay