THỐNG KÊ TỶ LỆ GIỚI TÍNH CỦA TRẺ BẠI NÃO

CPFAV tổng hợp tỷ lệ giới tính trẻ bại não tại các địa phương theo thời gian thực, trên các tỉnh thành.

TIÊU CHUẨN THỐNG KÊ
Tỉnh/thành phố