TẠO BÀI VIẾT

Văn bản thông thường

Màu chính 1

Màu chính 2

Màu chính 3

Màu chính 4

Màu chính 5

CHÈN ẢNH 

TẠO ẢNH NGANG

(Độ cao, các bạn tự chỉnh cho cân đối)

TẠO ẢNH CHẠY

Khi nhiều ảnh, mình tiết kiệm Đất thì dùng cái này.

 Ủng hộ41,944,000
1Quản lý chương trình của CPFAV 5%    2,097,200
2Mua đồ dùng sinh hoạt    9,220,000
1Cấp vốn lần 14,800,000
2Cấp vốn lần 2    5,200,000
3Vốn lần 3 mua hạt    8,280,000
4Lần 4 (để trả tiền phòng điện nước)  11,720,000
 Còn tồn ở quỹ626,800
STT Nội dung chi Số tiền  Người chi 
117/1/2023Chi tiền BTSN quý 4.2022 đợt 3 mã 132                           1,425,000 Trần Thị Huyền Trang 
217/1/2023Chi tiền BTSN quý 1.2022 đợt 1 mã 170                           1,425,000 Trần Thị Huyền Trang 
331/1/2023Hỗ trợ quản lý chương trình Bảo trợ SN                           2,000,000 Trần Thị Huyền Trang 
431/1/2023Hỗ trợ vào mã bảo trợ trên website                           2,000,000 Lê Anh Tuấn 
Tổng chi Chương trình bảo trợ tháng 10/2022                         4,850,000 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay