NGÔN NGỮ TRỊ LIỆU

Trở về thư viện

Ngôn ngữ là công cụ vô cùng quý giá của con người dùng để trao đổi và diễn đạt ý muốn trong quá trình giao tiếp. Hiện nay, càng ngày càng có nhiều trẻ có các vấn đề liên quan đến phát triển ngôn ngữ, trong đó có trẻ bại não (CP) được chẩn đoán.

Nhằm hỗ trợ các cha mẹ trong việc phát triển sớm ngôn ngữ, nhận thức cho con, CPFAV sưu tầm hệ thống tài liệu từ các bác sĩ, các nhà chuyên môn và được sử dụng vào mục đích hỗ trợ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được đóng góp của các nhà chuyên môn để tủ sách online cho cha mẹ ngày càng phong phú, chất lượng và hiệu quả hơn.


STT
Tên sách
1
2
3
4
5
6

Trở về thư viện

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay