CẬP NHẬT HỒ SƠ TÌNH NGUYỆN VIÊN

Một số điểm cần lưu ý:

  • Tất cả các trường có ký hiệu (*), Tình nguyện viên cần nhập đầy đủ
  • Tình nguyện viên cần nhập đầy đủ thông tin để CPFAV sắp xếp Tình nguyện viên vào chương trình, dự án phù hợp.

HỒ SƠ TÌNH NGUYỆN VIÊN
1.Thông tin cơ bản
Họ và tên (*)
Năm sinh (*)
2.Thông tin liên hệ
Quốc gia (*)
Tỉnh/thành (*)
Quận/huyện(*)
Phường(Xã) (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email
Facebook
3.Thông tin chuyên môn, hỗ trợ
Nơi làm việc
Khu vực anh/chị có thể hỗ trợ
Lĩnh vực anh/chị có thể hỗ trợ(*)