CẬP NHẬT HỒ SƠ TRẺ BẠI NÃO

Một số điểm cần lưu ý:

  • Tất cả các trường có ký hiệu (*), phụ huynh cần nhập đầy đủ
  • Nếu ngày sinh không nhớ, phụ bỏ trống ngày, tháng, chỉ nhập Năm sinh
  • Mỗi lần cập nhật, phụ huynh chỉ điền 1 trẻ. Trường hợp gia đình có nhiều trẻ bại não, phụ huynh tạo nhiều lần.
  • Phụ huynh nên nhập đầy đủ thông tin để CPFAV sắp xếp trẻ vào chương trình, dự án phù hợp.

HỒ SƠ TRẺ BẠI NÃO
1.Thông tin cơ bản
Họ và tên (*)
Ngày sinh (*)
Ngày Tháng Năm (*)
Giới tính(*)
2.Thông tin liên hệ
Họ tên phụ huynh (*)
Quốc Gia (*)
Tỉnh/thành (*)
Quận/huyện(*)
Phường(Xã) (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email
Facebook
3.Hội chứng bại não
Thể bại não (*)
Mức độ vận động thô hiện tại của trẻ(*)
Bệnh lý kèm theo (có thể lựa chọn nhiều mục)(*)Trẻ đã can thiệp những gì ? (Có thể chọn nhiều mục)(*)

Trẻ có tham gia hình thức học nào?(*)
Hiện nay trẻ có còn đang được can thiệp không?(*)

Ảnh giấy khám bệnh của con(*)
4.Tâm tư, nguyện vọng
Hoàn cảnh gia đình
Mong muốn, nguyện vọng của cha mẹ khi tham gia vào Hội