CẬP NHẬT HỒ SƠ NGƯỜI BẠI NÃO TRƯỞNG THÀNH

(TỪ 16 TUỔI TRỞ LÊN)

Một số điểm cần lưu ý:

  • Tất cả các trường có ký hiệu (*), người đăng ký cần nhập đầy đủ
  • Nếu ngày sinh không nhớ, phụ bỏ trống ngày, tháng, người đăng ký chỉ nhập Năm sinh
  • Người đăng ký cần cung cấp thông tin đầy đủ nhất có thể để phục vụ cho các dự án mà Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam (CPFAV) triển khai.
  • Mỗi số điện thoại chỉ được phép nhập 1 hồ sơ.

HỒ SƠ NGƯỜI BẠI NÃO TRƯỞNG THÀNH
1.Thông tin cơ bản
Họ và tên (*)
Ngày sinh (*)
Ngày Tháng Năm (*)
Giới tính(*)
2.Thông tin liên hệ
Quốc gia (*)
Tỉnh/thành (*)
Quận/huyện(*)
Phường(Xã) (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email
Facebook
3.Thông tin công tác, học tập
Trình độ học vấn
Nơi học tập/làm việc
4.Tâm tư, nguyện vọng
Khả năng phục vụ (*)


Mong muốn, nguyện vọng của cha mẹ khi tham gia vào Hội