BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 03/2023

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/03/2023 đến ngày 31/03/2023  Dưới đây là danh sách chi tiết:

PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ

DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 03/2023

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  UH THOÁT KHỎI SÀN NHÀ  UH XÓM TRỌ NHI  UH LỚP CHĂM SÓC TRẺ 
101/03/2023 08:00:44REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-010323-08:00:43 094491 -CTLNHIDI000003975914385-11-CRE-002              500,000    
201/03/2023 10:13:48REM TKThe :03906859901, tai Tienphongbank. Chuc cac con suc khoe -CTLNHIDI000003976945214-11-CRE-002                  500,000
301/03/2023 14:30:24REM TKThe :1033038918, tai VCB. MBVCB.3165027230.020797.Tieu Thi Mai.CT tu 1033038918 NGUYEN NGOC YEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Na-CTLNHIDI000003978921626-11-CRE-002              500,000    
401/03/2023 20:12:59REM TKThe :0021001421256, tai VCB. MBVCB.3166859022.046243.TRUONG THANH THUY chuyen tien.CT tu 0021001421256 TRUONG THANH THUY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau-CTLNHIDI000003981941204-11-CRE-002               2,000,000
501/03/2023 20:58:55REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu ung ho tre bai nao FT23061562240805 -CTLNHIDI000003982295941-11-CRE-002              300,000    
601/03/2023 22:36:57REM TKThe :0974162344, tai EXIMBANK. ACHUng ho Thoat khoi san nha -ACH020045299903012236392023b886911856                 300,000   
702/03/2023 02:56:03REM TKThe :1305207000774, tai Agribank. BIDV;1207242445;CAO HAI ANH chuyen khoan ung ho Hoi -CTLNHIDI000003982984772-11-CRE-002 Transaction a              500,000    
803/03/2023 14:29:32REM TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac e binh an -CTLNHIDI000003994331893-11-CRE-002              100,000    
903/03/2023 20:44:45REM Tfr Ac: 12010000356886 GG chuyen tien to chuc chuong trinh Khai but dau xuan 2023          10,000,000    
1004/03/2023 16:32:06REM TKThe :1451022021983, tai 191919. e hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000004002732000-11-CRE-002              500,000    
1105/03/2023 05:41:35REM TKThe :6628091990, tai MB. TRAN THANH HUE ung ho Hoi -CTLNHIDI000004005780308-11-CRE-002              500,000    
1205/03/2023 12:08:07REM TKThe :106870593568, tai Vietinbank. DucHanh ung ho thoat khoi san nha. -CTLNHIDI000004007720323-11-CRE-002                   50,000   
1305/03/2023 18:04:18REM TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho hoi -CTLNHIDI000004010151724-11-CRE-002              100,000    
1406/03/2023 13:56:07REM TKThe :03001016899490, tai MSB. UH Ba Van -CTLNHIDI000004015754247-11-CRE-002              300,000    
1506/03/2023 17:43:44REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -CTLNHIDI000004018053727-11-CRE-002              500,000    
1607/03/2023 22:40:51REM TKThe :0021000392668, tai VCB. MBVCB.3195116361.061805.NGUYEN THUY QUYNH chuyen tien.CT tu 0021000392668 NGUYEN THUY QUYNH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau-CTLNHIDI000004028847905-11-CRE-002                  500,000
1709/03/2023 22:13:38REM TKThe :1303206139122, tai Agribank. BIDV;1207242445;Ung ho thoat khoi san nha -CTLNHIDI000004045396985-11-CRE-002                 500,000   
1810/03/2023 03:04:33AREM 990023031000093 BO-NGUYEN THI THUY DUONG FO-1207242445 Hoi Gia Dinh Tre Bai Nao Viet Nam DTLS-REF264Q2320G4V7FGW2 em Cam Nhung Thuy Duong UH quy Bank Charge .00 VAT .00              500,000    
1910/03/2023 14:57:13REM TKThe :2715205192466, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI THANH ung ho cac Sieu Nhan ti hon -CTLNHIDI000004049857131-11-CRE-002              200,000    
2010/03/2023 18:04:34REM TKThe :3838356788888, tai MB. Con le diep chi UH hoi -CTLNHIDI000004052013769-11-CRE-002              300,000    
2111/03/2023 21:12:34REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.3215473111.089696.UH thoat khoi san nha.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va p-CTLNHIDI000004061499014-11-CRE-002                 200,000   
2212/03/2023 06:27:22REM TKThe :19038376742014, tai TCB. Ung ho Thoat khoi san nha FT23072985333751 -CTLNHIDI000004062487344-11-CRE-002                 200,000   
2313/03/2023 20:51:11REM TKThe :19036241206012, tai TCB. Trinh chuyen FT23072744688388 -CTLNHIDI000004076066112-11-CRE-002              200,000    
2414/03/2023 08:59:47REM TKThe :070070855567, tai Sacombank. Ho tro GD tre bai nao VN -CTLNHIDI000004077851163-11-CRE-002           1,000,000    
2516/03/2023 12:26:40REM TKThe :227417738, tai VPB. Ung ho tre bai nao -CTLNHIDI000004095803361-11-CRE-002              300,000    
2620/03/2023 09:23:50REM Tfr Ac: 21510001149600 Ung ho cac Sieu nhan              500,000    
2722/03/2023 07:42:45REM Tfr Ac: 22210000668007 UH xom tro Nhi                200,000  
2822/03/2023 07:44:34REM TKThe :7901205203828, tai Agribank. BIDV;1207242445;ung ho xom tro Nhi -CTLNHIDI000004140122952-11-CRE-002                200,000  
2922/03/2023 07:50:30REM TKThe :101005088279, tai Vietinbank. Chi hoi Phu Tho UH xom tro vien Nhi -CTLNHIDI000004140150773-11-CRE-002                500,000  
3022/03/2023 07:51:14REM TKThe :3213215032478, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI UT HOA chuyen khoan uh xom tro nhi -CTLNHIDI000004140154404-11-CRE-002                200,000  
3122/03/2023 07:51:28REM TKThe :13001010654463, tai MSB. UH xom tro nhi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -CTLNHIDI000004140155586-11-CRE-002                 70,000  
3222/03/2023 08:02:22REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.3263633467.098891.UH xom tro nhi.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat tri-CTLNHIDI000004140211306-11-CRE-002                200,000  
3322/03/2023 08:16:44REM TKThe :0031000304607, tai VCB. MBVCB.3263683176.044348.NGUYEN THI LUONG chuyen tien UH xom tro nhi.CT tu 0031000304607 NGUYEN THI LUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM N-CTLNHIDI000004140292125-11-CRE-002                300,000  
3422/03/2023 08:17:22REM TKThe :2121205096970, tai Agribank. BIDV;1207242445;Uh xom tro nhi -CTLNHIDI000004140295855-11-CRE-002                200,000  
3522/03/2023 08:23:22REM Tfr Ac: 22210000551365 uhxomtronhi                100,000  
3622/03/2023 08:26:58REM TKThe :19023205878999, tai TCB. UH xom tro Nhi - Van Av31 FT23081790400913 -CTLNHIDI000004140353031-11-CRE-002             1,000,000  
3722/03/2023 08:41:11REM Tfr Ac: 11910000174167 UH xom tro Nhi                200,000  
3822/03/2023 08:42:09REM TKThe :9696919858888, tai MB. UH xom tro Nhi -CTLNHIDI000004140448739-11-CRE-002                100,000  
3922/03/2023 08:45:08REM TKThe :3708205192117, tai Agribank. BIDV;1207242445;VO THI HANG chuyen khoan UH xom tro nhi -CTLNHIDI000004140468441-11-CRE-002                200,000  
4022/03/2023 08:49:35REM TKThe :162501798, tai VPB. CBC ung ho cac ban nhe -CTLNHIDI000004140498077-11-CRE-002                200,000  
4122/03/2023 08:50:07REM TKThe :19028501291016, tai TCB. UH xom tro nhi FT23081760334084 -CTLNHIDI000004140501372-11-CRE-002                200,000  
4222/03/2023 08:52:16REM TKThe :000113175555, tai LienVietPostBa. Nguyen Thi Thuy Chinh Chuyen tien ung ho xom tro Nhi -CTLNHIDI000004140515826-11-CRE-002                200,000  
4322/03/2023 09:08:03REM TKThe :10321316310019, tai TCB. Uh xom tro nhi FT23081925788757 -CTLNHIDI000004140625089-11-CRE-002                200,000  
4422/03/2023 09:09:38REM TKThe :0021002032097, tai VCB. MBVCB.3263907733.075658.UH xom tro nhi.CT tu 0021002032097 LE THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vi-CTLNHIDI000004140636243-11-CRE-002                200,000  
4522/03/2023 09:13:09REM TKThe :19033054415016, tai TCB. UH xom tro NHi FT23081594712492 -CTLNHIDI000004140661445-11-CRE-002                500,000  
4622/03/2023 09:24:42REM TKThe :19727997, tai ACB. THANG MOI YEU THUONG- YEN THANH-220323-09:24:10 439104 -CTLNHIDI000004140743975-11-CRE-002               2,202,300
4722/03/2023 09:24:47REM TKThe :3517205255205, tai Agribank. BIDV;1207242445;LE THI NGUYET TRANG chuyen khoan ung ho tre bai nao -CTLNHIDI000004140744556-11-CRE-002                100,000  
4822/03/2023 09:59:28REM TKThe :0971310866, tai MB. HOANG XUAN TRUONG chuyen khoan ung ho xom tro nhi -CTLNHIDI000004140999302-11-CRE-002                200,000  
4922/03/2023 10:03:56REM TKThe :19036136416011, tai TCB. UH xom tro nhi FT23081155550616 -CTLNHIDI000004141033785-11-CRE-002                200,000  
5022/03/2023 10:18:29REM TKThe :070420210, tai MB. Ban Nhat Minh UH xom tro Nhi -CTLNHIDI000004141144275-11-CRE-002             2,000,000  
5122/03/2023 10:33:38REM TKThe :03201019032726, tai MSB. UH xom tro nhi -CTLNHIDI000004141258588-11-CRE-002                100,000  
5222/03/2023 10:39:55REM TKThe :0021000530999, tai VCB. MBVCB.3264330135.054024.uh xom tro nhi.CT tu 0021000530999 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trie-CTLNHIDI000004141306191-11-CRE-002                300,000  
5322/03/2023 10:54:08REM TKThe :0991000007929, tai VCB. MBVCB.3264393896.089252.UH.CT tu 0991000007929 BUI THANH DAT toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Nam (BID-CTLNHIDI000004141414665-11-CRE-002                500,000  
5422/03/2023 12:03:01REM TKThe :0481000791811, tai VCB. MBVCB.3264711127.099900.UH xom tro Nhi.CT tu 0481000791811 DOAN THI LANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien V-CTLNHIDI000004141939729-11-CRE-002                200,000  
5522/03/2023 12:16:10REM Tfr Ac: 45010005408584 UH xom tro Nhi                200,000  
5622/03/2023 12:21:39REM TKThe :0969583912, tai MB. Ung ho xom tro nhi -CTLNHIDI000004142071332-11-CRE-002                100,000  
5722/03/2023 16:19:44REM TKThe :83703377, tai VPB. Gau Khanh Linh ung ho cac ban -CTLNHIDI000004143667915-11-CRE-002                200,000  
5822/03/2023 16:49:48REM TKThe :101005608107, tai Vietinbank. mai thi hoang anh uh xom tro nhi -CTLNHIDI000004143923124-11-CRE-002                500,000  
5922/03/2023 17:07:47REM TKThe :19036438657016, tai TCB. UH xom tro Nhi FT23081689698606 -CTLNHIDI000004144082821-11-CRE-002                100,000  
6022/03/2023 19:01:41REM Tfr Ac: 11610000365438 VUONG THI THANH HOA Chuyen tien                100,000  
6122/03/2023 19:48:45REM TKThe :1019119457, tai SHB. Em Phuc UH Xom tro Nhi -CTLNHIDI000004145390220-11-CRE-002                200,000  
6222/03/2023 20:20:15REM TKThe :19033560824013, tai TCB. Kingphan ung ho xom tro Nhi FT23081628063574 -CTLNHIDI000004145618180-11-CRE-002             1,000,000  
6322/03/2023 20:20:52REM TKThe :0989441834, tai VPB. uh xom tro nhi -CTLNHIDI000004145622820-11-CRE-002                200,000  
6422/03/2023 20:38:40REM Tfr Ac: 22210000018879 DO HOANG VUONG UH xom tro Nhi                500,000  
6522/03/2023 20:54:24REM Tfr Ac: 22210000670330 ung ho xom tro nhi                200,000  
6622/03/2023 20:58:05REM TKThe :19036465610013, tai TCB. UH xom tro Nhi FT23081983616005 -CTLNHIDI000004145873121-11-CRE-002                200,000  
6722/03/2023 21:37:28REM TKThe :100001449871, tai Vietinbank. NGUYEN THI VAN Chuyen tien uh xom tro nhi -CTLNHIDI000004146108140-11-CRE-002                200,000  
6822/03/2023 21:50:58REM TKThe :0541000219703, tai VCB. MBVCB.3267345431.080047.NGUYEN THI HUONG chuyen tien uh xom tro Nhi.CT tu 0541000219703 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM N-CTLNHIDI000004146180018-11-CRE-002                200,000  
6922/03/2023 22:20:18REM TKThe :19036674867013, tai TCB. Mo chuyen ung ho xom tro nhi FT23082974598639 -CTLNHIDI000004146312706-11-CRE-002                200,000  
7022/03/2023 22:22:47REM Tfr Ac: 26810000098699 nha Keo keo Binh boong UH xom tro CP Nh             1,000,000  
7122/03/2023 22:27:47REM Tfr Ac: 22010005142609 NGUYEN THI HAI YEN Chuyen tien                200,000  
7222/03/2023 22:31:03REM TKThe :5536191238888, tai MB. UH xom tro nhi -CTLNHIDI000004146353636-11-CRE-002                 50,000  
7322/03/2023 22:46:40REM TKThe :025704060441779, tai VIB. UH xom tro nhi -CTLNHIDI000004146405661-11-CRE-002                100,000  
7422/03/2023 22:54:21REM Tfr Ac: 22210000700839 TRAN THAI HA UH XOM TRO NHI                200,000  
7522/03/2023 22:54:23REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa ung ho xom tro nhi -CTLNHIDI000004146428861-11-CRE-002                200,000  
7623/03/2023 02:48:47REM TKThe :2400281001442, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH xom tro Nhi -CTLNHIDI000004146457672-11-CRE-002 Transaction a                100,000  
7723/03/2023 02:53:53REM TKThe :0941678788, tai MB. LE THI MINH HIEN ck UH xom tro nhi -CTLNHIDI000004146553576-11-CRE-002 Transaction a                200,000  
7823/03/2023 05:34:48REM TKThe :19029010688018, tai TCB. UH xom tro Nhi FT23082602306004 -CTLNHIDI000004146689486-11-CRE-002                100,000  
7923/03/2023 06:38:47REM Tfr Ac: 22210003820611 LE THI THUY Chuyen tien UH xom tro nhi                300,000  
8023/03/2023 08:10:49REM Tfr Ac: 21410003146734 NGO THI CHI Chuyen tien                100,000  
8123/03/2023 10:41:08REM TKThe :0071002700007, tai BaoVietBank. Be Dang va Huy ung ho xom tro nhi -CTLNHIDI000004148301249-11-CRE-002                200,000  
8223/03/2023 16:01:34REM TKThe :108000882813, tai Vietinbank. PHAM THI THU HIEN chuyen tien UH tro nhi -CTLNHIDI000004150717315-11-CRE-002             3,000,000  
8323/03/2023 20:34:18REM TKThe :48044107, tai VPB. PHUNG THANH HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000004153091939-11-CRE-002             2,000,000  
8424/03/2023 13:22:49REM TKThe :37876151, tai VPB. UH xom tro nhi -CTLNHIDI000004157109896-11-CRE-002                200,000  
8524/03/2023 13:41:36REM Tfr Ac: 12010000368252 NGUYEN THI TRANG Chuyen tien Uh xom tro Nhi                100,000  
8624/03/2023 14:07:24REM TKThe :87310698, tai VPB. UH xom tro Nhi -CTLNHIDI000004157400501-11-CRE-002                300,000  
8724/03/2023 14:14:54REM Tfr Ac: 21510002588774 NGUYEN BAO KHANH UH XOM TRO NHI                300,000  
8824/03/2023 15:47:07REM TKThe :0611001586247, tai VCB. MBVCB.3274664891.080545.UH xom tro Nhi.CT tu 0611001586247 NGUYEN THI THUY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien-CTLNHIDI000004158232812-11-CRE-002                200,000  
8924/03/2023 17:52:07REM TKThe :1030926915, tai VCB. MBVCB.3275378163.068734.UH xom tro nhi.CT tu 1030926915 MAI THI THU THAO toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet-CTLNHIDI000004159447228-11-CRE-002                200,000  
9025/03/2023 06:21:28REM Tfr Ac: 22010003314660 NGUYEN THI MAI CHI chuc cac con may man. cam on nhieu.                100,000  
9125/03/2023 20:38:54REM TKThe :0906666166, tai MB. UH xom tro Nhi -CTLNHIDI000004168053923-11-CRE-002                300,000  
9226/03/2023 09:57:37REM TKThe :150311339, tai ACB. UNG HO THOAT KHOI SAN NHA-260323-09:57:37 694264 -CTLNHIDI000004170128003-11-CRE-002                 500,000   
9326/03/2023 18:19:45REM TKThe :9966913579999, tai MB. Nguyen Ba Long tay dang ba vi HN -CTLNHIDI000004173587115-11-CRE-002                500,000  
9427/03/2023 12:58:50REM TKThe :0988871582, tai MB. Thanh toan QR PHAM THUY LINH chuyen khoan -CTLNHIDI000004178309416-11-CRE-002                16,914    
9527/03/2023 23:59:59BIDV Tra lai KKH                13,501    
9628/03/2023 02:56:48REM TKThe :188419879, tai ACB. UNG HO XOM TRO NHI-270323-23:52:25 661429 -CTLNHIDI000004183099691-11-CRE-002 Transaction a             1,000,000  
9728/03/2023 22:56:49REM TKThe :19034346856011, tai TCB. Ung ho Thoat khoi san nha FT23088351013594 -CTLNHIDI000004190502410-11-CRE-002                 300,000   
9831/03/2023 14:38:08REM Tfr Ac: 22210000673083 UH lop cham soc tre             16,000,000
9931/03/2023 22:43:18REM TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac em binh an -CTLNHIDI000004213706202-11-CRE-002              100,000    
 Tổng ủng hộ trong tháng       16,930,415            2,050,000        23,620,000         21,202,300

BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 03/2023

Mục chiNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi  Ghi chú 
Thăm hoàn cảnh khó khăn       30,200,000   
110/3/2023Viếng bé Nguyễn Hà My (mất ngày 6/3/2023) - Hà Tĩnh              500,000  Lê Thị Hồng Lượng  
224/03/2023Viếng bé Bảo Lộc (mất ngày 24/3/2023) - Nghệ An              500,000  Nguyễn Thị Lan Anh  
325/03/2023Viếng bé Nguyễn Gia Khiêm (mất ngày 7/3/2023) - Quảng Ngãi              500,000  Nguyễn Ngọc Vũ Hiếu  
429/03/2023Viếng bé Bảo Trâm (mất ngày 19/3/2023) - Nghệ An              500,000  Nguyễn Thị Lan Anh  
530/03/2023Viếng bé Phan Hà My (mất ngày 24/3/2023) - Yên Bái              500,000  Đỗ Thị Phấn  
631/03/2023Viếng bé Lê Nguyễn Minh Thu (mất ngày 20/3/2023) - Kon Tum              500,000  Trần Thị Thùy Linh  
731/03/2023Ủng hộ bà Vân đợt 2           3,000,000  Nguyễn Thị Lan Anh - NV VP  
831/03/2023Chi 12 suất quà cho 12 gia đình xóm trọ Viện Nhi (1.000.000đ tiền mặt và set quà 850.000đ)          22,200,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
931/03/2023Hỗ trợ CTV quản lý, điều phối hoạt động thiện nguyện           2,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Mái ấm Gia đình Siêu nhân, Lớp học Siêu nhân, Lớp Chăm sóc trẻ       25,021,000   
114/03/2023Chi mua Tủ lạnh (thanh lý) cho Lớp chăm sóc trẻ           1,500,000  Nguyễn Quỳnh Anh  
231/03/2023Chi mua quạt treo tưởng cho Lớp chăm sóc trẻ              325,000  Nguyễn Quỳnh Anh  
331/03/2023Chi mua thuốc, nhiệt kế cho Mái ấm              196,000  Nguyễn Thị Lan Anh - NV VP  
431/03/2023Chi tiền mặt bằng lớp Chăm sóc trẻ (tháng 1,2,3/2023)          18,000,000  Nguyễn Quỳnh Anh  
531/03/2023Điện nước, chi phí sinh hoạt Mái ấm, Lớp chăm sóc, VP Hội           2,000,000  Nguyễn Thị Hường  
631/03/2023Hỗ trợ Quản lý Mái ấm           3,000,000  Nguyễn Thị Lan Anh - NV VP  
Chương trình Thoát khỏi sàn nhà 2023 và các chương trình chuyên môn   
131/03/2023Chi 5 suất quà cho 5 bé phẫu thuật theo chương trình phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi TW           2,500,000  Nguyễn Thị Lan Anh - NV VP  
231/03/2023Hỗ trợ CTV quản lý, theo dõi chương trình phẫu thuật Bệnh viện Nhi           3,000,000  Nguyễn Thị Lan Anh - NV VP  
331/03/2023Hỗ trợ CTV điều phối chương trình Thoát khỏi sàn nhà           3,000,000  Nguyễn Thị Lan Anh - NV VP  
431/03/2023Hỗ trợ CTV điều phối các chương trình chuyên môn của Hội           3,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
531/03/2023Hỗ trợ CTV quản lý mạng lưới, phát triển thành viên và sinh kế cho cha mẹ           2,000,000  Lê Hồng Thư  
631/03/2023Hỗ trợ CTV pháp lý, chương trình (học việc)           2,000,000  Nguyễn Mai Anh  
Hoạt động gây Quỹ   
131/03/2023Chi phí in, bảng menu mika trưng bày thông tin gây Quỹ tại café Giảng              495,000  Trịnh Hồng Phong  
231/03/2023Chi phí đi lại chương trình nhận tài trợ BIDV tại Chương Mỹ, Hà Tây              667,000  Nguyễn Thị Lan Anh - NV VP  
331/03/2023Hỗ trợ CTV triển khai hoạt động gây Quỹ           3,000,000  Trịnh Hồng Phong  
431/03/2023Hỗ trợ CTV truyền thông page CPFAV, website           4,000,000  Trần Thị Huyền Trang  
531/03/2023Hỗ trợ CTV thiết kế, truyền thông (học việc)           2,000,000  Sỹ Danh Đức Anh  
Hoạt động Văn phòng   
131/03/2023Chi phí văn phòng phẩm tháng 3/2023              500,000  Nguyễn Thị Lan Anh - NV VP  
231/03/2023Chi mua đồ dùng văn phòng                53,000  Nguyễn Thị Lan Anh - NV VP  
331/03/2023Hỗ trợ CTV phụ trách hành chính, hậu cần           3,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
431/03/2023Hỗ trợ CTV kế toán           3,000,000  Ngô Phong Lan  
Tổng cộng       87,436,000   

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 03/2023

Tồn quỹ CPFAV tháng 2/2023     177,700,765
Thu tháng 3/2023       63,802,715
Chi tháng 3/2023       87,436,000
Tồn quỹ CPFAV tháng 3/2023     154,067,480

PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN

CPFAV  tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/03/2023 đến ngày 31/03/2023.  Dưới đây là danh sách chi tiết:

DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG 03 NĂM 2023

STTThời gianNội dung chuyển khoản Số tiền  Ghi chú 
101/03/2023 08:00:15REM TKThe :0918015456, tai MB. GIAO NGUYEN MS 74 160 163 165 177 197 227 QUY 1 -CTLNHIDI000003975911528-11-CRE-002          10,500,000  BTSN 74 160 163 165 177 197 227 
201/03/2023 11:18:03REM TKThe :19020922562018, tai TCB. Nguyen Ha Thuy BTSN 138 thang 3 FT23060739892594 -CTLNHIDI000003977512608-11-CRE-002              500,000  BTSN 138 
301/03/2023 21:25:45REM Tfr Ac: 22210000981786 VU THI HOAI THANH Chuyen tien btsn 105 t3,4 2023           1,000,000  BTSN 105 
402/03/2023 07:52:07REM TKThe :19028501291016, tai TCB. Luu Minh Hieu va Luu Minh Trang BTSN 208 thang 3 FT23061753462658 -CTLNHIDI000003983625266-11-CRE-002              500,000  BTSN 208 
502/03/2023 08:24:08REM TKThe :060291081773, tai Sacombank. Nguyen Hai Dang 2019 BTSN-256 thang 3 -CTLNHIDI000003983814132-11-CRE-002              500,000  BTSN 256 
605/03/2023 20:57:03REM TKThe :106872998626, tai Vietinbank. bao tro be Ms 119 quy 1 2023 -CTLNHIDI000004011447506-11-CRE-002           1,500,000  BTSN 119 
705/03/2023 21:12:20REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 03 2023 -CTLNHIDI000004011551464-11-CRE-002              500,000  BTSN 180 
806/03/2023 10:44:36REM TKThe :19036465610013, tai TCB. Nguyen Thi Thuy BTSN ms 203 quy 1 FT23065988013621 -CTLNHIDI000004014176287-11-CRE-002           1,500,000  BTSN 203 
906/03/2023 14:28:09REM TKThe :996788999, tai MB. Gd chau Tue Anh BTSN 193 195 6 thang -CTLNHIDI000004016021118-11-CRE-002           6,000,000  BTSN 193 195 
1007/03/2023 15:59:24REM Tfr Ac: 12310000270330 DO TUYET NHUNG BTSN 94 Thang 1,2,3           1,500,000  BTSN 94 
1108/03/2023 12:47:09REM TKThe :05329670001, tai SCB. NGUYEN MINH KHOI - BTSN - Ma 263 - Thang 3.2023 -CTLNHIDI000004032503809-11-CRE-002              500,000  BTSN 263 
1208/03/2023 14:09:25REM TKThe :0481000791811, tai VCB. MBVCB.3197709220.082547.DOAN THI LANH chuyen tien BTSN190 quy I.CT tu 0481000791811 DOAN THI LANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan han-CTLNHIDI000004033122707-11-CRE-002           1,500,000  BTSN 190 
1308/03/2023 16:34:57REM TKThe :19035337060012, tai TCB. Ly Quoc Khang BTSN MS234 quy1-2023 FT23067095234101 -CTLNHIDI000004034542923-11-CRE-002           1,500,000  BTSN 234 
1408/03/2023 17:10:28REM Tfr Ac: 12310000558203 nguyen thuy trang btsn 259 thang 3              500,000  BTSN 259 
1510/03/2023 07:19:02REM TKThe :1001706920, tai SHB. Ngoc Do BTSN 102 1 2 3 -CTLNHIDI000004046115717-11-CRE-002           1,500,000  BTSN 102 
1610/03/2023 14:11:10REM TKThe :104006369458, tai Vietinbank. LE NGOC ANH+132+thang 1 -CTLNHIDI000004049428525-11-CRE-002              500,000  BTSN 132 
1711/03/2023 10:29:52REM Tfr Ac: 21110000925766 BTSN 255 T3              500,000  BTSN 255 
1812/03/2023 13:12:40REM TKThe :0983692665, tai OCB. ung ho dam thanh binh BTSB-213 thang 3 -CTLNHIDI000004064838170-11-CRE-002           1,000,000  BTSN 213 
1914/03/2023 09:07:17REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22, thang 3.2023 FT23073100420693 -CTLNHIDI000004077911453-11-CRE-002              500,000  BTSN 22 
2015/03/2023 00:00:00AFT 0000019910000088554D000000052Dam Minh Quy BTSN 135 dinh ky              500,000  BTSN 135 
2115/03/2023 00:00:00AFT 0000026810000002016D000000034NGUYEN THI THUY BTSN MS247              500,000  BTSN 247 
2215/03/2023 12:14:06REM TKThe :19023461848886, tai TCB. Minh Thu BTSN204 quy 1 nam 2023 FT23074549058190 -CTLNHIDI000004087284482-11-CRE-002           2,500,000  BTSN 204 
2316/03/2023 02:51:20REM TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 4 FT23074701193326 -CTLNHIDI000004092795324-11-CRE-002 Transaction a           1,000,000  BTSN 109 118 
2416/03/2023 21:23:33REM TKThe :106871159999, tai Vietinbank. LE THI NGOC ANH +BTSN+87+thang3.2023 -CTLNHIDI000004100393309-11-CRE-002              500,000  BTSN 87 
2519/03/2023 06:45:23REM Tfr Ac: 26010001477028 NGUYEN NGUYET THUY Chuyen tien bao tro SN 166, t2,3.2023           1,000,000  BTSN 166 
2619/03/2023 10:46:28REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 t3 -CTLNHIDI000004117770363-11-CRE-002              500,000  BTSN 92 
2720/03/2023 14:54:45REM Tfr Ac: 11810000068324 Hoang Nga BTSN112 thang 3              500,000  BTSN 112 
2822/03/2023 06:06:25REM Tfr Ac: 12510001807337 bao tro ma 84 186 va 199           1,500,000  BTSN 84 186 199 
2922/03/2023 07:26:03REM TKThe :9966333222, tai TCB. Gia dinh Bao Soc chuyen BTSN t3.2023 2 ma FT23081795305050 -CTLNHIDI000004140043206-11-CRE-002           1,000,000  BTSN 28 258 
3023/03/2023 02:53:26REM TKThe :103876801075, tai Vietinbank. CHUNG PHUONG ANH BTSN 251 Quy 1.2023 -CTLNHIDI000004146540237-11-CRE-002 Transaction a           1,500,000  BTSN 251 
3126/03/2023 17:58:10REM TKThe :19027771753015, tai TCB. Huong bao tro Ms 150 FT23086370595730 -CTLNHIDI000004173427459-11-CRE-002           1,500,000  BTSN 150 
3227/03/2023TKThe :19034089071014, tai TCB. Le Bich Nguyet BTSN 21 quy 2-2023 FT23086062           1,500,000  BTSN 21 
3331/03/2023TKThe :19028501291016, tai TCB. Luu Minh Hieu va Luu Minh Trang BTSN 208 thang              500,000  BTSN 208 
Tổng nhận bảo trợ        46,500,000  

BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 03 NĂM 2023

STTNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi 
114/03/2023Chuyển tiền BTSN quý 1.2023 đợt 1 (52 mã)          75,675,000  Trần Thị Huyền Trang 
231/03/2023Chuyển tiền BTSN quý 1.2023 đợt 2 (17 mã)          25,175,000  Trần Thị Huyền Trang 
331/03/2023Hỗ trợ quản lý chương trình Bảo trợ SN           4,077,150  Trần Thị Huyền Trang 
Tổng chi Chương trình bảo trợ tháng 10/2022     104,927,150  

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 03 NĂM 2023

Tồn chương trình BTSN tháng 2/2023     125,229,670
Nhận BTSN tháng 3/2023       46,500,000
Chi BTSN tháng 3/2023     104,927,150
Tồn chương trình BTSN tháng 3/2023       66,802,520
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay