BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 12/2023

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/12/2023 đến ngày 31/12/2023  Dưới đây là danh sách chi tiết:

PHẦN I. THU TỪ NGUỒN ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN BIDV

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  BTSN 
101/12/2023 20:19:15TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho toi cac gia dinh tre bai nao FT23335869140152            200,000  
202/12/2023 16:49:44TKThe :1451022021983, tai 191919. Hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan            500,000  
303/12/2023 15:02:42TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-031223-15:02:41 316171            500,000  
403/12/2023 21:05:56TKThe :19020922562018, tai TCB. NGUYEN HA THUY chuyen BTSN 138 thang 12 FT23338284080949               500,000
505/12/2023 15:37:381207242445 NGUYEN NGUYET THUY BTSN 131. T12.2023               500,000
606/12/2023 07:16:571207242445 nguyen thuy trang btsn 259 thang 12               500,000
707/12/2023 15:49:07TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau            500,000  
807/12/2023 18:20:31TKThe :0481000791811, tai VCB. MBVCB.4788339082.088513.BTSN190 quy 3.CT tu 0481000791811 DOAN THI LANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV             1,500,000
908/12/2023 20:26:55TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;BTSN 92 t12               500,000
1011/12/2023 17:40:34TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac e binh an            100,000  
1111/12/2023 19:20:29TKThe :5185150297, tai TCB. LE THUY LINH chuyen ung ho FT23345594983102            100,000  
1213/12/2023 06:33:551207242445 ma bao tro 84               500,000
1313/12/2023 08:31:33TKThe :233222, tai TCB. Gia dinh Bao Soc BTSN 2 ma t12.2023 FT23347541917257             1,000,000
1414/12/2023 15:09:46TKThe :0011000408867, tai VCB. MBVCB.4839916750.094644.NGUYEN DUC SON BTSN 249 thang 12.CT tu 0011000408867 NGUYEN DUC SON toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV               500,000
1515/12/2023 01:23:15Chuyen tien dinh ky tu tai khoan 2680002016 den tai khoan 1207242445 ky ngay 15/12/2023 - NGUYEN THI THUY BTSN MS247               500,000
1615/12/2023 08:28:46TKThe :0011000408867, tai VCB. MBVCB.4844495563.074602.NGUYEN DUC SON BTSN 249 nam 2024.CT tu 0011000408867 NGUYEN DUC SON toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV             5,500,000
1716/12/2023 16:06:18TKThe :101005088279, tai Vietinbank. Dinh Hao ck Bao tro ma 71 Hoang Do Dong Anh             1,500,000
1818/12/2023 16:42:531207242445 Hoang Nga BTSN112               500,000
1920/12/2023 12:14:33TKThe :19727997, tai ACB. KHIET THANH SALARY- THANK YOU-201223-12:14:12 864162         3,000,000  
2022/12/2023 16:23:21TKThe :19036054981010, tai TCB. uh gd sieu nhan FT23356030105906            100,000  
2124/12/2023 18:35:01TKThe :1032833839, tai VCB. MBVCB.4913430102.063038.Co Diep ung ho.CT tu 1032833839 DINH THI BICH DIEP toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV            200,000  
2225/12/2023 00:32:03Thanh toan lai thang 12/2023             10,461  
2325/12/2023 14:51:32TKThe :2520132456888, tai MB. Cong duc quy            200,000  
2427/12/2023 11:25:191207242445 VU THI HUE Chuyen tien            200,000  
2528/12/2023 18:43:56TKThe :19036881105018, tai TCB. HUYNH NHA LAM ung ho tre bai nao - CPFAV FT23362808402769            200,000  
2628/12/2023 23:05:41TKThe :19034951138013, tai TCB. TRAN THI QUE ung ho FT23363703208102            300,000  
2729/12/2023 18:16:419901SW231229000104372 03MT231229499369 B/O:FI1655412820020189 ABILIS-SAATIO F/O:1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI /RFB/EFINA0101724000-20231228-18114/ROC/EFINA0101724000-20231228-1811422AA022-FT-2 SECOND INSTALLMENT OFTHE GRANT FROM ABILIS FOUNDATION BANKCHRG 0.00 EUR VAT 0.00 EUR       11,000,288  
 Tổng ủng hộ trong tháng     17,110,749        13,500,000

PHẦN II. THU TỪ NGUỒN ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN THIỆN NGUYỆN (MBANK)

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  BTSN  UH 15 NĂM KMG 
12023-12-01 16:03GIAO NGUYEN MS 74 160 163 165 177 197 227 Quy 4 NG CHUYEN:CUSTOMER           10,500,000  
22023-12-03 23:04LE NGOC ANH BTSN+132+t4- Ma GD ACSP gw989277 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000  
32023-12-04 09:08Nguyen Minh Khoi   BTSN 263   Thang 12 2023   Ma giao dich  Trace490880 Trace 490880 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000  
42023-12-04 17:31NGUYEN THI HUYEN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER             50,000   
52023-12-04 22:25Uh cac ban sieu nhan FT23339523853259   Ma giao dich  Trace217669 Trace 217669 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000   
62023-12-05 11:21be Hoang Phuc ung ho quy   Ma giao dich  Trace907151 Trace 907151 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000   
72023-12-05 12:05Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 12-2023               500,000  
82023-12-05 19:18MBVCB.4774052984.024653.NGUYEN THI THUY BTSN ma 203 q4.CT tu 0011004066541 NGUYEN THI THUY toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,500,000  
92023-12-06 08:08Hoang Thi Ngoc Huyen UH thang 7 8 9 10 11 12   Ma giao dich  Trace631305 Trace 631305 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         3,000,000   
102023-12-06 08:35NGUYEN VU HOANG AN UH CPFAV NG CHUYEN:DINH THI LAN ANH         2,000,000   
112023-12-06 08:35VU THI HUE UH CPFAV NG CHUYEN:DINH THI LAN ANH            300,000   
122023-12-06 08:36NGUYEN THI VAN HIEN UH CPFAV NG CHUYEN:DINH THI LAN ANH            500,000   
132023-12-06 15:14Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 1 FT23340084826802   Ma giao dich  Trace537860 Trace 537860 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,000,000  
142023-12-07 10:24UNG HO QUY NG CHUYEN:CUSTOMER            200,000   
152023-12-07 13:12Nguyen Hai Dang 2019 BTSN-256 thang 12 NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000  
162023-12-08 14:55DOI THI HOAI LINH Chuyen tien BT 255 t12   Ma giao dich  Trace823588 Trace 823588 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000  
172023-12-11 11:01NGUYEN DANG HIEP chuyen tien ung ho cac be- Ma GD ACSP 0q956401 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         2,000,000   
182023-12-11 12:49MB 0610 NGUYEN XUAN DUC 219 Thang 12    Ma giao dich  Trace494979 Trace 494979 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000  
192023-12-11 17:1115KMG   Yangming Vietnam   Ung Ho FT23345648898279   Ma giao dich  Trace376141 Trace 376141 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
202023-12-11 22:00MS 206   Ma giao dich  Trace810777 Trace 810777 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,500,000  
212023-12-12 20:55UH2E1N1MRZC6B6 chuc cac be co mot tri tue moi mot con nguoi moi   Ma giao dich  Trace375653 Trace 375653 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            400,000   
222023-12-13 07:53PHAN THI BICH HOA chuyen khoan chung tay giup cac con thoat khoi san nha NG CHUYEN:CUSTOMER            200,000   
232023-12-13 08:51Mong cac con luon binh an   Ma giao dich  Trace125560 Trace 125560 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         3,000,000   
242023-12-13 14:3915KMG JINJIANG SHIPPING VN UNG HO 131223 14 39 58 233473   Ma giao dich  Trace233473 Trace 233473 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,500,000
252023-12-13 14:40MBVCB.4832558675.095178.15KMGZIM HAIPHONGUNG HO.CT tu 0031000242194 TRAN TRUNG DUC toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB-  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              300,000
262023-12-14 14:4115KMG  CONG TY CP HTM LOGISTICS  UNG HO   Ma giao dich  Trace587350 Trace 587350 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            2,000,000
272023-12-14 17:06MBVCB.4840857019.030353.15KMG-cty Minh Chau-ung ho.CT tu 0491000028832 NGUYEN THI THUY LINH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000
282023-12-15 02:24UH2E1U6E2IL2U3- Ma GD ACSP hN330362 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000   
292023-12-15 09:23Be Dang va Huy ung ho   Ma giao dich  Trace350430 Trace 350430 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000   
302023-12-15 12:58Ngoc Do BTSN 102 10 11 12   Ma giao dich  Trace771323 Trace 771323 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,500,000  
312023-12-15 13:14QR15KMG Cong ty TNHH HTCTECH ung ho- Ma GD ACSP vz126393 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            3,000,000
322023-12-15 13:41Le Van Huynh BTSN 170 thang 12- Ma GD ACSP VD164449 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000  
332023-12-16 22:37Tra lai tien gui               5,048   
342023-12-18 10:3615KMG SYSTECH UNGHO FT23352464781903   Ma giao dich  Trace582115 Trace 582115 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
352023-12-18 20:0515KMG NGUYEN MANH THAO UNG HO   Ma giao dich  Trace575324 Trace 575324 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            2,000,000
362023-12-19 14:0915KMG PRNTVTPT UNG HO QUY HOI   Ma giao dich  Trace921060 Trace 921060 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
372023-12-19 16:0115KMG-CONG TY TNHH TV NAM PHAT-UNG HO NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            2,000,000
382023-12-19 17:04chuc cac con manh me   Ma giao dich  Trace933242 Trace 933242 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000   
392023-12-19 18:54LE THI NGOC ANH+BTSN+ma 87+thang 12.2023- Ma GD ACSP IR614786 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000  
402023-12-20 08:3215KMGCONG TY CO PHAN CANH DONGXANHUNG HO NG CHUYEN:CT CP CANH DONG XANH 30000420            2,000,000
412023-12-20 09:14MBVCB.4881140031.021084.Cty cp Lien Ket VangKMG ung ho.CT tu 0031000213223 TRAN MINH DUC toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            3,000,000
422023-12-20 10:18MBVCB.4881608510.054315.15KMG-CEVA LOGISTICS VIETNAM-UNG HO.CT tu 0441000749084 DUONG NGUYEN DUC DUY toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            2,000,000
432023-12-20 11:1115KMG BOLLORE UNG HO FT23354603493032   Ma giao dich  Trace145602 Trace 145602 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
442023-12-20 11:26be Hoang Phuc ung ho quy a   Ma giao dich  Trace929217 Trace 929217 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000   
452023-12-20 14:5615KMG Sumitomo Heavy Industries VN   UNG HO FT23354885665700   Ma giao dich  Trace873320 Trace 873320 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
462023-12-21 10:35QR15KMG-CTCP LOGISTICS HANH TINH BAU TROI-UNG HO- Ma GD ACSP Zx458483 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            3,000,000
472023-12-21 10:4415KMG Hoavy ung ho   Ma giao dich  Trace291709 Trace 291709 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
482023-12-21 14:34MBVCB.4890739186.095440.15KMG TRUNG TAM LOGISTICS XANH (GLC) UNG HO.CT tu 0031000064670 NGUYEN NGOC THANG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
492023-12-21 16:2315KMG CONG TY SHIPTRACO UNG HO   Ma giao dich  Trace911253 Trace 91125 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            5,000,000
502023-12-21 18:06Cty Ktruc Noi that Nam Anh ung ho FT23355997319610   Ma giao dich  Trace833839 Trace 833839 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
512023-12-22 07:13MBVCB.4894990579.049213.15KMG-HOANG HA INTL LOGISTICS-UNG HO.CT tu 0611001792528 LE NGOC HUONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM ta NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            5,000,000
522023-12-22 08:1715KMG  Tuong TSLines   Ung ho   Ma giao dich  Trace284638 Trace 284638 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
532023-12-22 08:5015KMG CT TNHH MTV KI THUAT MAY BAY VAECO UNG HO FT23356152655320   Ma giao dich  Trace119632 Trace 119632 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
542023-12-22 09:46MBVCB.4895892805.084227.15KMG- Cong ty CP dau tu va TM Duc Duong- Ung ho.CT tu 0031000247278 LUONG PHUNG KHANH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            5,000,000
552023-12-22 09:5715KMG Cong ty ATAHN va nhom Manager Ung ho FT23356881295406   Ma giao dich  Trace327101 Trace 327101 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          11,300,000
562023-12-22 12:16MBVCB.4897055793.053067.15KMGCong ty EUSU Logistic VNung ho.CT tu 1016118620 MAI THI THU YEN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NA NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
572023-12-22 12:3015KMG CONG TY GEODIS UNG HO   Ma giao dich  Trace916513 Trace 916513 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
582023-12-22 12:4815KMG Cong ty HTMP Viet Nam UNG HO FT23356284720000   Ma giao dich  Trace925938 Trace 925938 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            5,000,000
592023-12-22 14:31MBVCB.4897925773.092002.15KMG-CT TNHH TMasc(38)SX MINH LONG GROUP-UNG HO.CT tu 0071001120292 NGUYEN THI THANG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
602023-12-22 15:16MBVCB.4898265612.054730.15KMG-Teresa Le GFS-Ung Ho.CT tu 0721000575501 LE UYEN THY toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            2,000,000
612023-12-22 16:00NGHIEM TUAN ANH chuyen tien FT23356070767354   Ma giao dich  Trace545553 Trace 545553 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
622023-12-22 16:09Thanh toan QR-15KMG- RCL- thao- ung ho NG CHUYEN:CUSTOMER              300,000
632023-12-22 16:1015KMG CTY CP GNVT NGOAI THUONG  VNT LOGISTICS  UNG HO   Ma giao dich  Trace585351 Trace 585351 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            2,000,000
642023-12-22 16:2515KMG H and FRIENDS GTL VIETNAM HN BRANCH  UNG HO FT23356901000128   Ma giao dich  Trace640434 Trace 640434 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000
652023-12-22 16:38MBVCB.4898927792.058286.NGUYEN THI PHUONG Hitachi Cable VN Ung Ho.CT tu 0011000493159 NGUYEN THI PHUONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VI NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000
662023-12-22 16:39PG Bank chung tay ung ho hoi gia dinh bai nao VN  chuc mung KMG 15 nam   Ma giao dich  Trace506651 Trace 506651 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            5,000,000
672023-12-22 16:4415KMG   Cong ty CP MG Logistics   Ung ho   Ma giao dich  Trace060607 Trace 060607 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            3,000,000
682023-12-22 16:46MBBIZ6009024305.IBPS.15KMG HIEP HOIPHAT TRIEN NHAN LUC LOGISTICS VIETNAM UNG HO NG CHUYEN:HIEP HOI PT NHAN LUC LOGISTICS VIET 10039198            1,000,000
692023-12-22 17:0315KMGXNKBONMUAVN-DONATE NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            5,000,000
702023-12-22 17:21MBVCB.4899311482.055437.15KMGYusen  Ung ho.CT tu 0011004006162 DO THI BICH THUAN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000
712023-12-22 17:36MBVCB.4899466120.065431.15KMG-HASHIMA VN-UNG HO.CT tu 0901000086948 TRINH THI DIEU THUY toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
722023-12-22 17:48MBVCB.4899563613.054312.15KMG-cty Minh Chau -ung ho.CT tu 0491000028832 NGUYEN THI THUY LINH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            2,000,000
732023-12-22 18:10LE THI PHUONG LIEN ung ho  HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM   Ma giao dich  Trace488604 Trace 488604 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000
742023-12-22 18:18TRAN THI THU TRANG JDL ung ho FT23356398376616   Ma giao dich  Trace087559 Trace 087559 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000
752023-12-22 18:2015KMG HOASAN VINA UNG HO FT23356114350832   Ma giao dich  Trace093943 Trace 093943 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            2,000,000
762023-12-22 18:36MBVCB.4899978618.067369.15KMG-KL EXPRESS CORP. HN BRANCH- UNG HO.CT tu 0011000399015 DUONG ANH TO toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            2,000,000
772023-12-22 19:08MBVCB.4900234691.069338.15KMG-WANHAI-UNGHO.CT tu 0021001932149 NGUYEN THI HONG PHUONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000
782023-12-22 19:40Anh Tuyet ung ho tre bai nao Viet Nam   Ma giao dich  Trace136552 Trace 136552 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
792023-12-22 19:41MBVCB.4900499469.065931.15KMG- GLOBAL TCI JSCUNG HO.CT tu 0931004187768 PHAM HONG NHUNG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000
802023-12-22 19:4615KMG NGUYEN THI HOANG LIEN UNG HO   Ma giao dich  Trace147136 Trace 147136 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
812023-12-22 22:04PHAM THI THUY Chuyen tien   Ma giao dich  Trace813308 Trace 813308 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
822023-12-23 09:01MBVCB.4902735281.049757.15KMG-Cong ty TNHH TM CN Minh Quang-ung ho.CT tu 0541000209060 NGO THI BICH THUY toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO V NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000
832023-12-23 09:47NGUYEN NGOC BICH chuyen tien FT23357762389453   Ma giao dich  Trace472016 Trace 472016 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              200,000
842023-12-23 10:39NGUYEN TIEN TRUNG ung ho NG CHUYEN:CUSTOMER              500,000
852023-12-24 21:46BUI QUOC THINH chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER            1,000,000
862023-12-28 08:21LE THI LUYEN CHUYEN TIEN UNG HO HOI NG CHUYEN:LE THI LUYEN 30000051            300,000   
872023-12-29 08:09MBVCB.4945215928.062917.UH2E2KCF3A51PG.CT tu 9815702409 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP pn NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             20,000   
882023-12-29 20:25Be Dang va be Huy ung ho   Ma giao dich  Trace797994 Trace 797994 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000   
892023-12-30 07:24MBVCB.4953113178.026327.MAI NHU DAI chuyen tien.CT tu 0371000454000 MAI NHU DAI toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACS NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,500,000  
902023-12-30 07:38MBVCB.4953178398.056709.Bep Rua ung ho tre bai nao.CT tu 0071001127030 NGUYEN DINH KHOA toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610       10,000,000   
912023-12-30 10:57Nguyen Phuc An   Ma giao dich  Trace684372 Trace 684372 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000   
922023-12-30 16:04IBFT NGUYEN TRONG HIEU chuyen tien   Ma giao dich  Trace251093 Trace 251093 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             10,000   
932023-12-30 16:05PHAM THONG THAI  chuyen tien FT23364066433674   Ma giao dich  Trace538506 Trace 538506 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             10,000   
942023-12-31 13:19MBVCB.4962724456.045451.DUONG THI HUE chuyen tien.CT tu 0591000312413 DUONG THI HUE toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000   
952023-12-31 19:07uh Dam Thanh Binh BTSN213 thang 12 2023   Ma giao dich  Trace909978 Trace 909978 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,000,000  
Tổng ủng hộ trong tháng     25,495,048        22,500,000    100,600,000

PHẦN III. BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 12

BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 12 NĂM 2023

Mục chiNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi  Ghi chú 
Bảo trợ siêu nhân   
131/12/2023Rút tiền thực hiện bảo trợ       34,200,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Hỗ trợ khó khăn, thăm viếng   
19/12/2023Hỗ trợ khó khăn đột xuất (2TH)         2,000,000  Nguyễn Lan Anh  
218/12/2023Viếng bé Ninh Văn Quyền - Đăk Lăk            500,000  Nguyễn Thị Kim Dung  
325/12/2023Viếng bé Đỗ Thành Lộc - CH Dak Lak            500,000  Nguyễn Thị Kim Dung  
Các chương trình đào tạo, chuyên môn của Hội   
128/12/2023Chi phí mua heo đất chương trình Nuôi heo đất - Góp yêu thương2,354,000 Nguyễn Vũ Thị Thủy  
228/12/2023Thanh toán chi phí tổ chức Giáng sinh tại VP            210,000  Nguyễn Thị Lan Anh  
331/12/2023Thanh toán 5 phần quà minigame chương trình miền Nam            695,000  Phan Thụy Thanh Vân  
431/12/2023Chuyển tiền của dự án Abilis cho Câu lạc bộ CP trưởng thành       11,000,288  Lưu Thị Hiếu  
531/12/2023Thực hiện 8 buổi hỗ trợ chuyên môn, tâm lý cho cha mẹ, quản lý thành viên         4,000,000  Lê Hồng Thư  
631/12/2023Thực hiện dự án hướng nghiệp cho cha mẹ và người CP trưởng thành         5,000,000  Trần Quốc Hiệp  
731/12/2023Thực hiện dự án phẫu thuật Nhi, Mái ấm, hỗ trợ khó khăn và hòa nhập         6,000,000  Nguyễn Lan Anh  
831/12/2023Điều phối thiện nguyện, tổ chức các chương trình của Hội, hành chính hậu cần       11,077,150  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
931/12/2023Thanh toán phiên dịch, Dịch thuật         3,000,000  Mạc Khiết Thanh  
1031/12/2023Thực hiện chương trình chuyên môn PHCN         4,000,000  Phan Thụy Thanh Vân  
Mái ấm Gia đình Siêu nhân, Lớp học Siêu nhân, Lớp Chăm sóc trẻ   
131/12/2023Chi phí hỗ trợ giáo viên, tài liệu, ăn nhẹ lớp học siêu nhân         1,210,000  Cao Lan Anh  
231/12/2023Thực hiện dự án Chăm con cho mẹ đi làm         7,000,000  Nguyễn Thị Quỳnh Anh  
Hoạt động truyền thông, gây quỹ   
131/12/2023Thiết kế, đồ họa, video truyền thông         5,000,000  Sỹ Danh Đức Anh  
231/12/2023Truyền thông sự kiện, MC, lễ tân         1,500,000  Lương Thành Tuyên  
331/12/2023Truyền thông web, gây quỹ         9,000,000  Trịnh Hồng Phong  
Hoạt động Văn phòng   
131/12/2023Điều phối Văn phòng CPFAV Hà Nội       10,000,000  Vũ Thị Huyên  
231/12/2023Điều phối Văn phòng CPFAV Hồ Chí Minh         4,000,000  Phan Thụy Thanh Vân  
331/12/2023Điều phối Văn phòng CPFAV Đà Nẵng         2,000,000  Kim Phượng  
431/12/2023Điều phối Mạng lưới CPFAV cả nước       10,000,000  Vũ Thị Huyên  
531/12/2023Kế toán tài chính         3,000,000  Ngô Phong Lan  
631/12/2023Chi phí văn phòng phẩm            500,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
728/12/2023Thanh toán chi phí văn phòng         2,821,175  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
831/12/2023Chi phí cấp áo xanh cho VP và quà tặng cho đối tác            630,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
931/12/2023Chi phí làm ngoài giờ Tết Dương lịch cho Nhân viên VP         4,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Tổng cộng   145,197,613   

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 12 NĂM 2023

Tồn quỹ tháng 11/2023   111,771,084
Thu tháng 12/2023   179,205,797
Chi tháng 12/2023   145,197,613
Tồn quỹ tháng 12/2023   145,779,268
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay