BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 12/2022

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/12/2022 đến ngày 31/12/2022  Dưới đây là danh sách chi tiết:

PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ

DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 12//2022

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  UH THOÁT KHỎI SÀN NHÀ  UH TẾT  UH MÁI ẤM 
101/12/2022 09:37:11REM TKThe :0501000218321, tai VCB. MBVCB.2772537467.064670.TRAN THI HUE +thanh ly giay + choonlin.CT tu 0501000218321 TRAN THI HUE toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang -CTLNHIDI000003366584584-11-CRE-002               170,000
201/12/2022 13:48:58REM TKThe :19026607940010, tai TCB. LE DUC THIEN chuyen tien REF FT22335169428972 -CTLNHIDI000003368408986-11-CRE-002               100,000    
301/12/2022 14:07:26REM TKThe :19027980322013, tai TCB. Meo con thanh ly gay quy FT22335409058044 -CTLNHIDI000003368531561-11-CRE-002               150,000
401/12/2022 17:56:09REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000003370450676-11-CRE-002               500,000    
501/12/2022 19:34:12REM TKThe :000001261996, tai MB. Nha Khoa Nhien ck vecni flour -CTLNHIDI000003371195882-11-CRE-002                 70,000    
601/12/2022 20:53:15REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-011222-20:53:15 531288 -CTLNHIDI000003371753852-11-CRE-002               500,000    
702/12/2022 02:26:59REM TKThe :0978322366, tai MB. PHAM THI HANG chuyen khoan -CTLNHIDI000003372500524-11-CRE-002 Transaction a               200,000    
802/12/2022 08:43:02REM TKThe :0021000269064, tai VCB. MBVCB.2776768332.070393.NGUYEN THI LAN chuyen tien.CT tu 0021000269064 NGUYEN THI LAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va-CTLNHIDI000003373218017-11-CRE-002            1,000,000    
905/12/2022 22:09:06REM TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac e 1 doi an nhien -CTLNHIDI000003398955539-11-CRE-002               100,000    
1006/12/2022 14:48:13REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -CTLNHIDI000003402836485-11-CRE-002               500,000    
1106/12/2022 17:22:34REM Tfr Ac: 22210000906202 con Tit ung ho quy a            1,000,000    
1206/12/2022 21:09:56REM TKThe :1305207000774, tai Agribank. BIDV;1207242445;CAO HAI ANH chuyen khoan ung ho Hoi -CTLNHIDI000003406046602-11-CRE-002               500,000    
1308/12/2022 14:34:39REM TKThe :1021004185, tai VCB. MBVCB.2804612162.036916.NGO DUC THAO chuyen tien.CT tu 1021004185 NGO DUC THAO toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trie-CTLNHIDI000003417323028-11-CRE-002            1,000,000    
1409/12/2022 02:44:56REM TKThe :1018830520, tai SHB. NGUYEN THI NGAN CHUYEN KHOAN HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM -CTLNHIDI000003421042183-11-CRE-002 Transaction a               500,000    
1510/12/2022 18:33:19REM TKThe :0963656539, tai MB. NGUYEN THI HAI chuyen khoan -CTLNHIDI000003434592917-11-CRE-002                 50,000    
1610/12/2022 20:53:11REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. Ung ho thoat khoi san nha -CTLNHIDI000003435687169-11-CRE-002                500,000   
1712/12/2022 06:55:42REM TKThe :0831000031452, tai VCB. MBVCB.2821310760.057300.Nguyen Duc Manh chia se mot chut tam long.CT tu 0831000031452 DINH THI THANH VAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM N-CTLNHIDI000003443479255-11-CRE-002               200,000    
1813/12/2022 14:49:39REM TKThe :9200101523006, tai MB. Nguyen thi huong ung ho cac chau -CTLNHIDI000003454933327-11-CRE-002               200,000    
1913/12/2022 18:19:24REM TKThe :11522337769010, tai TCB. PHAM LINH CHI chuyen tien REF FT22347025103141 -CTLNHIDI000003456835038-11-CRE-002               200,000    
2016/12/2022 04:40:05REM Tfr Ac: 12510000184967 co Ngoc Gv huu truong NSL gui tang               500,000    
2116/12/2022 05:48:44REM Tfr Ac: 74110000943780 DucHanh ung ho thoat khoi san nha.                  50,000   
2216/12/2022 20:58:07REM TKThe :19024458225866, tai TCB. Chi Pham Huyen ck tien mua lich FT22350759805286 -CTLNHIDI000003481275352-11-CRE-002               200,000    
2317/12/2022 09:30:20REM TKThe :8007041084935, tai VCCB. Vu Quang Huy chuyen tien tu Timo -CTLNHIDI000003483053877-11-CRE-002               100,000    
2417/12/2022 09:32:13REM TKThe :19034861440012, tai TCB. Chi Linh chuyen khoan ung ho - khong lay lich a FT22351770104670 -CTLNHIDI000003483067585-11-CRE-002                 50,000    
2517/12/2022 17:07:31REM TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho -CTLNHIDI000003486241530-11-CRE-002               100,000    
2617/12/2022 18:19:56REM TKThe :19033334479011, tai TCB. Ung ho FT22351333105090 -CTLNHIDI000003486819598-11-CRE-002               200,000    
2718/12/2022 12:25:06REM TKThe :040087648666, tai Sacombank. IBFT Ung ho tre em -CTLNHIDI000003490683205-11-CRE-002                 50,000    
2818/12/2022 12:43:43REM TKThe :0389774333, tai MB. Thanh toan QR VUONG THU HONG chuyen khoan -CTLNHIDI000003490787855-11-CRE-002                 10,000    
2920/12/2022 16:23:19REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT22354746860301 -CTLNHIDI000003506683995-11-CRE-002               300,000    
3021/12/2022 08:18:37REM Tfr Ac: 21510001149600 Chuc cac sieu nhan khoe               500,000    
3123/12/2022 07:24:21REM TKThe :19023205878999, tai TCB. UH Tet 2023-Van Av31 FT22357666304287 -CTLNHIDI000003525105589-11-CRE-002              1,000,000  
3223/12/2022 07:34:18REM TKThe :0361000248200, tai VCB. MBVCB.2872913010.049861.Ung ho Tet 2023.CT tu 0361000248200 DUONG THI YEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien -CTLNHIDI000003525138454-11-CRE-002                 300,000  
3323/12/2022 08:15:05REM TKThe :0021000240520, tai VCB. MBVCB.2873029002.022230.VP UH TET 2023.CT tu 0021000240520 VU THI THUY NGA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien-CTLNHIDI000003525307294-11-CRE-002                 600,000  
3423/12/2022 08:36:11REM Tfr Ac: 48310000005865 DUONG TRUC LOAN HANG UNG HO TET 2023                 500,000  
3523/12/2022 09:15:00REM TKThe :5012215005338, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH tet 2023 -CTLNHIDI000003525655194-11-CRE-002                 300,000  
3623/12/2022 09:15:54REM Tfr Ac: 12010006231556 DANG THI THANH NGAN Chuyen tien                 300,000  
3723/12/2022 09:41:23REM TKThe :153487065, tai VPB. Gia dinh Van Thann Phuong Dung uh tet 2023 -CTLNHIDI000003525834489-11-CRE-002                 200,000  
3823/12/2022 09:43:19REM TKThe :0031000304607, tai VCB. MBVCB.2873380097.031159.NGUYEN THI LUONG chuyen tien UH tet 2023.CT tu 0031000304607 NGUYEN THI LUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan-CTLNHIDI000003525848006-11-CRE-002                 500,000  
3923/12/2022 10:10:13REM Tfr Ac: 58010000366621 Trung tam Am ngu tri lieu va phcn Hoang Linh Binh Dinh Chuyen tien ung ho tet 2023                 500,000  
4023/12/2022 10:32:16REM TKThe :9704229255882081, tai MB. Be PhamtranbaoChau UH tet 2023 -CTLNHIDI000003526205654-11-CRE-002                 300,000  
4123/12/2022 11:56:07REM TKThe :0060104064003, tai MB. UH Tet 2023 -CTLNHIDI000003526832189-11-CRE-002                 200,000  
4223/12/2022 12:02:52REM TKThe :106871159999, tai Vietinbank. UH TET 2023 -CTLNHIDI000003526880871-11-CRE-002                 300,000  
4323/12/2022 13:17:41REM Tfr Ac: 19910000660882 PHAM THI HUONG me be nguyen thanh tung UH Tet 2023                 300,000  
4423/12/2022 14:13:11REM TKThe :101005088279, tai Vietinbank. UH Tet 2023 -CTLNHIDI000003527675326-11-CRE-002                 500,000  
4523/12/2022 14:52:31REM TKThe :2121205096970, tai Agribank. BIDV;1207242445;Uh tet 2023 -CTLNHIDI000003527950961-11-CRE-002                 300,000  
4623/12/2022 14:58:42REM TKThe :0973840785, tai VPB. uhtet2023cacsieunhan -CTLNHIDI000003527996797-11-CRE-002                 100,000  
4723/12/2022 15:08:16REM TKThe :0021000530999, tai VCB. MBVCB.2874869965.025593.uh tet 2023.CT tu 0021000530999 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien V-CTLNHIDI000003528069462-11-CRE-002                 300,000  
4823/12/2022 15:09:37REM TKThe :19033650051013, tai TCB. UH TET 2023 FT22357065852992 -CTLNHIDI000003528079776-11-CRE-002                 900,000  
4923/12/2022 15:15:29REM TKThe :0363581748, tai MB. Uh tet 2003 -CTLNHIDI000003528125490-11-CRE-002                 100,000  
5023/12/2022 15:34:43REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Nhat Yen Vo UH Tet 2023 FT22357720330093 -CTLNHIDI000003528277296-11-CRE-002                 200,000  
5123/12/2022 15:41:35REM Tfr Ac: 12410000443263 UH TET 2023                 100,000  
5223/12/2022 15:46:23REM TKThe :0201000139519, tai VCB. MBVCB.2875069002.037561.NGUYEN THI HOAI chuyen tien UH tet 2023.CT tu 0201000139519 NGUYEN THI HOAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan h-CTLNHIDI000003528371752-11-CRE-002                 100,000  
5323/12/2022 17:55:39REM TKThe :025704060441779, tai VIB. HOANG THI HUONG GIANG chuyen tien den HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM - 1207242445 -CTLNHIDI000003529450502-11-CRE-002                 100,000  
5423/12/2022 19:14:28REM TKThe :050077932000, tai Sacombank. IBFT Ben UH tet 2023 -CTLNHIDI000003530008992-11-CRE-002                 300,000  
5523/12/2022 19:38:43REM Tfr Ac: 12010007191626 TUAN ANH CAO UH TET 2023              1,000,000  
5623/12/2022 20:24:07REM TKThe :11121157351013, tai TCB. UH tet 2023 FT22357905028708 -CTLNHIDI000003530463096-11-CRE-002                 300,000  
5723/12/2022 20:59:42REM Tfr Ac: 13510000297327 sumo uh tet 2023                 500,000  
5823/12/2022 21:13:54REM Tfr Ac: 22210000551365 uhtet2023                 100,000  
5923/12/2022 21:23:21REM TKThe :0961000010578, tai VCB. MBVCB.2876656415.061539.TRINH ANH PHUONG chuyen tien UH tet 2023.CT tu 0961000010578 TRINH ANH PHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan-CTLNHIDI000003530807660-11-CRE-002                 300,000  
6023/12/2022 21:42:56REM TKThe :0227041014197, tai VCCB. UH Tet 2023 -CTLNHIDI000003530907518-11-CRE-002                 300,000  
6123/12/2022 22:03:22REM TKThe :100004496487, tai Vietinbank. UH tet 2023 -CTLNHIDI000003531000374-11-CRE-002                 300,000  
6223/12/2022 22:27:40REM Tfr Ac: 36210000231002 UH Tet 2023                 100,000  
6323/12/2022 22:54:31REM TKThe :8200118659005, tai MB. Gia dinh Nam Thuy ung ho -CTLNHIDI000003531175925-11-CRE-002              1,000,000  
6424/12/2022 02:57:47REM TKThe :19033695576011, tai TCB. Hoa ck UH Tet 2023 FT22358401195050 -CTLNHIDI000003531313531-11-CRE-002 Transaction a              1,500,000  
6524/12/2022 03:00:11REM Tfr Ac: 21410001703054 UT tet 2023. Transaction at date 2022-12-24-01.34.42                 200,000  
6624/12/2022 06:14:51REM Tfr Ac: 21410003146734 NGO THI CHI Chuyen tien                 100,000  
6724/12/2022 07:06:55REM TKThe :19034951138013, tai TCB. Que chuyen UH tet 2023 FT22358296484528 -CTLNHIDI000003531601054-11-CRE-002                 200,000  
6824/12/2022 07:21:35REM TKThe :19028347947027, tai TCB. UH Tet 2023 FT22358410450175 -CTLNHIDI000003531642261-11-CRE-002                 300,000  
6924/12/2022 09:05:54REM TKThe :0991000007929, tai VCB. MBVCB.2877586588.053374.UH tet 2023.CT tu 0991000007929 BUI THANH DAT toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet-CTLNHIDI000003532139847-11-CRE-002              1,000,000  
7024/12/2022 09:20:00REM Tfr Ac: 12010000116789 DO NGOC DUNG Chuyen tien                 300,000  
7124/12/2022 09:42:13REM TKThe :102888096869, tai Vietinbank. Ban Nguyen Vu ung ho tet 2023 -CTLNHIDI000003532388718-11-CRE-002              1,000,000  
7224/12/2022 11:26:59REM TKThe :10495107, tai ACB. UH TET 2023-241222-11:27:25 346835 -CTLNHIDI000003533182396-11-CRE-002                 300,000  
7324/12/2022 12:11:05REM Tfr Ac: 21510002150526 DOAN THI HUE ck ung ho tet 2023                 200,000  
7424/12/2022 12:15:13REM TKThe :244704070000645, tai HDBank. uh tet 2023 -CTLNHIDI000003533534937-11-CRE-002                 200,000  
7524/12/2022 14:35:16REM Tfr Ac: 12010006280877 NGUYEN THI PHUONG THAO UH TET 2023                 500,000  
7624/12/2022 14:46:10REM Tfr Ac: 13510001275946 hy vong so tien nho nay se giup duoc cac ban nho                 200,000  
7724/12/2022 15:32:52REM TKThe :0031000304607, tai VCB. MBVCB.2879201283.022703.NGUYEN THI LUONG chuyen tien UH tet 2023 (Huyen).CT tu 0031000304607 NGUYEN THI LUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET -CTLNHIDI000003534778295-11-CRE-002                 150,000  
7824/12/2022 16:15:05REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Nguyen Thi Van UH Tet 2023 FT22358676170551 -CTLNHIDI000003535100182-11-CRE-002                 100,000  
7924/12/2022 16:33:22REM TKThe :9999989999999999, tai PVcomBank. UH tet 2023 -CTLNHIDI000003535245632-11-CRE-002                 100,000  
8024/12/2022 18:28:32REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Em Trang Bac Ninh UH Tet 2023 FT22358921010024 -CTLNHIDI000003536167158-11-CRE-002                 100,000  
8125/12/2022 10:38:51REM TKThe :2900205214746, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH tet 2023 -CTLNHIDI000003539123765-11-CRE-002                 200,000  
8225/12/2022 15:02:30REM TKThe :00124242001, tai Tienphongbank. Nguyen Thi Huong Thuy UH Tet 2023 -CTLNHIDI000003540642923-11-CRE-002                 500,000  
8325/12/2022 20:27:42REM TKThe :030044838679, tai Sacombank. IBFT Ung ho Tet 2023 -CTLNHIDI000003542904234-11-CRE-002                 500,000  
8425/12/2022 20:31:53REM TKThe :19034615418016, tai TCB. LUONG THI GIANG chuyen tien REF FT22360626657227 -CTLNHIDI000003542930877-11-CRE-002                 100,000  
8526/12/2022TKThe :9945195995, tai VCB. MBVCB.2884989817.051551.UH Tet 2023.CT tu 99451959                 600,000  
8626/12/2022TKThe :6100215071098, tai Agribank. BIDV;1207242445;VU THI THA chuyen khoa                 200,000  
8726/12/2022BO-LAM TO NGAN UH Tet 2023 tai DAU TU VA PHAT TRIE N VN CN SO GIAO DICH 1 B            10,000,000  
8826/12/2022TKThe :19034538058011, tai TCB. nguyen vu thi thuy 0988822306 hoan von dot 4            2,500,000    
8926/12/2022TKThe :02001013935233, tai MSB. UH tet 2023 -CTLNHIDI000003547267087-11-CRE-00                 300,000  
9026/12/2022TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa UH              1,000,000  
9126/12/2022TKThe :106870593568, tai Vietinbank. DucHanh uh tet 2023 -CTLNHIDI000003550614                 100,000  
9227/12/2022TKThe :96627203, tai VPB. UH tet 2023 -CTLNHIDI000003551223110-11-CRE-002 Tran                 300,000  
9327/12/2022TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000003                 100,000  
9427/12/2022TKThe :0011004018744, tai VCB. MBVCB.2892207408.097095.NGUYEN THI THU TRANG ch                 300,000  
9528/12/2022TKThe :19029010688018, tai TCB. UH Tet 2023 FT22362547766407 -CTLNHIDI00000355                 300,000  
9628/12/2022TKThe :12921868454011, tai TCB. UH tet 2023. FT22362659733309 -CTLNHIDI0000035                 600,000  
9728/12/2022Chi Mai Vy va MTQ ung ho tre CP DakLak              4,200,000  
9828/12/2022Cong ty TNHH phat trien xay dung thuong mai Nam Khanh chuyen tien ung ho Quang Binh            10,000,000  
9928/12/2022Quy Thien Tam ung ho 400 suat qua Tet          240,000,000  
10029/12/2022TKThe :0071003771836, tai VCB. MBVCB.2898594007.075738.Yeu thuong cac con..CT                 500,000  
10129/12/2022TKThe :01771476001, tai Tienphongbank. Ung ho cac con -CTLNHIDI000003568497884                 500,000  
10230/12/2022TKThe :108870278882, tai Vietinbank. TRAN THI HOAI ANH Chuyen tien UH tet 2023                 300,000  
10330/12/2022Gia dinh sieu nhan Lương Khôi Nguyên ủng hộ mái ấm               250,000
10430/12/2022UH Tết 2023                 100,000  
10531/12/2022NGUYEN VAN TRANG chuyen tien UH TET 2023                 500,000  
10631/12/2022Be Dang va Huy ung ho                 200,000  
10731/12/2022Nguyen nk vo anh Chien Gtel UH Quy            1,200,000    
10831/12/2022Nguyen Van Hien ung ho bim cho be               200,000    
10931/12/2022Chuc cac em binh an               100,000    
 Tổng ủng hộ trong tháng          12,630,000                550,000         290,050,000             570,000

BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 12//2022

Mục chiNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi  Ghi chú 
Thăm hoàn cảnh khó khăn            6,500,000   
19/12/2022Viếng bé Đỗ Huyền Trâm (mất ngày 3/12/2022) Ba Vì HN               500,000  Lã Thị Hằng  
29/12/2022Viếng bé Dương Thị Yến Mai (mất ngày 30/11/2022) - Bình Dương               500,000  Nguyễn Thị Thu Vân  
39/12/2022Viếng bé Vũ Việt Hùng - Nam Định               500,000  Vũ Thị Huyên  
419/12/2022Viếng bé Hoàng Thị Ánh Dương (mất ngày 8/12/2022) - Hải Dương               500,000  Đinh Thị Miên  
521/12/2022Viếng bé Nguyễn Văn Hoàng Lâm (mất ngày 16/12/2022) - Nghệ An               500,000  Nguyễn Thị Lan Anh  
621/12/2022Viếng bé Nguyễn Minh Khôi (mất ngày 18/12/2022) - Hà Giang               500,000  Nguyễn Thị Như  
723/12/2022Viếng bé Đoàn Thảo Linh - Quảng Bình               500,000  Trần Ngọc Toàn  
827/12/2022Viếng bé Nguyễn Phương Bách (mất ngày 22/12/2022) - Thái Nguyên               500,000  Nguyễn Thái Hà  
926/12/2022Phí gửi 79 thùng quần áo chương trình Áo ấm cho em            2,500,000  Đinh Trường Tuấn  
Tổ chức Tết 2023 và tổng kết năm 2022        301,719,000   
126/12/2022Hỗ trợ tổ chức Tết 2023 CH Quảng Bình            2,000,000   
226/12/2022Hỗ trợ tổ chức Tết 2023 CH Hà Giang            2,800,000   
326/12/2022Hỗ trợ tổ chức Tết 2023 CH Hải Dương            2,200,000   
426/12/2022Hỗ trợ tổ chức Tết 2023 CH Thái Nguyên          11,000,000   
526/12/2022Hỗ trợ tổ chức Tết 2023 CH Dak Lak            4,000,000   
626/12/2022Hỗ trợ tổ chức Tết 2023 CH Hòa Bình            3,000,000   
726/12/2022Hỗ trợ tổ chức Tết 2023 CH Quảng Trị            1,800,000   
826/12/2022Hỗ trợ tổ chức Tết 2023 CH Hưng Yên            5,000,000   
927/12/2022Khen thưởng 8 chi hội xuất sắc năm 2022 (Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Nghệ An, Hải Dương, Nam Định, Hà Tây (cũ), CLB Hòa nhập, CLB CP trưởng thành)            4,000,000   
1028/12/2022Chuyển tiền MTQ ủng hộ chương trình Tết CH DakLak            4,200,000   
1129/12/2022Chuyển tiền công ty Nam Khánh ủng hộ CH Quảng Bình          10,000,000   
1231/12/2022Chuyển tiền quà Thiện Tâm cho các Chi hội        240,000,000   
1327/12/2022Chi phí in giấy chứng nhận khen thưởng các Chi hội               185,000  Trịnh Hồng Phong  
1427/12/2022Gửi hồ sơ xin tài trợ Tết cho Công ty Điện lực                 70,000  Ngô Phong Lan  
1530/12/2022Chi phí gửi Giấy chứng nhận + Quà Tết cho các CH               939,000  Nguyễn Thị Hường  
1630/12/2022Chi phí quảng cáo Chương trình Tết               525,000   
1730/12/2022Hỗ trợ làm danh sách chương trình Tết từ Quỹ Thiện Tâm            1,000,000  Lê Hồng Thư  
1830/12/2022Hỗ trợ CTV điều phối các địa phương làm chương trình Tết từ quỹ Thiện Tâm            3,000,000  Ngô Phong Lan  
1930/12/2022Hỗ trợ CTV tổng hợp chương trình báo cáo tổng kết, khen thưởng cuối năm toàn mạng lưới            3,000,000  Nguyễn Thị Hường  
2030/12/2022Hỗ trợ CTV kĩ thuật làm hình ảnh, video tổng kết năm 2022            3,000,000  Nguyễn Thị Hường  
Mái ấm Gia đình Siêu nhân, Lớp học Siêu nhân            6,301,000   
130/12/2022Điện nước, chi phí sinh hoạt Mái ấm, VP Hội            1,500,000  Nguyễn Thị Hường  
230/12/2022Hỗ trợ Quản lý Mái ấm            2,000,000  Nguyễn Lan Anh  
326/12/2022Chi phí văn phòng + mái ấm            1,922,000  Nguyễn Lan Anh  
431/12/2022Tổ chức noel + biển Lớp học               879,000  Cao Lan Anh  
Chương trình Thoát khỏi sàn nhà 2022 và các chương trình chuyên môn          27,600,000   
130/12/20228 Dụng cụ trao tặng của chương trình Thoát khỏi sàn nhà          21,600,000   
230/12/2022Hỗ trợ quản lý xét duyệt hồ sơ chương trình Thoát khỏi sàn nhà            2,000,000  Trần Thị Huyền Trang  
330/12/2022Hỗ trợ CTV quản lý và phát triển thành viên            2,000,000  Lê Hồng Thư  
430/12/2022Nâng cấp website CPFAV            2,000,000  Lê Anh Tuấn  
Hoạt động Văn phòng          12,500,000   
122/12/2022Nạp điện thoại Hội               500,000  Trần Thị Huyền Trang  
230/12/2022Hỗ trợ CTV truyền thông            3,000,000  Trần Thị Huyền Trang  
330/12/2022Hỗ trợ CTV mảng truyền thông website, database thành viên            3,000,000  Lê Anh Tuấn  
430/12/2022Hỗ trợ CTV phụ trách hành chính của Hội            3,000,000  Nguyễn Lan Anh  
530/12/2022Hỗ trợ CTV kế toán            3,000,000  Ngô Phong Lan  
Tổng cộng        354,620,000   

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 12//2022

Tồn quỹ CPFAV tháng 11/2022        219,777,973
Thu tháng 12/2022        303,800,000
Chi tháng 12/2022        354,620,000
Tồn quỹ CPFAV tháng 12/2022        168,957,973

PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN

CPFAV  tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/12/2022 đến ngày 31/12/2022  Dưới đây là danh sách chi tiết:

DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG THÁNG 12 NĂM 2022

STTThời gianNội dung chuyển khoản Số tiền  Ghi chú 
101/12/2022 08:37:27REM TKThe :0918015456, tai MB. GIAO NGUYEN MS 74 141 148 153 160 163 164 165 177 197 QUY 4 -CTLNHIDI000003366167309-11-CRE-002          15,000,000  BTSN 74 141 148 153 160 163 164 165 177 197 
204/12/2022 21:40:03REM TKThe :19024285489013, tai TCB. BTSN T12 MS169 FT22339132432573 -CTLNHIDI000003391036753-11-CRE-002               500,000  BTSN 169 
305/12/2022 16:53:31REM Tfr Ac: 22210000664078 BTSN 166 thang 12.2022               500,000  BTSN 166 
406/12/2022 17:13:37REM TKThe :19024331722011, tai TCB. Ha An btsn 198 quy 4.2022 FT22340591046398 -CTLNHIDI000003404152350-11-CRE-002            1,500,000  BTSN 198 
507/12/2022 07:24:33REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.2798320520.066823.BTSN 202.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vie-CTLNHIDI000003407119891-11-CRE-002               500,000  BTSN 202 
607/12/2022 14:58:36REM TKThe :168652388, tai VPB. BTSN 110 Quy 4 -CTLNHIDI000003410349125-11-CRE-002            1,500,000  BTSN 110 
709/12/2022 17:05:33REM TKThe :48044107, tai VPB. PHUNG THANH HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000003426103545-11-CRE-002            7,500,000  BTSN 59, 60, 61, 134, 182 
810/12/2022 16:22:35REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;BTSN 92 Tran Thi Van Thoa t12 -CTLNHIDI000003433386267-11-CRE-002               500,000  BTSN 92 
914/12/2022 20:41:33REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.2835085316.067604.UHSN 202.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vie-CTLNHIDI000003465439133-11-CRE-002               500,000  BTSN 202 
1015/12/2022 00:00:00AFT 0000019910000088554D000000052Dam Minh Quy BTSN 135 dinh ky               500,000  BTSN 135 
1115/12/2022 11:33:02REM TKThe :104006369458, tai Vietinbank. LE NGOC ANH+132+thang 10 -CTLNHIDI000003468593464-11-CRE-002               500,000  BTSN 132 
1215/12/2022 22:25:44REM TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 1 FT22350214930092 -CTLNHIDI000003474095432-11-CRE-002            1,000,000  BTSN 109 + 118 
1316/12/2022 02:53:50REM TKThe :87310698, tai VPB. Le Van Huynh BTSN 170 Thang -CTLNHIDI000003474226321-11-CRE-002 Transaction a               500,000  BTSN 170 
1416/12/2022 10:58:03REM Tfr Ac: 22210000673083 btsn 48 174 205 quy 4            4,500,000  BTSN 48 174 205 
1518/12/2022 17:12:28REM TKThe :1001706920, tai SHB. ngoc do BTSN 102 10 11 12 -CTLNHIDI000003492434353-11-CRE-002            1,500,000  BTSN 102 
1619/12/2022 14:23:46REM TKThe :19023461848886, tai TCB. Minh Thu BTSN204 quy 4 nam 2022 FT22353428008928 -CTLNHIDI000003498205900-11-CRE-002            2,500,000  BTSN 204 
1720/12/2022 09:39:51REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22, thang 12.2022 FT22354790994283 -CTLNHIDI000003503461785-11-CRE-002               500,000  BTSN 22 
1820/12/2022 13:55:27REM TKThe :19029734966011, tai TCB. Pham Thi Quynh Anh BTSN 161 quy 4 2022 FT22354251858410 -CTLNHIDI000003505439883-11-CRE-002            1,500,000  BTSN 161 
1921/12/2022 11:04:26REM TKThe :0481000791811, tai VCB. MBVCB.2864465675.065063.DOAN THI LANH chuyen tien BTSN + 190 + quy IV.CT tu 0481000791811 DOAN THI LANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ng-CTLNHIDI000003511709758-11-CRE-002            1,500,000  BTSN 190 
2021/12/2022 11:44:51REM TKThe :883068888, tai VIB. Nguyen Thi Minh Chau BTSN 125, 145, 146 T12-3 -CTLNHIDI000003512042267-11-CRE-002            2,000,000  BTSN 146 
2121/12/2022 12:00:51REM TKThe :19036465610013, tai TCB. Nguyen Thi Thuy BTSN ms 203 FT22355424384888 -CTLNHIDI000003512171277-11-CRE-002            1,000,000  BTSN 203 
2222/12/2022 08:36:33REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Bao Soc BTSN167 FT22356244575547 -CTLNHIDI000003517802694-11-CRE-002               500,000  BTSN 167 
2322/12/2022 15:52:37REM TKThe :19034089071014, tai TCB. Le Bich Nguyet BTSN 21 quy 1 - 2023 FT22356746743965 -CTLNHIDI000003521159879-11-CRE-002            1,500,000  BTSN 21 
2423/12/2022 07:38:21REM TKThe :104004187862, tai Vietinbank. bao tro ma 186 va 199 -CTLNHIDI000003525152385-11-CRE-002            1,000,000  BTSN 186 199 
2523/12/2022 14:47:52REM TKThe :105871284131, tai Vietinbank. DO THI ANH TUYET Chuyen tien -CTLNHIDI000003527916995-11-CRE-002            1,500,000  BTSN 181 
2625/12/2022 17:44:23REM TKThe :2901215036718, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI MAI HUONG Bao tro GDSN quy 5 -CTLNHIDI000003541798966-11-CRE-002            1,500,000  BTSN 157 
2726/12/2022TKThe :19030933120128, tai TCB. Thuong BTSN185 quy 4 FT22360166349303 -CTLNH            1,500,000  BTSN 185 
2826/12/2022TKThe :000562890175, tai LienVietPostBa. Tong Thi Mai Phuong BTSN 88 quy 4 2            1,500,000  BTSN 88 
2929/12/2022TKThe :19033580917018, tai TCB. Ma 176 tien bao tro quy 3 FT22363266902695             1,500,000  BTSN 176 
3029/12/2022TKThe :038214690001, tai LienVietPostBa. NGUYEN THI BINH 111 THANG 9101112 -            2,000,000  BTSN 111 
3129/12/2022TKThe :0451000209523, tai VCB. MBVCB.2901271438.055269.BTSN 179.CT tu 045100            1,000,000  BTSN 179 
3230/12/2022BTSN 154 quy 4.2022            1,500,000  BTSN 154 
3331/12/2022Hoang Thi Ngoc Huyen ung ho BTSN thang 7 8 9 10 11 12            3,000,000  
Tổng nhận bảo trợ           63,500,000  

BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 12 NĂM 2022

STT Nội dung chi Số tiền  Người chi 
130/12/2022Chi bảo trợ 48 mã đợt 2 quý 4.2022 (theo danh sách đính kèm)          73,275,000  Trần Thị Huyền Trang 
230/12/2022Hỗ trợ quản lý chương trình Bảo trợ SN            2,000,000  Trần Thị Huyền Trang 
Tổng chi Chương trình bảo trợ tháng 10/2022          75,275,000  

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 12 NĂM 2022

Tồn chương trình BTSN tháng 11/2022          30,833,980
Nhận BTSN tháng 12/2022          63,500,000
Chi BTSN tháng 12/2022          75,275,000
Tồn chương trình BTSN tháng 12/2022          19,058,980
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay