BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 11/2023

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/11/2023 đến ngày 30/11/2023  Dưới đây là danh sách chi tiết:

PHẦN I. THU TỪ NGUỒN ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN BIDV

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  BTSN 
101/11/2023 15:11:15TKThe :1451022021983, tai 191919. Hang hien ung ho quy gia dinh sieu nha            500,000  
205/11/2023 07:58:03TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GIA DINH SIEU NHAN-051123-07:58:02 750959            500,000  
305/11/2023 13:46:06TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho cac gia dinh tre bai nao FT23310570921125            200,000  
406/11/2023 17:40:06TKThe :8588999199, tai MB. LE THUY LINH chuyen khoan            100,000  
507/11/2023 06:04:21TKThe :025704060441779, tai VIB. HOANG THI HUONG GIANG chuyen tien den HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM - 1207242445            100,000  
608/11/2023 00:30:39TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau            500,000  
708/11/2023 15:14:30TKThe :060113871175, tai Sacombank. IBFT Ung Ho Hoi            200,000  
825/11/2023 00:34:12Thanh toan lai thang 11/2023             16,385  
927/11/2023 16:30:46TKThe :1670121277405, tai MB. Dong gop chi tra nhan vien dich thuat         3,000,000  
1028/11/2023 16:41:48TKThe :2520132456888, tai MB. LUONG THI QUYNH NGA chuyen khoan            200,000  
1129/11/2023 18:33:48TKThe :1220205016824, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI NGA ck tro giup quy Tre em Bai nao VN quy IV         3,000,000  
1201/11/2023 15:44:23TKThe :6568699999, tai MB. Ban Nhat Tan BTSN 10 ma Quy 2           15,000,000
1301/11/2023 15:49:48TKThe :168652388, tai VPB. ung ho quy 3            1,500,000
1401/11/2023 16:05:24TKThe :106872998626, tai Vietinbank. LE PHUONG HA chuyen tien bao tro quy 4 2023            1,500,000
1501/11/2023 17:18:17TKThe :19028501291016, tai TCB. PHUNG ANH NGA chuyen Luu Minh Hieu va Luu Minh Trang BTSN 208 quy 3 FT23305281601694            1,500,000
1601/11/2023 17:20:45TKThe :19023461848886, tai TCB. Doan Minh Thu BTSN152 va BTSN204 quy 3,4 nam 2023 FT23305258801100            3,000,000
1702/11/2023 10:41:01TKThe :19133713835014, tai TECHCOMBANK. ACH/VL luat su Ket Noi bao tro ma 239 T7-T12            3,000,000
1802/11/2023 10:44:581207242445 NGUYEN NGUYET THUY BTSN 131 t11.2023               500,000
1902/11/2023 15:33:01TKThe :19020922562018, tai TCB. NGUYEN HA THUY chuyen BTSN 138 thang 11 FT23306756081633               500,000
2003/11/2023 17:03:321207242445 nguyen thuy trang btsn 259 thang 11               500,000
2105/11/2023 17:35:20TKThe :031704070017284, tai HDBank. Nguyen Minh Khoi - BTSN - 263 - Thang 11-2023               500,000
2206/11/2023 10:47:491207242445 Hoang Nga BTSN112               500,000
2307/11/2023 07:50:15TKThe :0973840785, tai VPB. Cao Thanh Mai quy 3 sn 01 va 194            3,000,000
2407/11/2023 12:04:32TKThe :0220994195555, tai MB. Nguyen Hai Dang 2019 BTSN   256 thang 11               500,000
2510/11/2023 07:47:55TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 11 2023               500,000
2613/11/2023 06:14:19TKThe :104004187862, tai Vietinbank. bao tro ma 84               500,000
2713/11/2023 07:52:19TKThe :233222, tai TCB. Gia dinh Bao Soc BTSN 2 ma t11.2023 FT23317159830269            1,000,000
2813/11/2023 10:24:08TKThe :19028866623018, tai TCB. DOI THI HOAI LINH chuyen BT255 T11 FT23317000857729               500,000
2913/11/2023 11:35:46TKThe :19021195293013, tai TCB. NGUYEN THU HUONG chuyen BTSN 22, thang 11.2023 FT23317774099071               500,000
3015/11/2023 02:11:53Chuyen tien dinh ky tu tai khoan 2680002016 den tai khoan 1207242445 ky ngay 15/11/2023 - NGUYEN THI THUY BTSN MS247               500,000
3115/11/2023 16:19:061207242445 VU THI HOAI THANH Chuyen tien btsn 105 thang 11,12            1,000,000
3221/11/2023 07:30:44TKThe :883068888, tai VIB. Nguyen Thi Minh Chau BTSN 125, 145, 173, Thang 10-12            4,500,000
3325/11/2023 17:53:511207242445 NGUYEN THAI HA BTSN 160 Quy4 2023            1,500,000
3425/11/2023 18:03:52TKThe :0983692665, tai OCB. ung ho chau Dam Thanh Binh BTSN213 thang 11 2023            1,000,000
 Tổng ủng hộ trong tháng         8,316,385           43,000,000

PHẦN II. THU TỪ NGUỒN ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN THIỆN NGUYỆN (MBANK)

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  BTSN 
12023-11-01 20:12UH cac ban sieu nhan FT23305439529349   Ma giao dich  Trace432564 Trace 432564 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000  
22023-11-02 16:33NGUYEN THI HUYEN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER             50,000  
32023-11-02 19:00ung ho giai chay FT23306479572987   Ma giao dich  Trace223812 Trace 223812 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000  
42023-11-02 19:01ung ho pho sach FT23306001270231   Ma giao dich  Trace226977 Trace 226977 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         2,398,000  
52023-11-03 10:55Phong Giao dich Ngo Thi Nham BIDV CNSGD1 ung ho   Ma giao dich  Trace851945 Trace 851945 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         5,000,000  
62023-11-07 09:27NGUYEN THE ANH chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER            300,000  
72023-11-12 07:02PHAN THI BICH HOA T112023 chung tay gop suc mang dieu tot nhat toi cac con NG CHUYEN:CUSTOMER            500,000  
82023-11-12 09:02NGUYEN TRUONG QUANG chuyen tien   Ma giao dich  Trace243976 Trace 243976 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610       10,000,000  
92023-11-12 20:26Cuc CS PCCC va CNCH ung ho   Ma giao dich  Trace250957 Trace 250957 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610       25,000,000  
102023-11-12 21:50Cong ty TNHH Kho Ruou ung ho   Ma giao dich  Trace619864 Trace 619864 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         5,000,000  
112023-11-12 21:51TreeLinks ung ho   Ma giao dich  Trace624196 Trace 624196 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         5,250,000  
122023-11-12 21:52Truong Mam non Homie ung ho   Ma giao dich  Trace210646 Trace 210646 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610       12,000,000  
132023-11-12 21:54Lop 10B Truong TH THCS THPT thuc nghiem KHGD ung ho   Ma giao dich  Trace220087 Trace 220087 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         9,100,000  
142023-11-13 12:39MBVCB.4618587315.065020.UH.CT tu 0991000007929 BUI THANH DAT toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP ad065020 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000  
152023-11-13 20:46VU THI LAN HUONG chuyen tien den HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM   0610   Ma giao dich  Trace674669 Trace 674669 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            4,500,000
162023-11-13 21:32LE THI NGOC ANH +BTSN+ma 87+ thang 11.2023- Ma GD ACSP TS573918 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
172023-11-13 22:41MB 0610 Nguyen xuan Duc  219 Thang 11   Ma giao dich  Trace461373 Trace 461373 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
182023-11-15 17:47Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 12 FT23319984873047   Ma giao dich  Trace495418 Trace 495418 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
192023-11-16 16:17MB 0610 Tran Thi Van Thoa BTSN92 t11   Ma giao dich  Trace111790 Trace 111790 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
202023-11-17 08:20Cty CP XD cong trinh van hoa Tam Duc ung ho CPFAV   Ma giao dich  Trace519751 Trace 519751 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         2,000,000  
212023-11-18 09:15TRAN THI CHAU GIANG chuyen tien BTSN 52 198 quy 3   Ma giao dich  Trace005994 Trace 005994 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            3,000,000
222023-11-18 09:33NGUYEN ngoc Linh chi 39t789 NG CHUYEN:CUSTOMER            1,500,000
232023-11-18 20:46Ung ho hoi tre bai nao viet nam NG CHUYEN:CUSTOMER            500,000  
242023-11-19 00:35Tra lai tien gui             14,899  
252023-11-20 07:40MBVCB.4665735159.064685.DUONG THI HUE chuyen tien.CT tu 0591000312413 DUONG THI HUE toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000  
262023-11-21 12:41NGUYEN THI HUONG chuyen FT23325454338152   Ma giao dich  Trace000685 Trace 000685 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000  
272023-11-21 12:46NGUYEN VAN ANH chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER            100,000  
282023-11-21 12:46VU THUY HIEN ung ho FT23325964049684   Ma giao dich  Trace015055 Trace 015055 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             50,000  
292023-11-21 12:48MBVCB.4675279443.028436.NGUYEN THI HONG chuyen tien.CT tu 0991000004156 NGUYEN THI HONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000  
302023-11-23 22:03Ung ho quy  NG CHUYEN:CUSTOMER            100,000  
312023-11-28 08:12LE THI LUYEN CHUYEN TIEN UNG HO HOI NG CHUYEN:LE THI LUYEN 30000052            300,000  
Tổng ủng hộ trong tháng       79,762,899           11,500,000

PHẦN III. BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 11

BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 11 NĂM 2023

Mục chiNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi  Ghi chú 
Bảo trợ siêu nhân   
117/11/2023Chuyển tiền BTSN quý 3,4.2023 đợt 1 (58 mã)     104,580,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
230/11/2023Rút tiền thực hiện bảo trợ tháng 11       35,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Hỗ trợ khó khăn, thăm viếng   
126/11/2023Hỗ trợ khó khăn đột xuất T11/2023 (1TH)         1,000,000  Nguyễn Lan Anh  
26/11/2023Viếng bé Phạm Khánh Chi - Nam Định            500,000  Vũ Thị Huyên  
310/11/2023Viếng bé Nguyễn Công Duy (mất ngày 8/11/2023) - Hà Nội            500,000  Đào Bảo Ngọc  
423/11/2023Viếng bé Trần Quốc Hiệu (mất ngày 17/11/2023) - CH Phú Thọ            500,000  Đinh Thị Thu Hảo  
523/11/2023Viếng bé Đỗ Thiên Phúc (mất ngày 22/11/2023) - CH HCM            500,000  Phan Thụy Thanh Vân  
Các chương trình đào tạo, chuyên môn của Hội   
127/11/20235 đôi giày nẹp chương trình phẫu thuật viên Nhi tháng 1113,000,000 Nguyễn Thị Lan Anh  
227/11/2023Chi phí buổi tập huấn PCCC         1,542,000  Nguyễn Thị Lan Anh  
330/11/2023Hỗ trợ nhân sự người CP phát triển dự án hướng nghiệp CP trưởng thành         5,000,000  Trần Quốc Hiệp  
430/11/2023Hỗ trợ nhân sự người CP phát triển dự án hướng nghiệp CP trưởng thành            130,000  Lường Thị Hòa (Hồng)  
530/11/2023Hỗ trợ nhân viên phụ trách dự án phẫu thuật Nhi, Mái ấm, hỗ trợ khó khăn và hòa nhập         6,000,000  Nguyễn Lan Anh  
630/11/2023Hỗ trợ nhân viên phụ trách hành chính hậu cần, điều phối thiện nguyện, tổ chức các chương trình của Hội       11,077,150  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
730/11/2023Hỗ trợ CTV Dịch thuật         3,000,000  Mạc Khiết Thanh  
830/11/2023Hỗ trợ CTV quản lý mạng lưới, phát triển thành viên, chương trình sinh kế cho cha mẹ và các chương trình cuối tuần         4,000,000  Lê Hồng Thư  
Mái ấm Gia đình Siêu nhân, Lớp học Siêu nhân, Lớp Chăm sóc trẻ   
110/11/2023Thanh toán chi phí buổi học ngoại khóa lớp học siêu nhân       10,950,000  Cao Lan Anh  
230/11/2023Chi phí hỗ trợ giáo viên, tài liệu, ăn nhẹ lớp học siêu nhân T11         1,540,000  Cao Lan Anh  
330/11/2023Chi phí thuê Mái ấm 6 tháng (T12/23-T5/24)       60,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
430/11/2023Chi phí thuê Lớp chăm trẻ 6 tháng (T12/23-T5/24)       42,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
530/11/2023Hỗ trợ Lớp Chăm con cho mẹ đi làm tháng 11         7,000,000  Nguyễn Thị Quỳnh Anh  
Hoạt động truyền thông, gây quỹ   
130/11/2023Hỗ trợ CTV thiết kế, đồ họa, video, lễ tân         5,000,000  Sỹ Danh Đức Anh  
230/11/2023Hỗ trợ CTV Truyền thông page            500,000  Lại Thùy Anh  
330/11/2023Hỗ trợ CTV truyền thông sự kiện, MC, lễ tân         4,000,000  Lương Thành Tuyên  
427/11/2023Hỗ trợ nâng cấp website CPFAV         2,000,000  Lê Anh Tuấn  
530/11/2023Hỗ trợ CTV truyền thông web, gây quỹ         9,000,000  Trịnh Hồng Phong  
Hoạt động Văn phòng   
130/11/2023Vận hành Văn phòng CPFAV Hà Nội tháng 11       20,000,000  Vũ Thị Huyên  
230/11/2023Vận hành Văn phòng CPFAV Hồ Chí Minh tháng 11         8,000,000  Phan Thụy Thanh Vân  
330/11/2023Hỗ trợ CTV kế toán         3,000,000  Ngô Phong Lan  
430/11/2023Chi phí văn phòng phẩm tháng 11/2023            500,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
530/11/2023Thanh toán chi phí văn phòng tháng 11         2,486,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
630/11/2023Chi phí cấp áo xanh cho BCH các chi hội và quà tặng tri ân các TNV ngày 20/11            958,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
730/11/2023Thanh toán 20 cúp lưu niệm         3,800,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
810/11/2023Thanh toán chi phí khung thư cảm ơn cho MTQ            550,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
930/11/2023Chi phí thuê văn phòng Hội 6 tháng (T12/23-T5/24)       78,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Tổng cộng     445,613,150   

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 11 NĂM 2023

Tồn quỹ tháng 10/2023     414,804,950
Thu tháng 11/2023     142,579,284
Chi tháng 11/2023     445,613,150
Tồn quỹ tháng 11/2023     111,771,084
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay