BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 11/2021

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021  Dưới đây là danh sách chi tiết:

DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 11//2021

SttThời gianNội dung chuyển khoảnỦng hộ QuỹMái ấmChạy Thiện nguyệnBảo trợ SN
101/11REM TKThe :19034977653013, tai TCB. Khanh Tuong - chu Min Na ung ho quy Hoi FT21305455107068 -CTLNHIDI000001499575762-11-CRE-002           500,000.00   
201/11REM TKThe :9704229201920218267, tai MB. 0982063582 BuiThuHue chay thien nguyen -CTLNHIDI000001500631605-11-CRE-002                   2,000,000.00 
302/11REM Tfr Ac: 12010006188689 DAO QUANG DUY uh chay thien nguyen                   1,000,000.00 
402/11REM Tfr Ac: 13510000297327 NGUYEN THI HUE sep Ton bds Nhat Nam uh quy        2,000,000.00   
502/11REM Tfr Ac: 12010000321088 DOAN XUAN THANH Chay thien nguyen                      500,000.00 
602/11REM TKThe :0561000556605, tai VCB. MBVCB.1470965633.055739.Fb nhat phuong gay quy hoi.CT tu 0561000556605 DINH THI QUE toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat -CTLNHIDI000001505363334-11-CRE-002             50,000.00   
703/11REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-031121-13:24:48 332057 -CTLNHIDI000001506865897-11-CRE-002           500,000.00   
803/11REM TKThe :0902183533, tai LIEN VIET POST BANK. ACHNGUYEN THI BINH 111 THANG10 -ACH0200970449110322221201000000309282            500,000.00
904/11REM TKThe :106872998626, tai Vietinbank. LE PHUONG HA bao tro BTSN 104 -CTLNHIDI000001511479620-11-CRE-002            500,000.00
1004/11REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000001511772182-11-CRE-002           500,000.00   
1105/11REM Tfr Ac: 12510001807337 BUI THI HA ung ho ma bao tro 86 87         1,000,000.00
1205/11REM TKThe :19035626551016, tai TCB. UH Mai am gia dinh sieu nhan, Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21309062950374 -CTLNHIDI000001513025786-11-CRE-002            200,000.00  
1305/11REM TKThe :0361000248200, tai VCB. MBVCB.1476217439.083283.DUONG THI YEN UH mai am.CT tu 0361000248200 DUONG THI YEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat tr-CTLNHIDI000001513027201-11-CRE-002            200,000.00  
1405/11REM TKThe :0570128571001, tai MB. Tran Thi Nga UH mai am -CTLNHIDI000001513048097-11-CRE-002            300,000.00  
1505/11REM TKThe :96627203, tai VPB. Tran Chau Giang BTSN52 thang 11 12 -CTLNHIDI000001513069376-11-CRE-002         1,000,000.00
1605/11REM TKThe :00300012716719, tai SeABank. UH mai am -CTLNHIDI000001513071149-11-CRE-002            200,000.00  
1705/11REM TKThe :9704992121205096970, tai Agribank. BIDV;1207242445;Uh mai am -CTLNHIDI000001513143728-11-CRE-002            300,000.00  
1805/11REM TKThe :0906666166, tai MB. Mong cac con luon khoe manh -CTLNHIDI000001513164392-11-CRE-002           200,000.00   
1905/11REM TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000001513173077-11-CRE-002           100,000.00   
2005/11REM TKThe :04108844801, tai Tienphongbank. Nguyen Thi Nhu Ha UH Mai Am -CTLNHIDI000001513175600-11-CRE-002            200,000.00  
2105/11REM TKThe :9704993708205192117, tai Agribank. BIDV;1207242445;VO THI HANG chuyen khoan UH mai am -CTLNHIDI000001513208333-11-CRE-002            200,000.00  
2205/11REM TKThe :6680119716666, tai MB. NINH THI TUOI chuyen khoan UH Mai am -CTLNHIDI000001513223464-11-CRE-002            500,000.00  
2305/11REM Tfr Ac: 21410003146734 NGO THI CHI uh mai am            100,000.00  
2405/11REM TKThe :2626262626228, tai MB. HA THI LY ung ho Mai Am GDSN -CTLNHIDI000001513340014-11-CRE-002            100,000.00  
2505/11REM TKThe :9704998809205113664, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN ANH DUC chuyen khoan ung ho -CTLNHIDI000001513361993-11-CRE-002           300,000.00   
2605/11REM TKThe :9704229200985362135, tai MB. Nguyen Thuy Linh UH mai am -CTLNHIDI000001513437602-11-CRE-002            100,000.00  
2705/11REM TKThe :19022094882898, tai TCB. Kdab - UH mai am FT21309170685462 -CTLNHIDI000001513464233-11-CRE-002         2,000,000.00  
2805/11REM TKThe :137010388, tai VPB. NGO NGOC DIEP UH MAI AM -CTLNHIDI000001513535989-11-CRE-002            200,000.00  
2905/11REM TKThe :103002242595, tai Vietinbank. NGUYEN THI HUONG ung ho Mai Am -CTLNHIDI000001513571425-11-CRE-002            200,000.00  
3005/11REM TKThe :106870593568, tai Vietinbank. manvuongnhan_ uh mai am -CTLNHIDI000001513597441-11-CRE-002              10,000.00  
3105/11REM Tfr Ac: 26010000039090 TA THI THU HUONG con Trung Kien ung ho Mai am gia dinh sieu nhan            500,000.00  
3205/11REM TKThe :9704993300205123180, tai Agribank. BIDV;1207242445;LE VAN MINH chuyen khoan UH mai am -CTLNHIDI000001513612402-11-CRE-002            300,000.00  
3305/11REM TKThe :0611001921921, tai VCB. MBVCB.1476685544.072607.PHAM THI HUONG UH mai am.CT tu 0611001921921 PHAM THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat -CTLNHIDI000001513667345-11-CRE-002            300,000.00  
3405/11REM TKThe :9704229201920218267, tai MB. BuiThuHue ung ho mai am -CTLNHIDI000001513669060-11-CRE-002            500,000.00  
3505/11REM TKThe :9704991500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 t11 -CTLNHIDI000001513712657-11-CRE-002            500,000.00
3605/11REM TKThe :9704991500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa UH Mai am -CTLNHIDI000001513715563-11-CRE-002            500,000.00  
3705/11REM TKThe :19028866623018, tai TCB. Uh FT21309324955710 -CTLNHIDI000001513725377-11-CRE-002           200,000.00   
3805/11REM TKThe :48044107, tai VPB. Ung ho mai am SN -CTLNHIDI000001513726199-11-CRE-002         1,000,000.00  
3905/11REM Tfr Ac: 22210000906202 NGUYEN HOANG ANH be Hoang Phuc ung ho mai am gd sieu nhan         1,000,000.00  
4005/11REM TKThe :194882653, tai VPB. Uh mai am -CTLNHIDI000001513758548-11-CRE-002            500,000.00  
4105/11REM Tfr Ac: 45110000620450 LA THI HANG Chuyen tien Uh mai am Hang La Thi ck            100,000.00  
4205/11REM TKThe :11522004240012, tai TCB. Luu Huong Quynh K38 UH Mai am FT21309674012616 -CTLNHIDI000001513795799-11-CRE-002            200,000.00  
4305/11REM TKThe :106005178772, tai Vietinbank. MAI THI SEN Chuyen tien UH mai Am -CTLNHIDI000001513815310-11-CRE-002            300,000.00  
4405/11REM Tfr Ac: 45210000210274 NGUYEN NGOC LINH Chuyen tien           300,000.00   
4505/11REM TKThe :9704991903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;Uh mai am -CTLNHIDI000001513977493-11-CRE-002            500,000.00  
4605/11REM Tfr Ac: 12310000205916 PHAM THI THANH pham Thi Thanh ung ho mai am            500,000.00  
4705/11REM TKThe :19023205878999, tai TCB. Van AV31 UH mai am FT21309110761921 -CTLNHIDI000001514936925-11-CRE-002         1,000,000.00  
4805/11REM Tfr Ac: 22210000906202 NGUYEN HOANG ANH be Hoang Phuc UH mai am         4,000,000.00  
4905/11REM TKThe :100872900113, tai Vietinbank. e Thuy Duong UH quy nhom -CTLNHIDI000001515519558-11-CRE-002           300,000.00   
5005/11REM TKThe :0021000530999, tai VCB. VCBPAY.1478092323.053769.uh mai am .CT tu 0021000530999 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet -CTLNHIDI000001515543906-11-CRE-002            500,000.00  
5105/11REM TKThe :0001014778363, tai VCB. MBVCB.1478099778.057357.Cam On Tam Long Chan Ai Cua Cac CO Va GD Minh Rat Nhieu.CT tu 1014778363 DO XUAN HUY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET N-CTLNHIDI000001515553268-11-CRE-002           300,000.00   
5206/11REM TKThe :109868841117, tai Vietinbank. Ung ho tre bai nao -CTLNHIDI000001515590734-11-CRE-002 Transaction a           200,000.00   
5306/11REM TKThe :073704060035622, tai VIB. em hau hoang co chut it mong cac con luon khoe manh a -CTLNHIDI000001515634303-11-CRE-002 Transaction a           200,000.00   
5406/11REM Tfr Ac: 26110002533346 NGUYEN THI NGAN ung ho mai am            500,000.00  
5506/11REM TKThe :028704070004438, tai HD BANK. ACHDang Anh Tuan - UH mai am -ACH0200970437110608195410000001506477            500,000.00  
5606/11REM TKThe :0201000196366, tai VCB. IBVCB.1478426377.069418.PHAN MAI QUYEN chuyen khoan UH Mai am.CT tu 0201000196366 PHAN MAI QUYEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Da-CTLNHIDI000001515941819-11-CRE-002            300,000.00  
5706/11REM TKThe :0227041014197, tai VCCB. Nguyen Hong Ngoc UH Mai am -CTLNHIDI000001516078947-11-CRE-002            300,000.00  
5806/11REM Tfr Ac: 22210000981786 VU THI HOAI THANH Chuyen tien bao tro msbt 105         1,000,000.00
5906/11REM Tfr Ac: 16010000229759 NGUYEN THI NHIEN Nhien dentist UH GDSN           300,000.00   
6006/11REM TKThe :9704993516205190296, tai Agribank. Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam;1207242445;KSN77 fb Nghiem lien cho sieu nhan -CTLNHIDI000001517289270-11-CRE-002            200,000.00  
6108/11REM Tfr Ac: 12010000355689 TON THAT VIET ANH Be Tho UH cac GD kho khan Transaction at date 2021-11-07-23.09.00           500,000.00   
6208/11REM TKThe :19024331722011, tai TCB. Uh mai am FT21312416565132 -CTLNHIDI000001522137826-11-CRE-002            100,000.00  
6308/11REM TKThe :19034977653013, tai TCB. FB Van Tran - chosieunhan FT21312495730910 -CTLNHIDI000001522147845-11-CRE-002            272,000.00  
6408/11REM 991021110861550 BO-BUI THI HONG HANH FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-IBVCB.1483088977.BUI THI HONG HANH chuyen khoan.CT tu 0011000930613 to i 1207242445 Hoi gia dinh tre b ai nao viet nam (BIDV) Dau tu va ph at tr           500,000.00   
6508/11REM TKThe :19034977653013, tai TCB. Tran Thi Hue - chosieunhan FT21312795167871 -CTLNHIDI000001522997487-11-CRE-002              60,000.00  
6608/11REM TKThe :0181003525896, tai VCB. MBVCB.1484500503.035381.BTSN T11 MS66.CT tu 0181003525896 PHAN NGO HOANG AN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Vi-CTLNHIDI000001524689825-11-CRE-002            500,000.00
6709/11REM TKThe :01771476001, tai Tienphongbank. Ung ho gia dinh tre bai nao vn -CTLNHIDI000001525433394-11-CRE-002           500,000.00   
6809/11REM TKThe :050032145326, tai Sacombank. IBFT Xuan huong le gdsn60 chosieunhan -CTLNHIDI000001526267976-11-CRE-002            400,000.00  
6909/11REM TKThe :19036465610013, tai TCB. Nguyen thi thuy BTSN ms 108 thang 11 FT21313793132820 -CTLNHIDI000001526808121-11-CRE-002            500,000.00
7012/11REM TKThe :194882653, tai VPB. Chip uh cac ban vip -CTLNHIDI000001536694381-11-CRE-002           500,000.00   
7112/11REM TKThe :102871584722, tai Vietinbank. nguyen phuong thanh. gdsn432 .cho sieu nhan.gop quy bai thanh li xe day -CTLNHIDI000001536731491-11-CRE-002            100,000.00  
7212/11REM TKThe :045704060054797, tai VIB. Kieu Diem UH mai am -CTLNHIDI000001537729097-11-CRE-002            200,000.00  
7312/11REM TKThe :0991000002275, tai VCB. MBVCB.1494343611.010821.NGUYEN THACH ANH chuyen tien.CT tu 0991000002275 NGUYEN THACH ANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va-CTLNHIDI000001538208474-11-CRE-002           350,000.00   
7412/11REM Tfr Ac: 21510001186157 TRAN THI THU duyenphan phan gdsn557 chosieunhan            100,000.00  
7515/11REM TKThe :0843408436, tai MB. LE DANG THIEN UEFER 205085293 UNG HO -CTLNHIDI000001548423433-11-CRE-002             50,000.00   
7617/11REM TKThe :101006596812, tai Vietinbank. LE THI HONG chuyen tien UH mai am -CTLNHIDI000001554341860-11-CRE-002            500,000.00  
7718/11REM TKThe :00072070015, tai SCB. GIAO NGUYEN, MS 65, 79, 89, 101 QUY 4 -CTLNHIDI000001557576785-11-CRE-002         6,000,000.00
7819/11REM TKThe :041704060112621, tai VIB. Victor Luby be tien, Cao Bang Ma bao tro 124 -CTLNHIDI000001560544650-11-CRE-002         1,200,000.00
7919/11REM TKThe :9704389968227774, tai BAO VIET BANK. ACHBe Dang va Huy ung ho mai am -ACH0200970438111909312200000001234343            200,000.00  
8019/11REM TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN118 thang 10-11-12 FT21323053006563 -CTLNHIDI000001562341487-11-CRE-002         1,500,000.00
8119/11/2021REM TKThe :0071002314372, tai VCB. MBVCB.1512528256.000817.PIKA .CT tu 0071002314372 QUANG TUAN LAM toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Nam -CTLNHIDI000001563251121-11-CRE-002           500,000.00   
8219/11REM TKThe :19035626551016, tai TCB. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21324961300332 -CTLNHIDI000001563870659-11-CRE-002             50,000.00   
8323/11REM TKThe :19036054981010, tai TCB. UH GD SIEU NHAN FT21327853325024 -CTLNHIDI000001574018228-11-CRE-002           200,000.00   
8408/10TK CT Hội: Hoang Thi Ngoc Huyen        1,000,000.00   
8509/10TK CT Hội: CCTT ban huu Ngo Si Lien        3,000,000.00   
8602/11TK CT Hội: Nguyen Thi Nguyet Nga        1,000,000.00   
8707/11TK CT Hội: Dinh Thi Nguyet Minh           300,000.00   
8808/11TK CT Hội: Hoang Thi Ngoc Huyen           500,000.00   
  Tổng cộng     14,900,000.00      20,242,000.00                 3,500,000.00   14,200,000.00
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 11//2021
Mục chiNgày tháng Nội dung chiSố tiền (đồng)Người chi
Hỗ trợ sinh kế sau dịch tại Hà Nội
 30/11Hỗ trợ sinh kế gđ chị Phan Thị Quỳnh Vân10,000,000Lê Hồng Thư
 30/11Hỗ trợ sinh kế gđ anh Nguyễn Quang Sơn10,000,000Lê Hồng Thư
 30/11Hỗ trợ sinh kế gđ chị Đỗ Thị Thuyến10,000,000Lê Hồng Thư
 30/11Hỗ trợ sinh kế gđ Chị Nguyễn Vũ Thị Thủy10,000,000Lê Hồng Thư
 30/11Hỗ trợ sinh kế gđ chị Đỗ Thị Quỳnh Nga10,000,000Lê Hồng Thư
 30/11Hỗ trợ sinh kế gđ chị Vũ Thị Oanh10,000,000Lê Hồng Thư
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân 
 02/11Viếng bé Linh - Đà Nẵng500,000Tô Thị Thanh Thảo
 24/11Viếng bé Quang Hào - Thanh Hóa500,000Nguyễn Kim Ngọc
 13/11Viếng bé Lều Thế Vinh - Hưng Yên500,000Lê Thị La
 29/11Viếng bé Anh Thư - Gia Lai500,000Thúy Đặng
 30/11Viếng bé Lan Hương - Quảng Nam500,000Lê Thị Lan
Mái ấm Nhi    
 16/11Điện nước tháng 10410,000Đàm Tuấn Ngọc
 20/114 bảng trang trí decal mái ấm268,000Đinh Lan Anh
 23/11Sửa máy bơm mái ấm800,000Đinh Lan Anh
Hỗ trợ PHCN    
 01/11Hoạt động truyền thông gây quỹ500,000Đinh Lan Anh
 30/11Hỗ trợ phát triển mạng lưới thành viên3,000,000Lê Hồng Thư
 30/11Hỗ trợ truyền thông2,000,000Lê Anh Tuấn
Tổng cộng69,478,000 

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 11//2021

Tồn quỹ CPFAV tháng 10/2021229,736,423
Thu tháng 11/202152,842,000
Chi tháng 11/202169,478,000
Tồn quỹ CPFAV tháng 10/2021213,100,423
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay