BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 10/2023

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/10/2023  Dưới đây là danh sách chi tiết:

PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ

DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 10/2023

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ 
101/10/2023 11:41:03TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac em binh an            100,000
202/10/2023 15:51:44TKThe :1451022021983, tai 191919. Hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan            500,000
303/10/2023 21:09:27TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu ung ho tre bai nao FT23276990601227            200,000
406/10/2023 11:36:01TKThe :9704030129225147, tai Sacombank. IBFT Ung ho hoi nhan ngay 6 thang 10            200,000
506/10/2023 13:54:49TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau            500,000
610/10/2023 19:19:05TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GIA DINH SIEU NHAN-101023-19:19:04 787516            500,000
712/10/2023 11:53:05TKThe :1303206139122, tai Agribank. BIDV;1207242445;Nho quy gui cho cac chau            500,000
813/10/2023 20:12:531207242445 NGUYEN VAN TRANG Chuyen tien            500,000
918/10/2023 14:49:26TKThe :19727997, tai ACB. THANH-THANK YOU-181023-14:49:24 848890         5,000,000
1020/10/2023 08:21:251207242445 Chuc cac sieu nhan khoe            500,000
1125/10/2023 00:30:56Thanh toan lai thang 10/2023             20,311
1225/10/2023 13:10:06TKThe :0331000797979, tai VCB. MBVCB.4488703451.050605.Quan xoi che Bui Thi Xuan .CT tu 0331000797979 VU THI KIM YEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV         5,000,000
1329/10/2023 17:29:36TKThe :1305207000774, tai Agribank. BIDV;1207242445;CAO QUYNH ANH chuyen khoan ung ho Hoi            500,000
1430/10/2023 21:03:52TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac em binh an            100,000
 Tổng ủng hộ trong tháng       14,120,311

BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 10/2023

Mục chiNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi  Ghi chú 
Hoạt động Văn phòng   
131/10/2023Vận hành Văn phòng Hà Nội tháng 10       20,000,000  Vũ Thị Huyên  
Tổng cộng       20,000,000   

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 10/2023

Tồn quỹ CPFAV tháng 9/2023     175,489,264
Thu tháng 10/2023       14,120,311
Chi tháng 10/2023       20,000,000
Tồn quỹ CPFAV tháng 10/2023     169,609,575

PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN

CPFAV báo cáo tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/10/2023.  Dưới đây là danh sách chi tiết:

DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG 10 NĂM 2023

STTThời gianNội dung chuyển khoản Số tiền  Ghi chú 
102/10/2023 12:07:43TKThe :19020922562018, tai TCB. NGUYEN HA THUY CHUYEN BTSN 138 thang 10 FT23275982941811            500,000  BTSN 138 
202/10/2023 16:20:18TKThe :031704070017284, tai HDBank. Nguyen Minh Khoi - BTSN - 263 - Thang 10-2023            500,000  BTSN 263 
303/10/2023 21:16:33TKThe :5501205073407, tai Agribank. BIDV;1207242445;Nguyen Xuan Duc BTSN 219 Thang 10            500,000  BTSN 219 
403/10/2023 22:46:58TKThe :19034089071014, tai TCB. LE BICH NGUYET BTSN21 QUY 4-2023 FT23277004027217         1,500,000  BTSN 21  
504/10/2023 16:37:431207242445 sumo btsn 269 t101112         1,500,000  BTSN 269 
604/10/2023 16:38:281207242445 DOI THI HOAI LINH Chuyen tien BT 255 T10            500,000  BTSN 255 
705/10/2023 11:53:45TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 11 FT23278640527281         1,000,000  BTSN 109 118 
805/10/2023 12:29:13TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 10 2023            500,000  BTSN 180 
905/10/2023 13:41:571207242445 nguyen thuy trang btsn 259 thang 10            500,000  BTSN 259 
1006/10/2023 07:23:19TKThe :99265977899, tai Standard Chart. Tran Tue Linh BTSN 126 thang 10 11 12 nam 2023         1,500,000  BTSN 126 
1106/10/2023 11:50:48TKThe :0371000454000, tai VCB. MBVCB.4357277906.086802.MAI NHU DAI chuyen tien.CT tu 0371000454000 MAI NHU DAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV         1,500,000  BTSN 65 
1206/10/2023 18:59:24TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN097 QUY 4 NAM 2023         1,500,000  BTSN 97 
1306/10/2023 19:00:19TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN099 QUY 4 NAM 2023         1,500,000  BTSN 99 
1408/10/2023 09:59:32TKThe :19021195293013, tai TCB. NGUYEN THU HUONG BTSN22 thang 9.2023 FT23282633458460            500,000  BTSN 22 
1509/10/2023 19:39:38TKThe :0220994195555, tai MB. Nguyen Hai Dang 2019 BTSN  256 thang 10            500,000  BTSN 256 
1609/10/2023 20:46:241207242445 Nguyen nguyet thuy BTSN 131 t10.2023            500,000  BTSN 131 
1710/10/2023 11:38:29TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 t10            500,000  BTSN 92 
1815/10/2023 02:32:07Chuyen tien dinh ky tu tai khoan 2680002016 den tai khoan 1207242445 ky ngay 15/10/2023 - NGUYEN THI THUY BTSN MS247            500,000  BTSN 247 
1915/10/2023 16:26:54TKThe :102004990828, tai Vietinbank. UHSN+Ma 87+thang 10.2023            500,000  BTSN 87 
2015/10/2023 22:55:54TKThe :87310698, tai VPB. Le Van Huynh BTSN 170 thang 9 10 nam 2023         1,000,000  BTSN 170 
2117/10/2023 12:29:491207242445 bao tro ma 84            500,000  BTSN 84 
2222/10/2023 18:40:50TKThe :9966333222, tai TCB. Gdinh Bao Soc btsn 2 ma t10.2023 FT23296069265388         1,000,000  BTSN 28 258 
2324/10/2023 22:19:57TKThe :19021255683010, tai TCB. Thu Trang Tran gui ho tro SN ma so BTSN 62 quy 4.2023 FT23298465064333         1,500,000  BTSN 62 
Tổng nhận bảo trợ        20,000,000  

BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 10 NĂM 2023

STTNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi  Ghi chú 
      
Tổng chi bảo trợ                    -     

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 10 NĂM 2023

Tồn chương trình BTSN tháng 9/2023       58,300,370
Nhận BTSN tháng 10/2023       20,000,000
Chi BTSN tháng 10/2023                    -  
Tồn chương trình BTSN tháng 10/2023       78,300,370

PHẦN III. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN THIỆN NGUYỆN (MBANK)

CPFAV cập nhật chương trình  Ủng hộ hoàn cảnh khó khăn thông qua tài khoản Thiện nguyện (MB Bank) từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/10/2023.  Dưới đây là danh sách chi tiết:

DANH SÁCH ỦNG HỘ CỦA MTQ VÀ CÁC TẤM LÒNG NHÂN ÁI

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  NÂNG BƯỚC CHÂN EM 
12023-10-01 12:250984405977 NGUYEN VAN GIANG chaythiennguyen- Ma GD ACSP/ kS827574 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
22023-10-01 12:370936549420 Bui Duy Tan Chaythiennguyen FT23275032032418   Ma giao dich  Trace955482 Trace 955482 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
32023-10-01 18:230936361558 NguyenHanhTam chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace601010 Trace 601010 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,500,000
42023-10-01 20:510961222471 Le Hoang Du Chay Thien Nguyen FT23275766034916   Ma giao dich  Trace022845 Trace 022845 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
52023-10-02 10:36xxxxxx3666 phan nghia phan anh thu thuy NG CHUYEN:CUSTOMER            1,500,000
62023-10-02 11:510987495046 THAN THI THU chay thien nguyen FT23275081704410   Ma giao dich  Trace326005 Trace 326005 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
72023-10-02 12:510938136899 NGUYEN DINH NAM chaythiennguyen- Ma GD ACSP/ h1339704 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
82023-10-02 13:58MB 0610 0362944580 AN THI LY chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace487370 Trace 487370 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
92023-10-02 14:290966388887 HOANG LE HUYEN dky 4 thanh vien tham gia Chay thien nguyen FT23275726948829   Ma giao dich  Trace765134 Trace 765134 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            2,000,000
102023-10-02 15:12Thanh toan QR-0358902686 Vu Thuy Linh chaythiennguyen NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
112023-10-02 15:150944218898 NGUYEN MAI ANH chaythiennguyen FT23275034945009   Ma giao dich  Trace907317 Trace 907317 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
122023-10-02 17:070327954477 NguyenMaiAnh Chaythiennguyen- Ma GD ACSP/ B6686289 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
132023-10-02 17:12NGUYEN THI HUYEN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER             50,000  
142023-10-02 18:550981057567 Nguyen Thi Giang chaythiennguyen NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
152023-10-02 21:380961223740 THANH NGUYEN CHAY THIEN NGUYEN   Ma giao dich  Trace985150 Trace 985150 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
162023-10-03 08:10DINH CONG TOAN chuyen FT23276737014082   Ma giao dich  Trace667038 Trace 667038 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            2,000,000
172023-10-03 13:530788405661 PHAM DUC ANH chaythiennguyen- Ma GD ACSP/ zQ863391 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
182023-10-03 14:09xxxxxx6762  Nguyen Thi Hai Yen Chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace727552 Trace 727552 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
192023-10-03 15:32Thanh toan QR-0339635989 NgoThuTrang chaythiennguyen NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
202023-10-03 15:410826956886 Luu Nhat Long Chay Thien Nguyen FT23276946778990 Trace 950804 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
212023-10-03 16:59MB 0610 PHAM VAN THAI chuyen khoan   Ma giao dich  Trace532431 Trace 532431 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
222023-10-03 21:18HUYNH THI HONG THANH transfers FT23277465398909 Trace 029564 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000  
232023-10-03 23:54Uh cac ban sieu nhan FT23277397851414   Ma giao dich  Trace295729 Trace 295729 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000  
242023-10-04 08:59Phuong Hien gui cac be   Ma giao dich  Trace637204 Trace 637204 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000  
252023-10-04 10:590977648394 TaTrungKien chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace499211 Trace 499211 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
262023-10-04 11:17xxxxxx9909 PHAM THI NGOC MAI chaythiennguyen NG CHUYEN:CUSTOMER            1,000,000
272023-10-04 11:430942598791 DoanManhCong chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace142720 Trace 142720 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
282023-10-04 13:52MBVCB.4344329159.091609.0904964755 TRINHTHI NGAI chaythiennguyen.CT tu 0021000397659 TRINH THI NGAI toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET N NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
292023-10-04 14:00MBVCB.4344372307.036215.Tu AnhMy LinhThanh Mai chaythiennguyen.CT tu 0011004347736 DINH THI TU ANH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO V NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,500,000
302023-10-04 14:020866658953 Nguyen Ha My chaythiennguyen FT23277301532230 Trace 563893 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
312023-10-04 14:030826247328 TaThangLong ChayThienNguyen FT23277412700068 Trace 564538 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
322023-10-04 14:03xxxxxx0344 Ly Nguyet Thu chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace696785 Trace 696785 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
332023-10-04 14:04MBVCB.4344395255.046733.0888225885 Le Quynh Hoa Chay thien nguyen.CT tu 0451000514866 LE QUYNH HOA toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NA NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
342023-10-04 14:14Thanh toan QR-LE THI QUYNH NGOC chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
352023-10-04 21:470985858145 caodao chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace267974 Trace 267974 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,500,000
362023-10-04 23:200904965669 Do Duc Chung Chay Thien Nguyen NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
372023-10-05 08:590977222815  Le Thi Minh Tam  chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace602682 Trace 602682 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            5,000,000
382023-10-05 09:31Tran Thi Minh Trang 0982322289 chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace689590 Trace 689590 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
392023-10-05 10:03NGUYEN DUC TOAN chay thien nguyen Trace 599516 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
402023-10-05 10:04BUI THI NGUYET chay tien nguyen Trace 600865 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
412023-10-05 10:330962441997 Dang Anh Duc chay thien nguyen Trace 865722 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
422023-10-05 10:36037 6733375 Pham Thi Thuan chay thien nguyen Trace 644348 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
432023-10-05 10:37035 8865685 NGUYEN HOA BINH chay thien nguyen Trace 646288 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
442023-10-05 10:39098 3568570 NGUYEN DUC NGHIA chay thien nguyen Trace 647937 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
452023-10-05 10:560965833617 DO TRAN KHANH chay thien nguyen Trace 671065 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
462023-10-05 11:060913186636 Huong Thuy Chay Thien Nguyen   Ma giao dich  Trace431985 Trace 431985 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
472023-10-05 11:150368089799 NGUYEN TUAN HUY chay thien nguyen FT23278862298227 Trace 004927 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
482023-10-05 11:180977353164 NGUYEN MY ANH chay thien nguyen Trace 699950 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
492023-10-05 11:190366320660 VU THU PHUONG chay thien nguyen Trace 701857 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
502023-10-05 11:210333087868 HUA HONG MINH chay thien nguyen Trace 703524 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
512023-10-05 11:220976432092 NGUYEN TIEN BANG chay thien nguyen Trace 706055 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
522023-10-05 11:24MBVCB.4350020694.061106.0865652536 LEMINHCUONG chaythiennguyen.CT tu 0541000283251 NGUYEN VAN HONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NA NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
532023-10-05 11:260965738699 PHAM VAN NGHIA chay thien nguyen Trace 711152 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
542023-10-05 11:270329805499 NGUYEN MINH TAY chay thien nguyen Trace 712458 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
552023-10-05 11:280372988699 NGUYEN HOANG THU MAI chay thien nguyen Trace 713770 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
562023-10-05 11:310346147013 NGUYEN QUANG QUY chay thien nguyen Trace 717574 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
572023-10-05 11:540904891012 LE VAN DUNG chay thien nguyen Trace 747251 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
582023-10-05 11:550968287964 NGUYEN THI MINH KHANH chay thien nguyen Trace 748990 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
592023-10-05 11:560982473637 TRAN QUANG CHIEN chay thien nguyen Trace 750208 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
602023-10-05 11:570901177201 LE NGOC HAI chay thien nguyen Trace 752062 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
612023-10-05 12:17Doan Hung Phu 0946610204 Chay Thien Nguyen   Ma giao dich  Trace776482 Trace 776482 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
622023-10-05 14:410333087868 Hua Hong Minh Chay Thien Nguyen   Ma giao dich  Trace934884 Trace 934884 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
632023-10-05 14:570977876068 LENGUYENDANGKHOA CHAYTHIENNGUYEN 051023 14 54 11 912559   Ma giao dich  Trace912559 Trace 912559 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
642023-10-05 15:040906867172 VOTHANHHIEN CHAYTHIENNGUYEN 051023 15 04 49 925220   Ma giao dich  Trace925220 Trace 925220 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
652023-10-05 19:23Le Minh Thang ck Trace 540330 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
662023-10-05 19:570904355096  Nguyen Viet Trung  chay thien nguyen  6 nguoi   Ma giao dich  Trace698356 Trace 698356 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            3,000,000
672023-10-05 21:400965639481 Tran Thinh Le Nam chaythiennguyen FT23279626565670   Ma giao dich  Trace980708 Trace 980708 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
682023-10-05 23:020396156186 VuQuangHuy chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace318934 Trace 318934 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
692023-10-06 05:00TRAN VAN HUYNH 0988554586 chaythiennguyen FT23279327703167   Ma giao dich  Trace315269 Trace 315269 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
702023-10-06 06:50VI XUAN DIEM chuyen tien- Ma GD ACSP/ mC868749 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            666,666  
712023-10-06 08:450988866152 LeThiThu Chaythiennguyen FT23279345874143   Ma giao dich  Trace577092 Trace 577092 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
722023-10-06 09:570982631611 TRAN THI THU PHUONG chay thien nguyen Trace 831133 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
732023-10-06 09:58097 5060322 LE QUANG HUY chay thien nguyen Trace 832288 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
742023-10-06 09:590354041412 HOANG NAM chay thien nguyen Trace 833210 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
752023-10-06 10:000962852260 BUI HA ANH chay thien nguyen Trace 834788 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
762023-10-06 10:01096 9074652 MAI HOANG THUC ANH chay thien nguyen Trace 835284 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
772023-10-06 10:020372240828 PHAM THANH HA chay thien nguyen Trace 836391 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
782023-10-06 10:030386685935 CHU NHU HOA chay thien nguyen Trace 837955 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
792023-10-06 10:03035 8698888 NGUYEN THU LINH chay thien nguyen Trace 837828 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
802023-10-06 10:040373588716 TRAN PHUONG ANH chay thien nguyen Trace 839243 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
812023-10-06 10:180987698338 NGUYEN DINH TRI chay thien nguyen Trace 857240 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
822023-10-06 10:200961313675 NGUYEN THI YEN LINH chay thien nguyen Trace 859052 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
832023-10-06 10:210336208814 LE THI THU THUY chay thien nguyen Trace 860512 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
842023-10-06 10:24Vo Hong Kien chuyen tien Trace 161254 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
852023-10-06 10:240904229482 NguyenThiAnhTuyet chay thien nguyen FT23279619621033 Trace 881673 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
862023-10-06 10:300978488788 BUI MANH HA chay thien nguyen Trace 872112 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
872023-10-06 10:300973865492 Nguyen Quang Huy chay thien nguyen Trace 872457 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
882023-10-06 10:310973865492 Pham Thanh Ha Chay thien nguyen Trace 873663 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
892023-10-06 10:46VU HONG PHUONG chay thien nguyen Trace 309502 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
902023-10-06 10:510983458976 NguyenThiThuy chay thien nguyen FT23279980973773 Trace 964690 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
912023-10-06 10:510983654361 TranHoangHai chaythiennguyen- Ma GD ACSP/ gQ255383 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
922023-10-06 12:08xxxxxx8228 lathithuy chay tuyen 3km NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
932023-10-06 12:37VO CHONG QUY NHUNG chuyen tien FT23279081684979   Ma giao dich  Trace299535 Trace 299535 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000  
942023-10-06 14:460984799908 TRINHTHIBICHHANH CHAYTHIENNGUYEN 061023 14 45 59 903474   Ma giao dich  Trace903474 Trace 903474 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
952023-10-06 15:110915916970 Bui Mai Lan  Chay Thien Nguyen   Ma giao dich  Trace835356 Trace 835356 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           14,000,000
962023-10-06 15:250356242644 Tran Hai Hung chaythiennguyen FT23279303370978   Ma giao dich  Trace742532 Trace 742532 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
972023-10-06 16:09NGUYEN THI MAY chuyen tien FT23279082375980 Trace 894246 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
982023-10-06 16:300978896381 LeThiHoa chay thien nguyen- Ma GD ACSP/ gl709890 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
992023-10-06 16:320353443343 PhanThiHa chaythiennguyen- Ma GD ACSP/ Pu711995 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1002023-10-06 16:320973684298 phanthitham chaythiennguyen Trace 630423 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1012023-10-06 16:330394154199 LuongMinhTu chaythiennguyen- Ma GD ACSP/ Qn713784 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1022023-10-06 16:340933808055 PHANTHIHANH CHAYTHIENNGUYEN FT23279694865770   Ma giao dich  Trace976174 Trace 976174 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
1032023-10-06 16:360987296637 lathihaianh chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace969328 Trace 969328 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1042023-10-06 16:370979468357 NguyenTienDat chaythiennguyen NG CHUYEN:CUSTOMER            1,500,000
1052023-10-06 17:130967893149 LamHaiAnh chaythiennguyen FT23279236754209   Ma giao dich  Trace113364 Trace 113364 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,500,000
1062023-10-06 17:440978466523 Tran Thi Bay chaythiennguyen FT23279242002844   Ma giao dich  Trace215064 Trace 215064 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1072023-10-06 18:110974906789 KhuongThanhVan chaythiennguyen NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
1082023-10-06 22:170987041668 NguyenThanhNgan chaythiennguyen FT23280746800077   Ma giao dich  Trace015491 Trace 015491 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
1092023-10-06 22:420376232487 NGUYEN XUAN TUAN chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace647015 Trace 647015 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            2,000,000
1102023-10-07 08:300989889745 Dieu Lan Phuong chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace998873 Trace 998873 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
1112023-10-07 09:17MBVCB.4362940862.036952.0983698183 Le Thom Chay thien nguyen.CT tu 0491000196209 LE THI THOM toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1122023-10-07 14:06Anh Thang ung ho tre em bai nao NG CHUYEN:CUSTOMER       10,000,000  
1132023-10-07 16:030981884885 Nguyen Hoang Minh chaythiennguyen FT23280053287260   Ma giao dich  Trace417298 Trace 417298 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
1142023-10-07 17:320348658800Duong Thuy Ngan Chay thien nguyen NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
1152023-10-07 18:33MBVCB.4366516217.047228.VU DUC HIEU cty HDP ung ho tre em bai nao..CT tu 0971000015860 VU DUC HIEU toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NA NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
1162023-10-07 22:510969527694 Giang My Huyen chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace486899 Trace 486899 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
1172023-10-08 08:250375418808 nguyenthanhthuy chaythiennguyen FT23282212067868   Ma giao dich  Trace164148 Trace 164148 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
1182023-10-08 09:050989356098 PhamVanHai chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace907846 Trace 907846 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1192023-10-08 09:23097 8699855 CAN VU PHONG CHAY THIEN NGUYEN  081023 09 23 52 371987   Ma giao dich  Trace371987 Trace 371987 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1202023-10-08 09:240919819999 DANG VAN THANG  CHAY THIEN NGUYEN  081023 09 21 01 369907   Ma giao dich  Trace369907 Trace 369907 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1212023-10-08 10:40NGO ANH TUAN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
1222023-10-08 11:540923407888 hoang phuong mai chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace191787 Trace 191787 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,500,000
1232023-10-08 12:090936501888 NguyenNgocTung chaythiennguyen FT23282086280082   Ma giao dich  Trace738749 Trace 738749 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1242023-10-08 13:09Nguyen Khai phong 0987748795 chaythiennguyen NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
1252023-10-08 15:210967054768 DINH CONG TOAN  chaythiennguyen FT23282974231796   Ma giao dich  Trace139352 Trace 139352 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1262023-10-08 16:300989123136 NguyenThuyNga chay thien nguyen Trace 342563 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1272023-10-08 16:310982286970 NguyenThiXoa chay thien nguyen Trace 344049 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1282023-10-08 16:320918151181 NguyenTriDuc chay thien nguyen Trace 344958 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1292023-10-08 16:360904710785 NguyenAnChi chay thien nguyen FT23282689409280 Trace 343225 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1302023-10-08 18:180962977684 Dang Minh Thu chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace577668 Trace 577668 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1312023-10-08 19:03Truc Loan ung ho tre em bai nao.- Ma GD ACSP/ gy825915 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             50,000  
1322023-10-08 19:53MBVCB.4372914237.093216.VU VAN KHO. 0853666683.CT tu 9359842986 VU VAN KHO toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP/ zx NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            180,063               500,000
1332023-10-08 20:480832947935 Ta Thi Phuong Thao chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace694637 Trace 694637 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
1342023-10-08 21:210915600967   LEDOANTUAN  chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace262481 Trace 262481 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1352023-10-08 22:10MBVCB.4373662876.077800.0944874634 + Tran Minh Hoang + Chay Thien Nguyen.CT tu 0851000007777 TRAN MINH HOANG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI N NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1362023-10-08 22:310976901576 DINH PHUONG THUY chay thien nguyen FT23282645225630   Ma giao dich  Trace289483 Trace 289483 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
1372023-10-08 23:140904717227 Tran Kieu Trang chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace907025 Trace 907025 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1382023-10-08 23:150989566591   BUI THI HUONG QUYNH   CHAY THIEN NGUYEN 081023 23 15 47 977297   Ma giao dich  Trace977297 Trace 977297 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1392023-10-09 08:470912042499 PHAM CONG TINH  CHAY THIEN NGUYEN  091023 08 47 29 113118   Ma giao dich  Trace113118 Trace 113118 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1402023-10-09 08:490947574466 PHAM MINH QUANG CHAY THIEN NGUYEN  091023 08 49 23 114828   Ma giao dich  Trace114828 Trace 114828 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1412023-10-09 10:42xxxxxx9888 Pham Minh Trang Chay Thien Nguyen NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
1422023-10-09 10:440975393554 Trieu Que Phuong chaythiennguyen FT23282624482777   Ma giao dich  Trace094869 Trace 094869 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1432023-10-09 10:500383489417 Hai chaythiennguyen FT23282333348825   Ma giao dich  Trace115953 Trace 115953 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1442023-10-09 11:200919473318 nguyenthuhuong chaythiennguyen FT23282012741288   Ma giao dich  Trace211236 Trace 211236 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
1452023-10-09 12:13CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG VA DICH VU JMB VIET NAM ung ho chay thien nguyen Trace 153705 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            2,500,000
1462023-10-09 13:010833821008 Pham Lam Tung chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace551633 Trace 551633 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1472023-10-09 14:500949223299  NGUYEN THI THU THUY  chaythiennguyen- Ma GD ACSP/ eO870282 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1482023-10-09 19:440988773311 PHI THI NGAN CHAY THIEN NGUYEN  091023 19 44 06 775233   Ma giao dich  Trace775233 Trace 77523 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1492023-10-10 06:470981188866 TranVanHuy chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace617274 Trace 617274 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,500,000
1502023-10-10 08:400393490828 Than Thi Thuy Duong chaythiennguyen- Ma GD ACSP/ yk861827 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
1512023-10-10 08:520912042499 PHAM KHOI NGUYEN CHAY THIEN NGUYEN  101023 08 52 45 072941   Ma giao dich  Trace072941 Trace 072941 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1522023-10-10 09:28MBVCB.4382134621.080651.chuc cac con nhieu suc khoe.CT tu 0011004018744 NGUYEN THI THU TRANG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000  
1532023-10-10 10:070988012940 VuAnhTung chaythiennguyen FT23283381069534   Ma giao dich  Trace883228 Trace 883228 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            3,000,000
1542023-10-10 10:110768588899 chu huyen trang chaythiennguyen FT23283900608380   Ma giao dich  Trace906350 Trace 906350 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            2,000,000
1552023-10-10 13:30phuongthao unghochaythiennguyen   Ma giao dich  Trace384967 Trace 384967 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1562023-10-10 13:31MBVCB.4384037150.051737.0914802102 Duong Hong Tam chaythiennguyen.CT tu 9977010277 PHAN PHU LAM toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM t NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1572023-10-10 17:350914245054 Giang Linh Chi  Nguyen Du Vi chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace002297 Trace 002297 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
1582023-10-10 17:360946644348 Nguyen Kim Phuong chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace004519 Trace 004519 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1592023-10-10 17:370971041115 TranThuHa HienLong HienLan chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace006177 Trace 006177 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,500,000
1602023-10-10 17:380912876846 trinh the nam chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace833157 Trace 833157 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,500,000
1612023-10-10 17:380971041115 VuAnHoa NguyenThiThanhHuong chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace008190 Trace 008190 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
1622023-10-10 17:420354645198 Nguyen Thi Linh chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace009760 Trace 009760 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1632023-10-10 19:31UI UNG HO QUY CHO TRE BAI NAO VN 2023 FT23283415052995   Ma giao dich  Trace570091 Trace 570091 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            2,000,000
1642023-10-10 19:490987864804 Le Thi Phuong chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace351007 Trace 351007 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1652023-10-11 09:42xxxxxx5881 Phan Thi Thanh HuyenChay thien nguyen NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
1662023-10-11 14:500962770678  Pham Thi Ngoc Quynh  chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace187677 Trace 187677 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1672023-10-11 15:000949223299  Ta Minh Quang  Chaythiennguyen- Ma GD ACSP/ 7f121023 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1682023-10-11 15:350932129229 DinhVietHoang chaythiennguyen Trace 773535 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1692023-10-11 19:270904148189 TranManhNhat chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace633849 Trace 633849 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1702023-10-12 08:470904958683 NguyenthiGiang chaythiennguyen dang ky bo sung NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
1712023-10-12 10:450963710650 Trinh Thuy Linh Chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace308679 Trace 308679 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1722023-10-12 15:390923402355 NGUYEN THANH TUYEN chaythiennguyen- Ma GD ACSP/ UX711324 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1732023-10-12 16:040989286668 Pham Dinh Nam Dam Thi Hanh chaythiennguyen FT23285212707289   Ma giao dich  Trace830527 Trace 830527 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
1742023-10-12 16:59PHAN VAN TOAN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
1752023-10-12 18:570913366299 Vu Tuyet Vy chay thien nguyen FT23285482705604   Ma giao dich  Trace412514 Trace 412514 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1762023-10-12 19:000362721495 Nguyen Thi Khanh Linh chay thien nguyen FT23285122088385   Ma giao dich  Trace423710 Trace 423710 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1772023-10-12 21:20YEN TRAN chay thien nguyen- Ma GD ACSP/ NB377082 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1782023-10-12 22:41MBVCB.4403401310.083681.0979456760 + Nguyen Trong Viet + chay Thien nguyen.CT tu 0451001402125 NGUYEN TRONG VIET toi 0610 HOI GIA DINH TRE B NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1792023-10-13 07:520969292128 Luong Thi Thu Huong chay thien nguyen FT23286599609001   Ma giao dich  Trace285834 Trace 28583 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1802023-10-13 11:290906018080 Hoang Hai Nhung chaythiennguyen FT23286308445130   Ma giao dich  Trace885491 Trace 885491 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            2,000,000
1812023-10-13 12:080912101659 Nguyen Viet Hung chay thien nguyen- Ma GD ACSP/ o5960362 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1822023-10-13 13:300983515191 Ngo Phuong Hanh Chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace188892 Trace 188892 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,500,000
1832023-10-13 13:55MBVCB.4406694773.075053.0977010277 HJ. HARIHARAN CHAYTHIENNGUYEN.CT tu 9977010277 PHAN PHU LAM toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM ta NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1842023-10-13 16:18Bo Mon Hoa Sinh Dai Hoc Duoc Ha Noi  ck FT23286028001481   Ma giao dich  Trace730014 Trace 730014 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
1852023-10-13 17:500868888100  Nguyen Xuan Bach  chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace586729 Trace 586729 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1862023-10-13 20:22PHAM VAN THAI Chuyen tien   Ma giao dich  Trace628105 Trace 628105 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1872023-10-13 22:250982145548 Nguyen Thanh Huyen chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace920529 Trace 920529 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1882023-10-14 07:35MBVCB.4411435930.082064.0816330763 PhamBinhMinh chaythiennguyen.CT tu 0301000365499 NGUYEN THANH BINH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1892023-10-14 09:460989189337 Phan Thi Bich Hoa Chay thien nguyen NG CHUYEN:CUSTOMER            1,500,000
1902023-10-14 10:290987071719 DangMinhTuan chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace976240 Trace 976240 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
1912023-10-14 11:15MBVCB.4412837718.039917.0356053611 Hoang Manh Thang Chaythiennguyen.CT tu 1020492173 HOANG MANH THANG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1922023-10-14 15:330983687420  Nguyen trong anh  Chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace409923 Trace 409923 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1932023-10-14 15:49LY DIEU LINH chay thien nguyen 1510 NG CHUYEN:CUSTOMER            1,000,000
1942023-10-14 15:53Bo sung sdt LY DIEU LINH xxxxxx7355 chay thien nguyen NG CHUYEN:CUSTOMER             10,000  
1952023-10-14 15:560947594192 Dao Tuan Minh chaythiennguyen- Ma GD ACSP/ Pr953491 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1962023-10-14 16:110397838788 Do Duc Khang chaythiennguyen NG CHUYEN:CUSTOMER            1,000,000
1972023-10-14 16:14NGUYEN THI MAI CHi ung ho tre bai nao   Ma giao dich  Trace777771 Trace 777771 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1982023-10-14 16:490902661236 KhuongDuy chaythiennguyen FT23287703724792   Ma giao dich  Trace719549 Trace 719549 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
1992023-10-14 21:380983448368 Leluongson chaythiennguyen NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
2002023-10-14 22:02MBVCB.4417337497.074905.0946513691 Nguyen Thi Lan Anh Chay thien nguyen 2023.CT tu 0541000197118 NGUYEN THI LAN ANH toi 0610 HOI GIA DINH TR NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
2012023-10-15 07:05DINH VAN TUNG chuyen FT23289975985702   Ma giao dich  Trace063119 Trace 063119 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
2022023-10-15 07:32VU NGOC VUONG chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER            2,000,000
2032023-10-15 07:32Gamuda chuyen FT23289342994918   Ma giao dich  Trace092046 Trace 09204 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,500,000
2042023-10-15 07:35NGUYEN TAI LONG FT23289090385359   Ma giao dich  Trace095155 Trace 095155 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
2052023-10-15 07:420908279496 dangphuonganh chaythiennguyen FT23289051106366   Ma giao dich  Trace104947 Trace 104947 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
2062023-10-15 07:49VO DUY HIEN chuyen tien- Ma GD ACSP/ 9U879769 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
2072023-10-15 09:13TRAN THI HUYEN TRANG Chay Thien nguyen   Ma giao dich  Trace564122 Trace 564122 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,500,000
2082023-10-15 11:05MBVCB.4419500527.095944.chuyen tien mua gau tu thien.CT tu 0711000301099 VU VAN KHO toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
2092023-10-15 17:15ung ho giai chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace426857 Trace 426857 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
2102023-10-15 20:50MBVCB.4423218460.030163.Vu Van Kho chuyen tien loi nhuan ban Tape..CT tu 0711000301099 VU VAN KHO toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
2112023-10-16 11:48Chaythiennguyen DinhThiLanAnh 4 nguoi   Ma giao dich  Trace827782 Trace 827782 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            2,000,000
2122023-10-16 23:01Chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace560905 Trace 560905 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            2,000,000
2132023-10-16 23:02Nhi UH chuc cac con manh khoe tri tue NG CHUYEN:CUSTOMER             30,000  
2142023-10-18 11:23TCT tu van xay dung Viet Nam ung ho chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace343170 Trace 343170 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            2,000,000
2152023-10-21 22:36Tra lai tien gui             24,553  
2162023-10-23 20:56MBVCB.4478887068.021475.DUONG THI HUE chuyen tien.CT tu 0591000312413 DUONG THI HUE toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000  
2172023-10-25 18:32DONG HANH CUNG CAC BE 251023 18 32 58 420796   Ma giao dich  Trace420796 Trace 420796 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000  
2182023-10-29 23:33Dang Thanh Truc ung ho            500,000  
2192023-10-30 08:41LE THI LUYEN CHUYEN TIEN UNG HO HOI NG CHUYEN:LE THI LUYEN 30000284            300,000  
2202023-10-31 01:00LE THI THAI HANG chuyen tien tu thien ung ho cac be bi bai nao Mong cac con luon khoe manh FT23304440046721   Ma giao dich  Trace760233 Trac NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         2,000,000  
Tổng thu       17,411,282         167,500,000

BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 10 NĂM 2023

Mục chiNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi  Ghi chú 
Hỗ trợ khó khăn, thăm viếng   
119/10/2023Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 1 T10/2023 (3TH)         3,000,000  Nguyễn Lan Anh  
227/10/2023Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 2 T10/2023 (3TH)         3,000,000  Nguyễn Lan Anh  
312/10/2023Viếng bé Lò Minh Quân (mất ngày 7/10/2023) - Hà Tĩnh            500,000  Nguyễn Thị Kim Ngọc  
412/10/2023Viếng bé Đặng Bá Kỳ (mất ngày 30/9/2023) - Quảng Nam            500,000  Lê Thị Lan  
523/10/2023Viếng bé Lê Thanh Phương (mất ngày 21/10/2023) - Nghệ An            500,000  Nguyễn Thị Lan Anh  
Các chương trình đào tạo, chuyên môn của Hội   
131/10/2023Chi phí tổ chức đón tiếp CPA2,210,000 Nguyễn Vũ Thị Thủy  
231/10/2023Chi phí hỗ trợ buổi tập huấn nâng cao năng lực cho cha mẹ hỗ trợ trẻ khuyết tật         2,400,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
319/10/2023Chi thưởng Giải Ba+Khuyến khích chương trình vẽ tranh Tiếng nói của chúng em            500,000  Cao Lan Anh  
47/10/2023Hỗ trợ CLB CP trưởng thành tổ chức dã ngoại       10,557,000  Lưu Thị Hiếu  
531/10/2023Hỗ trợ dự án hướng nghiệp cho người CP trưởng thành (Tổ chim Cúc Cu)       70,000,000  Vũ Thị Huyên  
631/10/2023Hỗ trợ nhân sự người CP phát triển dự án hướng nghiệp CP trưởng thành         4,100,000  Trần Quốc Hiệp  
731/10/2023Hỗ trợ nhân viên phụ trách dự án phẫu thuật Nhi, Mái ấm, hỗ trợ khó khăn và hòa nhập         6,000,000  Nguyễn Lan Anh  
831/10/2023Hỗ trợ CTV chương trình Hội (khám bác sĩ Tôn, học bổng, giải chạy)         3,000,000  Nguyễn Thị Phượng  
931/10/2023Hỗ trợ nhân viên phụ trách hành chính hậu cần, điều phối thiện nguyện, tổ chức các chương trình của Hội       11,077,150  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
1031/10/2023Chi phí Hội thảo bại não thành phố Hồ Chí Minh1,000,000 Nguyễn Vũ Thị Thủy  
1131/10/2023Chi phí Hội thảo bại não Đà Nẵng700,000 Nguyễn Vũ Thị Thủy  
1228/10/2023CTV Dịch thuật         3,000,000  Mạc Khiết Thanh  
1331/10/2023Hỗ trợ CTV quản lý mạng lưới, phát triển thành viên, chương trình sinh kế cho cha mẹ và các chương trình cuối tuần         4,000,000  Lê Hồng Thư  
Chiến dịch GoGreen4CP và giải chạy Nâng bước chân em   
129/10/2023Thanh toán chi phí quảng cáo giải chạy         1,568,041  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
229/10/2023Bài hát bản quyền CPFAV "Cuộc sống tươi đẹp" - nhạc sĩ Thiên Ngôn sáng tác         3,000,000  Trần Thị Huyền Trang  
331/10/2023Hỗ trợ Nhạc sĩ Thiên Ngôn di chuyển tham gia giải chạy         1,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
431/10/2023Ca sĩ hát tại giải chạy         1,500,000  Trần Thị Huyền Trang  
531/10/2023Thanh toán 2 may quay video 1 cam giải chạy         6,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
620/10/2023Chi phí hậu cần chuẩn bị giải chạy         4,675,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
731/10/2023Chi phí quà tặng (áo, cốc) giải chạy         2,710,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
831/10/2023Hỗ trợ CP trưởng thành tham gia giải chạy 29 người       14,500,000  Lưu Thị Hiếu  
919/10/2023Hoạt động tổng kết Chiến dịch GoGreen4CP và giải chạy Thiện nguyện Nâng bước chân em         8,628,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
1016/10/2023Hỗ trợ TNV gian hàng Phố sách 6-8/10         1,900,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
1120/10/2023Chi phí hậu cần gian hàng phố sách 6-8/10         2,533,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
1230/09/2023Hỗ trợ CTV phụ trách các hoạt động hành chính, hậu cần cho giải chạy 2 tháng 9+10         9,000,000  Trịnh Hồng Phong  
Mái ấm Gia đình Siêu nhân, Lớp học Siêu nhân, Lớp Chăm sóc trẻ   
131/10/2023Chi phí hỗ trợ giáo viên, tài liệu, ăn nhẹ lớp học siêu nhân T10         2,060,000  Cao Lan Anh  
231/10/2023Hỗ trợ Lớp Chăm con cho mẹ đi làm tháng 10         7,000,000  Nguyễn Thị Quỳnh Anh  
Hoạt động truyền thông, gây quỹ   
131/10/2023Hỗ trợ CTV thiết kế, đồ họa, video, lễ tân         5,000,000  Sỹ Danh Đức Anh  
231/10/2023Hỗ trợ CTV Truyền thông page         1,500,000  Lại Thùy Anh  
331/10/2023Hỗ trợ CTV truyền thông sự kiện, MC, lễ tân         4,000,000  Lương Thành Tuyên  
Hoạt động Văn phòng   
114/10/2023Mua sim điện thoại VP CPFAV cả nước         4,200,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
231/10/2023Hỗ trợ CTV kế toán         3,000,000  Ngô Phong Lan  
331/10/2023Vận hành Văn phòng CPFAV Hồ Chí Minh tháng 10         8,000,000  Phan Thụy Thanh Vân  
431/10/2023Chi phí văn phòng phẩm tháng 10/2023            500,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
531/10/2023Thanh toán chi phí văn phòng         1,928,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
631/10/20235 ghế đôn khu vực lễ tân tầng 2 VP 1074 La Thành         1,050,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
731/10/2023Thanh toán chi phí thư cảm ơn cho MTQ            110,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Tổng cộng     221,406,191   

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 10 NĂM 2023

Tồn quỹ thiện nguyện tháng 9/2023     203,389,914
Thu tháng 10/2023     184,911,282
Chi tháng 10/2023     221,406,191
Tồn quỹ thiện nguyện tháng 10/2023     166,895,005
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay