BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 10-2022

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/10/2022  Dưới đây là danh sách chi tiết:

PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ

DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 10//2022

STTThời gianNội dung chuyển khoảnUH GIẢI CHẠYUH QUỸUH MÁI ẤM
101/10/2022 08:21:58REM TKThe :109003813373, tai ICBVVNVX. 0976823046 Nguyen Huyen Diu chaythiennguyen -B2B020097041510010821572022oOa91859381,000,000.00  
201/10/2022 08:59:34REM TKThe :101005088279, tai ICBVVNVX. Chi hoi Phu Tho chuc mung sinh nhat CPFAV -B2B020097041510010859342022pvLg192156 1,000,000.00 
301/10/2022 10:51:32REM TKThe :103840228888, tai ICBVVNVX. 0983073934 TrinhVanChien chaythiennguyen -B2B020097041510011051322022SrsK214464500,000.00  
401/10/2022 10:56:08REM TKThe :19038809463018, tai TCB. Chi Dinh Thi Vi ung ho Hoi ngay 11.9.2022 FT22274206728203 -CTLNHIDI000002948887197-11-CRE-002 1,500,000.00 
501/10/2022 11:36:51REM TKThe :2662222688888, tai MB. 0976920976 PhuongChieuSang cty CP DT AS Sun ung ho giai chay thien Nguyen -CTLNHIDI000002949137061-11-CRE-0022,000,000.00  
601/10/2022 11:39:14REM TKThe :03201019866819, tai MSB. Bui Thi Minh Tuyet K38 ung ho -CTLNHIDI000002949151056-11-CRE-002500,000.00  
701/10/2022 11:52:12REM Tfr Ac: 12110000543366 VinaHealth mung CPFAV tron 5 nam 5,555,555.00 
801/10/2022 14:08:31REM TKThe :0021002040390, tai VCB. MBVCB.2515659621.005792.0916169988 LeVanSon chaythiennguyen.CT tu 0021002040390 LE VAN SON toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu v-CTLNHIDI000002949903176-11-CRE-0021,500,000.00  
901/10/2022 14:51:06REM TKThe :19021704014021, tai TCB. 0964997355 OMG chaythiennguyen FT22274081549727 -CTLNHIDI000002950121909-11-CRE-0021,500,000.00  
1001/10/2022 17:46:50REM TKThe :19037190695011, tai TCB. TRUONG THOI 0356227632 chay thien nguyen FT22274704447500 -CTLNHIDI000002951228305-11-CRE-0024,000,000.00  
1201/10/2022 19:30:45REM TKThe :103868796846, tai ICBVVNVX. 0941788030 + Nguyen Thi Hong Loan + Chay thien nguyen -B2B0200970415100119304420229ee4313884500,000.00  
1301/10/2022 20:00:25REM TKThe :0011003096413, tai VCB. MBVCB.2517026161.024496.0979011000 MAI THI THANH HIEN Chay thien nguyen.CT tu 0011003096413 MAI THI THANH HIEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET-CTLNHIDI000002951981899-11-CRE-002500,000.00  
1401/10/2022 20:57:23REM TKThe :0090148089999, tai MB. TO THUY chuc mung sinh nhat gdsn -CTLNHIDI000002952280593-11-CRE-002 200,000.00 
1501/10/2022 21:17:41REM TKThe :19036567955015, tai TCB. 0989285989 Nguyen Van Cham Chay thien nguyen FT22276707199843 -CTLNHIDI000002952378392-11-CRE-0021,000,000.00  
1601/10/2022 21:28:21REM TKThe :26764823, tai VPB. 0973711936 Buithiha chay thien nguyen -CTLNHIDI000002952426639-11-CRE-0022,000,000.00  
1701/10/2022 21:40:53REM TKThe :106004858014, tai ICBVVNVX. 0912796151-Le Hoang Lan-Chay thien nguyen -B2B020097041510012140522022MqhD3369531,500,000.00  
1801/10/2022 21:47:26REM TKThe :0973329735, tai MB. 0973329735 PhamVanTiep chaythiennghuyen -CTLNHIDI000002952508645-11-CRE-002500,000.00  
1901/10/2022 22:07:47REM TKThe :19035506508011, tai TCB. 0967140682 Tran Thi Hanh Chay thien nguyen FT22276528059892 -CTLNHIDI000002952587169-11-CRE-002500,000.00  
2001/10/2022 22:09:25REM TKThe :0611001966266, tai VCB. MBVCB.2517432607.059062.0989957658 HA THI MINH THU chay thien nguyen.CT tu 0611001966266 HA THI MINH THU toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (-CTLNHIDI000002952593003-11-CRE-002500,000.00  
2102/10/2022 01:58:56REM TKThe :9704229270733442, tai MB. 0989111166 Pham Thi Thu Trang Chay thien nguyen -CTLNHIDI000002952781205-11-CRE-002 Transaction a500,000.00  
2202/10/2022 02:47:33REM Tfr Ac: 28910000141602 0977222815. Le Thi Minh Tam. Chay Thien nguyen2,000,000.00  
2302/10/2022 08:15:29REM TKThe :1482205149963, tai Agribank. BIDV;1207242445;0967554666 LE THI LAN PHUONG chay thien nguyen -CTLNHIDI000002953274758-11-CRE-002500,000.00  
2402/10/2022 10:25:02REM TKThe :0931004217940, tai VCB. MBVCB.2518341222.044518.036945095 PHUNG THUY LINH + PHUNG NGOC DUC chaythiennguyen.CT tu 0931004217940 PHUNG THUY LINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI -CTLNHIDI000002953848935-11-CRE-0021,000,000.00  
2502/10/2022 12:47:57REM TKThe :0300010003625, tai CBBank. 0949587589 nguyenphuongnhung chaythiennguyen 1 nglon va 2 tre em -CTLNHIDI000002954610454-11-CRE-002500,000.00  
2602/10/2022 12:57:40REM TKThe :19035510383027, tai TCB. 0936549420 Bui Duy Tan Ngo Thi Linh Chi Chay Thien Nguyen 2022 FT22276520423258 -CTLNHIDI000002954652927-11-CRE-0021,000,000.00  
2702/10/2022 13:12:25REM TKThe :19032627487010, tai TCB. Xuyen chuyen tien ung ho tre em bai nao FT22276448059871 -CTLNHIDI000002954715676-11-CRE-002 300,000.00 
2802/10/2022 14:50:30REM TKThe :0011002247595, tai VCB. MBVCB.2519186779.049193.0904555988 Nguyen Thi Bich Thuy chay thien nguyen.CT tu 0011002247595 NGUYEN THI BICH THUY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO -CTLNHIDI000002955141009-11-CRE-0021,000,000.00  
2902/10/2022 16:26:01REM TKThe :1451022021983, tai 191919. Hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000002955667913-11-CRE-002 500,000.00 
3002/10/2022 18:02:35REM TKThe :8583297, tai ACB. 0935262007 PHAM HUU THI CHAY THIEN NGUYEN-021022-18:02:34 538596 -CTLNHIDI000002956255970-11-CRE-002500,000.00  
3102/10/2022 20:26:13REM TKThe :0590117732004, tai MB. 0926525626 PHAM THE KIEN chaythiennguyen -CTLNHIDI000002957016555-11-CRE-0021,000,000.00  
3202/10/2022 22:47:36REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT22276244186014 -CTLNHIDI000002957641284-11-CRE-002 300,000.00 
3303/10/2022 04:44:19REM TKThe :0971000015860, tai VCB. MBVCB.2521053935.038588.VU DUC HIEU cty HDP-FIL chay thien nguyen 2022.CT tu 0971000015860 VU DUC HIEU toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (B-CTLNHIDI000002957900409-11-CRE-0021,000,000.00  
3403/10/2022 09:30:20REM TKThe :07733917486, tai SCB. 0983798693 Dao Thu Ha chay thien nguyen -CTLNHIDI000002958756303-11-CRE-002500,000.00  
3503/10/2022 10:29:57REM TKThe :13691567, tai ACB. 0972274145-VU THANH LINH-031022-10:30:08 791569 -CTLNHIDI000002959190708-11-CRE-002 500,000.00 
3603/10/2022 10:30:01REM TKThe :19021013249677, tai TCB. Nguyen Thi Lieu ck 0912267755 FT22276839252070 -CTLNHIDI000002959191178-11-CRE-002500,000.00  
3703/10/2022 11:08:45REM TKThe :19021088501010, tai TCB. Nguyen Truong Phuong Linh 0915066788 Chay Thien Nguyen FT22276569079002 -CTLNHIDI000002959474500-11-CRE-0021,000,000.00  
3803/10/2022 11:41:28REM TKThe :19027259571029, tai TCB. Thu Thuy 0962804369 dangkygiaichay FT22276080941903 -CTLNHIDI000002959707185-11-CRE-002500,000.00  
3903/10/2022 11:53:17REM TKThe :0491000120134, tai VCB. MBVCB.2522333107.000011.DO THU HANG chuyen tien.CT tu 0491000120134 DO THU HANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trie-CTLNHIDI000002959789255-11-CRE-002 300,000.00 
4003/10/2022 15:18:22REM TKThe :100867446715, tai ICBVVNVX. DINH THI HUONG GIANG chuyen tien ung ho -B2B020097041510031518192022PtEP638364 100,000.00 
4103/10/2022 15:22:17REM PHAM THI THU PHUONG DT 0389977589 CHAY THIEN NGUYEN500,000.00  
4203/10/2022 15:33:47REM TKThe :19025065807010, tai TCB. 0912101659 Nguyen Thi Ngoc Anh chay thien nguyen FT22276939006604 -CTLNHIDI000002961148577-11-CRE-002500,000.00  
4303/10/2022 15:37:58REM TKThe :101897979090, tai ICBVVNVX. DAU THI HONG NGAN chuyen tien -B2B020097041510031537562022IgzH643277500,000.00  
4403/10/2022 20:05:49REM TKThe :068704060225737, tai VIB. 0947473737 Tran Dinh Son chay thien nguyen -CTLNHIDI000002963115301-11-CRE-002500,000.00  
4503/10/2022 21:23:37REM TKThe :0021002188689, tai VCB. MBVCB.2524773056.086630.0904355096 Nguyen Viet Trung chay thien nguyen.CT tu 0021002188689 NGUYEN VIET TRUNG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET N-CTLNHIDI000002963588530-11-CRE-0022,000,000.00  
4604/10/2022 02:16:28REM TKThe :2819032001, tai MB. Bui Dinh Thuc 0342635698 Chay Thien Nguyen -CTLNHIDI000002964013761-11-CRE-002 Transaction a500,000.00  
4704/10/2022 08:22:51REM TKThe :0393160579, tai MB. 0393160579 PhamNgocMinh Chaythiennguyen -CTLNHIDI000002964651980-11-CRE-002500,000.00  
4804/10/2022 08:24:40REM TKThe :0000559123826, tai MB. 0393160579 PhamDucBinh Chaythiennguyen -CTLNHIDI000002964661638-11-CRE-002500,000.00  
4904/10/2022 10:10:51REM Tfr Ac: 26810000417902 0904703470 Nguyen Thi Thu Trang chaythiennguyen1,000,000.00  
5004/10/2022 12:35:21REM Tfr Ac: 21510001353951 0968785449 DinhCongThe Chaythiennguyen500,000.00  
5104/10/2022 12:36:08REM Tfr Ac: 21510001353951 0989466269 PhungThiTrang Chaythiennguyen500,000.00  
5204/10/2022 14:17:20REM Tfr Ac: 45010005147726 0979291399 PHAN THI NGOC MAI Chaythiennguyen.1,000,000.00  
5304/10/2022 16:14:42REM TKThe :04153071801, tai Tienphongbank. 0833211696 TranNhatLinh chaythiennguyen -CTLNHIDI000002967625548-11-CRE-0021,000,000.00  
5404/10/2022 16:45:59REM TKThe :11121076459014, tai TCB. 0967104433 dao phuong vi chaythiennguyen FT22277109119747 -CTLNHIDI000002967858765-11-CRE-002500,000.00  
5504/10/2022 20:40:15REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-041022-20:40:14 706507 -CTLNHIDI000002969440340-11-CRE-002 500,000.00 
5605/10/2022 08:32:48REM TKThe :19101010958447, tai MSB. 0973651464 Duong thi tuoi chay thien nguyen -CTLNHIDI000002970821919-11-CRE-002500,000.00  
5705/10/2022 08:48:36REM TKThe :19036407908010, tai TCB. 0363378468 Vi Hong Hanh. Chay thien nguyen FT22278050001375 -CTLNHIDI000002970914795-11-CRE-0021,000,000.00  
5805/10/2022 09:13:13REM TKThe :19033283006014, tai TCB. Nguyenthangloi 0988554586 chaythiennguyen FT22278597108015 -CTLNHIDI000002971073743-11-CRE-002500,000.00  
5905/10/2022 10:23:37REM Tfr Ac: 12310000294765 0902011982 Luong Hai Minh Luong Bao Phong Chay thien nguyen1,000,000.00  
6005/10/2022 10:58:05REM TKThe :02695126201, tai Tienphongbank. 091 2429989 NguyenHuyHop chaythiennguyen -CTLNHIDI000002971815625-11-CRE-0021,000,000.00  
6105/10/2022 11:37:21REM TKThe :19032523866222, tai TCB. Gia dinh Su FT22278753010659 -CTLNHIDI000002972095427-11-CRE-0021,000,000.00  
6205/10/2022 14:57:36REM TKThe :11001013525458, tai MSB. 0982792136 HOANG DANG QUAN - THAM HIA CHAY CHO TRE E BAI NAO -CTLNHIDI000002973316125-11-CRE-002500,000.00  
6305/10/2022 15:35:43REM TKThe :19036935258011, tai TCB. 0935501323 - Nguyen Nhat Cuong - chay thien nguyen FT22278777250690 -CTLNHIDI000002973613377-11-CRE-0023,000,000.00  
6405/10/2022 17:06:48REM TKThe :106859996868, tai Vietinbank. PHAM THI THU HAI Chuyen tien -CTLNHIDI000002974410776-11-CRE-0025,000,000.00  
6505/10/2022 17:34:57REM TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac e 1 doi binh an -CTLNHIDI000002974658880-11-CRE-002 100,000.00 
6605/10/2022 19:11:30REM TKThe :0982210279, tai MB. NGUYEN THI THAO HP va Nguyen Trong Hiep QN ung ho -CTLNHIDI000002975408591-11-CRE-002 600,000.00 
6705/10/2022 21:25:10REM Tfr Ac: 22210000670330 0813236245 PhanVanTu, LeThiThanhNguyen, PhanVanHuy, PhanVanTri Chaythiennguyen1,500,000.00  
6805/10/2022 21:53:09REM TKThe :19028546550020, tai TCB. 0984042928 NgoThiHai chaythiennguyen FT22279538334191 -CTLNHIDI000002976456562-11-CRE-002500,000.00  
6905/10/2022 23:14:29REM TKThe :1014454984, tai SHB. 0967332388 NGUYEN HUU DAN CHAY THIEN NGUYEN CHUYEN KHOAN HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM -CTLNHIDI000002976744044-11-CRE-002500,000.00  
7006/10/2022 06:35:50REM Tfr Ac: 12210001789285 UH CPFAV 500,000.00 
7106/10/2022 09:48:11REM Tfr Ac: 12410000133157 0904422840 HAVAN CHAY THIEN NGUYEN500,000.00  
7206/10/2022 10:15:47REM TKThe :13323725284015, tai TCB. 0972945006 Vo Thi Yen Chay thien nguyen FT22279214063935 -CTLNHIDI000002978198820-11-CRE-002500,000.00  
7306/10/2022 11:04:55REM TKThe :0021001477014, tai VCB. MBVCB.2534443278.016159.0817861668 TONG VAN KHANH chay thien nguyen.CT tu 0021001477014 TONG VAN KHANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BI-CTLNHIDI000002978549014-11-CRE-002500,000.00  
7406/10/2022 12:21:45REM TKThe :19034538058011, tai TCB. 0988822306 Nguyen vu thi thuy tham gia chay thien nguyen FT22279398585820 -CTLNHIDI000002979066294-11-CRE-002500,000.00  
7506/10/2022 14:21:06REM TKThe :147351829, tai ACB. 0989086681 MAI QUY TOAN - CHAY THIEN NGUYEN -061022-14:21:05 652454 -CTLNHIDI000002979698792-11-CRE-0022,000,000.00  
7606/10/2022 16:38:33REM TKThe :3100220173618, tai Agribank. BIDV;1207242445;0911460598 PhamMinhTu chaythiennguyen -CTLNHIDI000002980669494-11-CRE-002500,000.00  
7706/10/2022 16:41:55REM TKThe :100006512188, tai ICBVVNVX. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -B2B020097041510061641542022jK2o356456 500,000.00 
7806/10/2022 21:28:40REM Tfr Ac: 12310001209692 0397444083 BaThanh Chaythiennguyen500,000.00  
7907/10/2022 11:27:44REM TKThe :139870212, tai VPB. 0968789625 Tung Chay thien nguyen -CTLNHIDI000002984909981-11-CRE-002500,000.00  
8007/10/2022 11:32:57REM TKThe :0041000318019, tai VCB. MBVCB.2538730998.033273.0944746756 BuiManhQuang chaythiennguyen.CT tu 0041000318019 BUI MANH QUANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) -CTLNHIDI000002984946354-11-CRE-002500,000.00  
8107/10/2022 11:41:00REM Tfr Ac: 19910000153513 Huy Tran 0981188866 chay thien nguyen1,000,000.00  
8207/10/2022 11:50:48REM TKThe :19033011669014, tai TCB. 0888212499 nguyen anh thu chay thien nguyen FT22280157760521 -CTLNHIDI000002985066903-11-CRE-0021,000,000.00  
8307/10/2022 14:44:59REM TKThe :19023534988010, tai TCB. 0988718518 Pham Thi Phuong Hanh Chay thien nguyen FT22280041847402 -CTLNHIDI000002986059640-11-CRE-0021,000,000.00  
8407/10/2022 17:33:09REM TKThe :8370153939999, tai MB. LE THI PHUONG THAO 0962343939 2 nguoi lon 3 tre con tham gia giai chay -CTLNHIDI000002987324194-11-CRE-0021,000,000.00  
8507/10/2022 18:11:44REM TKThe :7500675, tai Shinhan Bank V. 0936757678 DANGTUANDUNG CHAYTHIENNGUYEN -CTLNHIDI000002987608616-11-CRE-0021,000,000.00  
8607/10/2022 19:13:04REM TKThe :0101098699999, tai MB. Pham Ha Phuong 0968848484 dk chay giai Nang buoc chan em ngay 9 10 -CTLNHIDI000002988021496-11-CRE-002500,000.00  
8707/10/2022 21:30:16REM TKThe :0530126612008, tai MB. 0917972363 Pham Thao Chi Chay Thien Nguyen -CTLNHIDI000002988855824-11-CRE-002500,000.00  
8808/10/2022 02:29:09REM TKThe :19028209598011, tai TCB. 0903666098nguyenvansangchaythiennguyen FT22281403254872 -CTLNHIDI000002989226958-11-CRE-002 Transaction a500,000.00  
8908/10/2022 07:09:01REM TKThe :108000885764, tai ICBVVNVX. 0343900211;NGUYEN THI THEM; chay then nguyen -B2B020097041510080709002022Ge4i661059500,000.00  
9008/10/2022 08:54:37REM TKThe :7730176310881, tai MB. 0917972363 Le Hong Anh Chay Thien Nguyen -CTLNHIDI000002990014573-11-CRE-002500,000.00  
9108/10/2022 09:15:24REM TKThe :10521607178011, tai TCB. Gd vu ngoc luyen chay thien nguyen 2022 FT22281825002988 -CTLNHIDI000002990131150-11-CRE-0021,000,000.00  
9208/10/2022 10:29:01REM TKThe :19036410873015, tai TCB. 0964088520 PhamThiMinhPhuong chaythiennguyen FT22281825599688 -CTLNHIDI000002990588828-11-CRE-002500,000.00  
9308/10/2022 10:31:11REM TKThe :19035752997011, tai TCB. 0353498235 LeTanQuynhTran chaythiennguyen FT22281433040253 -CTLNHIDI000002990602322-11-CRE-002500,000.00  
9408/10/2022 10:37:40REM TKThe :19036295823017, tai TCB. 0813833292 Ngo Thi Men Chaythiennguyen FT22281501174501 -CTLNHIDI000002990643676-11-CRE-002500,000.00  
9508/10/2022 10:42:51REM TKThe :0021000245996, tai VCB. IBVCB.2542573220.073418.089865414.. ANH TRAN THANH HIEN CHAYTHIENNGUYEN.CT tu 0021000245996 NGUYEN MINH DUNG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET N-CTLNHIDI000002990677210-11-CRE-0021,000,000.00  
9608/10/2022 17:24:53REM TKThe :0800119846868, tai MB. 0966645168 Ngo Anh Tuan Chay Thien Nguyen -CTLNHIDI000002992839692-11-CRE-002500,000.00  
9708/10/2022 19:42:11REM TKThe :3580103557008, tai MB. Ung ho chay thien nguyen -CTLNHIDI000002993692290-11-CRE-0021,000,000.00  
9808/10/2022 22:44:52REM TKThe :19033794237014, tai TCB. 0971175789 LyTranHung Chaythiennguyen FT22283212097760 -CTLNHIDI000002994548267-11-CRE-002500,000.00  
9910/10/2022 10:11:54REM TKThe :9977010277, tai VCB. MBVCB.2549617682.075882.0979182896 Ho Thi Huyen Trang ChayThienNguyen.CT tu 9977010277 PHAN PHU LAM toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Da-CTLNHIDI000003001180039-11-CRE-002500,000.00  
10011/10/2022 16:11:26REM TKThe :0541000320806, tai VCB. MBVCB.2556954059.046353.0388570321 Chu Thi Thanh Hien - chaythiennguyen.CT tu 0541000320806 CHU THI THANH HIEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET-CTLNHIDI000003012515329-11-CRE-002500,000.00  
10112/10/2022 10:14:35REM TKThe :105867301613, tai Vietinbank. Ung ho chay thien nguyen -CTLNHIDI000003017351050-11-CRE-0022,000,000.00  
10212/10/2022 15:43:22REM TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho -CTLNHIDI000003019760381-11-CRE-002 100,000.00 
10312/10/2022 19:21:46REM Tfr Ac: 12010007191626 ONG BA TAM PHUONG UH 300,000.00 
10413/10/2022 06:01:52REM TKThe :0011004229552, tai VCB. MBVCB.2563453005.052904.Ung ho gia dinh tre bai nao.CT tu 0011004229552 LUU HOAI AN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat -CTLNHIDI000003023298521-11-CRE-002 100,000.00 
10513/10/2022 11:03:48REM TKThe :100004387149, tai Vietinbank. 0989659868 THU HANG chay thien nguyen -CTLNHIDI000003024983988-11-CRE-002500,000.00  
10613/10/2022 11:58:14REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Ngo Quy Sy 0942258222 dang ky bo sung 3 nguoi chay thien nguyen FT22286754995233 -CTLNHIDI000003025410061-11-CRE-0021,500,000.00  
10713/10/2022 21:34:23REM TKThe :19036278032014, tai TCB. ung ho cac be sieu nhan FT22287714051490 -CTLNHIDI000003029555606-11-CRE-002 500,000.00 
10814/10/2022 11:13:38REM TKThe :9704389968227774, tai BaoVietBank. Be Dang va Huy ung ho -CTLNHIDI000003032030896-11-CRE-002 200,000.00 
10914/10/2022 19:28:59REM TKThe :19036642152012, tai TCB. Vu van Nguyen ung ho quy tre CPFAV FT22287846056845 -CTLNHIDI000003035921654-11-CRE-002 1,000,000.00 
11014/10/2022 20:57:41REM TKThe :3838356788888, tai MB. Con sn Diep Chi UH -CTLNHIDI000003036567586-11-CRE-002 300,000.00 
11114/10/2022 21:47:19REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Ngo Quy Sy dky bo sung 2 nguoi chay thien nguyen 2022 FT22288360993014 -CTLNHIDI000003036868729-11-CRE-0021,000,000.00  
11215/10/2022 07:01:06REM TKThe :0491001839392, tai VCB. MBVCB.2572173507.085763.TRAN HUONG NHU chuyen tien ung ho thien nguyen .CT tu 0491001839392 TRAN HUONG NHU toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM-CTLNHIDI000003037629153-11-CRE-002 500,000.00 
11315/10/2022 13:46:50REM TKThe :19032039270013, tai TCB. 0901762889 Vu Thi Hong Hao chay thien nguyen FT22288824985047 -CTLNHIDI000003040116131-11-CRE-002500,000.00  
11415/10/2022 14:21:13REM Tfr Ac: 21110000314115 HA PHUONG LIEN 0983318301, ck ct chay thien nguyen1,000,000.00  
11515/10/2022 14:32:00REM TKThe :118099567, tai VPB. 0989192185 Ha Thi Cam Van Chaythiennguyen -CTLNHIDI000003040372058-11-CRE-0021,000,000.00  
11615/10/2022 14:58:36REM TKThe :0491001839392, tai VCB. MBVCB.2573978496.094846.TRAN HUONG NHU chuyen tien thien nguyen.CT tu 0491001839392 TRAN HUONG NHU toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) -CTLNHIDI000003040539306-11-CRE-002 500,000.00 
11715/10/2022 19:12:36REM Tfr Ac: 26010000652646 0988178104 Vu Thi Thuy Nga chaythiennguyen500,000.00  
11816/10/2022 07:18:53REM TKThe :03738349601, tai Tienphongbank. 0984799908 Trinh Thi Bich Hanh chay thien nguyen -CTLNHIDI000003044229424-11-CRE-002500,000.00  
11916/10/2022 07:54:45REM TKThe :19035742488011, tai TCB. Tran Thi Van chay thien nguyen FT22290847200397 -CTLNHIDI000003044349852-11-CRE-0021,000,000.00  
12016/10/2022 08:04:32REM TKThe :19038063045010, tai TCB. Nguyen Van Thanh 0986128111 chay thien nguyen FT22290403545402 -CTLNHIDI000003044389654-11-CRE-0025,000,000.00  
12116/10/2022 08:12:38REM Tfr Ac: 12010000491927 PHAM THI HONG LIEU Chuyen tien1,000,000.00  
12216/10/2022 08:44:05REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;0975981126 Tran Thi Van Thoa chay thien nguyen -CTLNHIDI000003044581221-11-CRE-002500,000.00  
12316/10/2022 10:01:33REM TKThe :19035891487011, tai TCB. 0915518337 Dien Tue Lam Chay thien nguyen FT22290078727411 -CTLNHIDI000003045069517-11-CRE-002500,000.00  
12416/10/2022 20:29:19REM Tfr Ac: 12310001209692 BaThanh ungho Chaythiennguyen200,000.00  
12519/10/2022 20:32:16REM TKThe :04877939401, tai Tienphongbank. Chi Nguyen Luong 0976955175 Ung ho cac con -CTLNHIDI000003070827866-11-CRE-002 1,040,000.00 
12620/10/2022 13:01:25REM Tfr Ac: 21510001149600 Chuc cac sieu nhan khoe 500,000.00 
12723/10/2022 14:04:34REM Tfr Ac: 22010000890204 HA THU VAN Chuyen tien 300,000.00 
12823/10/2022 15:57:12REM TKThe :19028599998686, tai TCB. Ung ho gia dinh sieu nhan FT22297438300151 -CTLNHIDI000003096514589-11-CRE-002 500,000.00 
12925/10/2022 05:40:32REM TKThe :207447684, tai VPB. Mong 1 hoan hi Minh xin gop phan cho cac con nha ban -CTLNHIDI000003107215731-11-CRE-002  100,000.00
13025/10/2022 07:18:42REM Tfr Ac: 22210000670330 UH 200,000.00 
13125/10/2022 09:37:11REM TKThe :3208205165848, tai Agribank. BIDV;1207242445;HuyenChanh gay quy -CTLNHIDI000003108131742-11-CRE-002  100,000.00
13225/10/2022 10:23:03REM TKThe :0451001663488, tai VCB. MBVCB.2615022293.094576.NGUYEN BICH PHUONG chuyen tien.CT tu 0451001663488 NGUYEN BICH PHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang D-CTLNHIDI000003108454398-11-CRE-002100,000.00 
13325/10/2022 13:29:14REM Tfr Ac: 22010004487769 Hang Luu UH ChoOnline  100,000.00
13425/10/2022 16:44:39REM Tfr Ac: 45010006097860 ngoc anh  100,000.00
13525/10/2022 19:10:43REM TKThe :0969583912, tai MB. Gdsn406 gay quy mung 1 -CTLNHIDI000003112141832-11-CRE-002  100,000.00
13628/10/2022 11:03:01REM TKThe :5536191238888, tai MB. UH quan ao am mua dong cho cac em -CTLNHIDI000003129011769-11-CRE-002 200,000.00 
13728/10/2022 18:21:35REM TKThe :19032437282668, tai TCB. Mong may man va binh an den voi gia dinh sieu nhan FT22301467049129 -CTLNHIDI000003132408780-11-CRE-002 200,000.00 
13829/10/2022 09:29:05REM TKThe :19038167830011, tai TCB. ung ho cho tre em bai nao FT22302875110372 -CTLNHIDI000003135341751-11-CRE-002 100,000.00 
13929/10/2022 18:48:08REM TKThe :19032238312558, tai TCB. NGUYEN THI VINH MO transfers FT22302105041897 -CTLNHIDI000003139200448-11-CRE-002 100,000.00 
14030/10/2022 09:47:35REM Tfr Ac: 21210001880999 nbstone ung ho cho tre bai nao viet nam 200,000.00 
14131/10/2022Vu Thi Oanh 0388608395 tra tien vay von sinh ke L3         2,500,000.00  
14216/10/2022842334567  Đào Bảo Ngọc + Nguyễn Xuân Hiền1,000,000.00 Tiền mặt
14316/10/2022948322336 Nguyễn Thị Hồng500,000.00 Tiền mặt
14416/10/2022835767676 Vũ Đình Năng1,000,000.00 Tiền mặt
14516/10/2022Lê Ngọc Cầu500,000.00 Tiền mặt
14630/10/2022Khách mời tham gia chạy300,000.00 Tiền mặt
14730/10/2022Thu Hằng (Giải nhất nữ 5km)1,000,000.00 Tiền mặt
14830/10/2022Bích Hạnh (Giải nhì nữ 5km) 500,000.00 Tiền mặt
14930/10/2022Bạch Ngọc Vân (Giải nhất gia đình)3,000,000.00 Tiền mặt
15030/10/2022Bùi Thị Hà (Giải nhì gia đình)2,000,000.00 Tiền mặt
15130/10/2022Nguyễn Thế Nhàn (Giải ba gia đình)1,000,000.00 Tiền mặt
15230/10/2022CH Hà Tây tặng sinh nhật CPFAV500,000.00 Tiền mặt
15330/10/2022CLB CP trưởng thành tặng SN CPFAV1,500,000.00 Tiền mặt
 Tổng ủng hộ trong tháng105,500,000.00       21,895,555.00                   500,000.00

BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 10//2022

Mục chiNgày thángNội dung chi Số tiền Người chiGhi chú
Thăm hoàn cảnh khó khăn
129/10/2022Viếng bé Đặng Hoàng Anh xã Khánh Trung huyện Yên Khánh- Ninh Bình500,000Nguyễn Thị Loan 
231/10/2022Trả tiền tồn MTQ ủng hộ thêm cho Hiệp Vân626,800Huyền Trang 
Mái ấm Nhi
131/10/2022Điện nước, chi phí sinh hoạt Mái ấm, VP Hội             1,500,000 Trần Thị Huyền Trang 
231/10/2022Hỗ trợ Quản lý Mái ấm             1,483,950 Lê Viết Thuận 
Chương trình Nâng bước chân em 2022
110 - 11/10/2022Hoàn tiền cho 06 người tham gia hủy đăng ký5,000,000Trần Thị Huyền Trang 
221/9/2022Mua 30 thẻ tình nguyện viên + in ruột thẻ cho giải chạy300,000Nguyễn Thị Hường 
331/10/2022Chi phí ship cốc quà tặng nhà tài trợ giải chạy (đi TPHCM, Đà Nẵng)86,000Vũ Thị Huyên 
431/10/2022Ship 8 đơn áo + huy chương tặng152,000Vũ Thị Huyên 
531/10/2022Ship áo chạy32,000Vũ Thị Huyên 
631/10/2022Ship sữa tặng giải chạy210,000Vũ Thị Huyên 
731/10/2022Xe ôm Thuận (xin cấp phép chạy)50,000Vũ Thị Huyên 
831/10/2022Mua bóng bay90,000Vũ Thị Huyên 
931/10/2022Công chứng giấy tờ 10,000Vũ Thị Huyên 
1031/10/2022Hỗ trợ CTV quản lý dữ liệu đăng ký giải chạy3,000,000Trần Thị Huyền Trang 
1131/10/2022Hỗ trợ CTV làm truyền thông giải chạy3,000,000Nguyễn Thị Hường 
1231/10/2022Hỗ trợ CTV hành chính, tổ chức giải chạy3,000,000Vũ Thị Huyên 
138/10/2022Hỗ trợ 05 CTV làm ngoài giờ cuối tuần ngày 8/101,500,000Nguyễn Thị Hường 
Hoạt động Văn phòng
121/10/2022Tiền ship và đóng gói 10 đơn quà tặng 6/10300,000Nguyễn Thị Hường 
229/10/2022In tờ rơi và in name card Hội545,000Vũ Thị Huyên 
331/10/2022Hỗ trợ CTV quản lý và phát triển thành viên             1,000,000 Lê Hồng Thư 
431/10/2022Hỗ trợ CTV quản lý và phát triển thành viên             1,000,000 Lê Viết Thuận 
531/10/2022Hỗ trợ CTV phụ trách các chương trình chuyên môn             3,000,000 Trần Thị Huyền Trang 
631/10/2022Hỗ trợ CTV mảng truyền thông website, database thành viên             3,000,000 Lê Anh Tuấn 
731/10/2022Nước tẩy rửa, dọn dẹp mái ấm141,000Vũ Thị Huyên 
831/10/2022Hỗ trợ CTV phụ trách hành chính của Hội2,000,000Đinh Trường Tuấn 
Tổng cộng            31,526,750   

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 10//2022

Tồn quỹ CPFAV tháng 9/2022         189,277,201
Thu tháng 10/2022         127,895,555
Chi tháng 10/2022           31,526,750
Tồn quỹ CPFAV tháng 10/2022         285,646,006

PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN

CPFAV  tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/10/2022  Dưới đây là danh sách chi tiết:

DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG THÁNG 10 NĂM 2022

STTThời gianNội dung chuyển khoảnSố tiềnGhi chú
101/10/2022 21:07:44REM TKThe :99265977899, tai Standard Chart. Tran Tue Linh BTSN 126 thang 10 11 12 nam 2022 -CTLNHIDI000002952331393-11-CRE-0021,500,000.00BTSN 126
203/10/2022 08:14:17REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY Chuyen tien BTSN 166500,000.00BTSN 166
303/10/2022 14:29:31REM TKThe :19024285489013, tai TCB. BTSN T10 MS169 FT22276814874377 -CTLNHIDI000002960690522-11-CRE-002500,000.00BTSN 169
404/10/2022 08:09:52REM TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 10 FT22277080155041 -CTLNHIDI000002964586153-11-CRE-0021,000,000.00BTSN 109 và 118
505/10/2022 15:22:38REM TKThe :136102621, tai VPB. Victor Luby bao tro be Tien Cao Bang ma bao tro 124 Quy 4 -CTLNHIDI000002973509271-11-CRE-0021,500,000.00BTSN 124
605/10/2022 18:36:02REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.2532195342.050137.BTSN 202.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Na-CTLNHIDI000002975145772-11-CRE-002500,000.00BTSN 202
707/10/2022 11:34:06REM Tfr Ac: 22010003328245 DOAN THI LANH BTSN190 quy 41,500,000.00BTSN 190
810/10/2022 10:32:48REM Tfr Ac: 11810000068324 Hoang Nga BTSN112 thang 10500,000.00BTSN 112
911/10/2022 09:05:00REM TKThe :104006369458, tai Vietinbank. LE NGOC ANH+BTSN+132+thang 6 va 7 -CTLNHIDI000003008999211-11-CRE-0021,000,000.00 
1018/10/2022 12:09:48REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22, thang 10.2022 FT22291094002802 -CTLNHIDI000003059788488-11-CRE-002500,000.00TCB 22 và 10
1119/10/2022 16:05:53REM TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 11 FT22292350675479 -CTLNHIDI000003068637007-11-CRE-0021,000,000.00BTSN 109 và 118
1221/10/2022 12:04:17REM TKThe :10321312025018, tai TCB. Dam Minh Quy BTSN 135 thang 10 FT22294088288729 -CTLNHIDI000003082214258-11-CRE-002500,000.00BTSN 135
1325/10/2022 07:04:41REM Tfr Ac: 12510001807337 ma bao tro 186va 1991,000,000.00 BTSN 186, 199
1425/10/2022 12:59:10REM TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN098 QUY 4 NAM 2022 -CTLNHIDI000003109504208-11-CRE-0021,500,000.00 
1525/10/2022 13:00:40REM TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN099 QUY 4 NAM 2022 -CTLNHIDI000003109511715-11-CRE-0021,500,000.00 
1626/10/2022 02:15:52REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.2618049405.069400.BTSN 202 thang 10.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat -CTLNHIDI000003113329824-11-CRE-002 Transaction a500,000.00 
1727/10/2022 09:45:26REM TKThe :19034372504016, tai TCB. BTSN 179 FT22300374807441 -CTLNHIDI000003121496183-11-CRE-002500,000.00 
1828/10/2022 08:16:14REM Tfr Ac: 12010008966678 O@L_010003_211601_0_0_704108313_CTLNH 640001 VTP DANG ANH TUAN Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 11-2022500,000.00 
1928/10/2022 09:11:39REM TKThe :96627203, tai VPB. Tran Chau Giang BTSN52 70 thang 10 11 12 -CTLNHIDI000003128118956-11-CRE-0023,000,000.00 
2028/10/2022 12:53:37REM TKThe :19033650051013, tai TCB. PIKA FT22301486691882 -CTLNHIDI000003129820034-11-CRE-002500,000.00 
Tổng nhận bảo trợ 19,500,000.00 

BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 10 NĂM 2022

STT Nội dung chi Số tiền Người chi
113/10/2022Chi bảo trợ quý 3/2022 cho 7 mã (có danh sách kèm theo)             9,975,000 Trần Thị Huyền Trang
225/10/2022Chi bảo trợ quý 3/2022 cho 3 mã (có danh sách kèm theo)             4,275,000 Trần Thị Huyền Trang
331/10/2022Hỗ trợ quản lý chương trình Bảo trợ SN             2,000,000 Lê Viết Thuận
Tổng chi Chương trình bảo trợ tháng 10/2022           16,250,000  

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 10 NĂM 2022

Tồn chương trình BTSN tháng 9/2022           58,968,980
Nhận BTSN tháng 10/2022           19,500,000
Chi BTSN tháng 10/2022           16,250,000
Tồn chương trình BTSN tháng 10/2022           62,218,980
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay