BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 09/2023

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/09/2023 đến ngày 30/09/2023  Dưới đây là danh sách chi tiết:

PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ

DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 09/2023

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  UH LỚP CHĂM SÓC TRẺ  UH MÁI ẤM  NÂNG BƯỚC CHÂN EM  UH HỌC BỔNG SIÊU NHÂN 
103/09/2023 19:12:07TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac em binh an-CTLNHIDI000005567077673-1/1-CRE-002            100,000     
203/09/2023 20:19:33TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho-CTLNHIDI000005567613188-1/1-CRE-002            100,000     
304/09/2023 13:33:14TKThe :1451022021983, tai 191919. Hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan-CTLNHIDI000005572134874-1/1-CRE-002            500,000     
405/09/2023 09:20:46DOAN PHUONG CHAM CTY NHOM DONG QUANG UNG HO TRE EM BAI NAO         2,000,000     
505/09/2023 12:09:36TKThe :1014034168, tai SHB. DINH MINH-TGHS UNG HO-CTLNHIDI000005580506652-1/1-CRE-002         10,000,000
606/09/2023 06:58:48NGUYEN HUU QUYET Chuyen tien         5,000,000     
706/09/2023 08:40:42CONG TY TNHH HOA VIET CHUYEN TIEN       10,000,000     
806/09/2023 09:04:44TKThe :29798888, tai TCB. VU BA HOANG cty tnhh tmxd noi that hoang anh FT23249850291901-CTLNHIDI000005588724514-1/1-CRE-002         5,000,000     
906/09/2023 09:50:37TKThe :0011000752592, tai VCB. VCB.CSH.650915. C718050923052607 Cong ty Grant Thornton ung ho Hoi gia dinh tre bai nao VN nhan dip ky niem 15 nam Cty Daveco CT tu 00110007-CTLNHIDI000005589207100-1/1-CRE-002         2,000,000     
1006/09/2023 10:02:09TKThe :0011000819229, tai VCB. MBVCB.4162806504.050763.Habeco-P.Marketing ung ho nhan ky niem 15 nam Daveco.CT tu 0011000819229 VU THI MINH HUE toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VI         3,000,000     
1106/09/2023 10:28:08TKThe :109728888, tai ACB. HH VACOD  VA PCT THUY UNG HO QUY BAO TRO DAVECO DIP 15 YEARS-060923-10:28:07 179589         1,500,000     
1206/09/2023 10:49:27TKThe :00002000997, tai Tienphongbank. Cong Ty AICA HPL ung ho quy hoi thong qua dip ky niem 15 nam thanh lap DAVECO         1,000,000     
1306/09/2023 12:33:34TKThe :0108888668888, tai MB. Cty CP HA chuyen nhan ki niem 15 nam tl Cty Daveco         1,000,000     
1406/09/2023 13:47:13Ung ho CPFAV         3,000,000     
1506/09/2023 13:57:12NGUYEN DUC LONG May10 Chuyen tien ung ho         1,000,000     
1606/09/2023 14:03:09TKThe :0421000424725, tai VCB. MBVCB.4164257278.020466.NGUYEN THANH TUAN Seastar.CT tu 0421000424725 NGUYEN THANH TUAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV         3,000,000     
1706/09/2023 15:04:04TKThe :046704060018175, tai VIB. Hiep hoi Quang cao Ha Noi ung ho Hoi gia dinh Tre bai nao Viet Nam         1,000,000     
1806/09/2023 15:26:23Cong ty DAVECO  kinh tang         2,000,000     
1906/09/2023 15:41:05TKThe :991122222, tai VPB. Viet west6536 ung ho thong qua Daveco         3,000,000     
2006/09/2023 15:56:42Cong ty CP Giong bo sua Moc Chau ung ho Hoi         3,000,000     
2106/09/2023 15:59:10TKThe :104000316999, tai Vietinbank. Vietinbank CN Bac Ha Noi kinh tang-CTLNHIDI000005592796366-1/1-CRE-002         1,000,000     
2206/09/2023 17:34:51TKThe :0341004200006, tai 191919. NINH VIET TU Quyen Gop-CTLNHIDI000005593995711-1/1-CRE-002         1,000,000     
2306/09/2023 17:42:39CONG TY DOI TAC VANG UNG HO CHAO MUNG DAVECO 15 NAM         2,000,000     
2406/09/2023 17:52:04TKThe :102873409375, tai Vietinbank. QR - TRAN ANH VUONG (Daveco) ung ho quy-CTLNHIDI000005594222676-1/1-CRE-002         2,000,000     
2506/09/2023 18:03:20TKThe :19038105697013, tai TCB. GIAPck quyengop FT23249116920492-CTLNHIDI000005594369217-1/1-CRE-002         1,000,000     
2606/09/2023 18:14:54TKThe :0021000251391, tai VCB. MBVCB.4166021336.090857.Cong ty PC- SI ung ho.CT tu 0021000251391 NGUYEN THI THANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV-CTLNHIDI000005594509747-1/1-CRE-002         5,000,000     
2706/09/2023 18:22:18TKThe :00300239999, tai Tienphongbank. Anh Dang Dieu Linh - Cty VietIS ung ho Hoi gia dinh tre bai nao Viet Nam       10,000,000     
2806/09/2023 18:37:38TKThe :0021001491847, tai VCB. MBVCB.4166178053.026747.NGUYEN THI THU HA - Daveco.CT tu 0021001491847 NGUYEN THI THU HA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV         2,000,000     
2906/09/2023 18:43:13TKThe :0491000025037, tai VCB. MBVCB.4166222263.055549.Cty CP Hinh anh Viet ung ho quy.CT tu 0491000025037 LE THI THOM toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV         3,000,000     
3006/09/2023 18:48:44TKThe :9629777, tai ACB. ACB NGUYEN KHANH TOAN CHUC MUNG 15Y DAVECO VA UNG HO QUY GD TRE BAI NAO VN-060923-18:48:43 665428         2,000,000     
3106/09/2023 18:57:48TKThe :03501011943580, tai MSB. Cong ty hue phuong ung ho         1,500,000     
3206/09/2023 18:58:09TKThe :999279279, tai VPB. Nguyen Dang Son West 6536 ung ho quy Hoi GD tre Bai Nao VN         2,000,000     
3306/09/2023 18:58:37Aristino ck ung ho         2,000,000     
3406/09/2023 19:06:18TKThe :11521537, tai ACB. NEMO DESIGN STUDIO UNG HO-060923-19:06:17 682030         1,000,000     
3506/09/2023 19:07:56TKThe :0491000051546, tai VCB. MBVCB.4166400823.082602.Khach daveco ung ho gia dinh tre bai nao vn .CT tu 0491000051546 TRAN VAN HOAT toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai-            500,000     
3606/09/2023 19:22:48TKThe :55746868, tai ACB. DAVECO - NGUYEN XUAN HOANG UNG HO-060923-19:22:47 696938         2,000,000     
3706/09/2023 19:29:21TKThe :0011002477791, tai VCB. MBVCB.4166543750.091489.PHAM MANH QUYEN chuyen tien.CT tu 0011002477791 PHAM MANH QUYEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV         2,000,000     
3806/09/2023 20:27:10TKThe :0120113177007, tai MB. Nguyen van Duat cty quang tien         2,000,000     
3906/09/2023 20:27:11TKThe :0011003919030, tai VCB. MBVCB.4166929650.080386.BUI HOANG LONG chuyen tien ung ho Quy tre em bai nao.CT tu 0011003919030 BUI HOANG LONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIE-CTLNHIDI000005595966060-1/1-CRE-002            500,000     
4006/09/2023 20:27:26TRAN DANG NAM Chuyen tien ung ho thien nguyen qua su kien Daveco         2,000,000     
4106/09/2023 20:27:36TKThe :8200120255008, tai MB. Cty truong thinh ung quy         2,000,000     
4206/09/2023 20:28:09TKThe :10823333471013, tai TCB. Ck FT23249614822784            500,000     
4306/09/2023 20:39:12TKThe :0040109427006, tai MB. Cong ty Tuan Vinh ung ho Hoi GD tre bai nao VN         2,000,000     
4406/09/2023 20:43:24TKThe :3004008888, tai TCB. Chuc mung Daveco 15 nam Vuon cao dau an FT23249230740911         2,000,000     
4506/09/2023 21:20:06TKThe :0011000790837, tai VCB. MBVCB.4167255895.037381.TRAN TUAN CUONG i5 ung ho qua su kien cua Daveco.CT tu 0011000790837 TRAN TUAN CUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET N         2,000,000     
4607/09/2023 15:13:37TKThe :5536191238888, tai MB. NGUYEN THI HUYEN chuyen khoan             50,000     
4707/09/2023 15:20:33TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau            500,000     
4807/09/2023 18:45:57TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GIA DINH SIEU NHAN-070923-18:45:56 569598            500,000     
4908/09/2023 09:11:211207242445 LE THI THANH NGUYEN Chuyen tien            200,000     
5010/09/2023 06:08:40REM 9901SP230910000000034 B/O NGUYEN THI THUY DUONG F/O-1207242445 Hoi Gia Dinh Tre Bai Nao Viet Nam DTLS-REF/264Q2380G616VEEE em Cam Nhung Thuy Duong UH quy Bank Charge .00 VAT .00            500,000     
5110/09/2023 10:26:38TKThe :19036017439028, tai TCB. TRAN THI LAN HUONG gop quy FT23254828445773            300,000     
5211/09/2023 12:37:29TKThe :68464455, tai VPB. DO QUANG NAM chuyen tien-CTLNHIDI000005640810570-1/1-CRE-002            200,000     
5312/09/2023 18:40:351207242445 be Hoang Phuc ung ho quy            200,000     
5413/09/2023 13:38:16Nop tien         6,400,000     
5514/09/2023 04:56:49TKThe :194882653, tai VPB. hh vip-CTLNHIDI000005669474579-1/1-CRE-002            500,000     
5615/09/2023 06:53:51TKThe :0541000189561, tai VCB. MBVCB.4220592774.066512.DIEU HONG Ung ho.CT tu 0541000189561 NGUYEN DO DIEU HONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV            300,000     
5715/09/2023 10:46:34REM 9901CI230915000030668 B/O LAM TO NGAN F/O-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-REF/00004081 UH Quy cho cac con tai DAU TU & PHAT TRIEN VN CN SO GIAO DICH 1 Bank Charge .00 VAT .00         2,000,000     
5816/09/2023 00:47:421207242445 ung ho mai am sieu nhan; thoi gian GD:15/09/2023 23:19:49              200,000   
5917/09/2023 22:14:18TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho gd tre bai nao FT23261050086763-CTLNHIDI000005709372188-1/1-CRE-002            200,000     
6019/09/2023 08:47:43TKThe :1032833839, tai VCB. MBVCB.4247234711.025313.Co diep ung ho.CT tu 1032833839 DINH THI BICH DIEP toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV            200,000     
6119/09/2023 21:40:511207242445 Voi tam long yeu thuong cac em tu gd PA       10,000,000     
6220/09/2023 14:13:351207242445 Voi tam long yeu thuong cua chi Nhan            500,000     
6320/09/2023 15:58:481207242445 Chuc cac sieu nhan khoe            500,000     
6420/09/2023 17:24:10TKThe :1220205016824, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI NGA ck cua Trung Thanh gop quy khuyen hoc toi cac chau Bai nao nhan nam hoc 2023         2,000,000     
6520/09/2023 17:30:35TKThe :1220205016824, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI NGA ck cua Thanh Van Vu ho tro quy khuyen hoc dau nam hoc 2023 toi cac chau Bai nao            500,000     
6620/09/2023 21:16:00TKThe :19024855725018, tai TCB. 0935788493 nguyen thi thanh nga chay thien nguyen FT23264017944367            500,000  
6721/09/2023 13:35:051207242445 VU THI HOAI THANH Chuyen tien bao tro sn 105 thang 9,10 va ung ho hd nhom         2,000,000     
6822/09/2023 16:29:14TKThe :113002932016, tai Vietinbank. cong ty cp thoi trang kowil va cong ty Ngan Ha doi tac Daveco ung ho quy Gia dinh tre em bai nao VN         3,000,000     
6923/09/2023 06:36:14TKThe :1220205016824, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI NGA ck Nguyen Trung Kien ung ho tre Bai Nao VN nam hoc moi            500,000     
7023/09/2023 20:23:13TKThe :0211000483494, tai VCB. MBVCB.4277565641.096429.Ung Ho Du An Cham Con Cho Me Di Lam.CT tu 0211000483494 BUI THI NGOC HA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV             2,000,000    
7125/09/2023 00:29:37Thanh toan lai thang 09/2023             14,303     
7227/09/2023 20:54:191207242445 PHAM THI HOANG ANH chuyen tien ung ho tet Trung thu         5,000,000     
7328/09/2023 13:21:44TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc ung ho gia dinh CPFAV         1,000,000     
7429/09/2023 12:34:40TKThe :19034538058011, tai TCB. Cong ty trang suc vang Dong Bo Hong Kong gui tien van hanh ct trung thu FT23272976205122         8,100,000     
7529/09/2023 21:13:45TKThe :0981247403, tai MB. LE THUY LINH chuyen khoan            100,000     
 Tổng ủng hộ trong tháng   145,464,303          2,000,000           200,000        500,000   10,000,000

BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 09/2023

Mục chiNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi  Ghi chú 
130/09/2023Chi phí văn phòng phẩm tháng 9/2023            500,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
230/09/2023Thanh toán chi phí vé máy bay HN-SG Hội nghị về bại não tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh         4,217,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
330/09/2023Hỗ trợ làm thêm giờ CTV tại văn phòng            700,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
430/09/2023Thanh toán chi phí văn phòng         3,229,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
530/09/2023Chi phí di chuyển cho người CP sự kiện khai giảng TT Đắc Thắng            350,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
630/09/2023Chi phí di chuyển cho nhạc sĩ CP sự kiện Daveco            250,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
730/09/2023Chi phí di chuyển cho người CP đi dự Đại hội Liên Hiệp hội Người khuyết tật            125,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
830/09/2023Hỗ trợ CTV thực hiện chương trình chuyên môn, thoát khỏi sàn nhà         3,000,000  Vũ Thị Huyên  
930/09/2023Hỗ trợ CTV truyền thông, gây quỹ         3,000,000  Trịnh Hồng Phong  
1030/09/2023Hỗ trợ CTV tổ chức sự kiện, hậu cần tại VP Hội         3,000,000  Đinh Trường Tuấn  
1130/09/202335 Ghế văn phòng         4,770,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Tổng cộng     23,141,000   

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 09/2023

Tồn quỹ CPFAV tháng 8/2023     40,465,961
Thu tháng 9/2023   158,164,303
Chi tháng 9/2023     23,141,000
Tồn quỹ CPFAV tháng 9/2023   175,489,264

PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN

CPFAV báo cáo tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/09/2023 đến ngày 30/09/2023.  Dưới đây là danh sách chi tiết:

DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG 09 NĂM 2023

STTThời gianNội dung chuyển khoản Số tiền  Ghi chú 
101/09/2023 12:54:04REM       TKThe :0918015456, tai MB. GIAO NGUYEN MS 74 160 163 165 177 197 227 QUY 3-CTLNHIDI000005553334021-1/1-CRE-002       10,500,000  BTSN 74 160 163 165 177 197 227 
204/09/2023 21:46:34TKThe :883068888, tai VIB. Nguyen Thi Minh Chau BTSN 125, 145, 173, Thang 7-9-CTLNHIDI000005576900497-1/1-CRE-002         4,500,000  BTSN 125 145 173 
305/09/2023 15:53:33TKThe :031704070017284, tai HDBank. Nguyen Minh Khoi - BTSN - 263 - thang 9 - 2023-CTLNHIDI000005582669806-1/1-CRE-002            500,000  BTSN 263 
405/09/2023 17:09:04NGUYEN NGUYET THUY BTSN 131. T9.2023            500,000  BTSN 131 
505/09/2023 22:35:09REM 9901CI230905000171481 B/O NGUYEN THU HUONG F/O-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-REF/00018405 NGUYEN THU HUONG chuyen BTSN 22, th ang 8,9.2023 Bank Charge .00 VAT .00         1,000,000  BTSN 22 
606/09/2023 07:42:59TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 09 2023-CTLNHIDI000005588012166-1/1-CRE-002            500,000  BTSN 180 
706/09/2023 16:00:27nguyen thuy trang btsn 259 thang 9            500,000  BTSN 259 
807/09/2023 08:39:30TKThe :0220994195555, tai MB. Nguyen Hai Dang 2019 BTSN   256 thang 9-CTLNHIDI000005598327145-1/1-CRE-002            500,000  BTSN 256 
907/09/2023 20:41:51TKThe :19020922562018, tai TCB. NGUYEN HA THUY chuyen BTSN 138 thang 9 FT23250602146192-CTLNHIDI000005605875076-1/1-CRE-002            500,000  BTSN 138 
1008/09/2023 09:21:51TKThe :19028866623018, tai TCB. DOI THI HOAI LINH chuyen BT 255 thang 9 FT23251448262570-CTLNHIDI000005608509645-1/1-CRE-002            500,000  BTSN 255 
1108/09/2023 15:47:38TKThe :106871159999, tai Vietinbank. UHSN+ma87+thang 9.2023-CTLNHIDI000005612503447-1/1-CRE-002            500,000  BTSN 87 
1211/09/2023 12:19:44TKThe :19036465610013, tai TCB. NGUYEN THI THUY BTSN ma 203 q3 FT23254626419482-CTLNHIDI000005640618628-1/1-CRE-002         1,500,000  BTSN 203 
1311/09/2023 16:19:18TKThe :0481000791811, tai VCB. MBVCB.4197425644.061410.DOAN THI LANH BTSN 190 quy III.CT tu 0481000791811 DOAN THI LANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV         1,500,000  BTSN 190 
1412/09/2023 15:15:44TKThe :0983692665, tai OCB. uh chau Dam Thanh Binh BTSN 213 thang 9 2023-CTLNHIDI000005653632038-1/1-CRE-002         1,000,000  BTSN 213 
1513/09/2023 16:03:32TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 thang 9-CTLNHIDI000005664811608-1/1-CRE-002            500,000  BTSN 92 
1615/09/2023 02:25:28Chuyen tien dinh ky tu tai khoan 2680002016 den tai khoan 1207242445 ky ngay 15/09/2023 - NGUYEN THI THUY BTSN MS247            500,000  BTSN 247 
1715/09/2023 06:07:08TKThe :104004187862, tai Vietinbank. ma bao tro 84-CTLNHIDI000005679986493-1/1-CRE-002            500,000  BTSN 84 
1815/09/2023 07:54:29TKThe :9966333222, tai TCB. Gia dinh Bao Soc BTSN 2 ma t9.2023 FT23258682047720-CTLNHIDI000005680494051-1/1-CRE-002         1,000,000  BTSN 28 258 
1917/09/2023 20:27:52TKThe :1001706920, tai SHB. Ngoc Do BTSN 102 7 8 9-CTLNHIDI000005708489631-1/1-CRE-002         1,500,000  BTSN 102 
2018/09/2023 08:18:19TKThe :101005088279, tai Vietinbank. Dinh Hao ck Bao tro quy 3 23 MSBT 71 Hoang Do Dong Anh         1,500,000  BTSN 71 
2118/09/2023 22:47:36TKThe :9306688999, tai VCB. MBVCB.4246157848.054078.Gd chau Tue Anh btsn 193 195 6 thang cuoi nam.CT tu 9306688999 PHAM DUY KHANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BID         6,000,000  BTSN 193 195 
2221/09/2023 11:01:55TKThe :0451000209523, tai VCB. MBVCB.4261304722.048592.BTSN 179.CT tu 0451000209523 NGUYEN THI KIM LOAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV         1,500,000  BTSN 179 
2321/09/2023 13:35:051207242445 VU THI HOAI THANH Chuyen tien bao tro sn 105 thang 9,10 va ung ho hd nhom         1,000,000  BTSN 105 
2426/09/2023 10:04:501207242445 NGUYEN HA THANH BTSN 214 215 Quy 3 4         6,000,000  BTSN 214 215 
Tổng nhận bảo trợ      44,000,000  

BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 09 NĂM 2023

STTNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi  Người chi 
130/09/2023Chuyển tiền BTSN quý 3.2023 đợt 1 (62 mã)       89,925,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy và nhóm quản lý chương trình  
Tổng chi bảo trợ     89,925,000   

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 09 NĂM 2023

Tồn chương trình BTSN tháng 8/2023   104,225,370
Nhận BTSN tháng 9/2023     44,000,000
Chi BTSN tháng 9/2023     89,925,000
Tồn chương trình BTSN tháng 9/2023     58,300,370

PHẦN III. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN THIỆN NGUYỆN (MBANK)

CPFAV cập nhật chương trình  Ủng hộ hoàn cảnh khó khăn thông qua tài khoản Thiện nguyện (MB Bank) từ ngày 01/08/2023 đến ngày 31/08/2023.  Dưới đây là danh sách chi tiết:

DANH SÁCH ỦNG HỘ CỦA MTQ VÀ CÁC TẤM LÒNG NHÂN ÁI

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  NÂNG BƯỚC CHÂN EM 
12023-09-01 00:12NGO HUYEN TRANG chuyen FT23248120770101   Ma giao dich  Trace918613 Trace 918613 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000  
22023-09-01 23:04Uh cac ban sieu nhan FT23248730625551   Ma giao dich  Trace477763 Trace 477763 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000  
32023-09-03 10:10PHAN THI BICH HOA chuyen khoan chung tay gop suc NG CHUYEN:CUSTOMER            500,000  
42023-09-04 14:52PhamThiThuTrang 0989111166 chaythiennguyen NG CHUYEN:CUSTOMER             2,000,000
52023-09-04 22:070919283081 PhamThiPhuongThao chaythiennguyen- Ma GD ACSP/ 2H815769 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
62023-09-05 13:42Cong ty Truyen Thong PHONG CACH MOI   Kinh tang  FT23248070105999 Trace 748937 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000  
72023-09-05 18:51Bac Luan Quynh ung ho Trace 183256 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000  
82023-09-06 10:02QRLE THU THUY chuyen tien( cty song viet ung ho )- Ma GD ACSP/ Wq232603 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000  
92023-09-06 11:37CT CP Tv va dau tu tong hop ha noi kinh tang Trace 121599 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
102023-09-06 13:10MBVCB.4163984273.023887.0392656922 nguyen thi hong thuy chaythiennguyen.CT tu 0591000285237 NGUYEN THI HONG THUY toi 0610 HOI GIA DINH TRE B NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
112023-09-06 14:580912418948  Do Thi My Lien  Chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace835528 Trace 835528 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             2,000,000
122023-09-06 15:09tang hoi gia dinh tre bai nao vn cy cpdtd ptcnvt ha noi Trace 774561 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
132023-09-06 16:34a phuong th true milk chuc mung daveco         2,000,000  
142023-09-06 16:54mr Bao va Ms Thanh ung ho Trace 033421 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         2,000,000  
152023-09-06 18:13MBVCB.4166009095.084441.Cty Gia Hung ung ho.CT tu 9916887050 NGUYEN DUY HUNG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP/  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
162023-09-06 18:16DANG THU ANH chuyen tien FT23249279349600 Trace 658711 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000  
172023-09-06 18:21MBVCB.4166062513.037091.Anh Minh DAVECO Ung ho quy .CT tu 0861000797979 LE QUANG MINH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         2,000,000  
182023-09-06 18:25MBVCB.4166089101.056180.PA Trang Daveco ung ho.CT tu 0711000251572 LE PHUONG ANH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD AC NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
192023-09-06 18:26MBVCB.4166091707.059514.E PA ban Linh Daveco 15 nam.CT tu 0011000819430 NGUYEN PHUONG ANH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000  
202023-09-06 18:26Long Anh TuyetDaveco15nam Trace 647699 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000  
212023-09-06 18:28Tran Thuy Ngoc ban Linh Trace 656073 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000  
222023-09-06 18:29QRCong ty Habeco ID ung ho- Ma GD ACSP/ Oq756736 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610       10,000,000  
232023-09-06 19:08MBVCB.4166394186.083268.Kien hiep thuong lk8 ung ho quy bao tro tre e.CT tu 1012645394 NGUYEN HUY THUONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO V NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         3,000,000  
242023-09-06 19:22Do Duc Long chuyen tien Trace 138643 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         3,000,000  
252023-09-06 19:30Ung ho tre bai nao Trace 102909 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000  
262023-09-06 19:32CTy tnhh pt dv tm va sx ngoc linh ung ho FT23249716285013 Trace 901814 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000  
272023-09-06 20:25HA DUC MANH 060923 20 25 17 751259 Trace 751259 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000  
282023-09-06 20:25QRLE THI THANH BINH Bia hoi ha noi Daveco ck- Ma GD ACSP/ je888415 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000  
292023-09-06 20:26NSUT Phan Luong ung ho quy Trace 986030 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000  
302023-09-06 20:27Thanh toan QR-Ban cap 3 cua Phuong Davecon NG CHUYEN:CUSTOMER         3,000,000  
312023-09-06 20:27Cty tt A Dong chuc cac em suc khoe hanh phuc FT23249686180217 Trace 067050 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         2,000,000  
322023-09-06 21:17QRNGUYEN THI MY HANH Vietinbank Bac Ha Noi gop quy- Ma GD ACSP/ XS939715 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         2,000,000  
332023-09-06 21:42MBVCB.4167353591.025709.Cty Tnhh xd va pttm Thanh Truc.CT tu 9119768686 NGUYEN HUU TUYEN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB-  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
342023-09-06 21:45NGUYEN TIEN ANH chuyen tien FT23249974293327 Trace 283141 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000  
352023-09-07 08:330971175789 LyTranHung chaythiennguyen FT23250516071948   Ma giao dich  Trace817980 Trace 817980 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
362023-09-07 13:510977739295 tran thanh thu chaythiennguyen NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
372023-09-07 20:28xxxxxx8668 PHANHONGNHUNG chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace488223 Trace 488223 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
382023-09-07 21:42MBVCB.4173537220.049166.0982732022 Thanh Hoa ChayThienNguyen.CT tu 0711000239337 NGUYEN THI THANH HOA toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             2,000,000
392023-09-08 10:110915186060 LuongNgocQuang Chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace356998 Trace 356998 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
402023-09-08 12:010969136888 NguyenTienThanh chaythiennguyen FT23251170066032   Ma giao dich  Trace313785 Trace 313785 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
412023-09-08 16:230965898934 LeVanTruong chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace826290 Trace 826290 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
422023-09-08 18:32NGUYEN THE ANH chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER            400,000  
432023-09-08 20:400985755115 PHAM THI HONG LIEU chaythiennguyen NG CHUYEN:CUSTOMER             1,000,000
442023-09-09 12:410949805885 Hoang Mai Huong chay thien nguyen FT23252009310278   Ma giao dich  Trace318703 Trace 318703 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,000,000
452023-09-09 17:09LE VAN BAY Cty Nam Hai ung ho quy hoi Trace 988809 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         2,000,000  
462023-09-09 20:220358299528 NguyenThiHue  chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace609044 Trace 609044 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
472023-09-09 21:56MBVCB.4186701116.035320. 0979011000 MAI THI THANH HIEN Chaythiennguyen.CT tu 0011003096413 MAI THI THANH HIEN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
482023-09-10 07:430982151518 nguyen thi hang chay thien nguyen FT23254455310011   Ma giao dich  Trace302015 Trace 302015 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
492023-09-10 09:01MBVCB.4188004708.067231.0982063582 Bui Thu Hue chay thien nguyen.CT tu 0021000303207 BUI THU HUE toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,000,000
502023-09-10 18:44MBVCB.4191667279.026889.0936868286 NGUYEN THI VUI K38 chay thien nguyen.CT tu 0991006868286 NGUYEN THI VUI toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,000,000
512023-09-11 08:110965529666 NGUYENTUANDUNG chay thien nguyen- Ma GD ACSP/ u9646475 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
522023-09-11 08:240971209816LE THI LOAN chay thien nguyen  NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
532023-09-11 08:350983991284 Dao Thi Hong Anh chay thien nguyen NG CHUYEN:CUSTOMER             1,500,000
542023-09-11 09:090977749294 LeManhHien chaythiennguyen FT23254049015501   Ma giao dich  Trace242668 Trace 242668 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,500,000
552023-09-11 11:170985755115 PHAM THI HONG LIEU chaythiennguyen NG CHUYEN:CUSTOMER             1,000,000
562023-09-11 12:440911224444 CTYCHAM SOC SKDRVN CHAYTHIENNGUYEN 110923 12 44 57 714410   Ma giao dich  Trace714410 Trace 714410 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             2,000,000
572023-09-11 13:530982086781 NGUYEN THU GIANG chaythiennguyen FT23254971000509   Ma giao dich  Trace122819 Trace 122819 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
582023-09-11 14:430932255911 nguyen viet hung chaythiennguyen NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
592023-09-11 16:02MBVCB.4197285372.059755.Tong Cong Ty May 10CP ung ho quy Tre Bai Nao Viet NamChuong trinh 15 nam DAVECO.CT tu 0611001546735 KHUAT THI  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         5,000,000  
602023-09-11 17:56MBVCB.4198317291.030848.0968962481 DIEPNGOCYNHI Chaythiennguyen.CT tu 0531002557480 DIEP NGOC Y NHI toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET N NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
612023-09-11 18:01MBVCB.4198353790.056523.0981841500 NguyenTatLuan chaythiennguyen.CT tu 0021000386153 NGUYEN TAT LUAN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
622023-09-11 20:170898981205  NGUYEN THI THANH THUY  Chay thien nguyen 2023  FT23254032830047   Ma giao dich  Trace434739 Trace 434739 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,000,000
632023-09-12 11:090983327829 NguyenNgocAnh chaythiennguyen FT23255161792680   Ma giao dich  Trace700941 Trace 700941 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,000,000
642023-09-12 13:450988533110 Nguyen Van Quy Chay Thien Nguyen- Ma GD ACSP/ tH328839 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
652023-09-12 13:490981797835 Ngo Khanh Hoa Chay Thien Nguyen- Ma GD ACSP/ e1332530 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
662023-09-12 17:520986534092 Nguyen Thi Dam chuyen tien chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace604996 Trace 604996 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,000,000
672023-09-12 18:290917197108 nguyendoanh chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace551776 Trace 551776 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
682023-09-12 22:580984895566 BUI THI MAN chaythiennguyen 3 ao nam L nu M tre em    Ma giao dich  Trace654969 Trace 654969 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,000,000
692023-09-12 23:52xxxxxx4815 vuthoaimi chaythiennguyen NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
702023-09-13 05:440904581588 BuiMinhHoang chaythiennguyen FT23256908706894   Ma giao dich  Trace968588 Trace 968588 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
712023-09-13 08:360975880793 Cao Phuong Lan chaythiennguyen- Ma GD ACSP/ 8Y181836 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
722023-09-13 10:450916792238 VoTuongKiet chaythiennguyen FT23256369899195   Ma giao dich  Trace542311 Trace 542311 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
732023-09-13 10:460968039066 BUITHITHANH chaythienngiuyen FT23256738220436   Ma giao dich  Trace544752 Trace 544752 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
742023-09-13 11:330982274026 Dam Thi Hong Van chaythien nguyen   Ma giao dich  Trace803644 Trace 803644 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
752023-09-13 12:26MBVCB.4209748003.026460.0982923296 NguyenSonTung chaythiennguyen.CT tu 0021000257228 NGUYEN SON TUNG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
762023-09-13 15:070975852904 Pham Thi Thu Hang chaythiennguyen FT23256779657184   Ma giao dich  Trace263903 Trace 263903 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
772023-09-14 09:270913021210 Nguyen Van  Cuong Chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace880099 Trace 880099 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             2,000,000
782023-09-14 10:370967140682 Tran Thi Hanh Chaythiennguyen- Ma GD ACSP/ Va687436 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
792023-09-14 11:060964661033 TRAN VIET HUNG chay thien nguyen FT23257309900206   Ma giao dich  Trace325087 Trace 325087 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
802023-09-14 11:230359703169 phungthinga chaythiennguyen FT23257465210042   Ma giao dich  Trace369405 Trace 369405 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
812023-09-14 15:34xxxxxx5545 LE NGOC ANH chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace346954 Trace 346954 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
822023-09-14 15:390934433885 Nguyen Thi Tuyet chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace028397 Trace 028397 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
832023-09-14 17:400907727877 NguyenDucMinh chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace944253 Trace 944253 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             2,000,000
842023-09-14 17:590976371186 DOAN NGOC TU chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace360281 Trace 360281 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
852023-09-14 19:170983636988 Vo Duy Hien chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace595367 Trace 595367 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             2,500,000
862023-09-14 23:300946916192 BienMinhThanh chaythiennguyen FT23258133585299   Ma giao dich  Trace414506 Trace 414506 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
872023-09-15 07:31CTY KIM NGAN HA   CHI DUYEN 150923 07 31 53 155249 Trace 155249 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         3,000,000  
882023-09-15 08:560986128111NguyenVanThanh chaythiennguyen FT23258591040537   Ma giao dich  Trace792178 Trace 792178 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             5,000,000
892023-09-15 14:220944869899 MaiDucBinh 0911394123 DinhThiTrang chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace566774 Trace 566774 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,000,000
902023-09-15 14:330975100206  CHUNG CAM TU chay thien nguyen FT23258079914960   Ma giao dich  Trace708945 Trace 708945 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,000,000
912023-09-15 20:15MB 0610 0943447212 truong thi ha chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace850110 Trace 850110 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
922023-09-15 20:17MB 0610 0943447212 Ta van hieu chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace493759 Trace 493759 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
932023-09-16 07:250913565656 Bui Ngoc Linh chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace198190 Trace 198190 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
942023-09-16 08:110337791585 Pham thi thuy chay thien nguyen FT23259805403001   Ma giao dich  Trace488944 Trace 488944 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
952023-09-16 11:41Ms Nguyet cong ty co phan dau tu DDA Viet Nam 0366358686 dang ky Chay vi Tre bai nao 05 nguoi tham gia FT23259862111315   Ma giao dich  Trac NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             2,500,000
962023-09-16 23:20Tra lai tien gui               8,531  
972023-09-17 11:06BUI THI KHUYEN chuyen tien den HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM   0610   Ma giao dich  Trace764757 Trace 764757 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
982023-09-17 12:400918130582 Tran Viet Dung chaythiennguyen NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
992023-09-17 12:470904070755 NGUYENTHIQUYNHTRANG chaythiennguyen NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
1002023-09-17 17:54con Cung Ha My- Ma GD ACSP/ TA754191 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1012023-09-17 20:500388570653Dang Anh Tuan Doan Thi LanhChay thien nguyen             1,000,000
1022023-09-17 20:590904914858 NTMT chaythiennguyen FT23261623507146   Ma giao dich  Trace161433 Trace 161433 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1032023-09-17 22:140915517227. Nguyen Duy Hai. Chay thien nguyen. NG CHUYEN:CUSTOMER             1,000,000
1042023-09-18 10:500986886919 Hoang Thi Thu Thuy  chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace912179 Trace 912179 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1052023-09-18 20:340982637597NGUYEN THI NHUNG chaythiennguyen FT23261440120683   Ma giao dich  Trace979114 Trace 979114 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1062023-09-19 15:47MBVCB.4249894931.044655.0904096997 LEquoctuan chaythiennguyen.CT tu 0031000304607 NGUYEN THI LUONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NA NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1072023-09-19 15:48MBVCB.4249900571.049705.0904110981 nguyenngocsang chaythiennguyen.CT tu 0031000304607 NGUYEN THI LUONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIE NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1082023-09-20 15:500768588899 Chu Huyen Trang chay thien nguyen FT23263886851471   Ma giao dich  Trace701583 Trace 701583 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1092023-09-20 18:370934675994 NguyenHuuThang chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace343250 Trace 343250 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1102023-09-21 17:170919362619 KHAU THANH TUNG chaythiennguyen FT23264496508645   Ma giao dich  Trace836582 Trace 836582 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1112023-09-21 20:130989285989 NguyenVanCham chaythiennguyen NG CHUYEN:CUSTOMER             1,500,000
1122023-09-21 21:240912267755 Nguyen Thi Lieu Chay thien nguyen FT23265427999276   Ma giao dich  Trace601047 Trace 601047 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1132023-09-21 21:40MBVCB.4265534279.074502.0977995990 NguyenThuyDuong chaythiennguyen.CT tu 0541000248669 NGUYEN THUY DUONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO V NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1142023-09-22 11:120989957038 Trung tam Phattich  Chay thien nguyen FT23265316340597   Ma giao dich  Trace628391 Trace 62839 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           76,000,000
1152023-09-22 13:230904668679 Vu Thi Kim Thanh chaythiennguyen- Ma GD ACSP/ yH647011 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,000,000
1162023-09-22 21:00CS Hien Anh va chua Phat Tich ung ho hoc bong sieu nhan   Ma giao dich  Trace109163 Trace 109163 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610       10,000,000  
1172023-09-22 21:00Em Cuong DrRuot ung ho Hoi   Ma giao dich  Trace111483 Trace 111483 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000  
1182023-09-24 18:45Thanh toan QR-PHAN THI MAU ung ho chuong trinh gay quy cua hoi  NG CHUYEN:CUSTOMER            500,000  
1192023-09-24 19:23MB 0610 BUI THI MINH NGUYET ung ho cac em chut qua trung thu   Ma giao dich  Trace119836 Trace 119836 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000  
1202023-09-25 08:58MBVCB.4285046112.082034.0912760980 VP Donaldson Vietnam.CT tu 0491000006031 LE PHAM NGOC QUYNH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM ta NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           10,000,000
1212023-09-25 09:50sdt 0989884797 truong thi hanh chay thien nguyen- Ma GD ACSP/ yQ811977 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1222023-09-25 11:52TRAN THI HA UNG HO TRE EM BAI NAO 250923 11 51 59 927061   Ma giao dich  Trace927061 Trace 927061 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000  
1232023-09-25 11:550989149467 LE TRUNG DAO chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace574339 Trace 574339 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           17,500,000
1242023-09-25 12:00MBVCB.4286358513.035343.0989361771 NghiemTheVinh Chaythiennguyen.CT tu 0011004167614 NGHIEM THE VINH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1252023-09-25 13:25MBVCB.4286862388.021013.0901698586 Nguyen Thi Nhung chay thien nguyen.CT tu 0011003700898 NGUYEN THI NHUNG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1262023-09-25 14:380989149467LE TRUNG DAO Chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace779301 Trace 779301 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,500,000
1272023-09-25 15:42xxxxxx9286 NghiemNgocLan chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace920650 Trace 920650 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1282023-09-25 15:580904710785 NguyenKimThanh chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace940974 Trace 940974 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1292023-09-25 16:14MBVCB.4287988870.030874.0935727719 LeVanTuan chay thien nguyen.CT tu 1024160350 LE VAN TUAN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,000,000
1302023-09-25 16:150366516203 LAMTHITUYETNGOC Chaythiennguyen Trace 783987 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1312023-09-25 16:200964648308 NGUYENKHAHUY chaythien nguyen Trace 969761 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1322023-09-25 16:320983802291 Nguyen Thu Huong gchaythiennguyen Trace 985686 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1332023-09-25 16:420363812991 LE THI THANH HOP CHAY THIEN NGUYEN   Ma giao dich  Trace998690 Trace 998690 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1342023-09-26 08:17MBVCB.4291541735.078859.0967178984 nguyenthanhnga chaythiennguyen.CT tu 0011002403243 NGUYEN THANH NGA toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIE NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1352023-09-26 09:45MBVCB.4292116483.082369.0969725333 DaoducHai chaythiennguyen.CT tu 0011001717388 DAO DUC HAI toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1362023-09-26 11:520902972122 Do thi Huong chay thien nguyen FT23269539346390   Ma giao dich  Trace662072 Trace 662072 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1372023-09-26 13:59NGUYEN THI MY LINH 0988741517   2 bid chay thien nguyen FT23269340899902   Ma giao dich  Trace989241 Trace 989241 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,000,000
1382023-09-26 14:130982944584 NguyenThiThuHa ChayThienNguyen   Ma giao dich  Trace580650 Trace 580650 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,500,000
1392023-09-26 15:390854113333 nguyen thanh tu chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace040414 Trace 040414 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             2,000,000
1402023-09-26 16:09Thanh toan QR-0985123690 NgoThiThuTrang Chaythiennguyen NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
1412023-09-26 18:320942555032 Nguyen Thu Hien Chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace254118 Trace 254118 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1422023-09-27 13:120973893468 NGUYEN THI NINH  chaythiennguyen- Ma GD ACSP/ UR100711 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1432023-09-27 14:210932321619 Tran Anh Tu chay thien nguyen   Ma giao dich  Trace904282 Trace 904282 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,500,000
1442023-09-27 22:33xxxxxx4507 Duong Thi Chau Giang Chay Thien nguyen NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
1452023-09-28 08:20LE THI LUYEN CHUYEN TIEN UNG HO HOI NG CHUYEN:LE THI LUYEN 30000022            300,000  
1462023-09-29 09:33NGUYEN VIET HUNG chuyen FT23272820966502   Ma giao dich  Trace453024 Trace 453024 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
1472023-09-29 09:570389581883 Dinh Tien Thanh chaythiennguyen   Ma giao dich  Trace055813 Trace 055813 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1482023-09-29 11:090912597100NGUYEN VAN QUANG    chay thien nguyen FT23272710722128   Ma giao dich  Trace755457 Trace 755457 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,000,000
1492023-09-29 11:260934653465 Nguyen Thanh Xuan chaythiennguyen FT23272413390748   Ma giao dich  Trace812786 Trace 812786 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,000,000
1502023-09-29 13:420902155180 LuuTuanAnh chaythiennguyen- Ma GD ACSP/ 5T945361 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1512023-09-30 09:28MBVCB.4317146909.080395.0977010277 Phan Phu Lam Chay Thien Nguyen.CT tu 9977010277 PHAN PHU LAM toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM t NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             2,000,000
1522023-09-30 10:14MBVCB.4317446297.020894.0904109292PhamTriDung ChayThienNguyen.CT tu 0491000045134 PHAM TRI DUNG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM t NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1532023-09-30 12:520834391996 khucquangnguyen chaythiennguyen FT23273973494050   Ma giao dich  Trace973580 Trace 973580 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
1542023-09-30 13:05Tang 20 ct3 The Pride   Ma giao dich  Trace660422 Trace 660422 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            309,000  
1552023-09-30 15:430904958683 Nguyen Thi Giang chaythiennguyen 4 nguoi tham gia NG CHUYEN:CUSTOMER             2,000,000
Tổng thu     68,217,531      195,000,000

BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 09 NĂM 2023

Mục chiNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi  Ghi chú 
Các chương trình của Hội   
123/09/2023118 suất Học bổng siêu nhân       59,000,000  Nguyễn Lan Anh  
223/09/2023Tổ chức trao Học bổng siêu nhân tại Văn Miếu         8,271,000  Nguyễn Lan Anh  
323/09/2023Bằng khen, giấy khen Học bổng siêu nhân         6,444,000  Nguyễn Lan Anh  
425/09/2023Ủng hộ Đại hội của Liên hiệp hội người khuyết tật VN         5,000,000   
527/09/2023Hỗ trợ kinh phí triển lãm Lê La - kick-off tuần lễ GoGreen4CP         3,320,000  Nguyễn Thùy Chi  
627/09/2023Hỗ trợ kinh phí gian hàng tại Phố sách của CLB CP trưởng thành         3,759,000  Nguyễn Thùy Chi  
714/09/2023Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 1 T9/2023 (4TH)         4,000,000  Nguyễn Lan Anh  
824/09/2023Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 2 T9/2023 (5TH)         5,000,000  Nguyễn Lan Anh  
906/09/2023Viếng bé Nguyễn Anh Duy CH Quảng Bình            500,000  Trần Ngọc Toàn  
1030/09/2023Viếng bé Lê Tuấn Đức - CH Hà Tĩnh            500,000  Lê Thị Hồng Lượng  
Mái ấm Gia đình Siêu nhân, Lớp học Siêu nhân, Lớp Chăm sóc trẻ   
130/09/2023Chi tổ chức trung thu Lớp học siêu nhân         1,145,000  Cao Lan Anh  
230/09/2023Chi tổ chức trung thu tại Lớp học Siêu nhân, Mái ấm         3,032,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
330/09/2023Chi phí hỗ trợ giáo viên, ăn nhẹ Lớp học siêu nhân tháng 8+9         1,800,000  Cao Lan Anh  
430/09/2023Hỗ trợ Lớp Chăm con cho mẹ đi làm tháng 9         7,000,000  Nguyễn Thị Quỳnh Anh  
Hoạt động truyền thông, gây quỹ   
130/09/2023Hỗ trợ CTV thiết kế, đồ họa, video         5,000,000  Sỹ Danh Đức Anh  
230/09/2023Hỗ trợ CTV Truyền thông page         2,000,000  Lại Thùy Anh  
330/09/2023Hỗ trợ CTV truyền thông sự kiện, MC         4,000,000  Lương Thành Tuyên  
Hoạt động Văn phòng   
130/09/2023Hỗ trợ nhân viên phụ trách hành chính hậu cần, điều phối thiện nguyện, tổ chức các chương trình của Hội       11,077,150  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
230/09/2023Hỗ trợ nhân viên phụ trách dự án phẫu thuật Nhi, Mái ấm, hỗ trợ khó khăn và hòa nhập         7,000,000  Nguyễn Lan Anh  
330/09/2023Hỗ trợ CTV kế toán         3,000,000  Ngô Phong Lan  
430/09/2023Hỗ trợ CTV quản lý mạng lưới, phát triển thành viên, chương trình sinh kế cho cha mẹ và các chương trình cuối tuần         4,000,000  Lê Hồng Thư  
Tổng cộng   144,848,150   

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 09 NĂM 2023

Tồn quỹ thiện nguyện tháng 8/2023     85,020,533
Thu tháng 9/2023   263,217,531
Chi tháng 9/2023   144,848,150
Tồn quỹ thiện nguyện tháng 9/2023   203,389,914
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay