BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 09/2022

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/09/2022 đến ngày 30/09/2022  Dưới đây là danh sách chi tiết:

PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ

DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 09//2022
STTThời gianNội dung chuyển khoảnUH GIẢI CHẠYUH QUỸUH MÁI ẤMUH HỌC BỔNG
101/09/2022 09:50:59REM TKThe :00839220001, tai Tienphongbank. 0982923296 NguyenSonTung chaythiennguyen -CTLNHIDI000002769314981-11-CRE-002500,000.00   
201/09/2022 12:22:33REM TKThe :9999989999999999, tai PVcomBank. 0949716666 Hoang Manh Toan chaythiennguyen -CTLNHIDI000002770300014-11-CRE-002500,000.00   
301/09/2022 12:25:29REM TKThe :9999989999999999, tai PVcomBank. 0949716666 Nguyen Thi Giang chaythiennguyen -CTLNHIDI000002770316075-11-CRE-002500,000.00   
402/09/2022 11:08:48REM Tfr Ac: 12210000488048 0915137756 HOANG MANH THANG chay thien nguyen1,500,000.00   
503/09/2022 19:33:25REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000002781727666-11-CRE-002 500,000.00  
603/09/2022 20:59:08REM Tfr Ac: 48310000075062 DOAN XUAN HUYNH Chuyen tien500,000.00   
704/09/2022 12:32:17REM TKThe :19022799324029, tai TCB. 0983076636 Pham Thi Thu Phuong Chay thien nguyen FT22248122549507 -CTLNHIDI000002784351925-11-CRE-002500,000.00   
805/09/2022 10:25:46REM TKThe :19032241966666, tai TCB. 0987041668 NguyenThanhNgan chaythiennguyen FT22248907661014 -CTLNHIDI000002788814828-11-CRE-002500,000.00   
905/09/2022 16:31:07REM TKThe :03101011816123, tai MSB. 0904911226 BuiAnhTuan chaythiennguyen -CTLNHIDI000002791040583-11-CRE-002500,000.00   
1005/09/2022 18:56:56REM Tfr Ac: 12210001789285 UH QUY GDTBNVN 500,000.00  
1105/09/2022 22:37:48REM TKThe :0009945195995, tai VCB. MBVCB.2417301648.002061.LE VU LINH chuyen tien Trung thu toi cac be sieu nhan.CT tu 9945195995 LE VU LINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM -CTLNHIDI000002793644408-11-CRE-002 500,000.00  
1206/09/2022 02:17:38REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT22249242652405 -CTLNHIDI000002793734852-11-CRE-002 Transaction a 300,000.00  
1306/09/2022 02:20:57REM TKThe :001600400, tai VIB. NCTB PC gui toi 20 xuat hoc bong cho cac con CPFAV -CTLNHIDI000002793826048-11-CRE-002 Transaction a   10,000,000.00
1406/09/2022 09:23:50REM Tfr Ac: 65210000341400 Ung ho cac be sieu nhan den truong. yeu cac con   500,000.00
1506/09/2022 12:29:13REM TKThe :0904676361, tai MB. Tran Nhat Minh va Tran Nhat Anh ung ho quy -CTLNHIDI000002796130828-11-CRE-002 1,000,000.00  
1607/09/2022 11:07:27REM TKThe :0451000247741, tai VCB. MBVCB.2422365697.055406.0947155567 NguyenDuyThanh chaythiennguyen.CT tu 0451000247741 NGUYEN DUY THANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BI-CTLNHIDI000002801949608-11-CRE-002500,000.00   
1707/09/2022 16:05:20REM Tfr Ac: 48310000005865 DUONG TRUC LOAN HANG UNG HO GIA DINH SIEU NHAN 1,000,000.00  
1807/09/2022 21:19:09REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-070922-21:19:09 875508 -CTLNHIDI000002806005358-11-CRE-002 500,000.00  
1908/09/2022 10:54:57REM TKThe :1150119819999, tai MB. 0966123777 Ngo Sy Luat Chaythiennguyen -CTLNHIDI000002808071009-11-CRE-002500,000.00   
2008/09/2022 11:31:54REM Tfr Ac: 12310000435810 Uh Cpfav 100,000.00  
2108/09/2022 12:28:01REM Tfr Ac: 22210000906202 be Tit ung ho mai am  1,000,000.00 
2208/09/2022 22:54:24REM TKThe :19028488941014, tai TCB. 0974849981 Trinh Thanh Giang Chaythiennguyen FT22252828200367 -CTLNHIDI000002812350473-11-CRE-002500,000.00   
2309/09/2022 11:05:58REM TKThe :2900205214746, tai Agribank. BIDV;1207242445;HOANG THI THAO chuyen khoan -CTLNHIDI000002814292478-11-CRE-002 200,000.00  
2409/09/2022 14:22:42REM TKThe :0118100012136004, tai OCB. 0904116345 Namnguyen chaythiennguyen -CTLNHIDI000002815597039-11-CRE-002500,000.00   
2509/09/2022 19:58:53REM Tfr Ac: 22210000670330 UH 200,000.00  
2609/09/2022 20:37:12REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -CTLNHIDI000002818574918-11-CRE-002 700,000.00  
2709/09/2022 22:51:30REM Tfr Ac: 12010000197979 NGUYEN THI KIM OANH CT UNG HO GIA DINH SIEU NHAN 500,000.00  
2810/09/2022 11:02:36REM TKThe :00833951001, tai Tienphongbank. Chuc cac con Trung Thu vui ve -CTLNHIDI000002821155755-11-CRE-002 500,000.00  
2911/09/2022 07:49:48REM TKThe :0540107293005, tai MB. 0905782999 Luong Huong Chay thien nguyen -CTLNHIDI000002826192606-11-CRE-0021,500,000.00   
3012/09/2022 12:44:06REM TKThe :48044107, tai VPB. PHUNG THANH HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000002834084016-11-CRE-002 7,500,000.00  
3112/09/2022 12:53:40REM Tfr Ac: 12310000270330 Ung ho cac con sieu nhan quy 3, quy 4 6,000,000.00  
3213/09/2022 09:15:20REM TKThe :105871284131, tai Vietinbank. DO THI ANH TUYET Chuyen tien -CTLNHIDI000002839468929-11-CRE-002 1,500,000.00  
3313/09/2022 16:49:40REM TKThe :0451000367373, tai VCB. MBVCB.2447777364.977622.097685897 phan thi thanh loan chay thien nguyen.CT tu 0451000367373 PHAN THI THANH LOAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIE-CTLNHIDI000002842586463-11-CRE-0021,000,000.00   
3413/09/2022 16:53:43REM TKThe :0611001544540, tai VCB. MBVCB.2447796984.986315.0901754546+Vu Huyen Thanh+ chay thien nguyen.CT tu 0611001544540 VU HUYEN THANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (B-CTLNHIDI000002842619452-11-CRE-0021,000,000.00   
3513/09/2022 16:57:02REM TKThe :89515335, tai VPB. TRAN THI HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000002842646063-11-CRE-002500,000.00   
3613/09/2022 17:07:06REM TKThe :0611001544540, tai VCB. MBVCB.2447858366.014631.0984090385 Chu Hai Duong Chay thien nguyen.CT tu 0611001544540 VU HUYEN THANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BID-CTLNHIDI000002842727718-11-CRE-002500,000.00   
3713/09/2022 17:12:23REM TKThe :0711000239337, tai VCB. MBVCB.2447882316.036696.0982732022 Gia dinh Bong Bon chay thien nguyen.CT tu 0711000239337 NGUYEN THI THANH HOA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIE-CTLNHIDI000002842770025-11-CRE-0022,000,000.00   
3813/09/2022 17:57:26REM TKThe :0031000310310, tai VCB. MBVCB.2448086121.120003.0944281987 - VU THI GIANG - Chay thien nguyen.CT tu 0031000310310 PHAN HOANG MINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM -CTLNHIDI000002843118938-11-CRE-0021,000,000.00   
3914/09/2022 02:46:54REM Tfr Ac: 43210002051516 0333435203 DaoThiHoaiAnh chaythiennguyen Transaction at date 2022-09-13-23.40.13500,000.00   
4014/09/2022 09:26:48REM TKThe :616188888888, tai VPB. 0915919191 Nguyen Hai Nam Chay thien nguyen -CTLNHIDI000002846030282-11-CRE-002500,000.00   
4114/09/2022 09:47:34REM TKThe :19034000425012, tai TCB. 0978800555 LeThiThuyDung Chaythiennguyen FT22257509535904 -CTLNHIDI000002846169653-11-CRE-0021,000,000.00   
4214/09/2022 10:10:06REM TKThe :0011001717388, tai VCB. MBVCB.2450122475.995134.0969725333 Dao Duc Hai chaythiennguyen.CT tu 0011001717388 DAO DUC HAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau -CTLNHIDI000002846323767-11-CRE-002500,000.00   
4314/09/2022 11:14:21REM Tfr Ac: 12110000708387 0983318301, HA PHUONG LIEN Chay thien nguyen500,000.00   
4414/09/2022 16:40:18REM Tfr Ac: 12010007191626 CAO LAN ANH Chuyen tien Chay nang buoc chan em1,500,000.00   
4514/09/2022 18:24:52REM TKThe :19036054981010, tai TCB. 0982002601 Hoang thi hai chaythiennguyen FT22257800811762 -CTLNHIDI000002849407357-11-CRE-002500,000.00   
4614/09/2022 20:33:53REM TKThe :0021000303207, tai VCB. MBVCB.2452608028.121155.0982063582 BUI THU HUE chay thien nguyen.CT tu 0021000303207 BUI THU HUE toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Da-CTLNHIDI000002850225915-11-CRE-0021,000,000.00   
4715/09/2022 08:37:09REM TKThe :19033110724019, tai TCB. 0978841586 nguyenthuthuy chay thien nguyen FT22258470482288 -CTLNHIDI000002851706067-11-CRE-002500,000.00   
4815/09/2022 10:25:40REM TKThe :19031670911024, tai TCB. 0985969752 Bui Thi Khuyen chay thien nguyen FT22258650530158 -CTLNHIDI000002852441370-11-CRE-0021,000,000.00   
4915/09/2022 14:26:16REM TKThe :11021690334010, tai TCB. 0904120465 Nguyen Duc Cuong chay thien nguyen FT22258038105920 -CTLNHIDI000002853929471-11-CRE-0022,000,000.00   
5016/09/2022 03:09:14REM TKThe :19022918327015, tai TCB. 0904965669 Do Chung Chay thien nguyen FT22259127471456 -CTLNHIDI000002857529898-11-CRE-002 Transaction a1,000,000.00   
5116/09/2022 06:40:52REM TKThe :14083660001, tai SCB. Tran Huong Nhu ung Ho Thien Nguyen -CTLNHIDI000002857861248-11-CRE-002 500,000.00  
5216/09/2022 09:22:37REM TKThe :0011001883561, tai VCB. MBVCB.2458872828.008968.0987845436 + Nguyen Trung Kien + Chay Thien nguyen.CT tu 0011001883561 NGUYEN TRUNG KIEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VI-CTLNHIDI000002858644404-11-CRE-002500,000.00   
5316/09/2022 13:11:29REM TKThe :19035110801016, tai TCB. 0969468734nguyenphuongThaochaythiennguyen FT22259787101000 -CTLNHIDI000002860158476-11-CRE-002500,000.00   
5416/09/2022 15:06:36REM TKThe :19033925225017, tai TCB. 0363688698 NguyenThiHuyenTrang Chaythiennguyen FT22259541800305 -CTLNHIDI000002860852379-11-CRE-002500,000.00   
5517/09/2022 10:23:27REM TKThe :11001010660068, tai MSB. 0913565656 BuiNgocLinh Chaythiennguyen -CTLNHIDI000002865319891-11-CRE-002500,000.00   
5617/09/2022 14:28:38REM TKThe :6336336688, tai ACB. 0975657080 MINH NGUYEN CHAY THIEN NGUYEN-170922-14:28:37 988149 -CTLNHIDI000002866695029-11-CRE-0022,000,000.00   
5717/09/2022 18:04:09REM TKThe :19024155235011, tai TCB. 0987864804 Le Phuong chay thien nguyen FT22260510190310 -CTLNHIDI000002868141777-11-CRE-0021,000,000.00   
5817/09/2022 22:49:58REM TKThe :105871397971, tai Vietinbank. 0979413829 DangDucTruong chaythiennguyen -CTLNHIDI000002869692026-11-CRE-002500,000.00   
5918/09/2022 21:24:50REM TKThe :0991000025229, tai VCB. MBVCB.2468760786.797857.0915478368 + Bui Van Khanh + chay thien nguyen..CT tu 0991000025229 PHAM THUY HANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM-CTLNHIDI000002874793174-11-CRE-002500,000.00   
6018/09/2022 21:49:50REM TKThe :0011004351481, tai VCB. MBVCB.2468831659.830029.0962387726 DUONG VAN HANH chay thien nguyen.CT tu 0011004351481 DUONG VAN HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BI-CTLNHIDI000002874912836-11-CRE-002500,000.00   
6119/09/2022 05:28:19REM TKThe :0451000297081, tai VCB. MBVCB.2469182439.976168.DUONG QUANG MINH chay Nang buoc chan em.CT tu 0451000297081 DUONG QUANG MINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV-CTLNHIDI000002875408602-11-CRE-002500,000.00   
6219/09/2022 09:48:56REM TKThe :00374818001, tai Tienphongbank. 0387875733 Pham Van Binh Chay Thien Nguyen -CTLNHIDI000002876493076-11-CRE-002500,000.00   
6319/09/2022 14:59:43REM TKThe :101000331160, tai Vietinbank. Minh Ngoc va Minh Anh dang ky tham gia 0983683068 -CTLNHIDI000002878583967-11-CRE-0021,000,000.00   
6420/09/2022 09:44:56REM Tfr Ac: 21510001149600 Chuc cac sieu nhan khoe 500,000.00  
6520/09/2022 09:46:24REM TKThe :0491000006031, tai VCB. IBVCB.2473818095.103353.0912760980 VP Donaldson Chaythiennguyen.CT tu 0491000006031 LE PHAM NGOC QUYNH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BI-CTLNHIDI000002883108622-11-CRE-0026,000,000.00   
6620/09/2022 15:19:08REM TKThe :8200135791111, tai MB. 0385726889 PhamHuuPhuoc chaythiennguyen -CTLNHIDI000002885272731-11-CRE-002500,000.00   
6720/09/2022 17:56:57REM TKThe :169473967, tai VPB. 0987989822 Tran Van Thu Chay thien nguyen -CTLNHIDI000002886538669-11-CRE-002500,000.00   
6820/09/2022 19:54:17REM TKThe :194882653, tai VPB. Ung ho vip -CTLNHIDI000002887353497-11-CRE-002 500,000.00  
6921/09/2022 09:02:01REM Tfr Ac: 26810000132153 0907727877 NguyenDucMinh chaythiennguyen1,000,000.00   
7021/09/2022 11:23:29REM TKThe :103176573, tai VPB. 0933133163 PhiThuy chaythiennguyen -CTLNHIDI000002890298192-11-CRE-0021,000,000.00   
7121/09/2022 14:38:43REM Tfr Ac: 26810000098699 Le Canh Duy 0905552468 chay thien nguyen500,000.00   
7221/09/2022 16:26:31REM TKThe :101006099349, tai ICBVVNVX. 0938136899 NGUYEN DINH NAM chaythiennguyen -B2B020097041509211626302022iFTS360720500,000.00   
7322/09/2022 02:36:04REM TKThe :8318621101987, tai MB. 0978009413 nguyen thi oanh chay thien nguyen -CTLNHIDI000002894697017-11-CRE-002 Transaction a500,000.00   
7422/09/2022 02:36:09REM TKThe :8318621101987, tai MB. 0973745876 do duc hoan chay thien nguyen -CTLNHIDI000002894698853-11-CRE-002 Transaction a500,000.00   
7522/09/2022 08:59:51REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;0975981126 Tran Thi Van Thoa Chay thien nguyen -CTLNHIDI000002895567197-11-CRE-002500,000.00   
7622/09/2022 10:02:07REM TKThe :000000603256, tai SeABank. 0915186060 Luong Ngoc Quang chay thien nguyen -CTLNHIDI000002896001430-11-CRE-002500,000.00   
7722/09/2022 10:46:41REM TKThe :0080155240583, tai MB. 0936307775 Nguyen Thi Hong Chi Chaythiennguyen -CTLNHIDI000002896315679-11-CRE-0021,000,000.00   
7822/09/2022 11:01:37REM TKThe :02695126201, tai Tienphongbank. 0911382667 Hoang Nguyen Huyen Trang Chaythiennguyen -CTLNHIDI000002896415619-11-CRE-002500,000.00   
7922/09/2022 11:06:14REM TKThe :0065100008420008, tai OCB. 0917949062 LePhamDuy Chaythiennguyen -CTLNHIDI000002896446509-11-CRE-002500,000.00   
8022/09/2022 11:15:35REM TKThe :0481000791811, tai VCB. MBVCB.2482060042.803570.0355847256 doanthilanh chaythiennguyen.CT tu 0481000791811 DOAN THI LANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Da-CTLNHIDI000002896507971-11-CRE-0021,000,000.00   
8122/09/2022 11:40:21REM TKThe :19032478809018, tai TCB. Que Phuong UILog chay thien nguyen FT22265950420454 -CTLNHIDI000002896667715-11-CRE-002500,000.00   
8222/09/2022 15:27:24REM TKThe :108002378210, tai ICBVVNVX. 0977114049 VungocPhuc chaythiennguyen -B2B02009704150922152723202240H9430188500,000.00   
8322/09/2022 17:58:46REM Tfr Ac: 26810000098699 DUY 0905552468 chay thien nguyen 2 nguoi lon 2 tre em1,000,000.00   
8422/09/2022 19:55:09REM TKThe :19034761000015, tai TCB. 0962807012 Bui Thuy Tien Chay thien nguyen FT22265801250853 -CTLNHIDI000002899533429-11-CRE-002500,000.00   
8522/09/2022 20:19:00REM TKThe :11292627, tai ACB. TRAN THI HA UNG HO TRE EM BAI NAO-220922-20:19:00 737773 -CTLNHIDI000002899667409-11-CRE-002 1,000,000.00  
8622/09/2022 21:02:29REM TKThe :8410151956688, tai MB. Cmsn gia dinh mau xanh la Cam on vi tat ca -CTLNHIDI000002899900296-11-CRE-002 500,000.00  
8723/09/2022 09:56:51REM TKThe :12921868454011, tai TCB. 0898981205, NGUYEN THANH THUY, Chay thien nguyen, gd 4 nguoi. FT22266000095111 -CTLNHIDI000002901502157-11-CRE-0022,000,000.00   
8823/09/2022 10:04:04REM TKThe :1302207001838, tai Agribank. BIDV;1207242445;Sdt 0902222446 Anh Son K38 LVT -CTLNHIDI000002901549063-11-CRE-0021,000,000.00   
8923/09/2022 12:58:15REM TKThe :19034454629011, tai TCB. 0904233929 Nguyen Thu Trang chaythiennguyen FT22266813018935 -CTLNHIDI000002902570795-11-CRE-002500,000.00   
9023/09/2022 14:44:18REM TKThe :0691000323989, tai VCB. MBVCB.2486495846.003704.0904545968 Pham Le Cong chay thien nguyen.CT tu 0691000323989 LE THI ANH TUYET toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BI-CTLNHIDI000002903101370-11-CRE-002500,000.00   
9123/09/2022 16:06:17REM TKThe :19029953764661, tai TCB. 0913304060 Hoang Huu Tin chaythiennguyen FT22266841312407 -CTLNHIDI000002903636600-11-CRE-002500,000.00   
9223/09/2022 20:19:30REM TKThe :19027638936018, tai TCB. 0965639481 Tran Thinh Le Nam Chaythiennguyen FT22266403940781 -CTLNHIDI000002905152876-11-CRE-002500,000.00   
9323/09/2022 21:10:43REM TKThe :19033948178016, tai TCB. 0983406880 Nguyen thi phuong thuy chaythiennguyen FT22267442016749 -CTLNHIDI000002905410901-11-CRE-0021,000,000.00   
9424/09/2022 02:24:46REM TKThe :8330118420003, tai MB. NGUYEN QUYNH HOA ung ho cac be -CTLNHIDI000002905904366-11-CRE-002 Transaction a500,000.00   
9524/09/2022 12:39:18REM Tfr Ac: 26010001400264 0886864794 Le Dinh Nhan chay thien nguyen500,000.00   
9624/09/2022 22:50:12REM TKThe :38949109, tai ACB. 0904096997 + NGUYEN THI LUONG + ?CHAY THIEN NGUYEN?.-240922-22:50:11 777920 -CTLNHIDI000002911183383-11-CRE-002500,000.00   
9725/09/2022 07:00:36REM TKThe :101868915845, tai Vietinbank. 0374802887 Nguyen Thi Minh Phuong chay thien nguyen -CTLNHIDI000002911606544-11-CRE-002500,000.00   
9825/09/2022 07:55:02REM TKThe :19035387135013, tai TCB. 0977749294 Le Manh Hien chaythiennguyen FT22269374912312 -CTLNHIDI000002911752014-11-CRE-0021,000,000.00   
9925/09/2022 11:32:06REM TKThe :14020590281011, tai TCB. Le thanh binh 0989190881 chay thien nguyen FT22269272473802 -CTLNHIDI000002912978668-11-CRE-002500,000.00   
10025/09/2022 14:01:49REM TKThe :19034500125015, tai TCB. 0989384236 Vu Thi Mien Chay thien nguyen FT22269376085779 -CTLNHIDI000002913726657-11-CRE-002500,000.00   
10125/09/2022 19:57:48REM TKThe :1331017611080, tai 191919. 0911394123 DinhThiTrang chaythiennguyen -CTLNHIDI000002916060840-11-CRE-002500,000.00   
10225/09/2022 19:58:52REM TKThe :1331017611080, tai 191919. 0944869899 MaiDucBinh chaythiennguyen -CTLNHIDI000002916068092-11-CRE-002500,000.00   
10325/09/2022 21:09:39REM TKThe :101005088279, tai Vietinbank. 0388292238 Dinh Thi Thu Hao Chay Thien Nguyen -CTLNHIDI000002916512238-11-CRE-0023,000,000.00   
10425/09/2022 21:25:57REM TKThe :19028694647017, tai TCB. 0914174995 - Tran Thi Thu Thuy - Chay thien nguyen FT22269195912660 -CTLNHIDI000002916614976-11-CRE-002500,000.00   
10526/09/2022 08:32:31REM TKThe :0211000138327, tai VCB. MBVCB.2495629250.081751.Gia dinh Duc Manh, Dieu Ngoc va Dieu Hien ung ho quy Hoi.CT tu 0211000138327 TRAN THI LUONG BINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BA-CTLNHIDI000002917778355-11-CRE-002 3,000,000.00  
10626/09/2022 09:00:39REM TKThe :105788738, tai VPB. 0934208687 nguyen hoang nam cung 2 con ngan Ha F2011 Minh Chau M2013 chay thien Nguyen -CTLNHIDI000002917942914-11-CRE-0021,500,000.00   
10726/09/2022 09:58:34REM Tfr Ac: 22010002301872 TRAN NGOC QUY 0939618338 chay thien nguyen1,500,000.00   
10826/09/2022 10:03:44REM TKThe :015398985, tai VIB. 0379463716 NGUYEN THI THU THUY Chay Thien Nguyen -CTLNHIDI000002918365658-11-CRE-002500,000.00   
10926/09/2022 10:04:37REM TKThe :3208205165848, tai Agribank. BIDV;1207242445;huyen chanh gay quy -CTLNHIDI000002918371867-11-CRE-002 200,000.00  
11026/09/2022 13:12:45REM TKThe :050032145326, tai Sacombank. IBFT gdsn60 XUAN HUONG LE choonline -CTLNHIDI000002919559364-11-CRE-002  200,000.00 
11126/09/2022 13:22:28REM TKThe :0020188668004, tai MB. 0983991284 DAO THI HONG ANH chaythiennguyen -CTLNHIDI000002919605452-11-CRE-0021,500,000.00   
11226/09/2022 13:34:42REM TKThe :0781000457989, tai VCB. MBVCB.2496794563.598890.LE DOAN TUAN - Vinamilk Lam Son.CT tu 0781000457989 LE DOAN TUAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va -CTLNHIDI000002919664525-11-CRE-002500,000.00   
11326/09/2022 15:30:54REM TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000002920407455-11-CRE-002 100,000.00  
11426/09/2022 15:45:28REM TKThe :3211215019337, tai Agribank. BIDV;1207242445;LE THI XUAN QUE ung ho cac con choonline -CTLNHIDI000002920514228-11-CRE-002 100,000.00  
11526/09/2022 16:07:44REM Tfr Ac: 12010006114763 0988179758 HOANG MINH HUNG CHAY THIEN NGUYEN1,000,000.00   
11626/09/2022 17:28:06REM TKThe :19031670911024, tai TCB. KhuyenBui GDSN102 uh quy FT22269207767046 -CTLNHIDI000002921293689-11-CRE-002 100,000.00  
11726/09/2022 17:33:04REM TKThe :19031670911024, tai TCB. Sn Ngoc Bich uh FT22269880507807 -CTLNHIDI000002921331023-11-CRE-002 100,000.00  
11826/09/2022 18:27:31REM TKThe :19031026880886, tai TCB. Me SN Hai Anh ung ho cac con choonline FT22269910741542 -CTLNHIDI000002921700837-11-CRE-002  200,000.00 
11926/09/2022 21:29:38REM TKThe :025704060441779, tai VIB. Hoang Thi Huong Giang ung ho hoi -CTLNHIDI000002922772758-11-CRE-002 100,000.00  
12027/09/2022 05:02:58REM TKThe :107868510656, tai Vietinbank. 0947540744 TRAN THI TUYET NHUNG chay thien nguyen -CTLNHIDI000002923312177-11-CRE-002500,000.00   
12127/09/2022 06:47:37REM TKThe :107003852059, tai Vietinbank. TONG TON KIEN CTnangbuocchanem -CTLNHIDI000002923412131-11-CRE-0022,000,000.00   
12227/09/2022 08:38:07REM TKThe :19029834500018, tai TCB. 0937425995 Bach Ngoc Van chay thien nguyen FT22270721554057 -CTLNHIDI000002923862493-11-CRE-0021,000,000.00   
12327/09/2022 09:24:05REM TKThe :0021000435626, tai VCB. MBVCB.2499546167.068794.0338532594 VU VAN VINH chay thien nguyen.CT tu 0021000435626 VU VAN VINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Da-CTLNHIDI000002924171035-11-CRE-002500,000.00   
12427/09/2022 10:40:09REM TKThe :0451000238599, tai VCB. MBVCB.2499869230.056201.0977010277 Phan Phu Lam Chay Thien Nguyen.CT tu 0451000238599 PHAN PHU LAM toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) -CTLNHIDI000002924737648-11-CRE-0021,000,000.00   
12527/09/2022 14:08:38REM TKThe :00124242001, tai Tienphongbank. 0913186636 nguyen thi huong thuy, chay thien nguyen -CTLNHIDI000002926012919-11-CRE-0021,500,000.00   
12627/09/2022 15:10:52REM TKThe :19027182794011, tai TCB. Minh chuyen ung ho FT22270938309194 -CTLNHIDI000002926415137-11-CRE-002 200,000.00  
12727/09/2022 15:51:22REM Tfr Ac: 12010007191626 0982084975 PHUONG TO NGA CHAY THIEN NGUYEN1,000,000.00   
12827/09/2022 19:11:34REM Tfr Ac: 22210004991370 0981911165 NGUYEN THI PHUONG THU Chay thien nguyen1,000,000.00   
12927/09/2022 21:46:43REM TKThe :0936965669, tai MB. 0936965669 NGUYEN DUY BINH CHAY THIEN NGUYEN -CTLNHIDI000002928917006-11-CRE-002500,000.00   
13028/09/2022 08:51:04REM TKThe :19032198202223, tai TCB. 0963566589 Hoang Thi Sen 2 Lon 1 be 6 tuoi FT22271622560120 -CTLNHIDI000002929924720-11-CRE-0021,000,000.00   
13128/09/2022 09:23:06REM TKThe :04127471101, tai Tienphongbank. 0393347270 Bui Thi Hang+ Chay thien nguyen -CTLNHIDI000002930119030-11-CRE-002500,000.00   
13228/09/2022 09:57:45REM TKThe :04127471101, tai Tienphongbank. 0347299292 Dam thi thanh hue chay thien nguyen -CTLNHIDI000002930346504-11-CRE-002500,000.00   
13328/09/2022 10:25:42REM TKThe :19024120978028, tai TCB. 0936712588 Nguyen Dieu Hang chay thien nguyen FT22271161324590 -CTLNHIDI000002930533412-11-CRE-002500,000.00   
13428/09/2022 11:00:51REM TKThe :988828289, tai VIB. 0988828289 NguyenAnhThai chaythiennguyen -CTLNHIDI000002930763735-11-CRE-002500,000.00   
13528/09/2022 11:33:40REM TKThe :0021001286085, tai VCB. MBVCB.2503652130.096949.0364875068 Nguyen Ha Tuan chaythiennguyen.CT tu 0021001286085 NGUYEN HA TUAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV-CTLNHIDI000002930975982-11-CRE-002500,000.00   
13628/09/2022 11:41:58REM TKThe :104002930793, tai Vietinbank. 0985681081 PHUNG THE NINH chay thien nguyen nang buoc chan em -CTLNHIDI000002931026450-11-CRE-002500,000.00   
13728/09/2022 11:53:48REM TKThe :3521205157481, tai Agribank. BIDV;1207242445;Gdsn155 vietkhang choonline -CTLNHIDI000002931097332-11-CRE-002  100,000.00 
13828/09/2022 12:56:53REM TKThe :1025526724, tai VCB. MBVCB.2503929144.065113.0989290194 Ngo Cong Nhat chay thien nguyen.CT tu 1025526724 NGO CONG NHAT toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau -CTLNHIDI000002931423972-11-CRE-002500,000.00   
13928/09/2022 14:06:12REM TKThe :00259052002, tai Tienphongbank. 0962977684 Dang Minh Thu chaythiennguyen -CTLNHIDI000002931753108-11-CRE-002500,000.00   
14028/09/2022 14:39:16REM Tfr Ac: 22010007300023 0983695921 DOAN TRUNG KIEN chaythiennguyen500,000.00   
14128/09/2022 14:48:16REM TKThe :19026747909024, tai TCB. 0399916956 An Quyen Chay thien nguyen FT22271869518099 -CTLNHIDI000002932005938-11-CRE-0023,000,000.00   
14228/09/2022 15:19:34REM TKThe :19021830967018, tai TCB. 0974080525 Nguyen Minh Trang chaythiennguyen FT22271868491280 -CTLNHIDI000002932214844-11-CRE-0021,000,000.00   
14328/09/2022 15:50:01REM TKThe :19020117903666, tai TCB. 0912868879 Vu Minh Ngoc chaythiennguyen FT22271401085903 -CTLNHIDI000002932428777-11-CRE-002500,000.00   
14428/09/2022 15:50:44REM TKThe :19020117903666, tai TCB. 0936277968 Nguyen Van Truong chaythiennguyen FT22271900906249 -CTLNHIDI000002932433864-11-CRE-002500,000.00   
14528/09/2022 17:25:57REM Tfr Ac: 12210001843987 0989743601 HoangMinhTuan chaythiennguyen500,000.00   
14628/09/2022 20:47:21REM TKThe :0530108929005, tai MB. 0396113815 Hoang Thi Phuong Lan chaythiennguyen -CTLNHIDI000002934359567-11-CRE-002500,000.00   
14728/09/2022 22:14:02REM Tfr Ac: 21710000048285 O@L_026001_212201_0_0_104566840_0329862838 NguyenThiToAnh Chaythiennguyen500,000.00   
14828/09/2022 22:56:49REM TKThe :107004471606, tai Vietinbank. 0393490828 Than Thi Thuy Duong Chaythiennguyen -CTLNHIDI000002934887596-11-CRE-0021,500,000.00   
14929/09/2022 10:02:51REM TKThe :19031172135998, tai TCB. 0982086781 NguyenThuGiang chaythiennguyen FT22272098247300 -CTLNHIDI000002936117685-11-CRE-002500,000.00   
15029/09/2022 10:08:29REM TKThe :19024950431668, tai TCB. 0981884885 Nguyen Hoang Minh chaythiennguyen FT22272557205501 -CTLNHIDI000002936156390-11-CRE-002500,000.00   
15129/09/2022 10:52:57REM TKThe :1331017404085, tai 191919. 0326672345 NgoAnhTuan chaythiennguyen -CTLNHIDI000002936459193-11-CRE-002500,000.00   
15229/09/2022 10:57:32REM TKThe :19036855907017, tai TCB. 0978659487 CTY CP LOGISTICS UI MIEN BAC FT22272085605339 -CTLNHIDI000002936489829-11-CRE-0025,000,000.00   
15329/09/2022 11:50:14REM TKThe :1903200200, tai MB. 0826692639 Vu Thi Thanh Ngoc Chay Thien Nguyen -CTLNHIDI000002936837670-11-CRE-002500,000.00   
15429/09/2022 12:22:37REM TKThe :19021013249677, tai TCB. Dang Thu Ngoc va Mai Van Thanh ck chay thang 10 FT22272100306994 -CTLNHIDI000002937031355-11-CRE-0021,000,000.00   
15529/09/2022 12:30:41REM Tfr Ac: 12010006674063 0326638838 hoang hong diep chay thien nguyen1,000,000.00   
15629/09/2022 15:53:19REM TKThe :100004221324, tai NCB. ISL20220929155313383-0787818777 Doan Van Thai - Chay thien nguyen -CTLNHIDI000002938286978-11-CRE-002500,000.00   
15729/09/2022 16:47:00REM TKThe :0620119668668, tai MB. 0978632965 DOAN THI NGOC ANH chay thien nguyen -CTLNHIDI000002938685569-11-CRE-002500,000.00   
15829/09/2022 18:56:27REM TKThe :0011004330741, tai VCB. MBVCB.2508937708.046239.0919983376 nguyenthithuthuy chaythiennguyen.CT tu 0011004330741 NGUYEN THI THU THUY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NA-CTLNHIDI000002939562293-11-CRE-002500,000.00   
15929/09/2022 20:00:01REM TKThe :9977010277, tai VCB. MBVCB.2509183835.079443.0983968497 Bui Thi Lanh Chay Thien Nguyen.CT tu 9977010277 PHAN PHU LAM toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu-CTLNHIDI000002939948802-11-CRE-0021,000,000.00   
16029/09/2022 20:05:00REM TKThe :9796375817, tai VCB. MBVCB.2509199505.087218.0796375817 HOANG QUANG THIN chaythiennguyen.CT tu 9796375817 HOANG QUANG THIN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) -CTLNHIDI000002939979030-11-CRE-002500,000.00   
16129/09/2022 20:22:46REM TKThe :106869367726, tai Vietinbank. 0846070795 Nghiem Minh Phuc chaythiennguyen -CTLNHIDI000002940086440-11-CRE-002500,000.00   
16229/09/2022 22:40:33REM TKThe :0451001919647, tai VCB. MBVCB.2509671340.066543.0353456869 Pham Hai Nam chaythiennguyen.CT tu 0451001919647 PHAM HAI NAM toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Da-CTLNHIDI000002940722653-11-CRE-002500,000.00   
16329/09/2022 22:48:38REM Tfr Ac: 47110001440055 0988954307 Nguyen van Yen chaythiennguyen500,000.00   
16430/09/2022 07:31:38REM TKThe :0011004351481, tai VCB. MBVCB.2510035800.049967.0962387726 Nguyen Ngoc Bich chaythiennguyen .CT tu 0011004351481 DUONG VAN HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (B-CTLNHIDI000002941199997-11-CRE-002500,000.00   
16530/09/2022 09:12:06REM Tfr Ac: 26010001400264 0984484644 le duc anh chay thien nguyen500,000.00   
16630/09/2022 09:53:34REM TKThe :19032478809018, tai TCB. Hoang Nam UILog ung ho chay thien nguyen FT22273662781169 -CTLNHIDI000002942014190-11-CRE-002500,000.00   
16730/09/2022 10:57:02REM TKThe :88933338, tai VPB. 0904018386 nguyen thi dien chaythiennguyen -CTLNHIDI000002942491924-11-CRE-0021,000,000.00   
16830/09/2022 11:23:44REM TKThe :19025591223333, tai TCB. 0942258222 Ngo Quy Sy Chaythiennguyen FT22273324007265 -CTLNHIDI000002942690964-11-CRE-0021,500,000.00   
16930/09/2022 13:41:43REM Tfr Ac: 12310000273302 0944402284 Nguyen Thi Thom chay thien nguyen500,000.00   
17030/09/2022 13:51:08REM Tfr Ac: 15110000660981 0919492611 Nguyen Thi Phuong Dung chay thien nguyen500,000.00   
17130/09/2022 16:02:09REM Tfr Ac: 26110002522584 0975356989 nguyen thi ngan .chay thien nguyen1,000,000.00   
17230/09/2022 16:55:32REM Tfr Ac: 21110001654434 0977119159 Trieu Ngoc Mao Chay thien nguyen1,000,000.00   
17330/09/2022 16:58:17REM TKThe :14022057037012, tai TCB. 0982660088 Le THI MINH ANH Chay Thien nguyen FT22273121712608 -CTLNHIDI000002945103080-11-CRE-002500,000.00   
17430/09/2022 17:42:41REM TKThe :04127471101, tai Tienphongbank. 0928970811 Le Hoang Quan chay thien nguyen -CTLNHIDI000002945460384-11-CRE-002500,000.00   
17530/09/2022 18:40:25REM TKThe :19026318335990, tai TCB. 0964913223 Phan Thi Thuy Ha Chay thien nguyen FT22273205941765 -CTLNHIDI000002945867907-11-CRE-0021,000,000.00   
17630/09/2022 19:16:03REM TKThe :0011004167614, tai VCB. MBVCB.2513101754.032158.0989361771 NghiemTheVinh Chaythiennguyen.CT tu 0011004167614 NGHIEM THE VINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV-CTLNHIDI000002946109243-11-CRE-002500,000.00   
Tổng cộng ủng hộ trong tháng     117,500,000        28,400,000         1,500,000       10,500,000
 
 
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 09//2022
STTNgày thángNội dung chi Số tiền Người chiGhi chú
Thăm hoàn cảnh khó khăn
 6/9/2022Viếng bé Lê Minh Đức ở xã Mỹ Thọ, huyện Mỹ Quý, tỉnh An Giang, mã bảo trợ 155. Mất ngày 03/09/2022 DL. 500,000Lê Viết Thuận 
 11/9/2022Viếng bé Trần Ngọc Phương, Địa chỉ: Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam mất ngày 09/09/2022.500,000Trương Thị Thoa 
 30/9/2022Viếng bé Dương Dành Linh Lợi ở thôn pờ ré. Đức trọng. Lâm đồng mất ngày 21/9/2022 500,000Mã Thị Duyên 
 30/9/2022Viếng bé Phùng Minh Đức Địa chỉ : thôn Khê Thượng - xã Sơn Đà - huyện Ba Vì - Hà Nội. Mất ngày 29/9/2022 DL. 500,000Lã Thị Hằng 
Mái ấm Nhi
 30/9/2022Điện nước Mái ấm, VP Hội và Bảo trì thang máy         1,500,000 Trần Thị Huyền Trang 
 30/9/2022Hỗ trợ Quản lý Mái ấm         2,000,000 Lê Viết Thuận 
Tổ chức sự kiện
 21/9/2022Chi phí trung thu lớp học siêu nhân995,000Cao Lan Anh 
 21/9/2022Tiền hỗ trợ đi lại đến trung thu lớp học siêu nhân250,000Lê Anh Tuấn  
Kỷ niệm 5 năm CPFAV
 30/9/2022Bánh sinh nhật Hội750,000Trần Thị Huyền Trang 
 30/9/2022In backdrop + đặt ăn Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Hội8,524,000Vũ Thị Huyên 
 30/9/2022Vệ sinh VP, Mái ấm, kê dọn trước và sau buổi lễ1,000,000Đinh Trường Tuấn 
Chương trình Nâng bước chân em 2022
 30/9/2022Hỗ trợ CTV quản lý dữ liệu đăng ký giải chạy3,000,000Trần Thị Huyền Trang 
 30/9/2022Hỗ trợ CTV làm truyền thông giải chạy3,000,000Nguyễn Thị Hường 
 30/9/2022Hỗ trợ CTV hành chính, tổ chức giải chạy3,000,000Vũ Thị Huyên 
 30/9/2022Chạy Quảng cáo facebook + thuế1,155,000Đinh Thị Lan Anh 
Hỗ trợ các chương trình chuyên môn
 30/9/2022Hỗ trợ CTV phụ trách các chương trình chuyên môn         2,000,000 Trần Thị Huyền Trang 
 30/9/2022Hỗ trợ CTV quản lý và phát triển thành viên         1,000,000 Lê Viết Thuận 
 30/9/2022Hỗ trợ CTV truyền thông page CPFAV         2,000,000 Trần Thị Huyền Trang 
 30/9/2022Hỗ trợ CTV web, database giữ liệu thành viên Hội         3,000,000 Lê Anh Tuấn 
 6/9/2022Khai giảng Trung tâm Đắc Thắng         1,000,000 Đinh Thị Lan Anh 
 22/9/2022Chuyển lại tiền dự án Abilis cho CLB CP Trưởng thành       85,418,253 Lưu Thị HiếuDự án do CLB CP Trưởng thành triển khai và quyết toán dự án riêng
 9/9/2022Chi 56 suất Học bổng siêu nhân đến trường       28,000,000 Trần Thị Huyền Trang 
 30/9/2022In bảng cầm tay, stadee + 2 chân standee Hội960,000Vũ Thị Huyên 
Hoạt động Văn phòng, gây Quỹ
 14/9/2022Đặt cọc mua bảng Mika truyền thông gây Quỹ Cọc 10% đơn hàng580,000Vũ Thị HuyênĐặt ở các nhà hàng, tụ điểm
 19/9/2022Thanh toán nốt 90% tiền bảng mika truyền thông và phí vận chuyển 5,260,000Vũ Thị Huyên 
 16/9/2022Ship hồ sơ giấy tờ, Vật dụng Văn phòng144,000Trần Thị Huyền Trang 
 29/9/2022Sửa chữa điện Văn phòng + Mái ấm925,000Lê Viết Thuận 
Tổng cộng     157,461,253   
 
 
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 09//2022
Tồn quỹ CPFAV tháng 8/2022     188,838,454
Thu tháng 9/2022     157,900,000
Chi tháng 9/2022     157,461,253
Tồn quỹ CPFAV tháng 9/2022     189,277,201

PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN

CPFAV  tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/09/2022 đến ngày 30/09/2022  Dưới đây là danh sách chi tiết:
 
 
DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG THÁNG 09 NĂM 2022
STTThời gianNội dung chuyển khoảnSố tiềnGhi chú
101/09/2022 08:27:36REM TKThe :00072070015, tai SCB. GIAO NGUYEN, MS 141,148,153,159,160,163,164,165,177,197 QUY 3 -CTLNHIDI000002768821886-11-CRE-00215,000,000.00BTSN 141,148,153,159,160,163,164,165,177,197 QUY 3 
201/09/2022 22:11:55REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY Chuyen tien BTSN 166 T9500,000.00BTSN 166 T9
303/09/2022 15:55:09REM Tfr Ac: 22210000981786 Chuyen tien btsn 1051,000,000.00 btsn 105
408/09/2022 08:44:13REM TKThe :19024331722011, tai TCB. Ha An btsn198 FT22251095773801 -CTLNHIDI000002807199207-11-CRE-0021,500,000.00btsn198
508/09/2022 12:04:47REM TKThe :0011004018744, tai VCB. MBVCB.2426415036.812404.BTSN21.CT tu 0011004018744 NGUYEN THI THU TRANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet N-CTLNHIDI000002808548853-11-CRE-002300,000.00BTSN21
609/09/2022 11:06:02REM TKThe :19021195293013, tai TCB. Huong chuyen BTSN 22 thang 9.2022 FT22252385032869 -CTLNHIDI000002814293144-11-CRE-002500,000.00BTSN 22 tháng 9.2022
710/09/2022 06:12:18REM TKThe :0973840785, tai VPB. Cao thanh maiBTSN184 quy3 -CTLNHIDI000002819653395-11-CRE-0021,500,000.00BTSN184 quý 3
812/09/2022 11:16:31REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 thang 9 -CTLNHIDI000002833443964-11-CRE-002500,000.00 BTSN 92 thang 9 
912/09/2022 13:32:38REM TKThe :19033580917018, tai TCB. Ma 176 Tien bao tro quy 3 FT22255315736244 -CTLNHIDI000002834343021-11-CRE-0021,500,000.00BTSN 176 quý 3
1012/09/2022 13:44:42REM TKThe :19024285489013, tai TCB. BTSN T9 Ms169 FT22255037909636 -CTLNHIDI000002834412463-11-CRE-002500,000.00BTSN 169 T9
1112/09/2022 13:53:23REM TKThe :19023461848886, tai TCB. Minh Thu BTSN204 quy 3 2022 FT22255208324799 -CTLNHIDI000002834465797-11-CRE-0022,500,000.00BTSN204 quy 3 
1212/09/2022 13:56:02REM TKThe :19020922562018, tai TCB. Nguyen Ha Thuy BTSN 138 quy 3,4 FT22255037955732 -CTLNHIDI000002834482663-11-CRE-0023,000,000.00 BTSN 138 quy 3,4
1312/09/2022 20:26:38REM TKThe :2901215036718, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI MAI HUONG bao tro GDSN -CTLNHIDI000002837572396-11-CRE-0021,500,000.00 
1413/09/2022 10:26:17REM Tfr Ac: 11810000068324 Hoang Nga BTSN112 thang 9500,000.00BTSN112 thang 9
1513/09/2022 11:09:32REM TKThe :200283015, tai VPB. NGOC DO BTSN 102 10 11 12 -CTLNHIDI000002840317337-11-CRE-0021,500,000.00BTSN 102 10 11 12 
1613/09/2022 16:25:07REM TKThe :19030933120128, tai TCB. Thuong BTSN185 quy 3 FT22256050993624 -CTLNHIDI000002842391368-11-CRE-0021,500,000.00BTSN185 quy 3
1713/09/2022 16:34:57REM TKThe :19133713835014, tai TECHCOMBANK. ACHvan phong luat su ket noi ung ho em trinh ha phuong BTSN175 thang 1 den thang 6 -ACH02008888990913163457202210017145543,000,000.00BTSN175 
1813/09/2022 17:47:18REM TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 9 FT22256810091295 -CTLNHIDI000002843042940-11-CRE-0021,000,000.00BTSN 109 va 118 thang 9 
1914/09/2022 12:03:29REM TKThe :000562890008, tai LienVietPostBa. Mai Phuong BTSN 88 quy 3 nam 2022 -CTLNHIDI000002847064096-11-CRE-0021,500,000.00BTSN88 quy 3 nam 2022
2014/09/2022 15:32:29REM Tfr Ac: 22210000673083 BTSN Quy 3 ma 48 174 2054,500,000.00BTSN Quy 3 ma 48 174 205
2114/09/2022 16:07:12REM TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 8 FT22257139225006 -CTLNHIDI000002848460255-11-CRE-0021,000,000.00 BTSN 109 va 118 thang 8
2215/09/2022 00:00:00AFT 0000019910000088554D000000052Dam Minh Quy BTSN 135 dinh ky500,000.00 BTSN 135 
2316/09/2022 11:22:37REM TKThe :038214690001, tai LienVietPostBa. NGUYEN THI BINH 111 THANG 678 -CTLNHIDI000002859510650-11-CRE-0021,500,000.00111 THANG 678
2419/09/2022 14:35:38REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.2471009569.809611.BTSN202.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Nam-CTLNHIDI000002878408860-11-CRE-002500,000.00BTSN202.
2520/09/2022 18:36:16REM TKThe :19034089071014, tai TCB. Le Bich Nguyet BTSN 21 quy 4 nam 2022. thanks FT22263195931767 -CTLNHIDI000002886813872-11-CRE-0021,500,000.00BTSN 21 quy 4 nam 2022
2621/09/2022 07:42:00REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 10 2022 -CTLNHIDI000002888830010-11-CRE-002500,000.00 BTSN 180 Thang10.2022
2722/09/2022 10:16:56REM TKThe :19036465610013, tai TCB. Nguyen Thi Thuy BTSN ms 203 t9,10 FT22265248799195 -CTLNHIDI000002896108554-11-CRE-0021,000,000.00BTSN ms 203 t9,10
2826/09/2022 05:22:06REM TKThe :11420003333, tai SCB. bao tro ma 186 199 -CTLNHIDI000002917306879-11-CRE-0021,000,000.00bao tro ma 186 199
2926/09/2022 12:53:01REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Bao Soc chuyen tien BTSN 167 t10.2022 FT22269400420020 -CTLNHIDI000002919466437-11-CRE-002500,000.00 BTSN 167 t10.2022
3027/09/2022 14:09:42REM LAI STK DAO HAN NGAY 119202211,835,000.00Chuyển hỗ trợ CT Bảo trợ
3128/09/2022 02:11:15REM TKThe :19022255383013, tai TCB. Ho tro BTSN178 quy 3 FT22271446427787 -CTLNHIDI000002929242873-11-CRE-002 Transaction a1,500,000.00BTSN178 quy 3 
3228/09/2022 08:16:06REM TKThe :6568699999, tai MB. Ban Nhat Tan BTSN 10 ma Quy 3 -CTLNHIDI000002929744754-11-CRE-00215,000,000.00BTSN 10 ma Quy 3 
 Tổng bảo trợ79,635,000.00 
 
BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 09 NĂM 2022
STTNgày chiNội dung chi Số tiền Người chiGhi chú
19 - 30/9/2022Chi bảo trợ cho 81 mã (có danh sách kèm theo)     118,150,000 Trần Thị Huyền Trang 
29 - 30/9/2022Chi bù bảo trợ 6 mã Hoàng Mai-HBT-Thanh Trì         9,975,000 Trần Thị Huyền Trang 
330/09/2022Hỗ trợ quản lý chương trình Bảo trợ SN         2,000,000 Lê Viết Thuận 
  Tổng chi     130,125,000   
 
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 09 NĂM 2022
Tồn chương trình BTSN tháng 8/2022     109,458,980
Nhận BTSN tháng 9/2022       79,635,000
Chi BTSN tháng 9/2022     130,125,000
Tồn chương trình BTSN tháng 9/2022       58,968,980
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay