BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 05/2024

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/05/2024 đến ngày 31/05/2024  Dưới đây là danh sách chi tiết:

PHẦN I. DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 05/2024

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  UH MÁI ẤM  UH LỚP CHĂM TRẺ  BTSN 
TỪ TÀI KHOẢN BIDV    
103/05/2024 16:36:56TKThe :1451022021983, tai 191919. NGUYEN THI HANG chuyen khoan            500,000    
204/05/2024 19:38:04TKThe :48044107, tai VPB. PHUNG THANH HUONG chuyen tien            500,000         2,500,000
307/05/2024 07:51:16TKThe :109868841117, tai Vietinbank. Ung ho tre bai nao            100,000    
407/05/2024 21:09:49TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau            500,000    
508/05/2024 14:46:54TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bao nao FT24129251890555            500,000    
608/05/2024 20:40:23TKThe :1220205016824, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI NGA chuyen khoan ho tro quy Tre Bai Nao VN quy 2 nam 2024         3,000,000    
709/05/2024 00:59:50TKThe :19032482221017, tai TCB. Em Bu ung ho FT24130338364175             50,000    
811/05/2024 20:19:09TKThe :883068888, tai VIB. Nguyen Thi Minh Chau BTSN 125, 145, 173, Thang 4-6          4,500,000
912/05/2024 01:07:55TKThe :08099368686, tai Tienphongbank. DANG THI MAI chuyen tien            200,000    
1015/05/2024 17:45:30TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac e binh an            200,000    
1116/05/2024 22:04:03TKThe :1303206139122, tai Agribank. BIDV;1207242445;Gui quy            300,000    
1217/05/2024 17:32:59TKThe :9704030444488248, tai Sacombank. IBFT TLT-VPDKDDQNK ung ho             70,000    
1321/05/2024 14:07:251207242445 VU THI HUE Chuyen tien Ung ho cac con            500,000    
1425/05/2024 00:56:04Thanh toan lai thang 05/2024               2,391    
1527/05/2024 18:11:18TKThe :1303206139122, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN VAN HIEU chuyen khoan            500,000    
1628/05/2024 19:06:25REM Tfr Ac:1770260769 O@L_080005_211601_0_0_337527549_59418616574 0383337067 BUI THANH HUNG chuyen tien ung ho tre bai nao            100,000    
1728/05/2024 19:11:00TKThe :067095002154, tai Nam A Bank. BUI THANH HUNG CHUYEN KHOAN UNG HO HOI TRE BAI NAO            100,000    
1831/05/2024 05:48:45TKThe :067095002154, tai Nam A Bank. BUI THANH HUNG CHUYEN KHOAN UNG HO HOI TRE BAI NAO            200,000    
TỪ TÀI KHOẢN THIỆN NGUYỆN MBBANK    
12024-05-01 11:07NGUYEN HA THUY chuyen BTSN 138 FT24123085790778Ma giao dich/ Trace422210 Trace 422210 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000
22024-05-02 07:51MBVCB.5896654436.601954.Gia dinh be Dao Phuc An ung ho.CT tu 1030248686 PHAM MINH HANG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000    
32024-05-02 09:29LE THI LUYEN CHUYEN TIEN UNG HO HOI NG CHUYEN:LE THI LUYEN 30001818            300,000    
42024-05-02 15:45NGUYEN THI HUYEN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER             50,000    
52024-05-02 16:03VU THI HOAI THANH Chuyen tien btsn 105 thang 5 6Ma giao dich/ Trace606565 Trace 606565 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          1,000,000
62024-05-02 18:22MBVCB.5901950301.802874.Co Diep ung ho.CT tu 1032833839 DINH THI BICH DIEP toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP/ gb NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000    
72024-05-05 11:10Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 05-2024             500,000
82024-05-05 11:12Dang Thanh Truc BTSN 238 Thang 05-2024             500,000
92024-05-06 11:52NGUYEN THU HUONG chuyen BTSN 22  thang 5 2024 FT24127671939035Ma giao dich/ Trace414736 Trace 414736 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000
102024-05-06 21:26Nguyen Minh Khang   BTSN   220   Thang 5   2024Ma giao dich/ Trace187399 Trace 187399 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000
112024-05-06 21:28Nguyen Minh Khoi   BTSN   263   Thang 5   2024Ma giao dich/ Trace187627 Trace 187627 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000
122024-05-06 22:34MBVCB.5935875993.763564.Gia dinh be Dao Phuc An ung ho.CT tu 1030248686 PHAM MINH HANG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000    
132024-05-07 14:43Nguyen Hai Dang 2019 BTSN-256  thang 4 NG CHUYEN:CUSTOMER             500,000
142024-05-07 15:45nguyen thuy trang btsn 259 thang 5 - Ma giao dich/ Trace681902 Trace 681902 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000
152024-05-08 07:50Gia dinh ong Le Dinh Vinh   Yen Phong  Bac Ninh  btsn 276 lan 3 FT24129177439534Ma giao dich/ Trace483392 Trace 483392 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000
162024-05-08 07:52Gia dinh Bao Soc Btsn 28 258 lan 3 FT24129462728456Ma giao dich/ Trace486783 Trace 486783 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          1,000,000
172024-05-08 07:58Cham con cho me di lam NG CHUYEN:CUSTOMER        3,000,000  
182024-05-08 09:03DOI THI HOAI LINH Chuyen tien BT255 T5Ma giao dich/ Trace802015 Trace 802015 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000
192024-05-08 09:13PHAN THI BICH HOA chuyen khoan chuc cac con manh me vuot san NG CHUYEN:CUSTOMER            200,000    
202024-05-08 09:17MBVCB.5945884509.899024.UH2J1EHQ6AT2KX UH LOP CHAM CON.CT tu 1018162742 NGUYEN DAC DUNG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             50,000  
212024-05-08 09:23MBVCB.5945932400.928385.Tue Nhi   Xoai chuc cac ban thang moi binh an.CT tu 0301000358802 NGUYEN THU PHUONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NA NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
222024-05-08 10:09TRAN NU QUE NHI UH lop cham conMa giao dich/ Trace146733 Trace 146733 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           200,000  
232024-05-08 10:14VU VAN HAO chuyen khoan UH2J1EKAASY34T UH LOP CHAM CON NG CHUYEN:CUSTOMER            100,000    
242024-05-08 10:42QR   UH2J1ELJGMM3WC UH LOP CHAM CON- Ma GD ACSP/ qq684461 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             10,000  
252024-05-08 10:44UH Lop Cham con FT24129200974285Ma giao dich/ Trace053366 Trace 053366 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610        1,000,000  
262024-05-08 12:04NGO THI CHI Chuyen tienMa giao dich/ Trace923948 Trace 923948 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
272024-05-08 13:12Be sn yen my chuc cac ban khoe manh binh an  NG CHUYEN:CUSTOMER            200,000    
282024-05-08 13:16UH cham con FT24129300189097Ma giao dich/ Trace593209 Trace 593209 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           200,000  
292024-05-08 14:35VU THI KIM YEN chuyen khoan Uh lop cham con  NG CHUYEN:CUSTOMER           200,000  
302024-05-08 15:07UH2J1EYFSMG6MN UH LOP CHAM CON FT24129260401091Ma giao dich/ Trace947182 Trace 947182 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             10,000  
312024-05-08 17:44NGUYEN THAO NGAN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER             50,000    
322024-05-08 21:54Le Van Huynh UH Lop Cham conMa giao dich/ Trace089612 Trace 089612 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           100,000  
332024-05-09 06:41MBVCB.5952664687.134563.UH2J1I42J9B61Z UH LOP CHAM CON.CT tu 1033644932 BUI LE PHUONG LINH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           100,000  
342024-05-09 07:24MB 0610 UH LOP CHAM CONMa giao dich/ Trace451692 Trace 451692 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           300,000  
352024-05-09 07:59Con do diep anh UH du an cham con NG CHUYEN:CUSTOMER           200,000  
362024-05-09 09:50Hoang Thi Thu Huyen UH thang 5Ma giao dich/ Trace992869 Trace 992869 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000    
372024-05-09 09:50Hoang Thi Thu Huyen UH thang 4Ma giao dich/ Trace990786 Trace 990786 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000    
382024-05-09 23:44bao tro ma 84- Ma GD ACSP/ 10403802 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000
392024-05-10 20:47UH2J1J73R1F3KB UH LOP CHAM CONMa giao dich/ Trace668072 Trace 668072 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             10,000  
402024-05-12 21:46MBVCB.5986307029.332180.DO THU HANG chuyen tien.CT tu 0491000120134 DO THU HANG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACS NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000    
412024-05-13 05:43MB 0610 Tran Thi Van Thoa BTSN 92 t5Ma giao dich/ Trace873753 Trace 873753 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000
422024-05-15 18:45MB 0610 HOANG THI THAO chuyen khoanMa giao dich/ Trace580051 Trace 580051 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000    
432024-05-16 10:47NGUYEN THI MY HUYEN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER             10,000    
442024-05-17 16:37Tai tro Nu Cuoi Sieu Nhan 2024   Ma giao dich  Trace574251 Trace 57425 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610       10,000,000    
452024-05-17 22:03Hoi thao flame NG CHUYEN:CUSTOMER            100,000    
462024-05-18 10:19xin gui Ctr cham con cho me di lam cua CPFAV   Ma giao dich  Trace540414 Trace 540414 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           500,000  
472024-05-18 17:53Minh Chau UH lop cham con   Ma giao dich  Trace095520 Trace 095520 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           200,000  
482024-05-18 23:07Tra lai tien gui               2,412    
492024-05-19 21:26DINH THI THUY chuyen khoan Hoi thao Flame NG CHUYEN:CUSTOMER            100,000    
502024-05-20 06:10PHAM THI PHUONG chuyen tien hoi thao flame- Ma GD ACSP/ v9414105 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
512024-05-20 06:30Hoi thao flame NG CHUYEN:CUSTOMER            100,000    
522024-05-20 07:11UH lop cham con   Ma giao dich  Trace334881 Trace 334881 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           100,000  
532024-05-20 09:34Duy Khanh BTSN 193 195 nam 2024 FT24141294101494   Ma giao dich  Trace563547 Trace 563547 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610        12,000,000
542024-05-20 16:01TRUONG THI TRAM ANH Chuyen tien- Ma GD ACSP/ Tq600671 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
552024-05-20 16:48Hoi thao Flame FT24141654797044   Ma giao dich  Trace280662 Trace 280662 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
562024-05-20 20:42MBVCB.6051794798.072760.NGUYEN THI LAM chuyen tien. Hoi thao Flame.CT tu 0381000524909 NGUYEN THI LAM toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
572024-05-20 22:21UH2J24CQQI81PD UH LOP CHAM CON FT24142385209937   Ma giao dich  Trace618323 Trace 618323 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               5,000  
582024-05-21 09:47MB 0610 Hoi thao Flame   Ma giao dich  Trace918053 Trace 918053 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
592024-05-21 13:57MBVCB.6057039569.348271.LE THI KIM HIEN chuyen tien.CT tu 0351000867773 LE THI KIM HIEN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
602024-05-21 15:31DAO THI THAN Chuyen tien. Hoi thao Flame- Ma GD ACSP/ 1P846826 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
612024-05-22 09:32NGUYEN THI LOAN chuyen FT24143540787564   Ma giao dich  Trace277032 Trace 277032 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
622024-05-22 10:08NGUYEN THI KIEU DIEM BTSN 306 Thang 6 7 8- Ma GD ACSP/ GV485583 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          1,500,000
632024-05-22 10:46MBVCB.6063884219.672159.Hoi thao Flame.CT tu 1012682628 LE THI KHANH LY toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP/ ge672 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
642024-05-22 11:12Thien An chuc cac ban va cac gd suc khoe binh an NG CHUYEN:CUSTOMER            222,222    
652024-05-22 11:48NGUYEN THI THUY BTSN ms 203 quy 2 FT24143584950416   Ma giao dich  Trace813843 Trace 813843 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          1,500,000
662024-05-22 12:40Hoi thao Flame   Ma giao dich  Trace232166 Trace 232166 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
672024-05-22 13:35MB 0610 sieu nhan Hong Ha ung ho cac gia dinh sieu nhan   Ma giao dich  Trace506136 Trace 506136 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
682024-05-22 18:06MBVCB.6067349361.864226.TRUONG THI DINH chuyen tien hoi thao Flame.CT tu 0351000656983 TRUONG THI DINH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIE NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
692024-05-22 20:14MBVCB.6068492498.616170.DUONG THI HUE chuyen tien.CT tu 0591000312413 DUONG THI HUE toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000    
702024-05-22 22:43NGUYEN THI VAN HIEN Tang qua 1 thang 6   Ma giao dich  Trace580161 Trace 580161 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000    
712024-05-23 05:28TONG THI KIM TUYEN xin gui chut qua   Ma giao dich  Trace611468 Trace 611468 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             40,000    
722024-05-23 07:17MBVCB.6070271800.754173.MAI NHU DAI btsn 65.CT tu 0371000454000 MAI NHU DAI toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP/ x NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          1,500,000
732024-05-23 10:37MBVCB.6071697651.635358.chuc cac con luon khoe manh.CT tu 0011004018744 NGUYEN THI THU TRANG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000    
742024-05-23 12:35IBFT VU THI THU chuyen tien   Ma giao dich  Trace418369 Trace 418369 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
752024-05-23 12:49TRINH VAN MANH chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER            100,000    
762024-05-23 14:39hoi thao flame   Ma giao dich  Trace100695 Trace 100695 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
772024-05-23 16:46Nguyen Thi Kim Huyen BTSN294 thang 4 5 6- Ma GD ACSP/ 9d547281 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          1,500,000
782024-05-23 17:35MBVCB.6074895791.650224.Hoi thao Flame.CT tu 0201000563360 DANG THI BICH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP/ lt65 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
792024-05-23 18:02MBVCB.6075159745.825086.UH2J29Q49CG28A UH LOP CHAM CON.CT tu 0451000410199 NGUYEN THI THUY toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           500,000  
802024-05-23 18:25UH2J29R6LAD2I6 UH LOP CHAM CON 230524 18 25 43 192523   Ma giao dich  Trace192523 Trace 192523 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           200,000  
812024-05-23 20:21Hoi Thao Flame FT24144106319116   Ma giao dich  Trace438111 Trace 438111 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
822024-05-24 15:56Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 6 FT24145478651753   Ma giao dich  Trace025328 Trace 025328 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          1,000,000
832024-05-24 21:18UH2J2BVKRIF16F UH LOP CHAM CON NG CHUYEN:CUSTOMER             50,000  
842024-05-24 22:29MB 0610 NGUYEN THI HA chuyen khoan hoi thao Flame    Ma giao dich  Trace157665 Trace 157665 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
852024-05-25 19:23Hoi thao flame   Ma giao dich  Trace964529 Trace 964529 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
862024-05-26 19:02DANG THI HONG NGAN chuyen tien   Ma giao dich  Trace353498 Trace 35349 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
872024-05-26 19:23VU KHANH AN chuyen FT24148134137077   Ma giao dich  Trace680959 Trace 680959 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             50,000    
882024-05-27 14:28MB 0610 Ung ho gia dinh bai nao tre em   Ma giao dich  Trace758018 Trace 758018 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
892024-05-28 08:21LE THI LUYEN CHUYEN TIEN UNG HO HOI NG CHUYEN:LE THI LUYEN 30000142            300,000    
902024-05-28 13:44Hoi thao flame- Ma GD ACSP/ 7E771705 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000    
912024-05-28 15:36LE THI OANH Chuyen tien   Ma giao dich  Trace967199 Trace 967199 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
922024-05-28 20:33TONG THI KIM TUYEN gui qua   Ma giao dich  Trace187751 Trace 187751 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             50,000    
932024-05-28 21:20DANG THI HANG Chuyen tien   Ma giao dich  Trace859477 Trace 859477 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
942024-05-28 22:40UH2J2JKVK5F5NV UH LOP CHAM CON   Ma giao dich  Trace822547 Trace 82254 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           100,000  
952024-05-30 09:40BUI DINH PHU chuyen FT24151213200614   Ma giao dich  Trace179764 Trace 179764 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         5,000,000    
962024-05-30 15:16Hong Ngoc UH mai am   Ma giao dich  Trace825453 Trace 825453 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000   
972024-05-31 05:39TONG THI KIM TUYEN xin gui qua   Ma giao dich  Trace984193 Trace 98419 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             50,000    
982024-05-31 11:15Cty CP cham soc suc khoe duong ruot ung ho Lop cham con   Ma giao dich  Trace200710 Trace 200710 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610        5,000,000  
992024-05-31 11:17TDP so 5 phuong Ngoc Khanh mung tet thieu nhi 1 6   Ma giao dich  Trace211331 Trace 211331 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000    
1002024-05-31 11:19Bui Dinh Phu 43C ngo 575 Kim Ma mung tet thieu nhi 1 6   Ma giao dich  Trace219072 Trace 219072 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000    
1012024-05-31 19:21IBFT chuc cac be vip 1 6 vui ve   Ma giao dich  Trace871923 Trace 871923 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000    
1022024-05-31 19:58Hoi thao flame FT24152213307330   Ma giao dich  Trace062948 Trace 062948 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000    
1032024-05-31 20:11Cong doan TIBCO ONVN ung ho cac chau. Chuc cac chau co mot ngay Tet thieu nhi vui ve NG CHUYEN:CUSTOMER         8,000,000    
1042024-05-31 22:57DINH THI THUY TRANG chuyen FT24153925837290   Ma giao dich  Trace652111 Trace 652111 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000    
        40,347,025            800,000     12,035,000      34,000,000
Tổng ủng hộ trong tháng 5       87,182,025    

PHẦN II. BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 05/2024

STTNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi  Ghi chú 
Bảo trợ siêu nhân   
131/05/2024Rút tiền thực hiện bảo trợ       32,300,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
231/05/2024In giấy chứng nhận MTQ Lê Văn Huỳnh, bảo trợ mã 132             13,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
331/05/2024Quản lý chương trình Bảo trợ         2,103,200  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Các chương trình thiện nguyện   
111/05/2024Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 1 T5.2024 (1 TH)         1,000,000  Nguyễn Lan Anh  
223/05/2024Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 2 T5.2024 (3 TH)         3,000,000  Nguyễn Lan Anh  
329/05/2024Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 3 T5.2024 (2 TH)         2,000,000  Nguyễn Lan Anh  
402/05/2024Viếng bé Nguyễn Bảo An (2014-28/4/2024) - CH Thái Bình            500,000  Đoàn Thị Thắm  
513/05/2024Viếng bé Phạm Nguyễn Bảo Trâm (mất 12/5/2024) CH Dak Lak            500,000  Nguyễn Thị Kim Dung  
621/05/2024Viếng bé Hoàng Quỳnh Chi (mất 20/5/2024) - CH HCM            500,000  Phan Thụy Thanh Vân  
727/05/2024Viếng bé Đỗ Đức Đô (2017-24/5/2024) - CH Hải Dương            500,000  Đinh Thị Miên  
827/05/2024Viếng bé Nguyễn Gia Bách (10/12/2019-24/5/2024) - CH Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ            500,000  Lã Thị Bích Liên  
927/05/2024Viếng bé Nguyễn Khánh Chi (20/10/2017-5/3/2024) - CH Lào Cai            500,000  Thân Thị Ánh  
1027/05/2024Điều phối các chương trình thiện nguyện trong Hội         1,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Các chương trình chuyên môn hỗ trợ cha mẹ   
131/05/2024Thực hiện các chương trình cuối tuần hỗ trợ chuyên môn, tâm lý cho cha mẹ         4,000,000  Lê Hồng Thư  
231/05/2024Phụ trách mảng chuyên môn PHCN hỗ trợ cha mẹ         3,000,000  Phan Thụy Thanh Vân  
331/05/2024Xây dựng tài liệu thư viện online         3,000,000  Trần Thị Huyền Trang  
Các chương trình của Hội   
131/05/2024Chuyển tiền 20 suất quà 1.6 cho trẻ em và người bại não trưởng thành của Tổ dân phố số 5 phường Ngọc Khánh         4,000,000  Nguyễn Lan Anh  
231/05/2024Phụ trách điều phối các chương trình của Hội         3,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
731/05/2024Phí thành viên 1 năm ICPS (1/7/2023-30/6/2024)         4,924,709  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Chương trình Phẫu thuật chỉnh hình nhi   
131/05/2024Thanh toán chi phí giày nẹp cho bé Đặng Diệu Linh chương trình kết hợp đa ngành         1,800,000  Nguyễn Lan Anh  
231/05/2024Hỗ trợ cha mẹ và Quản lý dự án Phẫu thuật chỉnh hình cả nước         3,000,000  Nguyễn Lan Anh  
331/05/2024Điều phối quản lý chương trình phẫu thuật phía Nam         2,000,000  Phan Thụy Thanh Vân  
Mái ấm Gia đình Siêu nhân   
131/05/2024Thanh toán chi phí điện, nước tháng 5 Mái ấm         1,818,185  Nguyễn Lan Anh  
226/04/2024Quản lý Mái ấm         3,000,000  Nguyễn Lan Anh  
329/05/2024Nâng cấp ram máy tính của nhân viên quản lý Mái ấm            350,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
431/05/2024Chi phí Mái ấm (thắp hương ngày rằm, mùng 1, VPP)            500,000  Nguyễn Thị Hường  
Lớp Chăm con cho mẹ đi làm   
129/05/2024Thanh toán chi phí in giấy khen tổng kết Lớp chăm trẻ            120,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
231/05/2024Thanh toán chi phí điện, nước tháng 5 Lớp chăm trẻ         1,000,829  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
331/05/2024Thực hiện dự án Chăm con cho mẹ đi làm         7,000,000  Nguyễn Thị Quỳnh Anh  
Hoạt động truyền thông, gây quỹ   
131/05/2024Thiết kế, đồ họa, video truyền thông         5,000,000  Sỹ Danh Đức Anh  
231/05/2024Truyền thông page, web CPFAV         3,920,000  Trần Thị Huyền Trang  
331/05/2024Chụp ảnh sự kiện            500,000  Trịnh Hồng Phong  
431/05/2024Thực hiện gây quỹ dự án         3,000,000  Trần Thị Huyền Trang  
531/05/2024Thực hiện các hoạt động gây quỹ cộng đồng         1,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Hoạt động Văn phòng   
131/05/2024Điều phối Văn phòng CPFAV Hà Nội và Mạng lưới CPFAV cả nước       10,000,000  Vũ Thị Huyên  
231/05/2024Điều phối Văn phòng CPFAV Hồ Chí Minh         3,000,000  Phan Thụy Thanh Vân  
331/05/2024Điều phối Văn phòng CPFAV Đà Nẵng         2,000,000  Kim Phượng  
431/05/2024Phụ trách hành chính, hậu cần Văn phòng CPFAV, quản lý thành viên, mạng lưới         3,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
531/05/2024Kế toán tài chính         3,000,000  Ngô Phong Lan  
629/05/2024In phong bì CPFAV            410,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
729/05/2024Thay pin đồng hồ văn phòng             26,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
831/05/2024Thanh toán chi phí điện, nước tháng 5 Văn phòng            902,559  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Tổng cộng     122,688,482   

PHẦN III. BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 05/2024

Tồn quỹ tháng 4/2024     263,288,461
Thu tháng 5/2024       87,182,025
Chi tháng 5/2024     122,688,482
Tồn quỹ tháng 5/2024     227,782,004
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay