BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 05/2022

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/05/2022 đến ngày 31/05/2022  Dưới đây là danh sách chi tiết:

PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ

DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 05//2022
STTThời gianNội dung chuyển khoản Ủng hộ Quỹ  Mái ấm 
101/05/2022 07:24:51REM Tfr Ac: 28910000197784 Le Hien ung ho mai am. 500,000
201/05/2022 07:25:35REM Tfr Ac: 26010000039090 con Vo Trung Kien UH mai am 2,000,000
301/05/2022 07:31:46REM TKThe :0591000348282, tai VCB. MBVCB.1972883610.006280.DUONG THI BIEN uh mai am.CT tu 0591000348282 DUONG THI BIEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat -CTLNHIDI000002176596274-11-CRE-002 300,000
401/05/2022 07:48:25REM TKThe :48044107, tai VPB. PHUNG THANH HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000002176622491-11-CRE-0021,000,000 
501/05/2022 07:53:48REM Tfr Ac: 22210000670330 mai am 300,000
601/05/2022 08:03:09REM TKThe :53665705, tai VPB. Chi AV31 C500 UH mai am -CTLNHIDI000002176649449-11-CRE-002 300,000
701/05/2022 08:17:23REM TKThe :100001449871, tai Vietinbank. NGUYEN THI VAN Chuyen tien uh mai am -CTLNHIDI000002176678906-11-CRE-002 500,000
801/05/2022 08:22:34REM TKThe :0451001654804, tai VCB. MBVCB.1972955771.037434.Nha Hao Tam UH Mai am.CT tu 0451001654804 TRAN THI BAO BINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat -CTLNHIDI000002176690197-11-CRE-002 300,000
901/05/2022 08:29:30REM TKThe :0691000333087, tai VCB. MBVCB.1972968838.042902.Ung ho mai am.CT tu 0691000333087 NGUYEN THI THU DONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien -CTLNHIDI000002176705926-11-CRE-002 300,000
1001/05/2022 08:35:08REM TKThe :168652388, tai VPB. ha phuong ung ho mai am -CTLNHIDI000002176719117-11-CRE-002 500,000
1101/05/2022 08:38:58REM TKThe :125031722, tai VPB. Dung Tun uhmaiam -CTLNHIDI000002176728174-11-CRE-002 500,000
1201/05/2022 08:43:13REM TKThe :040097510050, tai Sacombank. IBFT DHT - UH Mai am -CTLNHIDI000002176738638-11-CRE-002 5,000
1301/05/2022 08:55:04REM Tfr Ac: 12310000295971 nguyen quoc duc nghia UH mai am 200,000
1401/05/2022 09:09:25REM TKThe :194882653, tai VPB. Uh vip -CTLNHIDI000002176807456-11-CRE-002500,000 
1501/05/2022 09:10:36REM TKThe :041204060001, tai LienVietPostBa. TRAN THI HANG ung ho mai am -CTLNHIDI000002176810761-11-CRE-002 200,000
1601/05/2022 09:14:57REM TKThe :8210108319007, tai MB. Hai chau Bach Linh ung ho mai am -CTLNHIDI000002176822618-11-CRE-002 500,000
1701/05/2022 09:18:36REM TKThe :8318621101987, tai MB. Con Do mai cam tu Ung ho mai am -CTLNHIDI000002176833114-11-CRE-002 1,000,000
1801/05/2022 09:21:42REM TKThe :8318621101987, tai MB. Con do mai cam tu ung ho quy -CTLNHIDI000002176841892-11-CRE-0025,000,000 
1901/05/2022 09:47:50REM Tfr Ac: 46810001627155 NGUYEN THI THU Chuyen tien200,000 
2001/05/2022 10:02:21REM TKThe :18158150001, tai SCB. gd be Hoang Linh Dan UH mai am -CTLNHIDI000002176961439-11-CRE-002 500,000
2101/05/2022 10:20:09REM TKThe :106003808244, tai Vietinbank. VI XUAN DIEM chuyen tien -CTLNHIDI000002177015383-11-CRE-0021,234,456 
2201/05/2022 10:24:25REM Tfr Ac: 21410003146734 NGO THI CHI con hai nam uh mai am 100,000
2301/05/2022 10:26:20REM TKThe :0451001663488, tai VCB. MBVCB.1973214500.054242.NGUYEN BICH PHUONG chuyen tien.CT tu 0451001663488 NGUYEN BICH PHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau t-CTLNHIDI000002177033831-11-CRE-002100,000 
2401/05/2022 10:36:50REM TKThe :19034977653013, tai TCB. GDSN 99 - Huyen Vu - choonline FT22124207030108 -CTLNHIDI000002177065192-11-CRE-002 200,000
2501/05/2022 11:09:29REM TKThe :105870250890, tai Vietinbank. VU THI KIM DUNG UH mai am -CTLNHIDI000002177159253-11-CRE-002 300,000
2601/05/2022 11:15:47REM TKThe :3208205165848, tai Agribank. BIDV;1207242445;huyen chanh ung ho gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000002177177052-11-CRE-002200,000 
2701/05/2022 11:47:45REM TKThe :050032145326, tai Sacombank. IBFT gdsn60 xuan huong le choonline -CTLNHIDI000002177260852-11-CRE-002 500,000
2801/05/2022 12:40:15REM TKThe :0071003553698, tai VCB. MBVCB.1973478798.080375.Ma Tu ung ho mai am.CT tu 0071003553698 NGUYEN THI KIM NGOC toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat -CTLNHIDI000002177390276-11-CRE-002 300,000
2901/05/2022 13:04:41REM TKThe :1507205293115, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI THU HUONG chuyen khoan UH -CTLNHIDI000002177449281-11-CRE-002500,000 
3001/05/2022 13:10:12REM TKThe :2121205096970, tai Agribank. BIDV;1207242445;Uh mai am -CTLNHIDI000002177462269-11-CRE-002 300,000
3101/05/2022 13:12:07REM TKThe :100883905555, tai Vietinbank. LE THI KIM MAI chuyen tien -CTLNHIDI000002177466692-11-CRE-002200,000 
3201/05/2022 13:17:47REM TKThe :9704030533960651, tai Sacombank. IBFT GDSN55 Hang Candy Choonline -CTLNHIDI000002177480089-11-CRE-002 200,000
3301/05/2022 13:56:35REM TKThe :9704229233237564, tai MB. Me sieu nhan Dang Minh UH Mai am -CTLNHIDI000002177570198-11-CRE-002 200,000
3401/05/2022 14:06:15REM TKThe :19033792022010, tai TCB. Me Yen Nhi UH mai am FT22124920540710 -CTLNHIDI000002177593041-11-CRE-002 200,000
3501/05/2022 16:40:18REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000002178026129-11-CRE-002500,000 
3601/05/2022 17:27:51REM TKThe :19021334851018, tai TCB. Ung ho mai am FT22124597051872 -CTLNHIDI000002178181245-11-CRE-002 200,000
3701/05/2022 17:58:43REM TKThe :104003214758, tai Vietinbank. DOAN THI THAM UH MAI AM CPFAV -CTLNHIDI000002178282580-11-CRE-002 200,000
3801/05/2022 18:50:41REM TKThe :6568699999, tai MB. Ban Nhat Tan ung ho mai am -CTLNHIDI000002178435636-11-CRE-002 1,000,000
3901/05/2022 19:29:08REM TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000002178541389-11-CRE-002100,000 
4001/05/2022 21:06:15REM Tfr Ac: 21210000518297 Gia dinh bac Hoa Thuan ung ho mai am 100,000
4101/05/2022 21:53:51REM TKThe :2890205142514, tai Agribank. BIDV;1207242445;TA THI HUONG chuyen khoan -CTLNHIDI000002178923171-11-CRE-002100,000 
4202/05/2022 01:27:24REM Tfr Ac: 12210001789285 CHU THI THUY DUONG ung ho quy CPFAV Transaction at date 2022-05-01-23.09.29200,000 
4302/05/2022 01:29:04REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Ong ngoai Bao Soc, Le Dinh Vinh ung ho Mai am FT22124414987951 -CTLNHIDI000002179100020-11-CRE-002 Transaction a 500,000
4402/05/2022 20:31:45REM TKThe :037704060055161, tai VIB. Van Nhung Nguyen UH mai am -CTLNHIDI000002181883999-11-CRE-002 500,000
4503/05/2022 22:07:34REM Tfr Ac: 12010000489597 DANG THI THANH NGAN Chuyen tien200,000 
4603/05/2022 22:57:44REM TKThe :19032813815028, tai TCB. UH Mai Am FT22124903066804 -CTLNHIDI000002185935123-11-CRE-002 1,000,000
4704/05/2022 09:08:30uREM 991022050419740 BO-NGUYEN THI HANG FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-Nguyen Thi Hang - UH mai am Bank Charge .00 VAT .00 100,000
4805/05/2022 09:16:13REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-050522-09:17:38 583799 -CTLNHIDI000002191353123-11-CRE-002500,000 
4905/05/2022 09:26:19REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho -CTLNHIDI000002191408103-11-CRE-002500,000 
5006/05/2022 07:58:28REM Tfr Ac: 27910000098477 VU TRUNG THANH Chuyen tien1,000,000 
5106/05/2022 09:49:53REM TKThe :103005942299, tai Vietinbank. Chuc bo me va cac con suc khoe binh an -CTLNHIDI000002196501916-11-CRE-00250,000 
5207/05/2022 08:32:24REM TKThe :0021000530999, tai VCB. MBVCB.1990515471.030913.uh mai am.CT tu 0021000530999 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Na-CTLNHIDI000002200953099-11-CRE-002 300,000
5311/5/2022REM TKThe :00070089001, tai Tienphongbank. Ung ho cac gd sieu nhan -CTLNHIDI000002218902948-11-CRE-002 Transaction a1,000,000 
5412/5/2022 12:49REM TKThe :14083660001, tai SCB. FB Tran LEonor ung ho Thien NGUYEN -CTLNHIDI000002225737984-11-CRE-0021,000,000 
5517/05/2022 22:22:11REM TKThe :025704060441779, tai VIB. Hoang Thi Huong Giang uh hoi -CTLNHIDI000002251643892-11-CRE-002100,000 
5618/05/2022 13:39:51REM TKThe :3979111976, tai MB. PHAN KY TRUNG chuyen khoan ung ho Hoi Gia Dinh Tre Em Bai Nao Viet Nam -CTLNHIDI000002253782797-11-CRE-00210,000,000 
5720/05/2022 09:06:33REM Tfr Ac: 21510001149600 Chuc cac chien binh khoe500,000 
5820/05/2022 20:33:00REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT22140985042101 -CTLNHIDI000002265377916-11-CRE-002500,000 
595/25/2022 12:19REM TKThe :2900205214746, tai Agribank. BIDV;1207242445;HOANG THI THAO chuyen khoan -CTLNHIDI000002284737122-11-CRE-002300,000 
605/27/2022 9:22REM TKThe :205543368, tai VPB. HY THI THU TRANG transfer -CTLNHIDI000002293296331-11-CRE-002300,000 
615/30/2022TK thẻ 207447684 tại VPB ủng hộ mái ấm 100,000
625/30/2022Huyen Chanh chuyen khoan300,000 
635/30/2022TK the 1902xxxx8686 xin ung ho cac be500,000 
645/30/2022TK 05136862201 Kubi ung ho cac ban300,000 
655/30/2022TK The 0551000258656 Be Yen My gui500,000 
665/30/2022TK thẻ 05xxx326 Xuân Hương le gdsn60 500,000
675/30/2022TK thẻ 00901xxx9999 tai MB, To Thi Thuy ung ho quy200,000 
685/30/2022TK thẻ 194xxx653 tại VPB ung ho cac be100,000 
695/30/2022TK thẻ 1201xxx9597 Dang Thi Thanh Ngan200,000 
705/31/2022TK thẻ 2611xxx5834 tang chuong trinh Nu Cuoi Sieu Nhan3,060,000 
715/31/2022TK 2111xxx7541 ung ho hoi500,000 
725/31/2022TK 2221xxx0330 ung ho200,000 
   Tổng cộng            31,644,456         14,705,000
 
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 05//2022
Mục chiNgày tháng Nội dung chiSố tiền (đồng)Người chiGhi chú
Thăm hoàn cảnh khó khăn   
 11/5/2022Viến bé Gia Bảo chi hội Quảng Ninh500,000Lê Thị La 
 20/05/2022Viếng bé Y Xuyên Mlo Chi hội Đắk Lắk500,000Long Thị Viết 
 5/31/2022Viếng bé Trần Minh Khôi chi hội Nam Định500,000Vũ Thị Huyên 
Mái ấm Nhi   
 5/19/2022Tiền nước tháng 4159,757Lê Thị Trang 
 5/19/2022Tiền điện tháng 4938,870Lê Thị Trang 
 5/24/2022Tiền điện nước tháng 5 trả chủ nhà khi cắt hợp đồng1,200,000Đinh Thị Lan Anh 
 5/30/2022Chi phí đồ dùng mái ấm302,200Nguyễn Thu Hồng 
Hỗ trợ PHCN   
 5/8/2022Hỗ trợ chi phí vận hành tham vấn đồng cảnh CLB CP trưởng thành3,000,000Nguyễn Chi Thùy 
 5/10/2022Phí zoom 3 tháng1,050,000Tuấn Lê 
 5/31/2022Chi phí giải thưởng Nụ cười siêu nhân (giải nhất, nhì, ba)3,060,000Nguyễn Thu Hồng 
 5/31/2022Chi phí tổ chức cuộc thi "Nụ cười Siêu nhân" Tết Thiếu nhi 1/63,000,000Nguyễn Thu Hồng 
 31/5/2022Hỗ trợ truyền thông web, xây dựng database3,000,000Lê Anh Tuấn 
 31/5/2022Hỗ trợ CTV dịch thuật2,000,000Lê Thị Khánh Trinh 
 31/5/2022Hỗ trợ CTV truyền thông2,000,000Nguyễn Thị Khánh Ngọc 
Hoạt động Văn phòng   
 24/5/2022Thuê văn phòng Hội 6 tháng (01/6/2022-30/11/2022)42,000,000Đinh Thị Lan Anh 
Tổng cộng63,210,827  
 
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 05//2022
Tồn quỹ CPFAV tháng 4/2022121,034,423
Thu tháng 5/202246,349,456
Chi tháng 5/202263,210,827
Tồn quỹ CPFAV tháng 5/2022104,173,052

PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN

CPFAV  tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/05/2022 đến ngày 31/05/2022  Dưới đây là danh sách chi tiết:
 
 
DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG THÁNG 05 NĂM 2022
STTThời gianNội dung chuyển khoảnSố tiềnGhi chú
 01/05/2022 07:54:05REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.1972912185.018234.BUI THI HONG HANH chuyen tien BTSN 202.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV-CTLNHIDI000002176632596-11-CRE-002                   500,000BTSN 202
 01/05/2022 09:03:55REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Bao Soc chuyen BTSN 167 Quy 2 FT22124708485879 -CTLNHIDI000002176792561-11-CRE-002                1,500,000BTSN 167 Quý 2
 01/05/2022 09:08:38REM Tfr Ac: 12510001807337 bao tro ma 186 va 199                1,000,000BTSN 186, 199
 01/05/2022 11:26:55REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY BTSN 166 Thang 5.2022                   500,000BTSN 166
 02/05/2022 14:37:40REM TKThe :19036465610013, tai TCB. Nguyen Thi Thuy BTSN ms 203 t5 FT22124752913318 -CTLNHIDI000002180589694-11-CRE-002                   500,000BTSN 203
 04/05/2022 14:30:32REM TKThe :19024285489013, tai TCB. BTSN T5 MS169 FT22124278580002 -CTLNHIDI000002188180430-11-CRE-002                   500,000BTSN 169
 04/05/2022 19:38:25REM TKThe :038214690001, tai LienVietPostBa. NGUYEN THI BINH 111 THANG 4 -CTLNHIDI000002189826886-11-CRE-002                   500,000BTSN 111
 12/5/2022 12:37REM TKThe :19021255683010, tai TCB. Thu Trang Tran gui ho tro ma so BTSN62 quy 2.2022 FT22132086063655 -CTLNHIDI000002225691787-11-CRE-002                1,500,000BTSN 62
 15/05/2022 15:59:03REM Tfr Ac: 11810000068324 Hoang Nga BTSN112 thang 5                   500,000BTSN 112
 15/05/2022 20:20:24REM TKThe :1440215016830, tai Agribank. BIDV;1207242445;CHUNG PHUONG ANH BTSN 201 quy 3 4 -CTLNHIDI000002241121280-11-CRE-002                3,000,000BTSN 201
 16/05/2022 11:34:13pREM 991022051641002 BO-pham thuy duong FO-1207242445 hoi gia dinh tre bai nao viet nam DTLS-naman btsn 154 Bank Charge .00 VAT .00                   300,000BTSN 154
 5/25/2022 11:39REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 T5 -CTLNHIDI000002284546463-11-CRE-002                   500,000BTSN 92
 5/26/2022 7:04REM TKThe :0481000776688, tai VCB. MBVCB.2054155796.017613.Dang Thanh Truc BTSN 180 thang 62022.CT tu 0481000776688 DANG ANH TUAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau-CTLNHIDI000002288087359-11-CRE-002                   500,000BTSN 180
 5/29/2022 1:52REM TKThe :2901215036718, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI MAI HUONG BTSN 157 quy 2 -CTLNHIDI000002301257297-11-CRE-002 Transaction a                1,500,000BTSN 157
 5/30/2022 0:00Số tài khoản nguồn 12510001807337 bảo trợ t6 mã 186 và 199                1,000,000BTSN 186, 199
 5/30/2022BTSN 22 thang 05.2022                   500,000BTSN 22
 5/30/2022TK thẻ 454xxx515 tại SCB Cao Thanh Mai BTSN 184 quy 2                1,500,000BTSN 184
 5/30/2022TK the 0011xxx613 tại VCB. Bui Thi Hong Hanh BTSN 202                   500,000BTSN 202
 5/30/2022TK thẻ 168xxx388 tại VPB BTSN110 quy 2.2022                1,500,000 BTSN 110 
 6/1/2022Hoang Thi Ngoc Huyen tháng 4+5 (tk CT Hội)1,000,000BTSN
  Tổng nhận Chương trình bảo trợ tháng 05/2022            18,800,000 
 
BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 05 NĂM 2022
STTNgày tháng Nội dung chiSố tiền (đồng)Người chiGhi chú
 5/31/2022Hỗ trợ chương trình Bảo trợ SN2,000,000Nguyễn Thu Hồng 
  Tổng chi Chương trình bảo trợ tháng 05/2022              2,000,000  
 
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 05 NĂM 2022
Tồn chương trình BTSN tháng 4/2022132,475,000
Nhận BTSN tháng 5/202218,800,000
Chi BTSN tháng 5/20222,000,000
Tồn chương trình BTSN tháng 5/2022149,275,000
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay