BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 04/2024

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/04/2024 đến ngày 30/04/2024  Dưới đây là danh sách chi tiết:

PHẦN I. THU TỪ NGUỒN ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN BIDV

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  BTSN 
101/04/2024 12:07:48TKThe :29899289, tai ACB. NGUYEN THUY LINH chuyen khoan-010424-12:07:47 596098               500,000  
202/04/2024 10:27:04TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho cac gia dinh tre bai nao FT24093136220407               500,000  
302/04/2024 17:37:15TKThe :1451022021983, tai 191919. NGUYEN THI HANG chuyen khoan               500,000  
404/04/2024 14:55:531207242445 VU THI HUE Chuyen tien Ung ho cac con               500,000  
504/04/2024 15:25:32TKThe :19035203153014, tai TCB. LE THUY LINH chuyen ung ho FT24095506688850               100,000  
605/04/2024 07:08:08TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau               500,000  
706/04/2024 12:21:40TKThe :0371000454000, tai VCB. MBVCB.5687579963.489744.MAI NHU DAI chuyen tien.CT tu 0371000454000 MAI NHU DAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV                1,500,000
808/04/2024 07:34:07TKThe :0101000040053, tai VCB. MBVCB.5700994312.240626.DANG XUAN TRUONG chuyen tien.CT tu 0101000040053 DANG XUAN TRUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV               100,000  
1210/04/2024 14:29:34TKThe :19036054981010, tai TCB. UH GD SIEU NHAN FT24101084396444               100,000  
1312/04/2024 09:53:46TKThe :060113871175, tai Sacombank. IBFT Mai Ung Ho Hoi               100,000  
1415/04/2024 16:50:36TKThe :2900205214746, tai Agribank. BIDV;1207242445;HOANG THI THAO chuyen khoan               300,000  
1515/04/2024 20:47:41TKThe :48044107, tai VPB. PHUNG THANH HUONG chuyen tien             2,500,000  
1616/04/2024 22:32:07TKThe :157620659, tai ACB. FROM MAC YEN THANH- THANK YOU-160424-22:31:38 072588             1,700,000  
1722/04/2024 20:47:42TKThe :19032922694011, tai TCB. Team khach hang Noreva va Tranacix t4 2024 ung ho hoi gia dinh tre bai nao Viet Nam FT24113558753727             2,000,000  
1825/04/2024 00:46:34Thanh toan lai thang 04/2024                   3,880  
1926/04/2024 10:18:31TKThe :19032922694011, tai TCB. do thi hue chuc cac gia dinh nhieu suc khoe FT24117957606615             1,000,000  
2029/04/20241207242445 UH DA cham con cho me di lam               500,000  
  Tổng        10,903,880             1,500,000
  Tổng UH nguồn BIDV        12,403,880  

PHẦN II. THU TỪ NGUỒN ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN THIỆN NGUYỆN (MBANK)

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  BTSN  UH MÁI ẤM 
12024-04-01 08:07Khanh hang Dem nhac NHO TRINH Tra Hoa Lua 217A Truong ChinhMa giao dich/ Trace976334 Trace 976334 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             5,160,000   
22024-04-02 08:51Nguyen Minh Khang   BTSN   220   thang 4 2024Ma giao dich/ Trace118418 Trace 118418 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                  500,000  
32024-04-02 08:53Nguyen Minh Khoi   BTSN   263   Thang 4 2024Ma giao dich/ Trace118673 Trace 118673 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                  500,000  
42024-04-02 10:59NGUYEN THU HUONG BTSN 22 thang 4 2024 FT24093403689309Ma giao dich/ Trace619571 Trace 619571 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                  500,000  
52024-04-02 18:04MBVCB.5656708722.420927.Co Diep ung ho.CT tu 1032833839 DINH THI BICH DIEP toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP/ lo NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               200,000   
62024-04-02 18:13MB 0610 Nguyen thi Hien BTSN 295 T4Ma giao dich/ Trace918535 Trace 918535 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                  500,000  
72024-04-02 19:04Ung ho cac ban sieu nhan FT24093867094939Ma giao dich/ Trace542948 Trace 542948 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               200,000   
82024-04-03 10:41NGUYEN THI HUYEN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER                 50,000   
92024-04-03 15:19nguyen thuy trang btsn 259 thang 4 - Ma giao dich/ Trace595608 Trace 595608 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                  500,000  
102024-04-03 20:05IBFT Nguyen Huynh Gia An BT06Ma giao dich/ Trace983822 Trace 983822 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               200,000   
112024-04-03 21:49TONG THI KIM TUYEN Tu Hiep Thanh Tri gui qua cho cac chauMa giao dich/ Trace894011 Trace 894011 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               200,000   
122024-04-04 04:15IBFT uh cac ban vipMa giao dich/ Trace188529 Trace 188529 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000   
132024-04-04 16:29MBVCB.5672259905.285760.Tran Tue Linh BTSN 126 thang 04 05 06 nam 2024.CT tu 0071003013453 TRAN THANH TOAN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                1,500,000  
142024-04-05 11:00MB 0610 NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN097 QUY 2 NAM 2024Ma giao dich/ Trace123367 Trace 123367 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                1,500,000  
152024-04-05 11:03MB 0610 NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN099 QUY 2 NAM 2024Ma giao dich/ Trace928278 Trace 928278 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                1,500,000  
162024-04-05 13:25Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 04-2024                  500,000  
172024-04-05 13:27Dang Thanh Truc BTSN 238 Thang 04-2024                  500,000  
182024-04-08 19:31MB 0610 BTSN 92 Tran Thi Van Thoa t4Ma giao dich/ Trace408897 Trace 408897 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                  500,000  
192024-04-09 06:36ma bao tro 84- Ma GD ACSP/ Ms569600 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                  500,000  
202024-04-09 07:36PHUNG ANH NGA UH mai am FT24100702030280Ma giao dich/ Trace859105 Trace 859105 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                 300,000
242024-04-09 07:37UH Mai amMa giao dich/ Trace152477 Trace 152477 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                 100,000
252024-04-09 07:43NGUYEN HAI DANG 2019 BTSN-256 THANG 4 NG CHUYEN:CUSTOMER                  500,000  
262024-04-09 08:14MBVCB.5710182950.160148.chuyen tien uh.CT tu 0991000007929 BUI THANH DAT toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP/ he16 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,000,000   
272024-04-09 09:26Co Vit An NG CHUYEN:CUSTOMER               333,333   
282024-04-09 10:14MBVCB.5711041348.053219.NGUYEN THI HUONG chuyen tien.CT tu 0021000530999 NGUYEN THI HUONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               200,000   
292024-04-09 12:19nam   vy chuc cac ban nhieu suc khoe   binh anMa giao dich/ Trace892717 Trace 892717 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               100,000   
302024-04-09 12:32Gia dinh ong Le Dinh Vinh   Yen Phong BN btsn 276 lan 2 FT24100190058207Ma giao dich/ Trace835640 Trace 835640 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                  500,000  
312024-04-09 12:33Gia dinh Bao Soc BTSN 28  258 lan 2 FT24100572923831Ma giao dich/ Trace838430 Trace 838430 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                1,000,000  
322024-04-09 12:40NGUYEN THI THUY KIEU UH mai am- Ma GD ACSP/ JW237323 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                 100,000
332024-04-09 16:22Le Van Huynh UH Hoi- Ma GD ACSP/ X1594711 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               100,000   
342024-04-09 16:50Xin dc ung hoMa giao dich/ Trace176746 Trace 176746 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               100,000   
352024-04-09 18:50TA HUYEN TRANG mot chut tam long gui den hoi gia dinh tre bai nao  minh cung la me cua mot em be bai nao hon 3 tuoi  ah Ma giao dich/ Tra NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               250,000   
362024-04-09 20:09MB 0610 Ung HO MAI AM HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAMMa giao dich/ Trace635470 Trace 635470 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                 100,000
372024-04-10 08:35PHAN THI LINH chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER               200,000   
382024-04-10 11:48DOI THI HOAI LINH chuyen BT 255 T4 FT24101019574700Ma giao dich/ Trace197056 Trace 197056 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                  500,000  
392024-04-10 22:59MBVCB.5727255367.362773.BTSN 285.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP/ aq3627 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                1,500,000  
402024-04-11 12:18MBVCB.5730633408.246647.sieu nhan yen my chuc cac p khoe manh binh an.CT tu 1033821527 VY THI LY toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               200,000   
412024-04-11 16:58UH2I1KTDMJ622PMa giao dich/ Trace569114 Trace 569114 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                 10,000   
422024-04-11 19:47LE MINH QUANG chuyen khoanMa giao dich/ Trace881324 Trace 881324 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               100,000   
432024-04-12 13:13GD Soc Bon Dua BTSN Nguyen Ngoc Han Quy 1 Quy 2 2024 FT24103717783803 - Ma giao dich/ Trace206190 Trace 206190 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                3,000,000  
442024-04-12 14:56SP UH mai amMa giao dich/ Trace888710 Trace 888710 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                 400,000
452024-04-15 08:05VU THI LAN HUONG chuyen tien bao tro quy 2 2024 FT24106490675048Ma giao dich/ Trace639897 Trace 639897 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                4,500,000  
462024-04-16 09:17TONG THI KIM TUYEN gui quaMa giao dich/ Trace815991 Trace 815991 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                 50,000   
472024-04-16 12:42Tran Thi Kim Chi BTSN 37 Thang 1 2 3Ma giao dich/ Trace179262 Trace 179262 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                1,500,000  
482024-04-17 15:58Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 5 FT24108583218802Ma giao dich/ Trace040492 Trace 040492 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                1,000,000  
492024-04-18 13:59VU THI THUY LINH gui quaMa giao dich/ Trace100515 Trace 100515 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               300,000   
502024-04-18 18:12PHAM THI HONG PHUONG UB cac beMa giao dich/ Trace513807 Trace 513807 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000   
512024-04-18 19:45NGUYEN THI MAN UH Quy FT24110076435964Ma giao dich/ Trace341760 Trace 341760 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               100,000   
522024-04-18 23:55UH cac be FT24110768900199Ma giao dich/ Trace985637 Trace 985637 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               200,000   
532024-04-19 16:33NGUYEN THAI HA BTSN 160 thang 4 5 6Ma giao dich/ Trace580230 Trace 580230 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                1,500,000  
542024-04-19 16:42MBVCB.5801554921.641757.LE THI KIM HIEN chuyen tien.CT tu 0351000867773 LE THI KIM HIEN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               100,000   
552024-04-20 15:47MBVCB.5809017544.580048.Truong MN ChiOngNau ngo 20 truong dinh bao tro tre bai nao BTSN   153  thang  4 5 6 .CT tu 1017377221 PHAN THI KHOA  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                1,500,000  
562024-04-21 02:03Tra lai tien gui                   4,724   
572024-04-22 09:25MBVCB.5821386473.337289.BanLanAnhunghoquychoMaiam..CT tu 0221000019971 VU HAI HUNG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            50,000,000
582024-04-22 18:44TONG THI KIM TUYEN tang cac conMa giao dich/ Trace857003 Trace 857003 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                 50,000   
592024-04-23 17:25MBVCB.5833170814.199435.DUONG THI HUE chuyen tien.CT tu 0591000312413 DUONG THI HUE toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               200,000   
602024-04-23 23:00Mong cac con luon manh khoe NG CHUYEN:CUSTOMER               222,222   
612024-04-24 21:30Thanh toan QR-NGUYEN VAN CHUONG chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER               210,000   
622024-04-26 12:33TONG THI KIM TUYEN tran trong gui quaMa giao dich/ Trace577272 Trace 577272 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                 50,000   
632024-04-26 20:59UH2I2FHA3N442N FT24117334995821Ma giao dich/ Trace427195 Trace 427195 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                   5,000   
642024-04-27 08:04MB 0610 Uh ma 295Ma giao dich/ Trace968326 Trace 968326 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                  500,000  
652024-04-28 17:50ung hoMa giao dich/ Trace699021 Trace 699021 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               200,000   
662024-04-28 18:34Ung ho cac ban sieu nhan FT24123788520219Ma giao dich/ Trace621374 Trace 621374 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               200,000   
672024-04-29 08:30TONG THI KIM TUYEN gui quaMa giao dich/ Trace646603 Trace 646603 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                 50,000   
Tổng        11,545,279           26,500,000         51,000,000
  Tổng nguồn MB        89,045,279   

PHẦN III. BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 04

BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 04 NĂM 2024

Mục chiNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi  Ghi chú 
Bảo trợ siêu nhân   
130/04/2024Rút tiền thực hiện bảo trợ           26,600,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Hỗ trợ khó khăn, thăm viếng   
115/04/2024Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 1 T4.2024 (3 TH)             3,000,000  Nguyễn Lan Anh  
226/04/2024Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 2 T4.2024 (2 TH)             2,000,000  Trần Ngọc Toàn  
306/04/2024Viếng bé Đậu Trần Anh Quân (mất ngày 29/3/2024) - CH Nghệ An               500,000  Nguyễn Thị Lan Anh  
Các chương trình đào tạo, chuyên môn của Hội   
112/04/2024Thanh toán chi phí giày nẹp cho 3 bé khu vực miền Nam chương trình kết hợp đa ngành             6,800,000  Phan Thụy Thanh Vân  
230/04/2024Thực hiện 8 buổi hỗ trợ chuyên môn, tâm lý cho cha mẹ, quản lý thành viên             4,000,000  Lê Hồng Thư  
330/04/2024Thực hiện dự án phẫu thuật Nhi, Mái ấm, hỗ trợ khó khăn và hòa nhập             6,000,000  Nguyễn Lan Anh  
430/04/2024Điều phối thiện nguyện, tổ chức các chương trình của Hội, hành chính hậu cần           11,077,150  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
530/04/2024Thực hiện chương trình chuyên môn PHCN             4,000,000  Phan Thụy Thanh Vân  
Mái ấm Gia đình Siêu nhân, Lớp học Siêu nhân, Lớp Chăm sóc trẻ   
126/04/2024Thanh toán chi phí dã ngoại Thái Bình Lớp học siêu nhân             4,190,000  Cao Lan Anh  
226/04/2024Thanh toán chi phí hỗ trợ giáo viên, ăn nhẹ Lớp học siêu nhân T4.24               940,000  Cao Lan Anh  
326/04/2024Chi phí lớp học siêu nhân             1,768,000  Cao Lan Anh  
426/04/2024Thanh toán chi phí sửa chữa điều hòa, đồ dùng Mái ấm               810,000  Nguyễn Lan Anh  
526/04/2024Thanh toán chi phí sửa chữa điều hòa, đồ dùng Lớp chăm trẻ               600,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
630/04/2024Thực hiện dự án Chăm con cho mẹ đi làm             7,000,000  Nguyễn Thị Quỳnh Anh  
Hoạt động truyền thông, gây quỹ   
130/04/2024Thiết kế, đồ họa, video truyền thông             5,000,000  Sỹ Danh Đức Anh  
230/04/2024Truyền thông page, web CPFAV             9,920,000  Trần Thị Huyền Trang  
330/04/2024Chụp ảnh sự kiện               500,000  Trịnh Hồng Phong  
Hoạt động Văn phòng   
130/04/2024Điều phối Văn phòng CPFAV Hà Nội           10,000,000  Vũ Thị Huyên  
230/04/2024Điều phối Văn phòng CPFAV Hồ Chí Minh             4,000,000  Phan Thụy Thanh Vân  
330/04/2024Điều phối Văn phòng CPFAV Đà Nẵng             2,000,000  Kim Phượng  
430/04/2024Điều phối Mạng lưới CPFAV cả nước           10,000,000  Vũ Thị Huyên  
530/04/2024Kế toán tài chính             3,000,000  Ngô Phong Lan  
630/04/2024Chi phí văn phòng phẩm               500,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
726/04/2024Thanh toán chi phí văn phòng             1,424,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
826/04/2024Chi phí làm thêm giờ Nhân viên văn phòng             2,900,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
926/04/2024Thanh toán chi phí tờ rơi CPFAV             1,594,500  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
1030/04/2024Thanh toán chi phí điện, nước tháng 4 (Mái ấm, Lớp Chăm trẻ, Văn phòng)             5,363,662  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Tổng cộng      135,487,312   

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 04 NĂM 2024

Tồn quỹ tháng 3/2024      118,346,614
Thu tháng 4/2024      101,449,159
Chi tháng 4/2024      135,487,312
Tồn quỹ tháng 4/2024        84,308,461
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay