BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 04/2022

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/04/2022 đến ngày 30/04/2022  Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 04//2022
STTThời gianNội dung chuyển khoản Ủng hộ Quỹ  Mái ấm  Bảo trợ SN Ghi chú Hoàn lại Quỹ chương trình vay vốn Khởi Duyên 
101/04/2022 06:05:56REM Tfr Ac: 12510001807337 BUI THI HA bao tro 186 va 199            1,000,000BTSN T4.2022 mã 186, 199 
201/04/2022 08:06:04REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY Chuyen Nguyen Nguyet Thuy BTSN 166 t4               500,000BTSN T4.2022 mã 166 
301/04/2022 08:08:30REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Trang Lee ung ho quy FT22091228700700 -CTLNHIDI000002048551376-11-CRE-002                   500,000    
401/04/2022 08:48:13REM TKThe :19034977653013, tai TCB. GDSN99 -choonline FT22091334129839 -CTLNHIDI000002048681237-11-CRE-002                200,000   
501/04/2022 08:53:46REM TKThe :050032145326, tai Sacombank. IBFT xuan huong le gdsn60 choonline -CTLNHIDI000002048701739-11-CRE-002                500,000   
601/04/2022 09:06:19REM TKThe :03686013146666, tai MSB. Gdsn432 nguyen phuong thanh cho online -CTLNHIDI000002048749393-11-CRE-002                100,000   
701/04/2022 09:16:08REM TKThe :11020475686015, tai TCB. C Hai ung ho Hoi T4 FT22091772754497 -CTLNHIDI000002048789407-11-CRE-002                   500,000    
801/04/2022 09:35:05REM TKThe :041204060001, tai LienVietPostBa. Fb Hang Tran ung ho cac con -CTLNHIDI000002048869606-11-CRE-002               300,000   
901/04/2022 09:48:10REM TKThe :0021000530999, tai VCB. MBVCB.1877380164.094316.NGUYEN THI HUONG chuyen tien.CT tu 0021000530999 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va-CTLNHIDI000002048925799-11-CRE-002                   300,000    
1001/04/2022 09:49:59REM Tfr Ac: 42610000282272 PHAM THI THANH TUOI Thanh Tuoi KSN 53 choonline                100,000   
1101/04/2022 10:08:33REM Tfr Ac: 45210000225180 DO THI VAN Danh tang cac be sieu nhan.                4,000,000    
1201/04/2022 10:39:03REM TKThe :88372247, tai VPB. Ung ho Hoi gia dinh tre bai nao Viet Nam -CTLNHIDI000002049153939-11-CRE-002                300,000   
1301/04/2022 10:51:14REM TKThe :3208205165848, tai Agribank. BIDV;1207242445;huyen chanh ung ho cac con -CTLNHIDI000002049207375-11-CRE-002                200,000   
1401/04/2022 10:52:59REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.1877587151.091061.BUI THI HONG HANH chuyen tien BTSN 202.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV-CTLNHIDI000002049214983-11-CRE-002               500,000BTSN T4.2022 mã 202 
1501/04/2022 11:10:58REM TKThe :19036071860014, tai TCB. GDSN543. Choonline FT22091631540033 -CTLNHIDI000002049294248-11-CRE-002                200,000   
1601/04/2022 11:12:50REM TKThe :2626262626228, tai MB. Ung ho Quy Hoi -CTLNHIDI000002049302221-11-CRE-002                200,000   
1701/04/2022 11:20:21REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Nhat Yen Vo ung ho cac con FT22091983502859 -CTLNHIDI000002049334731-11-CRE-002                200,000   
1801/04/2022 11:40:52REM TKThe :2121205096970, tai Agribank. BIDV;1207242445;Be Huy HP -CTLNHIDI000002049421157-11-CRE-002                300,000   
1901/04/2022 11:56:51REM TKThe :3211215019337, tai Agribank. BIDV;1207242445;LE XUAN QUE choonline ung ho cac con -CTLNHIDI000002049485014-11-CRE-002                100,000   
2001/04/2022 12:04:23REM TKThe :1985899899899, tai MB. Vu Huyen me ban Bop gdsn222 -CTLNHIDI000002049514479-11-CRE-002                200,000   
2101/04/2022 12:07:43REM TKThe :0227041014197, tai VCCB. Nguyen Hong Ngoc UH Quy -CTLNHIDI000002049527227-11-CRE-002                   300,000    
2201/04/2022 12:25:04REM TKThe :19034089071014, tai TCB. Le Bich Nguyet BTSN 21 quy 2-2022. Thanks FT22091413531388 -CTLNHIDI000002049591284-11-CRE-002            1,500,000BTSN Q2.2022 mã 21 
2301/04/2022 13:45:37REM TKThe :90868688888, tai MB. Gdsn553 lamdong 0901601999 -CTLNHIDI000002049855253-11-CRE-002                100,000   
2401/04/2022 14:57:12REM 991022040129627 BO-TRAN THI HUE FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-MBVCB.1878254513.SN nguyen tran kho i Nguyen uh hoi choonlin.CT tu 0501 000218321 toi 1207242445 Hoi gi a dinh tre bai nao viet nam (BIDV) Dau tu va                200,000   
2501/04/2022 15:02:58REM TKThe :01771476001, tai Tienphongbank. Ung ho cac con -CTLNHIDI000002050172499-11-CRE-002                   500,000    
2601/04/2022 15:29:42REM TKThe :19022255383013, tai TCB. Ho tro thang 4. Ma BTSN178. FT22091010096311 -CTLNHIDI000002050299166-11-CRE-002               500,000BTSN T4.2022 mã 178 
2701/04/2022 15:59:53REM TKThe :000562890175, tai LienVietPostBa. Tong Thi Mai Phuong BTSN 88 quy 2 2022 -CTLNHIDI000002050448648-11-CRE-002            1,500,000BTSN Q2.2022 mã 88 
2801/04/2022 16:21:48REM TKThe :05136862201, tai Tienphongbank. Do Thi Quynh Nga -0867410316- hoan von dot 1 -CTLNHIDI000002050558940-11-CRE-002                    2,500,000
2901/04/2022 17:54:19REM TKThe :19024178293866, tai TCB. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 1207242445 - HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM FT22091816910000 -CTLNHIDI000002051005354-11-CRE-002                   100,000    
3001/04/2022 18:10:52REM TKThe :028704070004438, tai HD BANK. ACHDang Thanh Truc BTSN-180 thang 4 -ACH0200970437040118115810000001309395               500,000BTSN T4.2022 mã 180 
3101/04/2022 18:42:08REM TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN098 QUY 2 NAM 2022 -CTLNHIDI000002051196864-11-CRE-002            1,500,000BTSN Q2.2022 mã 98 
3201/04/2022 18:43:49REM TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN099 QUY 2 NAM 2022 -CTLNHIDI000002051203699-11-CRE-002            1,500,000BTSN Q2.2022 mã 99 
3301/04/2022 19:22:20REM TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000002051352399-11-CRE-002                   100,000    
3401/04/2022 20:00:57REM Tfr Ac: 12210001789285 CHU THI THUY DUONG Chuc cac be CP luon khoe manh                   200,000    
3501/04/2022 20:08:31REM TKThe :19024285489013, tai TCB. BTSN MS 169 T4 FT22091460382288 -CTLNHIDI000002051521369-11-CRE-002               500,000BTSN T4.2022 mã 169 
3601/04/2022 20:36:58REM TKThe :0969583912, tai MB. Me ban long gui cac con a -CTLNHIDI000002051622520-11-CRE-002                   100,000    
3702/04/2022 06:21:33REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-020422-06:22:39 566365 -CTLNHIDI000002052143669-11-CRE-002                   500,000    
3802/04/2022 07:16:57REM TKThe :19035372563019, tai TCB. Mong cac Con luon khoe manh FT22092811812940 -CTLNHIDI000002052205867-11-CRE-002                   200,000    
3902/04/2022 07:43:36REM TKThe :109868841117, tai Vietinbank. NGUYEN THI THANH TRA chuyen tien ung ho tre bai nao -CTLNHIDI000002052253632-11-CRE-002                   100,000    
4002/04/2022 11:27:45REM TKThe :0491001863631, tai VCB. MBVCB.1880415957.095695.Cac chau Duc Manh, Dieu Ngoc, Dieu Hien ung ho Quy.CT tu 0491001863631 TRAN THI LUONG BINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO -CTLNHIDI000002053079231-11-CRE-002                1,000,000    
4102/04/2022 16:44:53REM Tfr Ac: 12510000186848 DANG THI CHINH THAO Dang Thi Chinh Thao ung ho tre bai nao                   500,000    
4202/04/2022 22:06:48REM TKThe :99265977899, tai Standard Chart. Be Tue Linh BTSN 126 quy 02 2022 -CTLNHIDI000002055458371-11-CRE-002            1,500,000BTSN Q2.2022 mã 126 
4306/04/2022 09:18:05REM TKThe :0991000007960, tai VCB. MBVCB.1891464248.090432.Pham thi quynh anh BTSN 161 thang 4 5 6.CT tu 0991000007960 PHAM THI QUYNH ANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BI-CTLNHIDI000002068433589-11-CRE-002           1,500,000BTSN Q2.2022 mã 161 
4406/04/2022 16:49:49REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000002070638813-11-CRE-002                   500,000    
4507/04/2022 08:26:09REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU Chuyen tien -CTLNHIDI000002072681438-11-CRE-002                   500,000    
4607/04/2022 13:04:59REM Tfr Ac: 22210000670330 LE THI THANH NGUYEN Chuyen tien                   200,000    
4708/04/2022 02:00:44REM TKThe :0520133603003, tai MB. CAO THI HONG ANH BTSN 181 197 -CTLNHIDI000002076661632-11-CRE-002 Transaction a               400,000BTSN 181, 197 mỗi mã 200k 
4808/04/2022 14:58:43REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN92 thang 4 2022 -CTLNHIDI000002079042556-11-CRE-002              500,000BTSN T4.2022 mã 92 
4908/04/2022 18:55:02REM TKThe :19036054981010, tai TCB. Uh GD SIEU NHAN FT22098849384953 -CTLNHIDI000002080485940-11-CRE-002                   200,000    
5008/04/2022 21:26:54REM TKThe :00070089001, tai Tienphongbank. Ung ho gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000002081215554-11-CRE-002                1,000,000    
514/11/2022 2:23REM TKThe :19021190458014, tai TCB. Co Diep ung ho FT22102009882002 -CTLNHIDI000002089153858-11-CRE-002 Transaction a                   200,000    
524/11/2022 9:37REM TKThe :104006369458, tai Vietinbank. LE NGOC ANH +BTSN+132+thang 1 va 2 -CTLNHIDI000002089782705-11-CRE-002            1,000,000BTSN T1+2/2022 mã 132 
534/11/2022 20:25REM TKThe :0963656539, tai MB. Dy Dy ung ho quy -CTLNHIDI000002092420408-11-CRE-002                     50,000    
544/12/2022 2:02REM TKThe :1303206139122, tai Agribank. BIDV;1207242445;Nho gdsn gui cho cac chau -CTLNHIDI000002092992199-11-CRE-002 Transaction a                   500,000    
554/12/2022 21:05REM TKThe :0928867598888, tai MB. Em Bach ung ho quy Hoi -CTLNHIDI000002097397691-11-CRE-002                   500,000    
564/14/2022 18:41REM TKThe :19028866623018, tai TCB. Uh FT22104081624323 -CTLNHIDI000002105715566-11-CRE-002                   200,000    
574/14/2022 22:49REM TKThe :0021000240520, tai VCB. MBVCB.1919685867.068005.Luu Vinh Khang.CT tu 0021000240520 VU THI THUY NGA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Vie-CTLNHIDI000002106687402-11-CRE-002                   500,000    
584/15/2022 16:56REM TKThe :0011001076354, tai VCB. IBVCB.1921991312.093101.Hoang Nga BTSN112 Thang 4.CT tu 0011001076354 HOANG THI THANH NGA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va-CTLNHIDI000002109895367-11-CRE-002                   500,000    
594/15/2022 20:24REM TKThe :025704061531415, tai VIB. Naman BTSN 154 -CTLNHIDI000002111006003-11-CRE-002               300,000BTSN 154 tháng 4 
6020/04/2022 10:26:14REM Tfr Ac: 21510001149600 PHAM VAN TUAN Chuc cac chien binh khoe                   500,000    
6122/04/2022 05:54:42REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22 thang 4.2022 FT22112278026398 -CTLNHIDI000002137405101-11-CRE-002               500,000BTSN T4.2022 cho mã 22 
6226/04/2022 17:53:19REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 5 2022 -CTLNHIDI000002156572095-11-CRE-002               500,000BTSN 180 
6327/04/2022 11:18:08REM TKThe :0441000651310, tai VCB. IBVCB.1960371554.087619.Bui Minh Trung ung ho hoi gia dinh tre bai nao vn.CT tu 0441000651310 BUI MINH TRUNG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET N-CTLNHIDI000002159134996-11-CRE-002                   500,000    
6427/04/2022 16:34:49REM TKThe :136102621, tai VPB. Victor Luby Be Tien Cao Bang Ma bao tro 124 -CTLNHIDI000002160629469-11-CRE-002            1,500,000BTSN 124 
6528/04/2022 14:01:37REM TKThe :19035030865013, tai TCB. Nhom CCTT tro duyen quy CPFAV FT22118182889326 -CTLNHIDI000002164448025-11-CRE-002                3,000,000    
6629/04/2022 09:46:07REM TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho quy -CTLNHIDI000002168044209-11-CRE-002                   100,000    
6729/04/2022 17:32:06REM TKThe :100869331012, tai Vietinbank. hathingoclan BTSN15 Quy 1 -CTLNHIDI000002170974126-11-CRE-002            1,500,000BTSN 15 Quý 1.2022 
6829/04/2022 20:09:43REM Tfr Ac: 22210000981786 VU THI HOAI THANH Chuyen tien btsn105            1,000,000BTSN 105  
   Tổng cộng ủng hộ trong tháng             17,850,000           3,200,000      19,700,000              2,500,000
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 04//2022
Mục chiNgày tháng Nội dung chiSố tiền (đồng)Người chiGhi chú
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân 
 15/04Viếng em Trần Tùng Lâm CH Sóc Sơn - Đông Anh500,000Trịnh Hằng 
 12/04Bảo trợ Quý 1.2022 cho 02 mã có danh sách kèm theo2,850,000Chi hội trưởng Hải Phòng và Hà Tây cũ 
Mái ấm Nhi
 15/04Tiền nước133,568Lê Thị Trang 
 15/04Tiền điện709,316Lê Thị Trang 
 28/04Đồ dùng sinh hoạt mái ấm: sửa bình nóng lạnh, sửa tủ lạnh, giấy vệ sinh, dép nhựa, xịt côn trùng915,000Lan Bùi 
Hỗ trợ PHCN
 23/04Mua ghế phục vụ các buổi sinh hoạt cho trẻ CP, lớp học nâng cao năng lực cho cha mẹ trẻ CP2,770,000Nguyễn Thu Hồng 
 29/04Hỗ trợ truyền thông web, xây dựng database3,500,000Lê Anh Tuấn 
 29/04Hỗ trợ chương trình Bảo trợ GĐSN2,000,000Nguyễn Thu Hồng 
 29/04Hỗ trợ CTV dịch thuật2,000,000Lê Thị Khánh Trinh 
 29/04Hỗ trợ CTV truyền thông2,000,000Nguyễn Thị Khánh Ngọc 
Hoạt động Văn phòng
 17/03Phí CPN Quyết định thành lập hội cho các Chi hội tại địa phương, mua văn phòng phẩm, in biển mái ấm, mua băng dính, kéo, túi nilong đóng gói bán quà tài trợ gây quỹ607,000Nguyễn Thu Hồng 
 22/04Mua tấm xốp dán tường Mái Ấm1,000,000Lê Thị Trang 
Tổng cộng18,984,884  
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 04//2022
Tồn quỹ CPFAV tháng 3/2022229,244,307
Thu tháng 4/202243,250,000
Chi tháng 4/202218,984,884
Tồn quỹ CPFAV tháng 4/2022253,509,423
Trong đó Tồn Chương trình Bảo trợ siêu nhân 4/2022 132.475.000
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay