BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 03/2024

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/03/2024 đến ngày 31/03/2024  Dưới đây là danh sách chi tiết:

PHẦN I. THU TỪ NGUỒN ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN BIDV

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  BTSN 
101/03/2024 22:15:32TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho gia dinh tre bai nao FT24061547423108            200,000  
204/03/2024 16:58:55TKThe :19028866623018, tai TCB. DOI THI HOAI LINH chuyen BTSN 255 3.24 FT2406409536791              500,000
305/03/2024 08:46:46TKThe :1451022021983, tai 191919. NGUYEN THI HANG chuyen khoan            500,000  
406/03/2024 11:41:01TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau            500,000  
507/03/2024 15:38:29TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22 thang 2,3.2024 FT24067307684111           1,000,000
608/03/2024 12:54:12TKThe :1303206139122, tai Agribank. BIDV;1207242445;Nho qui gui cho cac chau            300,000  
709/03/2024 17:46:14TKThe :106872998626, tai Vietinbank. ho tro BTSN 119 quy 1.2024           1,500,000
812/03/2024 11:28:27TKThe :0481000791811, tai VCB. MBVCB.5491019798.093100.Bao tro gia dinh sieu nhan BTSN190 quy I.CT tu 0481000791811 DOAN THI LANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BID           1,500,000
1213/03/2024 10:33:05TKThe :05136862201, tai Tienphongbank. Do Thi Quynh Nga hoan tat ctbt GDSN          1,975,000  
1313/03/2024 12:52:421207242445 Vu Quynh Trang BTSN 153 Quy 1  va 2 nam 2024           3,000,000
1414/03/2024 18:40:12TKThe :3939666999, tai TCB. Gia dinh Hien Long BTSN 34 Quy 1  va 2 nam 2024 FT24074207340715           3,000,000
1515/03/2024 01:52:03Chuyen tien dinh ky tu tai khoan 2680002016 den tai khoan 1207242445 ky ngay 15/03/2024 - NGUYEN THI THUY BTSN MS247              500,000
1615/03/2024 16:41:17TKThe :48044107, tai VPB. PHUNG THANH HUONG chuyen tien           2,500,000
1725/03/2024 00:50:50Thanh toan lai thang 03/2024               8,817  
1825/03/2024 09:06:48TKThe :555501121990, tai MB. PHAM VAN NHAN ung ho tre em bi bai nao             50,000  
1925/03/2024 10:39:28TKThe :0991000021381, tai VCB. MBVCB.5588976062.066930.gia dinh Mai anh. + Tuan quyen gop cho cac be.CT tu 0991000021381 NGUYEN THI MAI ANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM t-CTLNHIDI000007888407429-1/1-CRE-002            680,000  
2025/03/2024 22:27:14TKThe :19021255683010, tai TCB. Thu Trang Tran gui ho tro SN ma so BTSN 62 quy 1.2024 FT24086764995871           1,500,000
2128/03/2024 11:31:57TKThe :228975354, tai VPB. NGUYEN THU TRANG chuyen tien            200,000  
  Tổng         4,413,817          15,000,000
  Tổng UH nguồn BIDV       19,413,817  

PHẦN II. THU TỪ NGUỒN ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN THIỆN NGUYỆN (MBANK)

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  BTSN  UH MÁI ẤM 
12024-03-01 00:23BUI THI LAN Chuyen tien   Ma giao dich  Trace791942 Trace 791942 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000   
22024-03-01 08:08Nguyen dinh thien nhan bao tro sieu nhan 286 12 thang FT24061543916465Ma giao dich/ Trace096435 Trace 096435 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           6,000,000  
32024-03-01 08:10NGUYEN dinh thien nhan bao tro sieu nhan 287 12 thang FT24061043362380Ma giao dich/ Trace100220 Trace 100220 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           6,000,000  
42024-03-01 08:32GIAO NGUYEN MS 74 160 163 165 177 197 227 QUY 1 NG CHUYEN:CUSTOMER          10,500,000  
52024-03-01 15:24NGUYEN HA THUY chuyen BTSN 138 thang 3 FT24061397366966Ma giao dich/ Trace536393 Trace 536393 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
62024-03-01 17:21NGUYEN THI HUE btsn269 cho 2 quy cuoiMa giao dich/ Trace833942 Trace 833942 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           3,000,000  
72024-03-03 06:52IBFT ung ho vipMa giao dich/ Trace749327 Trace 749327 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000   
82024-03-03 08:50MBVCB.5418616989.083764.Co Diep ung ho.CT tu 1032833839 DINH THI BICH DIEP toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP sb0 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000   
92024-03-03 18:40NGUYEN THI HUYEN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER             50,000   
102024-03-03 20:12Me B va C chuc cac con hanh phucMa giao dich/ Trace994973 Trace 994973 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000   
112024-03-04 09:24MB 0610 VU THANH HANG BTSN 113 6 thangMa giao dich/ Trace823311 Trace 823311 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           3,000,000  
122024-03-04 12:30Nguyen Minh Khoi    BTSN   263   Thang 3 2024Ma giao dich/ Trace467411 Trace 467411 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
132024-03-04 12:31Nguyen Minh Khang   BTSN   220   Thang  3 2024Ma giao dich/ Trace467549 Trace 467549 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
142024-03-04 16:39nguyen thuy trang btsn 259 thang 3 - Ma giao dich/ Trace862203 Trace 862203 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
152024-03-05 08:51BUI HAI HA chuyen tienMa giao dich/ Trace475082 Trace 475082 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000   
162024-03-05 09:20VinaHealth ung hoMa giao dich/ Trace521135 Trace 521135 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         5,000,000   
172024-03-05 12:17Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 03-2024              500,000  
182024-03-05 14:15nguyenthikieudiem BTSN 306 Thang 3 4 5- Ma GD ACSP LM672712 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           1,500,000  
192024-03-05 16:45NGUYEN DUC TINH Chuyen tien ung ho - Ma giao dich/ Trace733617 Trace 733617 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             55,555   
202024-03-06 09:19HA THI THUY DUNG chuyen FT24066893865114Ma giao dich/ Trace737782 Trace 737782 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000   
242024-03-06 21:33NGUYEN NGUYET THUY BTSN 131 t3 2024Ma giao dich/ Trace752601 Trace 752601 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
252024-03-06 22:56E THAO Ck li xi dau nam  NG CHUYEN:CUSTOMER            500,000   
262024-03-07 13:26CHUNG PHUONG ANH BTSN 262 QUY IVMa giao dich/ Trace780116 Trace 780116 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           1,500,000  
272024-03-07 16:24Nguyen Hai Dang 2019 BTSN-256 thang 3.2024 NG CHUYEN:CUSTOMER              500,000  
282024-03-07 19:39MBVCB.5454652977.045536.Truong MN ChiOngNau ngo 20 truong dinh bao tro tre bai nao BTSN-153- thang(1+2+3).CT tu 1017377221 PHAN THI KHOA toi NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           1,500,000  
292024-03-08 13:53NGUYEN THI THUY BTSN ms 203 q1 FT24068595249548Ma giao dich/ Trace972029 Trace 972029 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           1,500,000  
302024-03-10 06:48bao tro thang  3 ma 84Ma giao dich/ Trace690985 Trace 690985 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
312024-03-10 08:48MBVCB.5474296638.068020.UH.CT tu 0991000007929 BUI THANH DAT toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP ht068020 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000   
322024-03-10 09:05Thien An NG CHUYEN:CUSTOMER            222,222   
332024-03-10 09:20MB 0610 Huong Anh ung ho mai amMa giao dich/ Trace275274 Trace 275274 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             400,000
342024-03-10 09:31UH mai amMa giao dich/ Trace116803 Trace 116803 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          1,000,000
352024-03-10 09:37MB 0610 Tran Thi Van Thoa BTSN 92 t3Ma giao dich/ Trace369048 Trace 369048 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
362024-03-10 09:42ung ho mai am FT24071901445386Ma giao dich/ Trace055483 Trace 055483 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000
372024-03-10 09:43uh mai amMa giao dich/ Trace839623 Trace 839623 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000
382024-03-10 10:06Bao Khanh ung ho Mai Am cua co Lan AnhMa giao dich/ Trace961276 Trace 961276 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000
392024-03-10 10:18TRAN THI PHUONG Chuyen tien UH Mai amMa giao dich/ Trace580214 Trace 580214 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             300,000
402024-03-10 11:09PHAM THI PHUONG Uh mai am gd tre bai nao VN chuc cac con luon manh khoe  NG CHUYEN:CUSTOMER             200,000
412024-03-10 11:34UH mai amMa giao dich/ Trace529126 Trace 529126 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000
422024-03-10 12:09MB 0610 Chuc cac con luon manh khoeMa giao dich/ Trace582997 Trace 582997 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000   
432024-03-10 13:00MBVCB.5476074970.030245.DUONG THI HUE chuyen tien.CT tu 0591000312413 DUONG THI HUE toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000   
442024-03-10 13:47UH Mai am FT24071992685708Ma giao dich/ Trace781331 Trace 781331 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000
452024-03-10 15:37FT24071803138317Ma giao dich/ Trace080029 Trace 080029 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000   
462024-03-10 15:45UH mai am- Ma GD ACSP Jd407822 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000
472024-03-10 16:20NGUYEN THI VIET CHINH chuyen khoan 100324 16 20 45 271269Ma giao dich/ Trace271269 Trace 271269 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000   
482024-03-10 16:27NGUYEN THI CAM THU AN chuyen tien UH mai am- Ma GD ACSP rV482976 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000
492024-03-10 16:31DOAN KIM NHUNG chuyen FT24071708652461Ma giao dich/ Trace253338 Trace 253338 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000   
502024-03-10 17:00TRAN NU QUE NHI UH mai amMa giao dich/ Trace603058 Trace 603058 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000
512024-03-10 17:02ung ho mai amMa giao dich/ Trace660825 Trace 660825 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000
522024-03-10 17:06UH Mai am- Ma GD ACSP uE561090 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             300,000
532024-03-10 17:15UH Mai amMa giao dich/ Trace852337 Trace 852337 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000
542024-03-10 19:02Le Van Huynh UH Mai am NG CHUYEN:CUSTOMER             200,000
552024-03-10 19:29MBVCB.5478932471.095933.Ban nho Luna ung ho mai am.CT tu 0011003406604 DO THI HUYEN TRANG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000
562024-03-10 19:32Uh mai am NG CHUYEN:CUSTOMER             100,000
572024-03-10 19:38UH Mai amMa giao dich/ Trace337476 Trace 337476 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000
582024-03-10 19:55yeu thuong ung ho mai am FT24071049889900Ma giao dich/ Trace956887 Trace 956887 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000
592024-03-10 20:03Uh mai am NG CHUYEN:CUSTOMER             100,000
602024-03-10 20:31CAO THI CAM THUY ung ho mai am NG CHUYEN:CUSTOMER             200,000
612024-03-10 22:22MBVCB.5480068226.064574.UH mai am mong cac con luon binh an.CT tu 0611001921921 PHAM THI HUONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM ta NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             300,000
622024-03-10 22:37UH Mai am- Ma GD ACSP j7211230 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          1,000,000
632024-03-10 23:11gd sn Cao minh Dang ung ho mai am- Ma GD ACSP Kw234106 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000
642024-03-11 06:51UH Mai Am FT24071259517905Ma giao dich/ Trace669201 Trace 669201 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000
652024-03-11 08:41NGUYEN THI HIEN LUONG Chuyen tien- Ma GD ACSP JD461072 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000   
662024-03-11 09:18KIEU QUYNH TRANG chuyen tien den HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM   0610Ma giao dich/ Trace258092 Trace 258092 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            400,000   
672024-03-11 09:26MBVCB.5481682179.045996.UH Mai am.CT tu 1030248686 PHAM MINH HANG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP nt045996 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000
682024-03-11 09:59MBVCB.5481970452.049436.UH Mai am.CT tu 1018674361 TRAN THI KIM TRANG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP ao049436 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000
692024-03-11 12:26Uh mai am FT24071873408458Ma giao dich/ Trace741802 Trace 741802 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000
702024-03-11 12:40Gia dinh Khoai tay UH Mai am FT24071961866090Ma giao dich/ Trace794425 Trace 794425 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000
712024-03-11 21:52MBVCB.5488196241.097732.UH Mai am.CT tu 0451000207028 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP ak NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000
722024-03-11 22:16PHUNG THI MINH PHUONG gui  chut qua nho den UH mai am  FT24071090026078Ma giao dich/ Trace943694 Trace 943694 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000
732024-03-12 03:13UH MAI AM FT24072020060705Ma giao dich/ Trace216509 Trace 216509 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000
742024-03-12 20:29MBVCB.5495577403.050833.TRAN THI DIEM QUYNH UT mai am.CT tu 1017981517 TRAN THI DIEM QUYNH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000
752024-03-13 08:43LE THI NGA ung ho Mai AmMa giao dich/ Trace795034 Trace 795034 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000
762024-03-13 12:07TONG THI KIM TUYEN Dai hoc Y Ha Noi Ung ho mai amMa giao dich/ Trace570976 Trace 570976 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000
772024-03-13 13:48LE NGOC ANH chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER            500,000   
782024-03-13 22:36TRAN THI CHAU GIANG chuyen tien BTSN 198 va 52 quy 1 2024Ma giao dich/ Trace768350 Trace 768350 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           3,000,000  
792024-03-14 12:54UH2H1R7CUGU5LC FT24074910907771Ma giao dich/ Trace200538 Trace 200538 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000   
802024-03-14 15:31Ngoc Do BTSN 102 123Ma giao dich/ Trace834075 Trace 834075 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           1,500,000  
812024-03-14 17:09UH2H1RIUSDC2V8 FT24074419306882Ma giao dich/ Trace078504 Trace 078504 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               2,000   
822024-03-14 21:49MB 0610 Uh mai amMa giao dich/ Trace312725 Trace 312725 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000
832024-03-14 22:05E THANH UH mai am FT24075799210151 - Ma giao dich/ Trace075932 Trace 075932 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000
842024-03-15 06:51UH MAI AM SIEU NHANMa giao dich/ Trace541417 Trace 541417 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000
852024-03-15 08:14Uh mai amMa giao dich/ Trace121329 Trace 121329 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000
862024-03-15 12:00Quynh Nhu   Quynh Vy chia se yeu thuong voi tre em bai nao  FT24075815008066Ma giao dich/ Trace378007 Trace 378007 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000   
872024-03-15 14:27Hoang Thi Ngoc Huyen UH thang 3Ma giao dich/ Trace630373 Trace 630373 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000   
882024-03-15 15:34Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 4 FT24075683921375Ma giao dich/ Trace137395 Trace 137395 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           1,000,000  
892024-03-15 19:20sumo uh mai amMa giao dich/ Trace880335 Trace 880335 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000
902024-03-15 22:26Le Van Huynh BTSN 170 quy 1 2024- Ma GD ACSP aI865161 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           1,500,000  
912024-03-15 23:29MB 0610 UH2H1TXKEAH5A5Ma giao dich/ Trace229203 Trace 229203 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000   
922024-03-16 22:27Tra lai tien gui               9,003   
932024-03-17 14:44UH2H1X29BR36NV FT24078472018965Ma giao dich/ Trace656275 Trace 656275 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             10,000   
942024-03-17 19:10CAO THANH MAI BTsn01 quy 1 2024Ma giao dich/ Trace214293 Trace 214293 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           1,500,000  
952024-03-19 18:30LE BICH NGUYET BTSN21  QUY 2 FT24079900619421Ma giao dich/ Trace159737 Trace 159737 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           1,500,000  
962024-03-20 11:45UH2H23I7KM76SA FT24080567463440Ma giao dich/ Trace040930 Trace 040930 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             10,000   
972024-03-20 15:02CANH SEN HONG chuyen quy dot 1 CPFAV  NG CHUYEN:CUSTOMER       20,000,000   
982024-03-22 23:46Nguyen Bao Khanh UH Mai amMa giao dich/ Trace662376 Trace 662376 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000
992024-03-23 10:10UH2H293XB7U5RD NG CHUYEN:CUSTOMER            100,000   
1002024-03-23 18:07Nhom Thien nguyen Tre HN  UH Mai am FT24083565209157Ma giao dich/ Trace604202 Trace 604202 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          1,500,000
1012024-03-24 11:10Minh Trang chuc cac ban luon manh khoe- Ma GD ACSP rf365623 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000   
1022024-03-25 22:43Le Quoc Tien ung ho chuong trinh ho tro cho tre bai nao ma ck UH2H2DVYWKN6SY NG CHUYEN:CUSTOMER             10,000   
1032024-03-26 10:22Chi gai Vi Dinh ung ho HoiMa giao dich/ Trace897304 Trace 897304 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000   
1042024-03-26 10:24PHAN THI BICH HOA chuyen khoan ho tro cac con T3 NG CHUYEN:CUSTOMER            200,000   
1052024-03-27 13:35NGUYEN HA THUY chuyen BTSN 138 FT24087455166512Ma giao dich/ Trace027289 Trace 027289 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
1082024-03-28 08:32LE THI LUYEN CHUYEN TIEN UNG HO HOI NG CHUYEN:LE THI LUYEN 30000279            300,000   
1092024-03-28 10:17Phu Tho BTSN 71  288 quy 1 2024- Ma GD ACSP 2h315171 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           3,000,000  
1102024-03-29 12:21Gia dinh Bao Soc BTSN 28 258 lan 1 FT24089325680420Ma giao dich/ Trace693864 Trace 693864 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           1,000,000  
1112024-03-29 12:22Gia dinh ong Le Dinh Vinh btsn 276 lan 1 FT24089255617927Ma giao dich/ Trace698283 Trace 698283 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
1122024-03-29 16:25DANG THI THU THUY chuyen tien UH mai am- Ma GD ACSP SU113142 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000
1132024-03-29 21:43VU THI HOAI THANH Chuyen tien btsn 105 thang 3 4Ma giao dich/ Trace653934 Trace 653934 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           1,000,000  
1142024-03-29 21:52be Dang va Huy ung hoMa giao dich/ Trace468854 Trace 468854 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000   
1152024-03-30 14:09Dang Thanh Truc BTSN 238 Thang 01 02 03-2024           1,500,000  
1162024-03-30 18:18MBVCB                   chuc cac con nhieu tien bo CT tu               NGUYEN THI THU TRANG toi      HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000   
1172024-03-31 20:13Hoang Luong ung ho quy- Ma GD ACSP/ DS682287 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000   
Tổng       33,968,780          56,500,000       12,800,000
  Tổng nguồn MB     103,268,780   

PHẦN III. BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 03

BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 03 NĂM 2024

Mục chiNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi  Ghi chú 
Bảo trợ siêu nhân   
131/03/2024Rút tiền thực hiện bảo trợ       67,925,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
231/03/2024Chuyển tiền MTQ ủng hộ riêng cho gia đình mã 102            500,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Hỗ trợ khó khăn, thăm viếng   
125/03/2024Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 1+2 T3.2024 (8 TH)         8,000,000  Nguyễn Lan Anh  
204/03/2024Viếng bé Trần Tiến Cương (mất ngày 4/3/2024) - CH Quảng Bình            500,000  Trần Ngọc Toàn  
311/03/2024Viếng Nguyễn Văn Sơn - CP trưởng thành Nghệ An            500,000  Nguyễn Thị Lan Anh  
411/03/2024Viếng bé Bàn Phúc Lộc (27/10/2019-11/3/2024) CH Tuyên Quang            500,000  Nguyễn Thị Ngọc Huế  
515/03/2024Viếng bé Nguyễn Khánh Hòa (mất 13/3/2024) - CH Hà Giang            500,000  Nguyễn Thùy Linh  
625/03/2024Viếng bé Đặng Bảo Hân (31/10/2012-2024) - CH Hoàn Kiếm            500,000  Đào Bảo Ngọc  
725/03/2024Viếng bé Mai Đức Duy - CH Nam Định            500,000  Vũ Thị Huyên  
Các chương trình đào tạo, chuyên môn của Hội   
131/03/2024Thực hiện 8 buổi hỗ trợ chuyên môn, tâm lý cho cha mẹ, quản lý thành viên         4,000,000  Lê Hồng Thư  
231/03/2024Thực hiện dự án phẫu thuật Nhi, Mái ấm, hỗ trợ khó khăn và hòa nhập         6,000,000  Nguyễn Lan Anh  
331/03/2024Điều phối thiện nguyện, tổ chức các chương trình của Hội, hành chính hậu cần       11,077,150  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
431/03/2024Thực hiện chương trình chuyên môn PHCN         4,000,000  Phan Thụy Thanh Vân  
Mái ấm Gia đình Siêu nhân, Lớp học Siêu nhân, Lớp Chăm sóc trẻ   
131/03/2024Thanh toán chi phí Mái ấm         1,005,000  Nguyễn Lan Anh  
231/03/2024Thực hiện dự án Chăm con cho mẹ đi làm         7,000,000  Nguyễn Thị Quỳnh Anh  
Hoạt động truyền thông, gây quỹ   
131/03/2024Thiết kế, đồ họa, video truyền thông         5,000,000  Sỹ Danh Đức Anh  
231/03/2024Truyền thông page, web CPFAV         9,920,000  Trần Thị Huyền Trang  
331/03/2024Ủng hộ Dự án Đại sứ nước của MSD         2,000,000  Trần Thị Huyền Trang  
431/03/2024Chụp ảnh sự kiện            500,000  Trịnh Hồng Phong  
Hoạt động Văn phòng   
131/03/2024Điều phối Văn phòng CPFAV Hà Nội       10,000,000  Vũ Thị Huyên  
231/03/2024Điều phối Văn phòng CPFAV Hồ Chí Minh         4,000,000  Phan Thụy Thanh Vân  
331/03/2024Điều phối Văn phòng CPFAV Đà Nẵng         2,000,000  Kim Phượng  
431/03/2024Điều phối Mạng lưới CPFAV cả nước       10,000,000  Vũ Thị Huyên  
531/03/2024Kế toán tài chính         3,000,000  Ngô Phong Lan  
631/03/2024Chi phí văn phòng phẩm            500,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
731/03/2024Thanh toán chi phí văn phòng         5,542,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
831/03/2024Chi phí làm thêm giờ Nhân viên văn phòng         1,400,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
931/03/2024Chi phí email theo miền cpfav.org.vn 1 năm (22/2/2024-22/2/2025)         1,570,800  Trần Thị Huyền Trang  
1031/03/2024Nâng cấp dung lượng lưu trữ website CPFAV thêm 5GB         1,432,000  Trần Thị Huyền Trang  
1131/03/2024Thanh toán chi phí điện, nước tháng 2+3 (Mái ấm, Lớp Chăm trẻ, Văn phòng)         7,748,592  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
1231/03/2024Thanh toán chi phí bảo trì thang máy 6 tháng         3,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
1331/03/2024Thay thế ắc quy cứu hộ thang máy         3,200,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Tổng cộng     183,320,542   

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 03 NĂM 2024

Tồn quỹ tháng 2/2024     178,984,559
Thu tháng 3/2024     122,682,597
Chi tháng 3/2024     183,320,542
Tồn quỹ tháng 3/2024     118,346,614
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay