BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 03/2022

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/03/2022 đến ngày 31/03/2022  Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 03//2022
STTThời gianNội dung chuyển khoản Ủng hộ Quỹ  Hoàn lại Quỹ chương trình vay vốn Khởi Duyên  Bảo trợ SN Ghi chú
101/03/2022 09:10:54REM TKThe :00072070015, tai SCB. GIAO NGUYEN, MS 141,148,153,159,160,163,164,165,177,197 QUY 1 -CTLNHIDI000001921921551-11-CRE-002           15,000,000BTSN 141,148,153,159,160,163,164,165,177,197 QUY 1/2022
201/03/2022 09:24:22REM TKThe :0902183533, tai LienVietPostBa. NGUYEN THI BINH 111 THANG 22022 -CTLNHIDI000001921983047-11-CRE-002               500,000BTSN 111 năm 2021
301/03/2022 11:47:51REM Tfr Ac: 12010000181927 THAI THI LAN PHUONG Chuyen tien BTSN 142,143,156,188,189 tu thang 3 den thang 12 nam 2022           25,000,000BTSN 142,143,156,188,189 năm 2022
401/03/2022 18:18:42REM Tfr Ac: 12010007191626 CAO LAN ANH BTSN 142, 143, 156, 188, 189 THANG 1,2            5,000,000
501/03/2022 21:47:44REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-010322-21:49:22 498758 -CTLNHIDI000001925292444-11-CRE-002                   500,000   
602/03/2022 09:09:41REM TKThe :106872998626, tai Vietinbank. LE PHUONG HA chuyen tien BTSN 104 thang 3 -CTLNHIDI000001925990427-11-CRE-002               500,000BTSN 104
702/03/2022 11:10:11REM TKThe :9704229209932597818, tai MB. chuc cac con luon vui ve manh khoe -CTLNHIDI000001926567170-11-CRE-002                   200,000   
803/03/2022 07:10:43REM Tfr Ac: 12510001807337 BUI THI HA ma so 8687            1,000,000BTSN 186, 199
903/03/2022 07:59:14REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.1792622439.089137.BUI THI HONG HANH chuyen tien BTSN 202.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV-CTLNHIDI000001929920518-11-CRE-002               500,000BTSN 202 T3/2022
1003/03/2022 14:59:43REM TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000001931436903-11-CRE-002                   100,000   
1103/03/2022 16:09:44REM TKThe :0491001863631, tai VCB. MBVCB.1793909767.057593.Duc Manh, Dieu Ngoc va Dieu Hien ung ho Quy .CT tu 0491001863631 TRAN THI LUONG BINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET N-CTLNHIDI000001931743942-11-CRE-002                1,000,000   
1203/03/2022 17:57:22REM TKThe :00833951001, tai Tienphongbank. NGUYEN TUONG VAN ung ho tre bai nao -CTLNHIDI000001932227773-11-CRE-002                   500,000   
1303/03/2022 18:55:28REM TKThe :01771476001, tai Tienphongbank. Ung ho cac con -CTLNHIDI000001932448097-11-CRE-002                   500,000   
1403/03/2022 22:45:18REM TKThe :90868688888, tai MB. Nhat phuong -CTLNHIDI000001933137065-11-CRE-002                     50,000   
1504/03/2022 14:50:43REM TKThe :19024285489013, tai TCB. BTSN MS 169 T3 FT22063448570094 -CTLNHIDI000001935115102-11-CRE-002               500,000BTSN 169 T3/2022
1604/03/2022 14:53:24REM TKThe :105871284131, tai Vietinbank. DO THI ANH TUYET BTSN 181 QUY I -CTLNHIDI000001935127840-11-CRE-002            1,500,000BTSN 181 Quý 1/2022
1704/03/2022 16:57:21REM TKThe :04401013973848, tai MSB. Phan Thi Huong Trang BTSN118 thang 1-2-3 -CTLNHIDI000001935790038-11-CRE-002            1,500,000BTSN 118 Quý 1/2022
1804/03/2022 20:12:10REM TKThe :19030933120128, tai TCB. Thuong BTSN185 Thang 123 FT22063579691685 -CTLNHIDI000001936659440-11-CRE-002            1,500,000BTSN 185 Quý 1/2022
1905/03/2022 13:34:52REM TKThe :0451000332544, tai VCB. MBVCB.1798798198.095491.NGUYEN THI NGOAN+BTSN+173+Quy 1.CT tu 0451000332544 NGUYEN THI NGOAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu-CTLNHIDI000001938698696-11-CRE-002            1,500,000BTSN 173 Quý 1/2022
2006/03/2022 11:32:39REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -CTLNHIDI000001941800463-11-CRE-002                   500,000   
2106/03/2022 16:07:01REM TKThe :04301010705205, tai MSB. Tran Thi Phuong Thao + BTSN-205 + Thang 3 -CTLNHIDI000001942698501-11-CRE-002               500,000BTSN 205
2206/03/2022 20:03:42REM TKThe :2700215012908, tai Agribank. BIDV;1207242445;VU THANH HANG 113 6 thang -CTLNHIDI000001943628911-11-CRE-002            3,000,000BTSN 113 Quý 1+2/2022
2307/03/2022 10:17:01REM TKThe :0151001745008, tai 191919. Minh Khoa An Kiet BTSN 172 nam 2022 -CTLNHIDI000001945048885-11-CRE-002            6,000,000BTSN 172 năm 2022
2407/03/2022 11:53:33REM TKThe :19036329102012, tai TCB. Ma bao tro 66 FT22066206491445 -CTLNHIDI000001945570993-11-CRE-002            6,000,000BTSN 66 năm 2022
2507/03/2022 12:52:39REM TKThe :99265977899, tai Standard Chart. Tran Tue Linh BTSN 126 thang 01 02 03 nam 2022 -CTLNHIDI000001945820820-11-CRE-002            1,500,000BTSN 126 Quý 1/2022
2607/03/2022 17:11:41REM TKThe :6568699999, tai MB. Ban Nhat Tan BTSN 10 ma Quy 1 -CTLNHIDI000001947169231-11-CRE-002           15,000,000BTSN 005, 039, 121, 187, 206, 128, 133, 149, 151, 196 Quý 1/2022
2707/03/2022 21:24:24REM TKThe :19036465610013, tai TCB. Nguyen Thi Thuy BTSN ms 108 thang 3 FT22067984034740 -CTLNHIDI000001948439735-11-CRE-002               500,000BTSN 108 năm 2021
2808/03/2022 09:09:06REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Trang Lee ung ho quy FT22067710800864 -CTLNHIDI000001949490361-11-CRE-002                   300,000   
2908/03/2022 20:51:50REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000001953222559-11-CRE-002                   500,000   
3009/03/2022 14:23:44REM Tfr Ac: 22210000981786 VU THI HOAI THANH Chuyen tien btsn 105            1,000,000BTSN 105 t3+4/2022
3110/03/2022 08:47:247REM 990022031002510 BO-VAN PHONG LUAT SU KET NOI . FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-REFBNK2069870187840 VAN PHONG LUAT SU KET NOI UNG HO EM TRINH HA PHUONG BTSN175 THANG 1 DE N THANG 6 Bank Charge .00 VAT .00            3,000,000BTSN 175 Quý 1+2/2022
3210/03/2022 09:01:48REM TKThe :100004963092, tai Vietinbank. NGUYEN THUY LINH Chuyen tien -CTLNHIDI000001958273886-11-CRE-002                1,500,000   
3310/03/2022 10:18:07REM TKThe :200283015, tai VPB. NGOC DO BTSN 102 10 11 12 -CTLNHIDI000001958649735-11-CRE-002            1,500,000BTSN 102 Q1/2022
3410/03/2022 12:26:53REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Quang Truong ung ho quy 500k, Btsn67 1000k FT22069147016308 -CTLNHIDI000001959280648-11-CRE-002                   500,000           1,000,000BTSN 67 năm 2021
3510/03/2022 15:32:24REM TKThe :19129734966014, tai TCB. Pham thi quynh anh BTSN 161 thang 1 2 3 FT22069202078527 -CTLNHIDI000001960125128-11-CRE-002            1,500,000BTSN 161 Quý 1/2022
3610/03/2022 20:19:16REM TKThe :025704061531415, tai VIB. Naman BTSN 174 -CTLNHIDI000001961744762-11-CRE-002               300,000BTSN 174 t3/2022
3711/03/2022 10:49:37REM TKThe :19035177672016, tai TCB. Pham thi Man ung ho quy Hoi FT22070741163872 -CTLNHIDI000001963484548-11-CRE-002                   300,000   
3811/03/2022 12:41:38REM TKThe :0090148089999, tai MB. TO THI THUY chuyen khoan uh quy gdsn -CTLNHIDI000001964015348-11-CRE-002                   100,000   
3911/03/2022 13:37:11REM TKThe :19036054981010, tai TCB. UHGD SIEU NHAN FT22070026089784 -CTLNHIDI000001964213848-11-CRE-002                   200,000   
4011/03/2022 22:02:36REM TKThe :0942282468, tai MB. NGUYEN THI DIEP ANH chuyen khoan -CTLNHIDI000001966606902-11-CRE-002                1,500,000   
4112/03/2022 15:55:11REM Tfr Ac: 12310000270330 DO TUYET NHUNG Do Nhung BTSN 94, BTSN 96 6 thang            6,000,000BTSN 94 + 96 Quý 1+2/2022
4214/03/2022 10:28:28REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI VAN THOA BTSN 92 T3 2022 -CTLNHIDI000001974889191-11-CRE-002               500,000BTSN 92/2022
4314/03/2022 11:57:10REM Tfr Ac: 22210000673083 DINH THI LAN ANH Chuyen tien btsn 48 174 205 quy I            4,500,000BTSN 48+174+205 Quý 1/2022
4414/03/2022 13:11:33REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN22 thang 3.2022 FT22073174026021 -CTLNHIDI000001975625280-11-CRE-002               500,000BTSN 22 T3/2022
4514/03/2022 19:36:41REM TKThe :19036465610013, tai TCB. Nguyen Thi Thuy BTSN ms 203 thang 1,2 FT22073340385888 -CTLNHIDI000001977532597-11-CRE-002            1,000,000BTSN 203 T1-2/2022
4615/03/2022 08:31:53REM TKThe :2901215036718, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI MAI HUONG BTSN 157 -CTLNHIDI000001978730094-11-CRE-002            1,500,000BTSN 157 Quý 1/2022
4715/03/2022 10:06:11REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY Chuyen tien Nguyen Nguyet Thuy BTSN Ms166 thang 3.2022               500,000BTSN 166 tháng đầu 2022
4815/03/2022 10:07:27REM TKThe :3402215047237, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH tre bai nao -CTLNHIDI000001979188276-11-CRE-002                   100,000   
4915/03/2022 14:05:47REM TKThe :19022255383013, tai TCB. Em Minh Khang. BTSN.178. Thang 3.4.5.2022 FT22074503023520 -CTLNHIDI000001980235776-11-CRE-002            1,500,000BTSN 178 Quý 1.2022
5015/03/2022 15:50:23REM TKThe :45404151515, tai SCB. Cao thanh mai BTSN184 quy1 -CTLNHIDI000001980799183-11-CRE-002            1,500,000BTSN 184 Quý 1.2022
5115/03/2022 21:13:23REM TKThe :1303206139122, tai Agribank. BIDV;1207242445;Gui ho tro -CTLNHIDI000001982496020-11-CRE-002                   500,000   
5216/03/2022 02:05:57REM TKThe :198819839999, tai MB. Ung ho gia dinh ma 205 -CTLNHIDI000001982798096-11-CRE-002 Transaction a               200,000BTSN 205
5316/03/2022 09:24:15REM TKThe :19035091678011, tai TCB. Trang Thu ung ho gd 205 FT22075455071307 -CTLNHIDI000001983487552-11-CRE-002               300,000BTSN 205
5416/03/2022 09:34:01REM Tfr Ac: 22210000665132 NGUYEN THI THU PHUONG e Phuong BTSN 107 thang 1,2,3 nam 2022            1,500,000BTSN 107 Quý 1.2022
5516/03/2022 10:12:44REM TKThe :9704229255882081, tai MB. PhamtranbaoChau BTSN 152 Quy1 22 -CTLNHIDI000001983730251-11-CRE-002            1,500,000BTSN 152 Quý 1.2022
5616/03/2022 10:48:15REM TKThe :11020475686015, tai TCB. C Hai ung ho Quy T3.2022 FT22075502294107 -CTLNHIDI000001983911566-11-CRE-002                   500,000   
5716/03/2022 11:36:54REM TKThe :19034538058011, tai TCB. Nguyen vu thi thuy 0988822306 tra vay von lan 1 FT22075998919058 -CTLNHIDI000001984151516-11-CRE-002              2,500,000  
5816/03/2022 15:04:19REM TKThe :19020922562018, tai TCB. NGUYEN HA THUY BTSN 138 QUY 1,2 FT22075059621495 -CTLNHIDI000001985000493-11-CRE-002            3,000,000BTSN 138 Quý 1.2022
5916/03/2022 15:44:09REM TKThe :19034915791010, tai TCB. Bn106 FT22075529885110 -CTLNHIDI000001985209381-11-CRE-002            1,000,000BTSN 106 chốt sổ 2021
6017/03/2022 09:05:59REM TKThe :19028933768026, tai TCB. Hoang Thi Mai Huong BTSN 131 thang 3.4.5 nam 2022 FT22076591030939 -CTLNHIDI000001987671210-11-CRE-002            1,500,000BTSN 131 Quý 1.2022
6117/03/2022 09:12:19REM TKThe :19028933768026, tai TCB. Hoang Thi Mai Huong BTSN 131 Quy 2.2022 FT22076245374461 -CTLNHIDI000001987699863-11-CRE-002            1,500,000BTSN 131 Quý 2.2022
6217/03/2022 09:40:49REM Tfr Ac: 11810000068324 HOANG THI THANH NGA Hoang Nga BTSN 112 thang 3               500,000BTSN 112 T3.2022
6317/03/2022 11:09:22REM TKThe :106872998626, tai Vietinbank. LE PHUONG HA bao tro BTSN 104 thang 234 -CTLNHIDI000001988273496-11-CRE-002            1,500,000BTSN tháng 2-3-4/2022
6417/03/2022 11:16:29REM TKThe :19028933768026, tai TCB. Pham Van Thiet ung ho FT22076954590490 -CTLNHIDI000001988307395-11-CRE-002                2,000,000   
6517/03/2022 12:13:28REM TKThe :19034211410011, tai TCB. Le Thi Luong tang cac con FT22076930923584 -CTLNHIDI000001988508294-11-CRE-002                   200,000   
6617/03/2022 12:17:13REM TKThe :19030635024019, tai TCB. Nguyen Anh Tuan tang qua cac con FT22076574429004 -CTLNHIDI000001988524609-11-CRE-002                2,000,000   
6717/03/2022 12:22:47REM TKThe :19034312097012, tai TCB. Nghi chuyen ung ho cac chau FT22076300539327 -CTLNHIDI000001988548355-11-CRE-002                   500,000   
6817/03/2022 12:31:39REM TKThe :108899913, tai VPB. Em Thu gui tang cac be -CTLNHIDI000001988584636-11-CRE-002                1,000,000   
6917/03/2022 12:56:00REM TKThe :0001020747911, tai VCB. MBVCB.1835237835.044365.Ung ho cac be.CT tu 1020747911 PHAM ANH SON toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Nam -CTLNHIDI000001988673251-11-CRE-002                   300,000   
7017/03/2022 12:56:07REM TKThe :231084592, tai VPB. Thao chuyen ung ho cac chau -CTLNHIDI000001988673591-11-CRE-002                   200,000   
7117/03/2022 13:49:57REM TKThe :19034312085014, tai TCB. Nguyen Khanh Ha BTSN 122 Quy 2.2022 FT22076583718654 -CTLNHIDI000001988863682-11-CRE-002            1,500,000BTSN 122 Quý 1.2022
7218/03/2022 11:10:52REM TKThe :0451001663488, tai VCB. MBVCB.1838019871.066829.NGUYEN BICH PHUONG chuyen tien.CT tu 0451001663488 NGUYEN BICH PHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau t-CTLNHIDI000001992400800-11-CRE-002                   100,000   
7318/03/2022 14:56:08REM TKThe :19028933768026, tai TCB. Hoang Van Hoan BTSN 147 nam 2022 FT22077468789401 -CTLNHIDI000001993322487-11-CRE-002            6,000,000BTSN 147 năm 2022
7420/03/2022 08:19:17REM TKThe :0151001745008, tai 191919. Minh Khoa An Kiet BTSN MS171 2022 -CTLNHIDI000001999445076-11-CRE-002            6,000,000BTSN 171 năm 2022
7520/03/2022 10:38:28REM Tfr Ac: 21510002907315 NGUYEN THI THUY Chi Thuy ung ho cac con                1,365,000   
7621/03/2022 12:26:12REM TKThe :19034217619011, tai TCB. Ho Huu Hung tang qua cac con FT22080763114774 -CTLNHIDI000002004102469-11-CRE-002                2,000,000   
7721/03/2022 16:06:38REM TKThe :106859996868, tai Vietinbank. PHAM THI THU HAI BTSN 86 2022 -CTLNHIDI000002005126656-11-CRE-002            6,000,000BTSN 86 năm 2022
7823/03/2022 11:00:00REM TKThe :0481000791811, tai VCB. MBVCB.1852266840.075621.Doan thi lanh + btsn -190+ quy I.CT tu 0481000791811 DOAN THI LANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu v-CTLNHIDI000002012084811-11-CRE-002            1,500,000BTSN 190 Q1.2022
7924/03/2022 14:23:52REM TKThe :48044107, tai VPB. PHUNG THANH HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000002016845171-11-CRE-002            7,500,000BTSN Quý 1.2022 cho 5 mã 59-60-61-134-182
8024/03/2022 14:49:01REM Tfr Ac: 21510001149600 PHAM VAN TUAN Chuc cac chien binh khoe                   500,000   
8125/03/2022 12:23:01REM TKThe :96627203, tai VPB. Tran Chau Giang BTSN52 -CTLNHIDI000002020552951-11-CRE-002            1,500,000BTSN 52 Q2.2022
8225/03/2022 18:50:15REM TKThe :0001020056098, tai VCB. MBVCB.1859311711.068124.Fb chi ngo be vu hai nam uh.CT tu 1020056098 LE THI THU DONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat-CTLNHIDI000002022394772-11-CRE-002                   150,000   
8326/03/2022 09:36:24REM TKThe :19037129376017, tai TCB. Em xin duoc ung ho tam long nho cua minh cho cac be a. FT22085907729035 -CTLNHIDI000002024061091-11-CRE-002                   200,000   
8409:39 29/03/2022 Tài khoản thanh toán 1207242445. Số tiền: +300,000VND. Nội dung giao dịch: TKThe :9704389968227774, tai BaoVietBank. Be Dang va Huy ung ho -CTLNHIDI000002035546652-11-CRE-002                   300,000   
8511:07 30/03/2022Tài khoản thanh toán 1207242445. Số tiền: +2,500,000VND. Nội dung giao dịch: TKThe :0821000017460, tai VCB. MBVCB.1871426515.010036.VU THI OANH 0388608395 tra vay von lan 1.CT tu 0821000017460 VU THI OANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Da-CTLNHIDI000002040090146-11-CRE-002              2,500,000  
8615:06 30/03/2022 Tài khoản thanh toán 1207242445. Số tiền: +2,500,000VND. Nội dung giao dịch: TKThe :19020560763011, tai TCB. Nguyen quang son 0974147227 tra vay lan 1 FT22089663377668 -CTLNHIDI000002041074496-11-CRE-002              2,500,000  
8715:23 30/03/2022 Tài khoản thanh toán 1207242445. Số tiền: +2,000,000VND. Nội dung giao dịch: TKThe :3309215005808, tai Agribank. BIDV;1207242445;Ung ho Hoi tre bai nao -CTLNHIDI000002041172058-11-CRE-002                2,000,000   
8802:26 31/03/202202:26 31/03/2022 Tài khoản thanh toán 1207242445. Số tiền: +100,000VND. Nội dung giao dịch: TKThe :0021000304987, tai VCB. MBVCB.1873610151.000796.Duy Minh ung ho.CT tu 0021000304987 NGUYEN NHAT THU UYEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat tri-CTLNHIDI000002043290879-11-CRE-002                   100,000   
8908:46 31/03/2022 Tài khoản thanh toán 1207242445. Số tiền: +300,000VND. Nội dung giao dịch: TKThe :3711288888826, tai Agribank. BIDV;1207242445;PHAN MAI QUYEN chuyen khoan -CTLNHIDI000002043685439-11-CRE-002                   300,000   
9012:22 31/03/2022 Tài khoản thanh toán 1207242445. Số tiền: +500,000VND. Nội dung giao dịch: TKThe :100869331012, tai Vietinbank. HA THI NGOC LAN chuyen tien -CTLNHIDI000002044768544-11-CRE-002                   500,000   
9120:28 31/03/2022 Tài khoản thanh toán 1207242445. Số tiền: +1,000,000VND. Nội dung giao dịch: TKThe :19036465610013, tai TCB. Nguyen Thi Thuy BTSN ms 203 t3,4 FT22090221447601 -CTLNHIDI000002047375455-11-CRE-002            1,000,000BTSN 203 T3-4/2022
9222:13 31/03/2022 Tài khoản thanh toán 1207242445. Số tiền: +500,000VND. Nội dung giao dịch: TKThe :0902183533, tai LienVietPostBa. NGUYEN THI BINH 111 THANG 3 -CTLNHIDI000002047889565-11-CRE-002               500,000BTSN 111 T3/2022
938/3/2022Hoàng Thị Ngọc Huyền - Chuyển vào TK CT               500,000BTSN
   Tổng cộng ủng hộ trong tháng             23,065,000           7,500,000    156,800,000 
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 03//2022
Mục chiNgày tháng Nội dung chiSố tiền (đồng)Người chiGhi chú
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân 
19/3Viếng em Minh Đăng Khôi CH Hải Dương500,000Đinh Thị Miên 
212/3Viếng em Hồ Ngọc Tài CH Đồng Nai500,000Nguyễn Thị Hồng Châu 
313/3Viếng em Đỗ Mai Cẩm Tú CH Thanh Xuân - Nam Từ Liêm500,000Đinh Thị Lan Anh 
410/3Bảo trợ Quý 1.2022 cho 38 mã có danh sách kèm theo54,150,000Chi hội trưởng ở các tỉnh 
516/3Bảo trợ Quý 1.2022 cho 16 mã có danh sách kèm theo22,800,000Chi hội trưởng ở các tỉnh 
618/3Bảo trợ Quý 1.2022 cho 3 mã có danh sách kèm theo4,275,000Chi hội trưởng ở các tỉnh 
722/3Bảo trợ Quý 1.2022 cho 2 mã có danh sách kèm theo2,850,000Chi hội trưởng ở các tỉnh 
824/3Viếng bé A Hứa CH Kon Tum500,000Trần Thị Thùy Linh 
924/3Bảo trợ Quý 1.2022 cho 6 mã có danh sách kèm theo8,550,000Chi hội trưởng ở các tỉnh 
1029/3Viếng bé Bùi Văn Thái chi hội Đăk Lăk500,000Long Thị Viết 
1129/3Viếng bé Hà Nguyễn Bảo Anh chi hội Đăk Lăk500,000Long Thị Viết 
Mái ấm Nhi   
 116/3Tiền nước41,214Trang 
 216/3Tiền điện371,308Trang 
Hỗ trợ PHCN   
 103/10Phí chuyên gia KTV cho Workshop PHCN hô hấp cho trẻ CP hậu Covid 191,500,000Trang 
 228/3Phí ship áo cho các CHT phát triển mạng lưới chi hội tại địa phương200,000Nnguyễn Vũ Thị Thủy 
 325/3Tập huấn MSD United Way Worldwide700,000Trang 
 425/3Hỗ trợ đi lại tập huấn MSD UWW152,000Đinh Thị Lan Anh 
520/3Truyền thông gây quỹ800,000Đinh Thị Lan Anh 
 631/3Hỗ trợ truyền thông web, xây dựng database5,000,000Lê Anh Tuấn 
 731/3Hỗ trợ chương trình Bảo trợ GĐSN2,000,000Nguyễn Thu Hồng 
 831/3Hỗ trợ truyền thông, xây dựng CLB CP trưởng thành3,000,000Nguyễn Thùy Chi 
 931/3Hỗ trợ CTV truyền thông1,000,000Nguyễn Thị Khánh Ngọc 
Hoạt động Văn phòng   
115/3Phí CPN Giấy tờ, Quyết định thành lập hội cho các Chi hội tại địa phương156,000Trang 
 221/3Nạp tiền điện thoại cho Văn Phòng500,000Trang 
 315/3Đổ mực máy in, thay trống260,000Trang 
 424/3Mua văn phòng phẩm366,000Hồng 
 528/3In biển Văn phòng Hội152,000Trang 
Tổng cộng111,823,522  
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 03//2022
Tồn quỹ CPFAV tháng 2/2022153,702,829
Thu tháng 3/2022187,365,000
Chi tháng 3/2022111,823,522
Tồn quỹ CPFAV tháng 3/2022229,244,307
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay