BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 02/2024

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/02/2024 đến ngày 29/02/2024  Dưới đây là danh sách chi tiết:

PHẦN I. DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 02/2024

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  UH CT GIEO LỘC XUÂN  UH MÁI ẤM  BTSN  GHI CHÚ 
TỪ TÀI KHOẢN BIDV     
101/02/2024 13:56:561207242445 DANG THI THANH NGAN UNG HO GDSN            300,000     
201/02/2024 15:09:291207242445 DOI THI HOAI LINH Chuyen tien BT 255                500,000  
301/02/2024 18:00:49TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh hai hau ung ho tre bai nao FT24032628129030            200,000     
402/02/2024 13:59:33TKThe :1451022021983, tai 191919. NGUYEN THI HANG chuyen khoan            500,000     
502/02/2024 18:27:541207242445 VU THI HOAI THANH Chuyen tien BT105 thang 1,2             1,000,000  
603/02/2024 08:31:47TKThe :19727997, tai ACB. MAC YEN THANH transfer-030224-08:31:47 807075         1,000,000     
705/02/2024 13:40:59TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho quy            100,000     
805/02/2024 16:34:181207242445 gia dinh ngo khoai san chuc mung nam moi            300,000     
906/02/2024 13:37:55TKThe :67817101994, tai Tienphongbank. GD Em Be Bo gui qua Tet cac em Sieu Nhan            500,000     
1006/02/2024 13:39:21TKThe :19036054981010, tai TCB. uh gd sieu nhan FT24037338048911            200,000     
1107/02/2024 09:57:47TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau            500,000     
1207/02/2024 15:03:10REM 9901SP240207000083021 B/O CONG TY TNHH DAU TU VA SAN XUAT DAI VIET F/O-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-REF/129A2420AE9UE8Y0 DAI VIET BAO TRO MAI AM Bank Charge .00 VAT .00       60,000,000     
1307/02/2024 19:30:111207242445 LE THI THANH NGUYEN Chuyen tien            200,000     
1407/02/2024 19:51:40TKThe :1303206139122, tai Agribank. BIDV;1207242445;Nho quy gui cho cac chau            500,000     
1508/02/2024 20:17:231207242445 LUU THI LAN HUONG Chuyen tien         3,000,000     
1609/02/2024 22:02:441207242445 chuc cac con nam moi manh khoe.            500,000     
1715/02/2024 01:36:35Chuyen tien dinh ky tu tai khoan 2680002016 den tai khoan 1207242445 ky ngay 15/02/2024 - NGUYEN THI THUY BTSN MS247                500,000  
1819/02/2024 07:13:18TKThe :883068888, tai VIB. Nguyen Thi Minh Chau BTSN 125, 145, 173, THANG 1-3             4,500,000  
1919/02/2024 09:48:01TKThe :0201000196366, tai VCB. IBVCB.5333076745.074178.PHAN MAI QUYEN chuyen khoan ung ho mai am.CT tu 0201000196366 PHAN MAI QUYEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM             500,000     
2019/02/2024 17:08:38TKThe :0780101236868, tai MB. Chau Ngan An ung ho hoi  gia dinh bai nao VN         1,000,000     
2120/02/2024 09:09:55TKThe :101005608107, tai Vietinbank. MAI THI HOANG ANH chuyen tien ung ho         1,000,000     
2225/02/2024 00:51:28Thanh toan lai thang 02/2024             10,363     
2327/02/2024 11:16:08TKThe :19023461848886, tai TCB. BTSN152 va BTSN204 quy 4 2023 FT24058137682929             2,000,000  
2428/02/2024 14:53:521207242445 VU THI HUE Chuyen tien Ung ho cac con            500,000     
2529/02/2024 13:11:12TKThe :0928867598888, tai MB. NGUYEN DUC HANH BTSN139 Quy1 va quy 22024             3,000,000  
2629/02/2024 14:40:23TKThe :1012957053, tai VCB. MBVCB.5399544831.084910.Audrey Hieu Nguyn ung ho.CT tu 1012957053 NGUYEN TRUNG HIEU toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV         5,000,000     
TỪ TÀI KHOẢN THIỆN NGUYỆN MBBANK     
12024-02-01 08:38Ung ho cac ban sieu nhan FT24032064548253   Ma giao dich  Trace361046 Trace 361046 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000     
22024-02-01 12:29UH Mai am TONG THI KIM TUYEN Dai hoc Y Ha Noi   Ma giao dich  Trace996575 Trace 996575 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000   
32024-02-01 14:47NGUYEN HA THUY chuyen BTSN 138 thang 2 FT24032184123800   Ma giao dich  Trace971277 Trace 971277 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                500,000  
42024-02-01 15:17Trao qua tet 2024 cho ma 198 va 52   Ma giao dich  Trace569295 Trace 569295 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,000,000  
52024-02-01 15:18MBVCB.5212578011.044687.Co Diep ung ho.CT tu 1032833839 DINH THI BICH DIEP toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP sg0 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
62024-02-01 21:03PHUNG ANH NGA chuyen Luu Minh Hieu va Luu Minh Trang BTSN 208 quy 4 FT24032177814673   Ma giao dich  Trace705296 Trace 705296 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,500,000  
72024-02-01 21:50nguyen thuy trang btsn 259 thang 2 2024   Ma giao dich  Trace560211 Trace 560211 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                500,000  
82024-02-02 08:22MB 0610 Tran Ngoc Quan BTSN ma so 216 nam 2024   Ma giao dich  Trace506279 Trace 506279 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             6,000,000  
92024-02-02 10:53Nguyen Minh Khoi   BTSN   263   Thang 2 2024   Ma giao dich  Trace238122 Trace 238122 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                500,000  
102024-02-02 10:55Nguyen Minh Khang   BTSN   220   Thang 2  2024   Ma giao dich  Trace238546 Trace 238546 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                500,000  
112024-02-02 18:18Huong Tra gui qua tet toi hoi gia dinh tre bai nao viet nam FT24033104146510   Ma giao dich  Trace268387 Trace 268387 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000     
122024-02-03 11:18NGUYEN THANH HUYEN chuyen tien- Ma GD ACSP aD312615 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000     
132024-02-03 11:46Chuc cac con don tet that vui   Ma giao dich  Trace170285 Trace 170285 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         3,000,000     
142024-02-03 15:08MTQ Hiep Hanh ung ho qui.mong cuoc doi cac con Binh an no am vui ve.nammoadidaphat- Ma GD ACSP Jr803286 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
152024-02-04 22:10Nguyen Thi thuy dung UH   Ma giao dich  Trace696159 Trace 696159 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            700,000     
162024-02-05 09:33IBFT Cuc KHCL Cong An ho tro thiet ke   Ma giao dich  Trace559723 Trace 559723 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000     
172024-02-05 15:23MBVCB.5249695461.082496.DANG THU HUONG chuyen tien.CT tu 0591000294533 DANG THU HUONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
182024-02-06 15:252 anh em Hung Khai ung ho NG CHUYEN:CUSTOMER         3,000,000     
192024-02-06 17:41Nguyen Hai Dang 2019 BTSN 256 thang 2 NG CHUYEN:CUSTOMER                500,000  
202024-02-06 18:11Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 02-2024                500,000  
212024-02-06 21:44NGUYEN NGUYET THUY BTSN 131 t2 2024   Ma giao dich  Trace646491 Trace 646491 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                500,000  
222024-02-07 07:51PHAM THI THU HA chuyen FT24038782011008   Ma giao dich  Trace771928 Trace 771928 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         5,000,000     
232024-02-08 13:20NGUYEN THI HUYEN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER             50,000     
242024-02-09 19:34Nguyen Nhat Minh gui tang cac ban o Viet Nam NG CHUYEN:CUSTOMER         2,000,000     
252024-02-09 19:49IBFT Chuc cac con suc khoe   Ma giao dich  Trace573936 Trace 573936 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
262024-02-09 20:11MB 0610 Gia dinh Bu Min lixi cac be   Ma giao dich  Trace291869 Trace 291869 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000     
272024-02-09 20:41DOAN TO QUYEN li xi cac be   Ma giao dich  Trace779613 Trace 779613 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
282024-02-09 22:17Minh Anh mong cac ban luon khoe nhe   Ma giao dich  Trace930527 Trace 930527 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
292024-02-09 22:23MB 0610  Ung ho tre bai nao viet nam   Ma giao dich  Trace462176 Trace 462176 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
302024-02-09 22:35Minh Trang chuc cac ban luon manh khoe- Ma GD ACSP hu361311 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
312024-02-09 23:04Chuc cac con suc khoe NG CHUYEN:CUSTOMER            500,000     
322024-02-09 23:12MBVCB.5293029115.055851.Chuc cac con nam moi an lanh.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000     
332024-02-10 00:19MBVCB.5293528231.035051.UH2G1JHGSME36D GIEO LOC XUAN.CT tu 1021458094 NGUYEN THI KHANH VAN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
342024-02-10 00:26MBVCB.5293591108.078522.SN Tue Nhi Xoai chuc mung nam moi cac ban.CT tu 0301000358802 NGUYEN THU PHUONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VI NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
352024-02-10 01:04cua it long nhieu chuc nam moi den cac gia dinh            100,000     
362024-02-10 07:05TRINH QUYNH THU UH QUY GIEO LOC XUAN FT24046005129579   Ma giao dich  Trace679007 Trace 679007 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000    
372024-02-10 07:44NGO THI CHI Chuyen tien   Ma giao dich  Trace682278 Trace 682278 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
382024-02-10 07:45MTQ Hiep Hanh gieo Loc xuan. chuc Moi nguoi nam Moi Binh an khoe manh no am.nammoadidaphat.- Ma GD ACSP pV556155 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              50,000    
392024-02-10 08:24MBVCB.5294393382.068036.UH CPFAV.CT tu 0991000007929 BUI THANH DAT toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP qy068036 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000     
402024-02-10 08:44MTT THUY CHUYEN TIEN 100224 08 44 12 338294   Ma giao dich  Trace338294 Trace 338294 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000     
412024-02-10 08:46MT2G1HHMJRR68S GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace957334 Trace 957334 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000    
422024-02-10 08:58MBVCB.5294483104.036070.Mong cac con mot doi binh an.CT tu 0041001092676 VO THI THU HUONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
432024-02-10 09:07NGUYEN THI KIEU CHINH chuyen FT24046069844135   Ma giao dich  Trace763679 Trace 763679 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
442024-02-10 09:49Gieo loc Xuan FT24046372559066   Ma giao dich  Trace807921 Trace 80792 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          1,000,000    
452024-02-10 10:01UH2G1ID134V1BC GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER              50,000    
462024-02-10 10:07VI XUAN DIEM chuyen tien- Ma GD ACSP Mh645434 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            666,666     
472024-02-10 10:19GIEO LOC XUAN FT24046441329763   Ma giao dich  Trace841186 Trace 84118 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000    
482024-02-10 10:30MB 0610 TRAN THI KIEU chuyen khoan   Ma giao dich  Trace873397 Trace 873397 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
492024-02-10 10:37LE ANH TUAN lixi cac con   Ma giao dich  Trace835959 Trace 835959 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
502024-02-10 11:00UH2G1IFNDDZ6IN GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER              50,000    
512024-02-10 11:29UH2G1IGYW9L21D GIEO LOC XUAN 100224 11 29 37 404719   Ma giao dich  Trace404719 Trace 404719 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000    
522024-02-10 11:32MBVCB.5294962688.054131.DAO DUC MINH chuc tat ca moi nguoi manh khoe hanh phuc.CT tu 1017330141 DAO DUC MINH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI N NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
532024-02-10 11:38MBVCB.5294986555.064654.NGUYEN THI NGOC chuyen tien.CT tu 0691000371834 NGUYEN THI NGOC toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             50,000     
542024-02-10 11:48DINH THI MINH THUY LI XI CAC CHAU BE BAI NAO- Ma GD ACSP zf713239 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
552024-02-10 11:53con sieu nhan nguyen nguyen duc toan tt dong anh FT24046609004798   Ma giao dich  Trace945187 Trace 94518 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
562024-02-10 12:05mung tuoi cac con dau xuan   Ma giao dich  Trace226812 Trace 226812 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
572024-02-10 12:08Thanh Long va Huong Anh gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace979209 Trace 979209 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000    
582024-02-10 12:09MB 0610 NGUYEN THI HA chuyen khoan   Ma giao dich  Trace877397 Trace 877397 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
592024-02-10 12:19BUI THANH NGA chuyen tien- Ma GD ACSP Bp731753 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
602024-02-10 12:31Ung ho hoi gia dinh sieu nhan   Ma giao dich  Trace236194 Trace 236194 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000     
612024-02-10 12:42NGUYEN VAN HIEP chuc moi dieu tot lanh   Ma giao dich  Trace147570 Trace 147570 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
622024-02-10 12:52Sieu nhan FT24046255859004   Ma giao dich  Trace007342 Trace 007342 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,111,111     
632024-02-10 13:00MBVCB.5295216771.033994.LE THI KIM HIEN chuyen tien.CT tu 0351000867773 LE THI KIM HIEN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
642024-02-10 13:02Chu Thuy D29 HVAN mung tuoi   Ma giao dich  Trace970773 Trace 970773 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000     
652024-02-10 13:19IBFT LE THI XUAN HUONG chuyen tien   Ma giao dich  Trace155320 Trace 155320 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
662024-02-10 13:26MBVCB.5295295383.073333.gd co chu Linh Tung chuyen tien chuc nam moi toi cac chau.CT tu 9945195995 LE VU LINH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
672024-02-10 13:55ung ho- Ma GD ACSP PM785088 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             50,000     
682024-02-10 14:11Li xi nam moi- Ma GD ACSP lv792973 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
692024-02-10 15:10MBVCB.5295545046.060152.DIEU HONG li xi cac be Sieu Nhan.CT tu 0541000189561 NGUYEN DO DIEU HONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
702024-02-10 15:21MBVCB.5295580391.074597.NGUYEN THI HIEN chuyen tien.CT tu 0201000569509 NGUYEN THI HIEN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
712024-02-10 15:44MB2G1ITFL6E8LN GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER             100,000    
722024-02-10 16:34gieo duyen m1 cau mong suc khoe cho cac sieu nhan FT24046110232687   Ma giao dich  Trace232278 Trace 232278 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
732024-02-10 16:49le van huynh gieo loc xuan- Ma GD ACSP ac874203 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000    
742024-02-10 18:06nguyen phuc an mung tuoi cac e   Ma giao dich  Trace775349 Trace 77534 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
752024-02-10 18:33nam vy chuc cac ban nam moi nhieu suc khoe va binh an   Ma giao dich  Trace798169 Trace 798169 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
762024-02-10 18:35Li xi cac be FT24046629044725   Ma giao dich  Trace359698 Trace 359698 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
772024-02-10 19:07MBVCB.5296186817.087868.Gieo loc xuan.CT tu 0451000238599 PHAN PHU LAM toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP uo08786 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             300,000    
782024-02-10 19:14UH2G1J3U9DG2F5 GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace304812 Trace 304812 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000    
792024-02-10 19:54HA KIM ANH Chuyen tien ung ho tre e bai nao   Ma giao dich  Trace867942 Trace 867942 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
802024-02-10 20:11Gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace554094 Trace 554094 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000    
812024-02-10 20:19NGUYEN THI HAI YEN Chuyen tien   Ma giao dich  Trace891427 Trace 89142 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
822024-02-10 20:20MBVCB.5296399298.045977.GIEO LOC XUAN.CT tu 1018674361 TRAN THI KIM TRANG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP pb04 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000    
832024-02-10 20:32GIEO LOC XUAN CHO TRE BAI NAO NG CHUYEN:CUSTOMER              50,000    
842024-02-10 20:36CHU THI ANH NGOC Chuyen tien   Ma giao dich  Trace907053 Trace 907053 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000     
852024-02-10 20:44MB 0610 li xi nam moi cho be   Ma giao dich  Trace927827 Trace 927827 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             69,000     
862024-02-10 20:56gieolocxuan   Ma giao dich  Trace017502 Trace 017502 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000    
872024-02-10 20:57MT2G1HHMJRR68S GIEO LOC XUAN- Ma GD ACSP qx116413 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000    
882024-02-10 21:23Gieo Loc Xuan- Ma GD ACSP CI131447 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000    
892024-02-10 21:23La Hien ck NG CHUYEN:CUSTOMER         3,000,000     
902024-02-10 21:47be Dang va be Huy ung ho   Ma giao dich  Trace223194 Trace 223194 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
912024-02-10 22:33UH2G1JCRLHF1FP GIEO LOC XUAN FT24046004206755   Ma giao dich  Trace630159 Trace 630159 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              10,000    
922024-02-10 22:42MB 0610 NGUYEN THI HUYEN gieo duyen loc xuan   Ma giao dich  Trace116407 Trace 116407 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000    
932024-02-10 22:43MBVCB.5296804074.046021.GIEO LOC XUAN.CT tu 0011003494875 TA NGOC DIEP toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP yv04602 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             300,000    
942024-02-10 22:58IBFT gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace415657 Trace 415657 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000    
952024-02-10 23:14VU THUY DUNG chuyen tien Gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace597586 Trace 597586 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000    
962024-02-10 23:22MB 0610 FB PHUONG MAI BI gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace707345 Trace 707345 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000    
972024-02-10 23:43UH2G1JFYGLZ1U3 GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER             100,000    
982024-02-10 23:49MB2G1JG89XI5BP GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER             100,000    
992024-02-11 00:52200k Gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace928115 Trace 928115 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000    
1002024-02-11 02:00Gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace667868 Trace 667868 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000    
1012024-02-11 03:23MBVCB.5297164623.099697.LE NGOC QUY chuyen tien.CT tu 0051000165019 LE NGOC QUY toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACS NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
1022024-02-11 06:05MT2G1HHMJRR68S GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace699086 Trace 699086 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          5,000,000    
1032024-02-11 06:32PHAN HONG TRANG chuyen khoan Gieo loc xuan  NG CHUYEN:CUSTOMER             200,000    
1042024-02-11 06:44TRAN VAN HUY li xi cac chau   Ma giao dich  Trace705394 Trace 705394 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
1052024-02-11 07:05HO HOANG GIANG ung ho   Ma giao dich  Trace711034 Trace 711034 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
1062024-02-11 07:19Phuongshin NG CHUYEN:CUSTOMER            300,000     
1072024-02-11 07:21MB 0610 Gieo duyen dau xuan   Ma giao dich  Trace681391 Trace 681391 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
1082024-02-11 07:29PHAM THI THANH HOA chuyen tien den HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM   0610   Ma giao dich  Trace077627 Trace 077627 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             20,000     
1092024-02-11 07:39MBVCB.5297332715.097240.NGUYEN PHUONG HOANG li xi nam moi cac chau be Bai Nao.CT tu 0551000252114 NGUYEN PHUONG HOANG toi 0610 HOI GIA DINH  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
1102024-02-11 07:58NGUYEN THI CUC chuyen tien den HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM   0610   Ma giao dich  Trace083775 Trace 083775 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
1112024-02-11 08:17HOANG THI NGOC HA Chuyen tien Gieo loc  xuan   Ma giao dich  Trace742448 Trace 742448 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000    
1122024-02-11 08:18bao tro ma 84 thang 1 va 2 nam 2024- Ma GD ACSP y1282922 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,000,000  
1132024-02-11 08:18Li xi dau nam FT24046069703566   Ma giao dich  Trace894202 Trace 89420 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
1142024-02-11 08:43MBVCB.5297459541.077834.KHUC THI HONG HANH chuc Hoi phat trien vung manh.CT tu 0301000350186 KHUC THI HONG HANH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BA NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
1152024-02-11 09:11DO THI THU HA chuyen tien FT24046255031262   Ma giao dich  Trace932675 Trace 932675 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
1162024-02-11 09:15PHAN THI BICH HOA chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER            200,000     
1172024-02-11 09:39PHAM THI DUNG li xi cac be   Ma giao dich  Trace799730 Trace 799730 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
1182024-02-11 09:43NGUYEN TRAM ANH chuyen Chuc cac con dau xuan manh khoe vui ve FT24046165416486   Ma giao dich  Trace962252 Trace 962252 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000     
1192024-02-11 10:14NGUYEN THI HOA Chuyen tien li xi cac be dau nam   Ma giao dich  Trace830016 Trace 830016 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000     
1202024-02-11 11:04MBVCB.5297839730.036366.Chuc cac con khoe manhasc(33).CT tu 0301000365773 DINH THI HONG TRANG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
1212024-02-11 11:14Tran Nu Que Nhi Gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace599361 Trace 599361 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000    
1222024-02-11 11:15Li xi cac con nam moi   Ma giao dich  Trace882319 Trace 882319 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
1232024-02-11 11:29MBVCB.5297918154.071918.PHAM THI HONG HUYEN chuyen tien.CT tu 0031000272972 PHAM THI HONG HUYEN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM t NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
1242024-02-11 11:44MB 0610 LUU THI THAO chuyen khoan gieo loc xuan    Ma giao dich  Trace825056 Trace 825056 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             300,000    
1252024-02-11 13:11MT2G1HHMJRR68S GIEO LOC XUAN FT24046398783657   Ma giao dich  Trace165562 Trace 165562 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000    
1262024-02-11 14:53Le Thao Nhi ACPV li xi cac be   Ma giao dich  Trace612088 Trace 612088 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
1272024-02-11 17:25chuc cac sieu nhan khoe manh- Ma GD ACSP nS574746 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
1282024-02-11 18:53MBVCB.5299127133.021150.NGUYEN VU DOAN THUC chuyen tien chia se voi cac chau.CT tu 0041000193952 NGUYEN VU DOAN THUC toi 0610 HOI GIA DINH T NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000     
1292024-02-11 19:08UH2G1KZ818N5N3 GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER              50,000    
1302024-02-11 19:53Tet 2024 NG CHUYEN:CUSTOMER         1,000,000     
1312024-02-11 20:29MBVCB.5299406751.099583.MT2G1HHMJRR68S GIEO LOC XUAN.CT tu 0021001449496 THAI THI VAN KHANH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          1,000,000    
1322024-02-11 20:50MB 0610 Gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace731059 Trace 731059 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000    
1332024-02-11 21:22Gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace541465 Trace 541465 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             300,000    
1342024-02-11 21:48NGUYEN THI MINH TRANG lixi cac con   Ma giao dich  Trace996096 Trace 996096 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             50,000     
1352024-02-11 21:56sieu nhan Huy Khoa o gia lai li xi cho cac ban trong Hoi   Ma giao dich  Trace555561 Trace 555561 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
1362024-02-11 22:08NINH MAI PHUONG chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER            200,000     
1372024-02-11 22:22UH2G1L8YYP85W2 GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER             500,000    
1382024-02-11 22:29GIEO LOC XUAN 110224 22 29 26 145059   Ma giao dich  Trace145059 Trace 145059 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000    
1392024-02-11 22:31Gia dinh be Nam Anh gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace588840 Trace 588840 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000    
1402024-02-11 22:34UH2G1L9FW1G59K GIEO LOC XUAN FT24046677914763   Ma giao dich  Trace804241 Trace 804241 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              10,000    
1412024-02-11 22:43Gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace136099 Trace 136099 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             300,000    
1422024-02-11 23:39NGUYEN THI MAI PHUONG chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER            500,000     
1432024-02-12 00:07MBVCB.5299977176.037888.NGUYEN THI VAN QUYNH chuyen tien.CT tu 0011002967592 NGUYEN THI VAN QUYNH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000     
1442024-02-12 00:39Cong ty TNHH Khoa Hoc Hop Nhat chuc nam moi binh an va manh khoe FT24046286415889   Ma giao dich  Trace923608 Trace 923608 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000     
1452024-02-12 01:29HOANG NGOC MAI li xi cac chau FT24046914204991   Ma giao dich  Trace950036 Trace 950036 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
1462024-02-12 01:48UH2G1NESNY88X8 GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace970849 Trace 970849 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              10,000    
1472024-02-12 06:33MBVCB.5300240475.024967.UH2G1NSM2ZV1NY GIEO LOC XUAN.CT tu 0601000514816 TRAN THI KIM YEN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              10,000    
1482024-02-12 09:13UH2G1M47RSN2QR GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER              50,000    
1492024-02-12 09:22UH2G1M47DF72BR GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace973053 Trace 973053 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000    
1502024-02-12 14:29gui li xi cac chau   Ma giao dich  Trace127650 Trace 127650 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000     
1512024-02-12 15:17UH2G1NESNY88X8 GIEO LOC XUAN Mong ai nhan duoc thi dung giup cac em   Ma giao dich  Trace015041 Trace 015041 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              10,000    
1522024-02-12 15:56QRUH2G1MMAFC31DZ GIEO LOC XUAN- Ma GD ACSP iw223414 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000    
1532024-02-12 18:44MBVCB.5302137857.024644.UH2G1MUTRAN79P GIEO LOC XUAN.CT tu 1013881481 BUI VAN ANH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD A NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000    
1542024-02-12 19:37Gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace896472 Trace 896472 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          1,000,000    
1552024-02-12 20:14MB 0610 LE THI CANH ck mong cac con luon manh khoe   Ma giao dich  Trace791643 Trace 791643 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
1562024-02-12 21:12MBVCB.5302591485.048094.DO THU HANG chuyen tien.CT tu 0491000120134 DO THU HANG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACS NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
1572024-02-12 21:38chuc mung nam moi   Ma giao dich  Trace619936 Trace 619936 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
1582024-02-12 22:23UH2G1N5M7N243A GIEO LOC XUAN FT24046374496908   Ma giao dich  Trace046963 Trace 046963 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              10,000    
1592024-02-13 02:52Hoang Thi Huong Giang GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace934723 Trace 934723 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000    
1602024-02-13 06:28GIEO LOC XUAN- Ma GD ACSP rM565516 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000    
1612024-02-13 10:40UH2G1P4R1D91FV GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER              50,000    
1622024-02-13 14:02UH2G1PDRE7K2A5 GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace565965 Trace 565965 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              30,000    
1632024-02-13 17:13UH2G1PMD75E29U GIEO LOC XUAN FT24046017907311   Ma giao dich  Trace011285 Trace 011285 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                2,000    
1642024-02-13 19:36MBVCB.5305685615.050223.HO THI TO HIEN chuyen tien Gieo loc xuan.CT tu 0491001493099 HO THI TO HIEN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET N NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000    
1652024-02-13 19:55MBVCB.5305749375.090733.UH2G1PUMFRL7SY GIEO LOC XUAN.CT tu 1024357318 NGUYEN DUC DUY ANH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB-  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              50,000    
1662024-02-13 20:20NGUYEN THI LAN ANH chuyen tien den HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM   0610   Ma giao dich  Trace908968 Trace 908968 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
1672024-02-13 21:20UH2G1PYGNVM1QW GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace124457 Trace 124457 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000    
1682024-02-14 01:07ZALOPAY-CHUYENTIEN-O5CH6VTV054Q-UH2G1S6BYH656Y GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:ZION              20,000    
1692024-02-14 07:23Nguyen Thi Bien gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace650770 Trace 650770 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000    
1702024-02-14 07:37NGUYEN THI PHUONG THAO chuyen FT24046695308900   Ma giao dich  Trace757686 Trace 757686 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000     
1712024-02-14 08:09Gieo lo xuan   Ma giao dich  Trace681896 Trace 681896 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000    
1722024-02-14 08:21Chuc cac con nhieu suc khoe   Ma giao dich  Trace693681 Trace 693681 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000     
1732024-02-14 08:31Gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace359548 Trace 359548 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000    
1742024-02-14 08:31MB2G1QULQYZ2D3 GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER                5,000    
1752024-02-14 09:11UH2G1QWCKKB2V9 GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace135280 Trace 135280 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000    
1762024-02-14 09:58Nguyen Thai Nga   Gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace496339 Trace 496339 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000    
1772024-02-14 10:51UH2G1R1VCRN3DB GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER             100,000    
1782024-02-14 11:27UH2G1R3GTEK3S5 GIEO LOC XUAN FT24046198019793   Ma giao dich  Trace055212 Trace 055212 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000    
1792024-02-14 11:32QRUH2G1R3NRWF3TY GIEO LOC XUAN- Ma GD ACSP IJ612208 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              50,000    
1802024-02-14 14:28UH2G1RBLW3X645 GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace000601 Trace 000601 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              20,000    
1812024-02-14 14:34UH2G1RBWQN117B GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace010431 Trace 010431 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              10,000    
1822024-02-14 15:23UH2G1RE38WR7CY GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace107242 Trace 107242 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000    
1832024-02-14 16:16UH2G1RGFRKS6F4 GIEO LOC XUAN FT24046170225755   Ma giao dich  Trace501470 Trace 501470 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              20,000    
1842024-02-14 16:45MBVCB.5308871561.030473.Co Kim chuc cac con khoe cac bo me kien cuong.CT tu 0021001930578 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
1852024-02-14 16:46UH2G1RHUECY11R GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace939070 Trace 939070 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000    
1862024-02-14 16:48MBVCB.5308890817.039678.UH2G1RHWWAN6K8 GIEO LOC XUAN.CT tu 1024357318 NGUYEN DUC DUY ANH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB-  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              50,000    
1872024-02-14 18:09UH2G1RLIA8913C GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace283167 Trace 283167 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000    
1882024-02-14 18:55Gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace654375 Trace 654375 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000    
1892024-02-14 19:31UH2G1RQ82DW69T GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace276192 Trace 276192 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              10,000    
1902024-02-14 20:16Gieo loc xuan NG CHUYEN:CUSTOMER             200,000    
1912024-02-14 20:43MBVCB.5309940136.023736.Gieo loc dau xuan.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACS NG CHUYEN:CUSTOMER 0610        20,000,000    
1922024-02-14 21:51MBVCB.5310224694.032418.PHAM NGUYEN THANH HOAGIEO LOC XUAN.CT tu 0081000680239 PHAM NGUYEN THANH HOA toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VI NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000    
1932024-02-15 00:40UH2G1U1PGPX72J GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace602340 Trace 602340 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              20,000    
1942024-02-15 03:56UH2G1UAKQ7I6KS GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER              50,000    
1952024-02-15 08:15UH2G1SQIPV21WP GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER              10,000    
1962024-02-15 09:11PHUNG THANH HUONG Gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace832939 Trace 832939 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          1,000,000    
1972024-02-15 09:12NGUYEN THANH THUY K38 LVT Gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace833666 Trace 833666 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000    
1982024-02-15 09:35UH2G1SU45MM1YN GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER              20,000    
1992024-02-15 10:10MBVCB.5311752087.059211.gieo loc xuan.CT tu 1019446973 NONG THI HUONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP tq059211 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000    
2002024-02-15 10:39UH2G1SWZIFG3W6 GIEO LOC XUAN FT24046685832346   Ma giao dich  Trace817745 Trace 817745 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                2,000    
2012024-02-15 10:58MB2G1SXVMXA18S GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER             250,000    
2022024-02-15 11:08MB2G1SYBKTW31V GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER             250,000    
2032024-02-15 11:28Gieo loc xuan FT24046821313545   Ma giao dich  Trace936309 Trace 93630 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000    
2042024-02-15 13:26Nguyen Van Hien gui qua cho Quy- Ma GD ACSP lx794578 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
2052024-02-15 13:37MB2G1T5Z8727RZ GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER              10,000    
2062024-02-15 14:05MB 0610 Nguyen Huong ck ung ho cac be   Ma giao dich  Trace845375 Trace 845375 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
2072024-02-15 14:17LAM THI SEN Chuyen tien Gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace931871 Trace 931871 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000    
2082024-02-15 16:13Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 3 FT24046137764511   Ma giao dich  Trace585943 Trace 585943 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,000,000  
2092024-02-15 19:47UH2G1TMJMAI1CE GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace715731 Trace 715731 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              50,000    
2102024-02-15 21:16UH2G1TRJM5B32A GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace677610 Trace 677610 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              50,000    
2112024-02-15 21:27NGUYEN THI NAM HOANG li xi dau xuan   Ma giao dich  Trace888309 Trace 888309 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
2122024-02-15 21:33MBVCB.5315525694.040559.NGUYEN THI THANH BINH chuyen tien ung ho tre bai nao.CT tu 0021000357483 NGUYEN THI THANH BINH toi 0610 HOI GIA DINH NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
2132024-02-15 21:46Mung tuoi cac con FT24047707943020   Ma giao dich  Trace382423 Trace 382423 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000     
2142024-02-15 21:57PHAM MY PHUONG chuyen tien- Ma GD ACSP jl517814 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
2152024-02-15 22:26UH2G1TUQBWH3XI GIEO LOC XUAN FT24047686999690   Ma giao dich  Trace454523 Trace 454523 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              10,000    
2162024-02-15 22:48NGUYEN THI LOAN chuyen FT24047240353587   Ma giao dich  Trace489454 Trace 489454 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
2172024-02-15 23:13MB2G1TWVSVR1JH GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER              50,000    
2182024-02-16 06:52Pho Ngoc Vuong tang li xi cac chau   Ma giao dich  Trace460077 Trace 460077 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         3,000,000     
2192024-02-16 07:54nha chau Keo Binh uh   Ma giao dich  Trace738462 Trace 738462 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         3,000,000     
2202024-02-16 08:44UH2G1UNGYSX1BW GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace811262 Trace 811262 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              20,000    
2212024-02-16 09:53UH2G1URKHFM51T GIEO LOC XUAN hoa thuan vuong hoa thieu an anh uh- Ma GD ACSP vP802637 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              10,000    
2222024-02-16 15:19MBVCB.5318813828.082650.UH2G1V78EMR216 GIEO LOC XUAN.CT tu 1035396869 NGUYEN DUC TRONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              20,000    
2232024-02-16 19:31UH2G1VIIX3Q3ER GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER             200,000    
2242024-02-16 19:58KHU THI HOAI PHUONG chuyen FT24047919608264   Ma giao dich  Trace464412 Trace 464412 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
2252024-02-16 20:25UH2G1VKYUDE14X GIEO LOC XUAN FT24047000743703   Ma giao dich  Trace526115 Trace 526115 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              10,000    
2262024-02-16 20:32HOANG THI THUY LOAN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER            540,000     
2272024-02-16 21:03UH2G1VMMQ4A1E9 GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace449485 Trace 449485 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000    
2282024-02-16 23:00UH2G1VSXAM91X7 GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER             100,000    
2292024-02-17 01:16UH2G1XVPLQG67M GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER              50,000    
2302024-02-17 01:47MB2G1XX2RPA8Y8 GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER              20,000    
2312024-02-17 05:52UH2G1Y93SLV1LH GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER              10,000    
2322024-02-17 08:29MBVCB.5321979205.080533.UH2G1WJHC1712I GIEO LOC XUAN.CT tu 1020872810 NGUYEN SAO MAI toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma G NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000    
2332024-02-17 09:06Hai nguyen gieo loc xuan FT24048214470314   Ma giao dich  Trace184896 Trace 184896 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             330,000    
2342024-02-17 10:23UH2G1WPKATG1WV GIEO LOC XUAN FT24048151062222   Ma giao dich  Trace357891 Trace 357891 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                2,000    
2352024-02-17 11:14Lan Chung gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace169391 Trace 169391 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              50,000    
2362024-02-17 14:0053434240690 0906276557 UH2G1WZBPCC6J6 GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace832942 Trace 832942 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              80,000    
2372024-02-17 16:05MB 0610 UH2G1X5W9E82YI GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace416413 Trace 416413 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              50,000    
2382024-02-17 19:37DANG THI THUY Chuyen tien   Ma giao dich  Trace781594 Trace 781594 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             50,000     
2392024-02-17 20:58IBFT Gieo Loc Xuan   Ma giao dich  Trace210785 Trace 210785 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              50,000    
2402024-02-17 23:49Tra lai tien gui               5,394     
2412024-02-18 07:37Gieo loc dau xuan TONG THI KIM TUYEN  Dai hoc Y Ha Noi   Ma giao dich  Trace817772 Trace 817772 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             500,000    
2422024-02-18 08:32UH2G1YG9C625KI GIEO LOC XUAN   Ma giao dich  Trace799463 Trace 799463 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             300,000    
2432024-02-18 10:41CoVitAn tang cac ban nho cpfav   Ma giao dich  Trace672972 Trace 67297 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            999,999     
2442024-02-18 10:42DANG THI THANH NGAN ung ho   Ma giao dich  Trace673724 Trace 673724 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
2452024-02-18 10:43NGUYEN BICH PHUONG   Ma giao dich  Trace677555 Trace 677555 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
2462024-02-18 11:22VU THI LAN HUONG chuyen tien bao tro quy 1 2024 ma 205  192 194 FT24050369783637   Ma giao dich  Trace773938 Trace 773938 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             4,500,000  
2472024-02-18 13:19UH2G1YU5T1772A GIEO LOC XUAN FT24050628070845   Ma giao dich  Trace028543 Trace 028543 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                2,000    
2482024-02-18 15:09LE NGOC ANH BTSN 132 t 7 8 2023   Ma giao dich  Trace703613 Trace 703613 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             1,000,000  
2492024-02-18 16:17MB2G1Z354PS6DR GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER              50,000    
2502024-02-18 19:35Gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace051120 Trace 051120 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             300,000    
2512024-02-19 01:22MB2G22P97VT6S6 GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER             100,000    
2522024-02-19 10:04MB2G21H2PUC1SD GIEO LOC XUAN NG CHUYEN:CUSTOMER             100,000    
2532024-02-19 11:55BUI HAI HA chuyen tien   Ma giao dich  Trace312622 Trace 312622 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
2542024-02-19 12:10Gieo loc xuan   Ma giao dich  Trace726800 Trace 726800 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             410,000    
2552024-02-19 16:49Gieo loc xuan FT24050742401816   Ma giao dich  Trace273515 Trace 27351 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000    
2562024-02-19 17:52Thanh Huong UH cac con   Ma giao dich  Trace726258 Trace 726258 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
2572024-02-19 17:52Hoang Thi Ngoc Huyen UH cac con thang 1 va 2 2024   Ma giao dich  Trace727756 Trace 727756 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000     
2582024-02-19 17:55Tk VPB 19 2 Ung ho cac chau bai nao   Ma giao dich  Trace736802 Trace 736802 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
2592024-02-19 17:59VU THI THANH HUONG 7 2   Ma giao dich  Trace748153 Trace 748153 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
2602024-02-20 16:01Quy Dong Long mung tuoi 2024 NG CHUYEN:CUSTOMER         5,000,000     
2612024-02-20 16:48chuc cac be manh khoe va hanh phuc FT24051045055990   Ma giao dich  Trace120929 Trace 120929 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000     
2622024-02-21 15:18MBVCB.5348362560.092053.NGUYEN THANH CONG chuyen tien.CT tu 0351000803565 NGUYEN THANH CONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
2632024-02-21 21:11MBVCB.5350905476.090267.LE THI KIM HIEN chuyen tien.CT tu 0351000867773 LE THI KIM HIEN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
2642024-02-23 00:50TRAN THI THUY VAN Chuyen tien   Ma giao dich  Trace919799 Trace 919799 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
2652024-02-24 00:15MBVCB.5364495979.030794.UH cac be sieu nhan.CT tu 0541000189561 NGUYEN DO DIEU HONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000     
2662024-02-24 09:36Uh mai am FT24055020065230   Ma giao dich  Trace055847 Trace 055847 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000   
2672024-02-24 09:52MBVCB.5365623352.038195.E me sn co chut tam long   uh mai am .Chuc cac sn nam moi manh khoe..CT tu 9394202806 DO THI CAM MY toi 0610 HOI GIA NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000   
2682024-02-24 10:06LE THUY TRANG chuyen tien   Ma giao dich  Trace394735 Trace 394735 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
2692024-02-24 10:07MBVCB.5365709757.090743.LAM THU HUONG chuyen tien ung ho quy tre bai nao.CT tu 0011003552791 LAM THU HUONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
2702024-02-24 10:23Ung ho mai am FT24055523602965   Ma giao dich  Trace186521 Trace 18652 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000   
2712024-02-24 10:29TRAN THI MINH NGUYET ung ho cho cac ban be   Ma giao dich  Trace245694 Trace 245694 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000     
2722024-02-24 10:34NGUYEN THU NGAN Chuyen tien   Ma giao dich  Trace632309 Trace 632309 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
2732024-02-24 10:39MBVCB.5365916408.047651.HOANG DIEU HUONG chuyen tien ung ho .CT tu 0011002282034 HOANG DIEU HUONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
2742024-02-24 10:59MBVCB.5366046295.043228.ung ho mai am.CT tu 1014879383 NGUYEN THI THU toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP jt043228 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000   
2752024-02-24 11:12MBVCB.5366119071.092634.DUONG THI HUE chuyen tien.CT tu 0591000312413 DUONG THI HUE toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000     
2762024-02-24 13:06Do Nguyen Hong uh mai am FT24055377765854   Ma giao dich  Trace634082 Trace 634082 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000   
2772024-02-24 13:36UH mai am   Ma giao dich  Trace201827 Trace 201827 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000   
2782024-02-24 13:54MBVCB.5367025093.054590.TRAN THI KIM HOA ung ho mai am.CT tu 0551000271601 TRAN THI KIM HOA toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             300,000   
2792024-02-24 14:16UH mai am NG CHUYEN:CUSTOMER             222,222   
2802024-02-24 16:34UH Mai Am   Ma giao dich  Trace116725 Trace 116725 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             100,000   
2812024-02-24 19:01MB 0610 HOANG THUY HONG chuyen khoan   Ma giao dich  Trace734423 Trace 734423 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
2822024-02-24 19:03HY THI THU TRANG chuyen tien   Ma giao dich  Trace914833 Trace 914833 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
2832024-02-25 07:42MBVCB.5370830082.063763.kiki uh mai am. xin cam on mai am.CT tu 1018213251 TONG THI MY HANH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               70,000   
2842024-02-25 11:04UH2G2CYGTBL3C2  ma GD 195683350   Ma giao dich  Trace052775 Trace 052775 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
2852024-02-26 05:19UH Mai am FT24057302591623   Ma giao dich  Trace796252 Trace 796252 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000   
2862024-02-26 09:17TRINH VAN HOAN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER            100,000     
2872024-02-26 13:58MBVCB.5379171605.025115.DANG THI NHUNG UH mai am.CT tu 0541000125555 DANG THI NHUNG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             200,000   
2882024-02-26 18:08UH2G2FFBNGM1D6   Ma giao dich  Trace891134 Trace 891134 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             10,000     
2892024-02-28 08:24LE THI LUYEN CHUYEN TIEN UNG HO HOI NG CHUYEN:LE THI LUYEN 30000166            300,000     
2902024-02-28 21:31PHUNG THANH HUONG bao tro thg 1 va 2   Ma giao dich  Trace284497 Trace 284497 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             5,000,000  
2912024-02-29 12:02MB 0610 TRAN THI VAN THOA BTSN 92 t2   Ma giao dich  Trace878487 Trace 878487 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610                500,000  
2922024-02-29 16:56MAI NHU DAI chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER             1,500,000  
      149,082,533        49,013,000         1,892,222          38,000,000  
Tổng ủng hộ trong tháng     237,987,755     

PHẦN II. BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 02/2024

STTNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi  Ghi chú 
Bảo trợ siêu nhân   
129/2/2024Rút tiền thực hiện bảo trợ khó khăn       35,150,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
229/2/2024Quản lý chương trình Bảo trợ         2,077,150  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Các chương trình thiện nguyện   
104/02/2024Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 1 T2.2024 (6 TH)         6,000,000  Nguyễn Lan Anh  
226/02/2024Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 2 T2.2024 (2 TH)         2,000,000  Nguyễn Lan Anh  
326/02/2024Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 3 T2.2024 (3 TH)         3,000,000  Nguyễn Lan Anh  
402/02/2024Viếng bé Mai Anh Thư (mất ngày 29/1/2024) CH Tuyên Quang            500,000  Nguyễn Thị Ngọc Huế  
57/2/2024Viếng bé Tô Thiên Phúc (mất ngày 1/2/2024) CH Kiên Giang            500,000  Phạm Minh Tiến  
69/2/2024Viếng bé Hoàng Gia Hân (mất ngày 26/10/2023) - Quốc Oai            500,000  Đỗ Thị Thuyến  
719/02/2024Viếng Nhữ Văn Công - CP trưởng thành Hà Nam            500,000  Trương Thị Thoa  
819/02/2024Viếng bé H Myun Triếk (mất ngày 16/2/2024) - CH Dak Lak            500,000  Nguyễn Thị Kim Dung  
919/02/2024Viếng bé Thái Thiên Ân (mất ngày 18/2/2024) - CH Dak Lak            500,000  Nguyễn Thị Kim Dung  
1027/02/2024Viếng bé Nguyễn Vĩnh Khang (mất ngày 11/2/2024) CH Thanh Xuân            500,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
1129/02/2024Viếng bé Nguyễn Phan Gia An (mất ngày 25/2/2024) CH Nghệ An            500,000  Nguyễn Thị Lan Anh  
1229/2/2024 Theo dõi hỗ trợ khó khăn          1,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
1329/2/2024Điều phối các chương trình thiện nguyện trong Hội         1,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Các chương trình chuyên môn hỗ trợ cha mẹ   
129/02/2024Thực hiện các chương trình cuối tuần hỗ trợ chuyên môn, tâm lý cho cha mẹ         4,000,000  Lê Hồng Thư  
229/02/2024Thanh toán chi phí quà tặng Tết âm lịch cho nhân viên chuyên môn            480,000  Lê Hồng Thư  
329/02/2024Thực hiện chương trình chuyên môn PHCN hỗ trợ cha mẹ         3,000,000  Phan Thụy Thanh Vân  
429/02/2024Thanh toán chi phí quà tặng Tết âm lịch cho nhân viên chuyên môn            480,000  Phan Thụy Thanh Vân  
529/02/2024Thanh toán chi phí quà tặng Tết âm lịch cho nhân viên chuyên môn            480,000  Trần Huyền Trang  
629/02/2024Thanh toán chi phí quà tặng Tết âm lịch cho nhân viên MC chương trình            480,000  Lương Thành Tuyên  
Các chương trình của Hội   
129/02/2024Hỗ trợ điều phối các chương trình của Hội         3,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
229/02/2024Thanh toán chi phí quà tặng Tết âm lịch cho 03 nhân viên điều phối chương trình của Hội         1,440,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Chương trình Phẫu thuật chỉnh hình nhi   
129/02/2024Quản lý dự án Phẫu thuật chỉnh hình         3,000,000  Nguyễn Lan Anh  
229/02/2024Tri ân KTV chương trình phẫu thuật         1,007,000  Nguyễn Lan Anh  
329/02/2024Điều phối quản lý chương trình phẫu thuật phía Nam         2,000,000  Phan Thụy Thanh Vân  
Mái ấm Gia đình Siêu nhân   
129/02/2024Thanh toán chi phí Mái ấm            415,000  Nguyễn Lan Anh  
229/02/2024Quản lý Mái ấm         3,000,000  Nguyễn Lan Anh  
329/02/2024Chi phí Mái ấm (thắp hương ngày rằm, mùng 1, VPP)            500,000  Nguyễn Thị Hường  
429/02/2024Thanh toán chi phí quà tặng Tết âm lịch cho nhân viên            480,000  Nguyễn Thị Lan Anh  
Lớp Chăm sóc trẻ   
129/02/2024Lương giáo viên chăm trẻ dự án Chăm con cho mẹ đi làm         7,000,000  Nguyễn Thị Quỳnh Anh  
229/02/2024Thanh toán chi phí quà tặng Tết âm lịch cho nhân viên            480,000  Nguyễn Quỳnh Anh  
Hoạt động truyền thông, gây quỹ   
129/02/2024Thiết kế, đồ họa, video truyền thông/Lễ tân         5,000,000  Sỹ Danh Đức Anh  
229/02/2024Thanh toán chi phí quà tặng Tết âm lịch cho nhân viên            480,000  Sỹ Danh Đức Anh  
329/02/2024Chụp ảnh sự kiện            500,000  Trịnh Hồng Phong  
429/02/2024Thực hiện các hoạt động gây quỹ xã hội         1,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
529/02/2024Chạy truyền thông gây quỹ, mua app thiết kế canva         3,149,000  Trần Huyền Trang  
Hoạt động Văn phòng   
129/02/2024Điều phối Văn phòng CPFAV Hà Nội và Mạng lưới CPFAV cả nước       10,000,000  Vũ Thị Huyên  
229/02/2024Thanh toán chi phí quà tặng Tết âm lịch cho nhân viên            480,000  Vũ Thị Huyên  
329/02/2024Phụ trách hành chính, hậu cần Văn phòng CPFAV, quản lý thành viên, mạng lưới         3,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
429/02/2024Kế toán tài chính         3,000,000  Ngô Phong Lan  
529/02/2024Thanh toán chi phí văn phòng (01 bàn làm việc, khăn trải bàn, lọ hoa, khung tranh)         1,420,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
629/02/2024Chi phí hoạt động tổ chức khai xuân văn phòng         3,097,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
729/02/2024Điều phối Văn phòng CPFAV Hồ Chí Minh         3,000,000  Phan Thụy Thanh Vân  
829/02/2024Điều phối Văn phòng CPFAV Đà Nẵng         2,000,000  Kim Phượng  
929/02/2024Thanh toán chi phí quà tặng Tết âm lịch cho nhân viên            480,000  Kim Phượng  
Tổng cộng     122,075,150   

PHẦN III. BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 02/2024

Tồn quỹ tháng 1/2024     222,051,954
Thu tháng 2/2024     237,987,755
Chi tháng 2/2024     122,075,150
Tồn quỹ tháng 2/2024     337,964,559
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay