BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 01/2022

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/01/2022  Dưới đây là danh sách chi tiết:

DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 01//2022

STTThời gianNội dung chuyển khoản Ủng hộ Quỹ  Mái ấm  Bảo trợ SN  Tết 2022 Ghi chú
11/1/2022 11:05REM TKThe :0991000002275, tai VCB. MBVCB.1620451997.019266.Nang Vung Tau (500k) Nguyen Thach Anh (250k).CT tu 0991000002275 NGUYEN THACH ANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM -CTLNHIDI000001710693004-11-CRE-002               750,000    
201/01/2022 11:42:45REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. Vu Thi Ruoc ung ho cac chau -CTLNHIDI000001710814286-11-CRE-002               500,000    
301/01/2022 12:55:32REM TKThe :028704070004438, tai HDBank. Dang Thanh Truc ung ho gia dinh tre bai nao -CTLNHIDI000001711018284-11-CRE-002               500,000    
403/01/2022 08:41:48REM TKThe :0561000556605, tai VCB. MBVCB.1624199850.049864.Nhatphuong gdsn553 lamdong.CT tu 0561000556605 DINH THI QUE toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat -CTLNHIDI000001716258446-11-CRE-002                   100,000   
503/01/2022 10:51:36REM TKThe :100988338812, tai VPB. Dinh Khanh Tuong chu Min Na ung ho quy -CTLNHIDI000001716684604-11-CRE-002               500,000    
603/01/2022 16:55:16REM TKThe :19024178293866, tai TCB. Gui cho cac con yeu thuong FT22004364810133 -CTLNHIDI000001717865998-11-CRE-002               100,000    
703/01/2022 17:35:12REM TKThe :96627203, tai VPB. Tran Chau Giang BTSN52 thang 1 2 3 -CTLNHIDI000001718018421-11-CRE-002                 1,500,000 BTSN 52 T12/2021

T1+2/2022
804/01/2022 01:27:43REM TKThe :109868841117, tai Vietinbank. NGUYEN THI THANH TRA chuyen tien ung ho tre bai nao -CTLNHIDI000001718905509-11-CRE-002 Transaction a               200,000    
904/01/2022 06:48:28REM Tfr Ac: 12510001807337 BUI THI HA bao tro 86 87                 1,000,000 BTSN 86-87 năm 2021
1004/01/2022 08:02:07REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-040122-08:02:47 871612 -CTLNHIDI000001719153268-11-CRE-002               500,000    
1104/01/2022 09:02:37REM 991022010408508 BO-TRINH NGOC LINH FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-IBVCB.1619425193.TRINH NGOC LINH ba o tro 51 T9,10,11,12.CT tu 00710011 61936 toi 1207242445 HOI GIA DI NH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va p                 2,000,000 BTSN 51 T9->12 năm 2021
1204/01/2022 10:03:28REM TKThe :0611001952410, tai VCB. MBVCB.1626554621.067623.Do Hai Ha bao tro: BTSN 88 va BTSN 83 thang 11+12.2021.CT tu 0611001952410 DO TRONG HUNG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VI-CTLNHIDI000001719632484-11-CRE-002                 2,000,000 BTSN 83-88 năm 2021
1304/01/2022 11:53:58REM TKThe :9704991903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;UNG HO -CTLNHIDI000001720150558-11-CRE-002               500,000    
1404/01/2022 12:09:55REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000001720214397-11-CRE-002               500,000    
1504/01/2022 14:41:39REM TKThe :101003438166, tai Vietinbank. cao phuong lan BTSN ma 99 -CTLNHIDI000001720771162-11-CRE-002                 3,000,000 BTSN 99 Q3+4/2021
1604/01/2022 16:56:50REM TKThe :01771476001, tai Tienphongbank. Ung ho gia dinh tre bai nao vn -CTLNHIDI000001721453336-11-CRE-002               500,000    
1704/01/2022 20:55:12REM TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN118 FT22005924107296 -CTLNHIDI000001722414086-11-CRE-002                    500,000 BTSN 118 năm 2021
1804/01/2022 22:13:00REM TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000001722637224-11-CRE-002               100,000    
1905/01/2022 08:34:33REM Tfr Ac: 26110002533346 NGUYEN THI NGAN Chuyen tien ung ho mai am SN                   500,000   
2005/01/2022 09:35:28REM TKThe :2901215036718, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI MAI HUONG chuyen khoan Bao tro GDSN80 quy 4 -CTLNHIDI000001723309723-11-CRE-002                 1,500,000 BTSN 80 năm 2021
2105/01/2022 21:33:13REM TKThe :3838356788888, tai MB. Con sn Le Diep Chi UH GD -CTLNHIDI000001726351584-11-CRE-002               500,000    
2207/01/2022 07:04:59REM TKThe :0011000634582, tai VCB. MBVCB.1634202829.020144.Dang Thi Nhan dong gop ho tro cho gia dinh tre bai nao.CT tu 0011000634582 DANG THI NHAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VI-CTLNHIDI000001730611975-11-CRE-002               500,000    
2307/01/2022 20:22:53REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22 thang 1.2022 FT22007100659651 -CTLNHIDI000001733837430-11-CRE-002                    500,000 BTSN 22 T1/2022
2409/01/2022 11:06:43REM TKThe :050032145326, tai Sacombank. IBFT xuan huong le gdsn60 chosieunha -CTLNHIDI000001738339315-11-CRE-002                   200,000   
2510/1/2022 15:04REM TKThe :555519866789, tai MB. Gay quy cho sieu nhan -CTLNHIDI000001742702322-11-CRE-002                   610,000   
2610/1/2022 15:37REM TKThe :106872998626, tai Vietinbank. LE PHUONG HA chuyen be BTSN 104 -CTLNHIDI000001742891477-11-CRE-002                    500,000 BTSN 104 năm 2021
2710/1/2022 17:26REM Tfr Ac: 22210000667828 PHAM THI HOANG ANH Co Hoang Anh ung ho cac be sieu nhan Tet             5,000,000 
2810/1/2022 19:59REM TKThe :19036054981010, tai TCB. UH GD SIEU NHAN FT22010661780870 -CTLNHIDI000001744419108-11-CRE-002               200,000    
2911/1/2022 8:31REM TKThe :19021255683010, tai TCB. Thu Trang Tran gui ho tro ma soBTSN62 Quy 1.2022 FT22011420156500 -CTLNHIDI000001745542569-11-CRE-002                 1,500,000 BTSN 62 Q1/2022
3011/1/2022 9:35REM TKThe :108871463070, tai Vietinbank. VU THI LAN HUONG Chuyen tien -CTLNHIDI000001745836144-11-CRE-002                 6,000,000 BTSN 192 nam 2022
3111/1/2022 10:53REM Tfr Ac: 15110000916231 DINH THI PHUONG DUNG Chuyen tien Keo Bong Gon cho sieu nhan                   300,000   
3211/1/2022 11:03REM TKThe :041204060001, tai LIEN VIET POST BANK. ACHFb Hang Tran Cho sieu nhan ung ho -ACH0200970449011111041701000000106633                   200,000   
3312/1/2022 8:05REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Bao Soc BTSN167 Quy 1 2022 FT22012248018867 -CTLNHIDI000001749570371-11-CRE-002                 1,500,000 BTSN 167 Q1/2022
3413/01/2022 13:02:43REM TKThe :106871159999, tai Vietinbank. LE THI NGOC ANH +87+6 thang -CTLNHIDI000001754745700-11-CRE-002                 3,000,000 BTSN 87 Q1+2/2022
3514/01/2022 02:05:41REM TKThe :0227041014197, tai VCCB. Nguyen Hong Ngoc UH Quy -CTLNHIDI000001757101006-11-CRE-002 Transaction a               500,000    
3614/01/2022 08:30:20REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi van Thoa BTSN 92 t1 2022 -CTLNHIDI000001757436383-11-CRE-002                    500,000 BTSN 92 T1/2022
3714/01/2022 08:41:22REM TKThe :108871463070, tai Vietinbank. VU THI LAN HUONG Chuyen tien -CTLNHIDI000001757475412-11-CRE-002                 6,000,000 BTSN 194 nam 2022
3814/01/2022 14:18:13REM 990022011420458 BO-Pham Duc Duong030082003557 1511 FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-REF7711OTT221000924 TRAN NGOC QUAN BAO TRO BE LE MINH D UC , MA SO 183 NAM 2022 VA HO TRO T ET CHO CAC CHAU SIEU NHAN Bank               10,000,000 BTSN 183 va 155 nam 2022
3914/01/2022 15:02:22REM TKThe :19034915791010, tai TCB. Bn 106 FT22014620048989 -CTLNHIDI000001759139619-11-CRE-002                 1,500,000 BTSN 106 Q4.2021
4014/01/2022 15:21:58REM TKThe :0091000349336, tai VCB. MBVCB.1655367136.054717.TRAN NGOC QUAN chuyen tien bo sung de bao tro ma so 155.CT tu 0091000349336 TRAN NGOC QUAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO-CTLNHIDI000001759242924-11-CRE-002                 2,000,000 BTSN 183 va 155 nam 2022
4114/01/2022 17:02:46REM Tfr Ac: 12010000411749 LUU THI ANH TUYET nguyen khanh chi cmnm            1,000,000    
4214/01/2022 18:50:00REM TKThe :193878148, tai VPB. Thu Thuy 116 Quy 4 -CTLNHIDI000001760321624-11-CRE-002                 1,500,000 BTSN 116 Q4.2021
4315/01/2022 20:31:54REM TKThe :025704061531415, tai VIB. NAMAN BTSN 174 -CTLNHIDI000001764577559-11-CRE-002                    300,000 BTSN 174 năm 2022
4416/01/2022 22:04:21REM Tfr Ac: 44410000070752 HOANG THI LIEN Be Yen My.chuc cac ban nam moi 2022 khoe manh binh an               500,000    
4517/01/2022 08:34:56REM Tfr Ac: 11810000068324 HOANG THI THANH NGA fb Hoang Nga ung ho Hoi gia dinh tre bai nao               200,000    
4617/01/2022 16:09:55REM TKThe :100004963092, tai Vietinbank. thuy linh UH -CTLNHIDI000001770991325-11-CRE-002               300,000    
4718/01/2022 11:28:11REM Tfr Ac: 26110001588866 PHAM NGOC SON Pham Ngoc Son BTSN 193 nam 2022                 6,000,000 BTSN 193 nam 2022
4818/01/2022 11:30:06REM Tfr Ac: 26110006788999 PHAM DUY KHANH Pham Ngoc Tue Anh BTSN 195 nam 2022                 6,000,000 BTSN 195 nam 2022
4918/01/2022 11:35:39REM TKThe :109874800415, tai Vietinbank. co chu Duy Khanh; Phuong Anh BTSN 23 nam 2022 -CTLNHIDI000001774031986-11-CRE-002                 6,000,000  BTSN 23 nam 2022
5018/01/2022 16:17:47REM Tfr Ac: 22210000981786 VU THI HOAI THANH Chuyen tien bao tro va tet cho cac con                 1,000,000          1,000,000BTSN 105 năm 2022
5119/01/2022 09:43:04REM TKThe :125031722, tai VPB. Dung Tun tet 2020 -CTLNHIDI000001777714868-11-CRE-002                500,000 
5219/01/2022 09:43:23REM TKThe :0011004252780, tai VCB. MBVCB.1668667090.018346.hongvanle gdsn113 + tet 2022.CT tu 0011004252780 LE HONG VAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat-CTLNHIDI000001777716494-11-CRE-002                100,000 
5319/01/2022 09:45:00REM TKThe :3377339339, tai MB. Ung ho tet cac chau -CTLNHIDI000001777724564-11-CRE-002                500,000 
5419/01/2022 09:49:43REM TKThe :1007322201, tai SHB. Pho Ngoc Vuong gop quy ung ho -CTLNHIDI000001777748914-11-CRE-002             3,000,000 
5519/01/2022 09:55:27REM TKThe :10321316310019, tai TCB. Fb nguyen chinh tet 2022 FT22019475020008 -CTLNHIDI000001777778485-11-CRE-002                200,000 
5619/01/2022 09:57:25REM Tfr Ac: 11810001743253 VU NGOC DINH Luu Hai Minh Tet 2022             1,000,000 
5719/01/2022 10:05:19REM Tfr Ac: 50110001001441 LE THI HONG HA SN Ma Le Ha Chi Tet 2022                100,000 
5819/01/2022 10:07:25REM TKThe :96627203, tai VPB. Giangtran ung ho tet 2022 -CTLNHIDI000001777841852-11-CRE-002             1,000,000 
5919/01/2022 10:08:39REM TKThe :96627203, tai VPB. Tran Chau Giang BTSN52 -CTLNHIDI000001777848506-11-CRE-002                    500,000 BTSN 52 năm 2022
6019/01/2022 10:09:08REM TKThe :7300104125009, tai MB. LE NGOC ANH chuyen khoan -CTLNHIDI000001777851041-11-CRE-002               200,000    
6119/01/2022 10:13:09REM TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;DIEM TET2022 -CTLNHIDI000001777872492-11-CRE-002                500,000 
6219/01/2022 10:13:20REM Tfr Ac: 13510000297327 NGUYEN THI HUE ma sumo tet 2022                500,000 
6319/01/2022 10:14:19REM TKThe :90998258, tai VPB. Hai ha Bui Uh Tet 2022 -CTLNHIDI000001777878938-11-CRE-002                500,000 
6419/01/2022 10:17:35REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.1668786237.070786.BUI THI HONG HANH qua tet 2022.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu-CTLNHIDI000001777896881-11-CRE-002                500,000 
6519/01/2022 10:36:14REM Tfr Ac: 21410003146734 NGO THI CHI con vu hai nam uh tet 2022                100,000 
6619/01/2022 10:41:03REM TKThe :103002242595, tai Vietinbank. NGUYEN THI HUONG ungho tet 2022 -CTLNHIDI000001778022163-11-CRE-002                300,000 
6719/01/2022 10:42:19REM Tfr Ac: 12010006280877 NGUYEN THI PHUONG THAO TET 2022                500,000 
6819/01/2022 10:42:36REM TKThe :19027009325030, tai TCB. Nguyen Duc Canh -TET 2022 FT22019524360830 -CTLNHIDI000001778030779-11-CRE-002                200,000 
6919/01/2022 10:49:44REM Tfr Ac: 12010007248805 NGUYEN VAN TRANG NGUYEN VAN TRANG BIDV SGD1 TET 2022             1,000,000 
7019/01/2022 10:52:58REM Tfr Ac: 12110000543366 DANG THI PHUONG THAO Be Thien An tang cac anh chi             1,000,000 
7119/01/2022 10:56:48REM TKThe :050032145326, tai Sacombank. IBFT Xuan Huong Le tet2022 -CTLNHIDI000001778107209-11-CRE-002                200,000 
7219/01/2022 11:01:52REM TKThe :700014623186, tai Shinhan Bank V. DO THI LIEN VA TET 2022 -CTLNHIDI000001778133465-11-CRE-002                100,000 
7319/01/2022 11:02:08REM TKThe :19037061825012, tai TCB. Fb hong my tet 2022 FT22019574492543 -CTLNHIDI000001778134972-11-CRE-002                100,000 
7419/01/2022 11:09:51REM TKThe :19035213959017, tai TCB. Tran Thi Kim Uyen - tet 2022 FT22019256012242 -CTLNHIDI000001778175988-11-CRE-002                200,000 
7519/01/2022 11:09:59REM Tfr Ac: 12010007251894 TRAN THU GIANG tran thu giang tet 2022                500,000 
7619/01/2022 11:21:24REM Tfr Ac: 12010002256566 TO THI TUYEN Tuyen Tet 2022                300,000 
7719/01/2022 11:25:56REM TKThe :109003813373, tai Vietinbank. Huyen Diu Tet 2022 -CTLNHIDI000001778258731-11-CRE-002             1,000,000 
7819/01/2022 11:28:50REM Tfr Ac: 46510000322003 PHAM THI MAI HUONG Thaonguyen Xanh Tet 2022                500,000 
7919/01/2022 11:33:50REM TKThe :107869263710, tai Vietinbank. MAI THI THANH HAI chuyen tien tet 2022 -CTLNHIDI000001778297550-11-CRE-002                500,000 
8019/01/2022 11:42:56REM TKThe :19036246434013, tai TCB. Nguyen thi hang - tet 2022 FT22019725616067 -CTLNHIDI000001778341251-11-CRE-002                200,000 
8119/01/2022 11:50:30REM TKThe :19028933768026, tai TCB. Hoang Thi Mai Huong tet 2022 FT22019705440718 -CTLNHIDI000001778376174-11-CRE-002                500,000 
8219/01/2022 11:51:38REM TKThe :19029153225019, tai TCB. Nguyen Thi Mai Phuong- Tet 2022 FT22019064411813 -CTLNHIDI000001778381391-11-CRE-002             1,000,000 
8319/01/2022 11:54:10REM TKThe :19021518127010, tai TCB. Mai Anh Tet 2022 FT22019060179996 -CTLNHIDI000001778393160-11-CRE-002                200,000 
8419/01/2022 11:56:16REM TKThe :0011004238306, tai VCB. MBVCB.1669117356.018181.Vui Tet Cho Em 2022.CT tu 0011004238306 NGUYEN THI HONG NHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va ph-CTLNHIDI000001778402715-11-CRE-002                600,000 
8519/01/2022 12:13:54REM TKThe :0001015495864, tai VCB. MBVCB.1669154619.034438.NGUYEN THI HAO _ Tet2022.CT tu 1015495864 NGUYEN THI HAO toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat tri-CTLNHIDI000001778477656-11-CRE-002                200,000 
8619/01/2022 12:19:29REM TKThe :19034784170015, tai TCB. Chia se voi cac gia dinh sieu nhan FT22019280073605 -CTLNHIDI000001778500304-11-CRE-002            1,000,000    
8719/01/2022 12:19:38REM TKThe :0071003553698, tai VCB. MBVCB.1669165439.038602.NGUYEN THI KIM NGOC TET 2022.CT tu 0071003553698 NGUYEN THI KIM NGOC toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu-CTLNHIDI000001778500883-11-CRE-002                300,000 
8819/01/2022 12:20:51REM Tfr Ac: 45210000225180 DO THI VAN Tang cac con SN Tet 2022                200,000 
8919/01/2022 12:25:00REM TKThe :0983756840, tai MB. CHU THI DUNG Tet 2022 -CTLNHIDI000001778523355-11-CRE-002                200,000 
9019/01/2022 12:31:00REM TKThe :0290165562954, tai MB. NGUYEN QUYNH PHUONG ANH chuyen khoan -CTLNHIDI000001778547524-11-CRE-002               200,000    
9119/01/2022 12:36:56REM Tfr Ac: 45010005427109 NGUYEN THI NGOC nguyen ngoc , tet 2022 ung ho cac con                100,000 
9219/01/2022 12:42:21REM TKThe :9704229246194844, tai MB. Ben tet2022 -CTLNHIDI000001778590234-11-CRE-002                200,000 
9319/01/2022 12:49:28REM TKThe :0706486315555, tai MB. Mai tet2022 -CTLNHIDI000001778616039-11-CRE-002                200,000 
9419/01/2022 12:52:04REM TKThe :19030632502017, tai TCB. Chuc cac con tet am no FT22019510639444 -CTLNHIDI000001778625270-11-CRE-002                200,000 
9519/01/2022 12:53:27REM Tfr Ac: 42710000174172 NGHIEM VIET ANH Tet 2022             2,000,000 
9619/01/2022 12:57:03REM Tfr Ac: 12010006058162 DINH HUYEN TAM Nguyen Gia Hung Tet 2022                500,000 
9719/01/2022 13:02:54REM Tfr Ac: 47110000209712 PHAM THI DUONG Chuyen tien ung ho cac con               500,000    
9819/01/2022 13:08:44REM TKThe :0800100976666, tai MB. Nhu Thi Cuc Tet 2022 -CTLNHIDI000001778682547-11-CRE-002                500,000 
9919/01/2022 13:10:35REM TKThe :19032713689017, tai TCB. Dang Thi Dung Tet 2022 FT22019119174426 -CTLNHIDI000001778689070-11-CRE-002                300,000 
10019/01/2022 13:14:20REM TKThe :8928619878888, tai MB. DOAN THI THUONG Tet 2022 -CTLNHIDI000001778702111-11-CRE-002                200,000 
10119/01/2022 13:17:13REM TKThe :18158150001, tai SCB. gd be Hoang Linh Dan UH Tet 2022 -CTLNHIDI000001778712217-11-CRE-002             1,000,000 
10219/01/2022 13:20:40REM TKThe :2944987, tai ACB. MACHI + 2022-190122-13:21:41 510262 -CTLNHIDI000001778724382-11-CRE-002             1,000,000 
10319/01/2022 13:26:33REM TKThe :00124242001, tai Tienphongbank. Nguyen Thi Huong Thuy tang qua Tet 2022 -CTLNHIDI000001778745574-11-CRE-002                500,000 
10419/01/2022 13:27:56REM TKThe :19035474180017, tai TCB. Fb bang nguyen tet 2022 FT22019770501603 -CTLNHIDI000001778750432-11-CRE-002                100,000 
10519/01/2022 13:28:14REM TKThe :105004496428, tai Vietinbank. DO THI LIEN + Tet 2022 -CTLNHIDI000001778751446-11-CRE-002                200,000 
10619/01/2022 13:29:47REM Tfr Ac: 35110000251444 NGUYEN DINH QUYNH Nguyen Dinh Quynh tet 2022                200,000 
10719/01/2022 13:32:35REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY Chuyen tien Tet 2022                300,000 
10819/01/2022 13:35:11REM TKThe :19028179686026, tai TCB. DAO THI THANH - TET 2022 FT22019600497716 -CTLNHIDI000001778777214-11-CRE-002                300,000 
10919/01/2022 13:35:46REM TKThe :19021195293013, tai TCB. Nguyen Thu Huong , Tet 2022 FT22019921650916 -CTLNHIDI000001778779405-11-CRE-002                500,000 
11019/01/2022 13:39:48REM Tfr Ac: 12210002256454 NGUYEN THI PHUONG LOAN Vui tet cung em tet 2022                500,000 
11119/01/2022 13:43:27REM Tfr Ac: 12010006280947 HOANG MINH HUNG Hoang Minh Hung Tet 2022                500,000 
11219/01/2022 13:45:24REM TKThe :19027258688011, tai TCB. Nga ung ho Tet 2022 FT22019957307406 -CTLNHIDI000001778817780-11-CRE-002                200,000 
11319/01/2022 13:48:24REM Tfr Ac: 21110001545431 NGUYEN THI HAU Mrs Hau Tet 2022             1,000,000 
11419/01/2022 13:49:05REM TKThe :6680119716666, tai MB. NINH THI TUOI Tet 2022 -CTLNHIDI000001778832999-11-CRE-002                500,000 
11519/01/2022 13:50:31REM TKThe :19033126769012, tai TCB. Quynh Lien Tet 2022 FT22019726099206 -CTLNHIDI000001778838914-11-CRE-002             1,000,000 
11619/01/2022 13:55:22REM TKThe :0001013335269, tai VCB. MBVCB.1669429646.054922.Nguyen Thi Mai - tet 2022.CT tu 1013335269 NGUYEN THI MAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat tr-CTLNHIDI000001778859560-11-CRE-002                200,000 
11719/01/2022 13:57:40REM TKThe :19034402181012, tai TCB. Luu thi phuong lien Tet 2022 FT22019050999058 -CTLNHIDI000001778869359-11-CRE-002                500,000 
11819/01/2022 13:59:10REM TKThe :0011001819417, tai VCB. MBVCB.1669442669.060322.Do thi thanh tuyet- tet 2022.CT tu 0011001819417 DO THI THANH TUYET toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu -CTLNHIDI000001778875769-11-CRE-002                500,000 
11919/01/2022 14:08:37REM TKThe :9090111824183, tai MB. LE QUYNH TRANG Tet 2022 -CTLNHIDI000001778917799-11-CRE-002                500,000 
12019/01/2022 14:22:08REM Tfr Ac: 12010006355313 HOANG THI THANH THAO Hoang Thi Thanh Thao Tet 2022                500,000 
12119/01/2022 14:23:13REM TKThe :11021493857011, tai TCB. Gia dinh sieu nhan Nguyen Trong Anh Minh ung ho Tet 2022 FT22019282030401 -CTLNHIDI000001778983527-11-CRE-002                500,000 
12219/01/2022 14:27:11REM TKThe :0227041014197, tai VCCB. Nguyen Hong Ngoc. Tet 2022 -CTLNHIDI000001779002754-11-CRE-002                200,000 
12319/01/2022 14:31:19REM TKThe :0001248686341, tai MB. NGUYEN CONG QUYNH TRANG TET 2022 -CTLNHIDI000001779022765-11-CRE-002                300,000 
12419/01/2022 14:35:30REM TKThe :19029577683688, tai TCB. Do Thi Ngoc Hao Tet 2022 FT22019080280356 -CTLNHIDI000001779043564-11-CRE-002                200,000 
12519/01/2022 14:39:02REM TKThe :0750155225555, tai MB. QUANG DUY TAN chuyen khoan Tet 2022 -CTLNHIDI000001779061380-11-CRE-002                200,000 
12619/01/2022 14:39:53REM TKThe :104866798993, tai Vietinbank. LUU THI HOA chuyen tien mon qua nho gui toi cac con -CTLNHIDI000001779065643-11-CRE-002               500,000    
12719/01/2022 14:43:50REM TKThe :1985899899899, tai MB. DANG THANH TU Tet 2022 -CTLNHIDI000001779085949-11-CRE-002                200,000 
12819/01/2022 14:44:59REM TKThe :0730109783003, tai MB. BUI THI NGAN Tet2022 -CTLNHIDI000001779091880-11-CRE-002                300,000 
12919/01/2022 15:27:31REM Tfr Ac: 12510000643839 VU THI HUYEN Vu Huyen fb Candy Vu cung em gai va dong nghiep ung ho Tet 2022                700,000 
13019/01/2022 15:33:27REM TKThe :19028277124011, tai TCB. Lien Lien ,tet 2022 FT22019020591006 -CTLNHIDI000001779344177-11-CRE-002                200,000 
13119/01/2022 16:03:31REM 991022011940431 BO-DOAN THI LANH FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-MBVCB.1669885586.DOAN THI LANH chuy en tien tet 2022.CT tu 048100079181 1 toi 1207242445 Hoi Gia Dinh T re Bai Nao Viet Nam (BIDV) Dau tu v a phat t                500,000 
13219/01/2022 16:16:24REM TKThe :1010166686666, tai MB. Kinh tang -CTLNHIDI000001779574840-11-CRE-002               300,000    
13319/01/2022 16:33:10REM TKThe :1230120515856, tai MB. TRINH THI HA TET 2022 -CTLNHIDI000001779666695-11-CRE-002                100,000 
13419/01/2022 16:36:12REM TKThe :1333688688688, tai MB. Le Thi Hien ung ho Tet 2022 -CTLNHIDI000001779683939-11-CRE-002             1,000,000 
13519/01/2022 16:58:46REM TKThe :0060104064003, tai MB. Do Thi Hanh Tet 2022 -CTLNHIDI000001779809669-11-CRE-002                300,000 
13619/01/2022 17:01:46REM Tfr Ac: 12510000643839 VU THI HUYEN dong nghiep Vu Huyen fb Candy Vu ung ho Tet 2022                400,000 
13719/01/2022 17:07:42REM TKThe :210618261299, tai MB. Phuong Tet 2022 -CTLNHIDI000001779858348-11-CRE-002                200,000 
13819/01/2022 17:57:23REM TKThe :19025794220011, tai TCB. tet 2022 FT22019081028428 -CTLNHIDI000001780111318-11-CRE-002             5,000,000 
13919/01/2022 18:13:19REM TKThe :99265977899, tai Standard Chart. Tran Tue Linh Tet 2022 -CTLNHIDI000001780183285-11-CRE-002             1,000,000 
14019/01/2022 18:14:45REM TKThe :3120215043640, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI TO UYEN tet 2022 -CTLNHIDI000001780189545-11-CRE-002                100,000 
14119/01/2022 18:16:49REM TKThe :004704068383979, tai VIB. ch Nguyen Huyen ung ho Tet 2022 -CTLNHIDI000001780197925-11-CRE-002                500,000 
14219/01/2022 18:19:40REM TKThe :19027413710010, tai TCB. Me sieu nhan pham minh phuc ung ho tet 2022 FT22019540926717 -CTLNHIDI000001780210165-11-CRE-002                500,000 
14319/01/2022 18:22:15REM TKThe :19035091678011, tai TCB. Dao Thu Trang tet 2022 FT22019456163092 -CTLNHIDI000001780221252-11-CRE-002                300,000 
14419/01/2022 18:29:30REM TKThe :9704229201295772823, tai MB. FB Nguyen Kieu Diem Tet 2022 -CTLNHIDI000001780251907-11-CRE-002                  68,000 
14519/01/2022 19:24:45REM TKThe :19032553107016, tai TCB. Khoai chuc cac ban luon manh khoe FT22019270978860 -CTLNHIDI000001780495976-11-CRE-002               200,000    
14619/01/2022 19:41:48REM TKThe :3308215006339, tai Agribank. BIDV;1207242445;LE THI VAN KHANH Tet 2022 -CTLNHIDI000001780569607-11-CRE-002                300,000 
14719/01/2022 19:42:19REM Tfr Ac: 12210000771225 HOANG THI MAI Hoang Mai Tet 2022. Chuc cac con nam moi manh khoe, binh an.                200,000 
14819/01/2022 19:43:56REM TKThe :04124576601, tai Tienphongbank. Chu Thi Linh tet 2022 -CTLNHIDI000001780578708-11-CRE-002                100,000 
14919/01/2022 20:00:21REM TKThe :17285907, tai ACB. BE KHANH UH CAC BAN-190122-20:01:08 683770 -CTLNHIDI000001780649604-11-CRE-002               500,000    
15019/01/2022 21:10:44REM TKThe :1021000009357, tai VCB. MBVCB.1670831918.059710.Me sieu nhan Leu The Vinh + tet 2022.CT tu 1021000009357 PHAM THI YEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau t-CTLNHIDI000001780950050-11-CRE-002                100,000 
15119/01/2022 21:14:41REM Tfr Ac: 12010006188689 DAO QUANG DUY Dao Quang Duy Tet 2022             1,000,000 
15219/01/2022 21:33:18REM TKThe :8101215022218, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI THU HIEN chuyen khoan li xi cac con sieu nhan -CTLNHIDI000001781033185-11-CRE-002               200,000    
15319/01/2022 21:40:32REM Tfr Ac: 21410002909493 LE THI KIM TRUNG Chuyen tien tet 2022                100,000 
15419/01/2022 21:44:11REM TKThe :19031340114012, tai TCB. Chuc cac be an tet vui ve. manh khoe nhe FT22020044321329 -CTLNHIDI000001781070312-11-CRE-002               200,000    
15519/01/2022 21:53:24REM TKThe :0000975980248, tai MB. Chuc cac con nam moi manh khoe binh an -CTLNHIDI000001781099157-11-CRE-002               100,000    
15619/01/2022 21:58:12REM TKThe :1390175269919, tai MB. TRAN DINH QUANG chuyen khoan -CTLNHIDI000001781113237-11-CRE-002               100,000    
15719/01/2022 22:43:46REM TKThe :19029934722018, tai TCB. Vu huong trang tet 2022 FT22020170338180 -CTLNHIDI000001781218944-11-CRE-002                500,000 
15819/01/2022 22:48:52REM TKThe :0011004296530, tai VCB. MBVCB.1671030380.044068.Hoang Tu Linh + tet.CT tu 0011004296530 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va ph-CTLNHIDI000001781227890-11-CRE-002                200,000 
15920/01/2022 02:16:53REM TKThe :8505205210187, tai Agribank. BIDV;1207242445;LUONG THI LIEU chuyen khoan -CTLNHIDI000001781257520-11-CRE-002 Transaction a               200,000    
16020/01/2022 02:16:55REM TKThe :19024331722011, tai TCB. Tet 2022 FT22020059708967 -CTLNHIDI000001781257860-11-CRE-002 Transaction a                200,000 
16120/01/2022 02:17:28REM TKThe :19034341311015, tai TCB. Ngoc Binh tet 2022 FT22020647050267 -CTLNHIDI000001781268026-11-CRE-002 Transaction a                200,000 
16220/01/2022 02:18:09REM TKThe :4686904031991, tai MB. TRAN HA chuyen khoan -CTLNHIDI000001781283083-11-CRE-002 Transaction a               100,000    
16320/01/2022 02:21:00REM TKThe :8882702888888, tai MB. Co chuc cac con luon binh an -CTLNHIDI000001781343446-11-CRE-002 Transaction a               100,000    
16420/01/2022 06:18:42REM TKThe :3300205123180, tai Agribank. BIDV;1207242445;LE VAN MINH chuyen khoan tet 2022 -CTLNHIDI000001781409372-11-CRE-002                200,000 
16520/01/2022 06:33:36REM TKThe :102800100790, tai Vietinbank. nguyen thi kim ngan ung ho tet 2022 -CTLNHIDI000001781420411-11-CRE-002                200,000 
16620/01/2022 07:04:40REM TKThe :53665705, tai VPB. Chi AV31C500 Tet 2022 -CTLNHIDI000001781453295-11-CRE-002                500,000 
16720/01/2022 07:50:54REM TKThe :0000396926747, tai MB. VU THI NGAN TET2022 -CTLNHIDI000001781539240-11-CRE-002             1,000,000 
16820/01/2022 08:18:38REM TKThe :0181003525896, tai VCB. MBVCB.1671374367.062165.An - Tet 2022.CT tu 0181003525896 PHAN NGO HOANG AN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Vi-CTLNHIDI000001781621411-11-CRE-002                500,000 
16920/01/2022 08:30:26REM TKThe :105867356647, tai Vietinbank. Ung ho tet 2022. Mong cac con binh an. -CTLNHIDI000001781664622-11-CRE-002                500,000 
17020/01/2022 08:47:27REM TKThe :00300012716719, tai SeABank. UH quy tet 2022 -CTLNHIDI000001781733055-11-CRE-002                200,000 
17120/01/2022 09:09:34REM TKThe :6340215023659, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI NGOC PHUONG Tet 2022 -CTLNHIDI000001781833492-11-CRE-002                500,000 
17220/01/2022 09:14:51REM TKThe :0760101684002, tai MB. GLACY NGUYEN TET2022 -CTLNHIDI000001781858984-11-CRE-002             1,000,000 
17320/01/2022 09:18:43REM TKThe :3708205192117, tai Agribank. BIDV;1207242445;VO THI HANG ung ho tet 2022 -CTLNHIDI000001781878209-11-CRE-002                200,000 
17420/01/2022 09:20:11REM TKThe :0001015710368, tai VCB. MBVCB.1671559748.036420.Uh tet 2022.CT tu 1015710368 NGUYEN MAI HUE toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Nam -CTLNHIDI000001781885438-11-CRE-002                200,000 
17520/01/2022 09:35:09REM TKThe :0221000028130, tai VCB. MBVCB.1671611200.057874.LE VU LINH - Tet2022.CT tu 0221000028130 LE VU LINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Vi-CTLNHIDI000001781961120-11-CRE-002                100,000 
17620/01/2022 09:54:40REM Tfr Ac: 21210000050018 LE PHUONG THUY Chuyen tien               300,000    
17720/01/2022 09:54:59REM TKThe :8680122099424, tai MB. Do Thi Oanh cty Sunhouse ung ho tet 2022 cho cac con Chuc hoi va cac con co 1 cai tet am no Mong cac con khoe manh -CTLNHIDI000001782065252-11-CRE-002                200,000 
17820/01/2022 10:11:14REM Tfr Ac: 22210000906202 NGUYEN HOANG ANH be Hoang Phuc tet 2022             1,800,000 
17920/01/2022 10:27:33REM TKThe :9704229236944505, tai MB. Nguyen Bich Luyen UH tet 2022 -CTLNHIDI000001782244781-11-CRE-002                100,000 
18020/01/2022 11:06:31REM Tfr Ac: 21510001149600 PHAM VAN TUAN Chuc mung nam moi cac Sieu nhan             1,000,000 
18120/01/2022 11:07:58REM TKThe :0651000799868, tai VCB. MBVCB.1671951130.005052.be Tran Ly Uyen Thanh UH Tet 2022.CT tu 0651000799868 TANG PHUOC toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va -CTLNHIDI000001782464899-11-CRE-002             2,000,000 
18220/01/2022 11:41:25REM TKThe :04422538301, tai Tienphongbank. Nguyen Thi Phuong + tet 2022 chuc cac con manh khoe -CTLNHIDI000001782639154-11-CRE-002                200,000 
18320/01/2022 11:57:58REM TKThe :19020779567011, tai TCB. Chi hien 2022 FT22020801602037 -CTLNHIDI000001782716559-11-CRE-002                100,000 
18420/01/2022 12:02:55REM TKThe :19030217123019, tai TCB. BUI VAN BAC tet 2022 FT22020908050527 -CTLNHIDI000001782738706-11-CRE-002                300,000 
18520/01/2022 12:36:04REM Tfr Ac: 12510000643839 VU THI HUYEN Dong nghiep fb Candy Vu ung ho Tet 2022                300,000 
18620/01/2022 12:54:56REM TKThe :60060043833507777, tai Oceanbank. Be TranDangNhat tet2022 -CTLNHIDI000001782952937-11-CRE-002                500,000 
18720/01/2022 13:26:02REM TKThe :008704060131332, tai VIB. phuc an + tet 2022 -CTLNHIDI000001783069148-11-CRE-002                500,000 
18820/01/2022 13:33:34REM 991022012025855 BO-LAM TO NGAN FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-Vuong To Phuong UH Tet 2022 tai DAU TU VA PHAT TRIEN VN CN SO GIAO DIC H 1 Bank Charge .00 VAT .00             2,000,000 
18920/01/2022 13:37:53REM Tfr Ac: 22210003574565 NGUYEN THI XUAN DUNG Bao H T D Tet 2022                200,000 
19020/01/2022 14:30:04REM TKThe :1507205293115, tai Agribank. BIDV;1207242445;Huong Nguyen Tet 2022 -CTLNHIDI000001783358742-11-CRE-002                300,000 
19120/01/2022 14:36:07REM TKThe :100004496487, tai Vietinbank. LE THI KIM DUNG + TET 2022 -CTLNHIDI000001783389561-11-CRE-002                500,000 
19220/01/2022 14:54:35REM TKThe :9704389968227774, tai BaoVietBank. Be Dang va Huy ung ho Tet 2022 -CTLNHIDI000001783487243-11-CRE-002                200,000 
19320/01/2022 15:10:52REM TKThe :2626262626228, tai MB. Be Hai Binh ung ho tet 2022 -CTLNHIDI000001783577598-11-CRE-002                200,000 
19420/01/2022 15:43:51REM TKThe :106867069713, tai Vietinbank. DO THI BICH NGOC chuyen tien ung ho tet 2022 -CTLNHIDI000001783763684-11-CRE-002                500,000 
19520/01/2022 16:19:18REM TKThe :03890944201, tai Tienphongbank. Ung ho Tet 2022 -CTLNHIDI000001783969963-11-CRE-002                200,000 
19620/01/2022 17:14:05REM TKThe :0991000007929, tai VCB. MBVCB.1673138008.025471.UH tet 2022.CT tu 0991000007929 BUI THANH DAT toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Nam-CTLNHIDI000001784290407-11-CRE-002             1,000,000 
19720/01/2022 17:23:45REM TKThe :12921868454011, tai TCB. Nguyen Thanh Thuy Tet 2022 FT22020618608002 -CTLNHIDI000001784344659-11-CRE-002             1,000,000 
19820/01/2022 17:53:24REM TKThe :2905111123999, tai Agribank. BIDV;1207242445;Hong Dung Tet 2022 -CTLNHIDI000001784506173-11-CRE-002                500,000 
19920/01/2022 18:02:45REM TKThe :1507205242347, tai Agribank. BIDV;1207242445; Tet 2022 -CTLNHIDI000001784553425-11-CRE-002                500,000 
20020/01/2022 18:03:05REM TKThe :4811205001558, tai Agribank. BIDV;1207242445;Nguyet ung ho tet2022 -CTLNHIDI000001784555105-11-CRE-002             1,500,000 
20120/01/2022 18:15:19REM TKThe :106003808244, tai Vietinbank. VI XUAN DIEM ung ho qua Tet cho cac con -CTLNHIDI000001784612187-11-CRE-002             1,000,000 
20220/01/2022 18:24:57REM TKThe :19027787555558, tai TCB. UH gia dinh sieu nhan Tet 2022 FT22020961040668 -CTLNHIDI000001784654686-11-CRE-002                100,000 
20320/01/2022 18:25:15REM TKThe :0011002488414, tai VCB. MBVCB.1673388727.038681.Pham Thi Thuy Ninh-LVTK38-Tet 2022.CT tu 0011002488414 PHAM THI THUY NINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) D-CTLNHIDI000001784656050-11-CRE-002                500,000 
20420/01/2022 18:39:45REM TKThe :100802021076, tai Vietinbank. PHAM THANH VINH + Tet 2022 -CTLNHIDI000001784723970-11-CRE-002                200,000 
20520/01/2022 18:57:16REM Tfr Ac: 31910000145727 PHAM THI HAI Chuyen tienung ho tre e bai nao pham thi hai               200,000    
20620/01/2022 19:04:21REM Tfr Ac: 22210000670330 LE THI THANH NGUYEN ung ho Tet                200,000 
20720/01/2022 19:12:16REM TKThe :8307205019628, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRUONG THI MAI AN chuyen khoanMai An Tet 2022 -CTLNHIDI000001784871297-11-CRE-002                200,000 
20820/01/2022 19:15:58REM TKThe :0912415881, tai MB. PHAN THI THANH HUYEN ban Lan Anh chuyen khoan -CTLNHIDI000001784888092-11-CRE-002               500,000    
20920/01/2022 19:34:41REM Tfr Ac: 48310000081607 DINH THI HUYEN NHUNG Tet 2022                300,000 
21020/01/2022 19:45:03REM TKThe :173786891, tai VPB. Nguyen Thanh Nha Tet 2022 -CTLNHIDI000001785020368-11-CRE-002                300,000 
21120/01/2022 19:48:15REM TKThe :8811208002017, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN KIM OANH chuyen khoan tet 2022 -CTLNHIDI000001785035037-11-CRE-002                200,000 
21220/01/2022 19:52:45REM TKThe :6720193644783, tai MB. PHAN THI MUOI chuyen khoan -CTLNHIDI000001785055825-11-CRE-002               100,000    
21320/01/2022 21:03:24REM TKThe :0001020970975, tai VCB. MBVCB.1673891402.059841.DAO THI HANH NGAN + Tet 2022.CT tu 1020970975 DAO THI HANH NGAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va p-CTLNHIDI000001785372477-11-CRE-002                300,000 
21420/01/2022 21:10:13REM TKThe :0962835336, tai LienVietPostBa. Ngo Yen -CTLNHIDI000001785400586-11-CRE-002               100,000    
21520/01/2022 21:18:17REM Tfr Ac: 12310000281305 NGUYEN THI ANH TUYET be Truc An. Tet 2022                500,000 
21620/01/2022 21:18:25REM TKThe :19027620488018, tai TCB. NghiemDuyen ung ho Tet 2022 FT22021842103130 -CTLNHIDI000001785433992-11-CRE-002                500,000 
21720/01/2022 21:20:39REM TKThe :00076723001, tai Tienphongbank. Chuc cac anh chi va cac con tet manh khoe -CTLNHIDI000001785443205-11-CRE-002                500,000 
21820/01/2022 21:27:28REM TKThe :7904205266268, tai Agribank. BIDV;1207242445;Ha Trang son la ung ho chuong trinh tet tre bai nao -CTLNHIDI000001785470089-11-CRE-002                200,000 
21920/01/2022 21:28:05REM TKThe :19031670911024, tai TCB. TET 2022 FT22021726249674 -CTLNHIDI000001785472360-11-CRE-002                500,000 
22020/01/2022 21:31:26REM TKThe :48044107, tai VPB. PHUNG THANH HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000001785484768-11-CRE-002             1,000,000 
22120/01/2022 21:46:46REM TKThe :202237878, tai VPB. Tet 2022 chuc cac con binh an va am ap -CTLNHIDI000001785539361-11-CRE-002                300,000 
22220/01/2022 21:51:32REM TKThe :207447684, tai VPB. ung ho tet 2022 -CTLNHIDI000001785555145-11-CRE-002                200,000 
22320/01/2022 21:52:11REM TKThe :19020932479011, tai TCB. Ung ho tetg FT22021185607923 -CTLNHIDI000001785557302-11-CRE-002             1,000,000 
22420/01/2022 22:06:27REM TKThe :5904205179677, tai Agribank. BIDV;1207242445;gui cac be qua tet -CTLNHIDI000001785601212-11-CRE-002                500,000 
22520/01/2022 22:12:57REM TKThe :2607215020701, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN PHUONG THAO tet 2022 -CTLNHIDI000001785619218-11-CRE-002                200,000 
22620/01/2022 22:19:51REM TKThe :19022094882898, tai TCB. Kdab - tet 2022 FT22021429465920 -CTLNHIDI000001785637052-11-CRE-002             1,000,000 
22720/01/2022 22:52:47REM TKThe :0101000229574, tai VCB. MBVCB.1674142556.063199.DAO THI MAI HOA + TET 2022.CT tu 0101000229574 DAO THI MAI HOA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va ph-CTLNHIDI000001785705632-11-CRE-002                100,000 
22821/01/2022 02:44:36REM TKThe :7770120111988, tai MB. NGUYEN THI THU THAO chuyen khoan -CTLNHIDI000001785839679-11-CRE-002               300,000    
22921/01/2022 04:02:44REM TKThe :19034960746018, tai TCB. 2 sieu nhan Minh Chau va Tan Phat xin gop chut qua nho FT22021941524854 -CTLNHIDI000001785853301-11-CRE-002               500,000    
23021/01/2022 05:46:04REM TKThe :63868237, tai VPB. Lotusnguyen ung ho tet 2022 -CTLNHIDI000001785875572-11-CRE-002             1,000,000 
23121/01/2022 05:59:18REM TKThe :19032523866222, tai TCB. Yen me Su tet 2022 FT22021974780852 -CTLNHIDI000001785880930-11-CRE-002             1,000,000 
23221/01/2022 06:30:08REM TKThe :3710205012025, tai Agribank. BIDV;1207242445;KIEU THI GIANG tet 2022 -CTLNHIDI000001785901093-11-CRE-002                200,000 
23321/01/2022 07:14:16REM TKThe :0101000238238, tai VCB. MBVCB.1674419112.049386.TRAN KHANH DUNG Tet 2022.CT tu 0101000238238 TRAN THI KHANH DUNG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va -CTLNHIDI000001785957021-11-CRE-002             3,000,000 
23421/01/2022 07:52:20REM Tfr Ac: 78510000111329 NGUYEN THI MINH DUONG Chuyen tien               300,000    
23521/01/2022 08:09:11REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI VAN THOA UH TET -CTLNHIDI000001786092693-11-CRE-002                500,000 
23621/01/2022 08:42:27REM Tfr Ac: 12010000409018 DAO BAO NGOC GD Hien Long UH tet 2022             2,000,000 
23721/01/2022 09:26:23REM Tfr Ac: 12010000126308 NGUYEN THI QUYNH KHANH Nguyen Thi Quynh Khanh Tet 2022             2,000,000 
23821/01/2022 09:57:48REM TKThe :10495107, tai ACB. TRAN THI THU HUONG - TET 2022-210122-09:58:47 259221 -CTLNHIDI000001786619232-11-CRE-002                200,000 
23921/01/2022 11:45:37REM Tfr Ac: 12010000545295 HO HUONG LAM Tet 2022             1,000,000 
24021/01/2022 12:35:20REM TKThe :107005236500, tai Vietinbank. NGUYEN NGOC BICH Tet 2022 -CTLNHIDI000001787442905-11-CRE-002             1,000,000 
24121/01/2022 12:43:17REM TKThe :19031856122011, tai TCB. Qua tang cac be FT22021022600822 -CTLNHIDI000001787477724-11-CRE-002               200,000    
24221/01/2022 12:53:56REM Tfr Ac: 45210000210274 NGUYEN NGOC LINH tet 2022                100,000 
24321/01/2022 13:08:16REM TKThe :0101000949957, tai VCB. MBVCB.1675559825.014773.VUONG THI DUC chuyen tien + tet 2022.CT tu 0101000949957 VUONG THI DUC toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau -CTLNHIDI000001787578420-11-CRE-002                200,000 
24421/01/2022 13:09:31REM 991022012132689 BO-PHAM THI DUNG FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-MBVCB.1675558926.PHAM THI DUNG chuy en tien + Tet 2022.CT tu 1021000008 453 toi 1207242445 Hoi Gia Dinh Tre Bai Nao Viet Nam (BIDV) Dau tu va phat t                100,000 
24521/01/2022 13:12:49REM TKThe :37876151, tai VPB. Tet sieu nhan -CTLNHIDI000001787596585-11-CRE-002                200,000 
24621/01/2022 13:34:03REM TKThe :107002761211, tai Vietinbank. Kitty; Surri tet 2022 -CTLNHIDI000001787683062-11-CRE-002             2,000,000 
24721/01/2022 13:46:35REM TKThe :102006478038, tai Vietinbank. NGUYEN THI MAI HUE Chuyen tien -CTLNHIDI000001787738580-11-CRE-002               200,000    
24821/01/2022 13:47:39REM TKThe :0928867598888, tai MB. NGUYEN DUC HANH ung ho Tet 2022 -CTLNHIDI000001787743305-11-CRE-002                300,000 
24921/01/2022 13:58:28REM Tfr Ac: 12010005915440 DINH THUY GIANG CHUC MUNG NAM MOI 2022               500,000    
25021/01/2022 14:09:49REM TKThe :101006596812, tai Vietinbank. LE THI HONG chuyen tien le thi Hong tet 2022 -CTLNHIDI000001787850226-11-CRE-002                500,000 
25121/01/2022 14:12:58REM TKThe :0361000248200, tai VCB. MBVCB.1675788595.014415.DUONG THI YEN Tet 2022.CT tu 0361000248200 DUONG THI YEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat tri-CTLNHIDI000001787866497-11-CRE-002                200,000 
25221/01/2022 16:13:30REM TKThe :101868559843, tai Vietinbank. TANG DUONG DUAN + tet 2022 -CTLNHIDI000001788558771-11-CRE-002                300,000 
25321/01/2022 16:59:14REM TKThe :109868738722, tai Vietinbank. Me be Gao+ Tet 2022 -CTLNHIDI000001788831896-11-CRE-002                300,000 
25421/01/2022 17:29:10REM TKThe :9704229207454999875, tai MB. Ngo Hau Tet 2022 -CTLNHIDI000001788997833-11-CRE-002                100,000 
25521/01/2022 18:05:54REM TKThe :19023205878999, tai TCB. Van AV31 Tet 2022 FT22021461405954 -CTLNHIDI000001789188798-11-CRE-002             1,000,000 
25621/01/2022 18:59:18REM Tfr Ac: 12510000069125 PHAM THANH HUYEN Pham Thanh Huyen ung ho tet 2022                500,000 
25721/01/2022 19:26:50REM Tfr Ac: 21610000423247 NONG THI THUY LINH BS Linh ung ho Tet 2022             2,000,000 
25821/01/2022 19:32:42REM TKThe :11120264540019, tai TCB. Sunhouse Gianghv Tet 2022 FT22021040868369 -CTLNHIDI000001789581321-11-CRE-002             2,000,000 
25921/01/2022 19:56:35REM TKThe :53665705, tai VPB. Chi Av31c500 Tet 2022 -CTLNHIDI000001789692202-11-CRE-002             2,000,000 
26021/01/2022 20:14:37REM TKThe :8880119121985, tai MB. Co Nhu ung ho -CTLNHIDI000001789775548-11-CRE-002               200,000    
26121/01/2022 20:32:48REM TKThe :3408205398556, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI MEN Tet 2022 -CTLNHIDI000001789858155-11-CRE-002                150,000 
26221/01/2022 20:33:00REM TKThe :9265529, tai ACB. VIET ANH + TET 2022-210122-20:34:00 553118 -CTLNHIDI000001789859094-11-CRE-002                500,000 
26321/01/2022 21:13:24REM TKThe :161831081991, tai MB. DINH THI THUY TET 2022 -CTLNHIDI000001790033444-11-CRE-002                100,000 
26421/01/2022 21:23:09REM Tfr Ac: 16010000169679 THAI THI HA tet 2022 cho cac con             1,000,000 
26521/01/2022 21:54:59REM TKThe :9704229203161586089, tai MB. Nguyen Thu Giang Tet 2022 -CTLNHIDI000001790183589-11-CRE-002                300,000 
26621/01/2022 22:33:59REM TKThe :19035094502011, tai TCB. Dang Thi Tuyen.Tet 2022 FT22022469495788 -CTLNHIDI000001790284150-11-CRE-002                200,000 
26722/01/2022 02:29:43REM TKThe :0611002000516, tai VCB. MBVCB.1677728797.083829.Vi Hanh ung ho Tet 2022.CT tu 0611002000516 VI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat-CTLNHIDI000001790394672-11-CRE-002 Transaction a                500,000 
26822/01/2022 03:32:28REM Tfr Ac: 12066003868268 VO DUC PHUONG Thao Phuong tet 2022             1,000,000 
26922/01/2022 06:55:32REM TKThe :107006735173, tai Vietinbank. UH Tet 2022 -CTLNHIDI000001790543436-11-CRE-002                100,000 
27022/01/2022 07:22:59REM Tfr Ac: 12010000181927 THAI THI LAN PHUONG Chuyen tien tet cho cac con           10,000,000 
27122/01/2022 08:43:02REM TKThe :0041000205759, tai VCB. MBVCB.1678126198.012821.KIEU MIT XI + Tet 2022.CT tu 0041000205759 TRAN THI KIEU toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat tri-CTLNHIDI000001790808359-11-CRE-002                500,000 
27222/01/2022 08:59:15REM TKThe :0021001808140, tai VCB. MBVCB.1678177949.032887.LE HUONG + Tet 2022.CT tu 0021001808140 LE THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien V-CTLNHIDI000001790867853-11-CRE-002             1,000,000 
27322/01/2022 09:10:44REM Tfr Ac: 12310000181371 NGUYEN LE THU HIEN Thu hien ung ho Tet 2022             3,000,000 
27422/01/2022 09:23:09REM TKThe :4204215015935, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI TUYET MAI Tet 2022 -CTLNHIDI000001790965356-11-CRE-002                200,000 
27522/01/2022 09:28:38REM Tfr Ac: 12510000643839 VU THI HUYEN ban fb Candy Vu ung ho tet 2022                100,000 
27622/01/2022 09:31:28REM TKThe :00932808001, tai Tienphongbank. Nguyen Thanh Huyen + Tet 2022 -CTLNHIDI000001791003704-11-CRE-002             1,000,000 
27722/01/2022 09:36:22REM TKThe :190810102000433, tai EXIMBANK. ACHMTQ ung ho tet 2022 cho tre bai nao -ACH0200452999012209432211021102226811                100,000 
27822/01/2022 09:59:29REM Tfr Ac: 45510000022513 NGUYEN THI THU HANG Hang Hoa Binh Tet 2022                200,000 
27922/01/2022 10:15:31REM TKThe :137010388, tai VPB. NGO NGOC DIEP TET 2022 -CTLNHIDI000001791221272-11-CRE-002                300,000 
28022/01/2022 11:25:04REM TKThe :19034388584011, tai TCB. Huyen -tet 2022 FT22022461594263 -CTLNHIDI000001791569385-11-CRE-002                200,000 
28122/01/2022 11:56:10REM TKThe :19020411258019, tai TCB. Fb Lan Nguyen Ngoc ung ho tet 2022 FT22022390018810 -CTLNHIDI000001791713185-11-CRE-002                300,000 
28222/01/2022 12:02:30REM Tfr Ac: 12010000043407 CAO LAN ANH NGUYEN THU HA va LE THAI HOA TET 2022             2,000,000 
28322/01/2022 12:43:50REM Tfr Ac: 45010000076685 NGUYEN THI TUYET DUNG gia dinh ngo khoai san ung ho tet 2022                500,000 
28422/01/2022 13:28:40REM TKThe :0711000301099, tai VCB. MBVCB.1679033598.007011.CAO LAN ANH+ Tet 2022.CT tu 0711000301099 VU VAN KHO toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien V-CTLNHIDI000001792073896-11-CRE-002             1,200,000 
28522/01/2022 13:36:55REM TKThe :0711000301099, tai VCB. MBVCB.1679054599.016679.Chu ADAM KHOO+ tet 2022.CT tu 0711000301099 VU VAN KHO toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien-CTLNHIDI000001792102785-11-CRE-002                800,000 
28622/01/2022 14:31:31REM TKThe :106006589454, tai Vietinbank. DIEM THUY DUNG chuyen tien -CTLNHIDI000001792282017-11-CRE-002               200,000    
28722/01/2022 14:51:47REM TKThe :0031000242250, tai VCB. IBVCB.1679264620.006668.FB VU MINH UNG HO TET 2022.CT tu 0031000242250 VU THI HONG MINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va p-CTLNHIDI000001792369323-11-CRE-002                500,000 
28822/01/2022 15:18:46REM TKThe :19033394940018, tai TCB. Co Thu Phuong Chuc cac con Tet 2022 vui khoe nhe FT22022270060074 -CTLNHIDI000001792492361-11-CRE-002                200,000 
28922/01/2022 15:55:36REM TKThe :068704060202748, tai VIB. La Van Nhuong ung ho TET 2022 -CTLNHIDI000001792666656-11-CRE-002                600,000 
29022/01/2022 15:57:00REM TKThe :2406205159554, tai Agribank. BIDV;1207242445;DAO THI Tan tet -CTLNHIDI000001792673263-11-CRE-002                100,000 
29122/01/2022 16:08:02REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Ban Nhat Yen Vo Uh tet 2022 FT22022139018503 -CTLNHIDI000001792727539-11-CRE-002                200,000 
29222/01/2022 17:30:02REM TKThe :19030836425011, tai TCB. Chuc cac con Tet binh an vui ve FT22022245308475 -CTLNHIDI000001793128031-11-CRE-002                200,000 
29322/01/2022 18:04:32REM Tfr Ac: 15110000563132 DO HOANG YEN Tet 2022                200,000 
29422/01/2022 18:23:03REM TKThe :0021000406974, tai VCB. IBVCB.1679925240.001752.VU THI BINH UNG Ho Tet 2022.CT tu 0021000406974 VU THI BINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat -CTLNHIDI000001793362639-11-CRE-002                300,000 
29522/01/2022 18:48:10REM TKThe :19033357620021, tai TCB. Chuc cac sieu nhan don Tet vui ve am ap FT22022692698274 -CTLNHIDI000001793466446-11-CRE-002                200,000 
29622/01/2022 19:54:48REM TKThe :1502205023060, tai Agribank. BIDV;1207242445;VU THANH DAI K38 chuyen khoan -CTLNHIDI000001793734089-11-CRE-002               300,000    
29722/01/2022 20:06:21REM TKThe :20001014924470, tai MSB. Nguyen thi nui + tet 2022 -CTLNHIDI000001793780732-11-CRE-002                200,000 
29822/01/2022 20:54:12REM TKThe :19034660971011, tai TCB. Em Thanh beo uh tet 2022 FT22024703357576 -CTLNHIDI000001793975084-11-CRE-002                200,000 
29922/01/2022 22:08:05REM TKThe :19032035513868, tai TCB. Chuc cac be moi dieu tot dep nhat FT22024395408050 -CTLNHIDI000001794236730-11-CRE-002               200,000    
30022/01/2022 22:21:27REM TKThe :19025278231023, tai TCB. Nguyen Thi Quynh Nga Tet 2022 FT22024406147467 -CTLNHIDI000001794272335-11-CRE-002                200,000 
30122/01/2022 22:29:11REM TKThe :422704060079464, tai VIB. LE HONG TRUONG TET 2022 -CTLNHIDI000001794290983-11-CRE-002             1,000,000 
30222/01/2022 22:35:25REM TKThe :19025338249016, tai TCB. Ung ho Tet 2022. Cau chuc an yen. FT22024119012902 -CTLNHIDI000001794304980-11-CRE-002                200,000 
30323/01/2022 02:10:30REM Tfr Ac: 21510000401103 TRAN THI VAN TRAN THI VAN Tet 2022 Transaction at date 2022-01-22-23.02.21                500,000 
30423/01/2022 02:12:34REM TKThe :0588609836868, tai MB. Thanh Tung tet 2022 -CTLNHIDI000001794390206-11-CRE-002 Transaction a                100,000 
30523/01/2022 05:42:24REM Tfr Ac: 64110000996624 VO THI PHUONG con hoang nhat gia an chia se tet 2022 cung cac ban                100,000 
30623/01/2022 09:41:53REM Tfr Ac: 45110000620450 LA THI HANG Hang La Thi Tet 2022                200,000 
30723/01/2022 12:18:35REM TKThe :9704229202685601986, tai MB. Tet yeu thuong den cac SN -CTLNHIDI000001795656661-11-CRE-002                200,000 
30823/01/2022 14:06:21REM TKThe :0995087696666, tai MB. Tet 2022 -CTLNHIDI000001796024628-11-CRE-002                500,000 
30923/01/2022 15:49:34REM TKThe :3214215037935, tai Agribank. BIDV;1207242445;Gia dinh sieu nhan Bao Nam ung ho tet sieu nhan 2022 -CTLNHIDI000001796427360-11-CRE-002                300,000 
31023/01/2022 16:31:47REM TKThe :106870593568, tai Vietinbank. VoDanh tet 2022. chuc cac be co cai tet am cung.nammoadidaphat. -CTLNHIDI000001796609029-11-CRE-002                  50,000 
31123/01/2022 17:55:16REM TKThe :7180146058511, tai MB. CAO THI THUY chuyen khoan tet 2022 -CTLNHIDI000001796981808-11-CRE-002                200,000 
31223/01/2022 19:57:04REM TKThe :05136862201, tai Tienphongbank. Nam Nguyen tet 2022 -CTLNHIDI000001797452158-11-CRE-002                500,000 
31324/01/2022 08:02:22REM Tfr Ac: 22010000890204 HA THU VAN Nguyen Nam Son Tet 2022                500,000 
31424/01/2022 08:02:43REM TKThe :19027434790014, tai TCB. Tran Ngoc Dung ung ho Tet 2022 FT22024884980289 -CTLNHIDI000001798427416-11-CRE-002             1,000,000 
31524/01/2022 08:18:04REM Tfr Ac: 21310000909986 NGUYEN THI TUYET nguyen thi tuyet tet 2022                300,000 
31624/01/2022 08:19:33REM TKThe :0011004317906, tai VCB. MBVCB.1683511436.061055.Rio Mina Tet 2022.CT tu 0011004317906 NGUYEN NGOC HIEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien-CTLNHIDI000001798491095-11-CRE-002                300,000 
31724/01/2022 08:43:16REM TKThe :3705183390306, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN HUY HOAN chuyen khoan -CTLNHIDI000001798596957-11-CRE-002               100,000    
31824/01/2022 08:45:50REM TKThe :3012215010859, tai Agribank. BIDV;1207242445;bui thi anh ngoc tet 2022 -CTLNHIDI000001798609557-11-CRE-002                100,000 
31924/01/2022 09:54:53REM TKThe :2530107594007, tai MB. Van Ung ho Tet 2022 -CTLNHIDI000001798991972-11-CRE-002                200,000 
32024/01/2022 10:14:23REM TKThe :9704229205048016867, tai MB. me Tit Thao Doan Ho Chi Minh ung ho -CTLNHIDI000001799113742-11-CRE-002                200,000 
32124/01/2022 11:22:27REM TKThe :109874800415, tai Vietinbank. qua tet cho 19 gd sieu nhan ninh binh -CTLNHIDI000001799526703-11-CRE-002           12,000,000 
32224/01/2022 11:25:57REM TKThe :03601018056026, tai MSB. Dang minh phuong + tet 2022 -CTLNHIDI000001799543604-11-CRE-002             1,000,000 
32324/01/2022 14:36:20REM TKThe :200283015, tai VPB. Ngoc Bich va Trung Anh TET 2022 -CTLNHIDI000001800494003-11-CRE-002             1,000,000 
32424/01/2022 14:43:27REM Tfr Ac: 26010000039090 TA THI THU HUONG Con Trung Kien ung ho cac ban             2,000,000 
32524/01/2022 15:12:07REM TKThe :105004479940, tai Vietinbank. TRAN VIET HUNG ; BTSN 49 -CTLNHIDI000001800723930-11-CRE-002                 6,000,000 BTSN 49 năm 2022
32624/01/2022 16:06:05REM Tfr Ac: 12010007191626 CAO LAN ANH BAC NGUYEN PHUONG TET 2022                500,000 
32724/01/2022 16:48:48REM TKThe :025704060441779, tai VIB. Hoang Thi Huong Giang ung ho nhom -CTLNHIDI000001801363099-11-CRE-002               200,000    
32824/01/2022 16:54:20REM TKThe :194882653, tai VPB. UH cac be Vip mot cai tet no du -CTLNHIDI000001801398677-11-CRE-002             1,000,000 
32924/01/2022 18:16:48REM TKThe :2121205096970, tai Agribank. BIDV;1207242445;Be Tien Huy HP Tet2022 -CTLNHIDI000001801880253-11-CRE-002                300,000 
33024/01/2022 18:46:33REM TKThe :19023461848886, tai TCB. Gia dinh Quang Dung gui qua tet 2022 cho cac con FT22024854418728 -CTLNHIDI000001802028299-11-CRE-002             2,000,000 
33124/01/2022 20:48:32REM TKThe :101005088279, tai Vietinbank. DINH HAO UNG HO TET 2022 -CTLNHIDI000001802644512-11-CRE-002                600,000 
33224/01/2022 21:45:25REM TKThe :17001010955038, tai MSB. LA THI ANH NGUYET CANB + TET 2022 -CTLNHIDI000001802911089-11-CRE-002             1,000,000 
33325/01/2022 07:19:08REM Tfr Ac: 12510000685114 NGO THI SONG NGAN song ngan tet 2022             1,000,000 
33425/01/2022 09:58:08REM Tfr Ac: 16010000229759 NGUYEN THI NHIEN mong cac con co tet an nhien                300,000 
33525/01/2022 11:24:22REM Tfr Ac: 22210000673108 NGO MINH PHUONG Chuyen tien tet 2022             1,000,000 
33625/01/2022 11:55:48REM TKThe :0011004409215, tai VCB. MBVCB.1688965959.059192.HA THI MAI LINH + Tet 2022.CT tu 0011004409215 HA THI MAI LINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va ph-CTLNHIDI000001804813983-11-CRE-002             1,000,000 
33725/01/2022 12:24:56REM TKThe :1340110938650003, tai SCB. ung ho cac chau -CTLNHIDI000001804963303-11-CRE-002               500,000    
33825/01/2022 12:55:33REM Tfr Ac: 21510000401103 TRAN THI VAN Chuyen tien               300,000    
33925/01/2022 15:22:32REM TKThe :56263098, tai VPB. Thanh Huong chuyen a -CTLNHIDI000001805945570-11-CRE-002               300,000    
34025/01/2022 15:33:02REM Tfr Ac: 12010000030889 CONG DOAN CN SGD1 BIDV UNG HO             5,000,000 
34125/01/2022 15:42:36REM Tfr Ac: 26810000002016 NGUYEN THI THUY ung ho cac be sieu nhan               500,000    
34225/01/2022 18:00:31REM TKThe :0912912050, tai LIEN VIET POST BANK. ACHA Thuy ban Nhung Tet 2022 -ACH0200970449012518013401000000449978                300,000 
34325/01/2022 20:52:31REM Tfr Ac: 45210000610485 NGUYEN THANH LIEM Gia dinh gs Nt Liem chuyen qua tet cho cac be bai nao           10,000,000 
34425/01/2022 21:18:46REM Tfr Ac: 11110000225157 MAI THI NGOC HAN Me sieu nhan Nguyen Thanh Liem, Tet 2022                300,000 
34525/01/2022 22:50:36REM TKThe :0021000530999, tai VCB. MBVCB.1693351288.099361.NGUYEN THI HUONG chuyen tien.CT tu 0021000530999 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va-CTLNHIDI000001808361669-11-CRE-002               500,000    
34626/01/2022 09:21:37REM TKThe :030073378350, tai Sacombank. Nguyen Minh Quan Tet 2022 -CTLNHIDI000001809166533-11-CRE-002                500,000 
34726/01/2022 10:06:46REM Tfr Ac: 46010002190973 HA QUANG TRUONG cong ty ha quang truong BTSN 67 thang 1                    500,000 BTSN 67 năm 2021
34826/01/2022 10:10:29REM TKThe :038214690001, tai LIEN VIET POST BANK. ACHNGUYEN THI BINH 111 THANG 12022 -ACH0200970449012610113201000000093680                    500,000 BTSN 111 năm 2021
34926/01/2022 10:58:04REM TKThe :1602181003, tai MB. BLENDA chuyen khoan tien gay quy ung ho tre em bi bai nao -CTLNHIDI000001809793168-11-CRE-002             7,666,000 
35026/01/2022 12:14:43REM TKThe :0550179054999, tai MB. TRAN MAI THUY LINH tet 2022 -CTLNHIDI000001810232240-11-CRE-002                100,000 
35126/01/2022 12:38:48REM Tfr Ac: 21410003861967 TRINH PHUONG HANG fb Hai anh hoang dong anh uh             1,000,000 
35226/01/2022 13:43:00REM TKThe :19034127832016, tai TCB. Sieu nhan Duy Tet 2022 FT22026673402063 -CTLNHIDI000001810649391-11-CRE-002                200,000 
35326/01/2022 15:00:03REM Tfr Ac: 12010007278097 DOAN XUAN THANH tet 2022                500,000 
35426/01/2022 21:03:07REM TKThe :9704229209689695880, tai MB. Tet 2022 -CTLNHIDI000001813297373-11-CRE-002                200,000 
35526/01/2022 21:33:44REM TKThe :2005206250135, tai Agribank. BIDV;1207242445;Pham Bich Tram chosieunhan -CTLNHIDI000001813456221-11-CRE-002                   100,000   
35627/01/2022 02:53:21REM TKThe :0913321958, tai SHB. ACHTRAN THI LAM THI Tet 2022 -ACH0200970443012623190111111111418758             1,000,000 
35727/01/2022 02:56:17REM TKThe :0021000245996, tai VCB. IBVCB.1699610521.068588.NMDung Tet 2022.CT tu 0021000245996 NGUYEN MINH DUNG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien V-CTLNHIDI000001813883968-11-CRE-002 Transaction a             5,000,000 
35827/01/2022 08:48:13REM TKThe :9704389968227774, tai BAO VIET BANK. ACHBe Dang va Huy ung ho Tet 2022 -ACH0200970438012708491800000001539539                300,000 
35927/01/2022 12:32:28REM Tfr Ac: 45510000966268 HOANG NHAT MAI Hoang Nhat Mai Tet 2022             1,000,000 
36027/01/2022 12:46:22REM TKThe :19035030865013, tai TCB. Cctt tro duyen CPFAV quy 1 nam 2022 FT22027039920177 -CTLNHIDI000001816041801-11-CRE-002            3,000,000    
36127/01/2022 13:45:09REM TKThe :1087040088988, tai PG Bank. DINH NGOC SAU TET 2022 -CTLNHIDI000001816446979-11-CRE-002                500,000 
36227/01/2022 13:47:47REM TKThe :1087040088988, tai PG Bank. DINH THI LE THUY TET 2022 -CTLNHIDI000001816462659-11-CRE-002                500,000 
36328/01/2022 03:13:22REM       TKThe :19021190458014, tai TCB. Co Diep ung ho FT22028197605026                                                                                                                               -CTLNHIDI000001819945679-1/1-CRE-002 Transaction a               100,000    
36428/01/2022 11:41:02REM Tfr Ac: 12010007178896 NGUYEN VAN BIEU Chuyen tien Ung ho tre bai nao1000000    
36528/01/2022 12:41:21REM Tfr Ac: 26110002533346 NGUYEN THI NGAN ung ho mai am 500000   
36628/01/2022 15:05:19REM TKThe :0908233688, tai MB. DINH THI HUYEN ung ho tet 2022 -CTLNHIDI000001823308666-11-CRE-002   300000 
36728/01/2022 19:34:30REM Tfr Ac: 21610000426547 DO THI PHUONG ANH Pham Huy Nam, ung ho tet 2022   2000000 
36830/01/2022 08:14:08REM TKThe :19033580917018, tai TCB. Le T Quynh Mai BTSN 176 6Thang FT22038704968206 -CTLNHIDI000001831903255-11-CRE-002  3000000  BTSN 176 Q1+2/2022 
36931/01/2022 21:52:26REM TKThe :19033368516011, tai TCB. Chuc cac cha me v cac be nam moi an lanh FT22038806152129 -CTLNHIDI000001839692345-11-CRE-002300000    
 9/1/2022Hoang Thi Ngoc Huyen (chuyển vào TK CT Hội)500,000    
 25/1/2022Bui Thi Hoa (chuyển vào TK CT Hội)  Tet 2022   1,000,000 
 27/1/2022Nam Tran ung ho quy tien mat 5,000,000    
  Tổng cộng ủng hộ trong tháng          29,150,000               2,510,000             75,800,000      205,234,000 
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 01//2022
Mục chiNgày tháng Nội dung chiSố tiền (đồng)Người chiGhi chú
Chương trình Tết siêu nhân 2022     
 29/1Trao tiền quà Tết hỗ trợ 219 gia đình có hoàn cảnh khó khăn (gửi đi 216tr em - hoàn lại 2tr = 214tr chi thực tế)214,000,000Trang Lee 
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân      
 26/1/2022Chi viếng bé Bùi Ánh Tuyết Nam Định500,000Huyên Vũ 
 28/1/2022Chi viếng bé Lê Thị Kim Xuyến Khánh Hòa500,000Mộc Thảo 
28/1/2022Chi viếng bé Hoàng Thị Huyền Đăk Nông 500,000Châu Thị Kim Hà 
 1/28/2022Hỗ trợ chương trình Bảo trợ GĐSN2,000,000Thương 
Mái ấm Nhi   
 11/1/2022Tiền điện635,500Trang Lee 
13/1/2022Nước T1117,500Trang Lee 
28/1/2022Chi phí sinh hoạt Mái ấm Nhi2,000,000Lan Bùi 
 18/1/2022Sửa đồ điện VP Mái ấm345,000Đinh Thị Lan Anh 
 28/1/2022Chi đồ dùng mái ấm745,000Trang Lee 
Hỗ trợ PHCN   
 1/28/2022Hỗ trợ phát triển mạng lưới thành viên3,000,000Lê Hồng Thư 
 1/28/2022Hỗ trợ quản lý web, xây dựng database5,000,000Lê Anh Tuấn 
Hoạt động Văn phòng   
 6/1/2022Đổ mực, thay gạt máy in170,000Trang Lee 
 28/1/2022Tết VP Liên hiệp hội2,000,000Lan Anh 
 6/1/2022Mua ổ cứng + ship1,780,000Trang Lee 
 11/1/2022In bằng khen + khung + ship75,000Trang Lee 
 11/1/2022Ship giấy tờ công văn50,000Trang Lee 
 12/1/202250 khung bằng khen + ship1,080,000Trang Lee 
 19/1/2022Truyền thông gây quỹ500,000Lan Anh 
 26/1/2022Phí hosting1,200,000Tuấn Lê 
Tổng cộng236,198,000  

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 01//2022

Tồn quỹ CPFAV tháng 12/2021118,916,923
Thu tháng 1/2021312,694,000
Chi tháng 1/2021236,198,000
Tồn quỹ CPFAV tháng 1/2022195,412,923
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay