BÁO CÁO KHẢO SÁT THÀNH VIÊN CPFAV

Dữ liệu được thống kê tới ngày 04/10/2021

1.Số lượng trẻ bại não ở các tỉnh/thành phố
Theo số liệu thống kê đến ngày 04/10/2021, cả nước có 2.857 trẻ bại não trong độ tuổi 0-16 tuổi là thành viên của Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam. Trong đó, số lượng trẻ bại não tập trung nhiều nhất tại Hà Nội với 572 trẻ (chiếm 20,02% tổng số trẻ trong cả nước), thứ 2 là Hồ Chí Minh 172 trẻ (6,02%)… ít nhất là Phú Yên, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh.
Số lượng trẻ bại não là thành viên của Hội tại các tỉnh, thành phố phụ thuộc vào sự phát triển của mạng lưới cha mẹ tại khu vực đó.

Bảng 1: Bảng theo dõi số lượng trẻ bại não là thành viên của Hội trên cả nước

Nguồn: Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam, 04/10/2021

 

  • Giới tính của trẻ

Theo số liệu thống kê đến ngày 04/10/2021 của Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam, trong 2.857 trẻ bại não độ tuổi 0-16 tuổi có 1724 trẻ giới tính Nam và 1133 trẻ giới tính nữ. Tỷ lệ trẻ bại não là nam nhiều hơn nữ.

Nguồn: Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam, 04/10/2021

  • Độ tuổi của trẻ

Nguồn: Hội gia đình trẻ bại não Việt Nam, 04/10/2021

  • Số liệu học hoà nhập của trẻ

Bảng 2: Số liệu và tỷ lệ hoà nhập của trẻ bại não trong độ tuổi đi học tại CPFAV

Nguồn: Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam, 04/10/2021

  • Số liệu trẻ tử vong hàng năm

Theo số liệu thống kê từ 8/2019 đến ngày 4/10/2021 của Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam, có hơn 40 trẻ tử vong chiếm khoảng 1,51% số lượng trẻ bại não trong Hội. Trẻ tử vong đa số ở độ tuổi 2-8 tuổi, tập trung nhiều ở các bé bị bại não đặc biệt nặng.

Nguồn: Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam, 04/10/2021

  • Tỷ lệ trẻ bại não trong các gia đình

Trong độ tuổi 0-16 tuổi, Thống kê cho thấy có 2.687 gia đình có 1 trẻ bại não (chiếm 97,004%) , 79 gia đình có 2 trẻ bại não (chiếm 2,852%) và 4 gia đình có 3 trẻ bại não (chiếm 0,144%)

Nguồn: Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam, 04/10/2021

  • Số liệu bố/mẹ đơn thân

Trong cộng đồng trẻ bại não Việt Nam, có 146 gia đình có bố/mẹ hiện đang một mình nuôi dạy trẻ bại não, trong đó chủ yếu là mẹ đơn thân, chiếm 5,37% các gia đình trong Hội. Bố mẹ đơn thân vừa tự mình xoay sở kinh tế, vừa tìm cách điều trị cho con nên rất vất vả.

Nguồn: Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam, 04/10/2021

  • Tỷ lệ trẻ bại não ở nông thôn/thành thị

Theo số liệu thống kê đến ngày 04/10/2021 của Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam, trong 2.857 trẻ bại não là thành viên của Hội, trẻ bại não ở nông thôn chiếm tỷ lệ nhiều hơn ở thành thị. Các gia đình ở nông thôn thường rất khó khăn về mặt kinh tế để có thể kiên trì đưa con đi khám chữa bệnh lâu dài.

Nguồn: Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam, 04/10/2021

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay