BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 06/2024

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/06/2024 đến ngày 30/06/2024  Dưới đây là danh sách chi tiết:

PHẦN I. DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 06/2024

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  UH MÁI ẤM  UH LỚP CHĂM SÓC  BTSN  GHI CHÚ 
TỪ TÀI KHOẢN BIDV     
103/06/2024 15:55:03TKThe :1451022021983, tai 191919. NGUYEN THI HANG chuyen khoan            500,000     
205/06/2024 10:27:47TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac em binh an            200,000     
306/06/2024 16:02:20TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho cac gia dinh tre bai nao FT24158278836355            500,000     
407/06/2024 16:45:57TKThe :222999986, tai VIB. Hoang Anh va Truong Giang ung ho quy         1,000,000     
508/06/2024 06:30:14TKThe :067095002154, tai Nam A Bank. BUI THANH HUNG CHUYEN KHOAN             50,000     
608/06/2024 21:58:41TKThe :067095002154, tai Nam A Bank. BUI THANH HUNG CHUYEN KHOAN             50,000     
710/06/2024 08:28:30TKThe :100006512188, tai ICBVVNVX. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau            500,000     
811/06/2024 08:47:341207242445 DOAN THI LANH BTSN190 quy 2           1,500,000  
913/06/2024 15:40:25TKThe :19035462119010, tai TCB. DINH NHO MINH chuyen khoan FT24165988203134         1,000,000     
1013/06/2024 18:25:01TKThe :2709200688, tai SHB. VU NGO AI KHANH CHUYEN KHOAN HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM            100,000     
1114/06/2024 09:03:11REM Tfr Ac:1770260769 O@L_080005_211601_0_0_364067425_60496582628 0886185047             20,000     
1214/06/2024 11:41:29TKThe :0838482586, tai MB. VUONG TRONG DAT chuyen tien            200,000     
1314/06/2024 21:08:15TKThe :0383337067, tai Nam A Bank. BUI THANH HUNG CHUYEN KHOAN            200,000     
1414/06/2024 21:35:41TKThe :0912293699, tai VPB. PHAM THI KIM OANH chuyen tien ung ho            300,000     
1515/06/2024 02:21:28TKThe :0021000445256, tai VCB. MBVCB.6257569233.548733.NGUYEN THAO PHUONG chuyen tien ung ho cpfav.CT tu 0021000445256 NGUYEN THAO PHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai-CTLNHIDI000008967057678-1/1-CRE-002            100,000     
1615/06/2024 18:32:35TKThe :4977999999, tai TCB. Gd Jennifer ung ho FT24167082802332            200,000     
1716/06/2024 12:32:58TKThe :19021255683010, tai TCB. THU TRANG TRAN gui ho tro SN ma so BTSN 62 quy II.2024 FT24169711620914           1,500,000  
1818/06/2024 16:47:17TKThe :19036075241033, tai TCB. Vuong khac duy ung ho gia dinh tre bai nao FT24170118893206            150,000     
1918/06/2024 16:51:241207242445 NGUYEN THI THUY BTSN MS 234 T4,5,6           1,500,000  
2019/06/2024 21:52:41TKThe :0731000619148, tai VCB. MBVCB.6299829986.958108.NGO THI HUE chuyen tien .CT tu 0731000619148 NGO THI HUE toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV            200,000     
2123/06/2024 09:41:21TKThe :1001706920, tai SHB. Ngoc Do BTSN 102 4 5 6           1,500,000  
2223/06/2024 10:13:27TKThe :1303206139122, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN VAN HIEU chuyen tien            300,000     
2325/06/2024 00:53:16Thanh toan lai thang 06/2024               1,861     
2430/06/2024 15:24:18TKThe :0383337067, tai Nam A Bank. BUI THANH HUNG CHUYEN KHOAN             50,000     
2530/06/2024 17:32:00TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-300624-17:31:59 797417            500,000     
TỪ TÀI KHOẢN THIỆN NGUYỆN MBBANK     
12024-06-01 07:40GIAO NGUYEN MS 74 160 163 165 177 197 227 QUY 2 NG CHUYEN:CUSTOMER         10,500,000 BTSN 74 163 165 177 197 227 304
22024-06-01 07:45MBVCB.6140817806.645174.UH2K1131WUW525 UH LOP CHAM CON.CT tu 0021002143388 NGUYEN THAO LINH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000   
32024-06-01 08:21NGUYEN THI KHUYEN Chuyen tien hoi thao flame   Ma giao dich  Trace659839 Trace 659839 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
42024-06-01 10:55MBVCB.6142272691.567106.DO THI HOA chuyen tien.CT tu 0451000365340 DO THI HOA toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP/ NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
52024-06-01 15:46UH2K11PM3WQ4FD UH LOP CHAM CON NG CHUYEN:CUSTOMER              50,000   
62024-06-01 16:01Nguyen Minh Khoi   BTSN   263   Thang 6 2024   Ma giao dich  Trace936405 Trace 936405 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
72024-06-01 16:02Nguyen Minh Khang   BTSN   220   Thang 6   2024   Ma giao dich  Trace936699 Trace 936699 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
82024-06-01 20:42QR   UH2K123W9WH6A4 UH LOP CHAM CON- Ma GD ACSP/ AL541157 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              50,000   
92024-06-01 23:37NGUYEN HUY HOANG chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER            250,000     
102024-06-02 07:39MB 0610 Uh Ma 295   Ma giao dich  Trace172023 Trace 172023 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
112024-06-02 13:22Dang Thanh Truc ung ho quy CPFAV            500,000     
122024-06-04 10:18NGUYEN HA THUY chuyen BTSN 138 FT24156677349043   Ma giao dich  Trace644988 Trace 644988 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
132024-06-05 22:41NGUYEN HUU HAI chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER            500,000     
142024-06-05 22:57CAO THANH MAI   sn 01 quy 2   Ma giao dich  Trace993799 Trace 993799 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           1,500,000  
152024-06-06 07:20Le Van Huynh BTSN 132 Quy II Nam 2024- Ma GD ACSP/ hZ769773 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           1,500,000  
162024-06-06 07:46Gia dinh ong Le Dinh Vinh   Yen Phong  BNinh  btsn 276 lan 4 FT24158083323311   Ma giao dich  Trace777209 Trace 777209 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
172024-06-06 07:47Gia dinh Bao Soc btsn 28 258 lan 3 FT24158525011083   Ma giao dich  Trace779682 Trace 779682 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           1,000,000  
182024-06-06 07:53Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 06-2024              500,000  
192024-06-06 07:54Dang Thanh Truc BTSN 238 Thang 06-2024              500,000  
202024-06-06 08:19MBVCB.6181691564.364607.UH mai am.CT tu 1032833839 DINH THI BICH DIEP toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP/ cv36460 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          200,000    
212024-06-06 08:42bao tro ma 84- Ma GD ACSP/ 9a911819 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
222024-06-06 08:43UH Mai am   Ma giao dich  Trace023190 Trace 023190 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610       1,000,000    
232024-06-06 09:07Chuc cac ban nho nhieu suc khoe binh an NG CHUYEN:CUSTOMER            222,222     
242024-06-06 09:17MBVCB.6182118262.622123.UH.CT tu 0991000007929 BUI THANH DAT toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP/ um622123 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000     
252024-06-06 09:38UH2K1AQATNV2UM UH LOP CHAM CON   Ma giao dich  Trace249540 Trace 24954 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              50,000   
262024-06-06 09:41TRAN THI CHAU GIANG chuyen tien BTSN 198 va 52 quy 2 2024   Ma giao dich  Trace293005 Trace 293005 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           3,000,000  
272024-06-06 09:51Bach Quang UH Mai am FT24158370369639   Ma giao dich  Trace185120 Trace 185120 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          300,000    
282024-06-06 10:01UH mai am NG CHUYEN:CUSTOMER          200,000    
292024-06-06 11:59PHUNG ANH NGA UH Mai am FT24158635926573   Ma giao dich  Trace683419 Trace 683419 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          500,000    
302024-06-06 13:24UH Mai am NG CHUYEN:CUSTOMER          100,000    
312024-06-06 13:46MBVCB.818595868.148772.gia dinh be Dao Phuc An ung ho Mai am sieu nhan.CT tu 1030248686 PHAM MINH HANG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIE NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          100,000    
322024-06-06 14:06NGUYEN THAO NGAN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER             50,000     
332024-06-06 14:10NGO THI CHI Chuyen tien uh mai am   Ma giao dich  Trace590379 Trace 590379 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          100,000    
342024-06-06 15:30UH mai am- Ma GD ACSP/ wC889631 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            50,000    
352024-06-06 15:33ung ho   Ma giao dich  Trace916773 Trace 916773 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
362024-06-06 16:16nguyen thuy trang btsn 259 thang 6 2024   Ma giao dich  Trace616126 Trace 616126 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
372024-06-06 16:23MB 0610 LE THI LIEN UH MAI AM   Ma giao dich  Trace489667 Trace 489667 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          100,000    
382024-06-06 16:31NGUYEN THU LAN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER             50,000     
392024-06-06 17:34NGUYEN MAI THANH chuyen tien ung ho mai am- Ma GD ACSP/ yv341516 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          100,000    
402024-06-06 22:40TRAN NU QUE NHI UH Mai am   Ma giao dich  Trace351591 Trace 351591 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          200,000    
412024-06-07 12:18Sn yen my chuc cac p khoe manh  NG CHUYEN:CUSTOMER            200,000     
422024-06-07 14:50NGUYEN THI HUYEN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER             50,000     
432024-06-07 21:14Ung ho quy   Ma giao dich  Trace127130 Trace 127130 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               5,000     
442024-06-08 10:38Nguyen Hai Dang 2019 BTSN-256 thang 6 NG CHUYEN:CUSTOMER              500,000  
452024-06-08 15:36NGUYEN THI GIANG chuyen FT24160009154140   Ma giao dich  Trace927892 Trace 927892 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
462024-06-09 11:13NGUYEN NGUYET THUY BTSN 131 t6 2024   Ma giao dich  Trace752889 Trace 752889 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
472024-06-10 16:00MB2K1IU63J9258 UH LOP CHAM CON NG CHUYEN:CUSTOMER         1,000,000   
482024-06-10 20:36chuc moi nguoi nhieu dieu tot lanh NG CHUYEN:CUSTOMER             55,555     
492024-06-10 22:10UH2K1JBR3K93X3 UH LOP CHAM CON FT24163986721768   Ma giao dich  Trace939591 Trace 939591 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              10,000   
502024-06-11 06:03MBVCB.6222865814.086041.vi xuan diem chuyen tien.CT tu 0011003982234 vi xuan diem toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD A NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
512024-06-11 10:33DOI THI HOAI LINH Chuyen tien BT 255 t6 24   Ma giao dich  Trace663458 Trace 663458 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
522024-06-11 16:49Le Diep Anh ung ho lop cham con   Ma giao dich  Trace392442 Trace 392442 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000   
532024-06-11 17:55PHAN THI BICH HOA chuyen khoan ho tro T6 NG CHUYEN:CUSTOMER            200,000     
542024-06-11 18:03UH2K1KWB17X5MA UH LOP CHAM CON NG CHUYEN:CUSTOMER            500,000   
552024-06-11 19:31Le Diep Anh ung ho lop cham con cho me di lam FT24163312812022   Ma giao dich  Trace327437 Trace 327437 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000   
562024-06-11 21:06UH lop cham soc   Ma giao dich  Trace139956 Trace 139956 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              50,000   
572024-06-11 23:09UH Lop cham con   Ma giao dich  Trace573271 Trace 573271 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000   
582024-06-12 01:00UH2K1NCC8DI5IL UH LOP CHAM CON   Ma giao dich  Trace658621 Trace 65862 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000   
592024-06-12 12:44MB 0610 Hoi thao Flame   Ma giao dich  Trace368836 Trace 368836 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
602024-06-12 13:21NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien- Ma GD ACSP/ Mi104810 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
612024-06-12 15:27LUONG THI PHU VINH chuyen tien- Ma GD ACSP/ lQ366557 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
622024-06-12 22:11UH Lop cham con   Ma giao dich  Trace776822 Trace 776822 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000   
632024-06-13 12:47TONG THI KIM TUYEN xin cung duong   Ma giao dich  Trace914775 Trace 914775 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             50,000     
642024-06-13 13:09NGUYEN THI TRUC Chuyen tien tham gia hoi thao flam   Ma giao dich  Trace905152 Trace 905152 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
652024-06-13 16:54Nguyen Cam Tu chuc cac em suc khoe   Ma giao dich  Trace548376 Trace 548376 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
662024-06-14 00:22CAC ANH CHI CO LEN NHA A 140624 00 22 34 906455   Ma giao dich  Trace906455 Trace 906455 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000     
672024-06-14 12:36be ngo thi bich ngoc 5 tuoi ck- Ma GD ACSP/ 9T543133 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
682024-06-15 00:25MBVCB.6257394447.434761.NGUYEN THUY TRANG chuyen tien.CT tu 0011003992641 NGUYEN THUY TRANG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000     
692024-06-15 15:12TONG THI KIM TUYEN xin gui qua   Ma giao dich  Trace145053 Trace 14505 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             50,000     
702024-06-15 21:17tran ngoc an nhien   nghe anUH Worshop   Ma giao dich  Trace154715 Trace 154715 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
712024-06-15 23:29Tra lai tien gui               2,997     
722024-06-16 21:45MBVCB.6273922586.793935.Nguyen vo gia huy con nghe an UH Worshop.CT tu 0641000044372 NGUYEN THI VINH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
732024-06-16 22:17NGUYEN THI HIEN Chuyen tien nguyen ham gia bach ck- Ma GD ACSP/ 1m373071 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
742024-06-18 05:01UH2K213FLE41RP UH LOP CHAM CON NG CHUYEN:CUSTOMER              50,000   
752024-06-18 17:09MB 0610 TRAN THI VAN THOA BTSN 92 t6   Ma giao dich  Trace111719 Trace 111719 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
762024-06-19 10:37UH2K21IIGPD52S UH LOP CHAM CON NG CHUYEN:CUSTOMER              50,000   
772024-06-19 12:55MBVCB.6295335025.164636.ung ho cac chau.CT tu 0021000405124 BUI TIEN LOI toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP/ wu16 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
782024-06-19 15:29Tran Thi Kim Chi BTSN 37 Thang 4 5 6   Ma giao dich  Trace903665 Trace 903665 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           1,500,000  
792024-06-19 15:49CAO THI PHUC chuyen tien phi tham du Hoi Thao Flame tai Nghe An Co Duc FT24171501731568   Ma giao dich  Trace106488 Trace 106488 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
802024-06-20 07:12UH lop cham con   Ma giao dich  Trace488995 Trace 488995 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000   
812024-06-20 21:54TT VN HOUSE NGHE AN UH WORKSHOP   Ma giao dich  Trace660998 Trace 660998 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000     
822024-06-20 22:17MBVCB.6308578946.340371.Hoi thao Flame.CT tu 1028221235 PHAN THI THO toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP/ uj340371 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
832024-06-21 21:12MBVCB.6316844774.369381.LE THI KIM HIEN chuyen tien.CT tu 0351000867773 LE THI KIM HIEN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
842024-06-22 12:47Nguyen Anh truc. Nghe an ung ho work shop- Ma GD ACSP/ xR658104 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
852024-06-22 13:02Chau Dinh tran nam sang Nghe an UH Workshop FT24174200335309   Ma giao dich  Trace256096 Trace 256096 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
862024-06-22 13:31TONG THI KIM TUYEN gui qua   Ma giao dich  Trace228181 Trace 228181 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             50,000     
872024-06-22 18:27UH Mai am FT24174200429000   Ma giao dich  Trace415716 Trace 415716 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610          200,000    
882024-06-22 19:48MBVCB.6324224212.960747.ban nhac Noong coffee ung ho du an cham con cho me di lam.CT tu 0611001938336 NGUYEN TUAN DUONG toi 0610 HOI GIA DIN NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,200,000   
892024-06-22 22:55TO THI THUY chuyen tien UH lop cham con cho me di lam NG CHUYEN:CUSTOMER            100,000   
902024-06-22 23:42LE DUC VINH chuyen tien qua MoMo   Ma giao dich  Trace605526 Trace 605526 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
912024-06-24 10:04UH2K29Z4G8S1GP UH LOP CHAM CON- Ma GD ACSP/ up277538 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              30,000   
922024-06-24 10:27Vu Hanh Quyen UNG HO LOP CHAM CON- Ma GD ACSP/ sg551325 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000   
932024-06-24 12:37HOANG THI HUYEN BTSN THANG 6 CHUC CAC EM GAP NHIEU MAY MAN- Ma GD ACSP/ ov597901 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000     
942024-06-24 13:46MBVCB.6336945660.915380.Gia dinh be Dao Phuc An ung ho.CT tu 0011004029955 DAO VIET DUNG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB-  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000     
952024-06-24 21:53UH2K2BX535A1XF UH MAI AM NG CHUYEN:CUSTOMER          100,000    
962024-06-25 07:46UH2K2CPSUEX1D8 UH LOP CHAM CON NG CHUYEN:CUSTOMER              50,000   
972024-06-25 12:43NGUYEN THI KIM HUYEN BTSN 294 THANG 7- Ma GD ACSP/ f6663933 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
982024-06-25 14:54TRUNG TAM CHAM SOC NGUOI GIA CARE SOCIAL COOPERATIVE HAN QUOC- Ma GD ACSP/ v5258959 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         5,000,000     
992024-06-25 21:25UH2K2DSJA6B2R2 UH MAI AM FT24177206610620   Ma giao dich  Trace084771 Trace 084771 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             10,000     
1002024-06-25 23:42MBVCB.6350143620.084598.UH2K2DYQ9XM2K4 UH LOP CHAM CON.CT tu 9941112929 NGUYEN MINH HAO toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              10,000   
1012024-06-26 15:52NGUYEN THI NHU TRANG CHUYEN TIEN- Ma GD ACSP/ 6i798513 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000     
1022024-06-27 11:11PHUNG THANH HUONG chuyen tien   Ma giao dich  Trace575227 Trace 575227 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           2,500,000 BTSN 170, 297, 281, 289, 305
1032024-06-27 12:50QR   NGUYEN TUAN ANH chuyen tien- Ma GD ACSP/ d4205561 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000     
1042024-06-28 08:15LE THI LUYEN CHUYEN TIEN UNG HO HOI NG CHUYEN:LE THI LUYEN 30000143            300,000     
1052024-06-30 14:35MB 0610 uh case 295 t7   Ma giao dich  Trace839324 Trace 839324 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
1062024-06-30 22:10IBFT BSTN 293 thang 7   Ma giao dich  Trace482652 Trace 482652 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610              500,000  
TỪ NGUỒN KHÁC     
114/6/2024Hợp đồng dự án tiêm chủng Penikka       31,443,930     
214/6/2024Gỡ băng và dịch thuật dự án Tiêm chủng Penikka       17,302,480     
       69,214,045       3,250,000        5,300,000       35,500,000  
Tổng ủng hộ trong tháng 6     113,264,045     

PHẦN II. BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 06/2024

STTNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi  Ghi chú 
Bảo trợ siêu nhân   
130/6/2024Rút tiền thực hiện bảo trợ       33,725,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
230/6/2024Quản lý chương trình Bảo trợ         2,103,200  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Các chương trình thiện nguyện   
117/06/2024Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 1 T6.2024 (2 TH)         2,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
227/06/2024Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 2 T6.2024 (2 TH)         2,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
310/6/2024Viếng bé Nguyễn Song Hiếu (28/6/2016-27/5/2024)- CH HCM            500,000  Phan Thụy Thanh Vân  
417/06/2024Viếng bé Nguyễn Phương Anh (28/7/2006-15/6/2024) - CH Đà Nẵng            500,000  Tô Thị Thanh Thảo Vi  
528/06/2024Viếng bé Phạm Minh Trí (19/7/2019-27/6/2024)            500,000  Đào Bảo Ngọc  
630/6/2024Điều phối các chương trình thiện nguyện trong Hội         1,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Các chương trình chuyên môn hỗ trợ cha mẹ   
130/6/2024Thực hiện các chương trình cuối tuần hỗ trợ chuyên môn, tâm lý cho cha mẹ         4,000,000  Lê Hồng Thư  
230/6/2024Phụ trách mảng chuyên môn PHCN hỗ trợ cha mẹ         5,000,000  Phan Thụy Thanh Vân  
330/6/2024Xây dựng tài liệu thư viện online         3,000,000  Trần Thị Huyền Trang  
Các chương trình của Hội   
125/06/2024Chi phí quà tặng, giải thưởng chương trình Nụ cười siêu nhân 2024         4,840,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
230/6/2024Gỡ băng dự án Tiêm chủng         3,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
330/6/2024Gỡ băng dự án Tiêm chủng         3,000,000  Nguyễn Lan Anh  
430/6/2024Thiết kế dự án Tiêm chủng         1,603,200  Sỹ Danh Đức Anh  
525/06/2024In và đóng 8 quyển Catalog giới thiệu Hội            500,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
619/06/2024Phí hội viên Liên hiệp hội         2,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Chương trình Phẫu thuật chỉnh hình nhi   
130/06/2024Thanh toán chi phí giày nẹp cho bé Lê Minh Quân chương trình phẫu thuật kết hợp đa ngành         3,500,000  Nguyễn Lan Anh  
230/06/2024Thanh toán chi phí giày nẹp cho bé Đặng Quang Vinh chương trình phẫu thuật kết hợp đa ngành         1,600,000  Nguyễn Lan Anh  
Mái ấm Gia đình Siêu nhân   
101/06/2024Tiền thuê nhà 6 tháng (T6.24-T11.24) Mái ấm       51,000,000  Nguyễn Lan Anh  
230/06/2024Phí Ship từ TPHCM - Quà tặng MSD (14 chiếc thảm lớn)            455,000  Nguyễn Lan Anh  
330/06/2024Tiền mua dây nối, ổ cắm treo 3 quạt treo tường            206,000  Nguyễn Lan Anh  
430/06/2024Đánh chìa khóa cửa cuốn            250,000  Nguyễn Lan Anh  
530/06/2024Thau bể nước ngầm            800,000  Nguyễn Lan Anh  
630/06/2024Chi phí điện, nước Mái ấm T6.24         2,873,319  Nguyễn Lan Anh  
730/6/2024Quản lý Mái ấm         3,000,000  Nguyễn Lan Anh  
830/6/2024Chi phí Mái ấm (thắp hương ngày rằm, mùng 1, VPP)            500,000  Nguyễn Thị Hường  
Lớp Chăm con cho mẹ đi làm   
101/06/2024Tiền thuê nhà 6 tháng (T6.24-T11.24) Lớp chăm trẻ       39,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
225/06/2024Cắt chữ và công dán "Tặng mẹ những giây phút không có con"            550,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
325/06/2024Bảo dưỡng điều hòa Lớp chăm trẻ            200,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
430/06/2024Chi phí điện, nước Lớp Chăm sóc trẻ T6.24         1,551,062  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
530/06/2024Thực hiện dự án Chăm con cho mẹ đi làm         7,000,000  Nguyễn Thị Quỳnh Anh  
Hoạt động truyền thông, gây quỹ   
130/6/2024Thiết kế, đồ họa, video truyền thông         5,000,000  Sỹ Danh Đức Anh  
230/6/2024Truyền thông page, web CPFAV         3,920,000  Trần Thị Huyền Trang  
330/6/2024Chụp ảnh sự kiện            500,000  Trịnh Hồng Phong  
430/6/2024Thực hiện gây quỹ dự án         3,000,000  Trần Thị Huyền Trang  
530/6/2024Thực hiện các hoạt động gây quỹ cộng đồng         1,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Hoạt động Văn phòng   
130/6/2024Điều phối Văn phòng CPFAV Hà Nội và Mạng lưới CPFAV cả nước       10,000,000  Vũ Thị Huyên  
230/6/2024Điều phối Văn phòng CPFAV Hồ Chí Minh         3,000,000  Phan Thụy Thanh Vân  
330/6/2024Điều phối Văn phòng CPFAV Đà Nẵng         2,000,000  Kim Phượng  
430/6/2024Phụ trách hành chính, hậu cần Văn phòng CPFAV, quản lý thành viên, mạng lưới         3,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
530/6/2024Kế toán tài chính         3,000,000  Ngô Phong Lan  
601/06/2024Tiền thuê nhà 6 tháng (T6.24-T11.24) Văn phòng CPFAV Hà Nội       57,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
730/6/2024Chi phí điện, nước Văn phòng T5.24            960,967  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Tổng cộng     274,137,749   

PHẦN III. BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 06/2024

Tồn quỹ tháng 5/2024     227,782,004
Thu tháng 6/2024     113,264,045
Chi tháng 6/2024     274,137,749
Tồn quỹ tháng 6/2024       66,908,300
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay