GIAO LƯU VỀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA VÀ VÌ NGƯỜI BẠI NÃO

Những họat động nhằm thay đổi nhận thức của cộng đồng đối với người bại não và giúp những người bại não thấy được giá trị của mình trong xã hội

(Đang cập nhật)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay