BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 12/2021

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/12/2021  Dưới đây là danh sách chi tiết:

DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 12//2021

SttThời gianNội dung chuyển khoản Ủng hộ Quỹ  Mái ấm  Bảo trợ SN  Tết 2022 
101/12/2021 07:56:28REM TKThe :0561000556605, tai VCB. MBVCB.1540145155.065587.Nhatphuong gdsn553lamdong.CT tu 0561000556605 DINH THI QUE toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat -CTLNHIDI000001600353141-11-CRE-002                  100,000  
201/12/2021 21:49:32REM TKThe :0963656539, tai MB. Sinh vien dai hoc Kiem sat -CTLNHIDI000001603563626-11-CRE-002                400,000   
302/12/2021 12:49:44REM TKThe :19034977653013, tai TCB. Dinh Khanh Tuong -chu Min Na ung ho quy Hoi FT21336020449316 -CTLNHIDI000001605049560-11-CRE-002                500,000   
402/12/2021 22:04:02REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU Ung Ho tre em -CTLNHIDI000001607112644-11-CRE-002                500,000   
503/12/2021 06:11:26REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-031221-06:11:39 320019 -CTLNHIDI000001607326347-11-CRE-002                500,000   
603/12/2021 11:33:13REM Tfr Ac: 12010007191626 CAO LAN ANH Bac Phuong Nguyen UH                300,000   
703/12/2021 13:39:12REM TKThe :19032811717010, tai TCB. Bao tro ma so 81 va 90 thang 10 11 12 FT21337706783483 -CTLNHIDI000001608702035-11-CRE-002                        3,000,000 
803/12/2021 15:29:27REM TKThe :0011002403243, tai VCB. MBVCB.1546281042.013235.BTSN77 quy 4.CT tu 0011002403243 NGUYEN THANH NGA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet-CTLNHIDI000001609170768-11-CRE-002                        1,500,000 
904/12/2021 03:08:57REM TKThe :106872998626, tai Vietinbank. Ha gui BTSN104 -CTLNHIDI000001611138206-11-CRE-002                           500,000 
1004/12/2021 06:55:28REM Tfr Ac: 12510001807337 BUI THI HA ma bao tro86 87                        1,000,000 
1104/12/2021 08:55:08REM TKThe :194882653, tai VPB. Uh cac VIP -CTLNHIDI000001611392947-11-CRE-002                500,000   
1204/12/2021 09:54:14REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22, thang 11,12.2021 FT21338735200040 -CTLNHIDI000001611563992-11-CRE-002                        1,000,000 
1304/12/2021 10:22:54REM TKThe :19024285489013, tai TCB. BTSN T12 MS66 FT21338077420065 -CTLNHIDI000001611657101-11-CRE-002                           500,000 
1404/12/2021 10:59:07REM Tfr Ac: 22210000670330 LE THI THANH NGUYEN Chuyen tien                300,000   
1504/12/2021 11:15:21REM TKThe :19024178293866, tai TCB. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 1207242445 - HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM FT21338508960175 -CTLNHIDI000001611825996-11-CRE-002                100,000   
1604/12/2021 13:27:05REM TKThe :0291000251211, tai VCB. MBVCB.1548319045.096136.NGUYEN THI THAO chuyen tien.CT tu 0291000251211 NGUYEN THI THAO toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va p-CTLNHIDI000001612182538-11-CRE-002                100,000   
1704/12/2021 14:55:25REM TKThe :19035626551016, tai TCB. Uh quy hoi gia dinh tre bai nao viet nam, chuc cac be khoe manh, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21338537268497 -CTLNHIDI000001612407474-11-CRE-002                   86,000   
1804/12/2021 15:10:17REM Tfr Ac: 12110000543366 DANG THI PHUONG THAO Thien An tang cac anh chi             1,000,000   
1904/12/2021 16:37:03REM TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000001612727361-11-CRE-002                100,000   
2004/12/2021 18:09:12REM TKThe :19031670911024, tai TCB. Khuyen Bui - GDSN102- UH Quy FT21338492508026 -CTLNHIDI000001613032824-11-CRE-002                  250,000  
2104/12/2021 19:43:39REM TKThe :00833951001, tai Tienphongbank. NGUYEN TUONG VAN Ung ho tre bai nao -CTLNHIDI000001613298652-11-CRE-002                500,000   
2205/12/2021 01:44:55REM TKThe :01771476001, tai Tienphongbank. Ung ho gia dinh tre bai nao -CTLNHIDI000001613724586-11-CRE-002 Transaction a                500,000   
2306/12/2021 08:54:38REM 991021120613505 BO-BUI THI HONG HANH FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-IBVCB.1547724796.BUI THI HONG HANH chuyen khoan.CT tu 0011000930613 to i 1207242445 Hoi gia dinh tre b ai nao viet nam (BIDV) Dau tu va ph at tr                500,000   
2406/12/2021 11:33:47REM Tfr Ac: 48210000627110 PHAM THI GAM Fb Thien Binh ban hang gay quy cho sieu nhan                  300,000  
2506/12/2021 12:17:12REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sie nhan -CTLNHIDI000001617632177-11-CRE-002                500,000   
2606/12/2021 18:41:26REM TKThe :624704060035441, tai VIB. Cac sieu nhan co len -CTLNHIDI000001619283657-11-CRE-002             1,000,000   
2707/12/2021 14:47:11REM TKThe :9704991500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI VAN THOA BTSN 92 t12 -CTLNHIDI000001621960996-11-CRE-002                           500,000 
2807/12/2021 18:09:04REM TKThe :19036465610013, tai TCB. Nguyen Thi Thuy BTSN ms 108 t12 FT21341022273350 -CTLNHIDI000001622880644-11-CRE-002                           500,000 
2907/12/2021 20:55:10REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Bao Soc ung ho quy FT21341970582609 -CTLNHIDI000001623514848-11-CRE-002                200,000   
307/12/2021MTQ Lâm Đồng (tiền mặt -CT Hội)                500,000   
3108/12/2021 17:54:19REM TKThe :194882653, tai VPB. Chuc cac be VIP luon khoe manh binh an -CTLNHIDI000001626427447-11-CRE-002                500,000   
3208/12/2021 19:30:03REM TKThe :0611002000516, tai VCB. MBVCB.1558699757.038383.VI HANH BTSN46 quy 4.CT tu 0611002000516 VI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat tr-CTLNHIDI000001626784922-11-CRE-002                        1,500,000 
3309/12/2021 07:50:19REM TKThe :555519866789, tai MB. Fb Thien Binh ban hang gay quy cho sieu nhan -CTLNHIDI000001627628469-11-CRE-002                  200,000  
3411/12/2021 11:17:19REM TKThe :200283015, tai VPB. NGOC DO BTSN 102 10 11 12 -CTLNHIDI000001635989159-11-CRE-002                        1,500,000 
3511/12/2021 11:21:51REM TKThe :19028866623018, tai TCB. UH FT21345130944810 -CTLNHIDI000001636009097-11-CRE-002                200,000   
3611/12/2021 15:33:05REM TKThe :9704993603205506280, tai Agribank. BIDV;1207242445;HOANG THI QUY chuyen khoan -CTLNHIDI000001636904362-11-CRE-002                100,000   
3711/12/2021 15:46:01REM TKThe :19034977653013, tai TCB. Thanh Loan - chosieunhan - thanh ly FT21345347212665 -CTLNHIDI000001636957466-11-CRE-002                  100,000  
3818/12/2021 10:56:54REM Tfr Ac: 22010001212193 HA THI LY Hai Binh ung ho quy Hoi                100,000   
3920/12/2021 08:57:03REM Tfr Ac: 21510001149600 PHAM VAN TUAN Chuc cac chien binh khoe                500,000   
4020/12/2021 09:59:35REM TKThe :0691000325571, tai VCB. MBVCB.1589397684.037091.DAM NGOC TUAN hoan coc thue nha 1 thang.CT tu 0691000325571 DAM NGOC TUAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) D-CTLNHIDI000001667440190-11-CRE-002             7,000,000   
4124/12/2021 14:27:20REM TKThe :109868841117, tai Vietinbank. Ung ho tre bai nao -CTLNHIDI000001683140344-11-CRE-002                200,000   
4225/12/2021 18:29:59REM TKThe :04108844801, tai Tienphongbank. Nhu Ha UH tre em bai nao -CTLNHIDI000001687406078-11-CRE-002                200,000   
4328/12/2021

13:34
TK120xxx2445 tai BIDV +1,500,000VND vao 13:34 28/12/2021. So du:38,783,950VND. ND: TKThe :0711002095111, tai VCB. MBVCB.1610276985.058597.Tt TRUE HAPPINESS BTSN                        1,500,000 
4429/12/2021

09:22
TK120xxx2445 tai BIDV +200,000VND vao 09:22 29/12/2021. So du:38,983,950VND. ND: TKThe :19036824902017, tai TCB. fb ThuyNguyen ung ho tre bai nao FT213630037253                200,000   
4530/12/2021

02:07
TK120xxx2445 tai BIDV +10,000,000VND vao 02:07 30/12/2021. So du:48,983,950VND. ND: TKThe :0071000997929, tai VCB. MBVCB.1614101263.009277.Me Bap - Tet 2020.CT           10,000,000
4630/12/2021

08:06
TK120xxx2445 tai BIDV +1,000,000VND vao 08:06 30/12/2021. So du:49,983,950VND. ND: TKThe :0902183533, tai LIEN VIET POST BANK. ACHNGUYEN THI BINH 111 THANG 11 1                        1,000,000 
4730/12/2021

10:19
TK120xxx2445 tai BIDV +200,000VND vao 10:19 30/12/2021. So du:50,183,950VND. ND: TKThe :9704389968227774, tai BAO VIET BANK. ACHBe Dang va Huy ung ho mai am -AC                  200,000  
4801/12/2021

02:09:19
Nguyen Thi Nguyet Nga quy chia se tien le ho tro GDSN (TK CT)             1,000,000   
4911/12/2021

15:24:45
Hoang Thi Ngoc Huyen chuc cac em gap nhieu may man (TK CT)                500,000   
5026/12/2021

13:13:18
REM TKThe :154217576, tai VPB. Anh chi chien nguyen ung ho gia dinh sieu nhan nam 2022 -CTLNHIDI000001689200623-11-CRE-002             1,200,000   
5131/12/2021

06:24
TK222xxx3083 tai BIDV +1,000,000VND vao 06:24 31/12/2021. So du:45,857,812VND. ND: CK22010002990650 NGUYEN THI NGUYET NGA Quy Chia Se Tien Le ho tro Gia dinh sn (TK CT)             1,000,000   
5231/12/2021

11:13
TK120xxx2445 tai BIDV +500,000VND vao 11:13 31/12/2021. So du:50,683,950VND. ND: TKThe :19036465610013, tai TCB. Nguyen Thi Thuy BTSN ms 108 thang 1 FT213650786                           500,000 
5331/12/2021

11:16
TK120xxx2445 tai BIDV +1,500,000VND vao 11:16 31/12/2021. So du:52,183,950VND. ND: TKThe :168652388, tai VPB. haphuong 110baotro t1232022 -CTLNHIDI0000017063781                        1,500,000 
5431/12/2021

14:12
TK120xxx2445 tai BIDV +500,000VND vao 14:12 31/12/2021. So du:52,683,950VND. ND: TKThe :100869331012, tai Vietinbank. HA THI NGOC LAN chuyen tien -CTLNHIDI00000                500,000   
5531/12/2021

14:54
TK120xxx2445 tai BIDV +500,000VND vao 14:54 31/12/2021. So du:53,183,950VND. ND: TKThe :19034951138013, tai TCB. ung ho quy sieu nhan FT21365017099462 -CTLNHIDI                500,000   
5631/12/2021

15:37
TK120xxx2445 tai BIDV +1,000,000VND vao 15:37 31/12/2021. So du:54,183,950VND. ND: TKThe :194882653, tai VPB. Gop quy tet cho cac be sieu nhan -CTLNHIDI00000170              1,000,000
5731/12/2021

17:29
TK120xxx2445 tai BIDV +4,500,000VND vao 17:29 31/12/2021. So du:58,683,950VND. ND: TKThe :48044107, tai VPB. Thang 10 11 12 -CTLNHIDI000001708330945-11-CRE-002                        4,500,000 
5831/12/2021

18:10
TK120xxx2445 tai BIDV +500,000VND vao 18:10 31/12/2021. So du:59,183,950VND. ND: TKThe :19024285489013, tai TCB. Tet 2022 FT21365511710640 -CTLNHIDI000001708555                 500,000
5931/12/2021Vũ Văn Khơ (Flame) (Tiền mặt - CT Hội)                500,000   
Tổng cộng           22,286,000             1,150,000                    20,500,000         11,500,000
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 12//2021
Mục chiNgày tháng Nội dung chiSố tiền (đồng)Người chi
Bảo trợ Gia đình Siêu nhân Quý 4.2021    
 07/12Chuyển bảo trợ 76 mã x 1,500,000/mã; 1 mã x 1,800,000115,800,000CHT toàn quốc theo danh sách bảo trợ
Thăm viếng    
 07/12Viếng bé Bảo Hân - Lâm Đồng500,000Mã Thị Duyên
 11/12Viếng bé Nguyễn Cao Vân Khánh - Khánh Hòa500,000Mộc Thảo (Bùi Thị Thương)
 15/12/2021Viếng bé Nông Tiến Đạt - Dak Lak500,000Long Viết
 24/12/2021Viếng bé Trung Hiếu - Hà Tĩnh500,000Nguyễn Lan Anh
 24/12/2021Viếng bé nhà bố Công - Bắc Giang500,000Trần Thị Như Ý
 24/12/2021Viếng bé Phạm Thùy Linh - Hải Phòng500,000Nguyễn Thị Lương
 31/12/2021Viếng bé Nguyễn Hoàng Tùng - Đà Nẵng500,000Tô Thảo Vy
 31/12/2021Viếng bé Lê Thị Ngọc Nga - Phú Thọ500,000Đinh Hảo
Mái ấm Nhi    
 01/12Vật tư điện nước sửa mái ấm (ổ điện, đinh, van nước,…)454,000Trang Lee
 01/12Vệ sinh công nghiệp 4 tầng x 75m2, đổ xà bần3,840,000Đinh Lan Anh
 01/1201 tủ lạnh850,000Đinh Lan Anh
 01/12Phí lắp đặt internet 12 tháng + tặng 4 tháng4,188,000Trang Lee
 20/12Điện nước tháng 12242,000Trang Lee
 30/12Phí đồ dùng sinh hoạt mái ấm từ tháng 3.20212,000,000Lan Bùi
Hỗ trợ PHCN + hoạt động của Văn phòng    
 01/12Bàn, ghế + ship Văn phòng2,550,000Đinh Lan Anh
 03/12Giải thưởng cuộc thi Ảnh của các bạn CP trưởng thành "Chúng ta là một trong thế giới màu xanh lá"1,200,000Hiệp Trần
 03/12Hỗ trợ hoạt động cho CLB người trưởng thành sống với chứng CP5,000,000Hiệp Trần
 10/12Hỗ trợ hậu cần phục vụ quay phóng sự VTV690,500Trang Lee
 13/12Hỗ trợ phí đi lại và người hỗ trợ cho 2 bạn CP lớn đi quay phóng sự VTV (Hiệp 275,000 + Chi 170,000)445,000Đinh Lan Anh
 24/12Phí mua tài khoản Zoom (hội thảo BLGĐ)370,000Lê Anh Tuấn (Ho Ngoc Thoai)
 30/12Kệ, bàn máy in, 02 chuột máy tính1,990,000Trang Lee
 30/12Hỗ trợ phát triển mạng lưới thành viên3,000,000Lê Hồng Thư
 30/12Hỗ trợ truyền thông web3,000,000Lê Anh Tuấn
Tổng cộng149,619,500 

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 12//2021

Tồn quỹ CPFAV tháng 11/2021213,100,423
Thu tháng 12/202155,436,000
Chi tháng 12/2021149,619,500
Tồn quỹ CPFAV tháng 12/2021118,916,923
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay