BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 07/2022

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/07/2022 đến ngày 31/07/2022  Dưới đây là danh sách chi tiết:

PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ

DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 07//2022
STTThời gianNội dung chuyển khoản Ủng hộ Quỹ  Mái ấm  Ủng hộ Mạnh  Thoát khỏi sàn nhà 
101/07/2022 02:15:24REM TKThe :0991000008251, tai VCB. MBVCB.2175238872.067800.UH mai am.CT tu 0991000008251 TONG THI HAI YEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Na-CTLNHIDI000002451493761-11-CRE-002 Transaction a 200,000  
201/07/2022 08:50:03REM TKThe :00833951001, tai Tienphongbank. Yeu thuong cac con rat nhieu -CTLNHIDI000002452083796-11-CRE-002           500,000   
301/07/2022 08:55:13REM TKThe :19031779449029, tai TCB. Ung ho mua dieu hoa FT22182085080039 -CTLNHIDI000002452109483-11-CRE-002                     2,000,000  
501/07/2022 19:04:23REM TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000002455330509-11-CRE-002           100,000   
602/07/2022 22:04:52REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000002460447666-11-CRE-002           500,000   
703/07/2022 09:10:38REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHANH-030722-09:10:38 037994 -CTLNHIDI000002461222336-11-CRE-002           500,000   
803/07/2022 20:41:39REM Tfr Ac: 12210001789285 UH hoi gia dinh tre bai nao VN           500,000   
904/07/2022 12:14:03REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT22185565704360 -CTLNHIDI000002466259674-11-CRE-002           500,000   
105/7/2022Hoang Thi Ngoc Huyen - từ TK CT Dinh Thi Lan Anh           500,000   
1105/07/2022 14:32:51REM TKThe :0974067370, tai MB. Co Hoa Flame UH -CTLNHIDI000002471601747-11-CRE-002           300,000   
1208/07/2022 10:09:47REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU Chuyen tien -CTLNHIDI000002484670413-11-CRE-002           500,000   
1311/7/2022 19:04REM TKThe :19034538058011, tai TCB. Nguyen vu thi thuy 0988822306 tra vay von lan 2 FT22192020751703 -CTLNHIDI000002501912487-11-CRE-002         2,500,000   
1411/7/2022 20:07REM TKThe :0821000017460, tai VCB. MBVCB.2212910255.054922.vu thi oanh 0388608395 tra vay von l2.CT tu 0821000017460 VU THI OANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau -CTLNHIDI000002502256855-11-CRE-002         2,500,000   
1513/07/2022 06:16:16REM Tfr Ac: 21210000050018 LE PHUONG THUY           300,000   
1615/07/2022 20:37:05REM TKThe :107006735173, tai Vietinbank. UH Mai Am -CTLNHIDI000002522449405-11-CRE-002 50,000  
1716/07/2022 18:38:53REM TKThe :11521770312010, tai TCB. UH mai am FT22197540619490 -CTLNHIDI000002526774430-11-CRE-002 1,000,000  
1818/07/2022 07:23:18REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. UH mai am -CTLNHIDI000002532401580-11-CRE-002 500,000  
1919/07/2022 13:41:10REM Tfr Ac: 21510001149600 Chuc cac sieu nhan khoe           500,000   
2023/07/2022 17:17:28REM TKThe :00134174202, tai Tienphongbank. Hue Bui ung ho quy -CTLNHIDI000002559002387-11-CRE-002           200,000   
2123/07/2022 19:25:42REM TKThe :0371000416015, tai VCB. MBVCB.2257295095.020818.BTSN-154.CT tu 0371000416015 NGUYEN XUAN THINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Na-CTLNHIDI000002559618500-11-CRE-002           500,000   
2224/07/2022 09:06:42REM Tfr Ac: 48310000381714 Hùng ck chương trình Thoát khỏi sàn nhà của CPFAV & Quỹ Bảo trợ trẻ em BN GoGreen4CP                  30,000,000
2324/07/2022 15:53:48REM TKThe :025704060441779, tai VIB. Hoang Thi Huong Giang uh hoi -CTLNHIDI000002562625294-11-CRE-002           100,000   
2426/07/2022 17:27:49REM TKThe :0540120000289, tai MB. NGUYEN VIET HOAN chuyen khoan CT Thoát khỏi sàn nhà của CPFAV & Quỹ Bảo trợ trẻ em BN GoGreen4CP                   7,000,000
2526/07/2022 21:47:50REM TKThe :00076723001, tai Tienphongbank. Ung ho quy -CTLNHIDI000002574300015-11-CRE-002           300,000   
2628/07/2022 11:30:22REM TKThe :2900205214746, tai Agribank. BIDV;1207242445;HOANG THI THAO chuyen khoan -CTLNHIDI000002581155119-11-CRE-002           300,000   
2729/07/2022 02:16:52REM TKThe :8318621101987, tai MB. UH manh -CTLNHIDI000002585146205-11-CRE-002 Transaction a                 200,000 
2829/07/2022 02:17:16REM TKThe :19035742488011, tai TCB. UH Manh FT22210850219537 -CTLNHIDI000002585157720-11-CRE-002 Transaction a                 200,000 
2929/07/2022 02:17:42REM TKThe :19037841036011, tai TCB. Em Hai An ung ho anh manh. Chuc a mau khoe FT22210181184776 -CTLNHIDI000002585170456-11-CRE-002 Transaction a                 200,000 
3029/07/2022 02:19:38REM TKThe :0011003982234, tai VCB. MBVCB.2275041887.091371.UH Manh.CT tu 0011003982234 vi xuan diem toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Nam -CTLNHIDI000002585207386-11-CRE-002                 200,000 
3129/07/2022 02:52:12REM Tfr Ac: 21410003146734 NGO THI CHI Chuyen tien                 100,000 
3229/07/2022 05:52:51REM TKThe :03601018056026, tai MSB. Uh manh -CTLNHIDI000002585259731-11-CRE-002                 500,000 
3329/07/2022 06:04:39REM Tfr Ac: 22210008818666 Hoa chuyen tien UH Manh                 200,000 
3429/07/2022 06:10:41REM Tfr Ac: 22210000667004 UH Manh                 300,000 
3529/07/2022 06:21:52REM Tfr Ac: 22210000670330 Chuyen tien           100,000   
3629/07/2022 06:26:26REM Tfr Ac: 26010000039090 anh Trung Kien UH em Manh                 500,000 
3729/07/2022 06:38:01REM Tfr Ac: 12010007191626 CAO LAN ANH UH be DUC MANH                 500,000 
3829/07/2022 06:38:26REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa UH Manh -CTLNHIDI000002585303635-11-CRE-002                 100,000 
3929/07/2022 06:38:47REM TKThe :108871463070, tai Vietinbank. ung ho Manh -CTLNHIDI000002585304059-11-CRE-002               1,000,000 
4029/07/2022 07:16:19REM TKThe :67863054, tai VPB. UH Manh -CTLNHIDI000002585365787-11-CRE-002                 200,000 
4129/07/2022 07:21:35REM TKThe :1007322201, tai SHB. Pho Ngoc Vuong UH Manh -CTLNHIDI000002585376676-11-CRE-002               1,000,000 
4229/07/2022 07:39:40REM TKThe :106871159999, tai Vietinbank. UH Manh -CTLNHIDI000002585418827-11-CRE-002                 300,000 
4329/07/2022 08:11:10REM TKThe :0011004238306, tai VCB. MBVCB.2275291745.095197.UH Manh.CT tu 0011004238306 NGUYEN THI HONG NHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Vie-CTLNHIDI000002585511890-11-CRE-002                 200,000 
4429/07/2022 08:27:49REM Tfr Ac: 12010005915440 DINH THUY GIANG Chuyen tien ung ho em Manh                 200,000 
4529/07/2022 08:32:21REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Gia dinh Bao Soc ung ho Manh FT22210307534014 -CTLNHIDI000002585591210-11-CRE-002                 300,000 
4629/07/2022 08:39:06REM TKThe :8808205068929, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH Manh -CTLNHIDI000002585618920-11-CRE-002                 100,000 
4729/07/2022 08:41:33REM 991022072909920 BO-NGUYEN THI HANG FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-UH Manh Bank Charge .00 VAT .00                 100,000 
4829/07/2022 08:44:42REM TKThe :3208205165848, tai Agribank. BIDV;1207242445;co huyen ung ho Manh -CTLNHIDI000002585642698-11-CRE-002                 100,000 
4929/07/2022 08:47:59REM TKThe :0541000189561, tai VCB. IBVCB.2275397027.042062.Uh Manh.CT tu 0541000189561 NGUYEN DO DIEU HONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet N-CTLNHIDI000002585656621-11-CRE-002                 300,000 
5029/07/2022 08:55:14REM TKThe :19033650051013, tai TCB. Pika FT22210852011770 -CTLNHIDI000002585687988-11-CRE-002           300,000   
5129/07/2022 08:58:16REM TKThe :10321316310019, tai TCB. Uh manh FT22210597032331 -CTLNHIDI000002585701867-11-CRE-002                 200,000 
5229/07/2022 09:05:08REM TKThe :0451001663488, tai VCB. MBVCB.2275453142.067466.UH Manh.CT tu 0451001663488 NGUYEN BICH PHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Na-CTLNHIDI000002585733816-11-CRE-002                 100,000 
5329/07/2022 09:05:22REM TKThe :050105914846, tai Sacombank. IBFT HO THI HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000002585734799-11-CRE-002                 100,000 
5429/07/2022 09:13:58REM TKThe :162501798, tai VPB. Cac ban ChipBongCun ung ho ban Manh -CTLNHIDI000002585775490-11-CRE-002                 200,000 
5529/07/2022 09:18:35REM TKThe :3708205192117, tai Agribank. BIDV;1207242445;VO THI HANG chuyen khoan UH Manh -CTLNHIDI000002585798205-11-CRE-002                 200,000 
5629/07/2022 09:19:07REM TKThe :0221000038512, tai VCB. MBVCB.2275498975.088993.UH Manh.CT tu 0221000038512 TRINH LAM NHUNG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Nam -CTLNHIDI000002585800862-11-CRE-002                      100,000 
5729/07/2022 09:26:39REM TKThe :100004496487, tai Vietinbank. UH Manh -CTLNHIDI000002585837506-11-CRE-002                      200,000 
5829/07/2022 09:41:11REM Tfr Ac: 12310000435810 Uh Manh                      100,000 
5929/07/2022 10:16:03REM TKThe :2121205096970, tai Agribank. BIDV;1207242445;Uh Manh -CTLNHIDI000002586093217-11-CRE-002                      200,000 
6029/07/2022 10:32:50REM TKThe :18158150001, tai SCB. gd be Hoang Linh Dan UH be Manh -CTLNHIDI000002586183016-11-CRE-002                      500,000 
6129/07/2022 10:35:26REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Nhat Yen Vo UH Manh FT22210809209330 -CTLNHIDI000002586196871-11-CRE-002                      200,000 
6229/07/2022 10:35:43REM Tfr Ac: 22210000669222 ung ho con                      200,000 
6329/07/2022 10:46:52REM TKThe :04499270401, tai Tienphongbank. Ung ho anh Manh -CTLNHIDI000002586258040-11-CRE-002                      150,000 
6429/07/2022 10:47:30REM Tfr Ac: 22210000662586 uh Manh                      100,000 
6529/07/2022 10:50:10REM Tfr Ac: 56110000937134 LY QUANG HUY ung ho Manh  200,000 
6629/07/2022 11:14:47REM Tfr Ac: 22210000723535 DO HOANG YEN UH Manh  200,000 
6729/07/2022 11:38:39REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Le Huong uh Manh FT22210563394427 -CTLNHIDI000002586527220-11-CRE-002  100,000 
6829/07/2022 11:49:42REM Tfr Ac: 33010000336269 UH em Manh  100,000 
6929/07/2022 13:29:30REM Tfr Ac: 28910000197784 UH Manh.  200,000 
7029/07/2022 13:47:35REM TKThe :417704060083913, tai VIB. UH Manh -CTLNHIDI000002586998018-11-CRE-002  100,000 
7129/07/2022 13:49:39REM TKThe :194882653, tai VPB. Uh vip -CTLNHIDI000002587006723-11-CRE-002500,000   
7229/07/2022 14:35:03REM Tfr Ac: 48310000081607 DINH THI HUYEN NHUNG uh Manh  200,000 
7329/07/2022 15:02:48REM TKThe :83703377, tai VPB. Gau Khanh Linh ung ho cac ban trong Hoi -CTLNHIDI000002587347172-11-CRE-002200,000   
7429/07/2022 15:25:33REM TKThe :050074329583, tai Sacombank. IBFT UH Manh -CTLNHIDI000002587474546-11-CRE-002  100,000 
7529/07/2022 15:41:39REM TKThe :0310118682008, tai MB. NGUYEN THI CHI Uh Manh -CTLNHIDI000002587568226-11-CRE-002  200,000 
7629/07/2022 17:56:52REM Tfr Ac: 28912000001845 UHmanh  100,000 
7729/07/2022 20:00:48REM TKThe :9696919858888, tai MB. UH Manh -CTLNHIDI000002589001175-11-CRE-002  100,000 
7829/07/2022 20:27:59REM TKThe :1303206139122, tai Agribank. BIDV;1207242445;Uh manh -CTLNHIDI000002589124774-11-CRE-002  500,000 
7929/07/2022 20:39:51REM Tfr Ac: 12110000543366 Thien An UH anh Manh  200,000 
8029/07/2022 20:53:48REM TKThe :0983881810, tai MB. NGUYEN THI THANH NHAN chuyen khoan -CTLNHIDI000002589239455-11-CRE-002300,000   
8130/07/2022 03:13:00REM TKThe :0711000228539, tai VCB. MBVCB.2278641072.074830.UH e Manh.CT tu 0711000228539 NGUYEN THANH HANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet N-CTLNHIDI000002589807864-11-CRE-002  100,000 
8230/07/2022 10:05:41REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. UH Manh -CTLNHIDI000002590683516-11-CRE-002  500,000 
8330/07/2022 10:57:21REM TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000002590982123-11-CRE-002100,000   
8430/07/2022 14:13:09REM Tfr Ac: 22210000667712 BUI THI THUY Chuyen tien uh Manh  500,000 
8530/07/2022 16:20:21REM Tfr Ac: 22210000670330 UH MANH  200,000 
8630/07/2022 21:18:22REM TKThe :9704229202122992154, tai MB. UH Manh -CTLNHIDI000002593962723-11-CRE-002  200,000 
8730/07/2022 21:35:47REM TKThe :0021000530999, tai VCB. MBVCB.2281557085.003018.uh manh.CT tu 0021000530999 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Nam -CTLNHIDI000002594031358-11-CRE-002  300,000 
8831/07/2022 05:35:51REM TKThe :0231000627777, tai VCB. MBVCB.2281947289.068656.UH chau Ha Duc Manh.CT tu 0231000627777 NGUYEN THI ANH TUYET toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat-CTLNHIDI000002594457539-11-CRE-002  300,000 
8931/07/2022 17:21:58REM TKThe :19020560763011, tai TCB. nguyen quang son 0974147227 FT22213796787270 -CTLNHIDI000002597100510-11-CRE-0022,500,000   
   Tổng cộng ủng hộ trong tháng      15,250,0003,750,000        13,750,00037000000
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 07//2022
Mục chiNgày thángNội dung chi Số tiền Người chiGhi chú
Thăm hoàn cảnh khó khăn     
 17/07/2022Viếng bé Lê Minh Phúc chi hội Bắc Kan           500,000Nguyễn Thị Bích Liên 
 20/07/2022Cấp vốn kinh doanh cho Hiệp Vân lần 2         5,200,000Trần Quốc Hiệp 
 25/07/2022Viếng bé Nguyễn Trung Kiên chi hội Hà Tây           500,000Nguyễn Thị Phương Thanh 
 30/7/2022Cấp vốn kinh doanh cho Hiệp Vân lần 3         8,280,000Trần Quốc Hiệp 
 31/7/2022Cấp vốn kinh doanh cho Hiệp Vân lần 4 (hết 30 triệu trao cấp vốn)       11,720,000Trần Quốc Hiệp 
Mái ấm Nhi     
 3/7/2022Bếp từ và bộ nồi từ         2,368,000Nguyễn Thu Hồng 
 6/7/2022Các dụng cụ nhà bếp( bát, đũa, dao, nạo,…)           358,000Nguyễn Thu Hồngcó bảng kê kèm theo
 13/7/2022Tủ lạnh LG         8,100,000Nguyễn Thu Hồng 
 13/7/2022Các đồ dùng sinh hoạt khác: thùng đựng thực phẩm, rổ tròn, bộ lau nhà,…)           758,700Nguyễn Thu Hồngcó bảng kê kèm theo
 28/7/2022Trang trí mái ấm             55,000Nguyễn Thu Hồng 
 31/7/2022Điện nước, chi phí sinh hoạt Mái ấm, VP Hội và Tổ Chim Cúc Cu         2,000,000Lê Viết Thuận 
 31/7/2022Hỗ trợ CTV Quản lý Mái ấm         2,000,000Lê Thị Khánh Trinh 
Hỗ trợ PHCN     
 31/7/2022Mua 18 dụng cụ cho chương trình Thoát khỏi sàn nhà tại Ninh Bình 2022 (có danh sách kèm theo)       31,050,000Trần Thị Huyền Trang 
 31/7/2022Hỗ trợ CTV mảng Công tác xã hội         3,000,000Lê Viết Thuận 
 31/7/2022Hỗ trợ CTV phụ trách các chương trình chuyên môn         3,000,000Nguyễn Thu Hồng 
 31/7/2022Hỗ trợ CTV Quản lý và phát triển thành viên         2,000,000Lê Viết Thuận 
 31/7/2022Hỗ trợ CTV mảng truyền thông website         2,000,000Lê Anh Tuấn 
 31/7/2022Hỗ trợ xây dựng phần mềm database dữ liệu thành viên Hội         3,000,000Lê Anh Tuấn 
 31/7/2022Hỗ trợ CTV dịch thuật, quan hệ quốc tế         2,000,000Lê Thị Khánh Trinh 
 31/7/2022Hỗ trợ CTV truyền thông (1/2 tháng)         1,000,000Nguyễn Khánh Ngọc 
Hoạt động Văn phòng     
 7/7/2022Phí ship áo xanh tặng cho CLB CP trưởng thành           819,200Nguyễn Thị Hườngcó danh sách kèm theo
 11/7/2022Mũ lưỡi trai in logo Hội để phục vụ chương trình ngoài trời         1,750,000Lê Thị Khánh Trinh 
 16/7/2022Hỗ trợ chi phí tiếp đón đoàn Nhật Bản của CLB CP trưởng thành         4,000,000Trần Quốc Hiệp  
 20/7/2022Bộ phát wifi+ kệ sách ở Văn phòng Hội         2,058,000Nguyễn Thu Hồng 
 27/7/2022Dịch thuật công chứng Quyết định thành lập Hội           180,000Lê Thị Khánh Trinh 
Tổng cộng      97,696,900  
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 07//2022
Tồn quỹ CPFAV tháng 6/2022     89,283,052
Thu tháng 7/2022     69,750,000
Chi tháng 7/2022     97,696,900
Tồn quỹ CPFAV tháng 7/2022     61,336,152

PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN

CPFAV  tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/07/2022 đến ngày 31/07/2022  Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG THÁNG 07 NĂM 2022
STTThời gianNội dung chuyển khoản Số tiền Ghi chú
101/07/2022 22:08:03REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY Chuyen tien BTSN 166 thang7           500,000BTSN 166
202/07/2022 06:49:07REM TKThe :064704060031116, tai VIB. ACHNguyen T Minh Chau BTSN 125 va 146 T6-12 -ACH0200180906070206490610195968632764         6,033,980BTSN125, 146 (T7-12)
302/07/2022 17:56:13REM TKThe :0071003013453, tai VCB. MBVCB.2180963581.055534.TRAN TUE LINH BTSN 126 thang 07 08 09 nam 2022.CT tu 0071003013453 TRAN THANH TOAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM-CTLNHIDI000002459391185-11-CRE-002         1,500,000 BTSN126 
403/07/2022 10:11:14REM TKThe :19024285489013, tai TCB. BTSN MS169 T7 FT22185472754954 -CTLNHIDI000002461488705-11-CRE-002           500,000 BTSN169 
503/07/2022 17:57:05REM Tfr Ac: 22210000981786 btsn 105         1,000,000 BTSN105 
604/07/2022 13:00:17REM TKThe :2700215012908, tai Agribank. BIDV;1207242445;VU THANH HANG 113 6 thang cuoi nam -CTLNHIDI000002466436953-11-CRE-002         3,000,000 BTSN113 
705/07/2022 08:04:35REM TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN098 QUY 3 NAM 2022 -CTLNHIDI000002469732370-11-CRE-002         1,500,000 BTSN098 
85/7/2022 8:07REM TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN099 QUY 3 NAM 2022 -CTLNHIDI000002469741624-11-CRE-002         1,500,000 BTSN099 
907/07/2022 08:55:57REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22 thang 7.2022 FT22188196916817 -CTLNHIDI000002479634385-11-CRE-002           500,000 BTSN22 
1009/07/2022 15:47:23REM TKThe :106871159999, tai Vietinbank. LE THI NGOC ANH +87+6 thang -CTLNHIDI000002491206990-11-CRE-002         3,000,000 BTSN87 
1113/07/2022 11:58:28REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 t7 -CTLNHIDI000002509588270-11-CRE-002           500,000 BTSN92 
1214/07/2022 11:33:46REM Tfr Ac: 11810000068324 Hoang Nga BTSN112 thang 7           500,000 BTSN112 
1322/07/2022 19:41:16REM TKThe :19028933768026, tai TCB. Hoang Thi Mai Huong BTSN 131 quy 3,4 FT22203039893746 -CTLNHIDI000002555281520-11-CRE-002         3,000,000BTSN 131 quý 3,4
1426/07/2022 06:07:56REM TKThe :0902871987, tai MB. Phan Thi Huong Trang BTSN118 thang 7 -CTLNHIDI000002569749521-11-CRE-002           500,000BTSN118 tháng 7
1526/07/2022 13:39:41REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 8 2022 -CTLNHIDI000002571680409-11-CRE-002           500,000BTSN 180 Thang 8 
1626/07/2022 14:39:54REM TKThe :96627203, tai VPB. Tran Chau Giang BTSN70 thang 7 8 9 -CTLNHIDI000002571966715-11-CRE-002         1,500,000BTSN70 thang 7 8 9
1726/07/2022 14:51:51REM TKThe :19029734966011, tai TCB. Pham thi quynh anh BTSN 161 thang 7,8,9 FT22207661968520 -CTLNHIDI000002572032842-11-CRE-002         1,500,000BTSN 161 thang 7,8,9
1827/07/2022 13:05:52REM TKThe :10321312025018, tai TCB. Dam Minh Quy BTSN 135 Thang 8 FT22208586506701 -CTLNHIDI000002576523083-11-CRE-002           500,000BTSN 135 Thang 8
1928/07/2022 16:22:35REM TKThe :168652388, tai VPB. bao tro BTSN110 quy 3 2022 -CTLNHIDI000002582728811-11-CRE-002         1,500,000BTSN110 quy 3 2022
2028/07/2022 20:02:28REM TKThe :47256808686, tai SCB. Thu Trang Tran gui ho tro ma so BTSN62 Quy 3.2022 -CTLNHIDI000002584135239-11-CRE-002         1,500,000BTSN62 Quy 3.2022
2128/07/2022 21:32:13REM TKThe :0902871987, tai MB. Phan Thi Huong Trang BTSN109 thang 7 -CTLNHIDI000002584659672-11-CRE-002           500,000BTSN109 thang 7
2229/07/2022 06:36:02REM Tfr Ac: 12510001807337 BUI THI HA Chuyen tien         1,000,000BTSN 186, 199
2329/07/2022 09:23:33REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.2275514822.096204.BTSN 202.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Na-CTLNHIDI000002585822252-11-CRE-002               500,000BTSN202
2430/07/2022 15:00:57REM TKThe :19036465610013, tai TCB. Nguyen Thi Thuy BTSN ms 203 t7 t8 FT22211737931181 -CTLNHIDI000002592060311-11-CRE-0021,000,000BTSN203 t7,8
  Tổng nhận Chương trình bảo trợ tháng 07/2022     23,033,980 
BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 07 NĂM 2022
STT Nội dung chi Số tiền Người chi
 1 Hỗ trợ quản lý chương trình Bảo trợ SN         2,000,000Nguyễn Thu Hồng
  Tổng chi Chương trình bảo trợ tháng 07/20222,000,000 
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 07 NĂM 2022
Tồn chương trình BTSN tháng 6/2022     79,625,000
Nhận BTSN tháng 7/2022     23,033,980
Chi BTSN tháng 7/2022       2,000,000
Tồn chương trình BTSN tháng 7/2022   100,658,980
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay