BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 05/2023

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/05/2023 đến ngày 31/05/2023  Dưới đây là danh sách chi tiết:

PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ

DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 05/2023

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  UH LỚP CHĂM SÓC TRẺ  UH THOÁT KHỎI SÀN NHÀ 
101/05/2023 09:07:22REM TKThe :1305207000774, tai Agribank. BIDV;1207242445;CAO QUYNH ANH chuyen khoan ung ho Hoi -CTLNHIDI000004461747699-11-CRE-002            500,000  
201/05/2023 12:59:12REM TKThe :9966913579999, tai MB. Bin Nguyen Ba Long Tay Dang Ba Vi Ha Noi -CTLNHIDI000004463074113-11-CRE-002            400,000  
301/05/2023 15:01:29REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT23124247929730 -CTLNHIDI000004463665908-11-CRE-002            300,000  
401/05/2023 15:50:17REM Tfr Ac: 22010002496361 NGUYEN THI NGAN HUONG Chuyen tien ung ho            200,000  
501/05/2023 22:31:27REM TKThe :02033007001, tai Tienphongbank. Ung ho -CTLNHIDI000004466425513-11-CRE-002            350,000  
602/05/2023 12:43:54REM TKThe :0900172689999, tai MB. Thanh toan QR Ung ho tre em bai nao -CTLNHIDI000004469018380-11-CRE-002            100,000  
702/05/2023 19:32:24REM TKThe :19034681926014, tai TCB. UH du an cham con cho me di lam FT23124707132047 -CTLNHIDI000004471766424-11-CRE-002                 50,000 
802/05/2023 20:48:45REM TKThe :9704229290123046, tai MB. VU THANH chuyen tien tu Viettel Money -CTLNHIDI000004472285552-11-CRE-002            100,000  
903/05/2023 02:11:23REM TKThe :103869035845, tai Vietinbank. TUAN SON THAN TANG DU AN CHAM CON CHO ME DI LAM -CTLNHIDI000004473079564-11-CRE-002 Transaction a               500,000 
1003/05/2023 08:01:30REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GIA DINH SIEU NHAN-030523-08:01:29 570520 -CTLNHIDI000004473680620-11-CRE-002            500,000  
1103/05/2023 09:49:33REM TKThe :1451022021983, tai 191919. e hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000004474426618-11-CRE-002            500,000  
1203/05/2023 12:51:23REM TKThe :0011004308582, tai VCB. MBVCB.3464172421.029395.NGUYEN THI MAY chuyen tien.CT tu 0011004308582 NGUYEN THI MAY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va-CTLNHIDI000004475781938-11-CRE-002            200,000  
1303/05/2023 21:13:42REM TKThe :134665537, tai VPB. UH xom tro Nhi -CTLNHIDI000004479618232-11-CRE-002             50,000  
1404/05/2023 15:19:01REM TKThe :9213838383, tai TCB. Ung ho FT23124803552131 -CTLNHIDI000004484736177-11-CRE-002             50,000  
1504/05/2023 22:20:51REM TKThe :0071000625922, tai VCB. MBVCB.3471687330.009429.Ung ho.CT tu 0071000625922 DANG THI THU HANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet -CTLNHIDI000004488681738-11-CRE-002            200,000  
1605/05/2023 09:17:34REM TKThe :0943152166, tai 191919. NGUYEN THI KIM GIANG UH xom tro nhi -CTLNHIDI000004490347736-11-CRE-002            200,000  
1705/05/2023 13:10:11REM TKThe :3010167911001, tai MB. Thanh toan QR Ung ho cac con -CTLNHIDI000004492500827-11-CRE-002            300,000  
1805/05/2023 16:24:56REM TKThe :100005953011, tai Vietinbank. UH Xom tro Nhi -CTLNHIDI000004494300746-11-CRE-002            200,000  
1905/05/2023 18:20:47REM Tfr Ac: 12010008705668 Chuyen tien 44 suat qua cho tre em bai nao co hoan canh kho khan      132,000,000  
2005/05/2023 18:33:02REM TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho -CTLNHIDI000004495806190-11-CRE-002            100,000  
2106/05/2023 03:18:34REM TKThe :0331000430667, tai VCB. MBVCB.3477240464.033150.VU LAM CHAU UH du an cham con cho me di lam.CT tu 0331000430667 VU LAM CHAU toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan h-CTLNHIDI000004498076321-11-CRE-002 Transaction a               700,000 
2206/05/2023 08:40:56REM TKThe :0141000804514, tai VCB. IBVCB.3477952642.052565.Chung tay ho tro cac em bai nao.CT tu 0141000804514 BUI THI THU HUYEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang D-CTLNHIDI000004499102992-11-CRE-002            200,000  
2306/05/2023 14:25:27REM TKThe :8866886666, tai MB. Thanh toan QR Chuc cac be binh an -CTLNHIDI000004501751216-11-CRE-002            300,000  
2407/05/2023 09:33:41REM TKThe :8313888888, tai TCB. HangKien chuc hoi phat trien va lan toa nhieu gia tri FT23128605361437 -CTLNHIDI000004507310867-11-CRE-002            200,000  
2507/05/2023 13:37:34REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -CTLNHIDI000004509071421-11-CRE-002            500,000  
2608/05/2023 08:39:45REM TKThe :194882653, tai VPB. Uh cac vip -CTLNHIDI000004514442263-11-CRE-002            200,000  
2708/05/2023 11:16:42REM TKThe :101005088279, tai Vietinbank. Chi hoi Phu Tho ho tro phi lap dieu hoa Du an Cham con cho me di lam -CTLNHIDI000004515971908-11-CRE-002             1,600,000 
2808/05/2023 14:18:25REM TKThe :5536191238888, tai MB. NGUYEN THI HUYEN ung ho -CTLNHIDI000004517479484-11-CRE-002             50,000  
2909/05/2023 08:15:41REM TKThe :0781000406465, tai VCB. MBVCB.3492019061.057256.LUU THI THU THUY gui quy tre em.CT tu 0781000406465 LUU THI THU THUY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Da-CTLNHIDI000004523512682-11-CRE-002            500,000  
3009/05/2023 12:50:39REM TKThe :2900205214746, tai Agribank. BIDV;1207242445;HOANG THI THAO chuyen khoan -CTLNHIDI000004526045680-11-CRE-002            200,000  
3109/05/2023 13:31:00REM TKThe :01860012301, tai Tienphongbank. chuc cac be sieu nhan binh an -CTLNHIDI000004526312935-11-CRE-002            300,000  
3209/05/2023 17:28:48REM TKThe :9704030129225147, tai Sacombank. IBFT TRUONG THI HUYNH MAI ung ho hoi -CTLNHIDI000004528672811-11-CRE-002            500,000  
3310/05/2023 03:08:24REM TKThe :19035093387091, tai TCB. BUI BICH PHUONG chuyen FT23130800259592 -CTLNHIDI000004531430467-11-CRE-002 Transaction a            100,000  
3410/05/2023 03:20:01AREM 990023051000044 BO-NGUYEN THI THUY DUONG FO-1207242445 Hoi Gia Dinh Tre Bai Nao Viet Nam DTLS-REF264Q2340G3JHS7XT em Cam Nhung Thuy Duong UH quy Bank Charge .00 VAT .00            500,000  
3510/05/2023 12:08:21REM TKThe :1847, tai MB. NGUYEN HOANG NAM chuyen khoan -CTLNHIDI000004534756344-11-CRE-002       50,000,000  
3610/05/2023 21:33:44REM TKThe :0611001925417, tai VCB. MBVCB.3502612255.026903.Ngoc Mai ung ho Hoi gia dinh tre bai nao.CT tu 0611001925417 NGUYEN NGOC MAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan -CTLNHIDI000004541063874-11-CRE-002            500,000  
3710/05/2023 22:51:55REM Tfr Ac: 21510002588774 TRAN THI BAO THO ung ho cac be         1,000,000  
3811/05/2023 03:33:26REM TKThe :2400207004145, tai Agribank. BIDV;1207242445;Be Luffy ung ho cac ban -CTLNHIDI000004541685744-11-CRE-002 Transaction a            300,000  
3911/05/2023 09:58:49REM TKThe :19036054981010, tai TCB. UH GD SIEU NHAN FT23131031912110 -CTLNHIDI000004543748630-11-CRE-002            200,000  
4011/05/2023 21:16:56REM Tfr Ac: 45010005137709 NGUYEN THI ANH VAN Chuyen tien ung ho quy tre bai nao            500,000  
4112/05/2023 08:28:14REM TKThe :601704060515900, tai VIB. DAO THI PHUONG HANG chuyen tien den HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM - 1207242445 -CTLNHIDI000004552070062-11-CRE-002            500,000  
4212/05/2023 18:50:59REM Tfr Ac: 22210000670330 LE THI THANH NGUYEN Chuyen tien            200,000  
4314/05/2023 09:32:35REM TKThe :1507205787598, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN LAN HUONG mong cac con luon khoe manh -CTLNHIDI000004569456557-11-CRE-002            200,000  
4414/05/2023 16:43:35REM TKThe :8668123456, tai TCB. Ung ho Thoat khoi san nha FT23135006712530 -CTLNHIDI000004572665190-11-CRE-002              300,000
4517/05/2023 03:49:56REM TKThe :19032309839013, tai TCB. Chuc cac con khoe manh nhe FT23137308648085 -CTLNHIDI000004595031631-11-CRE-002 Transaction a         1,000,000  
4617/05/2023 03:50:50REM TKThe :19135605028016, tai TCB. NGUYEN THANH TRA chuyen tien FT23137853189404 -CTLNHIDI000004595051205-11-CRE-002 Transaction a            200,000  
4717/05/2023 07:54:00REM TKThe :19034462584019, tai TCB. NGUYEN BICH THAO ung ho quy FT23137315904194 -CTLNHIDI000004595793500-11-CRE-002            200,000  
4817/05/2023 09:22:51REM TKThe :9391668888, tai TCB. Ung ho CPFAV FT23137499045159 -CTLNHIDI000004596528771-11-CRE-002            200,000  
4917/05/2023 16:47:39REM Tfr Ac: 74110000113352 BS Thuy Can Tho             3,000,000 
5018/05/2023 11:38:44REM TKThe :19032482221017, tai TCB. Em Bu ung ho FT23138626499525 -CTLNHIDI000004606680504-11-CRE-002             50,000  
5118/05/2023 16:09:53REM TKThe :1220205016824, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI NGA ck quy cctt tro duyen toi quy Tre Bai nao vn -CTLNHIDI000004608937562-11-CRE-002         3,000,000  
5219/05/2023 08:07:57REM TKThe :0611001925417, tai VCB. MBVCB.3546504242.058273.Ngoc Mai ung ho Hoi gia dinh tre bai nao.CT tu 0611001925417 NGUYEN NGOC MAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan -CTLNHIDI000004613903259-11-CRE-002            500,000  
5319/05/2023 09:58:12REM TKThe :3838356788888, tai MB. Con Le Diep Chi UH hoi -CTLNHIDI000004614767495-11-CRE-002            200,000  
5419/05/2023 09:59:40REM TKThe :19032799784017, tai TCB. be Thien Phong ung ho cac ban nho bi bai nao FT23139368547827 -CTLNHIDI000004614780079-11-CRE-002            200,000  
5519/05/2023 11:52:42REM TKThe :19032799784017, tai TCB. Nguyen Thi Nhinh UH cac be bai nao FT23139731389691 -CTLNHIDI000004615787482-11-CRE-002            100,000  
5619/05/2023 13:11:11REM TKThe :19033019236011, tai TCB. mong cac be luon manh khoe va binh an FT23139063505526 -CTLNHIDI000004616339276-11-CRE-002             50,000  
5719/05/2023 18:29:17REM TKThe :48044107, tai VPB. PHUNG THANH HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000004619068887-11-CRE-002         1,000,000  
5819/05/2023 21:46:07REM TKThe :83703377, tai VPB. Gau Khanh Linh ung ho cac ban -CTLNHIDI000004620687468-11-CRE-002            200,000  
5919/05/2023 22:19:18REM TKThe :8318621101987, tai MB. 3 chi em cam tu diep anh thuy duong ung ho mai am -CTLNHIDI000004620872110-11-CRE-002            200,000  
6021/05/2023 17:01:12REM TKThe :0917126655, tai MB. Ung ho cpfav -CTLNHIDI000004633816059-11-CRE-002            500,000  
6123/05/2023 09:17:12REM TKThe :0520128717009, tai MB. Chut dong gop mong giup duoc cho cac con -CTLNHIDI000004647270743-11-CRE-002             50,000  
6225/05/2023 02:47:52REM TKThe :0141000766395, tai VCB. MBVCB.3576292055.040544.NGUYEN QUYNH TRANG chuyen tien.CT tu 0141000766395 NGUYEN QUYNH TRANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang D-CTLNHIDI000004663149279-11-CRE-002 Transaction a            200,000  
6327/05/2023 05:11:21REM Tfr Ac: 26010000908543 ung ho cac be            500,000  
6427/05/2023 23:59:59BIDV Tra lai KKH             22,269  
6529/05/2023 16:39:57REM TKThe :9704229202542523, tai MB. CTY TNHH MTV TMDV BUU CHINH VIETTEL Tai tro tet thieu nhi Hoa Binh -CTLNHIDI000004700318821-11-CRE-002         6,000,000  
6630/05/2023 14:50:14REM TKThe :19034977653013, tai TCB. Thien Van Uh quy Hoi FT23150379276171 -CTLNHIDI000004707643619-11-CRE-002            350,000  
6731/05/2023 14:13:21REM TKThe :0901000141679, tai VCB. MBVCB.3607862509.022229.LE THI NGOC THANH chuyen tien .CT tu 0901000141679 LE THI NGOC THANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang D-CTLNHIDI000004715816053-11-CRE-002            500,000  
6831/05/2023 16:06:13REM Tfr Ac: 45010000076685 gia dinh chi hong anh va chi dung uh 1.6         2,000,000  
 Tổng ủng hộ trong tháng   210,422,269         5,850,000          300,000

BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 05/2023

Mục chiNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi  Ghi chú 
Các chương trình của Hội   
130/05/2023Đóng 2 đôi giày nẹp cho 2 bé theo chương trình phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi TW (tháng 5)         4,600,000 Nguyễn Lan Anh  
230/05/2023Quà tặng cho KTV hướng dẫn PHCN            250,000 Nguyễn Lan Anh  
330/05/2023Quà tặng 02 chuyên gia hướng dẫn workshop cho phụ huynh Chi hội HCM            200,000 Nguyễn Lan Anh  
426/05/2023Chi tổ chức chương trình 1/6 Hòa Bình theo tài trợ của Công ty Viettel         6,000,000 Bạch Thị Hoàn  
530/05/2023Chi phí hội thảo với Liên minh CP Úc tại Huế         1,600,000 Nguyễn Lan Anh  
631/05/2023Hỗ trợ CTV quản lý, theo dõi chương trình phẫu thuật Nhi         2,000,000 Nguyễn Lan Anh  
731/05/2023Hỗ trợ CTV triển khai thực hiện chương trình         2,000,000 Nguyễn Vũ Thị Thủy  
831/05/2023Hỗ trợ CTV thực hiện chương trình chuyên môn         3,000,000 Vũ Thị Huyên  
Hoạt động điều phối Thiện nguyện   
130/05/2023Ship quà của MTQ cho các chi hội địa phương            200,000 Nguyễn Vũ Thị Thủy  
230/05/2023Trao tặng ủng hộ bà Vân (đợt 4)         3,000,000 Nguyễn Lan Anh  
331/05/2023Hỗ trợ quản lý, điều phối thiện nguyện         2,000,000 Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Mái ấm Gia đình Siêu nhân, Lớp học Siêu nhân, Lớp Chăm sóc trẻ   
123/05/2023Thanh toán chi phí buổi học ngoại khóa Lớp học siêu nhân         2,613,000 Cao Lan Anh  
208/05/2023Lắp thêm Điều hòa Lớp Chăm sóc trẻ theo ủng hộ của MTQ         8,549,000 Nguyễn Quỳnh Anh  
330/05/2023Quà tặng Tình nguyện viên Lớp học Siêu nhân             55,000 Nguyễn Lan Anh  
431/05/2023Chi phí thuê nhà 6 tháng của Mái ấm (tầng 6+7) (T6–11/2023) theo tài trợ của Daveco       60,000,000 Nguyễn Lan Anh  
531/05/2023Điện nước Mái ấm, Lớp chăm sóc, VP Hội         3,000,000 Nguyễn Thị Hường  
631/05/2023Hỗ trợ CTV phụ trách quản lý Mái ấm         2,000,000 Nguyễn Lan Anh  
Hoạt động truyền thông, gây quỹ   
131/05/2023Hỗ trợ CTV truyền thông web         3,000,000 Trịnh Hồng Phong  
231/05/2023Hỗ trợ CTV thiết kế, đồ họa, video         4,000,000 Sỹ Danh Đức Anh  
331/05/2023Hỗ trợ CTV triển khai hoạt động gây Quỹ         3,000,000 Trịnh Hồng Phong  
431/05/2023Hỗ trợ CTV truyền thông sự kiện, MC (học việc 1/2 tháng)         1,500,000 Lương Thành Tuyên  
Hoạt động Văn phòng   
130/05/2023Chi phí văn phòng phẩm tháng 5/2023            500,000 Nguyễn Lan Anh  
217/05/2023Thanh toán zoom bản quyền 3 tháng         1,050,000 Sỹ Danh Đức Anh  
330/05/2023Thanh toán chi phí đồ dùng văn phòng, quà tặng cho CTV            381,000 Nguyễn Lan Anh  
431/05/2023Phí đào tạo quản trị website         2,000,000 Lê Anh Tuấn  
531/05/2023Chi phí thuê mặt bằng 6 tháng Văn phòng Hội, Hội trường lớp học, kho thiện nguyện (tầng 3 + 5) (6-11/2023)       78,000,000 Nguyễn Lan Anh  
631/05/2023Hỗ trợ CTV phụ trách hành chính hậu cần         2,000,000 Nguyễn Lan Anh  
731/05/2023Hỗ trợ CTV kế toán         3,000,000 Ngô Phong Lan  
831/05/2023Hỗ trợ CTV quản lý mạng lưới, phát triển thành viên và chương trình sinh kế cho cha mẹ         3,000,000 Lê Hồng Thư  
Tổng cộng   202,498,000  

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 05/2023

Tồn quỹ CPFAV tháng 4/2023   119,128,944
Thu tháng 5/2023   216,572,269
Chi tháng 5/2023   202,498,000
Tồn quỹ CPFAV tháng 5/2023   133,203,213

PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN

CPFAV báo cáo tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/05/2023 đến ngày 31/05/2023.  Dưới đây là danh sách chi tiết:

DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG 05 NĂM 2023

STTThời gianNội dung chuyển khoản Số tiền  Ghi chú 
103/05/2023 08:28:37REM Tfr Ac: 22210000981786 VU THI HOAI THANH BTSN 105 thang 5 ,6         1,000,000 BTSN 105 
203/05/2023 08:37:46REM TKThe :106871159999, tai Vietinbank. LE THI NGOC ANH +BTSN+87+thang 5.2023 -CTLNHIDI000004473892996-11-CRE-002            500,000 BTSN 87 
304/05/2023 08:42:25REM TKThe :19020922562018, tai TCB. NGUYEN HA THUY chuyen BTSN 138 thang 5 FT23124012180581 -CTLNHIDI000004481256537-11-CRE-002            500,000 BTSN 138 
404/05/2023 09:12:09REM TKThe :19028866623018, tai TCB. BTSN ma 255 t5 FT23124137814849 -CTLNHIDI000004481521207-11-CRE-002            500,000 BTSN 255 
504/05/2023 11:08:40REM TKThe :05329670001, tai SCB. Nguyen Minh Khoi - BTSN - 263 - Thang 5-2023 -CTLNHIDI000004482671339-11-CRE-002            500,000 BTSN 263 
604/05/2023 13:23:09REM TKThe :19028501291016, tai TCB. PHUNG ANH NGA chuyen Luu Minh Hieu va Luu Minh Trang BTSN 208 thang 5 FT23124015332536 -CTLNHIDI000004483784827-11-CRE-002            500,000 BTSN 208 
705/05/2023 08:37:43REM Tfr Ac: 12310000558203 nguyen thuy trang btsn 259 thang 5            500,000 BTSN 259 
805/05/2023 17:17:11REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY BTSN 131 t5.2023            500,000 BTSN 131 
906/05/2023 08:06:56REM TKThe :10620367633014, tai TCB. Hung Minh BTSN 264 252 thang 5 thang 6 FT23126590704210 -CTLNHIDI000004498863864-11-CRE-002         2,000,000 BTSN 264 252 
1006/05/2023 18:29:32REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 05 2023 -CTLNHIDI000004503849298-11-CRE-002            500,000 BTSN 180 
1108/05/2023 07:01:13REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22 thang 5.2023 FT23128091448693 -CTLNHIDI000004513854316-11-CRE-002            500,000 BTSN 22 
1208/05/2023 20:22:57REM TKThe :0220994195555, tai MB. Nguyen Hai Dang 2019BTSN 256 thang 5 -CTLNHIDI000004521272396-11-CRE-002            500,000 BTSN 256 
1309/05/2023 21:23:09REM Tfr Ac: 12110000543366 Co Thao BTSN 229 233 243 250         2,000,000 BTSN 229 233 243 250 
1411/05/2023 08:59:59REM TKThe :104006369458, tai Vietinbank. LE NGOC ANH +132+thang 2 -CTLNHIDI000004543162619-11-CRE-002            500,000 BTSN 132 
1511/05/2023 17:37:33REM TKThe :100046507, tai EIB. Do thi quynh nga hoan tra ctbt-gdsn -CTLNHIDI000004548205365-11-CRE-002         3,000,000 
1612/05/2023 12:37:38REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 t5 -CTLNHIDI000004554433441-11-CRE-002            500,000 BTSN 92 
1713/05/2023 22:06:15REM TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 6 FT23135070220207 -CTLNHIDI000004567859046-11-CRE-002         1,000,000 BTSN 109 118 
1815/05/2023 00:00:00AFT 0000019910000088554D000000052Dam Minh Quy BTSN 135 dinh ky            500,000 BTSN 135 
1915/05/2023 04:47:11REM TKThe :106872998626, tai Vietinbank. bao tro MS119 quy 2 2023 -CTLNHIDI000004576010166-11-CRE-002         1,500,000 BTSN 119 
2015/05/2023 08:09:40REM TKThe :883068888, tai VIB. Nguyen Thi Minh Chau BTSN 125, 145, 173 T4-6 -CTLNHIDI000004576666887-11-CRE-002         4,500,000 BTSN 125 145 173 
2115/05/2023 23:59:59AFT 0000026810000002016D000000034NGUYEN THI THUY BTSN MS247            500,000 BTSN 247 
2219/05/2023 06:05:05REM TKThe :104004187862, tai Vietinbank. c yen bao tro ma 84 -CTLNHIDI000004613384832-11-CRE-002            500,000 BTSN 84 
2319/05/2023 07:37:53REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Gia dinh Bao Soc BTSN 2 ma t5.2023 FT23139514909149 -CTLNHIDI000004613724654-11-CRE-002         1,000,000 BTSN 28 258 
2419/05/2023 20:35:51REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.3550368045.025343.BTSN 206 quy 2.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat tri-CTLNHIDI000004620163904-11-CRE-002         1,500,000 BTSN 206 
2520/05/2023 10:31:27REM TKThe :0983692665, tai OCB. uh Dam Thanh Binh BTSB 213 thang 5 -CTLNHIDI000004623173547-11-CRE-002         1,000,000 BTSN 213 
2625/05/2023 10:45:11REM TKThe :6686898, tai VPB. Tran Chau Giang BTSN 198 -CTLNHIDI000004665239887-11-CRE-002            500,000 BTSN 198 
Tổng nhận bảo trợ      26,500,000 

BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 05 NĂM 2023

STTNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi 
131/05/2023Hỗ trợ quản lý chương trình Bảo trợ SN         4,000,000 Nguyễn Vũ Thị Thủy và nhóm quản lý chương trình 
Tổng chi bảo trợ       4,000,000 

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 05 NĂM 2023

Tồn chương trình BTSN tháng 4/2023     90,877,520
Nhận BTSN tháng 5/2023     26,500,000
Chi BTSN tháng 5/2023       4,000,000
Tồn chương trình BTSN tháng 5/2023   113,377,520

PHẦN III. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN THIỆN NGUYỆN (MBANK)

CPFAV cập nhật chương trình  Ủng hộ hoàn cảnh khó khăn thông qua tài khoản Thiện nguyện (MB Bank) từ ngày 01/05/2023 đến ngày 31/05/2023.  Dưới đây là danh sách chi tiết:

DANH SÁCH ỦNG HỘ CỦA MTQ VÀ CÁC TẤM LÒNG NHÂN ÁI

STTThời gianNội dung chuyển khoản Số tiền  Ghi chú 
12023-05-19 07:47chuc cac con that nhieu suc khoe Trace 686827 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
22023-05-19 07:50MBVCB 3546441513 021182 UH         1,000,000 
32023-05-19 07:51PHUNG ANH NGA chuyen FT23139011650324 Trace 621301 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
42023-05-19 08:03chuc cac con suc khoe va niem vui FT23139261791411 Trace 638476 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
52023-05-19 08:12DO THI KHANH LINH Chuyen tien Trace 725891 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000 
62023-05-19 08:19Me Dinh Hao gui tang Trace 258550 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000 
72023-05-19 08:30Cam My ung ho quy Trace 775835 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
82023-05-19 08:35chuc cac con manh khoe  vuot qua benh tat  Trace 696690 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
92023-05-19 08:43Huong chuyen FT23139736225008 Trace 707982 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
102023-05-19 08:45MBVCB 3546664177 066220 NGUYEN THI BAO YEN chuyen tien            200,000 
112023-05-19 08:45le thi thanh xuan ung ho quy Trace 608316 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
122023-05-19 08:45MB 0610 chuc cac con luon manh khoe Trace 286806 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
132023-05-19 08:46luu thanh tu Trace 827931 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000 
142023-05-19 08:53MBVCB 3546703709 087820 Me An Nguyen chuyen tien            100,000 
152023-05-19 08:59MBVCB 3546739543 025151 Chuc moi dieu tot lanh nhat toi voi cac con            200,000 
162023-05-19 09:01NGUYEN THI NGOC Chuyen tien Trace 874449 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000 
172023-05-19 09:08NGUYEN THI PHUOC MY ung ho cac chau Trace 896954 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000 
182023-05-19 09:14Ung ho cho tre bai nao Trace 244946 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000 
192023-05-19 09:15Gia dinh Nhat Linh ung ho quy NG CHUYEN:CUSTOMER            200,000 
202023-05-19 09:22TRAN NU QUE NHI chuyen tien Trace 127104 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
212023-05-19 09:23NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER            100,000 
222023-05-19 09:25DO THI KHANH LINH chuyen tien den HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM   0610 Trace 481868 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000 
232023-05-19 09:39Vu Thi Hien gui chut yeu thuong FT23139612816689 Trace 824527 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000 
242023-05-19 09:46NGUYEN THI LAN ANH Chuyen tien Trace 583525 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000 
252023-05-19 09:48MBVCB 3546993560 088001 bo em MoMo gui qua cho cac be            222,222 
262023-05-19 09:56MB 0610 VO THI HANG chuyen khoan chuc cac con nhieu suc khoe Trace 873332 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
272023-05-19 10:01Hoang Thi Nguyet ck Trace 427194 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
282023-05-19 10:02Lan toa yeu thuong CPFAV FT23139500729636 Trace 878199 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
292023-05-19 10:06NGUYEN ANH TIEN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER         1,000,000 
302023-05-19 10:31cty suc khoe duong ruot chia se cung cac ban Trace 749222 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         2,000,000 
312023-05-19 10:33VU THI HUYEN ung ho Trace 759376 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000 
322023-05-19 10:40Nguyen Hong Ngoc ung ho Trace 210423 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
332023-05-19 11:29MBVCB 3547533830 078302 DINH THI BICH HANH chuyen tien ung ho cac con         1,000,000 
342023-05-19 12:40MBVCB 3547900265 043769 Me Lam Nghe ung ho            200,000 
352023-05-19 12:49NGUYEN THI THANH lan toa yeu thuong NG CHUYEN:CUSTOMER            200,000 
362023-05-19 12:58Ho tro cac con bai nao Trace 814238 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
372023-05-19 13:07Chuc cac ban nho luon manh khoe binh an FT23139189438395 Trace 300388 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
382023-05-19 13:49MBVCB 3548161780 035314 BUI MINH NGUYET chuyen tien            100,000 
392023-05-19 13:55BE KHANH UH 190523 13 55 16 551278 Trace 551278 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
402023-05-19 13:55MB 0610 DAO GIA HUY CHUC CAC EM BINH AN Trace 770114 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000 
412023-05-19 14:03dong nghiep Vu Huyen gui cac con Trace 975044 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000 
422023-05-19 14:27Ctuh FT23139518050388 Trace 443377 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000 
432023-05-19 14:28TRAN THI MINH TRANG Chuyen tien Trace 598494 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000 
442023-05-19 14:46Nguuen Thu Ha chuyen tien ung ho quy CPFAV- Ma GD ACSP/ D2553840 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000 
452023-05-19 14:49NGUYEN THU HUONG chuyen ung ho Hoi FT23139935650839 Trace 485715 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         5,000,000 
462023-05-19 15:17cua it long nhieu a Trace 766260 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000 
472023-05-19 15:32ung ho thien nguyen CPFAV trao gui yeu thuong- Ma GD ACSP/ Hh582730 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000 
482023-05-19 15:36NGUYEN THI HUYEN Chuyen tien ung ho Trace 849481 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
492023-05-19 15:38PHAM THI HONG LIEU ung ho Trace 858341 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000 
502023-05-19 15:53DINH THUY GIANG Chuyen tien Trace 913816 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000 
512023-05-19 16:11MB 0610 DAO THI SUOT chuyen khoan Trace 492765 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000 
522023-05-19 16:18Chuc cac ban nhanh khoe NG CHUYEN:CUSTOMER            200,000 
532023-05-19 16:21NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho cac e nho NG CHUYEN:CUSTOMER             50,000 
542023-05-19 16:33MBVCB 3549001251 025624 NGUYEN THANH HIEU chuyen tien            300,000 
552023-05-19 16:36Gui loi yeu thuong va mong cac con khoe manh binh an FT23139908600074 Trace 734167 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000 
562023-05-19 16:45NGUYEN THI THU TRANG Chuyen tien Trace 669929 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
572023-05-19 16:49ung ho cpfav Trace 686428 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000 
582023-05-19 17:57NGUYEN THI KIM OANH Chuyen tien Trace 985506 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
592023-05-19 18:31MBVCB 3549699387 031793 ho tro hoan canh kho khan            200,000 
602023-05-19 18:45Chuc cac be luon manh khoe binh an  Trace 123869 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000 
612023-05-19 19:01VU THI HUYEN chuyen tien Trace 199773 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
622023-05-19 20:01MBVCB 3550184773 083438 HOANG THI MAI TRANG chuyen tien         1,000,000 
632023-05-19 20:09MBVCB 3550226956 025334 Gui loi yeu thuong  mong cac con khoe manh va binh an            100,000 
642023-05-19 20:10TRAN VAN Thuong yeu cac con FT23139606402298 Trace 255948 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000 
652023-05-19 20:12dong nghiep Vu Huyen gui cac con Trace 602437 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000 
662023-05-19 20:14NGUYEN THU HA chuyen khoan HAPPY NG CHUYEN:CUSTOMER            300,000 
672023-05-19 20:16DO KIM ANH ck ung ho cac be Trace 703257 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000 
682023-05-19 21:07Chuyen tien ung ho tre em baino Trace 791183 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000 
692023-05-19 21:23CAO THI THUY HANH Chuyen tien Trace 114467 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            150,000 
702023-05-19 21:24VU THI KIM NGAN Chuyen tien Trace 846114 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000 
712023-05-19 21:27MB 0610 HOANG NGOC LINH chuyen khoan Trace 598012 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000 
722023-05-19 21:37Kim Ngan ck  NG CHUYEN:CUSTOMER            100,000 
732023-05-19 21:39NGUYEN THI LUYEN Chuyen tien Trace 887579 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
742023-05-19 21:53NGUYEN THI HONG Chuyen tien ung ho cac chau Trace 926648 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000 
752023-05-19 21:57VO THI TU MAI Chuyen tien Trace 934092 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000 
762023-05-19 22:10Gia dinh be Trang Nghe An Trace 965160 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            150,000 
772023-05-19 22:15DO THI THU THUY chuyen tien Trace 790389 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             50,000 
782023-05-19 22:23Chuc cac con luon manh khoe FT23140238933460 Trace 504881 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000 
792023-05-19 22:34PHUNG THI THU THUY Chuyen tien Trace 567313 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000 
802023-05-19 22:37MB 0610 TRAN THI THANH chuyen khoan Trace 754979 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000 
812023-05-19 22:57NGUYEN THI QUYNH KHANH Chuyen tien Trace 607569 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000 
822023-05-19 23:46Mong cac con luon khoe manh FT23140080002332 Trace 590294 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000 
832023-05-19 23:49HA THI THUY DUNG chuyen FT23140806039088 Trace 592553 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
842023-05-20 00:37Ban Thanh Lam Ha Thanh va Thanh Thao o Ha Noi gui ung ho.Chuc cac ban manh khoe NG CHUYEN:CUSTOMER         2,000,000 
852023-05-20 04:03HOANG THI BICH THUY Chuyen tien Trace 784461 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000 
862023-05-20 06:08MB 0610 Chuc cac con co that nhieu suc khoe Trace 596142 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             50,000 
872023-05-20 06:20MB 0610 LUONG THI LIEU chuyen khoan Trace 266766 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
882023-05-20 06:20NGUYEN THI THUY VAN Chuyen tien Trace 840796 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000 
892023-05-20 07:38Phuc Minh ung ho quy CPFAV Trace 957499 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000 
902023-05-20 08:12DO QUANG NAM chuyen tien Trace 906349 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
912023-05-20 08:35Tue Minh ck ung ho FT23140508276596 Trace 835212 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
922023-05-20 08:39DAM THI TU OANH Chuyen tien Trace 672596 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000 
932023-05-20 08:41DANG THI THU chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER         1,000,000 
942023-05-20 08:50DUONG PHUONG THUY Chuyen tien Trace 705356 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000 
952023-05-20 08:54BUI THI THU HUYEN Chuyen tien Trace 844058 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000 
962023-05-20 09:12TRINH HONG NHUNG CK  NG CHUYEN:CUSTOMER         1,000,000 
972023-05-20 09:43Duc Minh xin cun chia se voi cac chau Trace 921633 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000 
982023-05-20 10:02MAI THI HUYEN TRANG Chuyen tien Trace 967357 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
992023-05-20 10:20MBVCB 3552187066 036560 NGUYEN THI THU PHUONG chuyen tien            300,000 
1002023-05-20 11:24PHAN THU HUONG gay qui CPFAV FT23140536396616 Trace 225983 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610       30,000,000 
1012023-05-20 12:17Pt Dieu Ha chuyen khoan ung ho NG CHUYEN:CUSTOMER            300,000 
1022023-05-20 12:48LE DO chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER         1,000,000 
1032023-05-20 18:25TA THI VAN ANH Chuyen tien ung ho cac con Trace 565466 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000 
1042023-05-20 20:57NGUYEN BA VI Chuyen tien ung ho Trace 698968 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000 
1052023-05-20 21:49Le chuyen FT23142361587122 Trace 586278 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000 
1062023-05-21 03:00Tra lai tien gui                  277 
1072023-05-21 11:09UH cac con FT23142406230860 Trace 275908 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             50,000 
1082023-05-21 12:22Ung ho quy Trace 921005 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000 
1092023-05-21 12:28MBVCB 3557715556 032328 Ung ho chuong trinh            200,000 
1102023-05-21 14:40MB 0610 PHAM THI MANG chuyen khoan Trace 994524 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000 
1112023-05-21 16:16MBVCB 3558580348 054278 chuc cac con luon khoe manh            200,000 
1122023-05-21 18:33BUI THI DAO Chuyen tien Trace 715878 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000 
1132023-05-21 20:09Mong giam bot kho khan cho cac con va ba me tre bai nao   CPFAV FT23142466608275 Trace 323468 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000 
1142023-05-21 22:59Ck thien nguyen NG CHUYEN:CUSTOMER         1,000,000 
1152023-05-22 06:28Chut long gui toi gia dinh a NG CHUYEN:CUSTOMER            300,000 
1162023-05-22 08:41DANG THI NGUYEN CHUYEN TIEN Trace 816933 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
1172023-05-22 09:46UH cac be Sieu Nhan NG CHUYEN:CUSTOMER            300,000 
1182023-05-22 11:28VU THI HUYEN Ck ho dong nghiep Trace 887933 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000 
1192023-05-22 12:34sieu nhan Dang Minh chia se cung cac ban            500,000 
1202023-05-22 21:53DINH THI THU HA Chuyen tien Trace 881493 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000 
1212023-05-23 07:07ban Quoc Tuan chuc cac ban mau khoe FT23143796197160 Trace 117267 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
1222023-05-23 15:00Splanners thien nguyen Trace 085553 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000 
1232023-05-23 15:33IBFT Ung ho cac be vip Trace 735526 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000 
1242023-05-23 17:45Mong cac con luon duoc manh khoe va binh an Trace 963231 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000 
1252023-05-23 20:40Chia se yeu thuong FT23143228299815 Trace 935092 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000 
1262023-05-24 10:48LE THI THANH HAO chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER       20,000,000 
1272023-05-24 21:49DANG THI MAI ANH chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER            200,000 
1282023-05-25 11:01Chuc cac e be luon manh khoe NG CHUYEN:CUSTOMER            300,000 
1292023-05-25 15:10GIA DINH BE MIN CHIA SE YEU THUONG 250523 15 10 23 479658 Trace 479658 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            400,000 
1302023-05-26 06:58MBVCB 3581746221 080262 TRAN HUONG NHU chuyen tien ung ho thien nguyen         1,000,000 
1312023-05-28 15:36MB 0610 NGUYEN THI LY chuyen khoan Trace 698409 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         3,020,000 
1322023-05-30 09:03Cong ty TM va DV Buu chinh Viettel ung ho CPFAV Trace 953605 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         5,000,000 
1332023-05-30 10:20Le Van Huynh fb Le Huu Tung Bach gui yeu thuong toi cac be NG CHUYEN:CUSTOMER            200,000 
Tổng thu   109,942,499 

BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 05 NĂM 2023

STTNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi 
120/05/2023Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 1 tháng 5 (9TH)         9,000,000 Theo danh sách đính kèm 
224/05/2023Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 2 tháng 5 (4TH)         4,000,000 Theo danh sách đính kèm 
327/05/2023Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 3 tháng 5 (6TH)         6,000,000 Theo danh sách đính kèm 
430/05/2023Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 4 tháng 5 (4TH)         4,000,000 Theo danh sách đính kèm 
514/05/2023Viếng bé Hoàng Trung Kiên (mất ngày 4/5/2023) - Nghệ An            500,000 Nguyễn Thị Lan Anh 
629/05/2023Viếng bé Nguyễn Thủy Hương - Phú Thọ            500,000 Đinh Thị Thu Hảo 
729/05/2023Viếng bé Ngô Bảo Ngọc (mất ngày 22/5/2023)- Bắc Ninh            500,000 Lê Thị Huế 
Tổng chi     24,500,000 

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 05 NĂM 2023

Thu tháng 5/2023   109,942,499
Chi tháng 5/2023     24,500,000
Tồn quỹ tài khoản thiện nguyện MBank tháng 5/2023     85,442,499
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay