BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 04/2023

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/04/2023  Dưới đây là danh sách chi tiết:

PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ

DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 04/2023

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  UH LỚP CHĂM SÓC TRẺ 
101/04/2023 07:48:59REM TKThe :106872521180, tai Vietinbank. DINH KHANH TUONG Chuyen tien ung ho quy tre em bai nao -CTLNHIDI000004214496895-11-CRE-002              500,000  
201/04/2023 10:57:51REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT23091341084426 -CTLNHIDI000004215871399-11-CRE-002              300,000  
301/04/2023 16:12:16REM TKThe :0141000799433, tai VCB. MBVCB.3310422270.027949.NGUYEN HUYEN TRANG chuyen tien.CT tu 0141000799433 NGUYEN HUYEN TRANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang D-CTLNHIDI000004218191790-11-CRE-002              100,000  
402/04/2023 14:36:05REM TKThe :1451022021983, tai 191919. e hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000004224409979-11-CRE-002              500,000  
502/04/2023 17:34:25REM TKThe :1305207000774, tai Agribank. BIDV;1207242445;CAO QUYNH ANH chuyen khoan ung ho Hoi -CTLNHIDI000004225784039-11-CRE-002              500,000  
603/04/2023 20:27:29REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-030423-20:27:28 718248 -CTLNHIDI000004235477086-11-CRE-002              500,000  
704/04/2023 07:17:39REM TKThe :03864722101, tai Tienphongbank. Thanh Thanh ung ho quy -CTLNHIDI000004236995430-11-CRE-002              500,000  
804/04/2023 11:00:51REM TKThe :19039139441014, tai TCB. TRUONG DUC KIEN chuyen tien REF FT23094381041006 -CTLNHIDI000004238780561-11-CRE-002                10,000  
904/04/2023 12:15:36REM TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho quy -CTLNHIDI000004239465642-11-CRE-002              100,000  
1007/04/2023 07:49:18REM TKThe :107003917601, tai Vietinbank. PHAM THI PHUONG THAO chuyen tien ung ho cac be. Mong cac be luon manh khoe -CTLNHIDI000004262757630-11-CRE-002              500,000  
1107/04/2023 11:36:29REM TKThe :19033650051013, tai TCB. PIKA FT23097205084327 -CTLNHIDI000004264682176-11-CRE-002           1,000,000  
1208/04/2023 07:43:04REM TKThe :0966744899, tai MB. Ck -CTLNHIDI000004271164512-11-CRE-002              500,000  
1309/04/2023 12:03:06REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -CTLNHIDI000004280030958-11-CRE-002              500,000  
1411/04/2023 09:02:17REM TKThe :3838356788888, tai MB. Con le diep chi UH hoi -CTLNHIDI000004295950986-11-CRE-002              300,000  
1511/04/2023 13:20:37REM Tfr Ac: 22210000673083 TK Vietinbank 20.2 uh ba Van              300,000  
1611/04/2023 13:42:32REM TKThe :100872900113, tai Vietinbank. e Cam Nhung- Thuy Duong UH quy -CTLNHIDI000004298503935-11-CRE-002              500,000  
1713/04/2023 13:41:42REM STRYKER AUSTRALIA PTY LTD           154,950,000
1814/04/2023 07:01:00REM TKThe :0021000240520, tai VCB. MBVCB.3372100978.024657.Van Phe uh Quy.CT tu 0021000240520 VU THI THUY NGA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien-CTLNHIDI000004321164302-11-CRE-002              500,000  
1914/04/2023 17:52:33REM TKThe :081192999, tai VIB. NGUYEN TU ANH chuyen tien den HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM - 1207242445 -CTLNHIDI000004326840952-11-CRE-002              500,000  
2015/04/2023 20:16:40REM TKThe :110309999, tai VIB. PHAM THI NGOC ANH chuyen tien den HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM - 1207242445 -CTLNHIDI000004336499459-11-CRE-002              300,000  
2116/04/2023 16:44:29REM TKThe :0337794840, tai MB. NGO THE VAN ung ho -CTLNHIDI000004342082536-11-CRE-002                50,000  
2216/04/2023 16:44:33REM TKThe :8604101999686, tai MB. Thanh toan QR DANG XUAN KIEN chuyen khoan -CTLNHIDI000004342083130-11-CRE-002                50,000  
2317/04/2023 16:44:53REM TKThe :0395795298, tai MB. Ung ho quy cho tre bai nao -CTLNHIDI000004350680379-11-CRE-002              200,000  
2417/04/2023 18:29:19REM TKThe :108868158428, tai Vietinbank. CHU THI HANG UH QUY HOI -CTLNHIDI000004351842066-11-CRE-002           1,000,000  
2518/04/2023 12:27:24REM TKThe :19021195293013, tai TCB. Huong chuyen ung ho hoi FT23108808232545 -CTLNHIDI000004357173146-11-CRE-002           5,000,000  
2619/04/2023 14:36:56REM TKThe :1303206139122, tai Agribank. BIDV;1207242445;Nho quy chuyen cho cac chau -CTLNHIDI000004366642561-11-CRE-002              500,000  
2719/04/2023 19:30:51REM TKThe :5536191238888, tai MB. UH cac em be CP -CTLNHIDI000004369689518-11-CRE-002                50,000  
2821/04/2023 08:38:15REM Tfr Ac: 21510001149600 Ung ho cac Sieu nhan              500,000  
2921/04/2023 13:14:34REM TKThe :19727997, tai ACB. HAPPY SUMMER- MAC YEN THANH-210423-13:13:53 740972 -CTLNHIDI000004382619722-11-CRE-002           1,840,000  
3022/04/2023 09:28:05REM TKThe :931555888, tai ACB. TRUNG SAPIO CK-220423-09:28:04 200832 -CTLNHIDI000004388968627-11-CRE-002           2,100,000  
3124/04/2023 14:30:58REM Tfr Ac: 12099009999959 BIDV SGD1 CT TU THIEN GIAI GOLF CHAO HE 2023 LAN TOA YEU THUONG          18,000,000  
3224/04/2023 21:20:19REM TKThe :6289228386, tai TCB. HOANG TRAN GIA LINH chuyen tien FT23115124539658 -CTLNHIDI000004410447032-11-CRE-002                20,000  
3325/04/2023 09:17:37REM Tfr Ac: 12010007191626 Ong ba Tam Phuong UH              300,000  
3425/04/2023 22:55:05REM TKThe :19033190971011, tai TCB. TRAN THI HONG VAN chuyen tien FT23116116009133 -CTLNHIDI000004419538330-11-CRE-002              200,000  
3526/04/2023 06:25:40REM TKThe :9704229276418147, tai MB. Chuc cac co giao luon khoe manh -CTLNHIDI000004419967937-11-CRE-002                 500,000
3626/04/2023 08:52:00REM TKThe :19027937386555, tai TCB. NGUYEN MINH PHUONG chuyen FT23116040499414 -CTLNHIDI000004420732425-11-CRE-002                 200,000
3726/04/2023 08:55:56REM TKThe :3311205105232, tai Agribank. BIDV;1207242445;PHAM THI LAN chuyen khoan e co mot chut xin ung ho chuong trinh rat y nghia a cam on cac c mog cac c se luon yeu thuong cac b y a -CTLNHIDI000004420764866-11-CRE-002                 100,000
3826/04/2023 12:33:33REM TKThe :0301000365880, tai VCB. MBVCB.3432528750.090677.Ha Phong chuyen tien ung ho quy.CT tu 0301000365880 TRUONG THI HONG PHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan h-CTLNHIDI000004422749538-11-CRE-002                 300,000
3926/04/2023 13:38:54REM TKThe :07068886737, tai Tienphongbank. Dang Thuy Linh chuyen tien ung ho -CTLNHIDI000004423186171-11-CRE-002                 500,000
4026/04/2023 21:35:15REM TKThe :19035856062014, tai TCB. Nhan Tram nguyen mong cac gia dinh khoe manh binh an chuyen hoa cuoc doi FT23117016601005 -CTLNHIDI000004427606069-11-CRE-002                 300,000
4127/04/2023 08:33:52REM TKThe :025704060441779, tai VIB. HOANG THI HUONG GIANG chuyen tien den HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM - 1207242445 -CTLNHIDI000004429080579-11-CRE-002                 100,000
4227/04/2023 08:44:53REM TKThe :03601018056026, tai MSB. Tang qua cac con nhan dip le.Chuc cac con luon binh an -CTLNHIDI000004429167789-11-CRE-002               3,000,000
4327/04/2023 11:16:57REM TKThe :01860012301, tai Tienphongbank. Yen duong ung ho quy -CTLNHIDI000004430596392-11-CRE-002                 100,000
4427/04/2023 13:19:56REM Tfr Ac: 56110000920046 chuc cac con va cac me khoe manh nhe                 300,000
4527/04/2023 16:33:27REM TKThe :0481000333629, tai VCB. MBVCB.3438823369.095629.Xin gui quyen gop. Cam on cac ban.CT tu 0481000333629 NGUYEN DANG THANH THUY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan -CTLNHIDI000004433447406-11-CRE-002                 500,000
4627/04/2023 23:59:59BIDV Tra lai KKH                16,464  
4728/04/2023 07:49:06REM TKThe :8008207000097, tai Agribank. BIDV;1207242445;Ngo Tri Kien ung ho cac ban bai nao Chuc cac co manh khoe -CTLNHIDI000004437725366-11-CRE-002                 500,000
4828/04/2023 07:52:12REM TKThe :229140449, tai ACB. TUE CHAU UNG HO-280423-07:52:12 810164 -CTLNHIDI000004437744506-11-CRE-002                 200,000
4928/04/2023 09:55:40REM TKThe :19031775339997, tai TCB. UH du an cham con cho me di lam FT23118115943454 -CTLNHIDI000004438807746-11-CRE-002                 300,000
5028/04/2023 15:09:29REM TKThe :19029866872022, tai TCB. Chuc co tro suc khoe aj FT23118201011206 -CTLNHIDI000004442034167-11-CRE-002                 500,000
5128/04/2023 18:10:14REM TKThe :9110124046688, tai MB. Thanh toan QR Trinh Thi Huong Giang dong gop tam long -CTLNHIDI000004444426283-11-CRE-002               1,000,000
5228/04/2023 22:22:07REM TKThe :0021000317036, tai VCB. MBVCB.3446722511.009110.Ung ho hoi gia dinh tre bai nao viet nam.CT tu 0021000317036 BUI DIEU LINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan ha-CTLNHIDI000004446867509-11-CRE-002                 300,000
5328/04/2023 22:45:59REM Tfr Ac: 21110000925766 DOI THI HOAI LINH Chuyen tien uh                 200,000
5429/04/2023 04:02:37REM TKThe :4813101989, tai TCB. Ung ho quy FT23124970547958 -CTLNHIDI000004447401186-11-CRE-002 Transaction a                 500,000
5529/04/2023 05:21:35REM TKThe :101005088279, tai Vietinbank. DINH HAO TANG DIEU HOA DU AN CHAM CON CHO ME DI LAM -CTLNHIDI000004447524667-11-CRE-002               7,000,000
5629/04/2023 07:30:21REM Tfr Ac: 26110002533346 NGUYEN THI NGAN Chuyen tien ung ho mai am                 500,000
5729/04/2023 08:05:16REM TKThe :0110199329999, tai MB. BUI THI THUY LINH chuyen khoan ung ho hoi tre bai nao -CTLNHIDI000004448015360-11-CRE-002               5,000,000
5829/04/2023 10:02:50REM Tfr Ac: 16666003595339 VENUS VERANDAH chuyen tien quyen gop               1,000,000
5929/04/2023 10:32:11REM TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac em binh an -CTLNHIDI000004449109588-11-CRE-002                 100,000
6029/04/2023 13:21:09REM TKThe :03450493002, tai Tienphongbank. Em Hien gui qua mung Le cho cac be Hoi GD Bai nao VN -CTLNHIDI000004450279769-11-CRE-002                 500,000
6129/04/2023 21:56:37REM TKThe :0031000256289, tai VCB. MBVCB.3451063264.073944.Ung ho cac be.CT tu 0031000256289 VU THI BICH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet-CTLNHIDI000004454104278-11-CRE-002                 200,000
6229/04/2023 22:31:20REM TKThe :19035804200011, tai TCB. PHAM THI TRAM ung ho gia dinh tre em bai nao FT23124942682931 -CTLNHIDI000004454275984-11-CRE-002                 200,000
6330/04/2023 02:46:30REM TKThe :03348014401, tai Tienphongbank. Vuong Bao Ngoc chuyen tien -CTLNHIDI000004454560671-11-CRE-002 Transaction a                 100,000
6430/04/2023 03:57:58REM TKThe :03733413901, tai Tienphongbank. ung ho hoi -CTLNHIDI000004454725567-11-CRE-002                 200,000
6530/04/2023 05:51:44REM TKThe :68464455, tai VPB. Chuyen khoan ung ho hiep hoi bai nao viet nam do quang nam 1994 linh dam ha noi -CTLNHIDI000004454794078-11-CRE-002                 300,000
6630/04/2023 08:22:47REM Tfr Ac: 99910000002088 ung ho hoi gia dinh tre bai nao VN                 500,000
6730/04/2023 09:57:53REM TKThe :19032848889016, tai TCB. Ung ho quy FT23124010551720 -CTLNHIDI000004455865458-11-CRE-002                 200,000
6830/04/2023 14:12:03REM TKThe :146016618, tai VPB. Ung ho cac be bai nao -CTLNHIDI000004457347983-11-CRE-002                 200,000
6930/04/2023 17:39:47REM TKThe :19035782271015, tai TCB. Ung ho Quy FT23124300704820 -CTLNHIDI000004458742091-11-CRE-002                 500,000
 Tổng ủng hộ trong tháng       37,736,464        180,850,000

BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 04/2023

Mục chiNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi  Ghi chú 
Thăm hoàn cảnh khó khăn   
17/4/2023Viếng bé Quỳnh Trâm (mất ngày 3/4/2023) - Lạng Sơn              500,000  Trần Thị Tươi  
218/04/2023Viếng bé Hoàng Đức Bình An - Quảng Trị              500,000  Phạm Thị Lành  
324/04/2023Viếng bé Hoàng Nguyễn Tuấn Anh - Quảng Bình              500,000  Trần Ngọc Toàn  
426/04/2023Trao tặng ủng hộ bà Vân (đợt 3)           3,000,000  Nguyễn Lan Anh  
529/4/2023Hỗ trợ quản lý, điều phối thiện nguyện           2,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Mái ấm Gia đình Siêu nhân, Lớp học Siêu nhân, Lớp Chăm sóc trẻ   
112/4/2023In sách tiếng anh Lớp học siêu nhân           1,040,000  Cao Lan Anh  
229/4/2023Điều hòa, rèm cửa, đèn điện Lớp Chăm sóc trẻ          17,230,000  Nguyễn Quỳnh Anh  
329/4/2023Điện nước Mái ấm, Lớp chăm sóc, VP Hội (bù tháng 3/2023)           1,000,000  Nguyễn Thị Hường  
429/4/2023Điện nước Mái ấm, Lớp chăm sóc, VP Hội           3,000,000  Nguyễn Thị Hường  
529/4/2023Chuyển tiền Dự án Chăm con cho mẹ đi làm của Skyker Australia        154,950,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
629/4/2023Hỗ trợ CTV phụ trách quản lý Mái ấm ngoài giờ hành chính/cuối tuần           2,000,000  Nguyễn Lan Anh  
729/4/2023Hỗ trợ CTV quản lý Mái ấm (giờ hành chính) và các chương trình khác           2,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Chương trình Thoát khỏi sàn nhà 2023 và các chương trình chuyên môn   
126/04/2023Chi quà cho bé Trần Đức Trọng phẫu thuật theo chương trình khám tại Bệnh viện Nhi TW              500,000  Nguyễn Lan Anh  
226/04/2023Đóng 4 đôi giày nẹp cho 4 bé theo chương trình phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi TW (tháng 4)           9,600,000  Nguyễn Lan Anh  
326/04/2023Chi phí tổ chức chương trình tập huấn sơ cấp cứu cho trẻ bại não tại VP Hội              155,000  Nguyễn Lan Anh  
426/04/2023Chi phí tổ chức chương trình trao tặng xe lăn tại Thanh Hóa, Hòa Bình           4,485,000  Nguyễn Lan Anh  
526/04/2023Chi mua 01 Khung tập đi song song cho Lớp học siêu nhân (theo chương trình Thoát khỏi sàn nhà)           6,190,000  Nguyễn Lan Anh  
626/04/2023Chi mua 4 Khung tập đi inox lớn có điều chỉnh cho CP trưởng thành (Thoát khỏi sàn nhà)           3,240,000  Nguyễn Lan Anh  
726/04/2023Chi mua 5 dụng cụ chương trình Thoát khỏi sàn nhà trao tại Hòa Bình (xe lăn Lucas, ghế tập ngồi, bàn tập đứng, khung đi, khung tập bò)          13,000,000  Vũ Thị Huyên  
829/4/2023Hỗ trợ CTV quản lý, theo dõi chương trình phẫu thuật Nhi           1,000,000  Nguyễn Lan Anh  
929/4/2023Hỗ trợ CTV quản lý chương trình Thoát khỏi sàn nhà           3,000,000  Nguyễn Lan Anh  
1029/4/2023Hỗ trợ CTV thực hiện chương trình chuyên môn           3,000,000  Vũ Thị Huyên  
Hoạt động truyền thông, gây quỹ   
126/04/2023Mic thu âm           2,355,000  Trịnh Hồng Phong  
229/4/2023Hỗ trợ CTV truyền thông web           3,000,000  Trịnh Hồng Phong  
329/4/2023Hỗ trợ CTV thiết kế, đồ họa, video           3,000,000  Sỹ Danh Đức Anh  
429/4/2023Hỗ trợ CTV triển khai hoạt động gây Quỹ           3,000,000  Trịnh Hồng Phong  
Hoạt động Văn phòng   
129/04/2023Chi phí văn phòng phẩm tháng 3/2023              500,000  Nguyễn Lan Anh  
226/04/2023Chi phí văn phòng: mua khung kỷ niệm chương, hoa chúc mừng, ship tài liệu, quà tặng ngày quốc tế lao động 1/5           1,780,000  Nguyễn Lan Anh  
329/4/2023Hỗ trợ CTV phụ trách hành chính hậu cần           3,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
429/04/2023Hỗ trợ CTV kế toán           3,000,000  Ngô Phong Lan  
529/4/2023Hỗ trợ CTV quản lý mạng lưới, phát triển thành viên và chương trình sinh kế cho cha mẹ           2,000,000  Lê Hồng Thư  
Tổng cộng     253,525,000   

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 04/2023

Tồn quỹ CPFAV tháng 3/2023     154,067,480
Thu tháng 4/2023     218,586,464
Chi tháng 4/2023     253,525,000
Tồn quỹ CPFAV tháng 4/2023     119,128,944

PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN

CPFAV  tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/04/2023.  Dưới đây là danh sách chi tiết:

DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG 04 NĂM 2023

STTThời gianNội dung chuyển khoản Số tiền  Ghi chú 
101/04/2023 22:20:45REM TKThe :99265977899, tai Standard Chart. Tran Tue Linh BTSN 126 thang 04 05 06 nam 2023 -CTLNHIDI000004221064137-11-CRE-002           1,500,000  BTSN 126 
203/04/2023 10:05:57REM Tfr Ac: 12310000558203 nguyen thuy trang btsn 259 thang 4              500,000  BTSN 259 
303/04/2023 12:39:26REM TKThe :19020922562018, tai TCB. Nguyen Ha Thuy BTSN 138 thang 4 FT23093716698185 -CTLNHIDI000004231198651-11-CRE-002              500,000  BTSN 138 
403/04/2023 17:25:11REM TKThe :05329670001, tai SCB. Nguyen Minh Khoi - BTSN - 263 - Thang 4-2023 -CTLNHIDI000004233752062-11-CRE-002              500,000  BTSN 263 
504/04/2023 09:19:00REM TKThe :19133713835014, tai TECHCOMBANK. ACHVan phong luat Ket Noi bao tro ma 239 T1-T6 -ACH0200888899040409185620231001482312           3,000,000  BTSN 239 
604/04/2023 22:16:32REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 04 2023 -CTLNHIDI000004244657456-11-CRE-002              500,000  BTSN 180 
705/04/2023 10:11:06REM TKThe :0905020678, tai MB. Le Van Huynh BTSN 170 Quy 2 nam 2023 -CTLNHIDI000004246704187-11-CRE-002           1,500,000  BTSN 170 
805/04/2023 14:20:04REM Tfr Ac: 21110000925766 DOI THI HOAI LINH Chuyen tien BT 255 t4              500,000  BTSN 255 
905/04/2023 19:49:04REM TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN097 QUY 2 NAM 2023 -CTLNHIDI000004252145488-11-CRE-002           1,500,000  BTSN 097 
1005/04/2023 19:50:13REM TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN099 QUY 2 NAM 2023 -CTLNHIDI000004252156240-11-CRE-002           1,500,000  BTSN 099 
1106/04/2023 02:54:32REM TKThe :0973840785, tai VPB. BTSN 174 01 QUY 1 -CTLNHIDI000004253569853-11-CRE-002 Transaction a           3,000,000  BTSN 184 01 
1206/04/2023 13:20:21REM TKThe :6568699999, tai MB. Ban Nhat Tan BTSN 10 ma Quy 1 -CTLNHIDI000004257077364-11-CRE-002          15,000,000  BTSN 05 121 128 133 144 149 151 187 196 217 
1306/04/2023 14:38:02REM TKThe :19023461848886, tai TCB. Doan Minh Thu BTSN152 quy 1 nam 2023 FT23096055341051 -CTLNHIDI000004257650446-11-CRE-002           1,500,000  BTSN 152 
1406/04/2023 18:23:08REM TKThe :106871159999, tai Vietinbank. LE THI NGOC ANH +BTSN+87+THANG 4.2023 -CTLNHIDI000004259911758-11-CRE-002              500,000  BTSN 87 
1507/04/2023 13:28:53REM Tfr Ac: 19910000088554 Dam Minh Quy BTSN 135 thang 2.2023              500,000  BTSN 135 
1610/04/2023 10:38:28REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY BTSN 241 thang 4.2023              500,000  BTSN 241 
1710/04/2023 13:17:18REM TKThe :0220994195555, tai MB. Nguyen Hai Dang 2019BTSN 256 thang 4 -CTLNHIDI000004288247860-11-CRE-002              500,000  BTSN 256 
1810/04/2023 19:17:18REM TKThe :0611002000516, tai VCB. MBVCB.3354694744.095308.Vi Hanh BTSN 257 thang 3-4.CT tu 0611002000516 VI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu -CTLNHIDI000004292519550-11-CRE-002           1,000,000  BTSN 257 
1910/04/2023 19:56:11REM TKThe :0451000209523, tai VCB. MBVCB.3355001464.028440.BTSN 179.CT tu 0451000209523 NGUYEN THI KIM LOAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien V-CTLNHIDI000004292987856-11-CRE-002           1,500,000  BTSN 179 
2011/04/2023 11:58:11REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22 thang 4.2023 FT23101569075256 -CTLNHIDI000004297692750-11-CRE-002              500,000  BTSN 22 
2111/04/2023 13:19:29REM Tfr Ac: 22210000673083 Hoang Thi Ngoc Huyen BTSN thang 1 2 3 4 2023           2,000,000  
2211/04/2023 16:16:08REM TKThe :0983692665, tai OCB. uh Dam Thanh Binh BTSB- 213 thang 4 -CTLNHIDI000004299953660-11-CRE-002           1,000,000  BTSN 213 
2312/04/2023 10:17:05REM TKThe :6686898, tai VPB. Tran Chau Giang BTSN52 70 quy 2 nam 2023 -CTLNHIDI000004305571999-11-CRE-002           3,000,000  BTSN 52 70 
2413/04/2023 15:22:19REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 t4 -CTLNHIDI000004316676378-11-CRE-002              500,000  BTSN 92 
2513/04/2023 16:06:04REM TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 5 FT23103141072255 -CTLNHIDI000004317102469-11-CRE-002           1,000,000  BTSN 109 118 
2615/04/2023 00:00:00AFT 0000019910000088554D000000052Dam Minh Quy BTSN 135 dinh ky              500,000  BTSN 135 
2715/04/2023 00:00:00AFT 0000026810000002016D000000034NGUYEN THI THUY BTSN MS247              500,000  BTSN 247 
2815/04/2023 20:42:01REM TKThe :125031722, tai VPB. Ho thi my dung BTSN 64 12 thang -CTLNHIDI000004336709682-11-CRE-002           6,000,000  BTSN 64 
2920/04/2023 08:45:46REM Tfr Ac: 12510001807337 bao tro ma 84              500,000  BTSN 84 
3020/04/2023 10:04:53REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Gia dinh Bao Soc BTSN t4.2023 FT23110076114796 -CTLNHIDI000004373061446-11-CRE-002           1,000,000  BTSN 28 258 
3123/04/2023 21:32:01REM TKThe :108871463070, tai Vietinbank. VU THI LAN HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000004401944684-11-CRE-002           4,500,000  BTSN 192 194 205 
3226/04/2023 16:06:23REM TKThe :0181003406859, tai VCB. MBVCB.3433549358.024222.Mai Nhu Dai-BTSN-65-Q1-2023.CT tu 0181003406859 NGUYEN TRAN QUYNH ANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang D-CTLNHIDI000004424513242-11-CRE-002           1,500,000  BTSN 65 
Tổng nhận bảo trợ        58,000,000  

BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 04 NĂM 2023

STTNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi 
112/4/2023Chuyển tiền BTSN quý 1.2023 đợt 3 (16 mã)          25,650,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy 
221/04/2023Chuyển tiền BTSN quý 1,2/2023 mã 064           2,850,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy 
326/04/2023Chuyển tiền BTSN quý 1.2023 mã 65           1,425,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy 
429/04/2023Hỗ trợ quản lý chương trình Bảo trợ SN           4,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy và nhóm quản lý chương trình 
Tổng chi Chương trình bảo trợ tháng 4/2023       33,925,000  

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 04 NĂM 2023

Tồn chương trình BTSN tháng 4/2023       66,802,520
Nhận BTSN tháng 4/2023       58,000,000
Chi BTSN tháng 4/2023       33,925,000
Tồn chương trình BTSN tháng 4/2023       90,877,520
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay