BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 02/2023

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/02/2023 đến ngày 28/02/2023  Dưới đây là danh sách chi tiết:

PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ

DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 02/2023

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  UH CHỊ THẢO ĐỒNG NAI  UH THOÁT KHỎI SÀN NHÀ  UH MÁI ẤM  UH BÀ VÂN 
101/02/2023 14:47:39REM TKThe :070070855567, tai Sacombank. Ho tro GD tre bai nao VN -CTLNHIDI000003794553832-11-CRE-002           1,000,000     
201/02/2023 22:17:30REM TKThe :1305207000774, tai Agribank. BIDV;1207242445;CAO HAI ANH chuyen khoan ung ho -CTLNHIDI000003797037728-11-CRE-002              500,000     
302/02/2023 12:21:15REM TKThe :9862615597, tai VCB. MBVCB.3051152177.024969.DO THI HAI chuyen tien.CT tu 9862615597 DO THI HAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vi-CTLNHIDI000003799112933-11-CRE-002                50,853     
402/02/2023 15:23:12REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Thuy Hang ung ho hoi tre bai nao FT23033564711366 -CTLNHIDI000003800054014-11-CRE-002              500,000     
503/02/2023 12:50:22REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT23034889755447 -CTLNHIDI000003804518993-11-CRE-002              300,000     
604/02/2023 11:02:15REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000003809536579-11-CRE-002              500,000     
705/02/2023 08:03:15REM TKThe :102004481533, tai Vietinbank. TRAN THI MINH NGOC chuyen tien UH chi Thao Dong Nai -CTLNHIDI000003813938454-11-CRE-002                     200,000    
805/02/2023 08:53:28REM TKThe :3838356788888, tai MB. Yen vu kim ung ho chi Thao dong Nai -CTLNHIDI000003814113311-11-CRE-002                     200,000    
905/02/2023 15:02:06REM TKThe :235282291, tai VPB. Pham Thi Yen ung ho chi Thao Dong Nai -CTLNHIDI000003815864544-11-CRE-002                     100,000    
1005/02/2023 15:21:47REM Tfr Ac: 19910000660882 Huong Pham me sn Thanh Tung UH chi Thao Dong Nai                     200,000    
1105/02/2023 19:04:30REM TKThe :104868527123, tai Vietinbank. nguyen minh anh UH chi thao dong nai -CTLNHIDI000003817300542-11-CRE-002                     100,000    
1206/02/2023 11:48:04REM TKThe :0071002700007, tai BaoVietBank. Be Dang va Huy ung ho chi Thao Dong Nai -CTLNHIDI000003820579123-11-CRE-002                     200,000    
1306/02/2023 15:53:36REM TKThe :19020102759038, tai TCB. Tran Thanh ung ho Thoat khoi san nha. FT23037044193048 -CTLNHIDI000003822275202-11-CRE-002                500,000   
1407/02/2023 02:19:06REM TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac be binh an -CTLNHIDI000003825167398-11-CRE-002 Transaction a              100,000     
1507/02/2023 14:25:28REM TKThe :104874080493, tai Vietinbank. UH mua nhiet ke va thuoc cho Mai am -CTLNHIDI000003828188623-11-CRE-002              500,000  
1610/02/2023 03:04:19AREM 990023021000036 BO-NGUYEN THI THUY DUONG FO-1207242445 Hoi Gia Dinh Tre Bai Nao Viet Nam DTLS-REF264Q2311E8W77PLF em Cam Nhung Thuy Duong UH quy Bank Charge .00 VAT .00              500,000     
1710/02/2023 13:57:50REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -CTLNHIDI000003847634073-11-CRE-002              500,000     
1810/02/2023 16:17:15REM Tfr Ac: 22210000906202 be Tit ung ho Thoat Khoi San Nha                500,000   
1910/02/2023 18:30:08REM TKThe :1220205016824, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI NGA chuyen khoan -CTLNHIDI000003850176905-11-CRE-002           3,000,000     
2012/02/2023 08:19:45REM Tfr Ac: 45010006348975 VU TIEN DAT Chuyen tien              100,000     
2115/02/2023 14:56:17REM TKThe :194882653, tai VPB. Ung ho vip -CTLNHIDI000003882590833-11-CRE-002              180,000     
2218/02/2023 14:24:59REM TKThe :11522059588018, tai TCB. Phan Thi Quynh Van 0394094026 tra vay von lan 2 FT23049990078105 -CTLNHIDI000003903291318-11-CRE-002           2,500,000     
2318/02/2023 14:57:05REM TKThe :105875547041, tai Vietinbank. DEVABATTULA AVINASH Transfers -CTLNHIDI000003903486657-11-CRE-002              200,000     
2419/02/2023 09:47:13REM TKThe :19027182794011, tai TCB. Minh chuyen ung ho tre em bai nao FT23051915063332 -CTLNHIDI000003907745921-11-CRE-002              200,000     
2520/02/2023 05:46:21REM TKThe :025704060441779, tai VIB. Hoang Thi Huong Giamg UH hoi -CTLNHIDI000003913123827-11-CRE-002              100,000     
2620/02/2023 07:46:02REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.3124298256.050716.uh ba van.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vi-CTLNHIDI000003913383621-11-CRE-002             200,000
2720/02/2023 07:46:41REM TKThe :101005088279, tai Vietinbank. UH ba Van -CTLNHIDI000003913386263-11-CRE-002             300,000
2820/02/2023 07:48:06REM TKThe :102802876879, tai Vietinbank. UH Co van -CTLNHIDI000003913391970-11-CRE-002             100,000
2920/02/2023 07:48:50REM TKThe :104872833552, tai Vietinbank. NGUYEN THI HUONG chuyen tien ung ho ba Van -CTLNHIDI000003913394937-11-CRE-002             200,000
3020/02/2023 07:49:42REM TKThe :0821000044564, tai VCB. MBVCB.3124311151.055705.UH ba Van.CT tu 0821000044564 PHAN THI HAI YEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vie-CTLNHIDI000003913398520-11-CRE-002             200,000
3120/02/2023 07:49:52REM TKThe :0991000007929, tai VCB. MBVCB.3124303655.055794.UH.CT tu 0991000007929 BUI THANH DAT toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Nam (BID-CTLNHIDI000003913399260-11-CRE-002             500,000
3220/02/2023 07:50:25REM TKThe :0011003982234, tai VCB. MBVCB.3124311938.056571.UH ba Van.CT tu 0011003982234 vi xuan diem toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Na-CTLNHIDI000003913401617-11-CRE-002             200,000
3320/02/2023 07:51:25REM TKThe :19028501291016, tai TCB. Phung Anh Nga UH ba Van FT23051178127263 -CTLNHIDI000003913405635-11-CRE-002             500,000
3420/02/2023 07:54:07REM TKThe :19023205878999, tai TCB. UH ba Van FT23051016607830 -CTLNHIDI000003913417422-11-CRE-002             500,000
3520/02/2023 07:56:04REM TKThe :100001449871, tai Vietinbank. NGUYEN THI VAN Chuyen tien uh ba Van -CTLNHIDI000003913425894-11-CRE-002             200,000
3620/02/2023 08:03:13REM TKThe :2210205444780, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN DIEU THUY chuyen khoan UH Ba Van -CTLNHIDI000003913458223-11-CRE-002             200,000
3720/02/2023 08:06:22REM Tfr Ac: 22210000551365 uhbavan             100,000
3820/02/2023 08:15:43REM Tfr Ac: 22210003820611 LE THI THUY Chuyen tien UH ba Van             300,000
3920/02/2023 08:17:06REM TKThe :96627203, tai VPB. UH ba Van -CTLNHIDI000003913527545-11-CRE-002             200,000
4020/02/2023 08:21:47REM TKThe :19035474180017, tai TCB. Uh ba Van FT23051400370209 -CTLNHIDI000003913552649-11-CRE-002             100,000
4120/02/2023 08:24:48REM TKThe :0010162350008, tai MB. NGUYEN MY HANH chuyen khoan UH ba Van -CTLNHIDI000003913568617-11-CRE-002             300,000
4220/02/2023 08:28:25REM Tfr Ac: 36210000118628 uh ba Van             200,000
4320/02/2023 08:33:59REM TKThe :00300012716719, tai SeABank. UH ba Van -CTLNHIDI000003913621880-11-CRE-002             200,000
4420/02/2023 08:36:05REM Tfr Ac: 12210002113540 UH ba Van             100,000
4520/02/2023 08:37:23REM TKThe :104873337023, tai Vietinbank. NGUYEN THI THU UH ba Van -CTLNHIDI000003913642267-11-CRE-002             100,000
4620/02/2023 08:38:51REM Tfr Ac: 22210000670783 UH ba Vn             200,000
4720/02/2023 08:53:43REM TKThe :6002205323144, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI CAM DUYEN chuyen khoan UH ba Van -CTLNHIDI000003913745187-11-CRE-002             500,000
4820/02/2023 09:03:07REM TKThe :1021000012080, tai VCB. MBVCB.3124576883.027789.UH Ba Van.CT tu 1021000012080 PHAN THUY AN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Na-CTLNHIDI000003913807575-11-CRE-002             100,000
4920/02/2023 09:13:41REM TKThe :90998258, tai VPB. Uh ba van -CTLNHIDI000003913893888-11-CRE-002             200,000
5020/02/2023 09:24:46REM TKThe :104877343450, tai Vietinbank. LE THI THOM Chuyen tien UH ba Van -CTLNHIDI000003913973954-11-CRE-002             100,000
5120/02/2023 09:24:48REM TKThe :207447684, tai VPB. UH ba van -CTLNHIDI000003913974254-11-CRE-002             100,000
5220/02/2023 09:40:08REM TKThe :0021000245996, tai VCB. MBVCB.3124740084.036262.UH BA VAN.CT tu 0021000245996 NGUYEN MINH DUNG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vie-CTLNHIDI000003914088676-11-CRE-002             500,000
5320/02/2023 09:40:16REM Tfr Ac: 48310000081607 UH ba Van             200,000
5420/02/2023 09:43:07REM TKThe :153487065, tai VPB. Gia dinh Van Thanh Phuong Dung uh ba Van -CTLNHIDI000003914111159-11-CRE-002             200,000
5520/02/2023 09:50:14REM TKThe :8200180886999, tai MB. BUI THI MINH TUYET ck ung ho ba Van -CTLNHIDI000003914164192-11-CRE-002             500,000
5620/02/2023 09:59:55REM TKThe :106980788888, tai Vietinbank. NGUYEN THI LUYEN Chuyen tien UH ba Van -CTLNHIDI000003914237675-11-CRE-002             100,000
5720/02/2023 10:02:52REM TKThe :0361000315865, tai VCB. MBVCB.3124857033.093255.NGUYEN DO QUYNH LOAN UH ba Van.CT tu 0361000315865 NGUYEN DO QUYNH LOAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang -CTLNHIDI000003914260330-11-CRE-002             200,000
5820/02/2023 10:30:05REM TKThe :17285907, tai ACB. UH BA VAN-200223-10:30:04 017556 -CTLNHIDI000003914471584-11-CRE-002             100,000
5920/02/2023 10:44:59REM TKThe :87310698, tai VPB. UH Ba Van -CTLNHIDI000003914584714-11-CRE-002             300,000
6020/02/2023 10:45:04REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Nguyen Hoai UH ba Van FT23051748060719 -CTLNHIDI000003914585306-11-CRE-002             200,000
6120/02/2023 10:45:55REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Le Huong UH ba Van FT23051700070780 -CTLNHIDI000003914591697-11-CRE-002             100,000
6220/02/2023 10:46:42REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Nguyen Van UH ba Van FT23051846673606 -CTLNHIDI000003914597432-11-CRE-002               50,000
6320/02/2023 10:48:07REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Bui Mai UH ba Van FT23051530776144 -CTLNHIDI000003914608145-11-CRE-002             100,000
6420/02/2023 10:54:03REM TKThe :107868416283, tai Vietinbank. PHAN THI MINH HUYEN Chuyen tien UH ba Van -CTLNHIDI000003914653593-11-CRE-002             200,000
6520/02/2023 10:59:03REM TKThe :1111000473567, tai VCB. MBVCB.3125131412.078820.TRAN TRUNG HIEU chuyen tien.CT tu 1111000473567 TRAN TRUNG HIEU toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu -CTLNHIDI000003914691616-11-CRE-002             100,000
6620/02/2023 11:08:50REM Tfr Ac: 48310000005865 DUONG TRUC LOAN HANG UNG HO BA VAN             200,000
6720/02/2023 11:11:05REM TKThe :1009302575, tai SHB. DANG THI MINH THU UH BA VAN -CTLNHIDI000003914783753-11-CRE-002           5,000,000
6820/02/2023 11:11:30REM TKThe :19021329133018, tai TCB. UH ba Van FT23051234458564 -CTLNHIDI000003914786959-11-CRE-002               50,000
6920/02/2023 11:13:07REM TKThe :0011004018744, tai VCB. MBVCB.3125197346.035051.uh ba van.CT tu 0011004018744 NGUYEN THI THU TRANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien-CTLNHIDI000003914799652-11-CRE-002             200,000
7020/02/2023 11:13:09REM Tfr Ac: 12610001395839 LE THI HONG LINH Chuyen tien ung ho ba Van             500,000
7120/02/2023 11:28:45REM TKThe :3120205847762, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THUY TRANG UH ba Van chau Vy -CTLNHIDI000003914920345-11-CRE-002             500,000
7220/02/2023 11:41:51REM TKThe :9704030233403408, tai Sacombank. IBFT Tran Van Nghia UH ba Van -CTLNHIDI000003915019234-11-CRE-002               50,000
7320/02/2023 11:58:35REM TKThe :050032145326, tai Sacombank. IBFT UH BA VAN -CTLNHIDI000003915141939-11-CRE-002             200,000
7420/02/2023 12:05:27REM TKThe :3505205043221, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH BA Van chuc Ba chau suc khoe va binh an -CTLNHIDI000003915192991-11-CRE-002             200,000
7520/02/2023 12:34:58REM TKThe :19035338182014, tai TCB. Hien chuyen UH ba Van FT23051331235544 -CTLNHIDI000003915394497-11-CRE-002               50,000
7620/02/2023 12:44:28REM TKThe :19029010688018, tai TCB. UH ba Van FT23051105335012 -CTLNHIDI000003915452044-11-CRE-002             100,000
7720/02/2023 12:47:03REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Hang Duong Uh ba Van FT23051081044032 -CTLNHIDI000003915467560-11-CRE-002             100,000
7820/02/2023 12:51:42REM TKThe :9704229200985362135, tai MB. UH Ba Van -CTLNHIDI000003915493965-11-CRE-002             100,000
7920/02/2023 13:11:40REM TKThe :19029384822011, tai TCB. UH ba Van FT23051929767716 -CTLNHIDI000003915603386-11-CRE-002               50,000
8020/02/2023 13:52:03REM TKThe :13001010654463, tai MSB. UH Ba Van Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -CTLNHIDI000003915835732-11-CRE-002               50,000
8120/02/2023 14:24:11REM TKThe :0451000251370, tai VCB. MBVCB.3125992549.071720.UH Ba Van.CT tu 0451000251370 BUI THI HONG THANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien V-CTLNHIDI000003916045881-11-CRE-002             100,000
8220/02/2023 15:38:26REM TKThe :53665705, tai VPB. UH ba Van -CTLNHIDI000003916610828-11-CRE-002             300,000
8320/02/2023 15:44:11REM TKThe :0031000951891, tai VCB. MBVCB.3126380118.039284.BUI THI THU HUONG chuyen tien UH ba Van.CT tu 0031000951891 BUI THI THU HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan-CTLNHIDI000003916658064-11-CRE-002             500,000
8420/02/2023 16:23:34REM TKThe :133140085, tai VPB. Ung Ho ba Van -CTLNHIDI000003916983958-11-CRE-002             100,000
8520/02/2023 16:34:17REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Huong Nguyen uh ba Van FT23051807397681 -CTLNHIDI000003917073855-11-CRE-002             100,000
8620/02/2023 16:59:00REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Tran Sy uh ba Van FT23051217038297 -CTLNHIDI000003917293014-11-CRE-002             100,000
8720/02/2023 17:34:22REM TKThe :19022918327015, tai TCB. Chung UH Ba Van FT23051393322761 -CTLNHIDI000003917608639-11-CRE-002             200,000
8820/02/2023 18:08:14REM Tfr Ac: 70110000755664 LAI QUOC DAT Chuyen tien UH Ba Van             100,000
8920/02/2023 18:18:40REM TKThe :119597398, tai VPB. Tran Nu Que Nhi ung ho du an Thoat khoi san nha -CTLNHIDI000003917977103-11-CRE-002                200,000   
9020/02/2023 19:05:26REM Tfr Ac: 22210000668007 UH ba Van             100,000
9120/02/2023 19:38:34REM TKThe :1410205576233, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH ba van -CTLNHIDI000003918563568-11-CRE-002             100,000
9220/02/2023 19:45:02REM Tfr Ac: 33010000220928 HOANG LINH LAN Chuyen tien UH Ba Van             100,000
9320/02/2023 20:46:54REM TKThe :19035474180017, tai TCB. Nguyen thi bang uh ba Van FT23051451205441 -CTLNHIDI000003919023204-11-CRE-002             100,000
9420/02/2023 21:19:53REM TKThe :104868527123, tai Vietinbank. UH ba van -CTLNHIDI000003919218907-11-CRE-002             100,000
9520/02/2023 21:20:30REM TKThe :102002028813, tai Vietinbank. BACH NGA chuyen tien ung ho ba van -CTLNHIDI000003919222407-11-CRE-002             100,000
9620/02/2023 22:05:07REM Tfr Ac: 22210000673074 DUONG PHUONG THUY Chuyen tien UH ba Van             200,000
9721/02/2023 07:35:38REM Tfr Ac: 21510001149600 Ung ho cac Sieu nhan              500,000     
9821/02/2023 08:13:14REM TKThe :19034613615019, tai TCB. UH ba Van FT23052242190784 -CTLNHIDI000003920332058-11-CRE-002             500,000
9921/02/2023 09:14:00REM Tfr Ac: 63110000566705 TRAN THI GIANG Chuyen tien UH ba Van             100,000
10021/02/2023 10:10:31REM TKThe :19031670911024, tai TCB. uh ba Van FT23052910007069 -CTLNHIDI000003921169488-11-CRE-002             200,000
10121/02/2023 16:26:49REM Cong tien ngay 20022023 TK 1207242445, tai VCB . MBVCB.3124599624.042414.BUI MINH NGUYET chuyen -1023756920-11-ADD CTLNHID1000000009609021R2302210-002-BEN-RADD-000000000000             100,000
10221/02/2023 17:51:32REM TKThe :0568666866868, tai MB. VU THI MAI ANH chuyen khoan ung ho quy CPFAV -CTLNHIDI000003924683000-11-CRE-002              500,000     
10321/02/2023 18:30:57REM TKThe :102875269334, tai Vietinbank. Ba Theu ban Ba Hien ung ho -CTLNHIDI000003924989538-11-CRE-002           1,000,000
10421/02/2023 19:38:34REM TKThe :2204205222197, tai Agribank. BIDV;1207242445;Ung ho ba van -CTLNHIDI000003925499292-11-CRE-002             100,000
10521/02/2023 22:49:07REM TKThe :0541000219703, tai VCB. MBVCB.3132707066.072151.Mong binh an den ba chau ba Van.CT tu 0541000219703 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Da-CTLNHIDI000003926587655-11-CRE-002             100,000
10622/02/2023 08:31:05REM TKThe :0451001663488, tai VCB. MBVCB.3133322558.069684.Uh ba Van.CT tu 0451001663488 NGUYEN BICH PHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien V-CTLNHIDI000003927413981-11-CRE-002             100,000
10722/02/2023 19:58:06REM TKThe :48044107, tai VPB. PHUNG THANH HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000003932534181-11-CRE-002           1,000,000
10822/02/2023 20:20:11REM TKThe :0021000530999, tai VCB. MBVCB.3136518578.081594.uh ba van.CT tu 0021000530999 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vie-CTLNHIDI000003932688893-11-CRE-002             300,000
10922/02/2023 20:48:01REM TKThe :103876978888, tai Vietinbank. UH BA VAN -CTLNHIDI000003932878052-11-CRE-002             500,000
11023/02/2023 03:18:30REM TKThe :19022975202016, tai TCB. truong anh nguyet uh ba van FT23054340031006 -CTLNHIDI000003933743488-11-CRE-002             100,000
11123/02/2023 06:13:50REM Tfr Ac: 45210000610485 NGUYEN THANH LIEM Chuyen tien ung ho ba Van ,Ha noi           1,000,000
11223/02/2023 15:28:38REM Tfr Ac: 12010005969711 CO HOANG ANH UH ba Van           1,000,000
11325/02/2023 21:33:34REM Tfr Ac: 21510002231795 Minh xin gop phan nho giup cac em              200,000     
11426/02/2023 13:36:18REM TKThe :0011000661562, tai VCB. MBVCB.3151214216.038311.Uh Ba Van.CT tu 0011000661562 NGUYEN VIET HUY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet-CTLNHIDI000003956365831-11-CRE-002             500,000
11527/02/2023 12:54:41REM TKThe :103005942299, tai Vietinbank. Mong cac cha me va cac con manh khoe -CTLNHIDI000003962733280-11-CRE-002                50,000     
11627/02/2023 15:26:54REM TKThe :0972401788, tai MB. TRAN THI KIM CHI chuyen khoan Ung ho quy CPFAV -CTLNHIDI000003963854598-11-CRE-002              500,000     
11727/02/2023 22:37:29REM Tfr Ac: 22210000670330 Chuyen tien              200,000     
11827/02/2023 23:59:59BIDV Tra lai KKH                12,932     
11928/02/2023 09:06:04REM Tfr Ac: 12010000286868 CDCS BIDV SGD1 UNG HO HOI GD TRE BAI NAO VN          10,000,000     
12028/02/2023 14:26:09REM TKThe :19029110550552, tai TCB. UH gia dinh sieu nhan FT23059273217962 -CTLNHIDI000003970886650-11-CRE-002              500,000     
 Tổng ủng hộ trong tháng       22,693,785                 1,000,000          1,200,000          500,000   25,000,000

BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 02/2023

Mục chiNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi  Ghi chú 
Thăm hoàn cảnh khó khăn       30,500,000   
16/2/2023Viếng bé Phùng Nhật Phi (mất ngày 1/2/2023) - Ba Vì              500,000  Lã Thị Hằng  
217/2/2023Viếng bé Hồ Sen (mất ngày 12/2/2023) - Lâm Đồng              500,000  Mã Thị Duyên  
328/2/2023Viếng bé Lương Hải Yến (mất ngày 21/2/2023) - Thanh Hóa              500,000  Nguyễn Thị Kim Ngọc  
428/2/2022Viếng bé Phạm Bảo Hiếu (mất ngày 28/2/2023) - Hải Dương              500,000  Đinh Thị Miên  
528/2/2023Viếng bé An Nhi (mất ngày 27/2/2023) - Nghệ An              500,000  Nguyễn Lan Anh  
66/2/2023Chuyển tiền ủng hộ mẹ Thảo Đồng Nai          25,000,000  Lê Thị Loan (CHP Đồng Nai)  
725/2/2023Ủng hộ bà Vân - cháu Trần Trí Vỹ (đợt 1)           3,000,000  Nguyễn Lan Anh  
Mái ấm, Lớp học siêu nhân, Lớp chăm sóc trẻ       21,574,000   
16/2/2023Chuyển tiền MTQ tài trợ dự án Chăm con cho mẹ đi làm           5,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
27/2/2023Thanh toán chi phí in, dán chữ lớp chăm sóc trẻ              370,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
310/2/2023Thanh toán chi phí lắp bình nóng lạnh,vòi hoa sen lớp chăm sóc trẻ           3,640,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
421/2/2023Thanh toán tiền máy rửa bát, phụ kiện lớp chăm sóc trẻ           2,400,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
521/2/2023Thanh toán vật tư điện nước Mái ấm, Lớp chăm sóc trẻ              840,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
628/2/2023Chi phí trang trí, đồ dùng Lớp chăm sóc trẻ           2,194,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
728/2/2023Lưới bảo vệ cửa sổ, chặn cầu thang Lớp học           1,050,000  Nguyễn Lan Anh  
828/2/2023Chi phí đồ dùng Mái ấm (hộp y tế, bộ sen vòi, ổ điện, decan dán tường)           1,130,000  Nguyễn Lan Anh  
928/2/2023Lưới bảo vệ cửa sổ Mái ấm              450,000  Nguyễn Lan Anh  
1028/2/2023Điện nước, chi phí sinh hoạt Mái ấm, VP Hội           1,500,000  Nguyễn Thị Hường  
1128/2/2023Hỗ trợ Quản lý Mái ấm           3,000,000  Nguyễn Lan Anh  
Chương trình Siêu nhân khai bút đầu xuân 2023       10,000,000   
112/2/2023Trao giải Siêu nhân Khai bút đầu xuân 2023           5,900,000  Cao Lan Anh  
212/2/2023Bảng trao tài trợ              100,000  Đinh Trường Tuấn  
312/2/2023Hỗ trợ CTV truyền thông nhận bài, sửa bài và đăng bài 5 ngày Tết nguyên đán           3,000,000  Trần Thị Huyền Trang  
412/2/2023Hỗ trợ CTV kỹ thuật tổng kết cuộc thi           1,000,000  Trần Thị Huyền Trang  
Chương trình Thoát khỏi sàn nhà 2023 và các chương trình chuyên môn         8,885,000   
128/2/2023In tem dụng cụ trao tặng chương trình Thoát khỏi sàn nhà                60,000  Nguyễn Lan Anh  
228/2/2023Chi phí tổ chức chương trình khám phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Tw              825,000  Nguyễn Lan Anh  
328/2/2023Hỗ trợ CTV quản lý theo dõi chương trình Khám, phẫu thuật BV Nhi           3,000,000  Nguyễn Lan Anh  
428/2/2023Hỗ trợ quản lý chương trình Thoát khỏi sàn nhà           3,000,000  Nguyễn Lan Anh  
528/2/2023Hỗ trợ CTV quản lý mạng lưới và phát triển thành viên           2,000,000  Lê Hồng Thư  
Hoạt động Văn phòng       21,560,000   
128/2/2023Chi phí văn phòng phẩm tháng 1,2/2023           1,000,000  Nguyễn Lan Anh  
228/2/2023Tiền bảo trì thang máy 6 tháng           3,000,000  Nguyễn Thị Hường  
328/2/2023Phí vệ sinh, rác thải 6 tháng              780,000  Nguyễn Thị Hường  
428/2/2023Sim điện thoại văn phòng              200,000  Nguyễn Lan Anh  
528/2/2023In phong bì Hội              580,000  Vũ Thị Huyên  
628/2/2023Hỗ trợ CTV truyền thông page, web           4,000,000  Trần Thị Huyền Trang  
728/2/2023Hỗ trợ CTV mảng truyền thông website, database thành viên           3,000,000  Lê Anh Tuấn  
828/2/2023Hỗ trợ CTV phụ trách hành chính của Hội           3,000,000  Nguyễn Lan Anh  
928/2/2023Hỗ trợ CTV pháp lý, quan hệ quốc tế           3,000,000  Nguyễn Mai Anh  
1028/2/2023Hỗ trợ CTV kế toán           3,000,000  Ngô Phong Lan  
Tổng cộng       92,519,000   

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 02/2023

Tồn quỹ CPFAV tháng 1/2023     219,825,980
Thu tháng 2/2023       50,393,785
Chi tháng 2/2023       92,519,000
Tồn quỹ CPFAV tháng 2/2023     177,700,765

PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN

CPFAV  tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/02/2023 đến ngày 28/02/2023.  Dưới đây là danh sách chi tiết:

DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG THÁNG 02 NĂM 2023

STTThời gianNội dung chuyển khoản Số tiền  Ghi chú 
102/02/2023 17:09:47REM TKThe :19020922562018, tai TCB. Nguyen Ha Thuy BTSN 138 thang 2 FT23033661470308 -CTLNHIDI000003800755902-11-CRE-002              500,000  BTSN 138 
204/02/2023 22:13:33REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 02 2023 -CTLNHIDI000003813272454-11-CRE-002              500,000  BTSN 180 
306/02/2023 10:36:42REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22, thang 1,2.2023 FT23037532654370 -CTLNHIDI000003820045976-11-CRE-002           1,000,000  BTSN 22 
407/02/2023 07:30:39REM TKThe :883068888, tai VIB. Nguyen Thi Minh Chau BTSN 125,145,173 T1-3 -CTLNHIDI000003825576460-11-CRE-002           4,500,000  BTSN 125 145 173 
507/02/2023 11:21:08REM TKThe :108871463070, tai Vietinbank. huong vu ck quy 1.2023 -CTLNHIDI000003827064844-11-CRE-002           4,500,000  BTSN 192 194 205 
613/02/2023 09:19:14REM TKThe :2700215012908, tai Agribank. BIDV;1207242445;VU THANH HANG 113 6 thang -CTLNHIDI000003865567042-11-CRE-002           3,000,000  BTSN 113 
713/02/2023 10:15:31REM TKThe :106871159999, tai Vietinbank. LE THI NGOC ANH +BTSN+87+THANG 1+2.2023 -CTLNHIDI000003866034500-11-CRE-002           1,000,000  BTSN 87 
813/02/2023 14:41:02REM TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 3 FT23044360737405 -CTLNHIDI000003867992123-11-CRE-002           1,000,000  BTSN 109 118 
913/02/2023 14:53:09REM Tfr Ac: 11810000068324 Hoang Nga BTSN112 thang 2              500,000  BTSN 112 
1014/02/2023 14:10:21REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.3100347928.070743.BTSN 202.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vie-CTLNHIDI000003875025293-11-CRE-002           1,500,000  BTSN 206 
1114/02/2023 18:18:51REM TKThe :19028501291016, tai TCB. Lu Minh Hieu va Lu Minh Trang BTSN 208 thang 1 FT23045607183001 -CTLNHIDI000003877172186-11-CRE-002              500,000  BTSN 208 
1217/02/2023 06:27:42REM TKThe :19036329102012, tai TCB. Nguyen Dinh Thien Nhan BTSN 218 12 thang FT23048197754074 -CTLNHIDI000003893725376-11-CRE-002           6,000,000  BTSN 218 
1317/02/2023 06:32:57REM TKThe :19036329102012, tai TCB. Nguyen Dinh Thien Nhan BTSN 231 12 thang FT23048917749825 -CTLNHIDI000003893734717-11-CRE-002           6,000,000  BTSN 231 
1417/02/2023 16:43:37REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 t2 -CTLNHIDI000003897775758-11-CRE-002              500,000  BTSN 92 
1517/02/2023 20:24:49REM TKThe :0151001745008, tai 191919. Minh Khoa An Kiet BTSN 215 6 thang -CTLNHIDI000003899511627-11-CRE-002           3,000,000  BTSN 215 
1617/02/2023 20:53:35REM TKThe :19021255683010, tai TCB. Thu Trang Tran gui ho tro SN ma so BTSN 62 quy1.2023 FT23048040007909 -CTLNHIDI000003899702067-11-CRE-002           1,500,000  BTSN 62 
1718/02/2023 15:16:07REM TKThe :0011001913355, tai VCB. MBVCB.3118302388.045837.PHAM THI THU HAI BTSN-202 -2023.CT tu 0011001913355 PHAM THI THU HAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Da-CTLNHIDI000003903610664-11-CRE-002           6,000,000  BTSN 202 
1818/02/2023 19:42:30REM Tfr Ac: 27910000098459 Minh Khoa An Kiet BTSN 214 6 thang           3,000,000  BTSN 214 
1920/02/2023 06:44:25REM TKThe :104004187862, tai Vietinbank. bao tro ma 84 thang 1 va thang 2 nam 2023 -CTLNHIDI000003913202235-11-CRE-002           1,000,000  BTSN 84 
2020/02/2023 09:33:13REM Tfr Ac: 42210000309331 NGUYEN MAI ANH BTSN Ma 71 be hoang do dong anh quy 1 nam 2023           1,500,000  BTSN 71 
2120/02/2023 10:12:43REM TKThe :3890119898888, tai MB. DAO BAO NGOC ct bao tro gia dinh sn ma 222 quy1 va 2 nam 2023 -CTLNHIDI000003914337433-11-CRE-002           3,000,000  BTSN 222 
2220/02/2023 20:38:14REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Gia dinh em Ngo Quy Bao Khanh BTSN ma 28, 258 thang 1-2.2023 FT23051497937300 -CTLNHIDI000003918967741-11-CRE-002           2,000,000  BTSN 28 258 
2321/02/2023 08:17:40REM TKThe :7711168268368, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Ngoc Quan bao tro sieu nhan Ma so 216 nam 2003 -CTLNHIDI000003920357574-11-CRE-002           6,000,000  BTSN 216 
2421/02/2023 15:57:28REM TKThe :19031779449029, tai TCB. Nguyen tu tai btsn 209 6thang FT23052999106429 -CTLNHIDI000003923686087-11-CRE-002           3,000,000  BTSN 209 
2521/02/2023 15:59:01REM TKThe :19031779449029, tai TCB. Le hong nhung btsn 201 6thang FT23052767256231 -CTLNHIDI000003923699051-11-CRE-002           3,000,000  BTSN 201 
2622/02/2023 09:54:04REM Tfr Ac: 21110000925766 DOI THI HOAI LINH BTSN 255 t2              500,000  BTSN 255 
2722/02/2023 10:03:54REM TKThe :0928867598888, tai MB. NGUYEN DUC HANH BTSN 139 Quy1 va2 -CTLNHIDI000003928083765-11-CRE-002           3,000,000  BTSN 139 
2822/02/2023 15:10:37REM Tfr Ac: 11810000068324 Hoang Nga BTSN104 nam 2023           6,000,000  BTSN 104 
2922/02/2023 15:15:33REM TKThe :0983692665, tai OCB. uh Dam Thanh Binh BTSB- 213 thang 2 -CTLNHIDI000003930271609-11-CRE-002           1,000,000  BTSN 213 
3023/02/2023 16:43:29REM Tfr Ac: 26010001425203 TRAN VIET HUNG BTSN 49,137,162 NAM          18,000,000  BTSN 49 137 162 
3128/2/2023REM TKThe :0611002000516, tai VCB. MBVCB.3159718128.084179.Vi Hanh BTSN 257 thang 1.CT tu 0611002000516 VI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va-CTLNHIDI000003970295149-11-CRE-002              500,000  BTSN 257 
Tổng nhận bảo trợ        93,000,000  

BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 02 NĂM 2023

STTThời gianNội dung chi Số tiền  Người chi 
16/2/2023Chuyển tiền BTSN quý 4.2022 đợt 4 (10 mã Nhật Tân)          14,250,000  Trần Thị Huyền Trang 
228/2/2023Hỗ trợ quản lý chương trình Bảo trợ SN           4,077,150  Trần Thị Huyền Trang 
328/2/2023Chuyển giao hướng dẫn quản lý web và lưu trữ chương trình Bảo trợ           3,000,000  Lê Anh Tuấn 
428/2/2023Chi phí chạy quảng cáo chương trình Bảo trợ           1,152,160  Nguyễn Huyền Trang 
Tổng chi Chương trình bảo trợ tháng 2/2023       22,479,310  

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 02 NĂM 2023

Tồn chương trình BTSN tháng 1/2023       54,708,980
Nhận BTSN tháng 2/2023       93,000,000
Chi BTSN tháng 2/2023       22,479,310
Tồn chương trình BTSN tháng 2/2023     125,229,670
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay