BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 02/2022

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022  Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 02//2022
STTThời gianNội dung chuyển khoản Ủng hộ Quỹ  Mái ấm  Vui Tết siêu nhân vùng cao  Bảo trợ SN Ghi chú
101/02/2022 02:23:08REM Tfr Ac: 12110000543366 DANG THI PHUONG THAO Be Thien An lixi cac anh chi Transaction at date 2022-02-01-00.45.542,000,000    
201/02/2022 07:47:09REM TKThe :19034977653013, tai TCB. Em Min - Mina lixi nam moi FT22038809729642 -CTLNHIDI000001840792215-11-CRE-002 300,000   
301/02/2022 08:12:31REM TKThe :101006303017, tai Vietinbank. NGUYEN THI HOAN Chuyen tien -CTLNHIDI000001840825319-11-CRE-002 200,000   
401/02/2022 09:11:43REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Nhat Yen Vo choonline sieu nhan FT22038360080062 -CTLNHIDI000001840924660-11-CRE-002 300,000   
501/02/2022 10:08:54REM TKThe :0711000222741, tai VCB. MBVCB.1724445625.009549.Do Hai Ha bao tro: BTSM88 va BTSN 83 thang 1+2.2022.CT tu 0711000222741 DO HAI HA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM -CTLNHIDI000001841035530-11-CRE-002   2,000,000BTSN 83+88 năm 2021
601/02/2022 12:25:36REM TKThe :19034977653013, tai TCB. Khanh Tuong - chu Min Na li xi nam moi FT22038843119712 -CTLNHIDI000001841276705-11-CRE-002500,000    
701/02/2022 12:33:14REM TKThe :3211215019337, tai Agribank. BIDV;1207242445;LE XUAN QUE choonline ung ho cac con -CTLNHIDI000001841288150-11-CRE-002 100,000   
801/02/2022 12:44:39REM Tfr Ac: 21410003146734 NGO THI CHI chi ngo choonline 100,000   
901/02/2022 13:08:59REM TKThe :0351000900143, tai VCB. MBVCB.1724678288.003543.GIANG ANH Choonline.CT tu 0351000900143 NGUYEN THI GIANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat tri-CTLNHIDI000001841339688-11-CRE-002 300,000   
1001/02/2022 13:25:23REM TKThe :9704229205048016867, tai MB. me Tit Thao Doan Ho Chi Minh ung ho -CTLNHIDI000001841361402-11-CRE-002 200,000   
1101/02/2022 13:27:33REM TKThe :0611001921921, tai VCB. MBVCB.1724698237.011436.Ung ho mai am sn.CT tu 0611001921921 PHAM THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Vi-CTLNHIDI000001841364302-11-CRE-002 200,000   
1201/02/2022 14:22:48REM TKThe :0291000251211, tai VCB. MBVCB.1724752660.032238.NGUYEN THI THAO ung ho cac con.CT tu 0291000251211 NGUYEN THI THAO toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu v-CTLNHIDI000001841430968-11-CRE-002 100,000   
1301/02/2022 18:42:59REM Tfr Ac: 22010005142609 NGUYEN THI HAI YEN Tyminh Linh choonline sieu nhan 200,000   
1401/02/2022 19:06:10REM TKThe :19027450830018, tai TCB. Choonline FT22038503545175 -CTLNHIDI000001841749537-11-CRE-002 100,000   
1501/02/2022 20:07:29REM Tfr Ac: 21510001810641 NGUYEN THI HIEN Nguyen Hien choonline 200,000   
1601/02/2022 21:10:07REM TKThe :137010388, tai VPB. NGO NGOC DIEP MUNG TUOI HOI 2022 MANH KHOE BINH AN -CTLNHIDI000001841903491-11-CRE-002300,000    
1701/02/2022 21:28:13REM TKThe :19030932480015, tai TCB. Pham Thao ung ho hoi gia dinh tre bai nao FT22038370028021 -CTLNHIDI000001841927883-11-CRE-002500,000    
1801/02/2022 21:59:08REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.1725203286.095962.BUI THI HONG HANH chuyen tien mung tuoi cac con.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET -CTLNHIDI000001841968230-11-CRE-002500,000    
1902/02/2022 01:13:45REM TKThe :105006210637, tai Vietinbank. TRAN THE LAM mung tuoi cac Sieu nhan -CTLNHIDI000001842047542-11-CRE-002 Transaction a2,000,000    
2002/02/2022 01:13:50REM TKThe :0031000304607, tai VCB. MBVCB.1725266013.019901.NGUYEN THI LUONG choonline.CT tu 0031000304607 NGUYEN THI LUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va p-CTLNHIDI000001842049201-11-CRE-002 Transaction a 300,000   
2102/02/2022 01:16:01REM TKThe :0541000189561, tai VCB. IBVCB.1725308658.036850.MTQ ck Ung ho.CT tu 0541000189561 NGUYEN DO DIEU HONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien -CTLNHIDI000001842102969-11-CRE-002 Transaction a500,000    
2202/02/2022 01:37:31REM TKThe :050032145326, tai Sacombank. IBFT XUAN HUONG LE choonline -CTLNHIDI000001842130771-11-CRE-002 200,000   
2302/02/2022 10:01:01REM TKThe :0501000218321, tai VCB. MBVCB.1725525323.002370.TRAN THI HUE + choonlin.CT tu 0501000218321 TRAN THI HUE toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat tri-CTLNHIDI000001842328645-11-CRE-002 100,000   
2402/02/2022 12:40:03REM TKThe :0491000120134, tai VCB. MBVCB.1725689517.058539.DO THU HANG chuyen tien.CT tu 0491000120134 DO THU HANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trie-CTLNHIDI000001842503849-11-CRE-002 500,000   
2502/02/2022 12:44:48REM TKThe :0969583912, tai MB. Fb Kim Ngan li xi cac con dau nam a -CTLNHIDI000001842509100-11-CRE-002 200,000   
2602/02/2022 15:46:15REM TKThe :073704060035622, tai VIB. e hau hoang cung co chut li xi cho cac con -CTLNHIDI000001842699653-11-CRE-002 100,000   
2702/02/2022 18:05:19REM TKThe :19033650051013, tai TCB. Pika bao tro 1 nam FT22038175747852 -CTLNHIDI000001842848424-11-CRE-002   6,000,000BTSN 139 năm 2022
2803/02/2022 15:27:12REM Tfr Ac: 12110000543366 DANG THI PHUONG THAO co Thao lixi chuong trinh khai but1,200,000   
2903/02/2022 16:51:41REM Tfr Ac: 22210000670330 LE THI THANH NGUYEN Choonline 200,000   
3003/02/2022 16:52:01REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000001843895794-11-CRE-002500,000    
3103/02/2022 21:28:29REM Tfr Ac: 16010000387806 TRINH THI THU THUY kem yeu choonline 200,000   
3203/02/2022 22:37:36REM TKThe :10321316310019, tai TCB. Fb nguyenchinh choonline FT22038400991634 -CTLNHIDI000001844298798-11-CRE-002 200,000   
3303/02/2022 22:57:28REM TKThe :1985899899899, tai MB. Vu Huyen Me Bop Cho Online Sieu nhan -CTLNHIDI000001844318605-11-CRE-002 200,000   
3404/02/2022 09:14:08REM Tfr Ac: 12510001807337 BUI THI HA ma bao tro 86 87   1,000,000BTSN 86+87 năm 2021
3504/02/2022 09:54:27REM TKThe :2686868226688, tai MB. Hang Luu Cho Online Sieu nhan -CTLNHIDI000001844606649-11-CRE-002 200,000   
3604/02/2022 12:30:45REM TKThe :0061001003413, tai VCB. MBVCB.1727674789.054180.Chou ung ho hoi sieu nhan.CT tu 0061001003413 DO THI THU VAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat-CTLNHIDI000001844800467-11-CRE-0022,000,000    
3704/02/2022 16:41:52REM TKThe :45404151515, tai SCB. lixi cac sieu nhan -CTLNHIDI000001845116852-11-CRE-002200,000    
3804/02/2022 19:58:22REM TKThe :0821000044564, tai VCB. MBVCB.1728161454.035685.PHAN HAI YEN choonline.CT tu 0821000044564 PHAN THI HAI YEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat -CTLNHIDI000001845389033-11-CRE-002 200,000   
3905/02/2022 07:52:19REM TKThe :268666666, tai VIB. vr ha cuc ung ho hoi gia dinh bai nao vn -CTLNHIDI000001845770867-11-CRE-0025,000,000    
4005/02/2022 07:59:18REM TKThe :19036577327012, tai TCB. Nguyen Thi Trang ung ho hoi GD co tre bai nao VN FT22038434395803 -CTLNHIDI000001845775657-11-CRE-002300,000    
4105/02/2022 08:01:25REM TKThe :01671750003, tai Tienphongbank. Boy .Miu .Leo -CTLNHIDI000001845777362-11-CRE-0023,000,000    
4205/02/2022 08:01:35REM Tfr Ac: 12510000914720 TRAN KHANH HOA ung ho500,000    
4305/02/2022 08:04:13REM TKThe :19033479006012, tai TCB. Huong Ly ung ho. Mong cac em mot doi binh anh FT22038073082005 -CTLNHIDI000001845779564-11-CRE-002200,000    
4405/02/2022 08:10:57REM TKThe :106868233590, tai Vietinbank. TRAN THI CAM HA chuyen tien ung ho -CTLNHIDI000001845785075-11-CRE-002200,000    
4505/02/2022 08:13:43REM TKThe :19032870093012, tai TCB. Mot chut tam long gui cac con FT22038539433056 -CTLNHIDI000001845787411-11-CRE-002200,000    
4605/02/2022 08:18:52REM TKThe :5000112068888, tai MB. Hang huynh -CTLNHIDI000001845792026-11-CRE-002500,000    
4705/02/2022 08:20:27REM TKThe :0011004212223, tai VCB. MBVCB.1728511976.059101.Xin gui chut tam long.CT tu 0011004212223 NGUYEN THI VAN ANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat-CTLNHIDI000001845793530-11-CRE-002100,000    
4805/02/2022 08:24:21REM TKThe :0691000328053, tai VCB. MBVCB.1728515256.060140.LE HOANG YEN ung ho hoi gia dinh tre bai nao vn.CT tu 0691000328053 LE HOANG YEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (-CTLNHIDI000001845796942-11-CRE-002500,000    
4905/02/2022 08:25:47REM TKThe :0110127021007, tai MB. Gia dinh Khanh Nghia ung ho hoi gia dinh tre bai nao Viet Nam -CTLNHIDI000001845798216-11-CRE-002500,000    
5005/02/2022 08:27:01REM TKThe :2310215019730, tai Agribank. BIDV;1207242445;Ung ho gd bai nao vn -CTLNHIDI000001845799417-11-CRE-002200,000    
5105/02/2022 08:35:32REM TKThe :108003641533, tai Vietinbank. minh Huy . Minh Hoang . Minh Huyen dung tien li xi ung ho -CTLNHIDI000001845807548-11-CRE-002150,000    
5205/02/2022 08:48:47REM TKThe :0011004086339, tai VCB. MBVCB.1728539006.067710.Vc Dung Mai uh hoi gd tre bai nao vn. Chuc cac con that vui khoe.CT tu 0011004086339 LY THU MAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI-CTLNHIDI000001845821916-11-CRE-0021,000,000    
5305/02/2022 08:50:56REM TKThe :104001673752, tai Vietinbank. linh tran ung ho -CTLNHIDI000001845824293-11-CRE-0021,000,000    
5405/02/2022 08:53:26REM TKThe :237460391, tai VPB. Nguyet ung ho cac gia dinh co tre bai nao Chuc moi nguoi nam moi an khang -CTLNHIDI000001845827083-11-CRE-002500,000    
5505/02/2022 08:56:15REM Tfr Ac: 21410000957502 NGUYEN THI NINH Gia dinh chau Duc va Minh ung ho hoi gia dinh tre bai nao500,000    
5605/02/2022 09:03:47REM TKThe :8820100986888, tai MB. Gd mai hoa ung ho hoi gia dinh bai nao vn -CTLNHIDI000001845838938-11-CRE-002500,000    
5705/02/2022 09:07:28REM Tfr Ac: 46188002059999 VU THI PHUONG THAO gd Thao Canh ung ho Hoi Gia Dinh Tre Bai Nao VN500,000    
5805/02/2022 09:13:04REM TKThe :10822332601014, tai TCB. Son Hien Nghi Khai ung ho FT22038207821990 -CTLNHIDI000001845850439-11-CRE-0022,000,000    
5905/02/2022 09:15:52REM TKThe :115739999, tai VPB. Nguyen Quynh chuc cac be mot nam moi binh an -CTLNHIDI000001845853832-11-CRE-002100,000    
6005/02/2022 09:19:20REM TKThe :19032243159016, tai TCB. Tran Thuy Linh ung ho gd tre bai nao VN FT22038118090231 -CTLNHIDI000001845858294-11-CRE-002100,000    
6105/02/2022 09:27:28REM TKThe :03401010994407, tai MSB. Ung ho quy gia dinh -CTLNHIDI000001845868854-11-CRE-002100,000    
6205/02/2022 09:29:51REM TKThe :109868992835, tai Vietinbank. Daisy ung ho -CTLNHIDI000001845872115-11-CRE-002200,000    
6305/02/2022 09:29:52REM TKThe :3180205460880, tai Agribank. BIDV;1207242445;Huongnhaungho -CTLNHIDI000001845872150-11-CRE-002300,000    
6405/02/2022 09:33:26REM TKThe :19033799836021, tai TCB. Gd Mina FT22038408268873 -CTLNHIDI000001845877004-11-CRE-002500,000    
6505/02/2022 09:39:37REM TKThe :19030363683018, tai TCB. Ck FT22038727904633 -CTLNHIDI000001845885527-11-CRE-002500,000    
6605/02/2022 09:42:23REM TKThe :0030116621009, tai MB. Viet ha ung ho Tet 2022 -CTLNHIDI000001845889481-11-CRE-002500,000    
6705/02/2022 09:42:39REM TKThe :19133758487017, tai TCB. Tien Pham ung ho hoi gia dinh tre bai nao VN FT22038539768048 -CTLNHIDI000001845889829-11-CRE-002300,000    
6805/02/2022 09:43:48REM Tfr Ac: 46110000386667 PHUONG THI HUONG Be Quang Minh tang cac ban200,000    
6905/02/2022 09:48:36REM TKThe :19033649436025, tai TCB. Thu ung ho tre em bai nao FT22038066048744 -CTLNHIDI000001845898447-11-CRE-002200,000    
7005/02/2022 09:49:11REM TKThe :0601000519325, tai VCB. MBVCB.1728607331.091731.Gd Phu. ct.cho cac em-chuc cac em tet vui ve, khoe manh..CT tu 0601000519325 DIEP PHU QUI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO V-CTLNHIDI000001845899331-11-CRE-0023,000,000    
7105/02/2022 09:54:25REM TKThe :0011004329505, tai VCB. MBVCB.1728613510.094109.Ung ho hoi gia dinh tre bai nao vn.CT tu 0011004329505 DO PHUONG LIEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau t-CTLNHIDI000001845906875-11-CRE-0021,000,000    
7205/02/2022 09:58:24REM TKThe :0611001929861, tai VCB. MBVCB.1728619494.096000.NGUYEN HONG HA chuc mung nam moi cac con .CT tu 0611001929861 NGUYEN HONG HA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV-CTLNHIDI000001845912542-11-CRE-002500,000    
7305/02/2022 10:02:54REM TKThe :2302205166542, tai Agribank. BIDV;1207242445;Mong cac e binh phuc khoe manh -CTLNHIDI000001845919320-11-CRE-002200,000    
7405/02/2022 10:07:42REM TKThe :3328666789999, tai MB. Be Trong Nguyen ung ho cac ban nho -CTLNHIDI000001845926635-11-CRE-0021,000,000    
7505/02/2022 10:07:55REM TKThe :105872550971, tai Vietinbank. mongbinhanvamayman -CTLNHIDI000001845926920-11-CRE-002100,000    
7605/02/2022 10:08:59REM TKThe :0011004370377, tai VCB. MBVCB.1728632747.000840.TANG THI PHUONG ung ho tre bi bai nao.CT tu 0011004370377 TANG THI PHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) D-CTLNHIDI000001845928665-11-CRE-002200,000    
7705/02/2022 10:09:51REM TKThe :19029106734886, tai TCB. Vo Truong Giang ung ho hoi gia dinh bai nao viet FT22038895700712 -CTLNHIDI000001845930042-11-CRE-0021,000,000    
7805/02/2022 10:10:32REM TKThe :19030641493012, tai TCB. Minh hang ung ho FT22038895702800 -CTLNHIDI000001845931109-11-CRE-00250,000    
7905/02/2022 10:12:24REM TKThe :19021116874014, tai TCB. Mai Thang.Mai Phong ung ho FT22038360309905 -CTLNHIDI000001845934056-11-CRE-002500,000    
8005/02/2022 10:15:49REM TKThe :3636969697979, tai MB. THAO mung tuoi be -CTLNHIDI000001845939332-11-CRE-002200,000    
8105/02/2022 10:17:10REM TKThe :17977737, tai ACB. KHANH UNG HO HOI TRE BAI NAO VN-050222-10:18:24 803560 -CTLNHIDI000001845941383-11-CRE-002500,000    
8205/02/2022 10:20:19REM TKThe :0550199888668, tai MB. HOANG KIEU ANH chuyen khoan uh hoi gia dinh tre bai nao -CTLNHIDI000001845946194-11-CRE-002300,000    
8305/02/2022 10:24:14REM Tfr Ac: 36210000231002 DO THUY LINH Do Thuy Linh va Le Quang Huy400,000    
8405/02/2022 10:24:26REM TKThe :9704229267778780, tai MB. Be Cat Minh ung ho -CTLNHIDI000001845952428-11-CRE-002100,000    
8505/02/2022 10:24:51REM TKThe :504108192100002, tai Nam A Bank. NGUYEN THI NHU Y ung ho Gia Dinh Tre bai nao Viet Nam -CTLNHIDI000001845953067-11-CRE-002500,000    
8605/02/2022 10:25:36REM TKThe :19028845629016, tai TCB. Nhat minh ung ho hoi gd tre bai nao vn FT22038505175772 -CTLNHIDI000001845954171-11-CRE-002500,000    
8705/02/2022 10:30:46REM TKThe :0101000796694, tai VCB. MBVCB.1728661644.011322.Gdinh trong van xin ung ho hoi gdinh tre bai nao vn.CT tu 0101000796694 MANH THI THUY VAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO V-CTLNHIDI000001845961769-11-CRE-002500,000    
8805/02/2022 10:33:33REM TKThe :19029302172012, tai TCB. Ung ho FT22038203260228 -CTLNHIDI000001845965972-11-CRE-0021,000,000    
8905/02/2022 10:35:05REM TKThe :19037037495011, tai TCB. Jyoti ung ho FT22038111249510 -CTLNHIDI000001845968317-11-CRE-0021,000,000    
9005/02/2022 10:37:03REM TKThe :4221510760883101, tai Sacombank. IBFT Ung ho hoi gd bai nao VN -CTLNHIDI000001845971398-11-CRE-002200,000    
9105/02/2022 10:37:31REM TKThe :226778705, tai VPB. Gia dinh Bun ung ho hoi -CTLNHIDI000001845972184-11-CRE-00250,000    
9205/02/2022 10:38:43REM TKThe :101872583487, tai Vietinbank. vo chong hoa phong ung ho hoi gia dinh tre bai nao vn -CTLNHIDI000001845974000-11-CRE-002500,000    
9305/02/2022 10:39:27REM TKThe :106003393522, tai Vietinbank. gd Tai Van chuc cac con manh khoe -CTLNHIDI000001845975069-11-CRE-002200,000    
9405/02/2022 10:40:20REM TKThe :184632292, tai VPB. Me con be Mint ung ho Hoi gdinh bai nao VN -CTLNHIDI000001845976396-11-CRE-0021,000,000    
9505/02/2022 10:40:26REM Tfr Ac: 11910000369103 NGUYEN THI DO QUYEN Nguyen thi do quyen ct ung ho2,000,000    
9605/02/2022 10:43:38REM TKThe :130319935555, tai MB. Be Bao Anh Khe ung ho cac ban nho -CTLNHIDI000001845981442-11-CRE-0021,000,000    
9705/02/2022 10:49:14REM TKThe :363738398, tai ACB. VU THI MAI UNG HO A-050222-10:50:10 808176 -CTLNHIDI000001845989922-11-CRE-0025,000,000    
9805/02/2022 10:56:14REM TKThe :19027389827777, tai TCB. Uh cac ban FT22038476935018 -CTLNHIDI000001846000043-11-CRE-002500,000    
9905/02/2022 10:57:53REM TKThe :8662688688888, tai MB. NGO THI DIEU LINH chuyen khoan -CTLNHIDI000001846002420-11-CRE-002300,000    
10005/02/2022 10:57:55REM TKThe :0011000674681, tai VCB. MBVCB.1728696735.024254.DANG THI VIET HONG uh hoi gd tre bai nao.CT tu 0011000674681 DANG THI VIET HONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (B-CTLNHIDI000001846002480-11-CRE-002500,000    
10105/02/2022 10:58:06REM TKThe :101005991609, tai Vietinbank. Be Nguyen Quynh Chi ung ho -CTLNHIDI000001846002730-11-CRE-002150,000    
10205/02/2022 11:00:25REM TKThe :19033801738016, tai TCB. Gia dinh Hiep Tuan Anh 114 Hoang Van Thai ung ho hoi gia dinh bai nao VN FT22038650026926 -CTLNHIDI000001846006152-11-CRE-0022,000,000    
10305/02/2022 11:03:20REM TKThe :0011004402739, tai VCB. MBVCB.1728705130.026995.NGUYEN PHUONG LIEN chuyen tien.CT tu 0011004402739 NGUYEN PHUONG LIEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau t-CTLNHIDI000001846010500-11-CRE-0022,000,000    
10405/02/2022 11:03:33REM TKThe :0711000237763, tai VCB. MBVCB.1728705266.027099.HO QUYNH TRANG ung ho.CT tu 0711000237763 HO QUYNH TRANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat tri-CTLNHIDI000001846010830-11-CRE-002500,000    
10505/02/2022 11:04:33REM TKThe :19020477613014, tai TCB. NgoMinhChau ung ho FT22038078276313 -CTLNHIDI000001846012290-11-CRE-002300,000    
10605/02/2022 11:09:15REM TKThe :03446841701, tai Tienphongbank. Vu Manh Tuan -CTLNHIDI000001846018960-11-CRE-002100,000    
10705/02/2022 11:12:06REM Tfr Ac: 21310005568966 NGUYEN THANH TUNG ban tung k38 LVT2,000,000    
10805/02/2022 11:15:04REM TKThe :19033934864014, tai TCB. cua it long nhieu giup do cac em bai nao FT22038901087923 -CTLNHIDI000001846027453-11-CRE-002100,000    
10905/02/2022 11:26:31REM TKThe :196932286, tai VIB. chau Pham Linh Dan ung ho 200k -CTLNHIDI000001846043516-11-CRE-002200,000    
11005/02/2022 11:28:53REM TKThe :37261950001, tai SCB. thuong chuc cac con mot nam binh an tuoi vui -CTLNHIDI000001846046737-11-CRE-002500,000    
11105/02/2022 11:31:20REM TKThe :19034663069015, tai TCB. Ung ho hoi gia dinh co tre bai nao VN FT22038368001708 -CTLNHIDI000001846050116-11-CRE-002500,000    
11205/02/2022 11:37:12REM TKThe :0020105886668, tai MB. Gia dinh My Tung ung ho -CTLNHIDI000001846058165-11-CRE-002300,000    
11305/02/2022 12:02:04REM TKThe :0430146868888, tai MB. Nguyen Tra Giang mung tuoi cac tre em bai nao Viet Nam -CTLNHIDI000001846092061-11-CRE-002200,000    
11405/02/2022 12:17:43REM TKThe :0011004238306, tai VCB. MBVCB.1728792550.059951.NGUYEN THI HONG NHUONG chuyen tien.CT tu 0011004238306 NGUYEN THI HONG NHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BID-CTLNHIDI000001846112627-11-CRE-002300,000    
11505/02/2022 12:23:19REM TKThe :173786891, tai VPB. Ung ho Hoi Gia Dinh Tre Bai Nao -CTLNHIDI000001846120093-11-CRE-002300,000    
11605/02/2022 12:27:33REM TKThe :102872597120, tai Vietinbank. gd xoai ung ho hoi gia dinh tre bai nao viet nam -CTLNHIDI000001846125687-11-CRE-002200,000    
11705/02/2022 13:01:40REM TKThe :19033526673014, tai TCB. Thanh Lan FT22038697406190 -CTLNHIDI000001846170710-11-CRE-002500,000    
11805/02/2022 13:01:55REM TKThe :0271000346051, tai VCB. MBVCB.1728840748.078294.Gd Uyen Phuong My uh hoi gd bai nao VN.CT tu 0271000346051 DUONG THI KIEU LY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV-CTLNHIDI000001846171070-11-CRE-002200,000    
11905/02/2022 13:08:46REM TKThe :0491000038812, tai VCB. MBVCB.1728848393.081156.Be ngoc Linh va gd ung ho hoi gd tre bai nao vn.CT tu 0491000038812 TRAN THI DIEU NGOC toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET-CTLNHIDI000001846179945-11-CRE-002200,000    
12005/02/2022 13:13:44REM TKThe :686666686868, tai MB. Be Ngoc Anh ung ho hoi gia dinh bai nao Viet Nam -CTLNHIDI000001846186614-11-CRE-002500,000    
12105/02/2022 13:34:22REM TKThe :0021000403355, tai VCB. MBVCB.1728877621.091918.Gia dinh Trac Lam va Lam Anh uh hoi gd bai nao vn.CT tu 0021000403355 PHAM THI TUYET NHUNG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO -CTLNHIDI000001846213078-11-CRE-002300,000    
12205/02/2022 13:37:46REM TKThe :19035952554017, tai TCB. Nguyen Thu ung ho hoi gia dinh bai nao vn FT22038102402519 -CTLNHIDI000001846217827-11-CRE-0021,000,000    
12305/02/2022 13:39:03REM Tfr Ac: 12210000639624 HA THU THUY UNG HO HOI GD CO TRE BAI NAO500,000    
12405/02/2022 14:06:45REM TKThe :219168616, tai VPB. NGO THUY TRANG chuyen tien ung ho -CTLNHIDI000001846256459-11-CRE-002200,000    
12505/02/2022 14:10:23REM TKThe :19032636779016, tai TCB. Ha Ly va Gia Khiem ung ho hoi gia dinh tre bai nao FT22038030696857 -CTLNHIDI000001846261433-11-CRE-002200,000    
12605/02/2022 14:31:30REM TKThe :0021001606535, tai VCB. MBVCB.1728940566.016230.NGUYEN HOANG VIET LY ung ho .CT tu 0021001606535 NGUYEN HOANG VIET LY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau t-CTLNHIDI000001846290332-11-CRE-002500,000    
12705/02/2022 14:33:48REM TKThe :199119918, tai ACB. LAN HUONG UNG HO-050222-14:35:36 836425 -CTLNHIDI000001846293517-11-CRE-002300,000    
12805/02/2022 14:36:05REM Tfr Ac: 43210002117427 NGUYEN THI PHUONG THAO thoa tran ung ho hoi tre bai nao vn200,000    
12905/02/2022 14:47:37REM Tfr Ac: 65510000055623 DUONG NGOC YEN NI ung ho500,000    
13005/02/2022 14:53:40REM TKThe :8000215016226, tai Agribank. BIDV;1207242445;Vu Hoang Bao Vu Hoang Phuc ung ho cac ban -CTLNHIDI000001846321822-11-CRE-002500,000    
13105/02/2022 14:55:55REM TKThe :19029884540029, tai TCB. Le Phuong Hoa FT22038348270069 -CTLNHIDI000001846324987-11-CRE-002150,000    
13205/02/2022 15:05:34REM TKThe :2037287, tai ACB. PHI ANH UNG HO HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM-050222-15:06:49 840565 -CTLNHIDI000001846339151-11-CRE-002300,000    
13305/02/2022 16:24:38REM TKThe :0009707979799, tai VCB. MBVCB.1729078224.068908.Fb thaohoangphuong chuc cac be nam moi nhieu suc khoe.CT tu 9707979799 HOANG PHUONG THAO toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VI-CTLNHIDI000001846463596-11-CRE-002500,000    
13405/02/2022 16:40:01REM TKThe :19032848889016, tai TCB. Ung ho hoi gia dinh tre bai nao VN chuc cac con muon van dieu tot dep FT22038959112040 -CTLNHIDI000001846488711-11-CRE-002200,000    
13505/02/2022 17:01:07REM TKThe :113965622, tai VPB. Chuc cac con that nhieu suc khoe -CTLNHIDI000001846525246-11-CRE-0021,000,000    
13605/02/2022 17:05:45REM TKThe :19032273830014, tai TCB. Ung ho hoi gia dinh bai nao Viet Nam FT22038357860521 -CTLNHIDI000001846533250-11-CRE-002500,000    
13705/02/2022 17:08:27REM TKThe :10803188888, tai SCB. ung ho tre bai nao VN -CTLNHIDI000001846537883-11-CRE-002100,000    
13805/02/2022 17:21:44REM Tfr Ac: 22210004109988 TRAN THI QUYNH ANH Chuyen tien100,000    
13905/02/2022 17:47:20REM TKThe :106004820355, tai Vietinbank. chuc cac con nam moi manh khoe cham ngoan -CTLNHIDI000001846604031-11-CRE-002300,000    
14005/02/2022 17:55:51REM Tfr Ac: 48310000559052 DINH PHUONG LINH ban Bui An Chi ung ho cac ban bi bai nao VN500,000    
14105/02/2022 18:31:04REM TKThe :03401012658888, tai MSB. Chuc cac be nam moi hanh phuc -CTLNHIDI000001846667450-11-CRE-002500,000    
14205/02/2022 18:37:44REM TKThe :625704060180816, tai VIB. Chau ung ho gd tre bai nao -CTLNHIDI000001846678405-11-CRE-002200,000    
14305/02/2022 19:51:23REM TKThe :221704070001888, tai HDBank. gd chau Pham Ngoc Kim Ngan ung ho hoi gd bai nao VN -CTLNHIDI000001846796631-11-CRE-002300,000    
14405/02/2022 19:52:18REM TKThe :19031577932011, tai TCB. Khanh Oanh FT22038259535924 -CTLNHIDI000001846798082-11-CRE-002500,000    
14505/02/2022 20:09:23REM TKThe :065704060041265, tai VIB. pham hong uh hoi gia dinh bai nao vn -CTLNHIDI000001846826221-11-CRE-002200,000    
14605/02/2022 20:10:19REM TKThe :0541001543017, tai VCB. MBVCB.1729367603.079911.NGUYEN THI PHUONG THAO ung ho quy bai nao tre em .CT tu 0541001543017 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NA-CTLNHIDI000001846827694-11-CRE-002200,000    
14705/02/2022 21:34:45REM TKThe :0031000304607, tai VCB. MBVCB.1729472279.019517.NGUYEN THI LUONG chuyen tien lixi dau nam.CT tu 0031000304607 NGUYEN THI LUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BI-CTLNHIDI000001846959240-11-CRE-002100,000    
14805/02/2022 21:47:35REM TKThe :0520106666688, tai MB. Gd NGUYEN HA MY ung ho -CTLNHIDI000001846976896-11-CRE-002300,000    
14905/02/2022 22:41:13REM TKThe :19028050758020, tai TCB. Phuong Mint choonline FT22038440278609 -CTLNHIDI000001847039636-11-CRE-002 300,000   
15005/02/2022 22:48:04REM TKThe :19023954549012, tai TCB. Nhung nguyen ung ho cac con FT22038244738436 -CTLNHIDI000001847046247-11-CRE-002500,000    
15105/02/2022 22:48:11REM TKThe :105872198962, tai Vietinbank. Do Quynh Linh ung ho gia dinh tre bai nao Viet Nam -CTLNHIDI000001847046368-11-CRE-002500,000    
15206/02/2022 00:59:49REM Tfr Ac: 50110000781795 LE THI MAI PHUONG Be Pham Minh Quang ung ho Gia dinh tre bai nao Viet Nam Transaction at date 2022-02-05-23.16.41500,000    
15306/02/2022 00:59:55REM Tfr Ac: 50110000624872 BUI THU HA ngoc mai va minh loc ung ho Transaction at date 2022-02-05-23.19.40200,000    
15406/02/2022 01:00:35REM TKThe :0001025528888, tai VCB. MBVCB.1729579052.060116.Mina ung ho hoi gia dinh bai lao vn.CT tu 1025528888 NGUYEN THI MAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu -CTLNHIDI000001847086557-11-CRE-002 Transaction a1,000,000    
15506/02/2022 01:01:12REM TKThe :19031393249998, tai TCB. Duy An Duy Khang ung ho FT22038386056025 -CTLNHIDI000001847101775-11-CRE-002 Transaction a100,000    
15606/02/2022 01:07:30REM TKThe :19033028421040, tai TCB. Gia dinh Lila nguyen ung ho FT22038583528224 -CTLNHIDI000001847123470-11-CRE-0021,000,000    
15706/02/2022 02:27:18REM TKThe :0001025555858, tai VCB. MBVCB.1729632864.077296.An Dang An Chi ung ho.CT tu 1025555858 LE HONG VAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Vie-CTLNHIDI000001847140268-11-CRE-002500,000    
15806/02/2022 08:23:48REM TKThe :0781000399546, tai VCB. MBVCB.1729729713.007031.Hang shop ung ho hoi gd bai lao vn.CT tu 0781000399546 DUONG THI HANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau t-CTLNHIDI000001847241386-11-CRE-0021,000,000    
15906/02/2022 08:34:14REM TKThe :90868688888, tai MB. Nhat phuong gdsn553 lamdong -CTLNHIDI000001847253063-11-CRE-002 100,000   
16006/02/2022 08:37:15REM TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho hoi gia dinh tre bai nao vn -CTLNHIDI000001847256621-11-CRE-002200,000    
16106/02/2022 09:50:49REM TKThe :0451000404972, tai VCB. MBVCB.1729837068.046507.Be linh huy ung ho.CT tu 0451000404972 NGUYEN THI HA VAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat tri-CTLNHIDI000001847367665-11-CRE-002500,000    
16206/02/2022 10:17:40REM TKThe :0031000189659, tai VCB. MBVCB.1729875537.061407.Be Minh Tri ung ho hoi gia dinh bai nao vn.CT tu 0031000189659 LE THI HAI HA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV-CTLNHIDI000001847415889-11-CRE-002500,000    
16306/02/2022 12:04:13REM TKThe :11020914630013, tai TCB. Chung tay cung cac con FT22038030220288 -CTLNHIDI000001847579548-11-CRE-0021,000,000    
16406/02/2022 13:17:22REM TKThe :109874358021, tai Vietinbank. Sam Nhi Dan ung ho hoi gia dinh bai nao VN -CTLNHIDI000001847696833-11-CRE-002300,000    
16506/02/2022 14:11:06REM TKThe :19022877952333, tai TCB. 2 be Tue Linh Ngoc Diep ung ho hoi gia dinh bai nao Viet Nam FT22038660430557 -CTLNHIDI000001847783832-11-CRE-0021,000,000    
16606/02/2022 14:24:40REM TKThe :19035378640015, tai TCB. Pham Thi Hang FT22038357260528 -CTLNHIDI000001847806238-11-CRE-002100,000    
16706/02/2022 18:48:17REM Tfr Ac: 45010002741615 LE THI THUY Le Thuy ung ho hoi gia dinh tre bai nao viet nam500,000    
16806/02/2022 19:13:44REM TKThe :19031050794011, tai TCB. con Thai Lam ung ho hoi gia dinh tre bai nao FT22038440608341 -CTLNHIDI000001848373512-11-CRE-0023,000,000    
16906/02/2022 20:07:32REM TKThe :19030827524015, tai TCB. ung ho hoi gia dinh tre bai nao viet nam FT22038007286501 -CTLNHIDI000001848478276-11-CRE-0022,000,000    
17006/02/2022 21:41:13REM TKThe :186219888, tai VPB. ung ho tre em bai nao -CTLNHIDI000001848648510-11-CRE-0023,000,000    
17106/02/2022 22:16:15REM Tfr Ac: 12010000326074 NGUYEN MINH CHAU Chuyen tien500,000    
17206/02/2022 22:50:00REM TKThe :0301000327070, tai VCB. MBVCB.1730944535.077738.Chau Gia Han ung ho hoi gia dinh tre bai nao .CT tu 0301000327070 LE THI HAI YEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (-CTLNHIDI000001848735901-11-CRE-002100,000    
17306/02/2022 22:51:06REM TKThe :0301000327070, tai VCB. MBVCB.1730945987.078107.Yen Da ung ho hoi gia dinh tre bai nao VN.CT tu 0301000327070 LE THI HAI YEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV-CTLNHIDI000001848736926-11-CRE-002100,000    
17407/02/2022 08:29:43REM TKThe :19036873281011, tai TCB. Hanh Tran ung ho FT22038110885443 -CTLNHIDI000001848976911-11-CRE-002100,000    
1757/2/2022 9:02REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22 thang 2.2022 FT22038930410604 -CTLNHIDI000001849048610-11-CRE-002   500,000BTSN 22 tháng 2/2022
1767/2/2022 9:45REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU li xi cac chau dau xuan -CTLNHIDI000001849168571-11-CRE-002500,000    
17707/02/2022 11:20:06REM Tfr Ac: 22010000730586 NGUYEN THI KIM NGAN chau Ngan An ung ho hoi gia dinh tre bai nao vn1,000,000    
17807/02/2022 13:06:05REM TKThe :0021000392506, tai VCB. MBVCB.1731781512.078070.Nguyen thuy hang ung ho hoi gd co tre em bai nao vn.CT tu 0021000392506 NGUYEN THUY HANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VI-CTLNHIDI000001849691920-11-CRE-002300,000    
17907/02/2022 14:06:39REM TKThe :700010726581, tai Shinhan Bank V. UNG HO -CTLNHIDI000001849833047-11-CRE-002500,000    
18007/02/2022 16:03:37REM TKThe :18158150001, tai SCB. be Hoang Linh Dan va Hoang Quoc Khanh ung ho Quy GDSN dau nam -CTLNHIDI000001850179884-11-CRE-0021,000,000    
18107/02/2022 16:26:51REM TKThe :222010979, tai ACB. TRAN THI NGOC HOA UNG HO GD TRE BAI NAO VN-070222-16:28:07 217113 -CTLNHIDI000001850252466-11-CRE-002200,000    
18207/02/2022 16:33:48REM Tfr Ac: 21410000198198 NGUYEN DOAN TRANG Trang ung ho200,000    
18307/02/2022 16:52:49REM Tfr Ac: 51010001880284 NGUYEN THI THU HA Chau Hoang An ct ung ho200,000    
18407/02/2022 18:27:56REM TKThe :19033557643016, tai TCB. Be Tu anh ung ho FT22038286682952 -CTLNHIDI000001850598503-11-CRE-002100,000    
18507/02/2022 21:00:32REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-070222-21:01:49 278754 -CTLNHIDI000001850966230-11-CRE-002500,000    
18608/02/2022 12:18:25REM TKThe :106872998626, tai Vietinbank. LE PHUONG HA chuyen tien 2-2022 -CTLNHIDI000001852129535-11-CRE-002   500,000BTSN 104 năm 2021
18708/02/2022 13:03:58REM TKThe :103005942299, tai Vietinbank. Chuc bo me va cac con manh khoe binh an -CTLNHIDI000001852233490-11-CRE-002100,000    
18808/02/2022 13:22:33REM TKThe :9704389968227774, tai BaoVietBank. Be Dang va Huy ung ho -CTLNHIDI000001852275944-11-CRE-002200,000    
18908/02/2022 21:22:57REM TKThe :0101001214458, tai VCB. MBVCB.1734949206.007988.CHUC CAC CON MANH KHOE BINH AN.CT tu 0101001214458 PHAN THI NGOC toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va -CTLNHIDI000001853661250-11-CRE-002500,000    
19009/02/2022 12:13:58REM TKThe :048718470001, tai LienVietPostBa. Pham Thi Mo chuyen -CTLNHIDI000001854764608-11-CRE-0021,000,000    
19109/02/2022 16:05:21REM TKThe :01771476001, tai Tienphongbank. Li xi cac con -CTLNHIDI000001855430454-11-CRE-0021,000,000    
19209/02/2022 17:16:02REM TKThe :02312161301, tai Tienphongbank. vc Son My ung ho hoi gd tre bai nao vn. A di da phat -CTLNHIDI000001855685803-11-CRE-002300,000    
19309/02/2022 18:44:08REM TKThe :223039847, tai VPB. Tam long nho -CTLNHIDI000001855951613-11-CRE-00250,000    
19410/02/2022 12:33:19REM TKThe :105868974506, tai Vietinbank. m xin gui chut yeu thuong den cac con -CTLNHIDI000001857721578-11-CRE-002150,000    
19510/02/2022 13:34:55REM TKThe :226766618, tai VPB. NGUYEN THI KIEU VANH chuyen tien -CTLNHIDI000001857892973-11-CRE-002200,000    
19610/02/2022 15:17:54REM TKThe :50989868, tai VPB. Mot chut tam long danh cho cac em -CTLNHIDI000001858272945-11-CRE-002200,000    
19710/02/2022 15:54:34REM TKThe :19029367456018, tai TCB. Vu Quynh Chi-Vu Hai Binh ung ho quy FT22041009338300 -CTLNHIDI000001858431898-11-CRE-002500,000    
19810/02/2022 18:10:00REM TKThe :19020107502019, tai TCB. Con Chi Anh ung ho cac ban FT22041462009800 -CTLNHIDI000001859017512-11-CRE-002500,000    
19910/02/2022 19:25:12REM TKThe :0301000297082, tai VCB. MBVCB.1739422578.095881.DIEP VIEN NHI+ BTSN56+ 5 THANG.CT tu 0301000297082 LE THI MAI LINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu v-CTLNHIDI000001859285060-11-CRE-002   2,350,000BTSN 56 5 tháng (1-5/2022) MTQ báo ck thiếu 150k
20010/02/2022 22:05:55REM TKThe :9704229201585424150, tai MB. mong cac con mot doi binh an -CTLNHIDI000001859792950-11-CRE-002200,000    
20111/02/2022 09:06:56REM TKThe :19037276908016, tai TCB. banminh khang-hao nhien-minh nhat ung ho FT22042367098899 -CTLNHIDI000001860330441-11-CRE-002500,000    
20211/02/2022 11:12:25REM Tfr Ac: 21110000925766 DOI THI HOAI LINH Chuyen tien200,000    
20311/02/2022 18:36:12REM TKThe :19036054981010, tai TCB. UH GD SIEU NHAN FT22042959447813 -CTLNHIDI000001862336277-11-CRE-002200,000    
20412/02/2022 14:58:59REM TKThe :108867570768, tai Vietinbank. DAO PHUONG DUNG Ung ho cac be -CTLNHIDI000001864488692-11-CRE-002200,000    
20512/02/2022 20:30:54REM TKThe :19024178293866, tai TCB. Be Cay mung tuoi cac ban FT22045841299449 -CTLNHIDI000001865533882-11-CRE-002500,000    
20614/02/2022 01:27:24REM TKThe :0491001839392, tai VCB. MBVCB.1747216125.067432.TRAN HUONG NHU chuyen tien ung ho thien nguyen .CT tu 0491001839392 TRAN HUONG NHU toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM-CTLNHIDI000001868441398-11-CRE-002 Transaction a500,000    
20715/02/2022 13:14:22REM Tfr Ac: 12010000489597 DANG THI THANH NGAN Chuyen tien200,000    
20815/02/2022 16:21:11REM TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000001874285997-11-CRE-002100,000    
20916/02/2022 08:17:32REM 990022021600986 BO-VIEN NGHIEN CUU QUAN LY PHAT TRIEN FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-REFBNK2046967113303 MSD CHUYEN TIEN CHUONG TRINH TRAO 1 50 PHAN QUA CHO TRE EM BAI NAO CO H OAN CANH KHO KHAN Bank Charge .0  150,000,000  
21016/02/2022 11:43:50REM TKThe :0991000002275, tai VCB. MBVCB.1753957699.064107.NGUYEN THACH ANH chuyen tien.CT tu 0991000002275 NGUYEN THACH ANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va-CTLNHIDI000001876857229-11-CRE-002250,000    
21116/02/2022 19:39:16REM TKThe :19036465610013, tai TCB. Nguyen Thi Thuy BTSN Ms 108 thang 2 FT22047826977978 -CTLNHIDI000001878691070-11-CRE-002   500,000BTSN 108 2021
21217/02/2022 05:46:52REM TKThe :106870593568, tai Vietinbank. ung ho hoi. -CTLNHIDI000001879389140-11-CRE-00230,000    
21318/02/2022 09:14:24REM TKThe :025704061531415, tai VIB. NamAn BTSN174 -CTLNHIDI000001883200785-11-CRE-002   300,000BTSN 174
21418/02/2022 15:11:56REM TKThe :19032870093012, tai TCB. Mot chut tam long FT22049509338166 -CTLNHIDI000001884565629-11-CRE-002100,000    
21518/02/2022 15:58:12REM TKThe :194882653, tai VPB. Uh sieu nhan -CTLNHIDI000001884781194-11-CRE-0021,000,000    
21618/02/2022 17:35:24REM TKThe :8566669999, tai SHB. LY THI THU TRANG UH HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM -CTLNHIDI000001885231592-11-CRE-002500,000    
21719/02/2022 09:50:43REM TKThe :19032813815028, tai TCB. GD Hien Long BTSN 191 2022 FT22050005402546 -CTLNHIDI000001886832739-11-CRE-002   6,000,000BTSN 191 cả năm 2022
21819/02/2022 10:50:16REM TKThe :03486267301, tai Tienphongbank. Ha Thuy Linh chuyen tien -CTLNHIDI000001887048351-11-CRE-002500,000    
21919/02/2022 12:59:56REM TKThe :19024331722011, tai TCB. Hong- BTSN-198-thang 2 FT22050053013255 -CTLNHIDI000001887459088-11-CRE-002   500,000BTSN 198 T1/2022
22019/02/2022 13:06:21REM TKThe :19024331722011, tai TCB. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 1207242445 - HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM FT22050104541509 -CTLNHIDI000001887475801-11-CRE-002   1,000,000BTSN 198 T2+3/2022
22119/02/2022 14:58:35REM TKThe :000562890175, tai LienVietPostBa. Tong Thi Mai Phuong BTSN 88 quy 1 nam 2022 -CTLNHIDI000001887783224-11-CRE-002   1,500,000BTSN 88 Q1/2022
22219/02/2022 15:16:58REM TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN 98 QUY 1 NAM 2022 -CTLNHIDI000001887843445-11-CRE-002   1,500,000BTSN 98 Q1/2022
22319/02/2022 15:18:51REM TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN 99 QUY 1 NAM 2022 -CTLNHIDI000001887849858-11-CRE-002   1,500,000BTSN 99 Q1/2022
22420/02/2022 10:35:11REM TKThe :19024285489013, tai TCB. BTSN MS169 T1,2.2022 FT22052013152706 -CTLNHIDI000001889885352-11-CRE-002   1,000,000BTSN 169 T1+2/2022
22521/02/2022 06:01:47REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI VAN THOA BTSN 92 t2 2022 -CTLNHIDI000001892164993-11-CRE-002   500,000BTSN 92 T2/2022
22621/02/2022 13:44:29REM Tfr Ac: 21510001149600 PHAM VAN TUAN Chuc cac chien binh khoe500,000    
22721/02/2022 21:06:53REM TKThe :80914086616, tai VPB. Ung ho quy -CTLNHIDI000001895590927-11-CRE-002200,000    
22822/02/2022 06:03:16REM TKThe :19034178327014, tai TCB. Ung ho FT22053590582104 -CTLNHIDI000001895989058-11-CRE-002100,000    
22922/02/2022 11:27:29REM TKThe :19023461848886, tai TCB. Minh Thu BTSN204 Quy 1 2022 FT22053123908536 -CTLNHIDI000001896950481-11-CRE-002   2,500,000BTSN 204 Q1/2022 + MTQ gửi thêm 
23023/02/2022 08:38:31REM Tfr Ac: 12210000488048 HOANG MANH THANG Hoang Manh Thang BTSN 200 quy 1 va 2 2022   3,000,000BTSN 200 Q1+2/2022
23123/02/2022 10:18:14REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.1771745150.037229.BUI THI HONG HANH BTSN 202 thang 1 va thang 22022.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VI-CTLNHIDI000001900275064-11-CRE-002   1,000,000BTSN 202 T1+2/2022
23223/02/2022 13:21:35REM TKThe :18158150001, tai SCB. Chung Phuong Anh BTSN 201 quy 1,2 -CTLNHIDI000001900962589-11-CRE-002   3,000,000BTSN 201 Q1+2/2022
23324/02/2022 01:53:32REM TKThe :100869331012, tai Vietinbank. HA THI NGOC LAN chuyen tien -CTLNHIDI000001903135428-11-CRE-002 Transaction a500,000    
23425/02/2022 12:04:18REM TKThe :19034089071014, tai TCB. Le Bich Nguyet BTSN 21 quy 1 nam 2022. Cam on FT22056099300093 -CTLNHIDI000001908005041-11-CRE-002   1,500,000BTSN 21 Q1/2022
23525/02/2022 18:47:49REM TKThe :194882653, tai VPB. Uh cac be sieu nhan -CTLNHIDI000001909754930-11-CRE-0022,000,000    
23626/02/2022 12:22:40REM TKThe :0372259999, tai MB. Gd Bap Ngo uh gia dinh tre bai nao VN -CTLNHIDI000001911773814-11-CRE-002500,000    
2379/2/2022 Hoang Thi Ngoc Huyen (chuyển vào TK CT Hội)500,000    
23816:08 28/02/2022 16:08 28/02/2022 Tài khoản thanh toán 1207242445. Số tiền: +500,000VND. Nội dung giao dịch: TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -CTLNHIDI000001919522009-11-CRE-002500,000    
23921:31 28/02/2022 21:31 28/02/2022 Tài khoản thanh toán 1207242445. Số tiền: +200,000VND. Nội dung giao dịch: TKThe :100868877278, tai Vietinbank. Gui yeu thuong den cac conThuong lam -CTLNHIDI000001921117060-11-CRE-002200,000    
 Tổng cộng ủng hộ trong tháng          112,930,000          5,300,000                150,000,000     37,650,000 
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 02//2022
Mục chiNgày tháng Nội dung chiSố tiền (đồng)Người chiGhi chú
Chương trình Vui xuân siêu nhân vùng cao 2022   
 15/2Mua quà cho các gia đình tại Điện Biên (10 gia đình)             10,000,000Hiền Thúy 
 15/2Mua quà cho các gia đình tại Lai Châu (5 gia đình)               5,000,000Hà Thu Hằng 
 15/2Mua quà cho các gia đình tại Lào Cai (17 gia đình)             17,000,000Ngọc Ánh 
 15/2Mua quà cho các gia đình tại Hà Giang (13 gia đình)             13,000,000Thùy Linh 
 15/2Mua quà cho các gia đình tại Cao Bằng (19 gia đình)             19,000,000Mai Ân 
 15/2Mua quà cho các gia đình tại Sơn La (23 gia đình)             23,000,000Hương Giang 
 15/2Mua quà cho các gia đình tại Bắc Kan (7 gia đình)               7,000,000Vân Anh 
 15/2Mua quà cho các gia đình tại Tuyên Quang (35 gia đình)             35,000,000Vũ Thị Huyên 
 15/2Mua quà cho các gia đình tại Yên Bái (21 gia đình)             21,000,000Gà Tồ (Phấn) 
 6/2Bổ sung quà tết cho Thái nguyên500,000Oanh Vũ 
Chương trình khai bút đầu xuân 2022   
 11/2Chuyển tiền lì xì chương trình khai bút đầu xuân cho 62 em có danh sách kèm theo13,000,000Cao Lan Anh 
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân      
 18/2Viếng bé Đinh Tuệ Nhi CH Hải Dương500,000Đinh Thị Miên 
 18/2Viếng bé Huỳnh Tấn Anh Kiệt CH Đã Nẵng500,000Tô Thảo Vy 
 18/2Viếng bé Triệu Quang Linh CH Yên Bái500,000Gà Tồ (Phấn) 
 20/2Bảo trợ quý 1 (mã 52) bằng hiện vật1,500,000Thùy Linh Kon Tum 
 20/2Bảo trợ quý 1 (mã 49) bằng hiện vật1,500,000Nguyễn Lan Anh 
 20/2Bảo trợ quý 1 (mã 62) bằng hiện vật1,500,000Lã Thị Hằng 
 20/2Bảo trợ quý 1 (mã 191, 192) bằng hiện vật3,000,000Trịnh Phương Hằng 
 20/2Bảo trợ quý 1 (mã 23, 87, 88, 193, 194, 195) bằng hiện vật9,000,000Nguyễn Thị Lụa 
 20/2Bảo trợ quý 1 (mã 56) bằng hiện vật1,500,000Lê Thị Lan 
 20/2Bảo trợ quý 1 (mã 98) bằng hiện vật1,500,000Nguyễn Thị Thu Vân 
 20/2Bảo trợ quý 1 (mã 99) bằng hiện vật1,500,000Thùy Linh Hà Giang 
 20/2Bảo trợ quý 1 (mã 155) bằng hiện vật1,500,000Phạm Thị Mai Diệp 
 20/2Bảo trợ quý 1 (mã 110, 183) bằng hiện vật3,000,000Đàm Thị Lan 
 20/2Bảo trợ quý 1 (mã 198) bằng hiện vật1,500,000Như Ý 
 20/2Bảo trợ quý 1 (mã 167) bằng hiện vật1,500,000Nguyễn Thị Tươi 
 23/2Viếng bé Bảo Nam CH Nghệ An500,000Nguyễn Lan Anh 
 23/2Viếng bé Nguyễn Đăng Phương chi hội Hòa Bình500,000Bạch Thị Hoàn 
 23/2Bảo trợ quý 1 (mã 200, 201) bằng hiện vật3,000,000Nguyễn Thị Lụa 
 23/2Bảo trợ quý 1 (mã 139) bằng hiện vật1,500,000Huyên Vũ 
 23/2Bảo trợ quý 1 (mã 204) bằng hiện vật + MTQ gửi thêm 2,500,000Lã Thị Hằng 
 28/2Hỗ trợ chương trình Bảo trợ GĐSN2,000,000Trang 
Mái ấm Nhi   
 16/2Tiền nước133,568Trang Lee 
 16/2Tiền điện582,526Trang Lee 
 28/2/2022Chi phí đồ dùng sinh hoạt Mái ấm Nhi3,000,000Lan Bùi 
  Thuê Văn phòng + Mái ấm 6 tháng (từ 25/11/2021 đến 25/5/2022) + 01 tháng đặt cọc119,000,000Lan Anh 
Hỗ trợ PHCN   
 02/12Phí zoom 3 tháng1,050,000Tuấn Lê  
 19/02Truyền thông gây quỹ500,000Lan Anh 
 28/2Hỗ trợ phát triển mạng lưới thành viên3,000,000Lê Hồng Thư 
 28/2Hỗ trợ quản lý web, xây dựng database5,000,000Lê Anh Tuấn 
 28/2Hỗ trợ truyền thông1,000,000Nguyễn Thùy Chi 
Hoạt động Văn phòng   
  Mua 04 bàn VP, 01 bàn Giám đốc, 01 tủ hồ sơ, 05 ghế xoay VP 10,769,000Lan Anh 
 28/2Phí CPN Quyết định thành lập hội cho các Chi hội55,000Hồng 
Tổng cộng347,590,094  
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 02//2022
Tồn quỹ CPFAV tháng 1/2022195,412,923
Thu tháng 2/2022305,880,000
Chi tháng 2/2022347,590,094
Tồn quỹ CPFAV tháng 2/2022153,702,829
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay