BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 01/2024

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/01/2024  Dưới đây là danh sách chi tiết:

PHẦN I. THU TỪ NGUỒN ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN BIDV

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  BTSN 
101/01/2024 02:30:56TKThe :19033650051013, tai TCB. Pika FT24002923808007            500,000  
201/01/2024 20:56:18TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT24002446492154            200,000  
302/01/2024 13:27:23TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau            500,000  
402/01/2024 15:09:25TKThe :1303206139122, tai Agribank. BIDV;1207242445;Nho quy chuyen cho cac chau            500,000  
505/01/2024 12:28:19TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN097 QUY 1 NAM 2024            1,500,000
605/01/2024 12:29:30TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN099 QUY 1 NAM 2024            1,500,000
705/01/2024 17:09:00TKThe :1451022021983, tai 191919. Hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan            500,000  
808/01/2024 10:34:07REM 9901CI240108000037814 B/O GIVEASIA PTE. LTD. F/O-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-REF/202401081010011000094479650001 C11062 - 2023.12  DBSSSGSGXXX DBS BANK LTD Bank Charge .00 VAT .00            118,692  
911/01/2024 12:25:06TKThe :104004187862, tai Vietinbank. ho tro ma 84               500,000
1011/01/2024 21:08:36TKThe :0611001925417, tai VCB. MBVCB.5049159781.057685.Ngoc Mai ung ho Hoi gia dinh tre bai nao.CT tu 0611001925417 NGUYEN NGOC MAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai B-CTLNHIDI000007012336790-1/1-CRE-002            200,000  
1112/01/2024 00:54:24TKThe :168652388, tai VPB. Bao tro quy 4 2023            1,500,000
1215/01/2024 01:42:56Chuyen tien dinh ky tu tai khoan 2680002016 den tai khoan 1207242445 ky ngay 15/01/2024 - NGUYEN THI THUY BTSN MS247               500,000
1316/01/2024 08:44:47TKThe :341195041899, tai MB. CHU THI THUY DUONG UH CPFAV            500,000  
1417/01/2024 15:08:58TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22 thang 12.2023,1.2024 FT24017402626606            1,000,000
1520/01/2024 08:21:30TKThe :1220205016824, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI NGA ck gieo duyen cung quy CPFAV  thang 123 nam 2024         3,000,000  
1623/01/2024Tran Thi Van Thoa BTSN 92               500,000
1725/01/2024Vu Thi Hue Chuyen tien ung ho cac con            500,000  
1830/01/2024Pika Pizza bao tro 2 gia dinh nam 2024           12,000,000
1931/01/2024Co HOANG ANH chuyen tien ung ho cac be sieu nhan         5,000,000  
 Tổng ủng hộ trong tháng       11,518,692           19,000,000

PHẦN II. THU TỪ NGUỒN ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN THIỆN NGUYỆN (MBANK)

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  BTSN 
12024-01-01 08:24CAO THANH MAI 01 164 quy 4   Ma giao dich  Trace334352 Trace 334352 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            3,000,000
22024-01-01 11:17NGUYEN AU KIEU DIEM ung ho   Ma giao dich  Trace492497 Trace 492497 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         2,000,000  
32024-01-02 08:59Ung ho cac ban sieu nhan FT24002061280116   Ma giao dich  Trace117017 Trace 117017 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000  
42024-01-02 09:50MBVCB.4974393157.026884.NGUYEN THU HUONG chuyen tien.CT tu 0011003741296 NGUYEN THU HUONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000  
52024-01-02 17:29TA DUC HANH chuyen tien FT24002466827219   Ma giao dich  Trace958615 Trace 958615 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             10,000  
62024-01-04 18:41MBVCB.4993268481.097803.Ung ho.CT tu 0541001544774 BACH THANH TUAN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP oz097803 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000  
72024-01-05 14:20Nguyen Minh Khoi   BTSN   263  thang 01 2024   Ma giao dich  Trace943558 Trace 943558 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
82024-01-05 16:00NGUYEN HA THUY chuyen BTSN 138 thang 1 FT24005621688302   Ma giao dich  Trace727235 Trace 727235 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
92024-01-05 16:53Chuyen tien 550 suat qua Tet Thien Tam cho Hoi gia dinh tre bai nao Viet Nam   Ma giao dich  Trace724997 Trace 724997 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610     325,000,000  
102024-01-06 08:48Nguyen Minh Khang   BTSN   220   Thang 1  2024   Ma giao dich  Trace049142 Trace 049142 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
112024-01-06 11:56PHAN THI BICH HOA chuyen khoan T1 2024 NG CHUYEN:CUSTOMER            200,000  
122024-01-06 14:38MBVCB.5006564551.026701.Vi Hanh BTSN 257 quy 3.CT tu 0611002000516 VI THI HONG HANH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,500,000
132024-01-06 16:06UH2F1B8RCSG72Q- Ma GD ACSP 6F971312 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000  
142024-01-06 18:22NGUYEN THI HUYEN ung ho NG CHUYEN:CUSTOMER             50,000  
152024-01-07 13:40Ho tro phuc hoi chuc nang cho cac be NG CHUYEN:CUSTOMER            300,000  
162024-01-08 10:34MB 0610 fb Nac Thang giup tre em bai nao   Ma giao dich  Trace465148 Trace 465148 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
172024-01-08 16:22Nguyen Hai Dang 2019 BTSN-256 thang 01.2024 NG CHUYEN:CUSTOMER               500,000
182024-01-09 17:38Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 01-2024               500,000
192024-01-09 21:39BUI THANH HOA chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER            100,000  
202024-01-10 08:01UH2F1I7KRYZ8YQ TU THIEN 100124 08 01 38 277793   Ma giao dich  Trace277793 Trace 277793 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             50,000  
212024-01-11 08:01MBVCB.5042975175.072246.DIEU HONG Uh cac be sieu nhan.CT tu 0541000189561 NGUYEN DO DIEU HONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000  
222024-01-11 08:09MBVCB.5043021096.020595.TRAN HOANG THUYEN ung ho tre bai nao.CT tu 0291000137217 TRAN HOANG THUYEN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NA NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000  
232024-01-11 08:13uh   Ma giao dich  Trace948246 Trace 948246 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000  
242024-01-11 08:32MBVCB.5043172367.027037.vi xuan diem transfer.CT tu 0011003982234 vi xuan diem toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
252024-01-11 08:39MBVCB.5043217431.054323.NGUYEN PHUONG LIEN CAQ TX.CT tu 1021061505 NGUYEN PHUONG LIEN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000  
262024-01-11 08:45Mot chut tam long gui den cac con   Ma giao dich  Trace865688 Trace 865688 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
272024-01-11 08:52Gia dinh Bao Soc FT24011851840000   Ma giao dich  Trace963197 Trace 963197 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000  
282024-01-11 09:06Nguyen Phuc An ung ho   Ma giao dich  Trace634532 Trace 634532 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000  
292024-01-11 09:09Chut qua nho cho cac con FT24011095229579   Ma giao dich  Trace016963 Trace 016963 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         2,000,000  
302024-01-11 09:15TRAN THI LONG KHANH chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER            100,000  
312024-01-11 09:25Ung ho gia dinh sieu nhan   Ma giao dich  Trace912003 Trace 912003 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
322024-01-11 09:35tam long nho den cac con   Ma giao dich  Trace714545 Trace 714545 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000  
332024-01-11 09:47NGUYEN NGOC TU Chuyen tien   Ma giao dich  Trace747176 Trace 747176 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000  
342024-01-11 09:54Ung ho Xuan Am Ap Tet Yeu Thuong FT24011521200604   Ma giao dich  Trace161276 Trace 161276 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610       10,000,000  
352024-01-11 10:03PHAM THI YEN THU chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER            100,000  
362024-01-11 10:05Never leave a child behind  NG CHUYEN:CUSTOMER            500,000  
372024-01-11 10:25With care FT24011729404409   Ma giao dich  Trace264580 Trace 264580 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000  
382024-01-11 10:28TRAN THI THUY VINH chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER            300,000  
392024-01-11 11:02MBVCB.5044308625.047854.VU THI LUYEN chuc cac con an yen.CT tu 0011004160222 VU THI LUYEN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
402024-01-11 11:47MBVCB.5044662127.099995.Co Diep ung ho.CT tu 1032833839 DINH THI BICH DIEP toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP oc0 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000  
412024-01-11 12:31Hoi gia dinh tre bai nao Viet Nam FT24011217480057   Ma giao dich  Trace697231 Trace 697231 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000  
422024-01-11 14:26NGO THI CHI Chuyen tien   Ma giao dich  Trace621260 Trace 621260 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000  
432024-01-11 14:57MB 0610 DINH THI TUOI ck    Ma giao dich  Trace901103 Trace 901103 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000  
442024-01-11 15:11MBVCB.5046123400.064680.DUONG THI HUE chuyen tien.CT tu 0591000312413 DUONG THI HUE toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000  
452024-01-11 16:21LE NGOC ANH chuyen tien  ma GD 184707295   Ma giao dich  Trace848150 Trace 848150 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000  
462024-01-11 17:07Be Nguyen Xuan Bach Tp HCM NG CHUYEN:CUSTOMER         1,000,000  
472024-01-11 21:00MBVCB.5049100166.024105.chia se.CT tu 0991000007929 BUI THANH DAT toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP ok024105 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000  
482024-01-11 21:28MB 0610 VO THI HANG chuyen khoan   Ma giao dich  Trace216817 Trace 216817 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000  
492024-01-11 21:41Tong Thi Mai Phuong chuyen tien CPFAV  ma GD 184792546   Ma giao dich  Trace898743 Trace 898743 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000  
502024-01-11 22:11UH2F1L8EA192FX FT24012400152467   Ma giao dich  Trace563572 Trace 563572 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             10,000  
512024-01-11 22:19Ms Chi AV31 C500 ung ho   Ma giao dich  Trace845539 Trace 845539 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            300,000  
522024-01-12 05:16IBFT ung ho cac be vip   Ma giao dich  Trace009038 Trace 009038 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
532024-01-12 07:11MBVCB.5050332684.099321.PHAM THI PHUONG chuyen tien.CT tu 0591000293078 PHAM THI PHUONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000  
542024-01-12 08:43VUONG THI HANH HOA chuyen FT24012033701030   Ma giao dich  Trace072093 Trace 072093 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000  
552024-01-12 11:07Xin gui chut tam long danh cho cac be FT24012902705804   Ma giao dich  Trace543291 Trace 543291 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610             50,000  
562024-01-12 14:46NGUYEN THU PHUONG chuyen tien   Ma giao dich  Trace469628 Trace 469628 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
572024-01-12 21:20MBVCB.5057187254.046915.TRAN TUE LINH BTSN 126 thang 01 02 03 nam 2024.CT tu 0071003013453 TRAN THANH TOAN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,500,000
582024-01-12 23:06TO THI CAM TU chuyen tien den HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM   0610   Ma giao dich  Trace747763 Trace 747763 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000  
592024-01-13 14:46Nam Son ung ho tet   Ma giao dich  Trace588419 Trace 588419 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            700,000  
602024-01-14 08:37MB 0610 LUU THI THAO chuyen khoan ung ho cac chau bai nao   Ma giao dich  Trace501322 Trace 501322 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
612024-01-14 14:44NGUYEN NGUYET THUY BTSN 131  T1 2024   Ma giao dich  Trace650671 Trace 650671 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
622024-01-14 19:52MBVCB.5071308295.089936.BUI THI THU HUYEN chuyen tien.CT tu 0451000256321 BUI THI THU HUYEN toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000  
632024-01-15 20:48LE NGOC ANH BTSN 132 t5 t6   Ma giao dich  Trace763649 Trace 763649 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
642024-01-16 09:46nguyen thuy trang btsn 259 thang 1 2024   Ma giao dich  Trace836403 Trace 836403 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
652024-01-16 13:06FY gui yeu thuong den cac be VIP FT24016430675900   Ma giao dich  Trace505254 Trace 505254 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         5,000,000  
662024-01-17 11:22Ngoc Do BTSN 102 tien tet HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM   Ma giao dich  Trace479538 Trace 479538 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610               500,000
672024-01-17 11:56MBVCB.5092251604.026976.chuc cac con luon khoe manh.CT tu 0011004018744 NGUYEN THI THU TRANG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000  
682024-01-18 18:12tran hung  BTSN   49  137  162  240  210  1 NAM   Ma giao dich  Trace102848 Trace 102848 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610           30,000,000
692024-01-21 01:01Tra lai tien gui               7,882  
702024-01-22 16:05TRAN BAO THO K38 LVT UNG HO CPFAV   Ma giao dich  Trace946311 Trace 946311 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
712024-01-22 18:12IBFT chip ung ho cac ban vip   Ma giao dich  Trace337398 Trace 337398 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         2,000,000  
722024-01-23 09:20LE BICH NGUYET BTSN21 QUY 1 2024 FT24023700730707   Ma giao dich  Trace474470 Trace 474470 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,500,000
732024-01-24 13:59Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 2 FT24024001833344   Ma giao dich  Trace806902 Trace 806902 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            1,000,000
742024-01-25 14:59be Dang va be Huy ung ho   Ma giao dich  Trace634287 Trace 634287 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000  
752024-01-26 09:44E Thuy HVAN gui qua Tet cho cac con   Ma giao dich  Trace094637 Trace 094637 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
762024-01-26 14:15PHAN THI HONG PHUONG chuyen ung ho FT24026827438335   Ma giao dich  Trace903026 Trace 903026 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
772024-01-28 23:12MBVCB.5181717981.021793.chu Kho gui giup qua tet cho cac be sn.CT tu 9359842986 VU VAN KHO toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,000,000  
782024-01-29 08:35LE THI LUYEN CHUYEN TIEN UNG HO HOI NG CHUYEN:LE THI LUYEN 30000338            300,000  
792024-01-29 23:07Be sn yen my chuc cac p nam moi khoe manh  NG CHUYEN:CUSTOMER            200,000  
802024-01-30 09:22Uhgdbnvn FT24030716035307   Ma giao dich  Trace606391 Trace 606391 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         1,049,562  
812024-01-30 19:10UH Mai Am FT24030379357930   Ma giao dich  Trace017139 Trace 017139 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            200,000  
822024-01-30 22:42Chuc cac con khoe manh   Ma giao dich  Trace588232 Trace 588232 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            100,000  
832024-01-31 10:05Cuc Khoa hoc Bo Cong an ung ho   Ma giao dich  Trace543641 Trace 54364 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
842024-01-31 16:15Cong ty TNHH Toan Cau Khai Minh ban hang gay quy ung ho FT24031885604041   Ma giao dich  Trace122474 Trace 122474 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610         3,500,000  
852024-01-31 17:25MBVCB.5204687279.063428.TA THI VIET THANH chuyen tien.CT tu 9915919127 TA THI VIET THANH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB-  NG CHUYEN:CUSTOMER 0610            500,000  
Tổng ủng hộ trong tháng     369,927,444           43,500,000

PHẦN III. BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 01

BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 01 NĂM 2024

Mục chiNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi  Ghi chú 
Bảo trợ siêu nhân   
131/01/2024Rút tiền thực hiện bảo trợ       59,375,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
231/01/2024Chuyển tiền lì xì của MTQ cho 2 gia đình được bảo trợ         1,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Hỗ trợ khó khăn, thăm viếng   
118/01/2024Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 1 T1.2024 (3 TH)         3,000,000  Nguyễn Lan Anh  
224/01/2024Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 2 T1.2024 (2 TH)         2,000,000  Nguyễn Lan Anh  
326/01/2024Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 3 T1.2024 (2 TH)         2,000,000  Nguyễn Lan Anh  
415/01/2024Viếng bé Nguyễn Ngọc Nguyệt (mất 28/12/2023) - CH Bắc Ninh            500,000  Lê Thị Huế  
515/01/2024Viếng bé Nguyễn Minh Sơn (mất ngày 14/1/2024) - CH Bắc Giang            500,000  Lê Viết Thuận  
631/01/2024Viếng bé Phạm Minh Thư - CH Nam Định            500,000  Vũ Thị Huyên  
Các chương trình đào tạo, chuyên môn của Hội   
115/01/2024Hoàn giá trị 12 hộp bánh trao quà ở Hà Nội cho Thiện Tâm1,200,000 Nguyễn Vũ Thị Thủy  
215/01/2024Chuyển tiền 550 suất quà tết Thiện Tâm cho các Chi hội323,800,000 Nguyễn Vũ Thị Thủy  
331/01/2024Chi phí tổ chức chương trình trao quà Tết Thiện Tâm ở Hà Nội1,311,000 Nguyễn Vũ Thị Thủy  
431/01/2024Thanh toán chi phí backdrop chương trình tặng quà Tết của Cục Khoa học - Bộ Công an480,000 Nguyễn Vũ Thị Thủy  
531/01/2024Chi phí đóng giày nẹp cho 1 bé chương trình phẫu thuật viện nhi TW2,600,000 Nguyễn Lan Anh  
630/01/2024Chi thưởng 7 tập thể và quà tặng cho 14 cá nhân suất sắc năm 20234,270,000 Nguyễn Vũ Thị Thủy  
731/01/2024Thực hiện 8 buổi hỗ trợ chuyên môn, tâm lý cho cha mẹ, quản lý thành viên         4,000,000  Lê Hồng Thư  
831/01/2024Thực hiện dự án hướng nghiệp cho cha mẹ và người CP trưởng thành         5,000,000  Trần Quốc Hiệp  
931/01/2024Thực hiện dự án phẫu thuật Nhi, Mái ấm, hỗ trợ khó khăn và hòa nhập         8,000,000  Nguyễn Lan Anh  
1031/01/2024Điều phối thiện nguyện, tổ chức các chương trình của Hội, hành chính hậu cần       13,077,150  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
1131/01/2024Thanh toán Dịch thuật, Mảng quan hệ quốc tế         3,000,000  Mạc Khiết Thanh  
1231/01/2024Thực hiện chương trình chuyên môn PHCN         4,000,000  Phan Thụy Thanh Vân  
Mái ấm Gia đình Siêu nhân, Lớp học Siêu nhân, Lớp Chăm sóc trẻ   
126/01/2024Thanh toán chi phí chương trình "Xuân ấm áp, Tết yêu thương" của Lớp học Siêu nhân         5,250,300  Cao Lan Anh  
231/01/2024Thanh toán chi phí sửa chữa, dồ dùng Mái ấm            645,000  Nguyễn Lan Anh  
331/01/2024Thực hiện dự án Chăm con cho mẹ đi làm         9,000,000  Nguyễn Thị Quỳnh Anh  
Hoạt động truyền thông, gây quỹ   
131/01/2024Thiết kế, đồ họa, video truyền thông         7,000,000  Sỹ Danh Đức Anh  
231/01/2024Truyền thông sự kiện, MC, lễ tân         5,000,000  Lương Thành Tuyên  
331/01/2024Truyền thông page CPFAV         2,000,000  Lại Thùy Anh  
431/01/2024Chụp ảnh sự kiện            500,000  Trịnh Hồng Phong  
531/01/2024Chạy truyền thông page            735,000  Trần Huyền Trang  
Hoạt động Văn phòng   
131/01/2024Điều phối Văn phòng CPFAV Hà Nội       10,000,000  Vũ Thị Huyên  
231/01/2024Điều phối Văn phòng CPFAV Hồ Chí Minh         4,000,000  Phan Thụy Thanh Vân  
331/01/2024Điều phối Văn phòng CPFAV Đà Nẵng         2,000,000  Kim Phượng  
431/01/2024Điều phối Mạng lưới CPFAV cả nước       10,000,000  Vũ Thị Huyên  
531/01/2024Kế toán tài chính         3,000,000  Ngô Phong Lan  
631/01/2024Chi phí văn phòng phẩm            500,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
726/01/2024Thanh toán chi phí gia hạn hosting web CPFAV         1,800,000  Trần Thị Huyền Trang  
831/01/2024Thanh toán chi phí gia hạn tên miền web CPFAV            465,000  Trần Thị Huyền Trang  
926/01/2024Thanh toán chi phí Liên Hiệp Hội         4,315,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
1031/01/2024Thanh toán chi phí văn phòng         5,365,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
1131/01/2023Chi phí quà tặng đối tác và MTQ văn phòng miền Nam            665,000  Phan Thụy Thanh Vân  
1231/12/2023Chi phí cấp áo xanh cho VP và quà tặng cho đối tác            630,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
1331/12/2023Chi phí làm ngoài giờ Tết Dương lịch cho Nhân viên VP         4,000,000  Nguyễn Vũ Thị Thủy  
Tổng cộng     516,483,450   

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 01 NĂM 2024

Tồn quỹ tháng 12/2023     145,779,268
Thu tháng 1/2024     443,946,136
Chi tháng 1/2024     516,483,450
Tồn quỹ tháng 1/2024       73,241,954
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay